• Науковий апарат дослідження. Мета дослідження
 • Обєкт дослідження
 • 1. Теоретичне дослідження доручень як форми організації праці дітей 1.1 Своєрідність праці дітей дошкільного віку
 • 1.2 Завдання трудового виховання в ДНЗ
 • Господарсько - побутова праця
 • 1.5. Аналіз трудового педагогічного досвіду з виховання дітей у трудовій діяльності
 • 2.2 Формуючий експеримент
 • 2.3 Контрольний експеримент
 • висновок

 • Формування у молодших дошкільнят трудових умінь у ході виконання доручень
  Дата конвертації30.03.2017
  Розмір40,1 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Вступ

  Тема моєї роботи звучить як «Формування у молодших дошкільнят трудових умінь у ході виконання доручень».

  У психолого-педагогічній літературі велике місце відводиться проблемі трудової діяльності, як засіб розвитку самостійності дитини. В даний час зростає число експериментальних досліджень в даній області. Багато педагогів такі як Р.С. Буре, В.Г. Нечаєва, Л. В. Куцакова і інші, вважають, що трудова діяльність повинна сприяти підвищенню загального розвитку дітей, розширення їх інтересів, прояву найпростіших форм співробітництва, формування таких моральних якостей як працьовитість, самостійність, відповідальність за доручену справу, почуття обов'язку і т.д.

  В процесі праці активізується фізична сила і розумова діяльність дітей. Вихователі допомагають кожній дитині усвідомити життєву необхідність і корисність своєї праці для оточуючих, викликати прагнення працювати і інтерес до трудової діяльності, бажання взяти участь в спільній роботі.

  Так як в молодших групах немає чергувань, у вихователя є великі можливості систематично залучати велику кількість дітей до виконання різноманітних доручень, пов'язаних з працею в куточку природи, з різним господарсько - побутових працею в груповий кімнаті і на ділянці дитячого садка.

  Науковий апарат дослідження.

  Мета дослідження - обґрунтувати доцільність використання трудових доручень в роботі по формуванню у молодших дошкільнят трудових умінь.

  Об'єкт дослідження - процес трудового виховання в дитячому садку.

  Гіпотеза - формування трудових доручень у дітей молодшої групи виявиться більш успішним за умови:

  А) трудові доручення будуть пропонуватися дітям і в першу і в другу половину дня;

  Б) зміст доручень буде з різних видів праці (самообслуговування, господарсько - побутової працю, працю в природі);

  В) керівної ролі вихователя.

  Завдання дослідження:

  1. Вивчити наукову і методичну літературу з проблеми формування у молодших дошкільнят трудових умінь у ході виконання доручень.

  2. Проаналізувати передовий педагогічний досвід з даної проблеми.

  3. Провести 3 етапу експерименту з вивчення і формування у дітей молодшої групи трудових навичок і умінь.


  1. Теоретичне дослідження доручень як форми організації праці дітей

  1.1 Своєрідність праці дітей дошкільного віку

  Праця дітей дошкільного віку тісно пов'язаний з грою. Цей взаємозв'язок проявляється в різних формах: гра відображає працю дорослих; елементи трудових дій відбиваються в грі; трудова діяльність здійснюється заради майбутньої гри; ігрові дії включаються в процесі праці.

  Відображаючи в іграх трудові дії дорослих, діти переймаються позитивним ставленням до їхньої праці (виявляють увагу до пасажирів, дбають про те, щоб обід був смачним, і т.п.). молодші дошкільнята при цьому ще не здійснюють конкретних трудових зусиль (вони як - ніби ведуть машину, як - ніби готують обід).

  У дітей старшого віку в грі нерідко виникає необхідність попрацювати: вимити посуд, якою користувалися за столом, викуповувати ляльку - доньку чи випрати її забруднене сукню. Така гра спонукає їх здійснювати реальні трудові дії.

  Зв'язок праці з грою виявляється і тоді, коли (в більш старшому дошкільному віці) в ході її виникає потреба в атрибутах, необхідних для зображення взятих на себе ролей: матроських шапочках, знаках дорожнього руху, прапорцях, ліхтариках і ін. Бажання найбільш повно відобразити в грі дії персонажів, точніше передати в будівництві своєї задум також спонукає дітей включитися в працю.

  Нерідко праця перемішується з грою. Дитина несе розетки з фарбами на столи. Повертаючись до столу вихователя, він перетворює піднос в кермо, гуде, зображуючи машину.

  Для трудової діяльності дітей молодшого віку характерний інтерес до самого процесу дій. Наприклад: дитина, полив рослини починає поливати їх знову; розклавши для кожного ложки на столі, починає розкладати на другий.

  При недостатньому керівництві трудовою діяльністю дітей, вона довго продовжує залишатися на рівні дій, які цікаві малюкові самі по собі. Під впливом вихователя, у дітей поступово розвивається здатність ставити мету, заздалегідь планувати і організовувати свою діяльність (приготувати все, що знадобиться, визначити послідовність дій), доводити справу до отриманого результату.

  У трудовій діяльності старших дошкільників чітко простежуються мотиви суспільної користі. Вони охочіше беруть участь у праці, навіть не має особливої ​​привабливості, якщо розуміють його значення для інших.

  1.2 Завдання трудового виховання в ДНЗ

  Дошкільна педагогіка виділяє такі основні завдання трудового виховання дітей: ознайомлення з працею дорослих і виховання поваги до нього; навчання найпростішим трудовим навичкам; виховання інтересу до праці, працьовитості і самостійності; виховання суспільно - спрямованих мотивів праці, умінь працювати в колективі і для колективу.

  У дитячому садку, сім'ї, доступному йому громадському оточенні - усюди дитина стикається з труднощами дорослих, користується його результатами. Спочатку увагу дітей привертають лише моменти: сам процес трудових дій, рух механізмів, машин. Послідовне ознайомлення дітей з працею дорослих в найближчому оточенні, а потім і за межами дитячого садка дозволяє формувати у них уявлення про суть і значення трудових дій, роз'яснювати на конкретних прикладах ставлення дорослих до праці, його суспільну значимість. Вихователь розповідає дітям, яким повинен бути працьовита людина (він працює старанно, доводить роботу до кінця), що означає добре трудитися, піклуватися про оточуючих, читає їм твори про працю, в яких яскраво, емоційно розкривається його значення і краса. Формуючи у дітей повагу до трудящої людини, бажання бути схожим на нього, педагог виховує у них дбайливе ставлення до результатів праці.

  Знання дошкільнят про працю дорослих повинні мати великий вплив на формування у них правильного ставлення до праці, проте вони можуть залишитись формальними, якщо ознайомлення з трудовою діяльністю не поєднується з працею самих дітей. Безпосередньо у праці діти відчувають трудове напруження і пізнають його необхідність для отримання результату, починають усвідомлювати, що працьовитість включає в себе вольове зусилля, вміння виконувати доручену справу до кінця, не відступаючи перед труднощами.

  Програма виховання в дитячому садку розкриває обсяг трудових навичок і умінь, якими повинні оволодіти діти кожної вікової групи. Зміст праці поступово розширюється при обліку все зростаючого досвіду дітей, оволодіння ними навичками.

  Визначаючи зміст і послідовність навчання дітей трудовим умінь, вихователь повинен враховувати особливості їх віку, доступність пропонованого змісту праці, його виховну цінність, а також санітарно - гігієнічні вимоги до його організації. У міру зростання і розвитку дітей ускладнюються вимоги до якості виконуваної ними роботи, рівнем її самоорганізації, збільшується обсяг і прискорюється темп виконуваної роботи.

  В ході навчання трудовим навичкам вихователь формує у дітей бажання виконувати самостійно все те, що їм посильно, приходячи на допомогу щоразу, коли вони потребують її. Не слід допускати щоб дошкільнята відчували засмучення від невдалих спроб самостійно впоратися із запропонованим справою, так як в цих випадках народжується невпевненість в своїх силах і небажання працювати. Навпаки заохочення будь-якої спроби дитини проявити самостійність допомагає подолати труднощі, наповнює відчуттям радості від власної вмілості, виховує початку працьовитості.

  Необхідно пам'ятати про те, що праця повинна приносити дітям радість: від досягнутих результатів, від своєї корисності іншим.

  У дитячому садку вирішується завдання формування у дітей уміння працювати в колективі. Відбувається це поступово, шляхом об'єднання дітей в процесі праці в невеликі групи із загальним завданням (якщо у них вже є досвід роботи удвох - утрьох, то загальне завдання може виконувати група з 6-7 учасників). У процесі такої праці вихователь формує у дітей уявлення про спільну відповідальність за доручену справу, вміння самостійно і узгоджено діяти, розподіляти між собою роботу, приходячи на допомогу один одному і прагнучи спільними зусиллями досягти результату. Все це збагачує їх досвід взаємин в діяльності, надає їм позитивний характер.

  1.3 Види дитячої праці

  Праця в дитячому садку дітей різноманітний. Це дозволяє підтримувати у них інтерес до діяльності, здійснює їх всебічне виховання.

  Розрізняють чотири основних види дитячої праці: самообслуговування, господарсько - побутової працю, працю в природі і ручна праця. Питома вага окремих видів праці на різних вікових етапах не однаковий. Кожен з них володіє певними можливостями для вирішення виховних завдань.

  Самообслуговування направлено на догляд за собою (умивання, роздягання, одягання, прибирання ліжка, підготовка робочого місця і т.п.). Виховне значення самообслуговування укладено в його життєвої необхідності. В силу щоденної повторюваності дій навички самообслуговування міцно засвоюються дітьми; самообслуговування починає усвідомлюватися як обов'язок.

  Господарсько - побутова праця дошкільнят необхідний в повсякденному житті дитячого садка, хоча його результати в порівнянні з іншими видами виконуваної ними роботи і не такі помітні. Ця праця спрямований на підтримку чистоти і порядку в приміщенні та на ділянці, допомога дорослим при організації режимних процесів. Діти вчаться помічати будь-яке порушення порядку в груповій кімнаті і на ділянці і за власною ініціативою усувати його. Господарсько - побутовий праця спрямована на обслуговування колективу і тому містить в собі великі можливості для виховання дбайливого ставлення до однолітків.

  Праця в природі передбачає участь дітей в догляді за рослинами і тваринами, вирощування рослин в куточку природи, на городі, в квітнику. Особливе значення цей вид праці має для розвитку спостережливості, виховання дбайливого ставлення до всього живого, любові до рідної природи. Він допомагає педагогу вирішувати завдання фізичного розвитку дітей, вдосконалення рухів, підвищення витривалості, розвитку здатності до фізичного зусилля.

  Ручна праця - виготовлення предметів з різноманітних матеріалів: картону, паперу, дерева, природного матеріалу (шишок, жолудів, соломи, кори, кукурудзяних качанів, кісточок персика), непридатного матеріалу (котушок, коробок) з використанням хутра, пір'я, обрізків тканини і т .п. - здійснюється старших групах дитячого саду. Діти виготовляють необхідні їм іграшки, атрибути для ігор: човники, машини, кошики, будиночки, меблі, тварин. Такі вироби можуть стати приємним подарунком рідним, друзям. Це має важливе значення в моральному вихованні, привчаючи дітей бути уважними до оточуючих, попрацювати заради того, щоб принести їм задоволення.

  Ручна праця розвиває конструктивні здібності дітей, творчість, фантазію, вигадку. Так, щоб змайструвати забавного казкового чоловічка з природного матеріалу, дитина підбирає великий жолудь для тулуба, чашечку від нього для спіднички або шапочки, розколює жолудь навпіл, щоб зробити черевики, і т.д. Дошкільнята з інтересом придивляються до природного матеріалу, щоб вибрати форму, відповідну задуманому предмету: з насіння клена роблять крильця бабки, з шишки - лісовика і ін. В процесі роботи вони знайомляться з властивостями різних матеріалів, способами їх обробки і з'єднання, вчаться користуватися різними інструментами . Виготовлення задуманих предметів завжди пов'язане з додатком сил. Дитині необхідно проявити наполегливість, терпіння, акуратність, щоб предмет вийшов міцним, мав охайний, наочний вигляд. Все це надає велике виховне вплив на дітей, формує їх естетичні почуття і морально - вольові якості.

  1.4 Характеристики доручень як форми організації праці дошкільнят

  Зміст праці реалізується в різних формах організації. У науці розроблені і в практику впроваджені різні форми організації праці дітей дошкільного віку: доручення, чергування, загальний, спільний, колективний труд.

  Доручення - це звернена до дитини прохання дорослого, виконати будь-яке трудове дію. Доручення є першою формою організації трудової діяльності. Дослідженню даної форми були присвячені дослідження В.Г. Нечаєвої, А.Д. Шатова (1974).

  Трудові доручення за формою організації можуть бути індивідуальними, подгрупповие, загальними; за тривалістю - короткочасними або тривалими, постійними або одноразовими; за змістом - відповідати видам праці.

  За допомогою доручень можна вирішувати завдання не тільки трудового виховання, а й морального, фізичного, розумового і естетичного.

  Доручення в молодших групах використовуються для підтримки інтересу до праці, бажання трудитися; для навчання трудовим умінь і навичок, для формування у дітей впевненості в своїх силах і здібностях; для задоволення потреби в спілкуванні з дорослим; для підготовки до інших форм організації праці.

  Вихователь пропонує дітям через окремі доручення надавати одна одній допомогу, послуги ( «Відсунути стільчик, щоб Наташі було легше пройти до іграшок», «Допоможіть один одному засукати рукава» і т.д.). Так діти звикають розуміти суспільну спрямованість виконуваних доручень і опановують способами доброзичливих взаємин. Вони також вчаться доводити справу до кінця, бачити результати своїх трудових зусиль.

  1.5. Аналіз трудового педагогічного досвіду з виховання дітей у трудовій діяльності

  Аналіз статті Черкасової показав, що для початку потрібно вивчити можливості дітей. Потім організувати трудові доручення з простих завдань індивідуально. Попередньо показувати і пояснювати важливість певного доручення.

  У першій половині року ставити перед собою мету: виховувати вміння виконувати завдання, незалежно від того подобатися воно чи ні.

  Якщо дитина не хоче виконувати доручення, запропонувати дитині подивитися, як це робить інша дитина. У підсумку, дитина сама виявляє бажання.

  Давати оцінку праці дітей, застосовуючи різноманітні прийоми: заохочення, залучення уваги всього колективу, використання ігрових прийомів. При оцінки завжди знаходив щось позитивне, навіть якщо дитина самостійно не справляється із завданням. Знав, що ігровий прийом зацікавлює дитини, намагатися використовувати його частіше.

  Організовуючи трудове доручення, підбирати такі доручення, які сприяли б моральному вихованню дітей. У моральному виховання величезне значення має праця в природі, де діти самі доглядають за рослинами, за рибками, птахами. Заохочувати прояв працьовитості, прагнення діяти самостійно.

  Я згодна з нею, що робота в дитячому саду, повинна знаходити своє продовження в сім'ї. Щоб закріпити у дітей такі якості, як бажання трудитися, готовність зробити що-небудь хороше для оточуючих, адже багато в чому виховання працьовитості залежить і від сім'ї.

  Дослідницька робота Крулехт показала, що заняття з трудового навчання завжди проводиться після спостереження трудового процесу у дорослих. Більш докладно вона описує методику заняття з трудового виховання. Згодна з нею, що починати заняття слід з проблемної ситуації, так як ігровий прийом зацікавлює дітей, і в кінці можна підвести підсумок, наприклад: «Ми допомогли ляльці Чомучка накрити на стіл, тепер він буде розставляти посуд правильно», тут ще йде закріплення трудових умінь.

  Показуючи трудовий процес, дорослий постійно активізує дітей, використовує їх знання про трудовий процес.

  Знання та вміння отримані на заняттях закріплюються в вправах.

  Заняття з трудового виховання дозволяють дітям в мінімальні терміни освоїти трудові процеси, так як дорослий цілеспрямовано формує раціональні способи їх здійснення.

  Усвідомлення дітьми успіху в освоєнні трудового процесу, досягненні результатів праці забезпечує стійке підвищення інтересу до власної праці.

  Особливість доручення на думку Шатовой, є всі доручення, які виходять з дорослого, в них міститься чітка спрямованість на отримання результату, конкретно визначено завдання. Я з нею повністю згодна, так як вони представляють широкі можливості для індивідуальної роботи з дітьми. В процесі виконання дитиною доручення зручно здійснювати контроль за правильністю роботи, наявністю трудових навичок і умінь, ставленням дитини до отриманого справі, умінням доводити роботу до кінця.

  Поспостерігавши за дітьми своєї групи, Шатова прийшла до висновку, що більшість хлопців від 3 до 5 років при виконанні доручень орієнтуються на вимогу педагога.

  У спільній діяльності дорослий має можливість здійснювати контроль за дитиною непомітно.

  В процесі оволодіння навичкою виконання трудових доручень дитина повинна усвідомити їхні цілі і завдання, способи дій, при цьому вихователь використовує прийоми показу і пояснення і посилений контроль.

  Шатова правильно підмітила, що індивідуальні доручення можна давати не одному, а кільком дітям, але тільки в тому випадку, якщо діти вже мають певний досвід роботи і не вимагають постійного втручання і уваги педагога. При цьому необхідно показати нескладні прийоми роботи всім дітям одночасно.

  Необхідно помічати дитячу ініціативу, так як тут виконання дітьми завдань організовується дорослим і це правильно. Правильно і те, що необхідно заохочувати дитину за проявлену самостійність, так як дитина прагне працювати, проявляє ініціативу.

  Аналіз досвіду Годін показав, що методика трудового навчання дітей 4 роки життя. Забезпечує одночасно моральне виховання, обумовлена ​​особливою організацією діяльності малюків. Увага педагога спрямовується насамперед на придбання ними досвіду виконання практичних дій. У дітей виробляється вміння виконувати нескладне завдання, діяти самостійно.

  Година звернула увагу, що дитина цікавлячись трудовим процесом, бажає брати участь в ньому, але не може це зробити, так як у нього немає потрібних навичок і фізичних можливостей. Година пропонує, щоб не погасити інтерес до праці дорослого, вихователь повинен вичленувати ті дії в трудовому процесі, виконання яких є дитині.

  Наводила приклад деяких дітей, які не могли або самі не хотіли справлятися з колективною працею. Використовували: показ, пояснення, роз'яснення. Запрошували батьків в дитячий сад поспостерігати за дітьми, щоб у них змінилося ставлення до дитини, приводили зборів на тему організації праці в сім'ї. Це викликало дискусію, що дитина дуже мала, або зробить все неправильно, заважатиме. Була навіть створена папка - пересування.

  2. Експериментальні дослідження формування трудових умінь через трудові доручення

  Тема моєї роботи: «Формування у молодших дошкільнят трудових умінь у ході виконання доручень».

  У практичній частині мною був проведений педагогічний експеримент, проводився в молодшій групі ДНЗ №251. Вихователі: Сяглова Наталія Володимирівна, Шурухіна Марина Вікторівна.

  Мета дослідження: обґрунтувати доцільність використання трудових доручень в роботі по формуванню у молодших дошкільнят трудових умінь.

  Гіпотеза дослідження: формування трудових доручень у дітей молодшої групи виявиться більш успішним за умови:

  а) трудові доручення будуть пропонуватися дітям і в першу і по-другу половину дня;

  б) зміст доручень буде з різних видів праці (самообслуговування, господарсько - побутової працю, працю в природі);

  в) керівної ролі вихователя.

  Провела 3 етапу експерименту: констатуючий експеримент, формуючий експеримент, контрольний експеримент.

  Для проведення кожного етапу були створені певні умови: обрана діагностична методика, визначені критерії для визначення рівнів сформованості трудових умінь у дітей в груповій кімнаті, роздягальні кімнаті створені умови для виконання дітьми трудового доручення, тобто весь матеріал, обладнання розташовувався в межах досяжності дітей.

  2.1 Констатуючий експеримент

  Для нього були підібрані питання для бесіди з дітьми щодо виявлення у них трудових умінь, навичок і знань за методикою розробленою Куцакова (Додаток №1).

  Для виявлення у дітей трудових умінь, навичок і знань була проведена бесіда:

  - Хто миє підлогу, витирає пил?

  Першим відповів Максим.

  - Помічник вихователя, Олена Вікторівна.

  Потім всі діти повторили відповідь.

  - А хто миє посуд і ставить її в шафу?

  - Теж Олена Вікторівна! Відповіли всі діти хором.

  - Хто прибирає сніг на ділянці?

  - Дворник - відповіла Поліна.

  - Правильно, а навіщо сніг прибирають і підмітають ділянку?

  - Щоб біля дитячого саду було чисто, красиво сказав Сергій.

  - І щоб ми могли ходити, а якщо снігу багато, то ми не зможемо заходити в дитячий сад - додав Максим.

  - Скажи мені Ліза, хто зшив гарний одяг для ляльок?

  - Правильно, вихователь. Скажіть, а чому нічого не можна кидати на підлогу?

  - Тому що Олена Вікторівна замела, а потім знову буде брудно в групі, - відповів Владик.

  - Тимур, скажи, а куди потрібно складати сміття?

  Тимур показав відро для сміття.

  - Молодець, правильно, Ілля покажи, як ти вмієш мити руки?

  Ілля підійшов до раковини, включив воду і не закочуючи рукава взявся мити руки, причому без мила.

  - Даша, подивися, чи правильно він миє руки, покажи як треба правильно?

  Даша не могла знайти помилку. Допоміг Максим.

  - Потрібно закатати рукава, а то вони будуть мокрі.

  - Діти, скажіть, а руки потрібно мити з милом чи ні?

  - Так руки потрібно мити з милом! - відповіли всі хором.

  - Аліса, покажи як потрібно застібати ґудзики?

  Аліса почала застібати ґудзики починаючи з середини. Сергій тут же вказав їй на помилку. Ґудзики потрібно застібати знизу.

  - Соня, скажи, а чому не можна розкидати свої речі?

  Соня не відповіла, не знала відповіді.

  - Ваня, допоможи Соні, відповідай на питання?

  Ваня теж не зміг відповісти. Діти відповіли хором.

  - Родіон, скажи, що потрібно сказати, коли тобі допомагає хтось?

  - Дякую, - відповів Родіон.

  - Хто з вас допомагає один одному? І як?

  - Я допомагаю Соні застібати ґудзики, - сказала Поліна

  - А ти, Ліза, допомагаєш комусь?

  - Ні.

  - А чому?

  Ліза знизала плечима.

  - Потрібно допомагати один одному, застібати ґудзики, зашнуровувати шнурки.

  - Покажи, Тимур. Як ти розладжуватися ложки?

  Тимур, відмовився.

  - Покажи, Поліна всім як потрібно правильно розладжуватися ложки!

  - Молодець, Поліна, правильно все зробила.

  - Розкажи Ліза, як ти допомагаєш няні.

  - Я не допомагаю няні.

  - Чому?

  Знизала плечима.

  - Так, скажіть діти, а як ви допомагаєте няні?

  Хлопці навперебій почали кричати.

  - Зачекайте, давайте послухаємо Алісу!

  - Я беру ложки і розкладаю їх на столах.

  - А що каже няня?

  - Вона каже, ти неправильно їх розклала і показує як треба.

  - Покажи мені, Тимур, як треба витирати листя у фікуса?

  Тимур взяв ганчірку і провів по листю.

  - Хлопці, подивіться, правильно він витирає пил з листя?

  - Ні, потрібно акуратно підтримувати листя знизу і витирати їх, - сказала Поліна.

  - Щоб вони були чистими!

  - А ще навіщо? Скажіть, а рослини живі?

  - Так.

  - Що необхідно рослинам, щоб вони росли?

  - Дихати!

  - Правильно, значить рослини необхідно поливати і витирати з них пил, щоб вони були чистими і змогли дихати!

  - Скажіть, а як називається ця рослина?

  - Фікус, - крикнув Сергій.

  - Правильно, молодець! Подивіться на акваріум, скажіть, як називаються ці рибки?

  Ніхто не відповів.

  - Подивіться, ось ця рибка називається Туббі.

  - Скажіть, а навіщо треба годувати рибок?

  - Тому що риби теж хочуть їсти, - сказав Максим.

  - Правильно, молодці! Правильно відповіли на всі питання.

  Критерії визначення рівня сформованості трудових умінь дитини

  високий

  середній

  низький

  1. Дитина самостійно одягається і роздягається в певній послідовності.

  2. Дитина без допомоги дорослого миє руки.

  3. Дитина допомагає няні накрити на стіл до обіду (розставляє посуд).

  4. Прибирає на місце після гри іграшки.

  5. Самостійно годує тварин і птахів.

  1. Дитина одягається за допомогою дорослого в певній послідовності.

  2. При нагадуванні дорослого миє руки.

  3. Прибирає на місце іграшки при нагадуванні.

  4.С допомогою дорослого годує тварин і поливає рослини.

  1. Неправильно надягає одяг.

  2. Не вміє мити руки, миє тільки за допомогою.

  3. Накривати на стіл не може самостійно.

  4. Прибирає іграшки тільки при вказівці дорослого.

  5. Не цікавиться тваринами, доглядає тільки за допомогою вихователя.


  Діагностична карта трудових умінь дітей

  П.І.Б. дитини

  одягання

  умивання

  Допомога няні

  прибирання іграшок

  Самостійне годування тварин і птахів полив рослин

  рівень

  1. Поліна С.

  2. Ваня П.

  3. Максим П.

  4. Соня Г.

  5. Родіон К.

  6. Аліса С.

  7. Ліза М.

  8. Сергій К.

  9. Владик К.

  10. Даша Г.

  + -

  +

  +

  + -

  -

  -

  -

  +

  + -

  + -

  +

  +

  +

  + -

  -

  + -

  + -

  +

  + -

  + -

  + -

  +

  +

  + -

  -

  -

  + -

  + -

  -

  + -

  +

  + -

  +

  + -

  +

  +

  + -

  +

  -

  + -

  +

  +

  + -

  +

  -

  -

  +

  +

  -

  З

  В

  В

  З

  Н

  Н

  Н

  З

  З

  Н

  2.2 Формуючий експеримент

  План роботи з дітьми по формуванню трудових умінь в різних видах праці.

  У формуючому експерименті я працювала з дітьми з організації доручення в різних видах праці. Спочатку склала план роботи.

  Зміст трудових доручень

  Перша половина дня

  колектив дітей

  Друга половина дня

  колектив дітей

  самообслуговування

  1. Допомогти товаришеві розстебнути гудзик.

  2. Виправити одяг в шафах

  1

  1

  1. Допомогти однолітка одягнути колготки.

  2. Розв'язувати шнурки.

  3. Поставити в шафу забуту взуття.

  1

  1

  1

  Господарсько - побутовий працю

  1. Витерти поличку від пилу.

  2. Роздати олівці для малювання.

  3. Допомогти няні розставити іграшки.

  2

  2

  1

  1. Зібрати іграшки по закінченню прогулянки

  2. Зібрати паперу з підлоги.

  3. Винести на ділянку невеликі іграшки

  2

  1

  Праця в природі

  1. Погодувати рибок.

  2

  1. Полити кімнатні рослини.

  2. Винести на ділянку корм зимуючим птахам

  2

  2


  У перший же день нашого перебування на педагогічній практиці в першій половині дня, після обіду я вкладала дітей спати. Діти самостійно роздягалися і вкладалися спати. Але деякі діти не могли самостійно розстебнути гудзик. Дала доручення Вані П. допомогти Алісі, розстебнути ґудзики. Ваня із задоволенням виконав доручення. Звернула увагу дітей, що хлопчики повинні допомагати дівчаткам. Похвалила Ваню: «Подивіться, який Ваня молодець! Допоміг Алісі розстебнути ґудзики ».

  Після заняття, багато дітей грали. Я вирішила дати доручення Сергію К. Попросила його подивитися в коридорі чи у нас чисто, чи лежить на своєму місці. Шафка Лізи був відкритий і з шафи стирчали рукави її куртки. Він подивився, побачив це і сказав «Ліза не закрила двері свого шафки». Спробував її закрити, але рукава куртки заважали. Запропонувала йому, спробувати прибрати рукав куртки, тобто поправити її. Виконав все правильно. Двері зачинилися: «А тепер подивися, і скажи все є у нас лежить на своєму місці, чи все лежить акуратно?» Він відповів ствердно. Подякувала йому: «Молодець, Сергій! Тепер у нас чисто і красиво. Потрібно завжди підтримувати чистоту не тільки вдома, але і в групі і навіть на вулиці ». Після сну все почали одягатися. Багато одяглися, а деякі ще не одягли колготки. Я сказала вголос, що хто одягнувся нехай допоможе іншим. Максим, який вже стояв зі стільцем, підійшов до Даші і почав їй допомагати одягатися. Розповів, що їй необхідно одягнути спочатку. Я сказала вголос: «Хлопці, подивіться на мене, скажіть, що потрібно надягати спочатку». Відповів Максим: «Колготки, шкарпетки, шорти, майку». «Саме так, хлопці, одягатися потрібно в певній послідовності, щоб було одягати речі було зручно, подивіться як зараз одягається Поліна, спочатку вона надягає колготки, потім шкарпетки і сандалі. А Максим у нас сьогодні молодець, він допоміг Даші, одягнути колготки правильно! ».

  Після прогулянки багато дітей буквально вбігли в групу. Все швидко почали знімати взуття не розв'язуючи шнурки: «Хлопці, а чому ви не розв'язуєте шнурки, адже потім вам важко буде її розв'язати, як тільки ви прийшли з вулиці необхідно не знімати взуття, а спочатку розв'язати шнурки, і вам так буде зручно знімати взуття ». Всі сіли, адже взуття знімають і одягають сидячи, подивіться у всіх шнурки зав'язані метеликом. Потягніть один кінець шнурка і акуратно двома руками розв'язуйте шнурки. Пояснюю дітям спільно з показом. У Аліси не виходило, а Владик сказав, що у нього на взуття немає шнура, вона на заклепці. Дала йому доручення допомогти Родіону розв'язати шнурки, але не тільки розв'язати, але і показати як це робити. Решта правильно, самі, розв'язали шнурки. Похвалила Владика, сказавши, що він все зробив правильно.

  Всі переодяглися, залишилася тільки Соня. Вона одягала змінне взуття. Попросила її подивитися чи не залишив хто одяг або взуття, чи всі в роздягальні в порядку. Вона подивилася по сторонах побачила кимось залишену взуття, підбігла до неї і згадала, чия вона. Згадавши, що взуття Даші. Вона поклала її в шафу. Похвалила її: «Молодець, Соня! Допомогла мені, але ж якби ти її не помітила Даша шукала б її ». Даші нагадала, що необхідно свої речі класти в шафу.

  Доручення в господарсько - побутовому працю - витерти поличку від пилу я взяла всіх дітей. Після заняття принесла теплої водички, ганчірочки і запропонувала дітям забратися в групі - помити іграшки, витерти полички. Родіону і Поліні дала доручення витерти полички від пилу, а Сергію і Даші розставити іграшки, інші миють іграшки. Всі взялися до роботи, допомагала дітям, показувала як потрібно правильно мити іграшки, діти із завданням справлялися. Родіон і Поліна витирали поличку, їм показала як необхідно витирати поличку.

  Після того як всі іграшки були вимиті, полки протерті від пилу, а іграшки розставлені, похвалила всіх дітей.

  На заняття мені потрібно було роздати олівці і альбомні листи. Попросила Алісу і Ваню допомогти мені розкласти необхідне приладдя за кількістю дітей. Ваня поклав на кожну дитину по одному олівця, а Аліса розклавши листи виявила у себе два залишилися листа, але я їй дала стільки листів скільки було дітей. «Аліса, пройди ще раз уздовж столиків і подивися, щоб на кожну дитину було по одному листу. Лист повинен лежати близько олівця ». Аліса пройшла уздовж столів побачила свою помилку і виправила її. Похвалила дітей.

  Одягаючи дітей на прогулянку я запитала у них чи не хочуть вони взяти на прогулянку іграшки. Всі погодилися і тут же почали сперечатися хто понесе іграшки. Розпорядилася: «Хлопчики - Максим і Владик винесуть іграшки на прогулянку. Поліна винесе м'ячик. Дівчата після закінчення зберуть іграшки і складуть в кошик. Сергій і Родіон занесуть кошик в групу. «А, я?» - запитав Ваня, - «А, ти Ваня, будеш тримати двері, щоб хлопчики змогли винести кошик» - закінчила я. Коли треба було збирати в групу. Родіон стояв біля кошика і чекав поки дівчинки зберуть іграшки і складут їх в корзину, щоб занести в групу. Показала як потрібно складати іграшки, попередньо струсивши їх. Похвалила всіх дітей.

  До кінця нашої практики в першій половині дня організувала працю в природі. Підвела всіх дітей до акваріуму і запитала кого вони там бачать? Чим харчуються рибки? Показала корм. Запитала у них чи не хочуть вони погодувати рибок. Показала як це необхідно зробити. По черзі діти годували рибок, розглядали їх. Похвалила дітей.

  У другій половині дня у мене було завдання за планом працю в природі. Принесла теплої водички. Ганчірочку, обприскувач. З дітьми ми витирали пил з рослин, поливали їх, пухкими. Я показувала діти повторювали. З показом пояснювала дітям, що потрібно рослинам. «Молодці, діти, добре впоралися із завданням. Необхідно поливати кімнатні рослини не тільки в групі, але і вдома ».

  Протягом практики, я щодня давала дітям доручення ті про яких написала вище з метою закріплення трудових умінь дітей, щоб викликати позитивне ставлення до праці намагалася частіше заохочувати дітей.

  Свою роботу проводила в контакті з сім'єю, консультувала батьків з трудового виховання, розмовляла з ними про те як вони виховують у дітей самостійність в самообслуговуванні.

  2.3 Контрольний експеримент

  У контрольному експерименті я провела знову діагностику сформованості у дітей трудових умінь, при цьому використовувала ту ж діагностичну методику, що і в констатирующем, тобто методику Куцакова.

  Результати діагностики оформила в діагностичній карті.

  П.І.Б. дитини

  одягання

  умивання

  Допомога няні

  прибирання іграшок

  Самостійне годування тварин і птахів полив рослин

  рівень

  1.Поліна С.

  2. Ваня П.

  3. Максим П.

  4. Соня Г.

  5. Родіон К.

  6. Аліса С.

  7. Ліза М.

  8. Сергій К.

  9. Владик К.

  10. Даша Г.

  +

  +

  +

  +

  + -

  + -

  + -

  +

  +

  + -

  +

  +

  +

  + -

  + -

  + -

  + -

  +

  + -

  + -

  +

  +

  +

  +

  +

  + -

  + -

  +

  +

  + -

  +

  + -

  +

  + -

  +

  +

  +

  +

  + -

  + -

  +

  +

  + -

  +

  + -

  + -

  + -

  +

  + -

  В

  В

  В

  З

  З

  З

  З

  В

  Н


  висновок

  Вивчивши наукову і методичну літературу з формування у молодших дошкільнят трудових умінь у ході виконання доручення. Я прийшла до висновку, що доручення в молодших групах використовувалися для підтримки інтересу до праці, бажання трудитися; для навчання трудовими навичками і вміннями, для формування у дітей впевненості в своїх силах і здібностях; для задоволення потре6ности в спілкуванні з дорослим; для підготовки до інших форм організації праці.

  Аналіз передового досвіду з даної проблеми, показав, що для початку необхідно вивчити можливості дітей. Потім організовувати трудові доручення з простих завдань і індивідуально, причому необхідно зацікавити дітей. Також необхідно показувати і пояснювати важливість певного доручення. Можна використовувати, показуючи трудовий процес, їх знання про трудовий процес, тим самим активізувати дітей.

  В кінці доручення необхідно давати позитивну оцінку, незалежно від того чи правильно зробив дитина, похвалити його. Величезне значення надається і ініціативи дитини якщо він захотів, щось зробити. Він просить вихователя, наприклад: полити кімнатні рослини, просить у вихователя лійку, водички як би просить дозволу, або якийсь трудовий процес робить сам, а вихователю необхідно підтримувати його ініціативу, самостійність.

  Необхідні умови для оволодіння трудовими навичками і вміннями повинні бути не тільки в дошкільному закладі, а й в родині.

  Мною в експериментальному дослідженні формування умінь через трудові доручення були проведені 3 етапу експерименту: констатуючий експеримент, формуючий експеримент і контрольний експеримент.

  література

  1. Аванесова В.Н., Виховання і навчання дітей в різновікової групи - М .: Просвещение - 1979

  2. Бученко П.М., Виховання самостійності у праці Васильєва М.А., Трудове виховання дітей дошкільного віку - М .: Просвещение - 1984 - 55-59 с.

  3. Буре Р.С., Виховання дошкільнят у праці - М .: Просвещение, 1971

  4. Буре Р.С., Морально - трудове виховання дітей в дитячому садку - М .: Просвещение, 1987 - 194 - 195 с.

  5. Буре Р.С., Годіна Г.І., Навчайте дітей трудитися - М .: одна тисяча дев'ятсот вісімдесят три.

  6. Виховання дітей у праці // Нечаєва В.Г. - М .: Просвещение - тисяча дев'ятсот вісімдесят три.

  7. Виховання дітей третього року життя // Нечаєва В.Г. - М .: Просвещение - 1965.

  8. Виховання і навчання дітей молодшого дошкільного віку // Годіна Г.Н., Пілючіной Є.Г., М .: Просвещение - 1987.

  9. Галлер Л.А., Все починається з прикладу - Мінськ - тисячі дев'ятсот вісімдесят дві.

  10. Гулегенова Л.Т., На дитячому городі // Дошкільне виховання - 1997 - №6.

  11. Дошкільна педагогіка // Ядешко В.Н., Сохина Ф.А., М .: Просвещение - 1978 - гол. 14 - 276 - 292 с.

  12. Ільїна Р.А., Виховання працьовитості і любові до природи // Васильєва М.А .: Просвещение - 1984 - 51 - 55 с.

  13. Козлова С.А., Куликова Т.А., Дошкільна педагогіка - М .: Просвещение - 2001 - 174 с.

  14. Козьменко О., Організація чергування і їх роль у вихованні // Дошкільне виховання - 1987 - №12 - 12-16 с.

  15. Кокорева М.М., Бондаренко А.К., Любити працю на рідній землі - М .: Просвещение - один тисячу дев'ятсот вісімдесят сім.

  16. Куцакова Л., Дошкільнята трудяться // Дошкільне виховання - 1993 - №8 - 26-33 с.

  17. Куцакова Л., Конструювання і ручна праця в дитячому саду - М .: Просвещение - 1990.

  18. Маркова Т.А., Виховання працьовитості у дошкільнят в сім'ї - М .: Просвещение - +1991.

  19. Сергєєва Д.В., Виховання дітей в процесі трудової діяльності - М .: Просвещение - 1 987.

  20. Урунтаева Г.А., Діагностика психічних особливостей дошкільнят - М .: Академія - 1996 - 96 с.

  Формування у молодших дошкільнят трудових умінь у ході виконання доручень