Скачати 17.24 Kb.

Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про тваринний світ через використання методу моделювання
Дата конвертації30.04.2017
Розмір17.24 Kb.

Скачати 17.24 Kb.

Кожірнова Олена
Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про тваринний світ через використання методу моделювання

Формуванню уявлень дітей старшого дошкільного віку про про тваринний світ через використання методу моделювання.

Проблемою екологічного виховання старших дошкільників засобами моделювання займалися багато педагогів - Кондратьєва Н. Н., Маневцова Л. М., Білоусова Р. Ю.

При правильному керівництві до старшого дошкільного віку, діти набувають здатність систематизувати наявні у них багатопланові знання, узагальнювати їх і на цій основі будувати пізнання навколишнього світу, що дуже важливо для підготовки дітей до школи.

Одним з основних методів в нашій роботі ми вибрали моделювання, що допомагає пояснити і скласти цілісне уявлення про предмет, явище. Моделювання як діяльність і дії з моделями в психічному відношенні розвиває дитину, формує у нього пізнавальне ставлення до навколишнього.

У процесі використання моделювання відбувається розвиток наступних психічних феноменів:

1. Відбувається перехід від наочно - образного мислення до схематичного мислення (Н. Н. Под'яков, Л. А. Венгер)

2. Розвивається знаково-символічна опосередкована психічна сфера (А. В. Запорожець і учні).

3. Розвиваються розумові процеси. (Н. Н. Под'яков, Л. А. Венгер, А. В. Запорожець, Н. Н. Кондратьєва, Миколаєва, Л. С. Виготський та ін.)

4. Розвивається внутрішній план самоконтролю, завдяки наявності на початку наочно представлених опор для контролю своєї діяльності. (Л. С. Виготський, А. В. Запорожець та ін.)

Таким чином, складається новий рівень психічної сфери, характерною для молодшого школяра. Саме ці процеси згідно з дослідженнями Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова, Л. А. Венгера і ін. Є необхідною умовою успішного навчання дитини в школі.

Провідна ідея: використання моделювання поліпшить формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про тваринний світ.

Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку з тваринним світом відноситься до областей «Мовний розвиток» і «Пізнавальний розвиток».

Відповідно до ФЗ-273 і ФГОС дошкільної освіти обстеження розвитку вихованців може проходити тільки при письмовому дозволі батьків, і ми це дозвіл в минулому навчальному році отримали.

Проведені нами спостереження сформованості уявлень про тваринний світ показала деяку заклопотаність: були виявлені проблеми в розумінні дітей взаємозв'язків і взаємозалежності, що лежать в основі родових і видових класифікацій тваринного світу, в розумінні місця і ролі, тварин в світі природи. В області ціннісних відносин спостерігалася наявність у дітей неправильного ставлення до світу тварин.

Паралельно проводилося обстеження пізнавального розвитку дітей педагогом - психологом. Використовувалися методики «Назви слова», «уявлення про навколишній світ», «Лабіринт», «Обведи контур», «Відтвори малюнок», «Що зайве», «Розділи на групи».

Висновок: були виявлені істотні проблеми в розумінні дітей взаємозв'язків і взаємозалежності, що лежать в основі родових і видових класифікацій тваринного світу, в розумінні місця і ролі, тварин в світі природи. В області ціннісних відносин спостерігається наявність у дітей неправильного ставлення до тварин: споживче, агресивне, байдуже. Тому ми прийшли до висновку, що моделювання допоможе згрупувати, виділити особливості тваринного світу, розвинути пізнавальні навички у дітей.

На підставі виділених проблем, ми ставимо такі цілі і завдання роботи. Мета: формувати уявлення старших дошкільників про тваринний світ через використання методу моделювання.

завдання:

- формувати узагальнені уявлення про загальні і істотних ознаках тварин на прикладі представників рідного краю;

- розвинути уявлення про взаємозв'язок і взаємодію лежать в основі родових і видових класифікацій природного світу;

- розвивати знаково-символічну функцію свідомості за допомогою методу моделювання;

- формувати системи правил поведінки в місцях проживання диких тварин (ліс, водойма, розвиток природоохоронної діяльності.

Робота буде будуватися за такими етапами відповідно до етапів введення моделей.

• Знайомство дітей з об'єктами природи і тваринного світу, виділення особливостей

• Складання моделей і робота з ними: (переклад характерних особливостей об'єктів і явищ на знаково-символічна мова)

Введення моделей і знаків в повсякденне життя і інші види діяльності: (гра, розвиток мови і т. Д.)

Спочатку була поставлена задача: створення розвивального предметно-просторово освітнього середовища.

При її створенні ми спиралися:

• на особливості розвитку дітей 7- ого року життя;

• ООП і ФГОС ДО;

• принципи створення РППО середовища.

Розвиваюча предметно просторова освітнє середовище в підготовчій групі з екологічного виховання представлена великою різноманітністю дидактичних ігор, альбомами, моделями, багато книг про тварин. У групі також є живий куточок, зона експериментування, міні город

Розвиваючу предметно просторову освітнє середовище куточка природи групи можна представити у вигляді схеми:

Матеріали та обладнання куточка природи в групі, умовно ми розділили на: книги, дидактичні ігри, демонстраційні посібники, моделі об'єктів природи, експериментальне обладнання. Предметно - розвиваюче середовище мобільна, динамічна, багатофункціональна, насичена і відповідає віковим та індивідуальним особливостям дітей. Вона стає основою для інтелектуального розвитку дитини, розвитку розумової активності, пізнавального інтересу, все це допомагає формувати критерії готовності до шкільного навчання.

У зміст усіх занять по природному світу ми поступово вводили моделі відповідно до етапів навчання дітей моделюванню.

Спочатку на першому етапі своєї роботи з дітьми ми організували колективні екскурсії (поляну, в приватний сектор, де діти знайомилися з різноманіттям тварин. Розглядали ілюстрації, картини, показували мультимедійні презентації, читали книги. У природі проводилися спостереження за птахами, комахами, їх пристосування до середовищі існування, пересування, харчування.

На заняттях діти працюють з демонстраційним матеріалом, роздатковим матеріалом, виділяючи конкретні ознаки тварин, в процесі роботи дітям задавалися питання причинно - наслідкового характеру: (Навіщо? Чому? Що було б, якщо ... і ін.). Так само на заняттях ми використовували дидактичні ігри: «Третій зайвий», «Хто, де живе», «Зоологічне лото», «Вгадай який наш дім», «Доведи, що це тварина», «Чим схожі, в чому відмінність», «Лабіринт» і т. д. Дана робота дозволяє познайомити дітей з тваринами, їх місцем проживання, харчування, способом пересування, пристосування до середовища.

На другому етапі, у міру знайомства з моделями тварин в заняття, вводилися знаки, що відображають ознаки тварин.

У нашій роботі були використані наступні моделі тварин: звірі, птахи, комахи, риби, де в певній послідовності описуються, а потім за допомогою знака відбивається: зовнішній вигляд, пристосування до середовища проживання, харчування, розмноження, потреби тварин, захист. За допомогою цих моделей, діти вчилися: - правильно називати частини тіла тварин, для чого вони потрібні (функції і призначення). Також моделювання дозволяє дітям в певній послідовності складати описові, а потім і порівняльні розповіді про тварин.

Діти вчаться класифікувати тварин (звірі, птахи, комахи, риби) за певними ознаками - будова тіла, покрив, спосіб пересування, місце проживання.

При організації занять намагаємося забезпечити активну участь всіх дітей, а також виконувати диференційовані завдання, робота в парах. З агресивно налаштованими до тваринного світу дітьми, ми працюємо індивідуально. З цими дітьми ми проводимо бесіди, підбираємо гри так, щоб дитина не тільки брав участь, але і співпереживав і усвідомлював всю значимість природи.

Проведені заняття формують у дітей уявлення про тваринний світ, гуманне ставлення до тварин, бажання навчитися чомусь - або і бути корисним.

На третьому етапі дані моделі увійшли в різні види діяльності і в повсякденному житті дітей.

У повсякденному житті ми також використовуємо метод моделювання та інші методи, і прийоми по ознайомленню з тваринним світом, спираючись на ігрові технології і вправи для закріплення уявлень, умінь, навичок, отриманих на заняттях.

Спільно з дітьми виготовили альбом, де хлопці розповідали від імені будь - якого тваринного про свої проблеми. Також в змісті занять вводилися такі ігри, як: «Добре - погано», «Що було б, якщо ...», які допомагають розвинути творчість, мислення, виявляти своє ставлення до тварин з різних точок зору. Діти сперечаються, міркують, висловлюють свою думку. Ці ігри вчать дітей краще розуміти тварин і природу, в загальному, привчають до того, що ми всі несемо відповідальність за все живе, і в наших силах зберегти все те, що нас оточує. В кінці заняття ми проводили підсумок діяльності груп і окремих дітей, залучаючи дітей до взаимооценке і самооцінці. (Як ти думаєш? Що тобі більше сподобалося? Які труднощі тобі зустрілися).

На прогулянці діти спостерігають за комахами, птахами, а потім фіксують все це в щоденнику спостережень. У живому куточку, доглядаючи за рослинами спільно з дітьми, складаємо паспорт відходу.

Діти з великим інтересом використовують моделі і в інших видах діяльності: розвиток мови, сюжетно - рольові ігри, изодеятельности, конструювання. Діти виготовляли моделі тварин, а потім обігравали ситуації, придумували цілі історії, ставили вистави.

У групі створена ціла бібліотека книг про природу, про тварин, де діти не тільки розглядають ілюстрації, але і прочитують невеликі оповідання, потім вони діляться враженням один з одним про прочитане.

Організовуючи різну діяльність дітей з використанням методу моделювання, ми маємо можливість збагатити їх практичний досвід, поглибити знання, прищепити гуманне ставлення до всього живого.

В екологічному розвитку також формуються передумови до навчальної діяльності: вміння дітей усвідомлено підпорядковувати свої дії правилу, узагальнено визначає спосіб дії; вміння уважно слухати і точно виконувати завдання, пропоновані в усній формі; вміння самостійно виконувати необхідні завдання по зоровому сприймається образу і найбільш ефективним методом з нашої точки зору розвитку передумов є моделювання, яке дозволяє послідовно, самостійно застосовувати його у вільній діяльності: складати розповіді, грати, малювати, ліпити, конструювати, виділяючи характерні особливості тварин. Отримані знання, вміння і навички допоможуть дітям при навчанні в початковій школі.

Батьки є учасниками в освітньому процесі. Тому дуже важливо започаткувати співробітництво. Для ефективності взаємодії з батьками ми вибрали такі форми роботи: консультації, бесіди, анкетування, рекомендації. Після кожного заняття на батьківську дошку в групі виносилися матеріали по ознайомленню зі світом природи: дидактичні ігри, спостереження, розповіді дітей про тварин.

Вносилися рекомендації для батьків, щоб вони в процесі бесід та ігор закріплювали знання, отримані на заняттях. Проводилися консультації з питань, які цікавили батьків. В основному як використовувати метод моделювання в ознайомленні з природним світом.

На батьківських зборах ми провели консультації - семінари з навчання методам і прийомам ознайомлення дітей з тваринним світом і використанням моделей.

Були внесені моделі тварин Нижегородської області. Розповіли, що моделі використовуються при описі не тільки тварин, а й інших об'єктів природного світу.

Інтерес батьків до процесу екологічного виховання дітей значно збільшився.

Можна зробити висновок про те, що проведена система роботи сприятливо позначилася на розвитку дітей.

Використання моделей дозволило стати перехідним етапом від оперування дитиною наочно-образного мислення до словесно-логічного, що істотно підвищило можливості дітей в плані сприйняття і власного виголошення промови,

• вони краще стали розуміти і приймати усні завдання.

Формування системних знань про тваринний світ дозволило закріпити, узагальнити дані вміння необхідні для підготовки дітей до школи.

• У дітей сформувалися уявлення про роль тварин в світі природи.

• Підвищилися практичні навички по догляду за тваринами.

Перспективи роботи наступні

Продовжувати роботу з розвитку екологічної свідомості дітей.

Продовжувати роботу по взаємодії з батьками та фахівцями з екологічного виховання.

Література.

1. Белоусова Р. Ю. Пономарьова. Теорія і практика використання методу моделювання в системі екологічного виховання старшого дошкільника. Н. Н. 2006 р

2. Воронкевич О. А. Ласкаво просимо в екологію. С. П. б 2001 р

3. Венгер Л. А. «Розбудова спроможності до наочного просторового моделювання» Д. в. 3, 82 м

4. Готовність дітей до школи: розвиваючі програми. За редакцією Дубровиной І. В. Д в Єкатеринбург 1998

5. Кондратьєва Н. Н. Зміст і структура програми системних знань про живий організм для дітей старшого дошкільного віку. Л. 1987 р

6. Маневцова Л. М. Організація елементарної пошукової діяльності як засобу формування пізнавальної активності Д. в. 4, 73 м

7. Маневцова Л. М. Формування системних знань про сезонні зміни в житті тварин у дітей старшого дошкільного віку. Ленінград. 1985 р

8. Миколаєва С. Н. Використання моделей. Д. в. 4, 82 м

9. Под'яков Н. І. Мислення дошкільника М. 1 977.

10. Посилкіна Р. Ю. Миколаєва Л. І. Використання методу моделювання в системі екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку. Н. Н. 2002 р

11. Посилкіна Р. Ю. Казка в екологічній освіті дітей старшого дошкільного віку. М. 2000

12. Розвиток пізнавальних здібностей у процесі дошкільного виховання під редакцією Л. А. Венгера. 1986 р

13. Розвиток пізнавальних і вольових процесів у дошкільнят під редакцією А. В. Запорожця, Л. З. Неверовича. М. 1965 р

14. Сапогова Е. Е Моделювання, як етап розвитку знаково-символічної діяльності дошкільнят. В. П. 5-6, 1999 г.

15. Серебрякова Т. А. Екологічна освіта в дошкільному віці. Н. Н. 2004 р

16. Серебрякова Н. Г. Абоїмова І. Е. Використання моделей і діяльності моделювання в роботі по формуванню основ екологічної свідомості. Н. Н. 2005 р

17. Фрідман Л. М. Наочність та моделювання в навчанні М. 1984 р

18. Психологія під редакцією Немова Р.С. 3 том. М., 1999 рСкачати 17.24 Kb.


Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про тваринний світ через використання методу моделювання

Скачати 17.24 Kb.