Скачати 146.3 Kb.

Формування професійно-педагогічних умінь логопеда в дошкільному навчальному закладі
Дата конвертації26.07.2017
Розмір146.3 Kb.
Типзвіт по практиці

Скачати 146.3 Kb.

3-й рік навчання

Звіт про проходження педагогічної практики

в дошкільному навчальному закладі

для дітей з порушеннями мови

зміст

Вступ

1. Загальна характеристика об'єкта практики - МБДОУ №32

2. Звіт про проходження практики в МБДОУ №32

висновки

додатки

Вступ

В даний час рання діагностика і корекція відхилень мовного розвитку дітей, є головною умовою їх ефективного навчання і виховання, а також соціальної адаптації, тому даний вид практики набуває особливої ​​значущості.

Педагогічна практика в дитячому садку для дітей з порушеннями мови є важливою ланкою в підготовці студентів до роботи в якості логопеда з дітьми раннього та дошкільного віку.

Мета педагогічної практики: формування професійно-педагогічних умінь логопеда в ДОУ до складу якого входять логопедичні групи.

Завдання педагогічної практики:

- поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні різних дисциплін, навчитися застосовувати ці знання на практиці;

- вивчити організацію і зміст логопедичної роботи в дитячому садку;

- формувати практичні вміння та навички виявлення дітей з мовною патологією;

- формувати вміння проводити корекційну роботу з усунення мовних порушень.

База практики: Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад "Дитячий садок комбінованого виду №32" Країна чудес "міста Зеленогірська Красноярського краю (МБДОУ д / с №32).

Період проходження педагогічної практики 4 тижні: з 26 січня по 22 лютого 2015 року.

Робочий день практики:

9-13 годин - робота в групах (обстеження дітей, спостереження за дітьми, підготовка та проведення занять);

13-14 годин - обговорення та підведення підсумків дня, аналіз занять, визначення організації і змісту подальшої роботи, оформлення документації.

1. Загальна характеристика об'єкта практики - МБДОУ №32

Моя педагогічна практика проходила в МБДОУ д / с комбінованого виду №32 "Країна чудес" міста Зеленогірська (вул. Миру, 66) Красноярського краю.

Завідуюча МБДОУ: Котлярова Олена Олегівна.

Мета: створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства, формування основ базової культури особистості, забезпечення всебічного розвитку психічних і фізичних якостей відповідно до вікових, індивідуальних можливостей і схильностями; підготовка до життя в сучасному суспільстві, до навчання в школі, забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільника; корекція недоліків у розвитку дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

Управління дошкільним закладом здійснюється відповідно до законодавства РФ на принципах єдиноначальності та самоврядування, що забезпечують державно-громадський характер управління:

- до складу структури управління дошкільним закладом входять такі форми: Загальні збори трудового колективу; Рада освітян.

- до складу структури громадського управління дошкільним закладом входять такі форми: Опікунська рада; Батьківські комітети груп.

У дитячому садку функціонують такі групи: раннього віку (для дітей 1-3лет) - 2; дошкільного віку (для дітей 3-7 років) - 8 (табл. 1).

Особливістю ДОУ є те, що поряд зі звичайними групами функціонують 7 груп компенсує спрямованості для дітей з ОВЗ, з них 1 група з цілодобовим перебуванням.

Режим роботи ДНЗ встановлено засновником, виходячи з потреб сім'ї, бюджетного фінансування, і є наступним:

- для дітей із затримкою психічного розвитку, п'ятиденний робочий тиждень з цілодобовим перебуванням дітей;

- для дітей загальноосвітніх груп - денне перебування дітей, з 6.30 до 18.30;

- цілодобове перебування дітей, з понеділка 6.30 до п'ятниці 18.30.

Таблиця 1 - Кількість дітей по групах

Група

вік

норма

Кількість

%

1 ясельна

1-2

15

15

100

2 ясельна

2-3

15

15

100

2 молодша

3-4

20

20

100

1 молодша компенсує спрямованості для дітей з ОВЗ

3-4

10

10

100

1 середня компенсує спрямованості для дітей з ОВЗ

4-5

5

5

100

2 середня компенсує спрямованості для дітей з ОВЗ

4-5

10

10

100

1 старша компенсує спрямованості для дітей з ОВЗ

5-6

10

10

100

2 старша компенсує спрямованості для дітей з ОВЗ

5-6

10

10

100

1 підготовча компенсує спрямованості для дітей з ОВЗ

6-7

10

9

90

2 підготовча компенсує спрямованості для дітей з ОВЗ

6-7

10

10

100

всього

-

115

114

99

Показники самообстеження ДОУ представлені в Додатку 1.

Соціальний паспорт сімей вихованців ДНЗ показаний на рис. 1:

Малюнок 1 - Соціальний паспорт сімей вихованців МБДОУ №32

Реалізовані програми:

1. Орієнтовна основна загальноосвітня програма "Від народження до школи" під редакцією Н.Є. Веракси, Т.С. Комарової, М.А. Васильєвої.

Пріоритетне здійснення кваліфікованої корекції недоліків у розвитку дітей з обмеженими можливостями здоров'я реалізується у відповідності зі спеціальними програмами:

2. Програма "Корекційно-розвивального виховання і навчання дошкільників із затримкою психічного розвитку" під ред. С.Г. Шевченко.

3. Програма "Корекційно-розвивальне навчання і виховання дошкільнят з порушенням інтелекту" під ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.

Кадрове забезпечення освітнього процесу здійснюють 35 педагогів і фахівців, у тому числі: 21 вихователь, 2 педагога-дефектолога, 5 педагогів логопедів, 1 педагог-психолог, 2 інструктора з фізичної культури, 2 музичні керівника, завідуюча і заступник завідуючої по ВМР.

Аналіз педагогічних кадрів ДНЗ представлений в Додатку 2.

Для організації діяльності в ДОУ задіяні кабінети (табл. 2).

Таблиця 2 - Діяльність кабінетів ДНЗ

методичний кабінет

Бібліотека для педагогів. Консультації, семінари, "круглі столи", педради: підвищення професійного рівня педагогів.

кабінет психолога

Кімната психологічного розвантаження.

Корекційні заняття з дітьми та дорослими, психогімнастика, індивідуальна робота.

Розвиток емоційно-вольової сфери дитини, формування позитивних особистісних якостей, розвиток діяльності та поведінки дітей.

кабінет логопеда

Індивідуальні та подгрупповие заняття з дітьми, консультативна робота з батьками та педагогами: розвиток мови дітей, корекція звуковимови.

кабінет дефектолога

Індивідуальні та подгрупповие заняття з дітьми, консультативна робота з батьками та педагогами: розвиток інтелектуальних здібностей, формування вольових якостей дітей.

музичний зал

Ранкова гімнастика, свята, дозвілля, заняття, індивідуальна робота: розвиток музичних здібностей дітей, їх емоційно-вольової сфери.

фізкультурний зал

Ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, спортивні свята і розваги. Зміцнення здоров'я дітей, залучення до здорового способу життя. Розвиток здатності до сприйняття і передачі рухів.

Медичний кабінет

Огляд дітей, консультації медсестри, лікарів: профілактика, оздоровча робота з дітьми, консультативно-просвітницька робота з батьками та вихователями ДНЗ.

Процедурний кабінет

Профілактичні, лікувально-оздоровчі заходи.

У ДОП Ефективність корекційно-розвиваючої освітньої та виховної роботи з дітьми, що мають ОВЗ, полягає в системному педагогічній взаємодії, яке здійснюється за трьома блоками. Кожен блок включає в себе форми роботи з вихованцями, батьками, колегами і передбачає єдність цілей і завдань процесу супроводу дітей з ОВЗ.

1) Форми педагогічної взаємодії в діагностичному блоці:

- ПМПК з метою реалізації завдань комплексного психолого-медико-педагогічного вивчення та супроводу дітей з ОВЗ через визначення індивідуальних перспективних завдань навчання і розвитку вихованців, розробку індивідуальних корекційно-розвивальних маршрутів і програм, відстеження динаміки та результативності корекційно-розвиваючої роботи;

- індивідуальне педагогічне взаємодія в процесі щотижневого методичного години з метою вибору і коригування ефективних методів і прийомів корекційної роботи з вихованцями та індивідуального консультування їх батьків.

2) Форми педагогічної взаємодії в корекційно-розвиваючому блоці:

- єдине календарно-тематичне планування по всім освітнім областям і виховної роботи з урахуванням лексичного циклу з метою реалізації спільних корекційно-розвивальних завдань і підвищення якості корекційної роботи;

- інтегрована освітня діяльність педагогів з метою підвищення якості корекційно-розвиваючої роботи з вихованцями;

- асистування педагогів в процесі НОД і ООД з метою підвищення ефективності індивідуальної корекційно-розвиваючої роботи з вихованцями;

- тематичні консультації та майстер-класи, що відображають актуальні питання, методичні аспекти і технології корекційно-розвиваючої роботи з вихованцями та їх батьками з метою педагогічної наступності і збагачення професійного досвіду;

- спільні виступи, практичні завдання в рамках методичної роботи творчих груп ДНЗ, міського освітнього простору, методичних об'єднань вчителів-дефектологів, логопедів і вихователів груп компенсує спрямованості, базових і стажистів майданчиків міського та федерального рівня з метою підвищення професійної компетентності педагогів.

3) Форми педагогічної взаємодії в соціально-педагогічному блоці:

- індивідуальне консультування батьків з метою ознайомлення з результатами діагностики, динаміки навчання і розвитку вихованців, формування адекватної оцінки психічного стану і їх готовності до шкільного навчання;

- практичне індивідуальне та групове консультування батьків з метою формування педагогічної компетентності та навчання корекційним прийомам ігрової та навчальної діяльності з дітьми;

- зошити рекомендацій дефектологів, логопедів з метою використання представленої системи розвиваючих ігор, вправ і завдань, пов'язаних з поточним навчальним матеріалом, для закріплення і повторення з дітьми в домашніх умовах.

У роботі з дітьми використовуються різні форми організації навчально-виховного процесу: освітню діяльність, здійснювану в процесі різних видів діяльності; освітню діяльність, здійснювану в ході режимних моментів; самостійну діяльність дітей; взаємодія з сім'ями дітей щодо реалізації основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

Чисельність вихованців підготовчих до школи груп компенсує спрямованості для дітей з ОВЗ становить 18 осіб. Всі випускники відвідують заняття з учителем-логопедом, вчителем-дефектологом і педагогом-психологом. Так, за результатами моніторингу освітнього процесу в підготовчих до школи групах компенсує спрямованості для дітей з ОВЗ на кінець 2013-2014 навчального року відзначається позитивна динаміка у всіх дітей (рис. 2).

Малюнок 2 - Моніторинг освітнього процесу (підсумкові результати)

При цьому:

- 13 вихованців (72%) - умовно готові до шкільного навчання. Територіальної психолого-медико-педагогічною комісією їм рекомендовано навчання і виховання за програмою VII виду в класі компенсує спрямованості;

- 4 вихованцям (22,4%) Крайовий психолого-медико-педагогічною комісією рекомендовано навчання за програмою VIII виду;

- 1 дитині (5,5%) рекомендовано дублювання Програми підготовчої до школи групи.

Таким чином, всі фахівці ДНЗ надають можливість вчитися і розвиватися дітям, які мають проблеми у здоров'ї і розвитку.

Практика показує, що діти, оточені увагою, підтримкою і любов'ю, мають високі потенційні можливості повноцінного розвитку. Об'єднання зусиль фахівців допомагають створити сприятливі умови для успішної корекції і повноцінного особистісного розвитку дітей з ОВЗ.

Принцип комплексності передбачає, що усунення порушень в розвитку має носити медико-психолого-педагогічний характер, тобто спиратися на взаємозв'язок всіх фахівців ДОУ. Всі фахівці працюють під керівництвом вчителя - дефектолога, який є організатором і координатором всієї корекційно-розвиваючої роботи.

2. Звіт про проходження практики в МБДОУ №32

Закріплена за мною група: 2 підготовча компенсує спрямованості.

Режим дня:

7: 00-8: 30 - Прийом, огляд, ігри, чергування, ранкова гімнастика.

8: 30-8: 50 - Підготовка до сніданку, сніданок.

8: 50-9: 00 - Підготовка до занять.

9: 00-11: 05 - Заняття.

11: 05-12: 35 - Підготовка до прогулянки, прогулянка (ігри, спостереження, праця).

12: 35-12: 45 - Повернення з прогулянки.

12: 45-13: 15 - Підготовка до обіду, обід.

13: 15-15: 00 - Підготовка до сну, денний сон.

15: 00-15: 25 - Підйом, повітряні, водні процедури, ігри.

15: 25-15: 40 - Підготовка до полуденка, полуденок.

15: 40-16: 30 - Ігри, праця.

16: 30-18: 00 - Підготовка до прогулянки, прогулянка.

18: 00-18: 20 - Повернення з прогулянки.

18: 20-18: 45 - Підготовка до вечері, вечеря.

18: 45-19: 00 - Ігри, догляд дітей додому.

Обліковий склад групи:

1. Аліна С. 21.12.07 ОНР III

2. Артем Б. 10.11.07 ОНР III

3. Вадим Ш. 26.11.07 ОНР III

4. Вітя Ш. 26.11.07 ОНР III

5. Даша П. 29.06.07 ФФН

6. Ілля М. 21.03.08 ОНР III

7. Катя П. 19.11.08 ОНР III

8. Ліза Ж. 18.09.07 ОНР III

9. Маша В. 19.04.08 ОНР III

10. Настя Л. 20.03.08 ОНР III

Відповідно до "Положення про дошкільні установи і групах для дітей з вадами мовлення" на корекційну групу затверджена одна ставка логопеда і дві ставки вихователя. Режим дня і розклад занять логопеда і вихователя побудований з урахуванням вікових, мовних та індивідуальних особливостей дітей, а також з урахуванням корекційно-розвивальних завдань.

Вихователі: Ионина Т.А. і Бочкова О.Г.

Учитель-логопед: Фогельгезанг Е.А.

Відбір і комплектування дітей з вадами мовлення в логопедичні групи дитячого садка проводиться на засіданнях медико-психолого-педагогічних комісій (ПМПК).

В ДНЗ діє логопедична служба, положення про яку представлено в Додатку 3. Основними завданнями логопедичної служби в дитячому саду є: визначення рівня мовного порушення і характеру; усунення цих порушень; поширення спеціальних знань з логопедії серед педагогічних працівників, батьків (законних представників).

Напрями робота логопункта представлені в Додатку 4.

Зміст корекційно-педагогічної роботи порушень мови на логопедическом пункті МБДОУ №32 наведені в Додатку 5.

З метою надання ефективної логопедичної допомоги вихованцям в ДОУ обладнаний кабінет логопеда і дефектолога. Паспорт логопедичного кабінету представлений в Додатку 6.

Тривалість навчального тижня 5 днів. Циклограма робочого тижня вчителя-логопеда представлена ​​в Додатку 7.

Навчання проводиться на заняттях - основна форма корекційно-виховної роботи з дітьми. У програмі передбачені 3 типу заняття:

1) Фронтальні. Заняття проводиться в ранкові години, їх кількість залежить від періоду навчання. Передбачають засвоєння вимови звуків і активне використання їх в різних формах самостійної мови. Одночасно забезпечують подальше розширення мовної практики дітей в процесі ознайомлення з навколишнім світом. Надають дитини сприятливі умови для ознайомлення з рідною мовою.

2) подгрупповие. Основна мета подгруппових занять - виховання навичок колективної роботи. Склад підгруп змінюється на розсуд логопеда в залежності про динаміки дошкільнят в корекції вимови.

3) Індивідуальні. Завдання: навчити дитину опанувати правильну артикуляцією кожного досліджуваного звуку і автоматизувати його в різних полегшених фонетичних умовах, тобто ізольовано, в складі, в словах.

Організація діяльності логопеда, вихователів та інших фахівців протягом року визначається поставленими завданнями робочої програми. Логопедичні обстеження проводиться з 1 по 15 вересня, з 15 по 31 травня. Логопедичні фронтальні (подгрупповие) і індивідуальні заняття проводяться з 16 вересня. Визначаючи їх зміст, важливо виявити і структуру дефекту, і ті потенційні мовні можливості дитини, які логопед використовує в роботі.

Для дітей 5-7 років передбачені наступні види занять:

- заняття з формування лексико-граматичних засобів мови і зв'язного мовлення;

- заняття з формування вимови.

Заняття проводяться як індивідуально, так і фронтально, які планується з 8.15 до 12.15.

Кількість занять, що проводяться протягом тижня в групі компенсує спрямованості для дітей від 5 до 7 років, не змінюється в залежності від періодів і здатна задовольняти вимоги щодо максимальної освітньої навантаженні на дитину в ДНЗ. У першому, другому і третьому періоді проводяться 3 рази в тиждень: 1 заняття по формуванню лексико-граматичних засобів мови, 1 заняття з розвитку зв'язного мовлення, 1по формуванню вимови. Робота з корекції звуковимови проводиться індивідуально. У кожному періоді навчання виділяються лексичні теми, пов'язані з найближчим оточенням дітей, що мають велику практичну значимість і важливі для організації спілкування. У тому контексті проводиться спеціальна робота по вдосконаленню фонетико-фонематичної та лексико-граматичної сторін мовлення.

Логопед чітко організовує безпосередньо-освітню діяльність і добре знає особливості мови і особистості кожної дитини, так само враховує специфічні проявів дефекту, обумовлених формою мовної аномалії.

Що підлягає вивченню і відпрацювання фонетичний матеріал розподіляється за періодами навчання відповідно до програми.

Основне завдання індивідуальних занять полягає в первісному формуванні звукової сторони мови, що включає в себе комплекс підготовчих артикуляційних вправ; корекцію вимови дефектних звуків, складової структури слова; розвиток фонематичного сприйняття. Суттєвою особливістю індивідуальних занять є випереджає відпрацювання артикуляції звуків і початкове їх розрізнення до вивчення на фронтальних логопедичних заняттях.

Корекційно-розвиваюча робота з дошкільнятами передбачає не лише організацію перебування дітей в дитячому садку, правильний розподіл навантаження протягом дня, але і взаємозв'язок всіх напрямків роботи: вчителі-дефектологи, вчителі-логопеда, педагога-психолога і вихователя групи. Дуже значима спільна робота з ними музичного керівника та інструктора з фізичного виховання. У групі компенсує спрямованості при побудові системи корекційної роботи спільна діяльність фахівців спланована так, що педагоги будують свою роботу з дитиною на основі загальних педагогічних принципів не відокремлено, а доповнюючи і поглиблюючи вплив кожного. Взаємодія логопеда і вихователя показано на рис. 3.

Малюнок 3 - Взаємодія логопеда і вихователя групи

За час проходження практики брала участь в підготовці планів занять логопеда групи, допомагала підбирати і готувати необхідні матеріали для занять; була присутня на заняттях, які проводила логопед, проводила їх аналіз.Так, 4.02.2015 р брала участь у відкритому занятті логопеда, яке проходило в ДОУ. На ньому були присутні адміністрація МБДОУ №32, логопеди інших дитячих садів міста, педагоги і вихователі.

В ході практики, мною проведена самостійна діяльність. Під керівництвом логопеда, проведено обстеження дітей і складені:

- 1 психолого-логопедична характеристика (Додаток 8).

- 2 мовні карти (Додаток 9).

В ході практики були також підготовлені і проведені самостійні заняття, перелік яких наведено в додатку 10.

Коротка характеристика дітей, з якими проводилися індивідуальні заняття приведена в табл. 3.

Таблиця 3 - Характеристика дітей, з якими проводилися індивідуальні заняття

Ф.І.

Тема заняття

Коротка характеристика дитини

Вітя Ш.

Диференціація звуків Ш і Щ

Порушень в розвитку і стані опорно-рухового апарату і загальної моторики немає. Концентрація уваги непогана, але об'ємна стійкість недостатня (швидко відволікається); працездатність невисока: з інтересом береться за роботу, але недостатньо посидюща, швидко втомлюється.

Рухи губ нормальні; спостерігається млявість мови, відсутня "жолобок". голос неголосний, темп мови кілька уповільнений, вимова змащене (шепелявість), мовне дихання без особливостей.

Ілля М.

Автоматизація твердого звуку [р] в словах і пропозиціях

Порушень в розвитку і стані опорно-рухового апарату і загальної моторики немає. Координація задовільна, дрібна моторика рук розвинена слабо: не може у обведении дрібних предметів, невпевнено володіє ножицями, руху неточні.

Концентрація уваги не сформована, обсяг недостатній (швидко відволікається); працездатність невисока: з інтересом береться за роботу, але недостатньо посидющий, швидко втомлюється.

Рухи губ нормальні, відсутня "грибок", "ложечка".

Маша В.

Автоматизація звуку [а]

Дитина фізично розвинений добре, виконує всі нормативи для цього віку. Існують труднощі у розвитку дрібної моторики рук. Мовна інструкція більше 5 слів дитиною розуміється насилу, потрібно повторення або пояснення. Артикуляційний апарат у дитини в нормі. Мова швидка, невиразна. Багато звуки просто "глотаются". Фрази односкладові. Складає прості речення за картинкою (з цим звуком по опорним словами).

У Додатку 11 представлені конспекти двох занять: індивідуального і по підгрупі.

Важлива умова в роботі з такими дітьми має взаємодія з батьками, які мають дітей з вадами мовлення. Форми і зміст роботи з батьками визначаються ступенем їх готовності до співпраці.

Серед індивідуальних форм найбільш ефективними є наступні:

- обговорення з батьками ходу і результатів корекційної роботи;

- аналіз причин незначного просування у розвитку окремих сторін психічної діяльності і спільне вироблення рекомендацій щодо подолання негативних тенденцій в розвитку дитини;

- індивідуальні практикуми з навчання батьків спільним формам діяльності з дітьми, що носять корекційну спрямованість. Поряд з індивідуальними формами бажаною є групова форма роботи з батьками. Був складений перспективний план роботи з батьками на лютий (Додаток 12). 06.02.2015 року на батьківських зборах проводила бесіду з батьками на тему: "Виховання добротою".

Таким чином, діти з мовними порушеннями потребують особливої ​​організації корекційно-логопедичної допомоги. Вивчення організації логопедичної роботи в МБДОУ №32 показало, що робота здійснюється в умовах логопедичного пункту. З її допомогою у дошкільнят сформується повноцінна фонетична система мови, розвинеться фонематичні сприйняття, навички звуко-складового аналізу і синтезу, автоматизуються слухо-вимовні вміння і навички, сформується зв'язкова монологічне мовлення на базі правильно вимовних звуків. Діти будуть підготовлені до успішного навчання в школі, в чому і полягає головна мета даної роботи.

висновки

Практика для студента необхідна, так як вона допомагає сформувати професійні вміння та навички відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

В ході практики в МБДОУ комбінованого виду д / с №32 "Країна чудес" я ознайомилася як з діяльністю дошкільного закладу в цілому, так і вивчила роботу логопедичного пункту ДОУ.

Познайомилася з колективом педагогів, з логопедом. Вивчила порядок прийому дітей та комплектування груп, познайомилася з нормативно-правовими документами вчителя-логопеда, з оформленням та обладнанням логопедичного кабінету. Вивчила склад дітей логопедичної групи.

У процесі практики я вчилася проводити логопедичні обстеження, становила конспекти індивідуальних і фронтальних занять, вчилася правильно вибирати мовний та мовленнєвий матеріал, обґрунтовано використовувати методи, форми і прийоми подолання порушень мовної діяльності. Спостерігала за дітьми під час різних занять, в процесі індивідуальної роботи з ними.

Також спостерігала за дітьми, їх роботою під час проведення занять логопедом, вихователем. Мною здійснювалося спостереження фронтальних і індивідуальних логопедичних занять, які були мною законспектувати і проаналізовані. Була присутня на діагностиці та обстеження дітей, заповнення мовної карти. Спільно з логопедом планувала зміст роботи з дітьми, їх батьками, визначили який наочний, дидактичний матеріал слід використовувати, а який зробити своїми руками.

Крім того, самостійно проводила психолого-педагогічне і логопедичні обстеження дошкільнят з мовною патологією, аналізувала результати, за допомогою логопеда становила план корекційної роботи з дитиною. Самостійно оформляла мовну карту дитини. Мною було самостійно розроблено і проведено заняття: фронтальне логопедическое заняття в підготовчій групі по темі: "Звуки Ж-Ш", і індивідуальне заняття, проведене в старшій групі на тему: "Звук Р". Самостійно виготовляла наочні посібники: предметні картинки для роботи з дітьми.

Намагалася брати активну участь у всіх заходах організованих в ДОУ.

Практика мені дуже допомогла, я навчилася аналізувати свою діяльність, вести педагогічну документацію, встановлювати правильні стосунки з дітьми і батьками, знаходити недоліки і переваги, виправляти помилки. У той же час, в процесі практики зіткнулася з труднощами, тому що позначалася відсутність досвіду в проведенні логопедичних занять. Так, при проведенні занять відчувалася низька активність, що пояснюється появою на занятті нового незнайомого їм людини, але до кінця занять вдалося встановити контакт з дітьми

В процесі проходження мною педагогічної практики я отримала сприяння і допомогу не тільки логопеда, що виражалося в наданні мені дидактичного матеріалу, посібників, допомоги в написанні конспектів звітних занять (рекомендаційної), але всього колективу ДНЗ.

Таким чином, проходження даної практики допомогло мені більш глибоко засвоїти і застосувати в практичній діяльності знання, отримані при вивченні як спеціальних дисциплін в області логопедії, так і загально, необхідних в роботі з дітьми дошкільного віку.

За чотири тижні практики я отримала нові знання і вміння роботи з дітьми. Завдяки вчителю-логопеда я поповнила рівень теоретичних і практичних знань і засвоїла специфіку роботи логопеда. Практика навчила мене любити і приймати дітей такими, якими вони є. Я зрозуміла, що працюючи з дітьми потрібно бути дуже терплячим людиною, мати витримку, почуття обов'язку, бути відповідальним. Я зрозуміла, що потрібно постійно займатися самовихованням і самоосвітою. Щоб бути професіоналом у своїй роботі треба багато знати, а професійні якості вимагають розвитку.

В цілому практика пройшла добре. Для її проходження були створені всі умови. Виходячи з вище сказаного, вважаю, що мета практики можна вважати досягнутою.

додатки

Додаток 1

Показники діяльності дошкільної освітньої організації, яка підлягає самообстеження

N п / п

показники

Одиниця виміру

1.

Освітня діяльність

1.1

Загальна чисельність вихованців, які освоюють освітню програму дошкільної освіти, в тому числі:

116 осіб

1.1.1

У режимі повного дня (8 - 12 годин)

116 осіб

1.1.2

У режимі короткотривалого перебування (3 - 5 годин)

0 людей, які

1.1.3

У сімейному дошкільній групі

0 людей, які

1.1.4

У формі сімейного освіти з психолого-педагогічним супроводом на базі дошкільної освітньої організації

0человек

1.2

Загальна чисельність вихованців у віці до 3 років

26 осіб

1.3

Загальна чисельність вихованців віком від 3 до 8 років

90 осіб

1.4

Чисельність / питома вага чисельності вихованців у загальній чисельності вихованців, які отримують послуги нагляду і догляду:

7 осіб / 6%

1.4.1

У режимі повного дня (8 - 12 годин)

116 осіб / 100%

1.4.2

У режимі продовженого дня (12 - 14 годин)

0 людей, які /%

1.4.3

У режимі цілодобового перебування

8 осіб / 6,9%

1.5

Чисельність / питома вага чисельності вихованців з обмеженими можливостями здоров'я в загальній чисельності вихованців, які отримують послуги:

73 осіб / 62,9%

1.5.1

За корекції недоліків у фізичному і (або) психічному розвитку

61человек / 52,5%

1.5.2

За освоєння освітньої програми дошкільної освіти

116 осіб / 100%

1.5.3

За нагляду і догляду

7 осіб / 6%

1.6

Середній показник пропущених днів при відвідуванні дошкільної освітньої організації через хворобу на одного вихованця

18,7 дня

1.7

Загальна чисельність педагогічних працівників, в тому числі:

33 осіб

1.7.1

Чисельність / питома вага чисельності педагогічних працівників, які мають вищу освіту

28 осіб / 84,8%

1.7.2

Чисельність / питома вага чисельності педагогічних працівників, які мають вищу освіту педагогічної спрямованості (профілю)

28 осіб / 84,8%

1.7.3

Чисельність / питома вага чисельності педагогічних працівників, які мають середню професійну освіту

5 осіб / 15,1%

1.7.4

Чисельність / питома вага чисельності педагогічних працівників, які мають середню професійну освіту педагогічної спрямованості (профілю)

5 осіб 15,1%

1.8

Чисельність / питома вага чисельності педагогічних працівників, яким за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію, в загальній чисельності педагогічних працівників, в тому числі:

25 осіб / 75,8%

1.8.1

Вища

10 осіб / 30%

1.8.2

перша

14 осіб / 42%

1.9

Чисельність / питома вага чисельності педагогічних працівників в загальній чисельності педагогічних працівників, педагогічний стаж роботи яких становить:

33 людини /%

1.9.1

До 5 років

3 осіб / 9%

1.9.2

Понад 30 років

2 осіб / 6%

1.10

Чисельність / питома вага чисельності педагогічних працівників в загальній чисельності педагогічних працівників у віці до 30 років

2 осіб / 6%

1.11

Чисельність / питома вага чисельності педагогічних працівників в загальній чисельності педагогічних працівників у віці від 55 років

0 людей, які / 0%

1.12

Чисельність / питома вага чисельності педагогічних і адміністративно-господарських працівників, які пройшли за останні 5 років підвищення кваліфікації / професійну перепідготовку за профілем педагогічної діяльності чи іншої здійснюваної в освітній організації діяльності, в загальній чисельності педагогічних і адміністративно-господарських працівників

36 осіб

97,2%

97,2%

1.13

Чисельність / питома вага чисельності педагогічних і адміністративно-господарських працівників, які пройшли підвищення кваліфікації щодо застосування в освітньому процесі федеральних державних освітніх стандартів в загальній чисельності педагогічних і адміністративно-господарських працівників

3 людини

8,3%

1.14

Співвідношення "педагогічний працівник / вихованець" в дошкільній освітній організації

1 людина / 3,96 чоловік

1.15

Наявність в освітній організації наступних педагогічних працівників:

1.15.1

музичного керівника

да

1.15.2

Інструктора з фізичної культури

да

1.15.3

Вчителі-логопеда

да

1.15.4

логопеда

да

1.15.5

Вчителі-дефектолога

да

1.15.6

Педагога-психолога

да

2.

інфраструктура

2.1

Загальна площа приміщень, в яких здійснюється освітня діяльність, в розрахунку на одного вихованця

20,46 кв. м

2.2

Площа приміщень для організації додаткових видів діяльності вихованців

223,5 кв. м

2.3

Наявність фізкультурного залу

да

2.4

Наявність музичного залу

да

2.5

Наявність прогулянкових майданчиків, які забезпечують фізичну активність і різноманітну ігрову діяльність вихованців на прогулянці

да

Додаток 2

логопедичний дитячий сад мовної

Кадрове забезпечення освітнього процесу

Аналіз педагогічних кадрів

П.І.Б.

Посада

Освіта

педстаж

Категорія

Котлярова Е.О.

завідувач

вища

28 років

I категорія

Огдіна Л.В.

Зам.зав. по ВМР

вища

19 років

I категорія

Рибачкова А.В.

старший вихователь

вища

18 років

I категорія

Теплова Е.С.

Педагог-психолог

вища

9 років

I категорія

Ходирєва Е.А.

Учитель - дефектолог

вища

29 років

вища категорія

Фогельгезанг Е.А.

Учитель - логопед

вища

14 років

I категорія

Котловскій О.Б.

Музикальний керівник

вища

25 років

I категорія

Діденко Н.А.

Музикальний керівник

вища

11 років

I категорія

Осипова О.Н.

Інструктор з фізичної культури

середньо-професі.

29 років

I категорія

Воробйова А.О.

Інструктор з фізичної культури

студентка КДПУ

-

-

Казаковська О.А.

Учитель-логопед

вища

14 років

I категорія

Надимова Е.А.

Учитель-логопед

вища

25 років

I категорія

Шеломенцева Є.В.

Учитель-логопед

вища

11 років

I категорія

Коновалова Л.Ю.

Учитель-логопед

вища

19 років

вища категорія

Ермішкіна Т.В.

Учитель-дефектолог

вища

14 років

I категорія

Бочкова О.Г.

вихователь

вища

31 років

вища категорія

Шмідт Е.Е.

вихователь

вища

18 років

вища категорія

Попкова С.А.

вихователь

вища

14 років

I категорія

Коновалова Н.В.

вихователь

вища

16 років

I категорія

Шкулова М.Н.

вихователь

вища

18 років

вища категорія

Ионина Т.А.

вихователь

вища

14 років

вища категорія

Аксьонова К.Ю.

вихователь

вища

8 років

I категорія

Стрельникова О.Н.

вихователь

вища

22 рік

I категорія

Матвєєва Н.Г.

вихователь

вища

9 років

I категорія

Татаринова М.А.

вихователь

вища

6 років

-

Якубович І.В.

вихователь

вища

12 років

II категорія

Цибігей Н.А.

вихователь

вища

14 років

I категорія

Потиліцина В.В.

вихователь

вища

10 років

-

Шалигіна А.С.

вихователь

вища

3 роки

СЗД

Сидорова Л.І.

вихователь

середньо-професі.

5 років

СЗД

Емельяшіна І.А.

вихователь

вища

23 роки

I категорія

Маслюкова І.В.

вихователь

студентка педколеджу

1 рік

-

Щербініна Л.В.

вихователь

студентка педколеджу

1 рік

-

Єгорова М.В.

вихователь

вища

10 років

-

Ізотова О.П.

вихователь

вища

15 років

II категорія

додаток 3

Положення про логопедичної службі в МБДОУ д / с №32

1. Загальні положення

1.1. Логопедична служба створюється на базі МБДОУ д / с №32 для забезпечення, спостереження, обстеження і корекції мовних дефектів дітей в умовах МБДОУ компенсуючого виду.

1.2. До складу логопедичної служби входять логопеди спеціальних мовних груп і логопеди логопедичних пунктів.

1.3. Логопедична служба сприяє впровадженню в практику роботи сучасних (інноваційних) методів профілактики, діагностики та корекції мовних порушень на основі досягнень медичної та корекційної науки.

1.4. У своїй діяльності логопедична служба керується такими документами:

- законом РФ "Про освіту";

- нормативно-правовими документами, які регулюють захист прав і гідності дитини;

- статутом МБДОУ ДС №32;

- інструкціями з надання корекційної (логопедичної) допомоги дітям;

- договором між МБДОУ ДС №32 та батьками (законними представниками);

- справжнім становищем.

2. Завдання логопедичної служби.

2.1. Організація і здійснення навчально-корекційної роботи з дітьми, що мають мовні вади.

2.2. Надання консультативної допомоги батькам (законним представникам), з метою профілактики мовленнєвих порушень у дітей.

2.3. Надання методичної допомоги фахівцям ДОУ з питань диференціальної діагностики і організації роботи з дітьми, що мають мовні порушення.

2.4. Аналіз причин мовного порушення у дітей з урахуванням супутньої патології, розробка і проведення заходів, спрямованих на зниження і їх ліквідацію.

2.5. Координація роботи педагогів і фахівців МБДОУ по корекції звуковимови у дітей.

2.6. Поширення і впровадження в практику роботи МБДОУ досягнень в області вітчизняної і зарубіжної корекційної педагогіки.

2.7. Організація взаємодії з ГПМПК і ПМПК установи щодо своєчасного уточнення мовного порушення, складання і реалізації програми корекції звуковимови.

3. Організація діяльності логопедичної служби МБДОУ ДС №32.

3.1. У своїй діяльності логопедична служба виконує наступні функції: діагностична; корекційна; профілактична; просвітницька.

3.2. діагностична функція

3.2.1. Логопедичні обстеження вихованців на період усього перебування в МБДОУ, виявлення специфічних мовних порушень і визначення структури дефекту.

3.2.2. Відстеження динаміки в мовному розвитку дітей, що займаються в логопедическом пункті і в мовної групі.

3.2.3. Виявлення причин мовного порушення.

3.2.4. Діагностика проводиться індивідуально, використовуючи при цьому перевірені методики.

3.3. Корекційна робота

3.3.1. Логопедична служба здійснює корекційну мовну роботу як по підгрупах, так і індивідуально.

3.3.2. Підгрупи комплектуються відповідно до віку і дефекту.

3.3.3. Набір і виписка дітей йде через ГПМПК (мовні групи) і ПМПК установи - логопункта.

3.3.4. Робота з корекції звуковимови йде в контакті з усіма фахівцями МБДОУ і батьками (законними представниками).

3.3.5. Логопедична робота здійснюється за індивідуальними корекційним перспективних планів і програм, що відповідає рівню мовного розвитку дитини.

3.4. Профілактична робота:

3.4.1. Профілактична робота полягає в розробці конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) з надання допомоги в мовленнєвому розвитку дітей.

3.5. Просвітницька робота:

3.5.1. Логопедична служба працює в тісному контакті з фахівцями-педагогами, консультує їх, батьків (законних представників) щодо застосування спеціальних методів і прийомів надання допомоги дітям, які мають відхилення в мовленнєвому розвитку.

3.5.2. Бере активну участь в процесі, спрямованому на попередження, компенсацію і корекцію мовних порушень.

4. Документальне забезпечення

4.1. План роботи служби є частиною плану МБДОУ ДС №32.

4.2. В документацію служби входять наступні документи:

4.2.1. Аналітичний звіт за попередній рік.

4.2.2. Журнал обстеження мовлення дітей (в логопункта).

4.2.3. Журнал руху дітей.

4.2.4. Журнал обліку відвідуваності логопедичних занять.

4.2.5. Протокол обстеження мови дітей (протокол ГПМПК).

4.2.6. Мовні карти на дітей.

4.2.7. Перспективні і календарні плани, відповідно до мовними дефектами.

4.2.8. Плани-конспекти фронтальних, подгруппових і індивідуальних занять, в залежності від дефектів.

4.2.9. Індивідуальні зошити дітей.

4.2.10. Журнал обліку консультацій для педагогів, батьків (законних представників).

4.2.11. Зошити робочих контактів вчителів-логопедів і вихователів груп.

4.3. Інша документація може заводиться учителем-логопедом, але вона не є обов'язковою.

Положення про логопедичної службі складено на основі наступних документів:

1. Листи Міносвіти Росії від 27.03.2000 р №27 / 901-6 "Про порядок створення і організації роботи психолого-медико-педагогічного консиліуму (ПМПК) освітнього закладу".

2. Методичної листа Міносвіти РФ від 16.01.2002 р №03-51-5 ІН / 23-03 "Про інтегрованому вихованні і навчанні дітей з відхиленнями у розвитку в ДОУ".

3. Посадовий інструкції вчителя-логопеда МБДОУ ДС №32.

додаток 4

Напрями логопедичної служби МБДОУ №32

Аналітично-діагностична робота - комплексне логопедичні обстеження усного мовлення вихованців; збір та аналіз анамнестичних даних; психолого-педагогічне вивчення дітей; диференціальна діагностика мовних розладів; обробка результатів обстеження; визначення прогнозу мовного розвитку і корекції; комплектування груп і підгруп на основі діагностичних даних; складання перспективного плану корекційно-логопедичної роботи на кожну групу; складання розкладу занять і циклограми роботи; підготовка необхідної документації для участі в роботі психолого-медико-педагогічного консиліуму.

Профілактична робота - цілеспрямована систематична спільна робота вчителя-логопеда, вихователів, інструктора з фізичного виховання, музичного керівника і медичного працівника, а так само батьків вихованців:

- виявлення дітей "групи ризику" (як відомо, стресові фактори, рівень психічного і соматичного здоров'я дітей негативно позначається на їх мовному розвитку);

- попередження і подолання вторинних розладів у дітей, обумовлених первинним мовним дефектом;

- охорона нервово-психічного здоров'я дітей;

- адаптація дітей до ДНЗ;

- створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в педагогічному та дитячому колективах, в сім'ї.

Здійснюється у формі виступів на батьківських зборах, методичних об'єднаннях педагогів, індивідуальних консультацій з корекції мовлення дітей-логопатов, індивідуальних, подгруппових і фронтальних занять з дітьми. Учитель-логопед при виявленні дітей групи ризику спирається на дані про анамнестичних розвитку дітей, діагностики рівня мовних досягнень, бесід з педагогами та організовує корекційно-логопедическое вплив з урахуванням цих даних.

На своїх заняттях учитель-логопед застосовує психокорекційні прийоми, нейропсихологічні методи для розвитку психічних функцій, використовує прийоми психотерапії з вихованцями.

Корекційно-розвиваюча робота - спрямована на розвиток і вдосконалення мовних і немовних процесів, профілактику, корекцію і компенсацію порушень мовної діяльності, розвиток пізнавальної, комунікативної та регулюючої функції мови. Здійснюється у формі індивідуальних, подгруппових (2-3 дитини) і фронтальних логопедичних занять.

Результати логопедичної роботи вносяться в мовні карти дітей, прийнятих для занять в логопункте, доводяться до відома адміністрації ДНЗ та батьків, представляються на ПМПК і на районній ПМПК, а потім, при випуску дітей передаються в школу.

Пропаганда логопедичних знань - підвищення рівня професійної діяльності педагогів і обізнаності батьків про завдання і специфіку логопедичної корекційної роботи та заходах корекційно-розвиваючого процесу з дітьми-логопатами. Здійснюється через педагогічні ради, методичні об'єднання, батьківські збори, індивідуальні та групові консультації, бесіди, семінари, відкриті заняття, логопедичний стенд для батьків і педагогів зі змінним матеріалом.

Методична робота логопеда спрямована на:

- підвищення рівня логопедичної компетентності та професіоналізму;

- забезпечення зв'язку і наступності в роботі вчителя-логопеда, педагогів і батьків у вирішенні завдань щодо подолання мовного недорозвинення у вихованців;

- підвищення ефективності корекційно-логопедичного процесу;

- вдосконалення програмно-методичного оснащення корекційно-логопедичного процесу. Робота включає в себе: розробку методичних рекомендацій для педагогів і батьків з надання логопедичної допомоги дітям, перспективне планування діяльності; вивчення та узагальнення передового досвіду; обмін досвідом; пошук оптимальних засобів корекції мовлення дітей; виготовлення та придбання наочного і дидактичного матеріалу.

Учитель-логопед бере участь в роботі педагогічних рад, методичних об'єднань вчителів та логопедів, проводить теоретичні, практико-орієнтовані семінари, відкриті логопедичні заняття, відвідує заняття вихователів, виступає на батьківських зборах.

Консультативна робота - консультування адміністрації, педагогів, батьків з проблем навчання і виховання дітей, що мають мовні порушення. Здійснюється у формі індивідуальних, групових консультацій, бесід, відкритих НООД, семінарів, виступів на зборах. Здійснюється в тісному контакті з батьками, для забезпечення необхідного рівня їх обізнаності про завдання і специфіку логопедичної корекційної роботи, обумовленої мовними порушеннями.

додаток 5

Зміст корекційно-педагогічної роботи порушень мови в логопедическом пункті МБДОУ №32

1-й рік навчання

зміст роботи

Зразкові прийоми і методи роботи

1. Обстеження дітей. Складання індивідуальних планів дитини з урахуванням зорової та мовної патології. Вивчення умов розвитку дитини, спілкування в сім'ї з дорослими і однолітками. Виявлення рівня загального психічного розвитку дитини. Визначення виду провідної діяльності (гра, конструювання, малювання і т д.).

Бесіди з батьками.

2. Розвиток психічних функцій: а) формування стійкості, уваги;

б) розширення пізнавальної активності.

Тестування.

3. Формування навичок готовності до занять у логопеда: а) спрямованість уваги на логопеда; б) розуміння і виконання інструкцій; в) здійснення контролю за своєю діяльністю.

Вчити грати з образними іграшками-персонажами спільно з логопедом: спочатку по наслідуванню, потім по словесному вказівкою виконувати найпростіші драматизовані дії (зайчик стрибає, курча клює).

4 Розвиток моторики: а) загальної; б) дрібної в поєднанні з розвитком осязательного сприйняття.

Виконання загальнорозвиваючих фізичних вправ; формування навичок малювання, розрізнення ознак за фактурою.

5. Розвиток рухів артикуляційного апарату для формування артикуляційної бази, для постановки порушених звуків

Вправи: "Віконце", "Трубочка", "Заборчик", "Годинник", "Смачне варення", "Конячка".

6. Постановка порушених звуків згідно з індивідуальними планами. Первісне закріплення звуків.

У складах, словах, словосполученнях, реченнях.

7. Розвиток мовного дихання.

Розвиток тривалого мовного видиху - вдиху.

8. Розвиток слухового уваги: ​​а) цілеспрямоване сприйняття за допомогою слуху; б) усвідомлене розрізнення мовних звуків; в) відмінність на слух звуків в навколишній дійсності; г) відтворення звуків.

Впізнавання і проголошення немовних звуків (шум проїжджає машини, шурхіт листя, шум вітру і т. Д.). Завдання по звуконаслідування: "гав-гав", "га-га-га", "мяу". Гра "Хто як голос подає".

9. Розвиток зорово-просторових уявлень.

Визначення звичайною мовою просторових властивостей предметів.

10. Розвиток сенсорного сприйняття з допомогою перцептивної діяльності.

Засвоєння сенсорних еталонів: а) геометричні форми; б) основні кольори (червоний, зелений, синій, жовтий); в) система величин (великий, маленький).

11. Розвиток зорового сприйняття.

Аналіз частин предмета і впізнання предметів по значимих ознаках.

12. Сприйняття вміння говорити правильно, виразно, чітко.

Обговорювання приказок, загадок, чотиривіршів.

13. Розвиток смислової сторони мови.

Завдання на співвіднесення предмета і про рази по словам.

2-й рік навчання

зміст роботи

Зразкові прийоми і методи роботи

1-й період (вересень, жовтень, листопад) Індивідуальні заняття

1. Розвиток рухів артикуляційного апарату.

Вправи: "Віконце", "Трубочка", "Заборчик", "Смачне варення", "Чашки", "Коники" і ін.

2. Формування правильного звукового вимови: а) постановка порушених звуків згідно з індивідуальними планами; б) початкове закріплення звуків.

Постановка свистячих звуків (с, з, ц, с) використанням спеціальних зондів. Вправи: "Загнати м'яч у ворота", "Покарати неслухняний язичок", "Зробити мову широким", "Хто далі зажене м'яч" і ін.

3. Розвиток мовного дихання.

У словах, складах, словосполученнях, реченнях. Вправи з подовженням мовного видиху: "Чий пароплав краще гуде?" та ін.

4. Розвиток слухового уваги і пам'яті: а) цілеспрямоване увагу за допомогою слуху; б) усвідомлена відмінність звуків; в) впізнавання на слух немовних звуків і їх відтворення.

Дидактичні ігри: "Вгадай-ка", "Хто кричить?", "Вгадай, на чому я граю", "Вгадай, що я роблю", "Як шарудять листя?", "Як шумить вітер?".

5. Розвиток моторики: а) загальної; б) дрібної в поєднанні з розвитком осязательного сприйняття.

Общеразвивающие фізичні вправи. Робота з олівцем (обведення по контуру). Формування навичок малювання (розфарбовування). Розрізнення ознак за фактурою.

6. Розвиток зорово-просторових уявлень.

Робота з мозаїкою. Визначення звичайною мовою просторових властивостей предметів.

7. Розвиток сенсорного сприйняття.

Робота над засвоєнням сенсорних еталонів (геометрична форма, колір, система величин, система часу) за допомогою перцептивної діяльності.

8 Розвиток зорового сприйняття.

Завдання на аналіз частин предмета і його впізнання по значимим ознаками. Використання ігор з натуральними об'єктами, об'ємними моделями, іграшками, елементами мозаїки, конструктора.

1-й період (вересень, жовтень, листопад)

Індивідуальні заняття

9. Поповнення словникового запасу новими словами, розвиток предметної співвіднесеності слова і образу предмета.

Класифікація назв предметів. Підбір слів, що характеризують ознаки предметів і дії з ними.

10. Розвиток уваги до звукової сторону мови.

Виділення і визначення звуків в навколишній дійсності.

11. Виховання вміння говорити виразно, чітко, помірно, голосно, в неквапливому темпі.

На матеріалі вправ, загадок, приказок, потешек, віршів. Їх розучування з голосу логопеда.

подгрупповие заняття

1. Розвиток психічних функцій: а) формування стійкості уваги; б) розширення обсягу пам'яті; пізнавальної активності.

У процесі роботи з усіх розділів навчання.

2. Формування навичок готовності до навчання: а) спрямованість уваги на логопеда; б) виконання інструкцій; в) здійснення контролю за своєю діяльністю.

Проведення фізкультхвилинок, мовних ігор з рухами хороводів, сюжетно-рольових ігор.

3. Розвиток моторики: а) загальної; б) дрібної в поєднанні з розвитком осязательного сприйняття.

Формування навичок малювання. Розрізнення ознак за фактурою.

4. Розвиток загальних мовних навичок.

Читання, розучування віршів, потешек, приказок з голосу логопеда.

5. Розвиток фонематичного сприйняття і уявлень.

Перетворення одного слова в інше шляхом заміни, додавання, усічення звуків (світ - тир, бенкет - пар).

6. Розвиток лексичної сторони мовлення: а) знайомство з основними словами; б) конкретизація знайомих і нових слів; в) формування узагальнюючих функцій слова.

Використання тим з розвитку мовлення: "Сім'я", "Іграшка", "Частини тіла", "Осінь", "Фрукти", "Ягоди", "Овочі", "Меблі", "Посуд", "Групова кімната і логопедичний кабінет" .

7. Розвиток зв'язного, граматично правильного мовлення.

Проведення нескладних діалогів. Формування питань і відповіді на питання один одного. Складання оповідань по картинці, опис предметів, муляжів іграшок.

2-й період (грудень, січень, лютий)

Індивідуальні заняття

1. Формування правильної звуковимови: а) постановка звуків; б) автоматизація звуків;

в) активне дослідження дітьми акустичних і артикуляційних ознак звуків мови; г) диференціація звуків.

Використання складів, слів, словосполучень, пропозицій, віршів.

2. Подолання труднощів у вимові складних за структурою слів, що складаються з правильно вимовних звуків.

подгрупповие заняття

1. Розвиток психічних функцій: уваги, пам'яті, мислення, слухового уваги, слухової пам'яті.

Заучування віршів, маленьких текстів з голосу логопеда.

2. Розвиток лексичної сторони мовлення: а) знайомство з новими словами; б) конкретизація нових і наявних слів; в) формування узагальнюючих функцій слова.

Використання тим з розвитку мовлення: "Продукти харчування", "Зима", "Одяг", "Взуття", "Свято ялинки", "Домашні тварини та їх дитинчата", "Дикі тварини та їх дитинчата", "Домашні птахи і їх дитинчата "," Тварини жарких країн "," Пошта "," Комахи "і ін.

3. Формування просторових уявлень і відносин.

Вживання прийменників: в, на, за, під, над і ін.

4. Порівняння і зіставлення іменників однини і множини.

Яблуко - яблука - яблук, стілець - стільці, книга - книги та ін.

5. Практичне засвоєння деяких форм словотворення і словозміни.

Перетворення одного слова в інше шляхом заміни, вставки, перестановки, додавання, усічення букв і складів у слові.

6. Розвиток зв'язного, граматично правильного мовлення.

Відповіді на питання повним пропозицією

7. Розвиток емоційної сфери, загальних мовних навичок.

Проведення лялькових вистав, ігор-драматизації.

3-й період (березень, квітень, травень) Індивідуальні заняття

1. Розвиток загальних мовних навичок і мовного слуху (розвиток інтонаційного аналізу і синтезу).

Дотримання інтонацій, знайомство з наголосами.

2. Розвиток рухливості артикуляційного апарату.

Артикуляційна гімнастика.

3. Формування правильної звуковимови згідно з індивідуальними планами: а) постановка звуків; б) їх корекція; в) автоматизація; г) диференціація звуків.

У складах, словах, словосполученнях, реченнях, зв'язкових текстах. Дотримання інтонацій Знайомство з наголосами.

подгрупповие заняття

1. Формування психічних функцій стійкості і переключення уваги, пам'яті, пізнавальної активності.

На всіх заняттях.

2. Розвиток лексичної сторони мовлення.

Використання тем: "Професії наших мам", "8 Березня", "Дерева", "Гриби", "Квіти", "Ліс", "Весна", "Магазин", "Місто і вулиця", "Інструменти", "Транспорти " та ін.

3. Підготовка дітей до аналізу і синтезу звукового складу слова.

Знайомство з термінами: звук, склад, слово, пропозицію. Голосні і приголосні звуки. М'які і тверді звуки. Дзвінкі і глухі звуки.

4. Розвиток просторових уявлень. Визначення звичайною мовою просторових відносин.

Практичне вживання прийменників: через, з-під, між, близько, біля і ін.

5. Удосконалення граматичного оформлення мови шляхом оволодіння зв'язком слів у словосполученні, в реченні.

Вживання: іменники в однині та множині, родовий відмінок (будинок - будинки, колесо - колеса), іменники в зменшувально формі (будиночки, коліщатка); узгодження дієслів з іменниками в числі і особі. Освіта дієслів досконалого і недосконалого виду. Узгодження іменників з прикметниками. Узгодження іменників з числівниками.

6. Розвиток граматично правильного оформлення мовлення.

Встановлення зв'язку між словами в реченні.

7. Формування навичок зв'язного мовлення.

Відповіді на питання за змістом. Використання лялькових вистав, ігор-драматизації.

зміст роботи

Зразкові прийоми і методи роботи

1-й період (вересень, жовтень, листопад)

Індивідуальні заняття

1. Розвиток рухливості артикуляційного апарату.

Артикуляційна гімнастика.

2. Формування правильної звуковимови: а) постановка звуків; б) автоматизація поставлених звуків; в) дослідження дітьми акустичних і артикуляційних ознак звуків мови.

3. Формування навчальних навичок: спрямованість уваги на логопеда; розуміння і виконання інструкцій; здійснення самоконтролю; корекція поведінки та ігрової діяльності.

4. Розвиток моторики: загальної; дрібної.

Общеразвивающие фізичні вправи. Робота з олівцем, фломастером. Розрізнення ознак за фактурою.

5. Розвиток слухового сприйняття.

Виділення і визначення звуків в навколишній дійсності. Розрізнення на слух звуків мови оточуючих.

6. Розвиток мовного дихання.

Розвиток правильного мовного вдиху і видиху.

7. Розвиток слухової пам'яті і уваги, спрямоване на свідоме сприйняття мови.

8. Розвиток зорового сприйняття.

Використання пігментних зображень: чорно-білих і кольорових, контурних, силуетних.

подгрупповие заняття

1-й період (вересень, жовтень, листопад)

Індивідуальні заняття

1. Розвиток лексичної сторони мовлення: а) предметна співвіднесеність слів; б) поповнення словникового запасу новими словами; в) формування узагальнюючої функції слова.

Закріплення знань про пори року, їх назвах, характерні ознаки, про домашніх тварин, назвах різних частин тіла тварин, про овочі, про фруктах, ягодах, грибах, квітах, деревах.

2. Формування і розвиток звукового аналізу і синтезу: а) звук на тлі слова; б) звук на початку, в кінці слова; в) послідовність звуків; г) кількість звуків; д) місце звуків по відношенню до інших звуків; е) аналіз і синтез прямих і зворотних складів; з) звуковий аналіз і синтез односкладових слів.

Голосні звуки: у, а, я, е, о, и.

3. Розвиток фонематичного сприйняття і уявлень.

Приголосні звуки: п, п ', т, до, м, м'

л, х, х ', с.

4. Удосконалення граматичного оформлення мови.

Засвоєння слів дво-, трискладових складової структури. Порівняння і зіставлення іменників однини і множини з закінченнями: і, и, я (ігри, іграшки, сукні). Правильне вживання особистих закінчень дієслів єдиного і множини (йде - йдуть, сидиш - сидять). Підбір іменників до присвійним займенників (мій, моя, моє).

5. Розвиток навичок зв'язного, граматично правильного мовлення.

Уміння відповідати на питання, складати прості речення за картинкою, з опорою на демонстровані дії.

2-й період (грудень, січень, лютий)

Індивідуальні заняття

1. Розвиток рухливості артикуляційного апарату.

Артикуляційна гімнастика.

2.Формування правильної звуковимови згідно з індивідуальними планами.

3. Розвиток моторики: а) загальної; б) дрібної в поєднанні з розвитком осязательного сприйняття.

Общеразвивающие фізичні вправи, фізкультхвилинки, хороводи, сюжетно-рольові ігри Робота з мозаїкою, олівцем. Розрізнення ознак предметів за їх фактурі.

4. Розвиток загальних мовних навичок

5. Розвиток зв'язного, граматично правильного мовлення.

Заучування загадок, скоромовок, потешек, віршів. Проведення ігор-драматизації.

подгрупповие заняття

1. Розвиток психічних функцій: уваги, пам'яті, мислення.

Уміння відповідати і задавати питання. Складання пропозицій по сюжетним картинки.

2. Розвиток загальних мовних навичок і мовного слуху.

3. Розвиток лексико-семантичної сторони мови: а) конкретизація наявних слів; б) поповнення словникового запасу новими словами.

Дотримання наголосів. Дотримання інтонацій в пропозиціях. Робота над модуляцією голосу.

4. Формування і розвиток звукового аналізу і синтезу: а) розрізнення звуків на слух; б) диференціація звуків на слух; в) розподіл слів на склади.

Засвоєння і вживання термінів (голосний звук, приголосний звук, слово, пропозицію і ін.) Класифікація назв предметів. Підбір слів, які характеризують дії та ознаки предметів, з, з 'з, з' б, б ', м, д, д', г, г Q до, до Q ш, л, с, з 5 з-з, б -б, ж-з-з, г-к. Для слуховий опори використовуються отхлопиванія. Для зорової опори використовуються схеми, в яких довгою смужкою позначають слова, короткою - склади. Звуки позначаються різнокольоровими фішками: голосні звуки - червоними, тверді приголосні - синім, м'які приголосні - зеленими.

2-й період (грудень, січень, лютий)

Індивідуальні заняття

5. Розвиток моторики: а) загальної;

б) дрібної.

Проведення фізкультхвилинок, що включають загальнорозвиваючі фізичні вправи .. Гра "Зрозумій і назви" і ін.

Формування графічних навичок (обведення, написання елементів друкованих букв).

6. Розвиток навичок зв'язного мовлення.

Складання пропозицій з питань, по сюжетній картинці, по серії картинок. Поширення пропозицій. Складання простих поширених пропозицій. Об'єднання декількох пропозицій в невеликі розповіді. Уміння вести нескладний діалог, правильно і швидко поставити питання, підібрати для відповіді потрібне слово.

3-й період (березень, квітень, травень) Індивідуальні заняття

1. Продовження роботи по виправленню недоліків звуковимови відповідно до індивідуальних планів: а) розвиток артикуляційного апарату; б) постановка звуків; в) автоматизація звуків; г) диференціація звуків; д) введення поставлених звуків в мова.

На матеріалі складів, слів, словосполучень, пропозицій, зв'язкових текстів.

2. Розвиток фонематичного сприйняття і уявлень.

Дотримання інтонацій, наголосів.

3. Розвиток общеречевое навичок і мовного слуху.

4 Розвиток граматично правильного оформлення мовлення.

Встановлення зв'язку між словами в пропозиціях за допомогою питань.

подгрупповие заняття

1. Розвиток фонематичного аналізу і синтезу: а) розрізнення на слух звуків; б) диференціація звуків на слух; в) аналіз і синтез пропозицій; г) складовий аналіз і синтез.

Повторення звуків: с, з, ш, ж, л, л ',

Р.Р 'Знайомство зі звуками: ч, ш, ц, щ,

ч - ш - щ, щ - ч, ц - з Виділення пропозицій з прочитаного тексту. Розчленування пропозицій на слова, слова - на склади і звуки. З'єднання звуків в склади і слова.

2. Знайомство з абеткою (алфавітом).

Загальні відомості про алфавіт російської мови. Що означає буква. Кількість букв в алфавіті.

3. Розвиток моторики: а) загальної; б) дрібної.

Спільні речеігровие дії (зайчик, курча, горобчик), найпростіші ігрові руху з промовляння короткого тексту (курочка кличе курчат: "Ко-ко-ко"; горобчик стрибає: "Чик-чирик!"). Формування графічних навичок.

4. Розвиток основних типів монологічного мовлення.

Вчити дітей свідомо сприймати тексти, знаходити зв'язок між описаними фактами і явищами, висловлювати своє ставлення до персонажів оповідання, казки, їх вчинків, драматизувати тексти, казки.

5. Розвиток зв'язного, граматично правильного мовлення шляхом практичного вжитку словосполучень, зв'язку слів у реченні.

Вміти відповідати на питання, давати найпростішу оцінку прочитаного, розповідати складно, не відступаючи від основного сенсу; викладати думки, події в логічній послідовності. Вміти робити переказ невеликого тексту (за допомогою логопеда).

додаток 6

Паспорт логопедичного кабінету МБДОУ №32

Загальна площа логопедичного кабінету 23,5 кв. м

Площа для занять з дітьми 17,5 кв. м.

освітленість:

Тип: змішаний (природне і штучне)

Джерела: природне - вікно (1 шт.)

штучне -люмінесцентние лампи (4 шт.).

Оснащення логопедичного кабінету:

1. настінне дзеркало (1.20 м - 0.45 м) - 1шт.

2. дитячі столи - 3 шт.

3. дитячі стільці - 6 шт.

4. шафи для посібників - 5 шт.

5. стелажі для підлоги для посібників -2 шт.

6. магнітна дошка - 1 шт.

7. фланелеграф - 1 шт.

8. розрізна азбука - 1 шт.

9. мольберт магнітний - 1шт.

10. дзеркала для індивідуальної роботи - 15 шт.

11. набір постановочних логопедичних зондів (7 шт.) - 1 шт.

12. набір масажних логопедичних зондів (11 шт.) - 1 шт.

13. шпателі медичні

14. спирт медичний

15. ватяні диски

16. одноразові марлеві серветки

17. стіл письмовий для логопеда - 1 шт.

18. крісло офісне - 1 шт.

19. комп'ютер - 1 шт.

20. принтер кольоровий - 1 шт.

21. магнітофон - 1 шт.

22. диски (CD, DYD)

Перелік наочно - дидактичного матеріалу і посібників кабінету.

Обстеження мовлення:

1. Н.В. Нищева "Картинний матеріал" до мовної карті дитини з ОНР від 4 до 7 років ".

2. Логопедичні картки для обстеження звуковимови дітей та складового змісту слів. Наочний посібник.

3. Психолого-педагогічна діагностика розвитку дітей раннього та дошкільного віку / під ред. Е.А. Стребелевой.

4. Наочний матеріал для обстеження дітей. Додаток до метод. Посібника Е.А. Стребелевой.

5. І.А. Смирнова Логопедический альбом для обстеження лексико-граматичної будови та зв'язного мовлення.

6. О.Е. Грибова, Т.П. Безсонова Дидактично матеріал по обстеженню мови дітей (словниковий запас, граматична будова).

7. Волкова Г.А. "Альбом для дослідження фонетичної і фонематичної сторін мовлення дошкільнят".

Зорове, слухове сприйняття:

1. Райдужні звучать блоки. День і ніч.

2. Квіточка - малий озвучений.

3. Музична іграшка - колобок.

Ручна моторика:

1. Шнуровка - ромашка.

2. Листя - дерев дерев'яні вкладиші.

3. Мозаїка в мішку для підлоги пластмасова.

4. Пірамідка "Маяк" пластмасова, квадратна.

5. Набір формочок пластмасовий.

6. Пазл - шнурівка взуття.

7. Масажери - долоню, стопу.

8. Шнур - витівник.

дихання:

1. Кулі "Кульки в тапочках".

2. Соломинки питні гнучкі.

3. Іграшки музичні - саксафон.

4. Іграшка музична - сопілка-паровозик.

5. Іграшки на поддуваніе - літачки, хмаринки.

6. Гра "футбол".

7. М.А. Леонова, Л.М. Крапівіна Слухняний вітерець. Розвиток цілеспрямованого видиху

звуковимову:

1. Перегудова Т.С. Османова Г.А. Вводимо звуки в мова. Картотека для автоматизації звуків [р] [р`].

2. Гусєва О.А. Чудо-дерево Ялина. Настільна друкована гра для закріплення у дошкільнят правильної вимови звуків [л], [ль].

3. Лебедєва І.Л. Важкий звук, ти наш друг! Звуки (ш), (ж), (щ).

4. Комарова Л.А. Автоматизація звуку З в ігрових вправах.

5. Комарова Л А. Автоматизація звуку Р в ігрових вправах.

6. Комарова Л.А. Автоматизація звуку (ц) в ігрових вправах.

Складова структура:

1. Козирєва Л.М. "Складові кубики". Додаток до посібника.

2. Додаток до посібника Н.С. Четверушіной Складова структура слова.

Картинний матеріал.

Фонематическое сприйняття:

1. Гра "Рибалка".

2. схеми для визначення позиції звуку в слові

3. значки-символи звуків

4. бланки-сітки для розвитку фонематичного слуху

5. Т.І. Гризик Пограємо і дізнаємося. Ігри на розвиток фонематичного слуху

Навчання грамоті:

1. Кубики "АЛФАВИТ"

2. Нищева Н.В. "Грай-ка Грамотійка-6".

3. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формуємо навички читання. Демонстраційні таблиці для навчання грамоті і розвитку техніки читання у старших дошкільників.

4. Демонстраційний матеріал для фронтальних занять. Склади слова.

Ілюстрації.

5. Ребуси.

6. Вчимося читати. Звуковий плакат.

7. Жукова Н.С. буквар

8. Нищева Н.В. "Мій буквар". С.-П. "Дитинство-Прес" 2009 г.

Попередження дисграфії, дислексії:

1. З.Е. Агроновіч. Дидактичний матеріал з розвитку зорового сприйняття і впізнавання (зорового) Гнозис у старших дошкільників та молодших школярів.

2. А.А. Суханова розвиваючі ігри-завдання. Роздатковий ілюстративний матеріал.

лексика:

1. Нищева Н.В. "Грай-ка 2".

2. Нищева Н.В. "Грай-ка 1".

3. Русланова Н.С. Дидактичний матеріал для розвитку лексико-граматичних категорій у дітей 5-7 років. Іграшки.

4. Русланова Н.С. Дидактичний матеріал для розвитку лексико-граматичних категорій у дітей 5-7 років. Овочі. Фрукти. Ягоди.

5. Русланова Н.С. Дидактичний матеріал для розвитку лексико-граматичних

категорій у дітей 5-7 років. Птахи.

6. Русланова Н.С. Дидактичний матеріал для розвитку лексико-граматичних категорій у дітей 5-7 років. Одяг. Взуття. Головні убори.

7. Русланова Н.С. Дидактичний матеріал для розвитку лексико-граматичних категорій у дітей 5-7 років. Будинок. Квартира. Меблі.

8. Русланова Н.С. Дидактичний матеріал для розвитку лексико-граматичних категорій у дітей 5-7 років. Місто. Транспорт.

9. Русланова Н.С. Дидактичний матеріал для розвитку лексико-граматичних категорій у дітей 5-7 років. Тварини.

10. Картотека предметних картинок. Наочний дидактичний матеріал. Овочі. Фрукти.

11. Роздатковий матеріал. Картинний словник. випуск №1

12. Роздатковий матеріал. Картинний словник. Випуск №2.

13. Півник - іграшка з пластизолю.

14. Кенгуру - іграшка з пластизолю.

15. Карлсон - іграшка з пластизолю.

16. Набір овочів - гумовий.

Граматичної будови:

1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Багатозначність дієслів у російській мові.

Картки і дидактичні ігри для дошкільнят і мол. школярів

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Багатозначність іменників у російській мові. Картки і дидактичні ігри для дошкільнят і мол. школярів.

3. Яцель О.С. Вчимося правильно вживати прийменники в мові Демонстраційний матеріал

4. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Антоніми. Картинний та дидактичний матеріал для занять

5. Демонстраційний матеріал для фронтальних занять. Антоніми.

Ілюстрації. Випуск №1.

6. Демонстраційний матеріал для фронтальних занять. Антоніми.

Ілюстрації. Випуск №2.

7. Демонстраційний матеріал для фронтальних занять. Антоніми.

Ілюстрації. Випуск №4.

8. Демонстраційний матеріал для фронтальних занять. Невідмінювані іменники. Ілюстрації.

Зв'язного мовлення:

1. Аграновіч З.Е. Пори року. Наочно-дидактичний посібник для занять з розвитку мовлення з дошкільнятами з використанням фланелеграфа.

2. Ільяков Н.Є. Серія сюжетних картин: Як допомогти птахам узимку?

Демонстраційний матеріал і конспекти подгруппових занять з розвитку зв'язного мовлення у дітей 5-7 років з ОНР.

3. Ільякова Н.Є. Серія сюжетних картин. Шпаки прилетіли!

Демонстраційний матеріал і конспекти подгруппових занять з розвитку зв'язного мовлення у дітей 5-7 років з ОНР.

4. Ільякова Н.Є. Серія сюжетних картинок День народження курчати.

Демонстраційний матеріал і конспекти подгруппових занять.

5. Ільякова Н.Є. Серія сюжетних картинок Як щеня знайшов друзів.

Демонстраційний матеріал і конспекти подгруппових занять.

6. Н.В. Нищева Нові різнокольорові казки. Конспекти комплексних занять і розрізний матеріал для коврогрофа

Психічні процеси (увага, пам'ять, мислення):

1. Демонстраційний матеріал для фронтальних занять. Форма. Ілюстрації.

2. Арцишевський І.Л. Послідовні картинки. Вік 4-5 років.

3. Доміно пластмасове в картинках, англійське.

Бібліотека логопедичного кабінету

1. Логопедія. Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів / під ред. Л.С. Волкової - М .; Просвітництво, 1989.

2. Т.Б. Филичева, І.А. Чевелева, Г.В. Чиркина Основи логопедії. Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів - М .; 1989.

3. "Шпаргалка" для вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу. Довідковий посібник для логопеда-практика. - С-Пб, КАРО, 2007

4. Керівництво по організації роботи логопеда в ДОУ. Збірник примірних форм документів і методичних матеріалів - М .; АРКТИ 2009

Подолання ОНР.

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Усунення загального недорозвинення мови в дітей дошкільного віку

2. Корекція порушень мовлення у дошкільників. Частина 1. Організація. Питання програмно-методичного забезпечення. / Під ред. Л.С. Сековец. 2005 г. /

3. Корекція порушень мовлення у дошкільників. Частина 2. Навчання дітей з ОНР в умовах ДОУ / під ред. Л.С. Сековец 2006 г. /.

4. Скворцова І. "Логопедичні ігри".

5. Нищева Н.В. Система корекційної роботи в логопедичній групі для дітей з ОНР.

6. Нищева Н.В. Конспекти подгруппових логопедичних занять в середній групі дитячого садка для дітей з ОНР.

7. Нищева Н.В. Конспекти подгруппових логопедичних занять у старшій групі дитячого садка для дітей з ОНР.

8. Нищева Н.В. Конспекти подгруппових логопедичних занять у підготовчій до школи групі дитячого садка для дітей з ОНР: вересень-січень.

9. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Логопедія. Подолання загального недорозвинення мови в дошкільнят. - Єкатеринбург; АРД ЛТД, 1998.

10. Подолання загального недорозвинення мови в дошкільнят. Навчально-методичний посібник / під ред. Т.В. Волосовець. - М .; 2002

11. Є.І. Тімонен Формування лексико-граматичних навичок на заняттях з підготовки та навчання грамоті в умовах спеціальної групи дитячого садка для дітей з важкими порушеннями мови (підготовча група). Методика планування і зміст занять (з досвіду роботи). - С-Пб .; Дитинство-Прес, 2002

12. Е.А. Пожиленко Енциклопедія розвитку дитини. - С-Пб ,; КАРО, 2006

13. Теремкова н.е. "Логопедичні домашні завдання для дітей 5-7 років з ОНР" альбом 1, 2, 3, 4.

14. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. "Вчимо дитину говорити і читати. Конспекти занять з розвитку фонематичної сторони мови і навчання грамоті дітей старшого дошкільного віку. + Альбом для інд. Роботи. 1 період.

15. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. "Вчимо дитину говорити і читати. Конспекти занять з розвитку фонематичної сторони мови і навчання грамоті дітей старшого дошкільного віку. + Альбом 2" 2 період.

16. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. "Вчимо дитину говорити і читати. Конспекти занять з розвитку фонематичної сторони мови і навчання грамоті дітей старшого дошкільного віку. + Альбом". 3 період.

Загальні мовні навички

1. Н.В. Нищева. Кабінет логопеда. Картотека рухливих ігор, вправ, фізкультхвилинок, пальчикової гімнастики. - С.-Пб .; Дитинство-Прес, 2008

2. Подрезова І.А. Школа вмілого олівця. Перспектив. планую. і конспекти занять з розвитку графічних навичок у дітей 5-7 років з мовними порушеннями + альбом вправляючись.

3. Моргачева І.М. "Дитина в просторі. Підготовка дошкільнят з ОНР до навчання письму за допомогою розвитку витягну. Уявлень". С.-П. "Дитинство-Прес" 2009 г.

4. Т.А. Воробйова, О. І. Крупенчук М'яч і мова. Ігри Смяч для розвитку мови, дрібної ручної і загальної моторики. - С-Пб .; КАРО, 2003

Фонематическое сприйняття:

1. Н.Г. Алтухова Навчіться чути звуки. - С.-Пб .; +1999

2. І.А. Кравченко Ігри та вправи зі звуками та словами. - М .; +1999

3. А.І. Максаков, Г.А. Туманова вчіть, граючи. Ігри та вправи зі звучним словом. - М .; Просвітництво, 1979

4. Г.А. Туманова Ознайомлення дошкільника зі звучним словом. - М .; Просвітництво, 1991

артикуляційна моторика

1. Т.А. Куликівська Артикуляційна гімнастика у віршах і картинках. - V / $ Рік: 2004

2. З.А. Рєпіна, І. Буйко. Уроки логопеда. - Єкатеринбург; ЛИТУР, 2001.

звуковимову

1. Нищева Н.В. "Картотека вправ для автоматизації правильної вимови і диференціації звуків різних груп". С.-П. "Дитинство-Прес" 2009 г.

2. Пожиленко Е.А. "Методичні рекомендації з постановки у дітей звуків [c] [ш] [p] [л]".

3. Т.В. Туманова Виправлення звуковимови у дітей. Дидактичний матеріал. - М .; ГНОМ-ПРЕСС, 1999

4. І. Лопухіна Логопедія. 550 цікавих вправ для розвитку мови. - М .; Акваріум, 1996.

5. Г.В. Ханьшева Практикум з логопедії. Корекція звуковимови. - Ростов-на Дону; Феникс, 2006

6. І.Б. Мусово Логопедичні чистоговорки. - М .; +1999

7. Е.А. Алифанова, І.Є. Єгорова Логопедичні ріфмофкі і мініатюри

8. І.Т. Сухін Веселі скоромовки для неслухняних звуків. - Ярославль, Академія Холдинг, 2002

Лексико-граматичні категорії:

1. Філімонова О.Ю. "Розвиток словника дошкільників у ішрах". С.-П. "Дитинство-Прес» 2007.

2. Е.А. Левчук. Граматика в казках і історіях. - С-Пб .; Дитинство-Прес, 2008

3. З.Е. Агроновіч Збірник домашніх завдань на допомогу логопедам і батькам для подолання лексико-граматичного недорозвинення мови в дошкільнят з ОНР.

Слого-ритмічна структура слів:

1. Аграновіч З.Е. "Логопедична робота з подолання порушень складової структури слів у дітей". С.-П. "Дитинство-Прес" 2009 г.

2. Г.В. Дедюхина Робота над ритмом в логопедичної практиці.

додаток 7

Циклограма робочого тижня вчителя-логопеда МБДОУ №32

понеділок

8.00-8.30

8.30-9.00

9.00-9.30

9.40-11.45

11.45-12.00

Індивідуальні заняття з звуковимовленню з дітьми за графіком.

Підготовка до логопедичних занять. Перевірка домашнього завдання дітей.

Фронтальне заняття по формуванню лексико-граматичних засобів мови і розвиток зв'язного мовлення

Індивідуальні заняття з звуковимовленню з дітьми за графіком.

Робота з документацією (заповнення індивідуальних зошитів; зошити для вечірніх занять)

вівторок

8.00-9.00

9.00-9.30

9.40 -11.45

11.45-12.00

Підготовка до логопедичних занять. Індивідуально-подгрупповие робота з дітьми слабо засвоюють навчальний матеріал / випереджаюче навчання.

Заняття з навчання грамоті.

Індивідуальні заняття з звуковимовленню з дітьми за графіком.

Робота з документацією (заповнення індивідуальних зошитів; зошити для вечірніх занять)

середа

13.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-17.30

Участь в педагогічних заходах ДНЗ.

I-III тиждень - педагогічні ради, семінари, спільні логопедичні годинник

II-IV тиждень - групові логопедичні годинник, консультації для вихователів логогруппи.

Поповнення картотек і обладнання кабінету.

Робота із самоосвіти. Вивчення новинок методичної літератури.

Індивідуальні заняття з звуковимовленню з дітьми за графіком.

Консультації для батьків. Батьківські збори.

Індивідуальні заняття з звуковимовленню з дітьми за графіком.

четвер

8.00-9.00

9.00-9.30

9.40-11.00

11.00-12.00

Підготовка до логопедичних занять. Індивідуально-подгрупповие робота з дітьми слабо засвоюють навчальний матеріал / випереджаюче навчання /.

Заняття з навчання грамоті.

Індивідуальні заняття з звуковимовленню з дітьми за графіком Робота з документацією

Підготовка домашнього завдання на вихідні дні.

Виготовлення демонстраційного матеріалу для логопедичних занять. (Заповнення зошитів для вечірніх занять, матеріалу в папку-пересувку)

п'ятниця

8.00-9.00

9.00-9.30

9.40-11.45

11.45-12.00

Індивідуальна робота з дітьми по роз'ясненню виконання домашніх завдань.

Підготовка до логопедичних занять.

Фронтальне заняття по формуванню лексико-граматичних засобів мови і розвиток зв'язного мовлення

Індивідуальні заняття з звуковимовленню з дітьми за графіком.

Робота з документацією (заповнення індивідуальних зошитів; зошити для вечірніх занять)

Планування занять на наступний тиждень.

додаток 8

Психолого-педагогічна характеристика дитини

6 лютого 2015 р

Загальні відомості про дитину: Артем Б. 10.11.2008 р народження, 6 років. Артем від першої вагітності. У другій половині вагітності у матері дитини спостерігався токсикоз, пологи пройшли без ускладнень. У перший рік життя дитина хворіла ГРВІ (10 міс.), Вітряна віспа.

Артем виховується в повній сім'ї, батькам за 30 років, крім Артема в родині виховується молодша сестра (1,2 м). Умови виховання в сім'ї нормальні. Психологічна обстановка в сім'ї сприятлива.

При надходженні в дитячий сад логопедом був поставлений діагноз загальне недорозвинення мови (ОНР III), порушено вимова звуків [р], [р '], [ш], [л], [л']

Порушення в мові стали помітні батькам лише після того, як після 1,5 років їх син досі не говорив. Але робити які-небудь дії батьки стали лише після того, як йому виповнилося 3 роки. Самостійні дії батьків не приводили до бажаних результатом, тому було вирішено звернутися до фахівців.

Дошкільна установа почав відвідувати з двох років. Хлопчик привітний, адекватно реагує на похвалу і осуд. Зверніть увагу, дитини розсіяна, спостерігається непосидючість. Зорове, тактильне, слухове сприйняття, а також сприйняття ритму у дитини сохранно. Мислення відповідає віку, пам'ять незначно знижена.

Загальний рівень розвитку, поведінка, спілкування і діяльність відповідають віковим нормам.

Поведінка і емоційні реакції адекватні ситуації. Любить грати в рухливі ігри, завжди намагається брати участь у кількох заходах відразу, але не доводить не одне з них до кінця. Незважаючи на це, відносини з однолітками у нього хороші, діти часто йдуть йому на зустріч. Переважає підвищений, веселий настрій.

За висновком педіатра, фізичних відхилень у дитини немає. Дитина фізично розвинений добре, виконує всі нормативи для цього віку. Свій мовний дефект не помічає. Існують труднощі у розвитку дрібної моторики рук, що помітно при здійсненні ним рухів, маніпуляцій з дрібними предметами.

Запас знань і уявлень про навколишню дійсність, природу, сім'ю і про себе в межах вікової норми.

В ході роботи з Артемом з'ясувалося, що він швидко стомлюється на заняттях, має нестійка увага. Артем не може довго зосередиться на одній роботі, що заважає йому адекватно сприймати предмети і орієнтуватися в них. Через це страждає його сенсорне сприйняття предметів, що в свою дуже тягне до мізерного цілісного сприйняття навколишнього світу. Все це тягне до відставання в розвитку елементів наочно-образного і логічного мислення.

Рівень сформованості кількісних уявлень дуже недостатній. У підсумку до 10 дитина вказує лише перші 4 цифри.

Основні відомості про сім'ю Артем знає добре: він називає імена батьків, сестри, адреса проживання, асоціює себе з родиною (тобто вказуючи на себе, дитина говорить про свої сімейні справи, про іграшки будинку, про відпочинок на дачі з рідними). Елементарні уявлення про предмети і явища у дитини сформовані, але часом причинно-наслідкові зв'язки в цих явищах йому побачити важко.

Мовна інструкція більше 5 слів дитиною розуміється насилу, потрібно повторення або пояснення. Артикуляційний апарат у дитини в нормі. Мова швидка, невиразна. Багато звуки просто "глотаются". Фрази односкладові. Складає прості речення за картинкою (з цим звуком по опорним словами). Припускається помилок в узгодженні кількісних числівників іменників. Розуміє значення простих прийменників і правильно вживає їх у мовленні.

Розуміння зверненої мови і словниковий запас нижче вікової норми.

Пасивний словниковий запас переважає над активним. Недостатньо сформований граматичний лад мови. Порушено утворення слів зі зменшено-пестливими суфіксами. Порушено звуковимову.

Порушена артикуляційна моторика, а зокрема здатність до перемикання (мова узкій- широкий). Фонематичного слуху порушений частково.

Логопедическое висновок: загальне недорозвинення мови (ОНР III).

При розробці програми корекційно-педагогічної роботи з цією дитиною необхідно враховувати спільну роботу відразу все фахівців дитячого саду і батьків. Робота повинна складатися не тільки з занять з дитиною індивідуально, але і в колективі дітей, що дозволить йому чути мову інших, більш успішних дошкільнят.

Перспективний план роботи з дитиною:

- розвиток артикуляційної моторики;

- розвиток мовного дихання;

- розвиток фонематичного сприйняття;

- робота над складовою структурою слова;

- розвиток дрібної моторики пальців рук;

- автоматизація порушеного звуку;

- збагачення активного і пасивного словникового запасу;

- робота над граматичною будовою мови;

- розвиток зв'язного мовлення.

додаток 9

мовні карти

Мовна карта №1.

1. Прізвище, ім'я дитини: Катя П.

2. Вік 6 років 2 місяців

3. Домашня адреса: вул. Миру, д. 83, кв. 54.

4. Анамнез: Дитина від третьої вагітності (пологи - другі). Мати стоїть на обліку в уролога. У другій половині вагітності була загроза викидня. Пологи пройшли нормально. Хвороба першого року життя - корова краснуха (в 3 місяці), отит (в 10 міс.), ГРЗ (в 1 г 7 м), ГРВІ (в 10 міс.).

Ходити почала з 1 року 1 міс. Лепет з'явився в 8-9 міс., Перші слова вимовила в 10 місяців, фрази в 1 рік 7 міс.

5. Стан загальної та дрібної моторики. Порушень в розвитку і стані опорно-рухового апарату і загальної моторики немає. Рухлива, координація задовільна, але деякими основними рухами за програмою вікової групи володіє недостатньо, дрібна моторика рук розвинена слабо: не може у штриховке, невпевнено володіє ножицями, руху неточні.

6. Слух - без патології.

7. Зір - без патології.

8. Загальний розвиток дитини. Запас знань і уявлень про навколишню дійсність в межах вікової норми.

Пам'ять: зорова - з 6 картинок запам'ятовує 4.

- слухова - з 6 слів запам'ятовує 4.

- асоціативна - з 6 картинок - 5.

- словесно-логічна пам'ять - прослуханий текст запам'ятовує і переказує досить повно і точно.

Увага, працездатність. Концентрація уваги непогана, але об'ємна стійкість недостатня (швидко відволікається); працездатність невисока: з інтересом береться за роботу, але недостатньо посидюща, швидко втомлюється.

мислення:

Конструктивна діяльність + (пірамідку, розрізану картинку, пазли становить методом зорового співвіднесення).

- прямий і зворотний рахунок + (в пределах10).

- рахункові операції і найпростіші завдання + (в пределах10).

- класифікація, узагальнення + (іноді з поясненнями).

- причинно-наслідкові зв'язки + (серію сюжетних картинок розкладає в логічній послідовності).

9. Загальне звучання мови: голос неголосний, темп мови кілька уповільнений, вимова змащене (шепелявість), мовне дихання без особливостей.

10. Стан артикуляційного апарату.

- Будова - нормальне (незначна прогнатия).

- Артикуляційна моторика - руху губ нормальні; спостерігається млявість мови, відсутня "жолобок".

11. Особливості звуковимови.

- свистячі С, С ', З', Ц - міжзубні

- Шиплячі Ш Ж, Ч, Щ - міжзубні.

12. Фонематический слух - в нормі. Виділяє на слух заданий звук з звукового ряду (п - т - до - х).

- складового ряду (па - та - ка - ха).

- ряду слів (порт-торт - корт - хор).

Розрізняє на слух подібні звуки в:

- парах звуків (п - б), (с - з), (ш - ж).

- парах складів (па - ба), (са - за), (ша - жа).

- парах слів (нирка - точка), (сік - цок), (куля - жар).

відтворює:

- звуковий ряд (б - п - б); складової ряд (ба - ба - па).

- ряду слів (нирка - точка - бочка), (сом - кому - будинок).

13. Звуковий аналіз:

- виділення першого ударного голосного (качка, овоч, лелека) +

- виділення останнього глухого приголосного (суп, кіт, ток) +

- виділення першого приголосного (будинок, рот, піт) +

14. Вимова слів складної звуко-складової структури - порушено незначно (зберігаються ритмічний контур, наголос, кількість складів).

- полуниця - + відрядження - "комадіровка".

- сковорода - + вірш - "стіховореніе".

- ліки - + велосипедист - "велесепедіст".

15. Лексика. Припускається помилок в тлумаченні лексичних значень слів: чашка - гуртка, ключ - замок, шапка - капелюх, кофта - светр;

- багатозначністю слів, абстрактними поняттями - не володіє.

Розуміє антоніми і синоніми.

Знає і називає дитинчат тварин, поширені професії.

Узагальнюючими (видовими, родовими) поняттями (одяг, взуття, меблі, посуд) - володіє.

16. Граматична будова. Складає прості речення за картинкою (з цим звуком по опорним словами). Припускається помилок в узгодженні кількісних числівників іменників - "п'ять яблук".

Розуміє значення простих прийменників і правильно вживає їх у мовленні. Може утворити: прикметники слова від іменників камінь (кам'яний), іменники від прикметників - дерев'яний (будинок), іменники від дієслів - клеїти (клей), іменники зі зменшено-пестливих значенням - рука (ручка).

17. Зв'язкова мова. Логічна, послідовна, але не виразна, схематична. Вільне спілкування утруднене.

18. Висновок про стан мовного розвитку: ОНР III рівня.

Мовна карта №2

1. Прізвище, ім'я дитини: Вадим Ш.

2. Вік 6 років 9 місяців

3. Домашня адреса: вул. Гагаріна, д. 19, кв. 70

4. Анамнез: Дитина від першої вагітності. У другій половині вагітності була загроза викидня. Пологи пройшли нормально. Хвороба першого року життя - ГРВІ (в 9 міс.).

Ходити почав з 1 року 3 міс. Лепет з'явився в 8-9 міс., Перші слова вимовив в 11 місяців, фрази в 3 рік 1 міс.

5. Стан загальної та дрібної моторики. Порушень в розвитку і стані опорно-рухового апарату і загальної моторики немає. Координація задовільна, дрібна моторика рук розвинена слабо: не може у обведении дрібних предметів, невпевнено володіє ножицями, руху неточні.

6. Слух - без патології.

7. Зір - без патології.

8. Загальний розвиток дитини. Запас знань і уявлень про навколишню дійсність не достатній.

Пам'ять: зорова - з 6 картинок запам'ятовує 3

- слухова - з 6 слів запам'ятовує 4

- асоціативна - з 6 картинок -4

- словесно-логічна пам'ять - прослуханий текст запам'ятовує і переказує невпевнено, плутаючи події і послідовність.

Увага, працездатність. Концентрація уваги не сформована, обсяг недостатній (швидко відволікається); працездатність невисока: з інтересом береться за роботу, але недостатньо посидющий, швидко втомлюється.

мислення:

Конструктивна діяльність + (пірамідку, розрізану картинку, пазли становить методом зорового співвіднесення).

- прямий і зворотний рахунок - (в пределах10).

- рахункові операції і найпростіші завдання - (в пределах10).

- класифікація, узагальнення +

- причинно-наслідкові зв'язки - (серію сюжетних картинок розкладає не в логічній послідовності).

9. Загальне звучання мови: голос гучний, темп мови кілька прискорений, вимова змащене (шепелявість), мовне дихання без особливостей плутано.

10. Стан артикуляційного апарату.

- Будова - нормальне.

- Артикуляційна моторика - руху губ нормальні, відсутня "грибок", "ложечка".

11. Особливості звуковимови.

- свистячі С, С ', З', Ц - міжзубні

- Шиплячі Ш Ж, Ч, Щ - міжзубні.

12. Фонематический слух - в нормі. Виділяє на слух заданий звук з звукового ряду (п - т - до - х)

- складового ряду (па - та - ка - ха)

- ряду слів (порт-торт - корт - хор)

Розрізняє на слух подібні звуки в:

- парах звуків (п - б), (с - з), (ш - ж)

- парах складів (па - ба), (са - за), (ша - жа)

- парах слів (нирка - точка), (сік - цок), (куля - жар).

відтворює:

- звуковий ряд (б - п - б); складової ряд (ба - ба - па)

- ряду слів (нирка - точка - бочка), (сом - кому - будинок).

13. Звуковий аналіз:

- виділення першого ударного голосного (качка, овоч, лелека) -

- виділення останнього глухого приголосного (суп, кіт, ток) +

- виділення першого приголосного (будинок, рот, піт) -

14. Вимова слів складної звуко-складової структури - порушено значно (зберігаються ритмічний контур, наголос, кількість складів)

- полуниця - + відрядження - "комаріровка"

- сковорода - + вірш - "стіховореніе"

- ліки - + велосипедист - "велесоподіст"

15. Лексика. Припускається помилок в тлумаченні лексичних значень слів: чашка - гуртка, ключ - замок, шапка - капелюх, кофта - светр;

- багатозначністю слів, абстрактними поняттями - не володіє.

Розуміє антоніми і синоніми.

Знає і називає дитинчат тварин, менше називає професії.

Узагальнюючими (видовими, родовими) поняттями (одяг, взуття, меблі, посуд) - володіє слабо.

16. Граматична будова. Складає прості речення за картинкою (з цим звуком по опорним словами). Припускається помилок в узгодженні кількісних числівників іменників - "п'ять яблук". Може утворити: прикметники слова від іменників камінь (кам'яний), іменники від прикметників - дерев'яний (будинок), іменники від дієслів - клеїти (клей), іменники зі зменшено-пестливих значенням утворити не може - рука (ручка).

17. Зв'язкова мова. Непослідовна, що не виразна, схематична. Вільне спілкування утруднене

18. Висновок про стан мовного розвитку: ОНР III рівня.

додаток 10

Перелік проведених занять

Тема заняття

короткий аналіз

подгрупповие заняття

Фрукти та овочі

Цілі: - уточнити і розширити уявлення про фруктах і овочах: ​​назвах, зовнішніх і смакових якостях, місцях зростання;

- вправляти: в правильному вживанні прийменників, в утворенні іменників родового відмінка множини і відносних прикметників, в підборі слів в зменшувальне - ласкательной формі;

- удосконалювати вміння складати описовий розповідь по опорній схемі;

- розвивати вміння аналізувати і узагальнювати, зорове і слухове увагу, пам'ять, дрібну моторику пальців рук, зв'язне мовлення;

- виховувати самостійність і впевненість при виконанні завдань.

Домашні тварини

Мета: актуалізація словника дітей підготовчої до школи групи по темі "Домашні тварини" на логопедическом занятті через використання елементів театралізованої гри.

фронтальні заняття

Подорож в країну загадок. транспорт

Мета заняття: Формування навичок використання в мовленні слів-узагальнень по темі "Транспорт" - повітряний транспорт, водний транспорт, наземний транспорт, залізничний транспорт.

Вчимося говорити правильно

Мета: формування навичок використання в мові правильних слів.

Індивідуальні заняття

Диференціація звуків Ш і Щ

Мета: Розвиток диференціювання звуків Ш і Щ ізольовано на слух, потім в складах, словах і пропозиціях.

Автоматизація твердого звуку [р] в словах і пропозиціях

Цілі: - закріплювати правильну артикуляцію звука [р] у словах і пропозиції;

- розширювати і уточнювати словниковий запас учня;

- формувати активність в навчанні;

- виховувати прагнення опанувати правильною мовою;

- розвивати моторику руки;

- розширювати обсяг механічної пам'яті.

Автоматизація звуку [а]

Цілі: Автоматизація звука [а] на матеріалі слів, розвиток артикуляційної моторики, диафрагмально-реберного типу дихання, фонематичного слуху.

Заняття по автоматизації звуку ідентично заняття по його постановці. В кінці заняття (замість розділу "Постановка звуку") вводяться нові розділи.

додаток 11

конспекти занять

1. Конспект подгрупповие заняття на тему "Овочі та фрукти"

цілі:

Корекційно-освітні:

- розвиток, уточнення і розширення словника на теми "Овочі", "Фрукти", уточнення місця зростання овочів і фруктів;

- закріплення уявлення про овочі та фрукти;

- вдосконалення граматичного ладу мовлення (узгодження прикметників з іменниками в називному відмінку однини; складання пропозицій з приводами НАД-, під-, С-, з-; освіту форми родового відмінка множини іменників; освіту відносних прикметників з суфіксом -вв-) .

Корекційно-розвиваючі:

- розвиток зв'язного, діалогічного мовлення, вміння складати розповіді-опису;

- розвиток глибокого вдиху, правильного фізіологічного дихання;

- розвиток мислення, уваги, пам'яті.

Корекційно-виховні: виховання навичок співпраці, самостійності, активності, емпатії; виховання дбайливого ставлення до природи.

устаткування:

1. Дрібні предметні картинки (4 овоча і 4 фрукта)

2. М'які іграшки - заєць, їжак

3. Зображення з грядкою і дерева з прорізами

4. М'яч великий

5. Муляжі апельсина, ананаса, винограду, яблука, банана, груші

6. Записка для їжачка з віршем (завданням)

7.2 конверта з розрізними картинками овоча і фрукта

8. Мнемотабліци для складання оповідання- опису

Хід заняття:

етапи

зміст

діяльність дітей

Організаційний момент:

(Оголошення теми діяльності. Створення емоційного фону. Удосконалення граматичного ладу мови (узгодження прикметника з іменником в називному відмінку однини) (вітання в дверях кабінету з кошиком, в якій лежать дрібні предметні картинки)

Сьогодні для того, щоб увійти в кабінет, ви повинні отримати квиток. Квитком буде картинки, виберіть по 2 картинки. - А тепер назвіть, що зображено у вас на квитках-картинках? -Як ви думаєте, про що ми будемо говорити на занятті?

Вибір картинок, відповіді

Основна частина

Гра "Допоможіть Зайцю"

(Розвиток вміння складати розповіді-опису з використанням мнемотабліци) (заєць з листами) -Подивіться, хто до нас прийшов? Здрастуй, Заєць! Подивіться, він щось в лапці тримає. Конверти та вони підписані, а в конвертах щось лежить. -Сідай за столи, відкрийте конверти і дістаньте те, що вам поклав заєць. Що там? Заєць любить овочі і фрукти і хоче, щоб ви йому розповіли про те, що ви зібрали.

Сідають за столи. Отримують конверти, Розповідають

Вправа "Мій сад і город"

(Розширення і уточнення словника по темі, розвиток діалогічного мовлення, уточнення місця зростання овочів і фруктів, складання пропозицій з приводами над-, під-, з-, с-) (На дошці грядка і дерево з прорізами) -Візьміть свої квитки, ми з вами підемо в мій сад і город. Розкажіть, де ростуть ваші овочі та фрукти, як їх збирають. (Огірок зростає на грядці над землею, його треба зривати з батогів. Буряк зростає на грядці під землею, її треба висмикувати з землі. Морквина зростає на грядці під землею, її треба висмикувати з землі. Помідор зростає на грядці, над землею, його треба зривати з куща. Фрукти ростуть на фруктових деревах, їх зривають з гілочки: яблокі- з яблуні, лимонне дерево, грушеве ...)

Слухають, ведуть спільний діалог

Физминутку: Гра з м'ячем "У мене немає ..."

(Освіта форми родового відмінка іменника множини) -Я пропоную вам пограти зі мною в м'яч в гру "У мене немає ..." - Я буду кидати вам м'яч і говорити якісь фрукти або овочі у мене є, а ви будете повертати мені м'яч і говорити, що таких овочів або фруктів у вас немає. Давайте спробуємо: У мене є яблука. -У мене немає яблук. (Сливи, груші, помідори, огірки)

Заключна частина

Вправа "Дізнайся овощ- фрукт"

(Виховання правильного фізіологічного дихання. Розвиток глибокого вдиху) (На тарілочках лежать: цибуля, часник, яблуко, апельсин) -Ми пограли з вами в м'яч, а тепер давайте понюхаємо деякі овочі і фрукти. Нюхати треба вільно через, плавно, повільно, без підйому плечей) -Зараз Я вам по черзі буду зав'язувати очі, а ви будете по запаху визначати овоч і фрукт.

Гра "Допоможемо їжакові"

(Освіта відносних прикметників з суфіксом -вв-) (Їжачок з кошиком фруктів і записка) -Подивіться, у нас ще гість. Хто це? У нього повна корзинка з фруктами, а ще записка. (Читаю). Я все літо працював в саду, Фруктів 3 тонни зібрав на біду. Соків з фруктів зробив я багато, але їх назви запам'ятати не зміг. -Давайте допоможемо їжаку згадати, як називаються соки з різних фруктів. Потрібно з кошика взяти фрукт і сказати який сік з нього вийде.

Підсумок заняття:

Згадайте, які завдання ви виконували сьогодні? За хорошу роботу заєць і їжачок вам приготували сюрприз, який чекає вас в групі.

2. Конспект індивідуального логопедичного заняття з звуковимовленню: "Автоматизація твердого звуку [р] в словах і пропозиціях"

Мета: Уточнити артикуляцію і ізольоване вимовлення звуку [р].

завдання:

- закріплювати правильну артикуляцію звука [р] у словах і пропозиції;

- розширювати і уточнювати словниковий запас учня;

- формувати активність в навчанні;

- виховувати прагнення опанувати правильною мовою;

- розвивати моторику руки;

- розширювати обсяг механічної пам'яті.

Обладнання: предметні картинки на звук [р], зелений аркуш паперу, два синіх фломастера, трафарети (свиня, курка), кольорові олівці, зображення овочів для розфарбовування, неліновані аркуш паперу, зашифрована за допомогою картинок скоромовка: "Труба сурмить, труба співає, трубач по місту йде ".

Хід заняття:

діяльність учителя

діяльність дітей

Примітка

I. Організаційний момент

- Здрастуй Ілля! У тебе гарний настрій? Ти налаштований працювати?

II. Оголошення теми заняття

- Сьогодні ми будемо закріплювати правильну вимову звуку [р] в словах і пропозиціях. І почнемо з розминки.

III. розминка

Артикуляційна гімнастика:

- вправа "Кулемет";

- вправа "Коники";

- вправа "Парус";

- "Вітер подув на вітрило".

Ізольоване вимова звуку [р].

- Вимови звук [р] довго, голосно.

-А тепер розкажи тихо.

-Саша, прочитай склади!

Давай проговоримо скоромовку, але її треба спочатку розшифрувати і прочитай

Як треба вимовляти скоромовки? Пам'ятай, що зараз нам важливіше сказати правильно. А швидко ми навчимося говорити пізніше.

тра-тро-тру-три атр-отр-ранків-итр

тро-тру-вки-тра отр-ранків-итр-атр

тру-вки-тра-тро ранків-итр-атр-отр

вки-тра-тро-тру итр-атр-отр-ранків

Труба сурмить,

Труба співає,

Трубач по місту йде.

Швидко.

тривало на одному видиху голосно і тихо.

Читання прямих і зворотних складів по

IV. Вимова звука [р] у словах і пропозиціях

- А тепер ми з тобою будемо складати картину.

-Представь собі, що це велика зелена рівнина. Послухай ще раз: "Велика зелена рівнина".

-В якому за рахунком слові ти почула звук [р]? Повтори за мною це слово "рівнина".

-Далі ти будеш повторювати за мною все слова з цим звуком, і викладати на рівнину зображення предметів, про які піде мова.

-Вся рівнина заросла густою зеленою травою. За рівнині протікає струмок.

- На воді бувають хвилі. Намалюй, будь ласка, хвилі двома фломастерами обома руками відразу.

-В струмку водяться раки і осетер. А ще в ньому проживає видра. За струмка пливе швидкий кораблик. Вітер розправив йому вітрила.

-Від струмка углиб рівнини йде стежка. Довжина стежки сто метрів. По краях стежки ростуть троянди і ромашки.

На березі струмка ростуть верби і очерет. А подалі на гірці кедри. У гілках верби співають дрозди. Над кедром пролітає ворон і каркає.

На іншому березі видніється дах з трубою. Ймовірно, будиночок за гіркою. Навколо будиночком паркан. Біля паркану складені дрова. Це Рома рубає дрова сокирою.

На горизонті видно сірі гори. Праворуч від стежки гай. У ній підліток збирає в кошик грузді і сироїжки. Мухомор він брати не буде.

Перед гаєм город. Там працює дітвора.

Розфарбовування овочів.

- Що вони вирощують на городі, ти дізнаєшся, коли виконаєш наступне завдання: розглянь малюнок і розфарбуй на ньому овочі, в назвах яких є твердий звук [р].

- Чому ти не розфарбувала груші? А огірок?

У городі ростуть помідори, огірки, морква і горох. За городом росте картопля. У городі Трохим і його друг. Вони насилу носять відра з водою зі струмка, щоб полити розсаду.

На соковитій траві пасуться корови.

У третьому слові.

рівнина

Картинка трави.

Картинка струмка.

Малює.

Картинка раки, осетри, видра, кораблик, вітрила.

Стежка, троянди, ромашки.

Рокити, очерет, кедри, дрозди, ворон.

Дах з трубою. Будиночок за горою.

Будиночок за парканом, дрова, хлопчик рубає дрова.

Сірі гори, гай, корзина з грибами, мухомор.

Город.

Груша це не овоч, а в слові огірок м'який [р]

на стіл кладеться лист зеленої папери

Малювання двома руками.

Робота з трафаретами.

- А хто ще пасеться на траві?

- Обведи трафарети Хто вийшов?

-Заштріхуй зображення свині вертикально зверху вниз, а курки по діагоналі з низу вгору і зліва на право.

-Як називають дитинчати свині?

-Коли курка не одна, а багато, як їх назвати?

-На соковитій траві пасуться корови і порося. Неподалік кури клюють зерно.

У струмка Маруся стирає в кориті сорочки.

- Красива у нас вийшла картина?

Перерахуйте всі предмети, які ми на ній розмістили

-Тепер я картину приберу, а ти перерахував всі предмети по пам'яті.

поросята

кури

малюнок 3

V. Підсумок заняття

- Який звук ми сьогодні вчилися промовляти правильно?

- Ти працював добре. Я тебе хвалю. Старайся правильно вимовляти цей звук і на інших заняттях.

додаток 12

Перспективний план по роботі з батьками вихованців на лютий 2015 року

батьківські збори

консультації

наочна інформація

Інші форми роботи

Бесіда "Виховання добротою"

З досвіду сімейного виховання "Праця - найкращий вихователь"

Папка - пересування "Комп'ютерні ігри для дітей дошкільного віку"

Спільна з батьками екскурсія - похід в ліс Випуск альманаху "Зимові замальовки"

Збори з переглядом занять з дітьми "Щоденник добрих справ"

"Готуємо руку до письма" Усний журнал "Виховання без покарань"

Папка "Уроки цікавого праці"

Вернісаж "Юні захисники Вітчизни" "" Зустрічі з цікавими людьми "" Професія - військовий "

Анкета "Про способи виховання"

"У країні математики" "Розвиваємо розум і кмітливість"

Стенд "Милих дам вітаємо зі святом" Рубрика "Скоро в школу" Тема "Портрет майбутнього першокласника"

"Зустрічі з цікавими людьми" "Ми з моєю бабусею - кращі друзі" Виставка "Квіткова країна"

"Чим і як зайнятий дитина вдома?" "Звуко-буквений місто"

Ширма "Як організувати працю дітей вдома"

Екскурсія - похід в ліс "До нас весна крокує швидкими кроками"

додаток 13

Щоденник проходження практики

Дата

Види робіт

аналіз

26.01

Ознайомлення з умовами роботи ДНЗ, специфікою контингентом

Знайомство з базою проходження практики, з Статутом, нормативно-правовими документами дитячого садка. Знайомство з колективом, дітьми. Вивчила порядок прийому дітей та комплектування груп

27.01

Знайомство з прикріпленою логопедичної групою

Знайомство з дітьми, які відвідують групу, вихователями, логопедом, дефектологом, музичним керівником і інструктором з фізкультури. Узгодження з ними свою присутність на їх заняттях.

28.01

Ознайомлення з логопедичних кабінетом, загальним демонстраційних і фронтальним обладнанням кабінету

Кабінет логопедії знаходиться на 2-му поверсі, просторий і світлий.

Устаткування логопедичного кабінету відповідає нормі. Багато різних посібників для роботи і іграшок.

Вивчення обладнання кабінету з використанням банку даних обладнання, книги обліку, методичної літератури.

29.01

Знайомство з логопедичної службою ДОУ, логопедом

Ознайомилася з документами логопедичного кабінету, з розкладом занять логопеда, особливостями ведення занять

з дітьми старшої і підготовчої до школи груп

30.01

Ознайомлення з особливостями роботи логопеда

Ознайомлення з завданнями, змістом логопедичної роботи. Знайомство з нормативно-правовими документами, що регламентують роботу логопеда. Вивчення спеціальної методичної та логопедичної літератури

31.01-01.02

Вихідні. Робота над звітом

02.02

Ознайомлення з тематичним плануванням вихователів групи.

Знайомство з програмою навчання дітей логопедичної групи, перспективним і календарним плануванням роботи, звітом логопеда за навчальний рік.

Вивчила тематичне планування педагога-логопеда.

Визначила місце теми, по якій буде проводитися наступне заняття

03.02

Ознайомлення з практичною роботою логопеда. Присутність на занятті з групою, його аналіз

Допомога в виготовлення дидактичного і наочного матеріалу.

Заняття проведено з дітьми підготовчої групи. Тема: звуки Ж З. На занятті були присутні 15 дітей. Активність дітей на занятті була високою. Витримані всі етапи роботи зі звуком. Матеріал доступний дітям.

04.02

Ознайомлення з практичною роботою логопеда. Присутність на індивідуальному занятті логопеда, його аналіз

Була присутня на індивідуальному занятті в підготовчій групі з Артемом С. Мета заняття закріплення вимови і розрізнення звуків С і С *. Заняття проведено в ігровій формі, використано багато наочного матеріалу: лялька, глобус, предметні картинки. Хороший емоційний настрій сприяв активній роботі дитини. Витримані всі етапи роботи зі звуком.

05.02

Була присутня на фізкультурному занятті прикріпленою групи

Вивчення мотиваційні особливості діяльності вихованців на різних видах діяльності. Мета: спостереження за дітьми, виявити особливості навчальної діяльності, характерною для обраного профілю, і врахувати їх при складанні плану і конспектів занять в даній групі

06.02

Участь в заході

Була присутня на святі. Спостерігала за дітьми і звертала увагу на мову дітей. Діти читали багато віршів, співали пісні. Вірші діти читали виразно. Було проведено багато спільних ігор батьків з дітьми.

07-08.02

Вихідні. Робота над звітом

09.02

Знайомство зі специфікою психолого-педагогічного та логопедичного обстеження дітей.

Логопедическое вивчення дитини із загальним недорозвиненням мови. Спостерігала за тим, як здійснюється процедура обстеження дитини з порушенням мовлення. Під керівництвом логопеда самостійно склала характеристику на дитину Артема Б.

10.02

Відвідування занять в прикріпленою групі

Спостереження за дітьми в різних видах діяльності.

Була присутня на занятті вихователя групи за завданням логопеда для роботи з дітьми за темою "Космос".

11.02

Підготовка до проведення подгрупповие заняття

Самостійна розробка заняття, складання конспекту, виготовлення дидактичного і наочного матеріалу.

Вивчила методичні матеріали, врахувала логопедическое висновок. Конспект запевнила у логопеда.

12.02

Проведення подгрупповие заняття з дітьми підготовчої групи на тему: "Овочі та фрукти"

цілі:

- уточнити і розширити уявлення про фруктах і овочах: ​​назвах, зовнішніх і смакових якостях, місцях зростання;

- вправляти: в правильному вживанні прийменників, в утворенні іменників родового відмінка множини і відносних прикметників, в підборі слів в зменшувальне - ласкательной формі;

- удосконалювати вміння складати описовий розповідь по опорній схемі;

- розвивати вміння аналізувати і узагальнювати, зорове і слухове увагу, пам'ять, дрібну моторику пальців рук, зв'язне мовлення;

- виховувати самостійність і впевненість при виконанні завдань.

На логопедическом занятті використовувала багато наочного матеріалу.

13.02

Діагностика та логопедичні обстеження.

Спостереження за тим, як здійснюється процедура обстеження дитини з порушенням мовлення. Результати обстеження проаналізовані. Дані обстеження внесені в мовну карту Каті П.

14-15.02

Вихідні. Робота над звітом

16.02

Підготовка до проведення індивідуального заняття

Вивчила методичні матеріали, врахувала логопедическое висновок. Написала конспект, запевнила у логопеда.

17.02

Проведення самостійного обстеження дитини.

Проведено логопедичні обстеження Вадима Ш.

Оформлення результатів обстеження. Самостійне складання мовної карти.

Спільно з логопедом складений перспективний план корекційної роботи.

18.02

Проведення індивідуального заняття "Автоматизація твердого звуку [р] в словах і пропозиціях"

Мета: закріплення правильної вимови звуку [р] в словах.

завдання:

Удосконалення роботи апарату артикуляції.

Вироблення спрямованої повітряного струменя.

Розвиток фонематичного слуху.

Уточнення артикуляції укладу звука [р].

Розвиток елементарного фонематичного аналізу.

Уточнення і збагачення словникового запасу.

Розвиток пам'яті, уваги.

Устаткування: посібник для вироблення спрямованої повітряного струменя; картинки, що містять у назві звук [р]; схеми до слів.

19.02

Проведення консультативної роботи з батьками

Брала участь на батьківському збори, прочитана лекція на тему "Виховання добротою".

Проведена консультація з батьками Даші П. на тему "Готуємо руку до письма". Батькам роз'яснено домашнє завдання, батьки були навчені деяким корекційним прийомам.

20.02

Практична робота з оснащення логопедичного кабінету посібниками з розвитку мовлення за завданням логопеда.

21-22.02

Підведення підсумків та оформлення звіту з практики.Скачати 146.3 Kb.


    Головна сторінкаФормування професійно-педагогічних умінь логопеда в дошкільному навчальному закладі

Скачати 146.3 Kb.