Скачати 65,67 Kb.

Формування трудових умінь и навичок у дітей дошкільного віку
Дата конвертації30.03.2017
Розмір65,67 Kb.
ТипКурсова робота (т)

Скачати 65,67 Kb.

Вступ

Велике значення у розвитку дитини має трудове виховання. Воно почінається з дошкільного віку, и є одним Із найважлівішіх Завдання виховання підростаючого поколения, Пожалуйста будується в сучасній Україні. Особливе значення цього підкреслюється Констітуцією України (1996 р.) Національною доктриною розвитку освіти в Україні.

Темою мого дослідження є использование різніх методів для збагачення трудового досвіду дітей. Ця тема є актуальною в тій годину, коли відшукуються Нові підході до навчання та виховання дітей. Альо если педагог НЕ буде збагачення знанням з педагогіки, з історії Світової педагогіки та невміння оцініті Нові Ідеї других педагогів новаторів, то виховання может НЕ дати Бажанов результатів.

Метою дослідження стало Підвищення якості виховання на основе актівної Трудової ДІЯЛЬНОСТІ гри, вікорістанні різніх методів та прійомів, збагачення практичного досвіду дошкільніків.

Про єктом дослідження є трудовий розвиток дитини. Трудове виховання є одним з важлівіх ЗАСОБІВ всебічного и гармонійного розвитку дитячої особистості.

Предметом дослідження є формирование трудових умінь и навичок у дітей.

«Весь український дитячий садок має буті пройнятій національнім духом нашого народу. Садки ширятись по всій Україні, закладаючі Нові Головні основи для нового виховання, Пожалуйста дасть Українському народу свідомих, чесних робітніків, что віконують, збудують Йому и частку и волю »- так говорила Софія Русова про мету виховання в національному дитячому садку.

На сучасности етапі особливо велике значення має Залучення дітей до Трудової ДІЯЛЬНОСТІ з дошкільного віку, в условиях дошкільного закладу и сім ї. Дитина набуває в цею годину Перші уявлення про працю дорослих, у неї формуються Перші навички и вміння в праці, вінікає любов и бажання працювати, а годиною - звичка и потреба в праці.

Проблема трудового виховання особливо гостре постала в наші дні, коли Духовні цінності все далі и далі відтісняються на задній план, коли панує бажання легко заробіті гроші. На жаль, чи не всім це вдається легко ... Чому самє молодості не хоче працювати? Тому що не любити и не вміє працювати, тому что немає наполеглівості и вміння переборюваті Труднощі. А майбутнє наше Залежить від Нашої терплячості та наполеглівості, вміння працювати на совість.

Творчо вікорістовуючі Багата спадщину нашого українського народу, можна добитися чудовим результатів у віхованні дітей, трудових умінь и навичок.

Видатний педагог А.С.Макаренко розроб цілу систему трудового виховання в сім'ї. ВІН вважать что особливо важлівою умів для цього є доля дитини в господарських справах для. У праці віховується чесність, дбайлівість, колектівізм, дитина прівчається рахувати з інтересами других людей. Праця розвіває відповідальність, уміння розпоряджатіся своим годиною и плануваті свою роботу, прівчає поважаті Будьонного, хоч и не всегда цікаву, но необхідну домашню роботу, цінуваті й поважаті працю старших.

Велику Рамус трудовому навчанню дітей пріділяв и В.О.Сухомлинський. «Трудове виховання, - позначають ВІН, - це, образно Кажучи, гармонія трьох зрозуміти: треба, Важко, прекрасно».

Методи и Прийоми, Які Використана во время роботи це - заняття, екскурсії, Бесіди, Анкетування, та тестування. Саме Завдяк прийому и методам я визначили уміння та навички дітей у різніх видах ДІЯЛЬНОСТІ. Завдання Які я поставила перед собою:

). Виховати любов до праці, підвіщіті якості виховання дітей дошкільного віку, удосконаліті процес формирование трудових умінь и навичок.

). Формування мотівації (потреб, інтересу, почуття обов язку и відповідальності), позитивно-емоційного ціннісного Ставлення до праці як до форми буття и способу самореалізації людини.

) Формування у дітей системи знань, необхідніх для Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, Вибори професії, СОЦІАЛЬНОГО, професійного и життєвого самовизначення ..

) Формування досвіду Суспільно-Корисної виробничої ДІЯЛЬНОСТІ, вміння використовуват теоретичні знання на практике, здатності до творчості.

1. Теоретичні засади виховання трудових умінь и навичок у дітей дошкільного віку

Дослідження вопросам трудового виховання, в останні десятіріччя и на сучасности етапі спрямовані на Вивчення закономірностей побудова педагогічного процесса, з метою цілісного впліву на трудовий розвиток дітей, формирование їх систематичність знань про працю дорослих, Залучення дітей до безпосередньої дитячої ДІЯЛЬНОСТІ, встановлення взаємозв язку різніх ЗАСОБІВ трудового виховання, визначення місця Трудової ДІЯЛЬНОСТІ дітей в условиях Нових підходів до организации навчально-виховної роботи з дошкільнікамі.

За всієї багатоманітності національніх культур одним Із найважлівішіх спільніх для них чінніків є Цінність праці як засоби Існування людини в мире та засоби виховання підростаючіх поколінь. Споконвічно Перші заповіді та настанови дітям стосуваліся самє подготовки до майбутньої Трудової ДІЯЛЬНОСТІ. Трудове виховання притаманне всім історічнім формаціям, воно є найдавнішою формою виховання. Вже Античні Мислителі наголошувалі на необхідності виховання людини Самостійної, здатної до життєвого самовизначення. Водночас класового характер освіти и виховання НЕ передбачало использование фізичної праці у школах.

До проблеми виховання дітей у процесі праці звертає авторизованого дерло утопічніх систем оновлення Суспільства Шляхом виховання. Зокрема, Т. Мор рекомендував маленьких дітей знайомитись з працею людей и спонукати їх до посільної участия в трудових процесах.

На мнение Ж. - Ж. Руссо, дитину, яка фізично зміцніла и навчилася самостійно орієнтуватіся в НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі, слід залучаті до фізичної праці оволодіння трудовими навички - необхідна Умова забезпечення молодій людіні власного кусні хліба, а відтак - незалежності и свободи.

Послідовнік Руссо Й. - Г. Песталоцці НЕ лишь теоретично, а й практично доклалися много зусіль до того, щоб поєднавші навчання з фізічною працею, виховувати дітей для чесного життя. ВІН Вперше в історії педагогіки пов язав мотівацію праці з природою дитини, обґрунтував роль праці як части педагогічної системи. Песталоцці наголошував, что Завдяк поєднанню навчання и фізичної праці діти Виходять у життя морально загартованімі, здатно до самостійного визначення.

Значний Кількість теорій трудового виховання вінікає Із розвитку буржуазії. Засновник філантропізму німецький педагог Й. Базедов вважаю за необхідне вводіті у школах заняття праці, діференціюючі їх відповідно до СОЦІАЛЬНОГО становища сімей учнів.

Особливе Рамус харчування трудового виховання пріділяв Георг Кершенштейнер (1854 - 1932), автор німецької Трудової школи, Який пов язували виховання громадянина з оволодінням професією. ВІН предложили створюваті, кроме народних, додаткові школи, Які малі Забезпечувати професійно-технічне навчання и формуваті навички Виконання Громадянських обов язків.

Ідея праці як засоби всебічного розвитку людини розроблено в педагогічній Теорії К. Ушинського. Їй присвячено спеціальна робота - «Праця у ее псіхологічному та виховному значенні», В якій обґрунтована необходимость «Вільної праці» для розвитку почуття людської гідності. Людина, відірвана від праці, на мнение Ушинського, втрачає Кращі якості особистості, а батьки, оберігаючі своих дітей від праці, розбещують и роблять їх Нещасний.

Дитяча праця, на мнение С. Русової, є основою виховання. Зокрема, ручна праця винна Забезпечити творчу Активність дітей, удовольствие от результату. А старші дошкільники здатні до усвідомлення соціальної значущості праці. Це спріяє виховання відповідальності, почуття обов язку.

На важлівості трудового виховання як засоби всебічного розвитку дитини наголошувалося на з їздах з дошкільного виховання. У 1919 р. на Першому з їзді, Було визначили види дитячої праці и вимоги до ее организации. Другий з їзд (1921) звернув Рамус на зв'язок праці и гри. На Основі его РІШЕНЬ у центральному дитячому садку Першої дослідної станції з дошкільного виховання, яка булу експериментальний майданчик для ДОСЛІДЖЕНЬ проблем дошкільної освіти, Було введено само-обслуговуючий, ручні та суспільну працю, необхідну для всіх.

У 20 - 30-ті роки теоретики и практики діскутувалі питання про ті, что є головні у віхованні дитини: праця чи гра. У процесі Дискусії дійшлі висновка, что всі види ДІЯЛЬНОСТІ дитини НЕ повінні протіставлятіся один одному: Граючись, дитина працювати, а працюючий, грається. Відтак, у 50 - 60-ті р.р. питання трудового виховання були відображені и в програмних документах дошкільніх закладів, и в наукових дослідженнях (О. Усова, Л. Порембська, Я. Неверович та ін.).

Сучасні українські досліднікі проблеми трудового виховання (З. Борисова, В. Павленчика, Г. Бєлєнька, М. Машовець) вівчають питання виховного значення праці дітей у дитячому садку и сім ї.

До актуальних проблем трудового виховання в Нових соціально-економічних условиях Належить виховання у дітей основ економічної грамотності, здатності спрійматі и використовуват економічну інформацію, відбір відів праці, Які найбільше цікавлять дітей у зв язку з модернізацією економіки; Підвищення педагогічної компетенції батьків у харчуванні организации дитячої праці в условиях родинного виховання.

.1 Значення та завдання трудового виховання дітей дошкільного віку

Людина перетворює світ с помощью праці - фізичної, інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ, спрямованої на удовольствие матеріальніх и духовних ее потреб. Праця Виконує практично (создания матеріальніх, духовних цінностей, соціально-побутових умов життя и ДІЯЛЬНОСТІ людини), розвівальну (розвиток особистості в процесі активного включення людини у трудовий процес) и Виховна (формирование Суспільно и особистісно-цінних якости людини, ее морально-естетичного Ставлення до життя и ДІЯЛЬНОСТІ) Функції. Виховна функція праці реалізується в процесі трудового виховання дітей дошкільного віку.

Трудове виховання - цілеспрямований процес формирование у дітей стійкіх Переконаний, что праця є жіттєвою необхідністю. Трудове виховання дітей дошкільного віку предполагает прівчання їх до самообслуговування, елементарних трудових Дій, ручної и господарської праці. Даже найпростішій результат трудових зусіль дитини спріяє самоусвідомленню дитини, всіляє ее Впевненість у Собі, Прагнення віпробуваті собі у Нових видах ДІЯЛЬНОСТІ.

Трудове виховання дітей покликання Забезпечити вирішенню таких завдання:

. Формування мотівації (потреб, інтересу, почуття обов язку и відповідальності), позитивно-емоційного ціннісного Ставлення до праці як до форми буття и способу самореалізації людини.

. Формування системи знань, необхідніх для Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, Вибори професії, СОЦІАЛЬНОГО, професійного и життєвого самовизначення.

. Формування досвіду Суспільно-Корисної виробничої ДІЯЛЬНОСТІ, вміння використовуват теоретичні знання на практике, здатності до творчості.

Вирішення ціх завдання відбувається у процесі загальноосвітньої подготовки, трудового навчання, різноманітної за змістом и формою Трудової ДІЯЛЬНОСТІ.Для того щоб праця стала засоби виховання, вона винна буті змістовною, мати особістісну и Суспільно корисна значущість, чітку організацію. Процес праці слід будуваті на моральних засадах (мета, процес, результат). Моральна Сутність ее віявляється НЕ лишь в бажанні трудити, діяті творчо, домагатіся значущих для себе та других результату, а й колективному характері Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, что требует Узгодження мети и Дій ее учасников, Взаєморозуміння і допомоги.

З догляд на Особливості розвитку дітей дошкільного віку віокремлюють завдання трудового виховання, пов язані з формуваннями и развития мотіваційної сфери, навичок Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, встановлення особистості. У реальній педагогічній практике воно покликання Забезпечити:

. Виховання інтересу до праці дорослих, бережливого Ставлення до їх результатів, поваги до людини-трудівніка. Праця є особливим видом ДІЯЛЬНОСТІ, спрямованостей на создание Суспільно значущих результатів. Ознайомлюючісь Із працею дорослих, дитина бачіть трудовий процес, его конкретні результати, пізнає їх роль у задоволенні потреб людини. Спіраючісь на емоції дітей, бажання брати участь у жітті и ДІЯЛЬНОСТІ дорослих, вихователь троянд яснює, что именно працею дорослих створені всі блага, Які їх оточують, наголошуючі, что сенс праці Полягає у створенні необхідніх для людини благ и розвитку самой людини. Если праця НЕ зорієнтована на конкретний результат, що не створює необхідніх суспільству, людям цінностей, то вона и не має суспільного значення.

. Формування навичок Трудової ДІЯЛЬНОСТІ. Вже в дошкільному віці діти намагають наслідуваті працю дорослих. Слід помочь Їм усвідоміті, что процес має Певна послідовність операцій, потребує відповідніх старань и вмінь. З часом діти почінають розуміті, что перед тім, як приступивши до праці, треба знати ее мету, уявіті ее процес и результат, підібраті необхідні засоби и предмети праці, Здійснювати цілеспрямовані трудові Дії, взаємодіяті з іншімі людьми. Спершись діти ма ють опануваті Прості трудові уміння, а Згідно - цілісні трудові процеси. Оволодіння трудовими навички розшірює возможности дітей относительно участия у простих трудових процесах вдома, дитячому садку, віховує самостійність, ініціатіву, Впевненість у своих силах. Постійна участь у різніх видах праці формує вміння и звичка працювати регулярно, переборюваті Труднощі, віховує організованість, самостійність, вольові якості особистості. Організовуючі трудову діяльність дітей дошкільного віку, педагог має буті особливо уважний до їх індівідуальніх Особливе.

. Виховання особистості дитини у процесі ее Трудової ДІЯЛЬНОСТІ. Це група завдання предполагает виховання відповідальності, ініціативи и Витримка. Без них не можливе формирование основ працелюбства. Педагоги, батьки ма ють зважаті, что організм, психіка дошкільніка Швидко втомлюються від одноманітної, складної роботи, и регулюваті ОБСЯГИ и длительность конкретних робіт, чергуючі елементи статичного и дінамічного НАВАНТАЖЕННЯ. Оптимізація трудових зусіль дітей вбереже їх від Розчарування, непомітної втому, что є важлівімі передумови їх позитивного Ставлення до праці.

Ø Результатівність, яка спріяє виховання цілеспрямованості, звички доводіті почату дело до кінця, Аджея планування майбутнього результату спонукають дитину серйозно ставити до роботи.

Ø Творчий характер, что розвіває налаштованість дитини на пошук, удосконалення своєї праці и собі в праці, немає нетворчої праці, оскількі за будь-якіх обставинні дитина має змогу сделать Щось по-новому, не так, як завжди, найти Нові форми роботи з комерційними одноліткамі .

Будучи спрямованостей на особістісній розвиток дитини трудове виховання дітей дошкільного віку пов язане з фізичним, моральним, розумово виховання. Конкретні его завдання, форми организации Трудової ДІЯЛЬНОСТІ дітей зумовленій як виховний можливий праці, так и віковімі особливо дошкільніків.

.2 взаємозв язок сім ї и дитячого садка по вопросам трудового виховання

Трудове виховання дітей у дошкільному закладі не винних здійснюватіся окремо від сімейного виховання. В сім ї є Позитивні умови для формирование у дітей працелюбності, це Перш за все наочність и доступність різнобічної домашньої праці, что Постійно здійснюється на очах дитини, вона відчуває результати цієї праці, можлівість для дитини систематично прійматі доля у праці, працювати разом з доросли. При спільній праці разом Із старшими членами сім ї, діти швідше оволодівають трудовими навички, переймаються раціональні Прийоми роботи. Праця разом з батьками приносити дитині радість.

Участь у господарсько-побутовій праці дозволяє дитині реально відчуваті свою прісутність в сім ї, відчуваті собі членом сімейного колективу. Це спріяє виховання багатьох важлівіх якости особистості: турботлівість, бережлівість, відповідальність.

В сім ї дитина чує Розповіді батьків про свою працю і про працю других людей. Це розшірює уяву дитини про працю дорослих формує Інтерес и повагу до неї. Деякі батьки, Розуміючи, что дитина дошкільного віку винна працювати, чи не уявляють Які ее возможности, як Сформувати у неї трудові навички, як сделать Виконання нею трудових доручень систематичність, як з ВІКОМ повінні змінюватіся ЦІ обов язки, керівництво Опис и контроль зі сторони дорослих. Для того щоб батьки могли відчуваті трудове виховання в сім ї и в дитячому садочку смороду повінні добро знаті, Які завдання трудового виховання ставлять «Програма виховання в дитячому садку». Знати практику трудового виховання в дошкільному закладі. З цією метою та патенти систематично знайомитись батьків з змістом и методами трудового виховання дітей різного віку.

При плануванні роботи з сім єю по педагогічному освітченню батьків по харчуванню трудового виховання дошкільніків винне займаті особливе місце. При цьом слід враховуваті типові Труднощі виховання з Якими зустрічаються батьки во время трудового виховання. Це недооцінка важлівості трудового виховання починаючі з раннього віку, морального значення праці дитини, як турбота ее про члени сім ї, незнання того, Яким по змісту винна буті праця дитини того чи Іншого віку, правильних методів взаємодії дорослих на дитину, відсутності обов язку, сістематічності в віконані дітьми доручень и обов язків и недооцінка важлівості формирование емоційного, позитивного відношення до праці.

Для Ознайомлення батьків зі змістом и методами трудового виховання дошкільніків, могут буті вікорістані різноманітні форми: збори, консультації, Бесіди, лекції, дні відкритих дверей, тематичні стенди, виставки та інше.

Много дает наочно Ознайомлення батьків з ухвалив трудового виховання в дитячому садку. Так в дні відкритих дверей батьки могут спостерігаті режімні процеси, роботу виховання по Формування у дітей навічків самостійності, самообслуговування, молодшій групі, в середній и старших групах - колективна праця дітей в природі, прибирання групової кімнати, Приготування печива, ремонт книг. Систематичне Виконання дитиною п ятого року життя доручень являється підготовкою до Виконання нею постійніх обов язків у старшому дошкільному віці. В цьом віці дитина пріймає доля у підтріманні чистоти и порядку в будинку, допомагає доросли в догляді за молодшими братами и сестричками. Тільки при умові систематичного Виконання трудових обов язків можливе формирование у старших дошкільніків таких якости, як відповідальність, турботлівість.

Трудовому виховання старшого дошкільніка в сім ї можна присвятитися збори батьків. Перед Зборами Показати Їм працю дітей по прибирання групової кімнати. До зборів, добро Оформити стенд, де можна помістіті Такі статті: «Чому нужно прівчаті дітей до праці, про важлівість сістематічної праці дитини для ее різностороннього виховання и подготовки до школи», «Які трудові обов язки повінні буті у дитини дошкільного віку (перерахуваті обов язки, Які могут Виконувати діти старшого дошкільного віку) ». Тексти бажано проілюструваті фотографіямі, что відображають працю дітей в сім ї и дитячому садку.

На зборах можна послухати одне-два ПОВІДОМЛЕННЯ батьків про позитивний досвід трудового виховання в сім ї. Вихователь допомагає батькам підготуваті ПОВІДОМЛЕННЯ, проаналізуваті їх досвід виховання дітей у праці. Вихователь знайомого батьків Із завдання трудового виховання старших дошкільніків, характерізує трудові навички дітей своєї групи, особливо відмічає тих, хто відрізняється працелюбністю, великою самостійністю, Бажанов допомагаті іншім. Діти старшого дошкільного віку, як правило володіють навички самообслуговування и господарсько-побутової праці. Основною формою организации їх праці являються постійні обов язки: догляд за своєю одежею, взуттям, прибиранням постелі, прання дрібніх промов, пришивання ґудзіків, петель. Смороду віконують роботу, что має значення для всіх Членів сім ї: накрівають стіл и прибирають зі столу, міють чайний посуд, вітірають Пілюк.

ВРАХОВУЮЧИ віковій досвід дітей шостого року життя, їх значення и вміння, при навчанні їх новімі вміннямі нужно дуже Рідко використовуват показ, давати дітям велику самостійність. Однако контроль доросли при цьом необхідній. Збільшується Вимоги до якості віконаної роботи, оцінка ее винна буті доброзичлива и емоційна. Особливе значення має праця старших дошкільніків разом з доросли. Діти всегда прагнуть прійматі доля у работе батьків, и це Прагнення нужно підтрімуваті. У спільній праці з доросли дитина переймає в них способом роботи, відношення до неї. Старші дошкільники допомагають батькам прибирати кімнату. Повіщують цікавість до праці, Розповіді про життя рослин и тварин, ціле направленні спостереження в природі. На Прогулянка в ліс, парк можна зібраті різноманітній природний матеріал - шишки, жолуді, Які пригодяться для виготовлення поробок. Дуже добре, если в сім ї люблять займатіся вишивання, шиття. З великим інтересом дитина старшого дошкільного віку займається ручною працею. Час від часу батьки разом з дітьми провіряють іграшки, книжки, порвані ремонтують.

Розширення уявлень дітей старшого дошкільного віку про НАВКОЛИШНЬОГО дійсність велика здатність про узагальнення, їх особистий досвід Прийняття участия у посіленні праці дозволяє Розкрити перед дитиною суспільне значення праці, взаємозв язок людей в праці. Читання художньої літератури такоже спріяє Формування уявлень дітей про працю дорослих, виховання поваги до неї. Если в течение Усього дошкільного дитинства батьки пріділяють належно Рамус трудовому виховання дітей, у них формуються трудові навички, емоційно-позитивне відношення до праці.

2. Особливості проведення різніх відів праці та форм организации праці дітей

Праця дітей в дитячому садку різноманітна. Це дает змогу підтрімуваті в них Інтерес до ДІЯЛЬНОСТІ, Здійснювати їхнє всебічне виховання.

Самообслуговування спрямованостей на догляд за собою (умівання, роздягання, прибирання постелі, підготовка РОбочий місця, та інше). Виховне значення цього виду Трудової ДІЯЛЬНОСТІ Полягає самперед в ее жіттєвій необхідності. Через ті, что Дії щоденно повторюються, навички самообслуговування міцно засвоюються дітьми; самообслуговування начинает усвідомлюватіся як обов язок.

У молодшому дошкільному віці самообслуговування пов язане з Певного труднощамі (недостатній розвиток мускулатури пальців, складність засвоєння послідовності Дій, невміння плануваті їх), что гальмує процес формирование навичок іноді віклікає у маляти небажаним Виконувати необхідні Дії. Проти Вже в ціх дітей вихователь начинает розвіваті вміння обслуговувати себе, добіваючісь акуратності й старанності Виконання необхідніх Дій, самостійності, формує звички до чистоти и охайності.

У Середньому дошкільному віці діти достаточно самостійні в самообслуговуванні, тож цею вид праці становится їхнім постійнім обов язком. Ускладнення виховних завдання віражається у підвіщенні вимог до якості Дій, до організованої поведінкі в процесі догляд за собою, до першої години витрачені на це. Вихователь формує у малюків Прийоми взаємодопомоги, вчитись їх, як звертатися за помощью до товариша, як ее податі подякувати за послуги.

У старшому дошкільному віці набуваються Нові навички самообслуговування: прибирання постелі, Догляд за волоссям, взуттям. Процеси, пов язані з ним Використовують для вирішенню складних завдання: формирование у вихованців звички до охайності и чистоти, навичок поведінкі среди ровесніків.

Господарсько-побутова праця. Метою господарсько-побутової праці є Підтримання чистоти и порядку в пріміщенні, на других теріторіях життєдіяльності дитини, допомога доросли в организации режимних процесів. У молодшому дошкільному віці вихователь прівчає дітей Виконувати Прості трудові Дії з близьким у часі результатом (допомагаті помічнікові вихователя накріваті на стіл; вихователь - у підготовці заняття, підтрімуваті порядок на столі во время заняття, после него - прибирати матеріали, складаті на місце іграшки).

У Середньому дошкільному віці вихователь продолжает формуваті у дітей Інтерес и бажання Виконувати завдання дорослих якісно, ​​намагаються, охочих. Зміст цієї праці удосконалюється за рахунок Збільшення кількості, деталізації процесів. Передусім вихователь має помочь дитині з ясувати мету роботи, послідовність трудових Дій (раціонально підготуваті робоче місце, правильно Виконувати посільні трудові Дії з досягнені кінцевого результату, навести порядок на робочому столі, уміті працювати вдвох - втрьох).

У старшому дошкільному віці діти почінають розуміті працю, як потрібну и серйозно дело, а Інтерес до трудового процесса поєднуваті з інтересом до его результатів. Значний складнішімі стають для них трудові завдання. Праця в цьом віці все более відокремлюється від гри, а епізодічні трудові доручення набуваються для них значущості постійніх обов язків. Перед педагогами відкріваються возможности для реализации програмних завдання виховання позитивних взаємін (працювати дружно, УЗГОДЖЕНО, допомагаті один одному), формуваті працелюбства, самостійності, актівності.

У старших дошкільніків поступово згасає Інтерес до того виду праці, Який становится звичних, повсякдення. Тому для Відновлення інтересу до неї слід збагачуваті їх елементами новизни (конкурс «Хто краще накріє стіл до обіду», Колективні Обговорення творчого виконання обов язків черговий у групі та інше).

Праця в природі. Особлівість ее Полягає в тому, что діти ма ють впоратися не з предметами, а з про єктами живої природи, на городі, у квітніку, доглядають за тварин. Основним ее Виховна завдання є Вироблення у дітей інтересу, Дбайливий Ставлення до живої природи, формирование вмінь и навичок з догляд за рослинами и тварин, вміння правильно користуватись знаряддямі праці.

Праця в природі є доступним дітям дошкільного віку видом продуктівної Трудової ДІЯЛЬНОСТІ. Кінцева мета (виростити квіти, овочі), ее результати конкретні та зрозумілі, однак їх Неможливо Швидко досягті. Віддаленість результату требует от дитини тріваліх фізичних и розумово зусіль, повсякденної клопіткої роботи, Терпіння. Як правило, більшість дітей ОХОЧЕ працює з живими про єктами, радо доглядає за ними, пізнаючі світ живої природи, розкріваючі свои Нові возможности, виховуючого в Собі Дбайливий Ставлення до Всього живого.

Ручна (художня) праця. Функціональною ее метою для дітей є виготовлення виробів з паперу, картону, тканини: іграшок-саморобок, вітальніх листівок, ялинкових прикрас, персонажів и декорацій лялькового театру, букетів Із засушених рослин, кілімків для ляльок, серветок. Виготовлення подарунків рідним и друзям справляє великий Вплив на морально свідомість дитини (прівчає віявіті Рамус до оточуючіх, працювати заради того, щоб сделать Їм пріємне). Така праця розвіває уяву, спостережлівість, художнє мислення, естетичне чуття, конструктівні здібності, моторні навички дітей, формує Корисні Практичні навички, збагачує знаннями про Властивості різніх матеріалів. Ее результати здебільшого віклікають Позитивні емоції, Захоплення дорослих, что посілює ефект самопізнання, самоусвідомлення, самоствердження дитини, збуджуються у ній здорове честолюбство. Нерідко уже з дошкільного віку дитина начинает усвідомлюваті свои здібності, талант, віношуваті мрію на все життя.

Трудові доручення за змістом та організацією структурою доручення є найдоступнішою формою организации дитячої праці. Сутність ее Полягає у покладанні на індівіда, групу питань комерційної торгівлі обов язків, Виконання питань комерційної торгівлі завдання. Смороду ма ють чітку спрямованість на результат. Залежних від Критерії віокремлюють Такі види доручень: за складністю - СКЛАДНІ та Прості; за трівалістю - короткочасні, епізодічні та трівалі; за характером организации дітей: Індивідуальні та групові.

Молодшим дошкільнікам вихователь дает Прості доручення, Які є епізодічнімі, короткочаснімі (покласти іграшку на місце, принести стілець). Починаючі з СЕРЕДНЯ дошкільного віку дітям доручають складніші и тріваліші справи, Які могут буті пов язані з Проханов або звертанням до других осіб, прибиранням и Підтримання порядку в ігровому куточку, догляд за тварин в куточку живої природи.

Виконання доручень віховує у дошкільнят обов язковість, відповідальність, прівчає їх до Виявлення вольова зусіль относительно самоорганізації ДІЯЛЬНОСТІ Задля Досягнення результату. Альо для цього важліво щоб діти усвідомлювалі доцільність, значущість для них Загальної справи, конкретних доручень. Доручаючі дитині самостійну дело, педагог має враховуваті Відсутність СОЦІАЛЬНОГО, трудового, комунікатівного досвіду дитини, рекомендуючі у зв язку з ЦІМ раціональні Способи ее Виконання.

Виконання групових доручень прівчає дітей до Узгодження своих Дій, збагачує їх досвідом співробітніцтва, пріщеплює гуманістічні почуття, віховує вміння буті уважний Одне до одного, допомагаті один одному.

Чергування. Ця форма доручення Полягає у систематичному віконанні дитиною трудових обов язків Стосовно своих одногрупніків. Чергування Суттєво стімулюють розвиток дитини, Аджея смороду вімагають чималі зусіль и напруженного, что зумовлює ее Фізичне Зміцнення, набуття знань про Властивості та якості різніх предметів, віробляє усвідомлення значущості своєї праці, навички роботи на конкретний результат. Смороду є дієвім засоби виховання почуття відповідальності у дошкільніків, формирование самостійності, працелюбства, взаємодії у колектівній работе.

Напрікінці молодшого дошкільного віку вихователь начинает залучаті вихованців до Виконання Деяк обов язків черговий у їдальні, а починаючі з СЕРЕДНЯ дошкільного віку, діти чергують систематично в їдальні на заняття у куточку природи.

З дорослішанням дошкільніків поступово ускладнюються їхні доручення за змістом роботи, формами про єднання дітей, Вимоги до самостійності и само організованості. Залежних від мети, якові переслідує педагог для чергування про єднують дітей з однакової рівнем трудових умінь, працелюбства, почуття відповідальності (для Вдосконалення навичок взаємодії у колектівній работе) або з різнім, но НЕ дуже контрасное рівнем трудових умінь и самостійності (з метою вірівнювання розвитку) . Спільна трудова діяльність дітей. Використання цієї форми организации Трудової ДІЯЛЬНОСТІ дітей можливе у старшому дошкільному віці. Вона может про єднуваті всех дітей групи и буті Колективне (прибирання кімнати або майданчика, робота на клумбі). Колектівній праці властіві Спільна мета, відповідальність за результат, Розподіл праці между учасниками, залежність їх один від одного.

Про єднання дітей для колектівної праці є ефективна за наявності у них досвіду співробітніцтва, належно оволодіння навички конкретних відів праці. Сістематічність Залучення дітей до Трудової ДІЯЛЬНОСТІ забезпечують Різні ее форми организации. Досліднікі віокремлюють Такі види колектівної праці, як праця поруч, загальна и Спільна праця.

Праця поруч - форма организации Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, за якої діти Незалежності один від одного, одночасно віконують Індивідуальні завдання. У процесі роботи поруч вінікає безпосереднє спілкування, Пожалуйста часто спонукає дітей до Надання допомоги Одне одному, створює спріятліві умови для виховання доброзичлива СТОСУНКІВ. Цей способ организации Трудової ДІЯЛЬНОСТІ є проміжнім етапом до колектівної праці.

Загальна праця - форма организации колектівної ДІЯЛЬНОСТІ дітей, якові характеризують Спільні мета и результат. Загаль трудовий процес розгортається як індивідуальний.

Спільна праця - складаний Різновид колектівної ДІЯЛЬНОСТІ, что предполагает Досягнення Спільного результату Шляхом Виконання послідовніх трудових Дій над Певного про єктом, Який переходити від одного учасника трудового процесса до Іншого. Цей вид колектівної праці Використовують у старшому дошкільному віці, ВІН потребує чіткої организации.

Використання різніх форм организации Трудової ДІЯЛЬНОСТІ дітей збуджує у них «Прагнення серйозної праці», без якої життя людини «Не может буті ні гіднім, ні щасливим» (К.Д. Ушинський).

.1 Аналіз уровня формирование трудових умінь и навичок у дітей дошкільного віку

Во время проходження практики в Дошкільному Навчальна Закладі №30 «Вишенька» в городе Умані були поставленні завдання для визначення трудових умінь и навичок у дітей дошкільного віку.

Був проведений констатуючого експеримент, во время которого проведено спостереження «За працею помічника вихователя», (Додаток №1).

Мета: закріпіті знання дітей про части рослин. Розвіваті уяву дітей. Виховувати любов до природи.

Результат: во время спостереження у дітей булу НЕ стійка увага. Діти НЕ достаточно знали части рослин.

Була проведена бесіда за картиною Єлизавети Міронової «Весняна праця», (Додаток №2).

Мета: Показати дітям на картині працю жінки-трудівніці. Розвіваті: пам'ять, мислення, уяву. Виховувати: любов до українського живопису.

Результат: во время Бесіди діти НЕ чітко відповідалі на запитання, чи не могли описати картину без допомоги, діти не виявляли ніякої ініціативи.

Во время практики булу проведена дидактична гра «Відгадай хто це», (Додаток №3).

Мета: формуваті уявлення дітей про велику Кількість професій, вчитись розрізняті їх. Візначаті чим смороду Корисні.

Результат: во время проведения гри у дітей увага булу розсіяна, що не чітко давали ВІДПОВІДІ на поставленні завдання. Було видно, что діти НЕ Досить чітко знали професії.

Такоже Було проведено заняття на тему «Фермер», (Додаток №4).

Мета: погліблюваті знання дітей про професію фермера. Ознайомлюваті їх Із сучасности та стародавнімі знаряддямі праці. Вчитися групуваті рослини за місцем вирощування (сад, город, поле, Квітник). Ознайомлюваті з народними прикмети про погоду. Формуваті в дітей екологічне Ставлення до довкілля. Виховувати любов до рідної землі, повагу до професії фермера.

Результат: во время проведения заняття Було видно, что діти НЕ досконало Знають знаряддя праці, які не Було чіткої ВІДПОВІДІ на поставлені запитання, показатели трудових умінь и навичок недосконала розвінені.

Проведень БУВ формуючій експеримент во время которого ми формуван трудові уміння и навички, віховувалі любов до праці, ознайомлювалі з працею дорослих, проводили трудові доручення, при необхідності Виконання допомагать Їм, були проведені екскурсії и Прогулянки. Во время формуючого експеримент проводили заняття з художньої праці на тему «Чайник», (Додаток №5).

Мета: Вчитися дітей використовуват різний природний матеріал для виготовлення доробок. Формуваті вміння акуратно виконувати роботу. Розвіваті: уяву дітей.

Результат: во время заняття діти показали свои вміння и навички працювати, Було видно хто з дітей проявляє ініціатіву та творчість создать Щось своє нове.

Наступний проведено заняття з природи на тему «Садіння цибулі», (Додаток №6).

Мета: уточніті уявлення дітей про цибулю, учити правильно вісаджуваті ее, виховувати Інтерес до рослин.

Результат: в течение заняття діти уважний слухали, розглядалі та закріплювалі знання про цибулю, як правильно ее садить, а потім самостійно віконувалі завдання.

Була проведена екскурсія на «Будівництво житлового будинку», (Додаток №7).

Мета: Показати дітям працю будівельників и ее значення для дітей. Розвіваті: мислення, пам'ять, уяву. Виховувати: бажання трудити.

Результат: во время екскурсії діти ознайомитись з працею будівельників. Смороду спостерігалі за працею дорослих, за машинами Які допомагають во время будівництва. Смороду усвідомілі, что професія «будівельник», дуже необхідна и корисна для Всього Суспільства.

Во время формуючого експеримент булу проведена бесіда на тему: «Робота черговий по їдальні», (Додаток №8).

Мета: закріпіті знання дітей про роботу черговий по їдальні. Вчитися разом сервіруваті стіл, ознайоміті з правилами співробітніцтва, виховувати бажання дружно взаємодіяті з одноліткамі.

Результат: во время Бесіди діти навч сервіруваті столи и чітко можна сделать Висновок, что почти всі діти впоралися Із завдання як Найкраще. Кожна дитина помітіла хто швідше может Виконати поставлених завдання.

Такоже во время проведения практики булу проведена колективна праця: «Прибирання в груповій та роздягальній кімнаті», (Додаток №9).

Мета: закріплюваті навички у дітей дбайливо протіраті рослини, Поличка, підвіконнікі, поліваті вазони. Розвіваті: спостережлівість, Рамус, спрітність. Виховувати: Інтерес до праці, бажання працювати намагаюся, дружно, виховувати любов до праці.

Результат: во время колектівної праці діти Працював один з одним, намагались як Найкраще Виконувати свои завдання.

У ході дослідження нами булу предложено «Анкета для батьків», та «Тести для дітей», (Додаток №10), относительно успішного виховання дітей у процесі праці.

Результат: с помощью тестів та Анкетування Було видно, что більша частина батьків, віховують у своих детей трудові уміння и навички, и смороду намагають виростити їх працьовитими.

После формуючого експеримент нами БУВ проведень контрольний експеримент, для Виявлення відповідного уровня трудових умінь и навичок у дітей. Проведено спостереження за працею помічника вихователя, (Додаток №1).

Результат: во время спостереження діти показали свои знання, вміння та навички, знали послідовність роботи. Діти знали части рослин, увага булу стійкою.

Була проведена бесіда за картиною Єлизавети Міронової «Весняна праця», (Додаток №2).

Результат: во время Бесіди діти чітко відповідалі на запитання, могли описати картину без допомоги, та працю яка зображена на картині.

Такоже булу проведена дидактична гра «Відгадай хто це», (Додаток №7).

Результат: у дітей були сформовані уявлення про велику Кількість професій, смороду навч розрізняті їх, такоже визначили чим смороду Корисні.

Наступний проведено заняття на тему «Фермер», (Додаток №4).

Результат: у дітей поглібіліся знання про професію фермера, смороду могли назваті всі знаряддя праці самостійно, с помощью ігор навч групуваті рослини за місцем вирощування. Ознайомитись з народними прикмети та розповідалі їх на пам'ять. Діти зрозумілі Якою Корисна є професія фермера.

За закінченню експеримент булу Виготовлена ​​Діаграма (Додаток №11), на Якій чітко видно Зміни у трудових уміннях и навички дітей під час констатуючого експеримент, формуючого та контрольного. Результати вказані від найменшого до найбільшого.

педагогічний трудовий дитячий виховання

Додаток №1

Спостереження за працею вихователя в куточку природи

Мета: закріпіті знання дітей про части рослин. Розвіваті уяву. Виховувати любов до природи.

Керівництво: діти дівляться як помічник вихователя вісаджує квіти (примулу, бальзамін, клівію) для групової кімнати, повторюючі таким чином агротехнічні прийому: розпушувань грунту, поливання.

- Діти, давайте з вами подивимось, як нужно садить квітку (віолу). Розглянемо части квітки: в неї є корінчік, Стебельце, листочки, квіточка. Садимо ее корінчіком в землю.

Діти спостерігають за послідовністю Виконання роботи.

Додаток №2

Бесіда за картиною Єлизавети Міронової

«Весняна праця»

Мета: Показати дітям на картині працю жінки-трудівніці. Розвіваті пам'ять, мислення, уяву. Виховувати: любов до українського живопису.

Словниковий робота: жінка-Трудівниця, ошатна, порпаються, розцяцькованій.

Про весну тепла, квітучу, лагідну мріялі ми холодної и довгої зими, и самє такою вона постає з картини Єлизавети Міронової - знаної в мире народної художніці України, лауреата премії ім. Катерини Білокур. Світом спокоєм, радісною гармонією життя простих трударів-хліборобів пройняте це полотно. Подивимось уважний на картину, завітаємо на це світле свято пробудження природи, життя.

Вродлива, усміхнена молодиця на передньому плане картини є втіленням поетичного образу української жінки-трудівніці, оспіваної в народній творчості, художній літературі та містецтві. У святковій сліпучо білій вішітій червоними нитками сорочці, ошатна, гарно прибрана, вона - центр цього Затишне, доброго світу, его творець, его повелітелька, Дбайливий, турботливих господиня.

Ось вона набрала з колодязя води, и до неї потягнуліся овечки, якіх вона зараз напуватіме; весело сокотять, порпаються на зеленому моріжку кури; хізується, поважно походжає індик, розпустивши хвоста віялом. Далі, на іншому плане, голосно кукурікає півень, склікаючі курей. Его Гребінець и борода горять червоним, вібліскує Барвиста пір я. Прівітно усміхається чистими Прозоров Шибко біла хата, гарний візок, не просто пофарбованій, а розцяцькованій блакитними и сінімі візерункамі. І до Всього цього доповіді працю прекрасних роботящіх рук, усе зігріто теплом любляча жіночого серця.

А вокруг буяє весняна благодать, віграють молодою свіжою зеленню Кущик, майорять Ранні квіти біля нового Колодязне Зруб. Рожеве, Білим, жовтим квітує сад, чітко видно коричневі Гілки та Стовбур, що не вкріті ще листя, тому корона здається Прозоров, вірізняється на тлі високого блакитного неба.

- Діти, что можна Сказати про господаря цієї садиби?

ВІН збережений десь там на задньому плане, но подивимось, як. ВІН оре землю біля своєї садиби. Для селянина - початок оранка - Надзвичайно важліва Подія. Тому на господареві святкова сорочка. Чорний у Яблуко кінь поважно ступає, тягнучі плуга. Подівіться, Який ВІН доглянутий, прічепуреній, Святковий. Чоловік на картині, як и его дружина, роблять Наразі одну дело: вона набірає воду, ВІН оре землю. Альо Варто поглянуті вокруг, щоб зрозуміті, Які працьовіті, невтомні ЦІ люди, Який лад в усьому їхньому господарстві. Дихає, парує, брунатна, РОДЮЧА, пухка земля-Годувальнице, чекаючі, коли ее засіють зерном, аби дати новий урожай. Поміж дерев, над дахом, - чиста блакить неба. Відчувається теплий весняний день. Усі радіють теплу. На картині, за визначенням самой художніці, бачим Справжній земний рай, де всім є місце - и людям, и тваринам, и рослина. Любити и шанує свою землю Єлизавета Федорівна, показує ее красу, вчитись берегти и цінуваті цею земний рай.

. Уважний подівіться на картину и опішіть ее?

. Назвіть вікорістані художницею відтінкі кольорів?

. Що Робить жінка-Трудівниця?

. Хто з тварин находится на подвір ї?

. Чи сподобалась вам ця картина? Чому?

Додаток №3

Дидактична гра «Відгадай хто це?»

Мета: формуваті уявлення дітей про велику Кількість професій, вчитись розрізняті їх. Візначіті, чим смороду Корисні.

. Твій одяг буде мов картинка:

Все по тобі - рукав и спинка.

Прішіє Рівно й комірець -

Хто так старається?

(Кравець)

. Ще до зорі прокідатіся Звіков.

Дерло стрічає ВІН сонце у городе:

Двір наш и вулиці, щоб були чисті!

Трудитися з самого ранку ...

(Двірник)

. Є паличка в него в руках чарівна,

За мить всі машини Зупини вона!

Ось палички вгору ВІН Швидко підняв -

Одразу «Москвич» як укопаній ставши!

(Регулювальника)

. Де Йшла сотня косарів -

Вийшла п ять богатірів:

Косячи, в яжуть заодно

І молотить на зерно.

(Комбайнер)

Додаток №4

Заняття на тему «Фермер»

Мета: погліблюваті знання дітей про професію фермера. Ознайомлюваті їх Із сучасности та стародавнімі знаряддямі праці. Вчитися групуваті рослини за місцем вирощування (сад, город, поле, Квітник). Ознайомлюваті з природніми прикмети про погоду. Формуваті в дітей екологічне Ставлення до довкілля. Виховувати любов до рідної землі, повагу до професії фермера.

Обладнання: предметні та сюжетні малюнки стародавніх и СУЧАСНИХ знарядь праці, сільськогосподарської техніки; картки до дідактічної гри «Чудо-квітка»; картки Із збережений рослин (сільськогосподарських культур), коробочки з насінням; картки з літерами, Аркуші паперу, кольорові Олівці.

Хід заняття

Діти, ви бачите на картинці, як у давнини люди обробляємих землю: у соху (землеробське знаряддя для Оран землі) впрягали волів або коней.ЦІ тварини допомагать людям обробляті поля, збіраті врожай. Дерев яна соха часто лама, и людина придумала плуг, Який ковалі Виготовляю з заліза. Зараз, щоб обробіті велосипеді поле, нужно кілька плугів, Які прікріплюються до рами, а потім трактор Тягном ее полем. Плугом копають ями, рови, а розрихлюють землю бороною, щоб зерно, Пожалуйста кинути у землю, змогло прорости. Спеціальна машина - сіялка, вісіпає насіння, Пожалуйста потім засипає землею. Сіялку по полю Тягном трактор, Який замінів людіні коня, тому й назівають трактор залізним конем. А коли Ще не Було ціх машин, то люди не только в ручному сіяли це зерно, но й Збирай урожай, вікорістовуючі косу, серп. Колоски зв язували у Великі снопи в якіх сушілося зерно. Потім Снопи Звози додому й молотили ціпом. Зараз урожай збірають комбайнами, вантажні машин везуть зерно на елеватори де воно зберігається. Потім з зерна, як ви добре там, де, роблять борошно, щоб Пектен хліб. Такий довгий шлях проходити зерно, щоб потрапіті до нас на стіл Духмяна хлібом. А роблять Цю Важко, но потрібну й Почесну працю, золоті руки людей, якіх ми назіваємо хліборобамі.

дидактична гра

«Чудо-квітка»

Фермерське праця - це вирощування НЕ только пшениці, а й різноманітніх сільськогосподарських культур: кукурудзи, цукрового буряка, соняшника, других овочів, фруктів. Фермери відгодовують Домашніх тварин, доглядають пасіку. Уважний роздівіться ЦІ знаряддя праці (показує картинки) и віберіть лишь ті, что потрібні фермеру. (Діти вікладають картки у форме квітки).

дидактична гра

«Вірощуємо овочі»

Ми Вже знаємо, что вся праця фермера пов язана Із землею. Хто з вас правильно відповість на запитання, тієї получит картку Із збережений одного з овочів. Виграє та дитина яка зможу зібраті Найбільший «урожай» - більшість карток.

. Чому грунт під дією сонця становится твердим як каміння?

. Для чого в грунт додаються мінеральні добрива?

. Для чого розрихлюють землю?

. Що таке перегній?

. Як захіщають грунт від розмивання водою?

Рольова гра «Магазин насіння»

Імітація вітрини. «Продавець» розсіпає насіння по коробочках, на якіх зображені Різні рослини. «Фермери» вібірають насіння для саду, городу, поля, Квітника, «купують» его, радян з продавцем.

Народний календар погоди

Щоб виростити багатий урожай, фермеру нужно НЕ лишь з задоволений працювати на землі, любити природу, но й розуміті, что від постривай покладах, буде рік врожайнім чи ні.

Люди здавна Вивчай прикмети и спостерігалі за природними явіщамі. Зараз и ми з вами вівчімо кілька прикмети.

. Дощ у травні врожай підійма.

. Много снігу - много хліба.

. Сильна роса - до ясного дня.

. Літо дощових - зима буде Сніжна та морозна.

Додаток №5

Конспект заняття з художньої праці

"Чайник"

Програмовій Зміст: вчитись дітей використовуват різний природний

материал для виготовлення поробок; формуватівміння акуратно виконувати роботу; розвіваті уявудітей.

Матеріал: коробочка маку, пряма и Зігнута гілочкі, клей або пластилін, жолуді.

Підготовка до роботи: вихователь ножем загострює з одного кінця підготовлені до заняття гілочкі (зігнуті - для ручки чайника, Прямі - для носика).

Хід роботи

Вихователь спочатку проводити з дітьми бесіду, в ході якої смороду згадують, Який природний матеріал смороду Ранее вікорістовувалі для виготовлення іграшок, а потім сообщает, что сегодня іграшки смороду будут робити з Іншого природного матеріалу.

Вихователь показує дітям готов посуд, говорити з чого и як ВІН зроблений: чайник зроблений з головки маку, ручка Зроблено Із зігнутої гілочкі, якові нужно Обережно Вставити в голівку маку. Для носика чайника обострения кінцем гілочкі проколюють маленьку дірочку (трішки нижчих середини коробочки маку), в якові Обережно вставляють пряму гілочку, змащення на кінці клеєм, або прікріплюють пластіліном.

Далі вихователь закріплює з дітьми послідовність Виконання роботи і діти пріступають до виготовлення іграшки.

Во время роботи дітей вихователь слідкує за ними, особливо Рамус звертає на акуратно з єднання деталей.

Готовий (виготовлення) чайник можна розмалюваті фарбами, намалюваті на ньом Різні малюнки за Бажанов дітей. Біля чайника ставлять з шапочок жолудя чашечки. В кінці заняття вихователь відмічає проявлені дітьми старання, акуратність.

Додаток №6

Садіння цибулі (середня група)

Програмовій Зміст: уточніті уявлення про цибулю, учити дітей правильно вісаджуваті цибулю, виховувати Інтерес до рослин.

Хід заняття:

- Діти, сегодня ми будемо садить цибулю. Давайте ее розглянемо. Що у неї є? У неї є паросток и Корінець. Ее треба садить корінцем у землю, а паростком угору.

Роздані дітям цибулини для РОЗГЛЯДУ. Діти кладуть цибулини на стіл. Показ, скільки землі треба насіпаті в паперові стаканчики и пропоную заповнити їх землею. Показ, як сделать ямку и посадити цибулини.

А тепер давайте повторимо як правильно треба садить цибулю.

Для чого ми садимо цибулю?

Як робиться ямка?

А тепер приступайте до роботи.

Стаканчики з Цибулини діти ставлять у ящик и поливають. Оцінюю роботу дітей и позначають, что поліваті треба часто, тоді цибуля буде рости.

Додаток №7

Екскурсія на будівництво житлового будинку

Мета: Показати дітям працю будівніків, ее значення для людей. Розвіваті: мислення, пам'ять. Виховувати: бажання трудити.

Хід екскурсії.

Пропоную дітям сегодня піті на екскурсію «Будівництво житлового будинку».

Керівництво: прийшовши на будівництво, діти спостерігають за працею будівніків, якові смороду віконують роботу. Один Із будівніків рассказал дітям, як будують дім, Які матеріали потрібні для будівництва, як Працюють камінщікі, відповідав на всі запитання дітей.

Я звертаю Рамус дітей на ті, что машини, крани, - все це полегшує працю будівніків. Якби НЕ Було машин доводити б носить вручну всі будівельні матеріали. Якби НЕ Було кранів, люди б підіймалі важкі камні вручну. С помощью техніки людина может швідше збудуваті будинок в котрому, Незабаром, будут жити люди. Такоже я розповідаю дітям, что будівництво - це дуже важліва справа, что без будівніків, будівництво НЕ можливе. Тому ця праця дуже корисна. Всі будинки, что будують будує будівельник.

Діти з цікавістю спостерігалі за тім, як будівнікі віконувалі свои обов язки, як кран піднімав плити, Цеглина на будинок, щоб продовжіті будівництво.

Во время повернення в дитячий садок я задавала дітям декілька запитань:

. Як назівається ця професія?

. Чим вона корисна для людей?

. Які ви добре там, де будівельні матеріали?

. Що допомагає людям у будівництві будинків?

. Що ще можна побудуваті кроме будинків?

. Чим сподобалась ця професія?

Діти були дуже задоволені, Їм дуже сподобалась екскурсія.

Додаток №8

Бесіда про роботу черговий у їдальні

Програмовій Зміст: закріпіті знання дітей про роботу черговий по їдальні, вчитись разом сервіруваті КОЖЕН стіл; ознайоміті з правилами співробітніцтва; виховувати бажання дружно взаємодіяті з одноліткамі.

Обладнання: все необхідне для чергування в їдальні.

Хід заняття

Вихователь: «Діти, в середній групі ви Вже чергувалі в їдальні, допомагать доросли піклуватісь про всех дітей. У старшій групі ви зможете навчітіся чергуваті ще краще. Давайте згадаємо, як треба правильно сервіруваті столи до обіду! »Далі педагог предлагает кому-небудь з дітей підготуваті в певній послідовності один Із столів, а решта вихованців спонукає уважний спостерігаті за его діямі и візначіті чи правильно ВІН виконан завдання.

Вихователь: «У старшій групі Чергові будут удвох разом підготовляті КОЖЕН стіл. Смороду зможуть Швидко і правильно Виконати роботу только тоді, коли працюватімуть дружно. Ми з Олею підготуємо два столи до обіду, а ви допоможете нам порадує. Згодні? Спочатку накріємо столи скатертина. А тепер треба розставіті посуд. Альо я не знаю, что Оля ставітіме на столи, а вона теж НЕ знає, что я буду брати. Як нам треба діяті? (Домовитий, кому що робити). Олю, ти будеш ставити хлібніці чи серветніці? Гаразд, тоді я візьму хлібніці. Що ще нам нужно ставити на столи? (Звертається до всіх дітей). Олю, тепер ти мене запиті про ті, что я хочу ставити. (Во время роботи навмісне Робить помилки). Як має вчініті другий черговий, коли помітіть, что товариш помилився? Я Ранее закінчила роботу, тепер допоможу Олі ».

Потім вихователь предлагает двом дітям самостійно домовитий и Накритий два-три столи. Решта вихованців спостерігають за їхньою роботів, беруть участь в аналізі й оцінці їхніх Дій.

У кінці заняття вихователь проводити з дітьми невелика заключний бесіду за такими запитання:

Про що Чергові повінні домовлятися перед початком роботи?

Чому нужно домовлятися?

Чому треба помічаті, як працює черговий?

Що слід сделать, если Ранее закінчив роботу? Чому?

Додаток №9

Колективна праця

«Прибирання в груповій та роздягальній кімнаті».

Мета: закріплюваті навички дітей дбайливо протіраті рослини, Поличка, підвіконнікі, поліваті вазони. Розвіваті спостережлівість, Рамус, спрітність. Виховувати Інтерес до праці, бажання працювати намагаюся, дружно, виховувати любов до праці.

Матеріал: миска и відерце з водою, Ганчірки для вітірання підвіконніків, полічок, столів, рослин, лійкі для поливання.

Підготовка вихователя: опрацювала програму «Я у світі», підручник Шейко «Рухліві ігри».

Підготовка дітей: діти Вже володіють навички: поліваті вазони, протирання столів.

Керівництво:

Читаю вірш: У краю лісів й річок, має дім лісовічок, ВІН про все у лісі знає, пильним оком Розглядає - має друзів ВІН багато, люблять друзі працювати. Господарство лісу гарне - отже, праця їх НЕ Марна !!!

Бачите, Який працьовитий лісовічок и его друзі. Давайте ми з вами будемо намагатіся и наведемо лад у наших кімнатах.

Керівництво: Ділю дітей на групи по Чотири дітіні.Діті, віберіть у життя без групі бригадира, Який буде доповідаті мені про Виконання роботу.

Керівництво: роздані Ганчірки для протирання.

Оленчин група буде прибирати в роздягальній кімнаті протіраті Поличка, все від пилу. Таніна - група поліваті и протіраті рослини. Антона група - буде протіраті підвіконнікі и рослини, а група Сашка - буде протіраті столи Всередині.

Керівництво: Готую посуд з водою для кожної групи. Діти приступили до роботи. Слідкую за роботом, допомагать в разі спожи. После Закінчення роблю аналіз роботи. Молодці, сегодня гарно працювала всі групки дітей, всі добрі виконан своє завдання.

Додаток №10

Анкета для батьків

1. Яке Із зайняти будинку ваша дитина любить найбільше?

2. Чи намагається дитина допомагаті по господарству? Що саме?

. Чи є у дитини постійні доручення (політи квіти, вітерті пив)?

. Як ви заохочуєте дитину до праці?

. Чи створені умови для праці дитини вдома (наявність інвентаря: маленька лієчка, лопатка).

Тести для дітей

. Чи любите ви допомагаті своим батькам вдома по господарству?

А) Так б) Ні

.Яке з Домашніх доручень ви любите найбільше?

а) Політі квіти

б) Вітерті пив

в) Підместі в кімнаті

. Що найчастіше доручає сделать вам мати?

. Чи щоразу ви прібіраєте свои іграшки после того, як ними пограєтесь?

А) Так б) Ні

Во время проходження практики у дитячому закладі одним Із відів моєї роботи з батьками Було Анкетування.

На Перше запитання, Пожалуйста Було поставлене перед батьками в анкеті Стосовно того, Пожалуйста заняття вдома дитина любити найбільше, сорок відсотків батьків відповілі, что діти люблять допомагаті прибирати в кімнатах, 25% - доглядаті за кімнатнімі рослинами, 35% - доглядаті за домашнімі улюбленцямі.

% Батьків відповілі "Так на запитання" Чи є у Вашої дитини постійні доручення? , А 20% - "Ні.

Коли ж батьки зустрілісь з Наступний запитання, то на їх обліччі можна Було Побачити здівування та розгубленість. І лишь 27% відповілі, что заохочують дітей різноманітнімі солодощамі чи обіцянкамі купити нову іграшку.

На Останнє запитання, Стосовно наявності вдома дитячого інвентаря, всі батьки дали позитивну відповідь.

З результатів Анкетування можна сделать Висновок, что більша частина батьків віховують у своих детей трудові уміння и навички, смороду намагають виростити їх працьовитими. В цьом допомагаємо и ми - вихователі дитячого садка.

Результати тестування:

№Прібраті іграшкіСкласті в собі на поліцірозкласті кніжечкі1 2 3 473% 36% 45% 80% 27% 44% 25% 20% 35% 20% 30% 25%

Додаток №11

Діаграма показніків трудових умінь и навичок дітей середньої групи


Шкала зростання трудових умінь и навичок у дітей середньої групи

Висновок

Отже, працюючий над цією темою дійшла висновка, что на сучасности етапі розвитку Суспільства перед нами стоит завдання виховувати працьовиті, освітчене, розвинення молоде поколение.

Актуальна тема є в наш час, тому что, трудове виховання нужно почінаті з дошкільного віку в певній системе и послідовності, з урахуванням індівідуальніх особливо кожної дитини. Проходити ця робота винна одночасно з дошкільнім учбовим закладом и сімєю, и ті нескладні обовязки, котрі дитина Виконує повінні дива повсякдення. Тільки при Цій умові працює відповідній Вплив на дітей и підготовляє їх до усвідомлення моральної его сторону.

Много педагогів та класиків Займаюсь темою трудового виховання. Т. Мор рекомендував маленьких дітей знайомитись з працею людей и спонукати їх до посільної участия в трудових процесах. На мнение Ж. Ж. Руссо, дитину, яка фізично зміцніла и навчилася самостійно орієнтуватіся в НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі, слід залучаті до фізичної праці оволодіння трудовими навички - необхідна Умова забезпечення молодій людіні власного шматка хліба, а відтак - незалежності й свободи. Ідея праці як засоби всебічного розвитку людини розроблено в педагогічній Теорії К. Ушинського. Дитяча праця на мнение С. Русової, є основою виховання. Сучасні українські досліднікі (З. Борисова, В. Павленчика, Г. Бєлєнька, М. Машовець) вівчають питання виховного значення праці дітей у дитячому садку и сімї.

Тому, працюючий над темою: «Формування трудових умінь и навичок у дітей дошкільного віку», я решила обєктом своих ДОСЛІДЖЕНЬ зверни трудовий розвиток дитини. Тому й метою моєю Було Підвищення якості виховання дітей дошкільного віку, відів организации дитячої праці, удосконалення процесса формирование у дітей трудових якости, Шляхом визначення раціональних прійомів, методів та шляхи розробки рекомендацій по трудовому виховання для дітей дошкільного віку.

Провівші дослідження я можу Сказати, что праця дорослих відіграє важліву роль у трудовій ДІЯЛЬНОСТІ дітей. Введення вже в дошкільному віці у світ праці старших - важлівій етап формирование людської особистості, виховання моральних цінностей и Принципів, пізнавальних інтересів.

Широкий арсенал ЗАСОБІВ и методів Ознайомлення дошкільніків з розмаїттям професій, з конкретними трудовими операціямі, знаряддямі праці, машинами и механізмамі, спонукає дитину до самостійніх Дій, віклікає Прагнення наслідуваті дорослих, формує найпростіші трудові навички, позитивне Ставлення до самого процесса праці и Всього что з нею повязане. А щоб ознайоміті дошкільніків з різнімі видами робіт, виховати бажання сумлінно трудити проявляті ініціатіву, оволодіті з часом професіямі, потрібнімі суспільству, вікорістовувала Різні методи: екскурсії, читання художніх творів, розгляданих картин, Бесіди, заняття, тести.

На сьогоднішній день вихователі НЕ достаточно здійснюються Ознайомлення дітей з працею дорослих, а праця дорослих булу и залішається для дитини високо моральна. І щоб чітко віділіті Суспільні мотиви ДІЯЛЬНОСТІ трудового колективу, вихователь повинен доступно и наочно Показати робочий процес, спрямованостей на кінцевій результат. Весь час звертати Рамус дітей на ті, что всі професії повязані между собою й необхідні суспільству. Діти, почінають розуміті что Кожна робота - це зусилля и наполегливість багатьох трудівніків и что только чесна, сумлінна праця дает людіні Справжня радість и Насолода. Провівші чісленні спостереження, я можу Сказати, что уявлення дітей про працю дорослих розширюють более тоді, коли діти залучаються до посільної праці дорослих. Докладаючі питань комерційної торгівлі зусіль, залучаючі їх до доступних відів праці. Во время комунальної праці дорослих и дітей, діти прагнуть Виконати роботу Найкраще. Це пояснюється тім, что діти прагнуть до наслідування.

література

1. Борисова «Чергування в д / c, як засіб виховання відповідальності у дітей дошкільного віку». - К., Початкова школа, 1987.

. Борисова «Виховання в праці». - К., Рад. школа, 1989.

. Буре «Виховання дітей у праці». - К., Початкова школа, 1994.

. Буре «Навчайте дітей трудитися». - К., Початкова школа, 1992.

. Васильєва «Трудове виховання дітей». - К., Рад. школа, 1983.

. Нечаєва В.Г. «Виховання дошкільника в праці». - М., Просвіщеніе, 1983.

. Крупська Н.К. «Про дошкільному вихованні». - М., Просвіщеніе, 1973.

. Люблінська А.А. «Вихователю про розвиток дитини». - М., Просвіщеніе. Тисячі дев'ятсот сімдесят два.

. Сухомлинський В.А. «Серце віддаю дітям». - К., Радянська школа, 1974.

. Ядешко В.І. «Дошкільна педагогіка». - М., Просвіщеніе, 1986.

. Поніманська Т.І. «Дошкільна педагогіка», 2004.Скачати 65,67 Kb.


Формування трудових умінь и навичок у дітей дошкільного віку

Скачати 65,67 Kb.