• Задачі курсового дослідження Такі
 • Методологічну основу роботи склалось
 • 1. Психологічні основи формирование самомоніторінговіх процесів дошкільнят
 • Практична частина. Методи та ігри для розвитку самомоніторінговіх процесів поведінкі дошкільнят
 • Настала весна.
 • 2. Над норою лисиці жила Білка. Білка стрибай по гілках и дражних Хитра Лисиця. Один раз ранком лисиця лягла на галявінку перед сосною, начебто мертва.
 • Лиса Швидко підхопілася. Білочка ледве НЕ опінії в лапах хітрої лисиці.
 • Варіант 1.
 • Униз, зупинка. Праворуч, на гору, зупинка. Уліво, уліво, униз, зупинка. Яке слово Вийшла
 • Далі вона полетіла так: Уліво, уліво, униз, униз, униз, зупинка. Праворуч, праворуч, праворуч, на гору, зупинка. Ліворуч, ліворуч, ліворуч, зупинка.
 • Куди прилетіла бджілка Яке слово Вийшла
 • Казка про розумне мішені.
 • Список використаної літератури

 • Скачати 64,85 Kb.

  Формування самомоніторінговіх процесів в старшому дошкільному віці
  Дата конвертації08.11.2019
  Розмір64,85 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 64,85 Kb.

  Вступ

  Проблема Вивчення закономірностей формирование саморегуляції та самомоніторінгу, керування ЛЮДИНОЮ власним поведение є в психології однієї з найбільш фундаментальних завдань. У сучасній псіхологічній науке ее розробка ведеться в багатьох теоретико-прикладних напрямку. З різнімі аспектами саморегуляції та самомоніторінгу зв'язані дослідження К.А. Абульханової - Славської, В.А. Іваннікова, О.А. Конопкіна, В.І. Моросанової, А.Н. Леонтьєва, В.Д. Шадрикова, Я.А. Пономарьова й ін. Психологічна наука в Сейчас годину володіє значними Зведення про сутність, природу и роль свідомої актівності суб'єкта в інтелектуальній ДІЯЛЬНОСТІ (Л.С. Віготській, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Б.Г. Ананьєв и ін.) , про складність, інтегратівності ее механізмів (А.К. Осницький, У.В. Ульєнкова, Б.Ф. Ломов, О.А. Конопкін и ін.), про спеціфіку формирование ее окремий компонентів у дітей дошкільного віку (Л. І . Божович, Л.А. Венгер, Д.Б. Ельконін и ін.). Однако спеціальніх ДОСЛІДЖЕНЬ, присвячений керування Формування саморегуляції для реализации вікового потенціалу дитини-дошкільніка, а такоже поиска оптимальних умов ее становлення дуже мало. Значення саморегуляції для Досягнення Успіхів у ДІЯЛЬНОСТІ очевидна. Ее роль у розвитку дитини підкреслювалі много авторів, назіваючі ее по-різному (Довільне поведение, самоконтроль, керування своєю діяльністю и т.д.). Саморегуляція, самомоніторінг впліває на розвиток потенційніх можливости дитини, у тому чіслі й інтелекту.

  Доцільнім становится Вивчення особливо формирование саморегуляції в дошкільному віці, тому что именно в цьом віці идет Інтенсивний розвиток усіх здібностей и задатків дітей, что обумовлюють подалі успішне адекватне навчання в школі. Здатність до самомоніторінгу зв'язана з діяльністю регуляторних структур мозком. У дошкільніків ЦІ структури не сформовані, смороду розвіваються пізніше. Тому вінікають Труднощі при навчанні в школі. Однако! Застосування спеціальніх Розвиваючий ігор и вправо спріяє розвитку регуляторних структур мозком. Ефектівні Способи регулювання дозволяють добиться значний Успіхів у різніх видах ДІЯЛЬНОСТІ, в інтелектуальній у тому чіслі. Много вітчізняніх психологів вказують на ті, что ігрова діяльність дозволяє дитині в доступній форме освоюваті Навколишній світ. Підтримка продуктівної ДІЯЛЬНОСТІ в дошкільному віці можливо, в основному, только в прісутності доросли, у тій годину як у грі діти могут Виконувати Дії самостійно, без зовнішнього контролю доросли (Л. І. Божович, А. Р. Лурія, Т.В. Ендовіцька , Д.Б. Ельконін, А.В. Запорожець и ін.). Гра дозволяє довільно Керувати своим поведение. Правило в грі задано через роль і дитина як би відчуджено стежа за своим поведение и діяльністю. Ця обставинних відкріває Великі возможности для розвитку самомоніторінгу в дошкільніків в условиях гри. Через ігрову діяльність діти поступово переходять до самостійного контролю не только поведение, но и пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ. Пізнавальні процеси усе більш усвідомлюються, здобувають керованих характер. Самомоніторінг відіграє важліву роль в інтелектуальній ДІЯЛЬНОСТІ дошкільніків, много в чому визначаючи ее успішність. Самомоніторінг та саморегуляція інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ є важлівім компонентом Загальної здатності до навчання. Система освіти, яка удосконалюється, требует от дітей наявності високого уровня інтелектуального розвитку для адекватного засвоєння програми. Для успішності інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ дітям та патенти опануваті процесами планування, контролю за діяльністю, передбачення результатів. Як показали дослідження (BC Юркевич, Н.С. Лейтес) несформованість самомоніторінгу та саморегуляції породжує неуспішність у плане незасвоєння знань у заданому темпі, недостатню продуктивність інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ и т.д. Прийняття завдання, Збереження его до кінця роботи, самоконтроль у процесі ДІЯЛЬНОСТІ, адекватна оцінка результату забезпечується розвитку процесів самомоніторінгу.

  Слід Зазначити, что останнім часом деякі психологи звертають Рамус на ті, что в інтелектуальній ДІЯЛЬНОСТІ самомоніторінг Виступає немного в іншій якості. Так, Д. Флейвелл, Р. Стернберг, М.А. Холодна, Т.Є. Чернокова й ін. заявляють про особливе групу метакогнітівного процесів, что віконують функцію контролю и керування інтелектуальною діяльністю. Метакогнітівного самомоніторіг, як компонент метапізнання, має безпосереднє відношення до керування інтелектуальнімі ресурсами, контролю за протіканням процесів переробки информации, а такоже є внутрішньою умів Здійснення інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ. Інтелектуальний розвиток пріпускає формирование метакогнітівного механізмів інтелектуального самомоніторінгу. Метакогнітівного саморегуляція, будучи основою інтелектуальної рефлексії, пріпускає можлівість ефективного и раціонального керування дошкільніком інтелектуальною діяльністю и когнітівнімі ресурсами. Вінікає протіріччя между відсутністю спеціальніх ДОСЛІДЖЕНЬ, присвячений керування Формування самомоніторінгу для реализации вікового потенціалу дитини-дошкільніка, поиска оптимальних умов его становлення и потребами освітніх програм дошкільніх установ у здатності дошкільніків організовувати пізнавальну діяльність для забезпечення ее успішності.

  Проблему дослідження складають возможности й умови формирование самомоніторінговіх процесів в старшому дошкільному віці и їх роль у розвитку інтелекту дошкільніків, решение якої и є метою нашого дослідження.

  Об'єктом дослідження виступили діти дошкільного віку, включені в систему регулярних спільніх зайняти навчального типу під керівніцтвом доросли.

  Предмет дослідження - Індивідуальні Особливості саморегуляції та самомоніторінговіх процесів старших дошкільніків в інтелектуальній ДІЯЛЬНОСТІ, психологічні параметрами, Які забезпечують регуляцію дошкільніком свого поведение, и необхідні для включення дитини, яка знаходиться у групі однолітків у взаємодію з доросли в сітуаціях навчального типу, а такоже динаміка вікового розвитку ціх параметрів; психологічні Особливості формирование довільної регуляції поведение дитини при відтворенні бланках або правила, и зв ¢ язану з ЦІМ зміну вікової динаміки функцій доросли та однолітків у процесі регулярних спільніх зайняти навчального типу.

  Задачі курсового дослідження Такі:


  1. Вівчіті проблеми саморегуляції та самомоніторінгу поведінкі в психологічних дослідженнях.

  2. Вівчіті психологічні основи самомоніторінговіх процесів, саморегуляції своєї поведінкі старших дошкільніків;

  3. Віявіті Індивідуальні Особливості розвитку самоконтролю та саморегуляції старших дошкільніків;

  4. Проаналізуваті Вплив, Який роблять самомоніторінгові процеси на розвиток інтелекту дошкільніків;

  Самомоніторінгові процеси вплівають на інтелектуальний розвиток старших дошкільніків у силу того, что смороду розвівають самостійність, довільність, самоконтроль и самооцінку; ефективність процесса формирование саморегуляції старших дошкільніків буде значний підвіщена за умови! застосування системи ігор и вправо, спрямованої на розвиток самомоніторінговіх процесів в дитини-дошкільніка.

  Самомоніторінгові процеси - це процес керування інтелектуальною діяльністю, процесами переробки информации и контролю за когнітівнімі ресурсами дошкільніків. Функціонування процесса саморегуляції та самомоніторінгу своєї поведінкі забезпечується внутрішнімі псіхологічнімі механізмамі, у якості якіх можна віділіті керування и контроль здійснюваної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Самомоніторінгові процеси ма ють низьких, середній и високий Рівні розвитку в дошкільному віці. Степень сформованості и індивідуальне сполучення компонентів ціх процесів в кожної дитини обумовлює Індивідуальні Особливості и стратегії інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ. Формування самомоніторінговіх процесів в раннього дітінстві спріяє розвитку інтелекту старших дошкільніків и стімулює розвиток самостійності, довільної регуляції, самоконтролю и самооцінкі, здатності коректуваті інтелектуальну діяльність. Ось чому дослідження даної проблематики и є дуже актуальним в часи удосконалення дошкільної освіти.

  Когнітівні стилі являються собою Особливий способ переробки информации, что має відношення до регулятивних процесів. Формування самомоніторінговіх процесів спріяє розвитку елементів когнітівніх стілів у старшому дошкільному віці.

  Методологічну основу роботи склалось:

  1. віково-психологічний підхід, розроблення у Працюю таких психологів як Л.С. Віготській, С.Л. Рубінштейн, Б.Г. Ананьєв, М.А. Холодна, Л.А. Венгер, П.Я. Гальперін;

  2. системний підхід до досліджуваної проблеми.

  Методи дослідження:

  1. Теоретичні - аналіз літератури;

  2. Псіходіагностічні - Виявлення особливо самомоніторінговіх процесів старших дошкільніків;

  3. Емпірічні - формирование самомоніторінговіх процесів та саморегуляції в старших дошкільніків на основе розробленої системи ігор и вправо;

  4. Аналіз отриманий експериментальний Даних.

  Досліджуючі Дану проблему можна віявіті Рівні розвитку самомоніторінговіх процесів в старших дошкільніків: низька рівень характерізується несформованістю саморегуляції, на Середньому Рівні саморегуляція здійснюється за помощью доросли, високий рівень візначається самостійністю Здійснення саморегуляції; - вівчені Особливості проявити компонентів метакогнітівного саморегуляції. Рішення задач здійснюється Шляхом Вибори стратегії и использование когнітівніх ресурсов. Теоретична значімість візначається Розширення науково-психологічних знань в області пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ дошкільніків; розробка змісту и ЗАСОБІВ оптімізації освітньої ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ дошкільніх установ по розвитку самомоніторінговіх процесів дошкільніків. Встановлен, что когнітівні стилі забезпечують оптімальні шляхи решение інтелектуальніх завдань у старшому дошкільному віці; удосконалювання самостійності, довільності и контролю ДІЯЛЬНОСТІ обумовлює розвиток інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ старших дошкільніків.

  Практична значімість зв'язана з можлівістю использование результатів дослідження в розробці програми, спрямованої на оптімізацію процесса навчання в структурі дошкільної установи. Можливе! Застосування системи ігор и вправо при складанні псіхологічно обґрунтованої програми по розвитку и корекції РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ старших дошкільніків. Результати дослідження могут віявітіся Корисна при проведенні курсів Підвищення кваліфікації педагогів дошкільніх освітніх установ.

  Курсова робота складається зі вступления, теоретичної частині, яка Включає два розділи, практичної части, вісновків, списку використаної літератури.


  1. Психологічні основи формирование самомоніторінговіх процесів дошкільнят
  1.1 Вивчення проблеми саморегуляції та самомоніторінгу своєї поведінкі в психологічних дослідженнях

  Однією з найважлівішіх фундаментальних завдань психології є Вивчення закономірностей формирование саморегуляції в довільній ДІЯЛЬНОСТІ людини. Психологічна наука в Сейчас годину має значні Відомості про сутність, природу и роль свідомої актівності суб'єкта в інтелектуальній ДІЯЛЬНОСТІ (Л.С. Віготській, Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв и ін.) , про складність Структури саморегуляції, и ітератівності ее механізмів (О.А. Конопкін, Б.Ф. Ломов и ін.), про спеціфіку формирование ее окремий компонентів у дітей дошкільного віку (Л. І. Божович, Л.А. Венгер, Д.Б.Ельконіна и ін.). Ідея про самомоніторінг як основу ДІЯЛЬНОСТІ затверджувалася давно и найбільш Важливі РІСД самомоніторінгу та саморегуляції, їх інтегративна СУТНІСТЬ І універсальність структури у всілякіх типах актівності людини опісані в дослідженнях різніх авторів. Так, саморегуляція розумової ДІЯЛЬНОСТІ вівчається в роботах Я.А. Пономарьова, Механізми саморегуляції, ее структура розкривають в роботах О.А. Конопкіна, К.А. Абульханової - Славскої, Вивчення стілів самомоніторінгу та саморегуляції займається В.И. Моросанова. Для розуміння сутності самомоніторінговіх процесів та саморегуляції та патенти відповісті на следующие питання: Які компоненти входять у структуру саморегуляції, Які Рівні саморегуляції, а такоже у чому складаються ее психологічні Механізми. Огляд літератури по досліджуваній проблемі ведеться з метою Вивчення Поняття, сутності и психологічних механізмів самомоніторінгу та саморегуляції ДІЯЛЬНОСТІ. Звернемося до АНАЛІЗУ концепцій, что Розробляють проблему самомоніторінгу та саморегуляції. Аналіз самомоніторінгу та регуляції ДІЯЛЬНОСТІ найбільше докладно уявлень у дослідженнях О.А. Конопкіна [15, 23-25]. Автором віділені следующие структурні компоненти процесса саморегуляції та самомоніторінгу:

  1) як центральна ланка саморегуляції віділяється прийнятя суб'єктом мета ДІЯЛЬНОСТІ, что Виконує сістемооутворюючу функцію, додаючі визначення спрямованість усьому процесса саморегуляції ДІЯЛЬНОСТІ.Ціль всегда є Постійно усвідомлюваною Ланка самомоніторінгу та саморугляції;

  2) суб'єктивна модель значимих умов ДІЯЛЬНОСТІ, облік якіх необхідній для успішного Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ;

  3) програма власне віконавськіх Дій, функція якіх складається у фіксації візначеної програми Дій, спрямованостей на Досягнення прійнятої мети в Даних условиях;

  4) система крітеріїв успішності ДІЯЛЬНОСТІ. Критерії є Еталон успішного результату, смороду тісно зв'язані з метою ДІЯЛЬНОСТІ;

  5) інформація про реально досягнуті результати, что необхідна для ОЦІНКИ відповідності результатів поставленої мети;

  6) решение про корекції системи. Корекція может віроблятіся в ході безупінної Дії и после ее Здійснення. У будь-якому випадка корекція обраної програми є необхідною Передумови для ефективного регулювання своєї ДІЯЛЬНОСТІ.

  Ведучим механізмом самомоніторінгу та саморегуляції вважається Механізм контролю й ОЦІНКИ Дій по ходу їхнього Здійснення. Інший Механізм самомоніторінгу та регуляції в даній Концепції зв'язаний з доданням особістісного змісту цілям и умів ДІЯЛЬНОСТІ. Наявність мети пріпускає вибір ЗАСОБІВ ее Здійснення. Добір информации відбувається за крітерієм ее суб'єктивної значімості: Із усієї доступної информации віділяється та, котра має особістісній сенс, відповідає інтересам, буде потрібно особистості. [15, 28] Концепція О.А. Конопкіна, на нашу мнение, є глибока розроблення в плане функціональної Структури компонентів самомоніторінгу та саморегуляції и їхнього взаємозв'язку. Віділені психологічні Механізми забезпечують цілісність розробленої автором схеми процесса самомоніторінгу та саморегуляції.

  У роботах К.А. Абульханової-Славської розглядається рівень особістісної саморегуляції та самомоніторінгу ДІЯЛЬНОСТІ и рівень псіхічної саморегуляції (псіхічніх процесів, властівостей), что тісно взаємозалежні. ЦІ Рівні є компонентами процесса самомоніторінгу та саморегуляції. Автором віділяється принцип значімості, что є сутністю процесса особістісної саморегуляції. На особістісному Рівні відбувається постановка мети, а такоже Збереження и підтримка відповідного уровня актівності. [1, 58-60]

  На мнение М.К. Акімової основою інтелекту є самє Активність, тим часом як самомоніторінгу та саморегуляція відіграє допоміжну роль забезпечення необхідного для решение задачі уровня актівності. [2, 9-10] Цієї точки зору дотрімується Е.А. Голубєва (1987), яка считает, что Активність и саморегуляція є базовими факторами, что забезпечують інтелектуальну продуктивність. [8, 32-35]

  І.І. Чеснокова Розглядає проблему самомоніторінгу та саморегуляції в контексті самосвідомості людини. Вона считает, что через процес самомоніторінгу та саморегуляції віявляється емоційно - ціннісне відношення до себе, об ¢ єктівізуються знання людини про себе. Автор візначає саморегуляцію як процес организации свого поведение, что характерізується спеціфічною актівністю, спрямованостей на співвіднесення поведение з Вимогами ситуации, очікуванням других людей, на актуалізацію психологічних резервів відповідно ситуации. [33, 210-12]

  Самомоніторінг та саморегуляція, на ее мнение, віявляється в безпосереднім здійсненні корекції Дій и готовності змінюваті власне поведение. Внутрішнім механізмом саморегуляції І. І. Чеснокова считает Механізм самоконтролю, Який складається з оцінювання поведение, что співвідносіться з передбачуваності чи безпосереднім оцінюванням его оточуючімі людьми. У будь-якому віді ДІЯЛЬНОСТІ, у тому чіслі й інтелектуальній Присутні функціональні частині, найбільш Важливі з якіх - це орієнтована, что дозволяє оцініті проблемних сітуацію, намітіті план решение проблеми, віробіті стратегію решение и т.д., а такоже регуляційна, что Здійснює безупинності контроль за успішністю ДІЯЛЬНОСТІ в ході ее протікання и перевірку результатів. Діяльність и процеси результатів тісно взаємозалежні один з одним. Так, если довільна Активність (діяльність) спрямована на Досягнення результату, то процеси самомоніторінгу та саморегуляції поклікані Забезпечити контроль самого процесса его Отримання.

  Розуміння ДІЯЛЬНОСТІ як процесса регуляції, что відбувається на Основі мети ДІЯЛЬНОСТІ и передбачення майбутніх результатів ДІЯЛЬНОСТІ дозволяє Говорити про ті, что в результате програмування людина Забезпечує Собі можлівість активного прістосування до середовища, створює умови для Досягнення різноманітніх цілей ДІЯЛЬНОСТІ [38, 24-26]. Регуляторика представляет собою внутрішню псіхічну Активність, что Здійснює процеси планування, моделювання, програмування, ОЦІНКИ, корекції результатів. Функціональна структура регуляції універсальна для різніх відів псіхічної актівності и ДІЯЛЬНОСТІ. Структурні компоненти регуляції - це процеси переробки информации, что відповідають регуляторним функціям планування, програмування, ОЦІНКИ и корекції різніх форм псіхічної актівності. Регулюючі процеси в кожної конкретної людини ма ють свою спеціфіку, свои регуляторні Особливості, что у свою Черга залежався від псіхічніх особливо людини.

  Сама діяльність розглядається як комплекс регуляторних актів, спрямованостей на Досягнення візначеної мети, вона містіть у Собі два етапи: етап создания направляючої моделі ДІЯЛЬНОСТІ (образу), что предполагает и програмує майбутні результати й етап реализации: Здійснення цієї моделі с помощью складного апарата коригування (на Основі зворотнього зв'язку). Будь-яка діяльність віявляється можливий Завдяк безупинності саморегулювання.

  Самомоніторінг та саморегуляція довільної актівності людини - це системно організованій псіхічній процес по ініціації, підтрімці и керування усіма видами и формами зовнішньої и внутрішньої актівності, что спрямовані на Досягнення поставленої цілей.

  Самомоніторінг та саморегуляція зв'язана з реалізацією різніх відів зовнішньої ДІЯЛЬНОСТІ, внутрішньої псіхічної актівності, як бі «супроводжуючий» процес ее Здійснення, а такоже починаючих в часі Ранее, чем сама діяльність (Активність), например, процеси моделювання и планування передбачають діяльність. Саморегуляція й Активність є універсальнімі внутрішнімі умів Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ. Саморегуляція впліває на розумово витривалість, ШВИДКІСТЬ и стійкість розумової роботи, на «стиль» ДІЯЛЬНОСТІ. Причем успішність ДІЯЛЬНОСТІ Залежить від особливо самомоніторінгу та саморегуляції [19, 48]. Будь-який вид ДІЯЛЬНОСТІ - це різноманітній набір СИТУАЦІЙ.

  У процесі ДІЯЛЬНОСТІ самомоніторінг та саморегуляція здійснюється різнімі формами актівності. Тому можна Говорити про ті, что як и єдиного стилю ДІЯЛЬНОСТІ, єдиного стилю самомоніторінгу та саморегуляції в людини НЕ існує. Особливості саморегуляції могут буті віднесені до загально передумов здібностей, а самомоніторінг та саморегуляція віступають як загальна здатність.

  Адекватність Дій, своєчасне прістосування до умів задачі, успішне Досягнення необхідного результату залежався від можливости саморегуляції нервової системи. Як компонент загально здібностей самомоніторінг та саморегуляція Вивчай Б.Г. Ананьєвім, Н.С. Лейтесом, Які відзначають, что самомоніторінг - це першооснова Загальної обдарованості. [3, 15-22] Обдарованість, по Н.С. Лейтес, - це будь-який рівень здібностей, які не обов'язково високий: Обдарованість характерізує сферу здібностей. Від ефектівності способів самомоніторінгу та саморегуляції, їхньої самобутності буде залежаться и Загальний рівень Досягнення індівіда, коло его можливо і манера ДІЯЛЬНОСТІ. Індивід обдарований настолько, Наскільки досконалі его Способи самомоніторінгу та саморегуляції [19, 44-49]. Самомоніторінг и розумово Активність у їхній взаємодії віражають Різні Сторони єдиної першооснові здібностей. Істотне значення, очевидно, має степень відповідності ціх сторон. Значення самомоніторінгу для Досягнення Успіхів у ДІЯЛЬНОСТІ очевидно. Его роль у розвитку дитини підкреслювалі много авторів, назіваючі его по-різному (Довільне поведение, самоконтроль, керування своєю діяльністю и т.д.). Самомоніторінгові процеси вплівають на віковій розвиток різноманітніх здібностей дитини. Таким чином, виходів, что самомоніторінг та саморегуляція впліває на розвиток потенційніх можливости дитини, у тому чіслі й інтелекту.

  Отже, доцільнім становится Вивчення особливо розвитку, становлення самомоніторінгу та саморегуляції в дошкільному віці, тому что именно в цьом віці идет Інтенсивний розвиток усіх здібностей и задатків дітей, Які обумовлюють подалі успішне адекватне навчання в школі. Здатність до самомоніторінгу та саморегуляції забезпечується властівостямі нервової системи, зв'язаними з діяльністю регуляторних структур мозком. У дітей-дошкільніків НЕ сформовані ЦІ структури, смороду розвіваються пізніше, тому в них вінікають відповідні Труднощі при навчанні. Однако, ЦІ Труднощі можна перебороти Шляхом спеціального впліву с помощью Розвиваючий ігор и вправо, что спріяють розвитку регуляторних структур мозком. Природні передумови ДІЯЛЬНОСТІ - це стійкі Способи регулювання, при цьом НЕ пріменшується роль навчання для розвитку и формирование способів самомоніторінгу та саморегуляції, а такоже роль самой особистості, что активно Керує своим поведение, считает Н.С. Лейтес. Значення особливо регулювання дозволити з більшою візначеністю впліваті на формирование ефективних способів регуляції. Здатність до самомоніторінгу характерізує індівіда в цілому; таким чином, інтелект віявляється інтегральнім результатом взаємодії різніх сторон особистості індівіда. Індивід Привабливий ефективного способами регулювання, что є стійкімі сторонами особистості, может добиться на їхній Основі значний досягнені у різніх видах ДІЯЛЬНОСТІ, в інтелектуальній у тому чіслі. Недостатньо зроблені Способи регулювання приводять до загально зниженя уровня ДІЯЛЬНОСТІ. Визначаючи самомоніторінг и як адекватне соціальне поведение, и як керування своєю актівністю, як довільність ДІЯЛЬНОСТІ, як Довільне керування своим поведение и т.д., більшість авторів сходяться на тому, что самомоніторінг пріпускає проходження зразки поведение и контроль за підлеглими діяльністю. Розвиток саморегуляції є перерівчастій процес якісного превращение поведение и переходу на більш високий рівень. Американський психолог Клер Копп предлагает періодізацію розвитку самомоніторінгу. Вона считает, что перехід на більш високий рівень самомоніторінгу візначається з'явилися Нових здібностей. [17, 15-21]

  Так, перший период розвитку самомоніторінгу - це нейро-фізіологічна регуляція (від народження до 3-х місяців). Дитина відповідає на деякі Зовнішні впливи и демонструє прімітівне поведение. Наступний период - це сенсомоторна регуляція (від 3 місяців до 12 місяців). Віявляється здатність до цілеспрямованіх рухів, но Дії дитини визначаються фізічнімі характеристиками предметів. Однако сенсомоторна регуляція створює умови для розрізнення своих Дій и Дій других людей, у результате чого вінікає можлівість для переходу в Наступний период - период контролю. З'явилися здатності до зовнішнього контролю зв'язується зі значними якіснімі и кількіснімі досягнені в пізнаваному розвитку: становлення інваріантості об'єктів и решение елементарних проблем, з'явилася гіпотез и їх прімітівна первинна перевірка, перехід від сенсомоторного Функціонування до адаптивних Відповідей, початок образного (репрезентативного) мислення . Дитина начинает відокремлюваті собі від других людей и об'єктів. Діти почінають зауважуваті ті Зміни, Які смороду роблять вокруг. На Цій стадії з'являється бажання ВІДПОВІДАТИ очікуванням доросли. Однако усі ЦІ здібності Вкрай ситуативні и Цілком залежався від втручання дорослих. Дитина до 2 років НЕ может усвідоміті и уявіті батьківські заборонено у внутрішньому плане. Ця здатність з'являється в Наступний періоді розвитку самомоніторінгу - періоді самоконтролю. ВІН характерізується здатністю поводітіся відповідно до вимог доросли при відсутності безпосередно зовнішнього контролю. Таким чином, відповідно до запропонованої класіфікації К. Коппа, самоконтроль з'являється в дитини біля 2-х років и далі перетерплює в основному кількісні Зміни (становится більш стійкім, гнучкий, пошірюється на Різні форми актівності). [17, 16-21]

  Самомоніторінг є продовження ПЕРІОДУ контролю и характерізується більш гнучкого адаптивного поведение, більш развінутою здатністю чекати и стрімуваті собі, а такоже Кращим розумінням вимог доросли.Розвиток самомоніторінгу розглядається як підпорядкування дитини соціальнім Вимоги дорослих, як Щось нав'язаний ззовні и конфронтуюче з ее власним бажанням. Інтенсивний розвиток самомоніторінгу почінається в дошкільному віці. Є.О. Смірнова отмечает, что Вивчення самомоніторінгу в дошкільному віці зв'язано з Досліджень розвитку довільності и Волі в дитячому віці як якісного превращение мотіваційної СФЕРИ дитини. [28, 14-22]


  1.2 Розвиток у дітей старшого дошкільного віку Дій самоконтролю та самомоніторінгу

  Проблема подготовки дітей до школи за останні роки Придбай особливо гостроту й Актуальність. Надзвичайно важлівім у зв'язку з ЦІМ є підготовка дітей до навчальної ДІЯЛЬНОСТІ шкільного типу. Змістом цієї роботи є формирование передумов навчальної ДІЯЛЬНОСТІ в дітей старшого дошкільного віку. Як Такі передумови могут віступаті следующие: уміння дітей віділяті, засвоюваті и застосовуваті ЗАГАЛЬНІ Способи Дій, спрямовані на решение пізнавальних и практичних завдань; Здійснювати контроль за способами Виконання ціх Дій; оцінюваті Власні Дії й отрімані результати; уміння діяті у внутрішньому плане, прогнозуваті результати своих Дій; Здійснювати планування власної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Усі дослідження, прісвячені вивченню контролю, можна розділіті умовно на кілька груп, у залежності від того, як ті чи інші досліднікі розглядають Поняття «контроль»: як особістісна якість у Загальній структурі формирование особистості, як компонент людської ДІЯЛЬНОСТІ и як систему Дій, что лежати в Основі формирование уваги.

  Загальновізнанім фактором є значення контролю для Здійснення будь-якої ДІЯЛЬНОСТІ, оскількі можлівість успішного Здійснення ее буде малоймовірною, если людина погано орієнтується в результатах своих Дій. [32, 26-27]

  У зв'язку з тім, что в Сейчас годину наукові и Практичні Пошуки спрямовані на Підвищення уровня розумово розвитку дітей у процесі навчання, на Пошуки ефективних Шляхів подготовки шестірічок до навчальної ДІЯЛЬНОСТІ, Вивчення методів и прійомів навчання дітей діям самоконтролю є однією з найважлівішіх завдань дошкільної педагогіки.

  На можлівість формирование самоконтролю в дошкільніка в процесі навчання Уперше Вказував А.П. Усова. Самоконтроль вона розглядала як здатність дитини будуваті свои Дії відповідно до того, что сказавши дорослий, а вираженість его бачила в здатності самих дітей контролюваті Власні Дії. [26, 224-226]

  Як цінній фактор самостійності розглядався самоконтроль и взаємоконтроль дітей дошкільного віку О.І. Радіною. Класичними іграми, у якіх Яскрава вираженість самоконтроль и є передумови для розвитку взаємоконтролю, вона вважать ігри з народними іграшкамі, а такоже деякі ігри, розроблені О.І. Тіхеєвою и Ф.Н. Блехер. [26, 232-234]

  Останнім часом з'явився ряд робіт, присвячений Спеціальному вивченню самоконтролю дітей дошкільного віку. Н.М. Гнєдова Вивчай питання формирование самоконтролю в процесах пам'яті в дітей дошкільніків; М.Н. Аксьонова - контроль у структурі виховання стійкої довільної уваги дітей 6-7 років на загальгруповіх заняття и поза ними. [26, 235]

  Формування Дій самоконтролю відбувається в процесі розвитку ДІЯЛЬНОСТІ, смороду віплівають за віконавською діяльністю або супроводжують ее.

  Можна візначіті основні умови формирование контролю за способами Дій. До числа найбільш важлівіх можна Віднести:

  1. Усвідомлення мети, поставленої перед дітьми. Вибір прійомів впліву на дітей з цією метою Залежить від уровня развития дитячої мови и розумово функцій. Педагог повинною вібрато Різні Прийоми з метою Введення різніх правил «почуття, что актівують» свідомість, и регулюють поведение дітей. Ціль винна буті зрозумілою й емоційно Привабливий.

  2. Діяльність винна буті посильну, тому вихователь повинен знати міру вимоги до кожної дитини.

  3. Вихователь повинною підтрімуваті сам процес Виконання дитиною Дії, ее бажання досягті поставленої мети. У зв'язку з ЦІМ велосипеді значення має позитивна оцінка ДІЯЛЬНОСТІ дитини й оцінна інформація доросли. Оцінюючі діяльність дитини, дорослий повинною Показати и своє емоційне відношення до ДІЯЛЬНОСТІ дитини, Показати важлівість и ЦІМ віклікаті позитивне емоційне відношення дитини до ДІЯЛЬНОСТІ. [5, 162-164]

  На сьомий году життя дитина Вже здатно до самоконтролю, саморегуляції и самомоніторінгу свого поведение. Їй Доступні елементи саморегуляції, что зв'язані з розвитку почуття Боргу, відповідальності, наполеглівості. На рівень розвитку самоконтролю вплівають Індивідуальні Особливості дітей, Які необходимо враховуваті при віборі дитячої діяльності:

  · Різне відношення кожної дитини до успіху або до неуспіху в ДІЯЛЬНОСТІ;

  · Рівень самооцінкі дитини (занижень, завіщеній, адекватний) и его роль у формуванні самоконтролю, саморегуляції, самомоніторінгу поведінкі.

  Найбільш ефективна методом розвитку самоконтролю дошкільніків є взаємоконтроль самих дітей, при якому обідві дитини віконують визначення часть роботи, а потім обмінюються результатами и перевіряють їхню правільність.

  Питання про розвиток Дій самоконтролю на матеріалі пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ требует Подальшого дослідження як однієї зі сторон оволодіння дошкільніком Навчальна діяльністю.
  2. Індивідуальні Особливості розвитку самоконтролю та саморегуляції старших дошкільніків

  Відповідно до ДОСЛІДЖЕНЬ, дитина володіє довільнімі формами поведінкі, если вміє регулюваті свои Дії відповідно до правил, зразки и нормам, Вироблення суспільством, что задаються навколішнімі доросли. Звідсі становится зрозумілою значімість розвитку такой характеристики довільності як уміння діяті відповідно до зразків. До дійсного часу більшість ДОСЛІДЖЕНЬ, спрямованостей на Вивчення розвитку довільності, практично НЕ торкає вопросам психологічного змісту и уровня развития новотворів, необхідніх для успішного включення дошкільніка в ситуации навчального типу. При цьом зрозуміло, что Загальний інтелектуальний розвиток, формирование комунікатівніх здібностей, становлення довільної регуляціїсвого поведение як найважлівішої передумови психологічної готовності дитини до шкільного навчання ма ють місце НЕ только безпосередно перед надходження дитини в школу, но и Ранее, на попередніх онтогенетичних стадіях. В основу нашого дослідження покладаючи ідея Л.С. Віготського про ті, что довільність соціальна як по своєму походження и змісту, так и по механізмах формирование. Л.С. Віготській Вихід з того, что дитина розвівається усередіні Суспільства, у практичному зв'язку з ним. І думав, джерела довільності - у відносінах дитини з доросли и в спільній ДІЯЛЬНОСТІ. [6, т. 1, 138-143] Середовище Виступає як джерело розвитку Вищих псіхічніх функцій. Уперше смороду вінікають у процесі навчання й опосередковані знаками. Природа знака всегда має предметний Зміст, но ВІН всегда вінікає для когось, тобто соціальний. І в самому знаку переплетені два контексті: предметний и соціальний. З Іншого боку, Вищі психічні Функції вінікають спочатку як форма колективного поведение дитини, як форма співробітніцтва, як форма спілкування. Альо це спілкування всегда з приводу якоїсь предметності. Одночасно будь-яке спілкування всегда має свой соціальний контекст. Проведень нами теоретичний аналіз ДОСЛІДЖЕНЬ, присвячений розвитку довільності, показавши, что можна розглядаті цею процес у двох контекстах: предметно-функціональному (оволодіння системою сенсомоторних, мовних, знаково-сімволічніх ЗАСОБІВ - роботи Венгера Л.А., Віготської Г.Л., Істоміної З.М., Мануїленко З.В., Лурії А.Р. и ін.) и соціальному (использование психологічних ЗАСОБІВ у процесі спілкування и комунальної ДІЯЛЬНОСТІ), тому что потреба в довільніх діях вінікає під Вплив навколишнього світу (Смирнова О.О ., Субботській Є.В.). [29, 47-55] Перехід від мімовільніх Дій до довільніх, оволодіння дитини регуляцієюсвого поведение, відбувається в процесі спілкування между людьми. Два ЦІ контексті тісно переплетені и їх буває складно розділіті. У кожен віковій период, на різніх стадіях розвитку довільності смороду по черзі віступають на перший план. У предметному контексті відбувається засвоєння дитиною оперативно-технічних засобів, необхідніх для регуляціїсвого поведение, а в соціальному контексті формирование довільності візначається зміною характеру співробітніцтва дитини з доросли и одноліткамі. Характер І ФУНКЦІЇ як доросла, так и однолітків у процесі співробітніцтва, змінюються в міру становлення довільної регуляції поведение дошкільніка. Приріст ефектівності відтворення дитиною дошкільного віку бланках, у співробітніцтві навчального типу об'єктивно відбіває розвиток ее здатності до довільної регуляціїсвоєї ДІЯЛЬНОСТІ и візначається розвитку орієнтування дитини на партнерів по взаємодії. Характер І ФУНКЦІЇ доросли й однолітків у процесі співробітніцтва змінюються в міру становлення довільної регуляції поведение дошкільніка. У міру формирование здатності відтворення заданого бланках міняється характер співробітніцтва дитини з доросли: від глобального наслідування діям доросли дитина переходити до усвідомленого відтворення доросли зразки, Який задається.

  Формування в дитини-дошкільніка здатності довільно регулюваті своєповодження и діяльність у сітуаціях навчального типу характерізується визначення дінамікою, что находится вираженості в зростанні правільності відтворення заданого доросли зразки. Течение дошкільного віку відбувається перехід від хітлівого відтворення дитиною зразки, заданого доросли, до усе більш стійкого й адекватного его відтворення, Заснований спочатку на наслідуванні дитиною діям доросли и Виконання его прямої інструкції, а потім до стійкої орієнтації на зразок як еталон побудова Власний Дій. У міру формирование стійкої орієнтації на зразок вінікає орієнтування дитини на правило. Спочатку орієнтування носити чисто віконавській характер - правило Виступає як алгоритм Дій и операцій, что підлягають відтворенню, а лишь пізніше здобуває значеннєвій характер, визначаючи відношення кожної Дії й операции до кінцевої мети. Важліве значення для формирование довільності регуляції поведение в дошкільному віці грає Співробітництво з доросли и одноліткамі. Функції и роли партнерів у Цій взаємодії міняються в течение дошкільного віку Спочатку дитина НЕ розділяє власне зразок І дорослим, як носія бланках. Відтворення бланках Виступає у форме глобального наслідування дитиною Дії доросли. Потім дитина діференціює Дії доросли и власне зразок, а потім віділяє правило, як підставу побудова Власний Дій. Функції доросли змінюються від Виконання роли зразки, до контролю правільності Виконання Дії І, Нарешті, до кінця дошкільного віку до рівноправного співробітніцтва, у якому и сам дорослий начинает віступаті як об'єкт контролю. Функції и роль однолітків, что беруть участь у співробітніцтві з доросли, у міру формирование в дошкільніка стійкої орієнтації на зразок, такоже перетерплюють Зміни. Спочатку функція однолітка для дитини-дошкільніка - еталон Дій для организации Власний Дій у процесі відтворення зразки, потім об'єкт контролю й ОЦІНКИ, І, Нарешті, - рівноправній партнер по спільній ДІЯЛЬНОСТІ. [27, 365-375]
  2.1 Основні напрямки оптімізації псіхічного розвитку дитини-дошкільніка

  В останні роки спостерігаються деякі Зміни в системе дошкільного виховання. З одного боку, різко збільшілося число дітей, что НЕ відвідують дитячі сади, з Іншого боку - активно розвіваються Різні секції естетчного розвитку, что розвівають студії, міні-ліцеї й ін. З'являється нова форма розвитку виховання дитини, что сполучає в Собі РІСД домашнього и «садівського» виховання. Зрозуміло, что соціальний стан дитини в дитячому саду відрізняється від положення дитини в студії раннього розвитку. Дійсність студії така, что дітей молодшого дошкільного віку намагають Включити в систему Навчальних зайняти, чи не всегда рахуючісь з віковімі Особлива дитина. У тій же година, у дитячих садах робиться наголос на Розвиваючі програми, конструювання, а годиною и навчання читанню, письму. Усе це зв'язано зі Зростаючий Вимогами до дітей при надходженні в школу, строгим, и не всегда адекватним з подивимось вікових можливий дитини, добором у престижні навчальні заклади, зростанням соціальної значімості якісної освіти. Вінікає думка, что чим Раніш почату дитину учити, тім Краще результату можна досягті, и можна зустріті програми типу «Читати Ранее, чем ходити». Для того, что б оцініті продуктивність того чи Іншого підходу до розвитку и виховання дитини, Варто представляті, якові роль у розвитку людини грає и дошкільний вік. АН. Леонтьєв [23, 40-46] відзначав, что це период, коли дитина освоює Навколишній світ у діючій форме, опановує предметним світом, відтворюючі Людські Дії. Світ оточуючіх людей розпадається на два кола: інтімно-блізькі й інші люди, Навколишній світ. Важліву роль почінають играть одноліткі. АН. Леонтьєв показавши, что в дошкільному віці функціональний розвиток, формирование окремий Дій, перехід від Виконання в матеріальному плане до Здійснення їх у плане уявлення найбільше ефективного відбувається в грі. А.В. Запорожець (1986) показавши, что одним з фундаментальних змін у псіхіці дитини є формирование різніх рівнів. [23, 42] Ж.Піаже показавши, что в цьом віці відбуваються глібокі якісні Зміни в місленні дитини. Від з'явилися сімволічніх функцій, качана інтеріорізації до розвитку інтуїтівного мислення, стадії конкретних операцій. Ж.Піаже відзначав такоже Особливості дитячого мислення, зв'язані з позіцією займаною дитиною: «реалізм», егоцентризм, Які знікають до кінця дошкільного віку. [23, 45] згадуючи пластічність и навчаємість дошкільного віку, А.В. Запорожець відзначав, что ця навчаємість носити виборчий характер, і діти дошкільного віку опановують лишь визначеного роду змістамі и визначеного роду способами ДІЯЛЬНОСТІ. [10, 54-57] А.В. Запорожець підкреслював багаторівневість людської психіки и поетапність формирование ціх рівнів, виступали проти прискореного навчання, підкреслював важлівість формирование в дошкільному віці наочно образного мислення и Творчої уяви. [10, 58] Д.Б. Ельконін відзначав, что весь дошкільний вік обертається вокруг дорослої людини, ее цілей, завдань. Дорослий Виступає в узагальненій форме, як носій суспільніх функцій. У сюжетно-рольовій грі дитина моделює отношения, переборюючі розрив между Ідеальною формою и реально рівнем розвитку. Дуже важлівім в дошкільному віці Закласти в дитину основи саморегуляції свого поведение. Самомоніторінг, самооцінка допомагають дошкільніку опановуваті Навколишній світ, ЦІ процеси розвіваються самє в процесі Розвиваючий ігор, навчальної ДІЯЛЬНОСТІ дитини у дитячому садочку. Порівнюючі свои Досягнення з добуткамі однолітків, дитина розвіває в Собі навички регулювання свого поведение в нерозрівній роботи з комерційними оточуючімі ее людьми: доросла та ее одноліткамі.

  Розглянемо підхід до Навчальних зайняти з дошкільнікамі з психологічної точки зору.У сучасній психології Прийнято відносіті навчання до відів ДІЯЛЬНОСТІ, властівіх дошкільному віку. Під навчання ми маємо на увазі таку взаємодію дитини І дорослим, результатом которого є прісвоєння дитиною культурно-історічного досвіду людей - знань, зрозуміти, норм. Первісне навчання уплетене в усі види ДІЯЛЬНОСТІ дитини, и поступово в дитини вінікає тенденція Чомусь навчатися. Если розглядаті навчання дошкільніка, як діяльність по засвоєнню знань, то дитина, Безумовно, навчається в грі, задаючі нескінченні питання досліджуючі світ. Чи не Випадкове цею период Е. Еріксон характерізує як стадію заповзятлівості и почуття провини, коли дитина Досить вміла и начинает сама прідумуваті Собі заняття, задає питання, віявляючі інтелектуальну заповзятлівість, и важліва Готовність дорослих ВІДПОВІДАТИ на ЦІ питання. [12, 60-68] Почінається навчання елементарних прийому и діям, віділеніх з продуктівної ДІЯЛЬНОСТІ, что Ще не містіть системи, характерної для засвоєння наукових зрозуміти, знань. Віготській характерізував вінікаючій у дошкільному віці тип навчання як проміжній между спонтанно, властівім дитині раннього віку и Заснований на наявний Рівні ее псіхічного розвитку и реактивний, властівому шкільному віку [7, 29-38]. Дитина в дошкільному віці Вже может навчатися по Програмі, яка задається доросли (педагогом), однак, лишь в міру того, як програма педагога становится его, власною програмою, тобто злівається з природним ходом розвитку дитини. Цей проміжній тип навчання Віготській назіває спонтанно-реактивним. [7, 41-43] Засвоєння знань дошкільнікамі - непрямий продукт якоїсь Іншої ДІЯЛЬНОСТІ (гри, співробітніцтва з доросли, дослідження якогось об'єкта). І ми Хочемо підкресліті, что при навчанні дошкільніків як засобі передачі знань віступають: Спільна діяльність з доросли и одноліткамі, самостійна сюжетна гра дітей, сюжетна гра, організована доросли, дидактична гра, гра з правилом. Значення гри в псіхічному розвитку дошкільніка, использование гри у формуванні новотворів, СОЦІАЛЬНИХ навичок, розвитку саморегуляції свого поведение показано в роботах таких авторів як Богуславська З.М., 1955,1966; Венгер Л.А., 1995; Єрмолаєва MB, 1998; Захарова О.І., 1993; Короткова Н.А. и Михайленко Н.Я., 1999; Кравцова О.О., 1984 и ін. Для дошкільного віку, согласно Цукерман Г.А., что є формою співробітніцтва є ігрове Співробітництво, и даже коли дошкільнік сидить за столом, віконуючі завдання доросли, ВІН грає в «навчання», для него важліво, что ВІН «як школяр». При цьом Навчальна завдання ставити дорослий. ВІН же Несе відповідальність за ее Здійснення. При плануванні Навчальних зайняти з дошкільнікамі, кроме Загальне завдань розвитку дитини, передачі ее якіх знань, ставиться завдання до кінця дошкільного віку Сформувати психологічну Готовність дитини до школи. Готовність до школи візначається сформованістю навичок самоаналізу, самомоніторінгу, самооцінкі. Без ціх процесів, даже если дошкільнік дуже обдарований в плане, например читання, математики, письма, Йому буде дуже Важко адаптуватіся до шкільного процесса. [7, 51-53]

  Розвиток дитини здійснюється по трьох лініях, проаналізованім Д.Б. Ельконінім:

  · Формирование довільного поведение;

  · Оволодіння засоби й Еталон пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ;

  · Перехід від егоцентризму до децентрації и рівення розвитку мотівації, что дозволяє почату шкільне навчання. [12, 66]

  До кінця дошкільного віку дитина винна буті готовою до навчальної ДІЯЛЬНОСТІ, что розуміється як «діяльність безпосередно спрямована на засвоєння науки и культури, Накопичення людством». На початкових етапах вона здійснюється у форме комунальної ДІЯЛЬНОСТІ вчителя й учня, и «процес розвитку навчальної ДІЯЛЬНОСТІ - процес передачі від вчителя до учня окремий ее ланок». Віконуючі завдання вчителя в початковій школі, або віконуючі домашнє завдання вдома дитина молодшого шкільного віку винна контролюваті свои Дії, своє поведение. Тому виховуваних та Формування навичок самомоніторінгу в дошкільніх закладах має пріділятіся все более Зростаючий увага, для Запобігання процесів дезадаптування у подалі жітті дитини.


  Практична частина. Методи та ігри для розвитку самомоніторінговіх процесів поведінкі дошкільнят

  Самоконтроль є складового Частина будь-якого виду ДІЯЛЬНОСТІ людини й спрямованостей на попередження можливий або Виявлення Вже зроблений помилок. Інакше Кажучи, с помощью самоконтролю людина щоразу усвідомлює правільність своих Дій, у тому чіслі в грі, навчанні и праці.

  Одним з істотніх відмінностей у пізнавальній ДІЯЛЬНОСТІ «успішніх» и «неуспішніх» учнів є розходження в умінні Здійснювати самоконтроль и саморегуляцію своих Дій. «Неуспішні» школярі та дошкільнята даже при знанні и розумінні правила, по якому нужно діяті, утрудняються в самостійному віконанні завдання, де нужно у візначеній послідовності Виконати ряд розумово операцій, и Їм необхідна Постійна допомога доросли. Розвиток здатності до самоконтролю и саморегуляції почінається Вже в дошкільному віці и відбувається пріродніше й ефектівніше в процесі різноманітніх «ігор Із правилами».

  Такоже уміння звіріті свою роботу зі зразки и сделать Висновки (найти помилки або переконатіся в правільності Виконання завдання) - важлівій елемент самоконтролю, якому нужно учити. [4, 25-27]

  Пріведемо деякі Вправи для розвитку навичок самоконтролю в дітей.

  1. Гра «Зроби так само».

  Варіанти завдання у Цій грі могут буті різнімі. Например, дорослий ставити на стіл пірамідку, кільця якої насаджені в порядку зростання їхніх Розмірів (зверху вниз). Дітям Пропонується зібраті таку ж пірамідку.

  Можна Запропонувати Скласти з наявний у дітей геометричність фігур нескладні візерунки або малюнки, например:


  а) квадрат Із трікутніків по заданому зразки

  б) ялинку з трікутніків:

  в) Візерунок з геометричність фігур:

  г) композіцію:


  д) розкласті геометричні фігурі в заданому порядку:

  Завдання легко відозмінюються. Например, завдання з пірамідкою: дорослий ставити пірамідку з п'ятьма кільцямі різного кольору, набраних у визначених порядку. Іграшка Вже добре знайоме дітям, только в основу збору тепер кладе послідовність кольорів (Незалежності від Розмірів кілець).

  Кожна дитина винна зібраті пірамідку відповідно до бланках. Потім завдання ускладнюється. Например, дитині дається картка з намальованімі кольоровий кільцямі и з урахуванням їх Розмірів:

  Дитина винна надягті кільця відповідно до бланках, после чего Написати на Картці, Яким по Рахунку Було кільце шкірного кольору, зверху чи знизу.

  Це ж завдання ускладнюється. Кожному учню дається картка з намальованімі незафарбованімі кружечками.


  Діти повінні їх зафарбуваті, орієнтуючісь на зразок:

  5 - червоний

  4 - синій

  3 - жовтий

  2 - коричневий

  1 - чорний

  Виконаю роботу, діти самостійно перевіряють ее за зразки.

  2. Гра «Драбинка».

  Кожній Парі дітей дається одна картка з прикладами:

  Приклад складені таким чином, что відповідь одного є початком Іншого. Відповідь шкірного приклада діти записують на відповідній сходінці. Кожна дитина может сама собі проконтролюваті. Можна Скласти так, что відповідь шкірного буде ВІДПОВІДАТИ номеру сходинки, на Якій ВІН Записаний:


  Запісуючі відповідь приклада на Кожній сходінці, діти контролюють себе: чи вірно смороду йдут.

  3. Гра «Число-контролер».

  Діти одержують картки з прикладами:

  Вірішівші дані приклада, смороду могут собі проконтролюваті - сума усіх Відповідей дорівнює числу 10.

  Подібні Вправи містять у Собі Великі возможности для розвитку в дітей прійомів самоконтролю; особливо є продуктивними ті з них, де дитина має можлівість зіставляті навчальні Дії и їхній кінцевій результат Із завдань зразки.

  4. Гра «Збережи слово в секреті».

  Зараз ми пограємо в таку гру. Я буду назіваті тобі Різні слова, а ти будеш їх чітко за мною повторюваті. Альо запам ¢ Ятай одну умову: назви квітів - це наш секрет, їх повторюваті нельзя. Замість цього, зустрівшісь з назв квітки, ти повинною мовчки плеснути один раз у долоні.

  Список слів:

  вікно, стілець, ромашка, Іриска, просо, плечі, шафа, волошка, книга и т.д.

  Примітка для батьків.

  Основна задача вправо на розвиток довільності и саморегуляції - навчіті дитину трівалій годину Керувати в процесі роботи завдань правилом, «утрімуваті» его, як говорять психологи. При цьом байдуже, Пожалуйста самє правило вами Вибравши - підійде шкіряне.

  варіанти:

  1. нельзя повторюваті слова, что почінаються на звук [р];

  2. нельзя повторюваті слова, что почінаються з голосного звуку;

  3. Не можна повторюваті назви тварин;

  4. нельзя повторюваті імена дівчаток;

  5. Не можна повторюваті слова, что складаються з 2-х складів, и т.д.

  Коли дитина стане добре и Постійно утрімуваті правило, переходьте до гри з одночаснім Використання двох правил.

  Наприклад:

  1. нельзя повторюваті назви птахів, треба відзначаті їх одним бавовною у долоні;

  2. нельзя повторюваті назви предметів, что ма ють круглу форму (чи зелений колір), треба відзначаті їх двома ударами.

  Введіть елемент змагання. За шкірних помилки нарахову Одне штрафне очко. Результат гри записи и КОЖЕН Наступний порівнюйте з попереднім. Дитина винна переконатіся, что чим более вона грає, з Огляду на правила, тім краще в неї виходом. Чи не забувай мінятіся з дитиною ролями.

  5. Гра «Сховаті літеру від буквоїжкі».

  За нещаслівою буквою «а» полюють ненажерліві Буквоїжкі. Їм здається, что «а» - найсмачніша з усіх літер. Врятуй ее. Перепиши Цю пропозіцію, вставляючі крапки вместо букви «а».

  Настала весна.

  А тепер завдання складніше. Потрібно переписати Розповідь, только вставляй крапки вместо букви «і».

  1. Рудий кіт спав на даху. З норки Віскочьи мішенята. Смороду стали играть. Кіт стрібнув до мішені. Смороду Швидко сховайся в нірку. Кіт только рот розкрили.

  А тут заставляється крапки вместо букви «р».

  2. Над норою лисиці жила Білка. Білка стрибай по гілках и дражних Хитра Лисиця. Один раз ранком лисиця лягла на галявінку перед сосною, начебто мертва. Зацікавлена білочка кинула в лисицю шишку. Лисиця НЕ піднялася. За ґулею полетіла гілка. Лисиця НЕ Руху. Білка зовсім около пробігла біля лисиці. Лиса Швидко підхопілася. Білочка ледве НЕ опінії в лапах хітрої лисиці.

  Примітка для батьків.

  Умова в цьом завданні может буті шкірних. Например, вставляті крапки вместо букв «про» чи «е», вместо м'яких знаків або шиплячих. Таким чином, КОЖЕН текст можна використовуват кілька разів.

  6. Як превратить «о» у «і».

  Учень доброї феї говорів: «Я не чарівник, я только учуся». ЦІ слова відносяться и до нас: ми щє не вміємо делать серйозно Перетворення, но превратить одну букву в іншу нам під силу. Спробуємо? Нижчих надруковані склади. Не просто читай їх, но у всех випадка, коли зустрічається звук [о], змінюй его на [і].

  Стовпчики зі складами:

  ПО ОРХ КРОТ
  РІ КРА Слами
  КА фре ПОРТ
  ТУ ШКА ГРИБ
  ТО бло шафа
  ПА ПРЕ КАРТ
  ВА КРО СТІЛ
  ГО ТРО ТОРТ
  ДЕ ФРУ ФРИС
  КО сле МОРЖ

  Примітка для батьків.

  Працюючий з цією вправо, можна Задати дитині найрізноманітніші завдання:

  1. пропускаті (НЕ читати) усі склади, что почінаються на звук [п] чи [к] чи на голосний звук. Замість цього треба вімовляті слово «зайвий»;

  2. змінюваті в складах звук [п] на звук [з];

  3. склади, что закінчуються на голосний, читати навпаки.

  7. Допоможи бджілці зібраті врожай.

  Дійсно бджола - дуже працьовита комаха. Цілімі днями вона працює, збірає нектар, рухаючісь від однієї квітки до Іншої.

  Наша бджола теж працьовита, но літає вона не по квітковому, а по полю з літер. Замість нектару вона збірає літери. Если бджілка Збери літери правильно, у неї Вийди ціле слово.

  Если ти будеш чітко стежіті за моїмі командами и запісуваті літери, на якіх бджола Робить зупинки, то напрікінці подорожі бджоли ти зможеш Прочитати отриманий слово. Запам'ятай: за шкірних команду бджола перелітає только на сусідню клітинку, далеко літаті вона НЕ вміє.

  Б В Г Д Е Ж
  З І Ь До Л Є
  М Н А Про П І
  Р З Т У Ф Я
  Х Ц Ч Ш Ю Щ

  Примітка для батьків.

  Почінаті гру можна з будь-которого місця. Заздалегідь продумайте, Пожалуйста слово повинною війта, и складіть «просторова» інструкцію.

  Цю гру можна використовуват много разів. Намагались, щоб за перельот бджіл дитина стежа только очима, чи не водячи пальцем по полю.

  Нижчих, як приклад, ми приводимо кілька варіантів гри.

  Варіант 1.

  Бджілка сіділа на букві Ш. Запиши Цю букву. Потім бджола полетіла. Стежа за напрямком польоти и зупинка.

  На гору, на гору, на гору, зупинка. Униз, зупинка. Праворуч, на гору, зупинка. Уліво, уліво, униз, зупинка. Яке слово Вийшла?

  Варіант 2.

  Бджілка сіділа на букві Г. Запиши ее. Далі вона полетіла так:
  Уліво, уліво, униз, униз, униз, зупинка. Праворуч, праворуч, праворуч, на гору, зупинка. Ліворуч, ліворуч, ліворуч, зупинка.

  Куди прилетіла бджілка? Яке слово Вийшла?

  Чи можеш ти делать две справи відразу?

  Як ти думаєш, чи можна одночасно читати и про себе, и вголос? Ще як можна! Переконайся сам. Читай оповіданнячко про себе, но Кожне друге слово вімовляй голосно.

  Казка про розумне мішені.

  У цею годину по доріжці

  Йшов звір страшніше кішкі, Був на щітку ВІН схожий.

  Це БУВ, Звичайно, їжак.

  А назустріч Йшла їжачіха,

  Вся в голка, як кравчиня.

  Закричавши мішеняті їжак:

  - Від їжаків ти НЕ підеш!

  - Від идет моя господиня,

  - З нею в п'ятнашки Пограй-но,

  - А зі мною - у чехарду.

  - Виходь скоріше - я чекаю.

  - А мішені це чуло,

  - Та подумало и не Вийшла

  - - Не хочу я в чехарду, -

  - На голки потраплю.

  - Довго чека їжак з їжачіхою,

  - А мішенню тихо

  - По стежіні между кущів,

  - Прошмігнуло - и Було таким.

  С. Маршак

  Примітка для батьків.

  Для Виконання завдання можна використовуват тексти, пріведені як у Цій вправі, так и у вправі №5, а такоже невелікі Розповіді з підручника по читанню.

  Правила читання такоже можна змінюваті:

  1. назіваті вголос Кожне 3 слово;

  2. вімовляті вголос Останнє слово в реченнії;

  3. вімовляті вголос усі іменаі;

  4. вімовляті уголос усі слова, что почінаються на звук [к] чи, например, на голосний.

  Если дитині Важко має справити з завдання, допоможіть їй, Попередньо підкреслівші в обраних тексті слова, что за умови необходимо буде вімовляті вголос.

  Як Сказати слово, що не вимовляючи ані звуку.

  Перед тобою скорочена абетка. У ній залишилась только ті букви, что найчастіше зустрічаються в словах.

  Під шкірних з них написана цифра: вона вказує на Кількість ударів, Який відповідна літера стані позначатіся. Вихід, что слово годі й только чи Прочитати вімовіті, но и Пропустити.

  Давай Спробуємо. Три бавовни, пауза. П ¢ ять хлопків, пауза. Два хлорка. Що ми пропустили? Правильно: Вийшла слово «КІТ». ПОЧИНАЄМО играть. Сподіваюся, ти не пропустивши мої пояснення.

  Спробуємо Пропустити слово «КОСА», «ТИСА», «киця».

  А тепер уважний Послухай, что за слово пропущу я.

  Примітка для батьків.

  Запаскудили будь-які слова, Які можна Скласти з ціх букв: коса, сито и т.д.


  Висновки

  Наше дослідження присвячений мало розроблення в психології и педагогіці харчування про формирование самомоніторінговіх процесів та самоконтролю дітей дошкільного віку.

  Чісленні факти спостереження вихователів и психологів, свідчать про ті, что в педагогічній практике Вироблення в кожної дитини необхідніх навичок самоконтролю пріділяється Вкрай недостатньо уваги, а нерідко вона просто відсутня. У тій годину як и при відмінніх знання Теорії й умінні застосовуваті ее нельзя Цілком захістіті собі від помилок, и старші дошкільнята, даже знаючи як Варто контролюваті собі, не всегда роблять дію самоконтролю. Тому смороду ма ють потребу в Спеціальному спонуканні, щоб самоконтроль МАВ місце в їхній навчальній работе, щоб смороду звертає до способів Дії, звертає до бланках Дії. Самомоніторінг відіграє важліву роль в інтелектуальній ДІЯЛЬНОСТІ дошкільніків, много в чому визначаючи ее успішність.

  Отже, треба навчатись дітей самомоніторінгу та самоконтролю. Без ціх процесів Неможливо творча діяльність. Виховання навички самоконтролю в дітей має велике значення. Значення самоконтролю значний растет ще и тому, что в Сейчас годину более пріділяється уваги Створення на заняття проблемних СИТУАЦІЙ и самостійному поиска їхніх РІШЕНЬ. Широко почінають використовуват системи Розвиваючий навчання. У рамках системи Розвиваючий навчання ми формуємо теоретичне мислення дітей. Альо Розвиваючий мислення, ми не можемо Залишити без уваги формирование компонентів навчальної ДІЯЛЬНОСТІ и зокрема - самомоніторінговіх процесів та самоконтролю. Дитина НЕ зможу будуваті логічні ланцюжки и делать правильні Висновки, если в неї відсутній контроль своих Дій и Дій товаришів.

  Таким чином, метою нашого дослідження Було Виявлення Шляхів формирование самомоніторінговіх процесів та самоконтролю. Проаналізувавші психолого-педагогічну и методичну літературу, провівші спостереження за дітьми й експеримент, ми Прийшли до висновка, что гіпотеза наша підтверджується. Ефективність формирование навички самоконтролю у дітей дошкільного віку досягається в результате использование таких методів и прійомів як бесіда; фронтальна, взаємна й Індивідуальна перевірка Виконання завдання; решение и складання завдань; решение задач різнімі способами и решение спеціально підібраніх завдання. Тому навчання самоконтролю повинною найти місце при поясненні нового матеріалу и его закріпленні, что буде додаваті процесса формирование знань, умінь и навичок скроню ефективність, делать его усвідомленім, міцнім. Безпомілковім. Доцільнім становится Вивчення особливо формирование саморегуляції в дошкільному віці, тому что именно в цьом віці идет Інтенсивний розвиток усіх здібностей и задатків дітей, что обумовлюють подалі успішне адекватне навчання в школі.

  Самомоніторінгові процеси вплівають на інтелектуальний розвиток старших дошкільніків у силу того, что смороду розвівають самостійність, довільність, самоконтроль и самооцінку; ефективність процесса формирование саморегуляції старших дошкільніків буде значний підвіщена за умови! застосування системи ігор и вправо, спрямованої на розвиток самомоніторінговіх процесів в дитини-дошкільніка.


  Список використаної літератури

  1. Абульханова-Славська К.А. Діяльність і психологія особистості. - М .: Наука, 1980. - 336 с .;

  2. Акімова М.К, КозловаВ.Т. Діагностика розумового розвитку дітей - СПб, 2006;

  3. Ананьєв Б.Г. Про проблеми сучасного людинознавства. - М .: Наука, 1977. - 380 с. Асмолов А.Г. Особистість як предмет психологічного дослідження. - М .: МГУ, 1984. - 104 с .;

  4. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. - К .: ІЗМН, 1998. - 204 с .;

  5. Бодальов А.А. Психологія про особистість. - М .: МГУ, 1988. - 188 с .;

  6. Виготський Л.С. Збірка творів. У 6-ти т. - Т.4, М., 1984;

  7. Виготський Л.С. Гра і її роль в психічному розвитку дитини. // Психологія розвитку. СПб - М. - Харків - Мінськ, 2001;

  8. Голубєва Е.А. Здібності і схильності - М., Педагогіка, 1989;

  9. Давидов В.В. Проблеми розвиваючого навчання: досвід теоретичних і експериментальних психологічних досліджень - М .: Педагогіка, 1986;

  10. Запорожець А.В., Неверович Я.З. Про генезу, функції та структуру емоційних процесів у дитини // Питання психології. - 1974. - №6. - С. 59-73;

  11. Єгорова Е.М. Психологія розвитку. Харків, 2003;

  12. Касвінов С.Г. Періодічна система стадій розвитку дитини. // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. - Психологія. - Харків: ХДПУ, 2003. - Вип. 10. - С. 60-68;

  13. Касвінов С.Г. Структура стадій та типи фаз розвитку дитини. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - Психологія. - №599. - Харків. - 2003. - С. 139-145;

  14. Коломінський Я.Л., Панько Е.А. Вчителю про психології дітей шестирічного віку. М., 1988 .;

  15. Конопкін О.А. Психологічні механізми регуляції діяльності. М., 1980. 256 с .;

  16. Котирло В.К., Титаренко Т.М. Роль дошкільного виховання в формуванні особистості. - М., 1977. - 121 с .;

  17. Кудрявцев В.Т. Дослідження дитячого розвитку на рубежі століть. // Питання психології. - 2001. - №2. - С. 3-21;

  18. Кузнєцов В.І. Контроль і самоконтроль - важливі умови формування навчальних навичок // Початкова школа №2, 1986;

  19. Лейтес Н.С. Віковий підхід до феноменів дитячої обдарованості // Основні сучасні концепції творчості та обдарованості. - М., 1997. .;

  20. Лисина М.И., Сілвестрі А.І. Психологія самосвідомості дошкільнят. - Кишинів, 1983. - 110 с .;

  21. Люблінська А.А. Дитяча психологія. М., 1971;

  22. Нікіфоров Г.С. Самоконтроль людини - Л .: Видавництво Ленінградського університету, 1989;

  23. Петровський В.А. До розуміння особистості в психології // Питання психології. -1981. - №2. - С. 40-46;

  24. Приходько Ю.О. Формування позитивних взаємін у дитячому колективі. - К .: Рад. школа, 1987. - 126 с .;

  25. Психологія виховання / Под ред. В.А. Петровського. - М .: Аспект-Пресс, 1995. - 152 с .;

  26. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. - М .: Педагогіка, 1989. - 486 с .;

  27. Сапогова Е.Е. Своєрідність перехідного періоду у дітей 6-7-річного віку. // Психологія дошкільника. М., 1998. С. 365-375;

  28. Слободчикова В.І. Психологічні проблеми становлення внутрішнього світу людини // Питання психології. - 1986. - №6. - С. 14-22;

  29. Субботский Е.Ф. Формування моральної дії у дитини // Питання психології. - 1979. - №3. - С. 47-55;

  30. Титаренко Т.М. Виникнення особистості: піхологіческій світ дошкільника // Виховання дітей дошкільного віку. - К .: Рад. школа, 1991. - С. 24-40;

  31. Тищенко С.П. Розвиток внутрішнього світу дитини // Виховання дітей дошкільного віку. - К .: Рад. школа, 1991. - С. 40-82;

  32. Чеснокова І.І. Особливості розвитку самосвідомості в онтогенезі // Принцип розвитку в психології. М., 1978 г., с. 26-27;

  33. Чеснокова І.І. Самосвідомість особистості // Теоретичні проблеми психології особистості. М., 1974 г., с. 209-225;

  34. Чеснокова І.І. Проблема самосвідомості в психології. М .: Наука, 1977 р 144 с .;

  35.Ельконін Д.Б. Вибрані психологічні праці - М .: Міжнародна педагогічна академія, 1995;

  36. Ельконін Д.Б. До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці. // Питання психології. - 1971. - №4. - С. 6-20;

  37. Ельконін Д.Б. Психологія гри. М., 1999;

  38. Юркевич BC Вивчення загальної обдарованості за кордоном // Питання психології. 1971. №4.  Скачати 64,85 Kb.


  Формування самомоніторінговіх процесів в старшому дошкільному віці

  Скачати 64,85 Kb.