• Прикріплені файли

 • Скачати 12,74 Kb.

  «Формування зв'язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з використанням аудіо - візуальних засобів».
  Дата конвертації19.06.2017
  Розмір12,74 Kb.

  Скачати 12,74 Kb.

  Антонида Ільюшина
  «Формування зв'язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з використанням аудіо - візуальних засобів».

  Муніципальне дошкільний навчальний заклад

  «Муніципальний дитячий садок« Червона шапочка »Жуков

  «Формування зв'язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з використанням аудіо - візуальних засобів».

  педагог - психолог Ільюшина Антонида Валеріївна

  Вибір теми був визначений, бажанням набути досвіду практичної роботи та оволодіти практичними навичками корекційної роботи з дітьми з низьким рівнем розвитку зв'язного монологічного мовлення.

  Адекватне сприйняття і відтворення текстових навчальних матеріалів, вміння давати розгорнуті відповіді на питання, самостійно викладати свої судження - всі ці та інші навчальні дії вимагають достатнього рівня розвитку зв'язного монологічного мовлення в учнів молодших класів. А як показують дані досліджень логопедів, психологів і педагогів до початку шкільного навчання рівень сформованості лексико - граматичних засобів мови у дітей значно відстає від норми, самостійна зв'язкова монологічне мовлення довгий час залишається недосконалою. Це створює дітям значні труднощі в процесі навчання. У зв'язку з цим формування зв'язного монологічного мовлення старших дошкільників набуває першочергового значення в загальному комплексі корекційних заходів.

  Методика роботи з формування навичок зв'язкових висловлювань в логопедії розроблена в цілому на достатньому рівні і продовжує удосконалюватися зусиллями провідних фахівців в цій області В. К. Воробйової, В. П. Глуховим, Т. А. Ткаченко, Т. В. Тумановой, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркін та ін. Однак відчувається брак доступного практичного матеріалу з даної проблеми для логопедів і вихователів ДНЗ.

  Мета даної роботи це показати вплив сюжетної відеозапису на процес розвитку зв'язного монологічного мовлення у дошкільників.

  Для реалізації поставленої мети були складені наступні завдання:

  I. Вивчити і проаналізувати логопедичну і психолого - педагогічну літературу з проблеми формування зв'язного монологічного мовлення у дошкільників.

  II. Підібрати методики та розробити діагностичну програму дослідження зв'язного монологічного мовлення дітей.

  III. Розробити програму і провести експериментальне навчання.

  IV. Апробувати та проаналізувати отримані результати.

  I.

  Вивчивши і проаналізувавши логопедичну і психолого - педагогічну літературу з проблеми формування зв'язного монологічного мовлення у дошкільнят можна відзначити, що;

  - зв'язкова мова - сукупність тематично об'єднаних фрагментів мови, які перебувають в тісному взаємозв'язку і становлять єдине смислове та структурне ціле. Основними видами монологічного мовлення в дошкільному віці є опис, розповідь і елементарне міркування. Їх суттєвими характеристиками є зв'язність, послідовність, логіко - смислова організація. Запропоновано різні моделі породження мовлення, однак всі вони включають етапи: формування задуму висловлювання, пов'язаного з домінуючою мотивацією, його планування; реалізація програми висловлювання; зіставлення реалізованого висловлювання з вихідним;

  - знання закономірностей мовного розвитку дітей необхідно для правильної діагностики порушень мовлення, щоб правильно побудувати всю корреціонно-виховну роботу з дітьми;

  - у дітей з низьким рівнем мовного розвитку до початку шкільного навчання сформованість лексико - граматичних засобів мови значно відстає від норми. Їх самостійні висловлювання характеризуються фрагментарністю, недостатньою связностью і логічністю;

  - використання «радянських» мультиплікаційних фільмів на заняттях сприяє підвищенню інтересу до занять, розвитку мислення, уваги, сприйняття, уяви, вербальної пам'яті, речемислітельной діяльності дітей. Забезпечують моральне і естетичне виховання. Деякі мультфільми вчать дитину любити працю, допомагати дорослим і друзям.

  - всі методичні посібники враховують рівень мовного розвитку дитини, програму корекційного навчання і виховання дітей, відповідно до принципів системності, комплексності, онтогенетичного принципу, врахування патогенезу і індивідуальних особливостей дітей.

  II.

  Практичне дослідження проводилося на базі логопедичного пункту ДНЗ «Червона шапочка» Жуков. Всього в дослідженні брало участь 23 дошкільника, сьомого року життя.

  Експериментальна робота проводилася в три етапи:

  - на першому етапі (з 05.09.11 р по 15.11.11 р) в ході експерименту, що констатує проходило обстеження зв'язного мовлення у старших дошкільників, обробка результатів.

  Всього в дослідженні брало участь 23 дошкільника, сьомого року життя, з яких (за результатами обстеження): 7 осіб - діти з низьким рівнем розвитку зв'язного монологічного мовлення; 10 дітей з недостатнім рівнем; 3 дитини - з задовільним рівнем і 3 - з хорошим рівнем мовного розвитку зв'язного монологічного мовлення (дод. №1).

  - другим етапом дослідження (з 16.11.11 р по 01.03.12 р) став формуючий експеримент. У процесі експериментального навчання ми спиралися на розробки по формуванню зв'язного мовлення, які є і апробовані в логопедії. Заняття з дітьми проводилися 2 рази на тиждень (дод. № 3);

  - третім етапом дослідження (з 01.03.12 р по 10.03.12 р) став контрольний експеримент, в ході якого було проведено повторне обстеження зв'язного мовлення у дітей з метою виявлення динаміки та ефективності (дод. № 2).

  Всі діти в експериментальній групі були з збереженим зором і слухом і з нормальним інтелектуальним розвитком. Зв'язкова мова дітей експериментальної групи не відповідала віковому рівню. У промові використовували прості, іноді складні поширені пропозиції. Неточне розуміння і вживання узагальнюючих понять, слів з абстрактним і абстрактним значенням. В активному словнику дітей було недостатньо слів, що позначають ознаки, властивості і якості предметів. У зв'язного мовлення дітей спостерігаються порушення логіко-часових зв'язків в оповіданні: діти переставляють місцями частини мови розповіді, пропускають важливі елементи сюжету. В цілому, розуміння мови наближене до норми.

  III

  Аналіз наукової літератури та дані констатуючого експерименту дозволили визначити структуру та основні завдання досвідченого навчання, з формування зв'язного монологічного мовлення у дошкільників з низьким і недостатнім рівнем мовного розвитку. Згідно ФГТ до структури ООП ДО наша програма з формування зв'язного монологічного мовлення була спрямована на:

  • формування загальної і мовної культури дітей; їх моральне і естетичне виховання;

  розвиток фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей;

  • формування передумов УД.

  Особлива увага приділялася навчанню тих видів зв'язкових висловлювань які, перш за все, використовуються в процесі засвоєння дітьми знань в період підготовки до школи і на початкових етапах шкільного навчання (розгорнуті відповіді, переказ тексту, складання оповідання за наочною опорі). Мовні завдання, побудовані за принципом від простого до складного.

  Визначаючи основні етапи роботи з формування зв'язного мовного висловлювання, ми виходили з утвердився в психолінгвістиці уявлення про мови як про сукупність окремих мовних дій, які слід формувати поетапно.

  Відповідно до цього визначена наступна послідовність логопедичної роботи, яка включає в себе три етапи:

  1. навчання програмуванню на наочному матеріалі;

  2. формування вміння передавати наочну програму в мовної продукції;

  3. формування навичок самостійної зв'язного мовлення.

  Глухів В. П. приділяє основну увагу роботі над переказом, так як вона забезпечує максимальне засвоєння зв'язного монологічного мовлення. Робота над переказом дозволяє ефективно здійснювати роботу з формування уявлень як про умову побудови зв'язного тексту (з аналізу його смислової, семантичної структури, так і закономірностям його мовного будови і оформлення.

  Психологи і логопеди рекомендують відбирати тексти з наявністю однотипних епізодів, які лунають сюжетних моментів, тексти з чітким поділом на фрагменти-епізоди і ясною логічною послідовністю подій. Це полегшує складання переказу і сприяє засвоєнню певних мовних засобів. І тому для складання переказу ми використовували перегляд мультиплікаційних фільмів за сюжетами російських народних казок, казок В. Сутеева, Г. Х. Андерсена. Казки - лаконічні, зрозумілі дітям, мають філософський зміст, що складається з декількох рівнів розуміння і, як правило, дають приклад високої етики поведінки в складних обставинах. Казки є базою для побудови поведінкових, емоційних і психічних реакцій людини.

  Як варіант структури занять по переказу із застосуванням мультфільмів пропонується наступний: словникова робота (розбиралися нові і малознайомі слова); перегляд сюжетної відеозапису; перегляд кадрів, супроводжуваний відповідями дітей на питання; переказ тексту за фрагментами.

  Перед демонстрацією сюжетної відеозапису, необхідно пробудити інтерес, звернути увагу на головні моменти мультфільму, які необхідно запам'ятати; підкреслити суттєві деталі зображення, які можуть залишитися непоміченими. Іноді доцільно ставити питання до мультиплікаційного фільму в міру його демонстрації. Постановка питань сприяє більш глибокому сприйняттю, тривалому збереженню кадрів в пам'яті, більш повного їх відтворення після перегляду.

  Після перегляду мультфільму корисно трохи пофантазувати з дітьми, наприклад: зайнятися малюванням, ліпленням, аплікацією цікавих моментів мультфільму. Ефективним при навчанні переказу є прийом використання дитячого малюнка. Після перегляду мультфільму, розбору і переказу тексту з питань логопеда дітям пропонується будинку виконати малюнок на будь-який сюжетний фрагмент розповіді (наприклад: головні герої, час року, пейзажі і т. Д., Після чого вони самостійно складають переказ фрагмента твори на основі свого малюнка.

  При роботі з малюнками, предметними картинками, «стоп - кадром» на індивідуальних і подгруппових заняттях ми використовували гри і творчі завдання (дод. № 4). Перераховані методичні прийоми досить прості і доступні для практичної роботи з дітьми.

  У роботі також використовувалися ігри та вправи на розвиток дрібної і загальної моторики.

  Використання різноманітних прийомів не тільки сприяє здійсненню диференційованого підходу до корекції порушень зв'язного висловлювання, а й формує інтерес дитини до занять, збільшує позитивну мотивацію.

  Подальша робота по формуванню навичок творчого розповідання проводиться в процесі навчання в школі.

  IV.

  Метою контрольного експерименту було виявлення динаміки корекційного навчання в експериментальній групі дітей, виявлення ефективності використання сюжетної відеозапису на момент проведеного навчання.

  У повторному обстеженні брало участь 23 дошкільника, з яких: 5 дітей з недостатнім рівнем розвитку зв'язного монологічного мовлення; 14 дітей - з задовільним рівнем мовного розвитку і 4 дитини - з хорошим рівнем мовного розвитку зв'язного монологічного мовлення (дод. №2).

  Діти в експериментальній групі в повному обсязі передають повну смислове програму, допускаючи при цьому лише незначні помилки, які не руйнують загальної цілісності повідомлення.В ході переказу, діти активно використовували власну лексику. У процесі переказу діти використовували переважно структурно повні пропозиції. Однак переказ дітей супроводжується наявністю пауз. Наявність пауз обумовлено контролем дітей даної групи за своєю мовною продукцією. В цілому, розповідь був переданий дітьми даної групи емоційно.

  Таким чином, в ході цілеспрямованого навчання діти опановують мовними засобами і мовними навичками, на основі яких можлива побудова зв'язкових розгорнутих висловлювань. У дітей формуються уявлення про основні елементи, що лежать в основі побудови зв'язного повідомлення: адекватність змісту, послідовність викладу, відображення причинно-наслідкового взаємозв'язку подій і ін.

  Результати навчання показали значимість проведеної нами корекційної роботи та введення в процес навчання сюжетної відеозапису (мультиплікаційних фільмів, як ТСО, сприяло більш ефективному оволодінню дітьми зв'язного монологічного промовою.

  Прикріплені файли:

  formirovanie-svjaznoi-monologicheskoi-rechi_la1l8.ppt | 17137,5 КБ | Завантажено: 1


  Скачати 12,74 Kb.


  «Формування зв'язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з використанням аудіо - візуальних засобів».

  Скачати 12,74 Kb.