Скачати 11,33 Kb.

Гра як пріоритетне засіб розвитку дошкільників
Дата конвертації09.04.2017
Розмір11,33 Kb.
ТипДитячі ігри

Скачати 11,33 Kb.

Тетяна Вороніна
Гра як пріоритетне засіб розвитку дошкільників

Протокол № 1

засідання педагогічної Ради

МДОУ «Дитячий сад №88»

від 27.10.2016г.

Було присутнє: 24 людини

Було відсутнє: немає

Тема: «Гра як пріоритетне засіб розвитку дошкільників»

Мета: провести системний аналіз педагогічної діяльності по створенню предметно розвиваючого середовища для ігрової діяльності і визначити шляхи вдосконалення роботи в даному напрямку.

Попередня робота:

Вивчення науково-методичної літератури з даної проблеми.

Тематичний контроль по темі «Стан розвитку ігрової діяльності дітей дошкільного віку».

Відкритий перегляд заняття «Ігрова діяльність з дітьми дошкільного віку» (вихователь Ісаєва Т. П.)

Огляд-конкурс «Краща предметно розвиваюче середовище для ігрової діяльності».

Форма проведення: круглий стіл.

Порядок денний.

1. Виконання рішень попереднього педагогічного Ради. Вступне слово завідуючої МДОУ по темі педради. Борисова О. В.

2. Вимоги до педагогів у розвитку ігрової діяльності. Старший вихователь Толкачова Е. Н.

3. Консультація «Роль іграшки в дитячій грі». Вихователь Корміліціна Т. Ю.

4. Консультація «Характеристика основних видів ігор та їх класифікація». Вихователь Настина В. Г.

5. Консультація «Класифікація іграшок і їх характеристика». Вихователь Єлісєєва Л. Н.

6. Бліц-опитування «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку». Старший вихователь Толкачова Е. Н.

7. Підсумки тематичного контролю «Стан розвитку ігрової діяльності дітей дошкільного віку». Старший вихователь Толкачова Е. Н.

8. Підсумки огляду-конкурсу «Краща предметно розвиваюче середовище для ігрової діяльності». Вихователь Волкова Л. В.

9. Рішення педагогічного Ради.

слухали:

Педрада відкрила голова педагогічного Ради, старший вихователь Толкачова Е. Н. Познайомила з ходом проведення педагогічного Ради.

З першого питання виступила завідувач МДОУ Борисова О. В. Вона надала інформацію про виконання рішень педагогічної ради від 30.08.2016г. Ольга Володимирівна нагадала колегам, що ігрова діяльність є провідною для дошкільнят. Гра - це життя дитини, його існування, джерело розвитку моральних якостей особистості, його розвитку в цілому. Спостерігаючи за грою дитини, можна багато чого довідатися про його життя, тому що всі свої почуття, переживання він переносить на іграшки. З огляду на величезне виховне вплив гри на дитину, дорослі повинні керувати іграми дітей, створювати умови для виникнення і розвитку ігор.

Постановили: 1. Рішення попереднього педагогічного Ради вважати виконаними. 2. Здійснювати керівництво грою дошкільнят.

По другому питанню старший вихователь МДОУ Толкачова Е. Н. звернула увагу колег на те, які вимоги пред'являються до педагогів у розвитку ігрової діяльності. Відзначила, що педагоги в процесі гри:

- створюють умови для збагачення дітей враженнями;

- розвивають у дітей уміння спілкуватися в процесі гри;

- надають дітям можливість вибору в процесі гри;

- стимулюють дітей користуватися предметами-заступниками;

- організовують сюжетно-рольову гру;

- долучають до ігор різних народів і т. д.

Постановили: Враховувати всі вимоги, що пред'являються педагогам в розвитку ігрової діяльності.

По третьому питанню вихователь Корміліціна Т. Ю. в консультації «Роль іграшки в дитячій грі» розповіла колегам, що гра і іграшка невіддільні одна від одної. Іграшка може викликати до життя гру, а гра, розвиваючись, вимагає все нових і нових іграшок. Іграшка в пізнавальному відношенні виступає для дитини як своєрідний узагальненого еталона навколишнього матеріальної дійсності. Але цінність гри та іграшки полягає не тільки в тому, що вони знайомлять дитину з життям, головне, що вони є важливим фактором поетапного руху психічного розвитку дитини, що забезпечує для нього можливість здійснення всіх видів діяльності на всі більш високому рівні.

Постановили: Підбирати іграшки з урахуванням вікових, статевих особливостей дітей, а також з урахуванням їх безпеки.

З четвертого питання вихователь Настина В. Г. представила увазі колег консультацію на тему «Характеристика основних видів ігор та їх класифікація». Вихователь звернула увагу присутніх на те, що існує кілька груп ігор, що розвивають інтелект, пізнавальну активність дитини. I група - предметні ігри, як маніпуляції з іграшками і предметами. Через іграшки - предмети - діти пізнають форму, колір, обсяг, матеріал, світ тварин, світ людей і т. П. II група - ігри творчі, сюжетно-рольові, в яких сюжет - форма інтелектуальної діяльності. Валентина Григорівна запропонувала розглянути одну з таких (класифікація С. Л. Новосьолова).

Класифікація ігор

(по С. Л. Новосьолова)

У Програмі виховання і навчання в дитячому садку дається наступна класифікація ігор дошкільнят:

- сюжетно-рольові:

- театралізовані;

- рухливі;

- дидактичні.

Постановили: Застосовувати різні види ігор для розвитку ігрової діяльності дітей.

З п'ятого питання вихователь Єлісєєва Л. Н. представила увазі колег консультацію «Класифікація іграшок і їх характеристика». Вона зазначила, що більшість дитячих ігор пов'язано з використанням різноманітних іграшок. Однак значення іграшки у вихованні дітей значно ширше. Іграшка - супутник життя дитини, джерело його радості. Іграшка важлива для розвитку міміки й особистості дитини. Тому, вивченням проблеми впливу іграшки на психіку дитини, займалися багато педагогів і психологи. Іграшка - це спеціальний предмет, призначений для гри та іншого життєвого призначення. У ній в узагальненій формі представлені типові властивості предметів, які забезпечують відтворення відповідних дій з ним.

Постановили: Іграшки повинні сприяти розвитку різних видів ігор, задовольняти індивідуальні потреби та інтереси дітей і разом з тим спонукати їх до колективних ігор. Підбір іграшок повинен сприяти фізичному, розумовому, моральному і естетичному вихованню дітей.

В рамках шостого питання старший вихователь Толкачова Е. Н. провела серед педагогів бліц-опитування «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку». Вихователі активно брали участь в бліц-опитуванні, показали непогані знання з даної теми. Особливо виділялися відповіді Ісаєвої Т. П., Глуховой В. П., Настиної В. Г.

Постановили: Допомогти дітям розібратися в складному світі відносин між людьми, проявити уяву і фантазію, пережити емоції, пов'язані з розвитком сюжету.

По сьомому питанню старший вихователь Толкачова Е. Н. ознайомила колег з підсумками тематичного контролю «Стан розвитку ігрової діяльності дітей дошкільного віку». Оцінка керівництва педагога ігровою діяльністю показала:

- методика проведення гри дотримується;

- взаємозв'язок з іншими видами діяльності здійснювалася частково;

- майже всі педагоги в достатній мірі володіють особливостями організації сюжетної гри в кожній віковій групі;

Оцінка ігрових знань, умінь і навичок у дітей показала:

- в молодшій групі діти не вміють самостійно прибирати використовувані атрибути, обладнання, іграшки після завершення гри;

- в старшій групі діти обіграють тільки один сюжет, введення додаткового сюжету і ролей створюють утруднення в розвитку гри;

- в підготовчій до школи групі діти володіють прийомом сюжетосложения, умінням чітко розподіляти ролі і виконувати рольова поведінка.

Постановили: 1. Удосконалювати умови ігровий діяльності, що забезпечують нову якість виховання. 2. Вивчити теоретичну базу щодо організації сюжетно-рольової гри. 3. Залучити батьків до організації ігрового процесу в ДОУ. 4. Вихователю старшої групи Ісаєвої Т. П. провести відкритий показ сюжетно-рольової гри для всіх педагогів ДНЗ.

По восьмому питанню вихователь Волкова Л. В., яка була головою журі огляду - конкурсу «Краща предметно розвиваюче середовище для ігрової діяльності», підвела підсумок:

1 місце - групи № 5, 9;

2 місце - групи № 7, 10;

3 місце - групи № 2, 3, 4.

Постановили: Послідовно змінити предметно розвиваюче середовище відповідно до психологічним віком дітей; урахуванням статевих особливостей і переваги дітей.

За дев'ятого питання завідуюча Борисова О. В. контроль за виконанням рішень педагогічної ради покласти на старшого вихователя Толкачеву Е. Н. Термін виконання: 30.12.2016г.

Постановили: Контроль за виконанням рішень педагогічної ради покласти на старшого вихователя Толкачеву Е. Н. Термін виконання: 30.12.2016г.

Рішення педагогічного Ради.

1. Рішення попереднього педагогічного Ради вважати виконаними. 2. Без педагогічного керівництва гра може завдати шкоди фізичному розвитку дітей (перевтома, статистична поза, надмірна рухливість).

2. Враховувати всі вимоги, що пред'являються педагогам в розвитку ігрової діяльності.

3. Підбирати іграшки з урахуванням вікових, статевих особливостей дітей, а також з урахуванням їх безпеки.

4. Застосовувати різні види ігор для розвитку ігрової діяльності дітей.

5. Іграшки повинні сприяти розвитку різних видів ігор, задовольняти індивідуальні потреби та інтереси дітей і разом з тим спонукати їх до колективних ігор. Підбір іграшок повинен сприяти фізичному, розумовому, моральному і естетичному вихованню дітей.

6. Допомогти дітям розібратися в складному світі відносин між людьми, проявити уяву і фантазію, пережити емоції, пов'язані з розвитком сюжету. Предметно-ігрове середовище має цьому сприяти, а не заважати.

7. 1) Удосконалювати умови ігровий діяльності, що забезпечують нову якість виховання. 2) Вивчити теоретичну базу щодо організації сюжетно-рольової гри. 3) Залучити батьків до організації ігрового процесу в ДОУ. 4) Вихователю старшої групи Ісаєвої Т. П. провести відкритий показ сюжетно-рольової гри для всіх педагогів ДНЗ.

8. Послідовно змінити предметно розвиваюче середовище відповідно до психологічним віком дітей; урахуванням статевих особливостей і переваги дітей.

9. Контроль за виконанням рішень педагогічної ради покласти на старшого вихователя Толкачеву Е. Н. Термін виконання: 30.12.2016г.Скачати 11,33 Kb.


Гра як пріоритетне засіб розвитку дошкільників

Скачати 11,33 Kb.