• У структурі емпатії можна виділити наступні компоненти
 • Можна виділити кілька етапів розвитку емпатії у дітей дошкільного віку.
 • Формування емпатійних стосунків у сімї включає два основних напрямки
 • Прикріплені файли

 • Формування почуття емпатії у дітей старшого дошкільного віку
  Дата конвертації18.07.2017
  Розмір7.81 Kb.

  Тетяна Ібрагімова
  Формування почуття емпатії у дітей старшого дошкільного віку

  Кардинальні зміни в соціально-економічному та культурному житті суспільства породили стійкий запит на особистість, здатну до співчуття, співпереживання, сприйняття емоційних проявів інших людей, а також успішно адаптується в сучасному соціокультурному просторі.

  Замикаючись на телевізорах, комп'ютерах, діти сьогодні стали менше спілкуватися з однолітками, читати художню літературу. Вони менш чуйні до почуттів інших, так як на жаль ростуть і розвиваються в такому суспільстві, де не є пріоритетом допомогти комусь. Тому робота, спрямована на розвиток емоційної сфери, дуже актуальна і важлива. Виростити і виховати гармонійно розвинену людину, здатного відчувати, співпереживати, розуміти - бажання і прагнення багатьох батьків. На досягнення цієї мети спрямовані і зусилля педагогів.

  Що ж таке емпатія? Емпатія - це здатність полягає в осягненні почуттів і емоцій іншої людини. Це поняття включає в себе безліч додаткових аспектів: це і можливість поставити себе на місце іншої людини, і схильність до співпереживання, і вміння відчути іншу людину.

  Розвиток емпатії є невід'ємною частиною формування особистості, виховання у індивіда культури міжособистісних відносин і здатності управляти своїми почуттями, переживаннями.

  Однак, в даний час, немає універсальних критеріїв визначення емпатії особистості. Залишається невирішеною і проблема динамічної моделі процесу розвитку емпатії у дитини, в якої були б досить розроблені і представлені конкретні технології.

  У структурі емпатії можна виділити наступні компоненти

  1. Емоційний - здатність розпізнати і розуміти емоційні стани іншого.

  2. Когнітивний - здатність подумки переносити себе в думки, почуття і дії іншого.

  3. Поведінковий - здатність використовувати способи взаємодії, що полегшують страждання іншої людини; допомагає, яка сприятиме, альтруїстичне поводження у відповідь на переживання іншого.

  Можна виділити кілька етапів розвитку емпатії у дітей дошкільного віку.

  1-й етап «мову емоції» або «пізнаю себе»: ситуація співчуття-Констанції.

  2-й етап «мова почуттів і переживань» або «Я - інша людина» ситуація співчуття-переживання

  3-й етап «моральні бесіди» або «сприяння» ситуація співчуття - дії

  4-й етап формування - «сорадованіе»

  Працюючи з дітьми старшого дошкільного віку, я відзначила у них підвищене почуття агресії, негативного ставлення до однолітків, відсутність відчуття співчуття, жалості. Це підштовхнуло мене на пошук шляхів вирішення даної проблеми, результатом чого стало створення проекту, мета якого не тільки підвищення рівня компетентності з даного питання, а й створення методичного комплексу, спрямованого на використання художньої літератури, як засобу розвитку емпатії і зняття агресивного обстановки в групі.

  Дуже важливо щоб почуття, випробувані дитиною при читанні художньої літератури, проявилися в навколишньої дійсності. Дитина повинна не тільки навчитися розуміти героїв художнього твору, а й осмислено орієнтуватися в світі власних переживань. При цьому дитині необхідно творчо співвіднести реальний образ типових для нього вчинків з «ідеальними» еталонами і тим самим скорегувати свої почуття, переосмислити своє ставлення до різних сторін дійсності. В основі змісту методичної розробки - вічні питання, що хвилюють людину і людство: що таке Добро і Зло, як навчитися прощати, протистояти Злу; як стати терпимим і безкорисливим. У структуру методичного комплексу входить як діагностичний матеріал, так і перспективне планування. Перспективне планування містить заходи на кожен місяць навчального року, їх програмне зміст, необхідне обладнання, методи і прийоми роботи. Підбір йде виходячи з наступних критеріїв: емоційна насиченість твору: виразний мову, захоплююча композиція, яскрава зміна емоційних станів героїв; соціально-моральний сенс твори: боротьба добра і зла, наявність моральних ідеалів; відповідність змісту віком дітей.

  Діти дошкільного віку не володіють, в силу вікових особливостей, навичками аналізу художнього твору. Вони потребують допомоги дорослого, тому доцільно використовувати

  покроковий алгоритм роботи над художнім твором:

  1. Читання твору.

  2. Бесіда про прочитане.

  3. Розгляд ілюстрацій.

  4. Ігри-бесіди дітей з персонажами.

  5. Етюди на вираження емоцій у дітей.

  6. Ігри-драматизації за змістом художніх творів.

  7. Встановлення зв'язку між ідеями твори і життєвим досвідом дітей.

  Головною умовою впливу художнього твору на дитину на етапі читання є емоційне ставлення дорослого до читаемому твору. При читанні необхідна артистичність, щирість і непідробленість почуттів дорослого. Щоб допомогти дитині глибше відчути події і вчинки персонажів, після прочитання твору слід проводити бесіду з дітьми з осмислення прочитаного. Головна мета бесіди полягає в тому, щоб, спонукавши дитини до діалогу, навчити її висловлювати свої емоційні переживання в мові. Таким чином, правильно організовані бесіди допомагають розвивати емоційну сферу дошкільників, сприяють засвоєнню дітьми етичних уявлень, отриманих при бесіді. Важливу роль в осмисленні матеріалу як пізнавального, так і емоційного характеру відіграють ілюстрації в дитячих книжках. Вони представляють дитині наочний образ ситуації і сприяють розумінню характеристик персонажів. При розгляданні з дошкільнятами ілюстрацій особлива увага приділяється аналізу емоційного стану персонажів, зображених на картинках.

  При роботі над твором дуже ефективний прийом гри-бесіди з персонажами твору. Мета даного прийому - оцінити, наскільки дітям зрозуміло зміст художнього твору, як дитина засвоїла моральні еталони, яка його позиція по відношенню до різних героям. На етапі осмислення твори дітям пропонується розіграти етюди на вираження основних емоцій, схожі за переживань з ідеєю розглянутого твору. Міні-сценки допомагають дітям краще осмислити переживання героїв, а також ведуть до закріплення в них навички перевтілення в героїв художніх творів.

  Наступний етап - гра-драматизація. Вона збагачує життєвий досвід дошкільника, сприяє розвитку вміння встати на позицію іншої людини, оцінити його вчинок, зблизитися з героєм твору, пережити його перемоги і поразки.

  Величезне значення у формуванні емпатії мають дитячо-батьківські відносини.

  Формування емпатійних стосунків у сім'ї включає два основних напрямки

  Перший напрямок предполает психолого-педагогічна освіта батьків.

  З метою поглиблення і розширення у батьків вищевикладених знань використовуються такі форми роботи, як: батьківські збори, лекції, індивідуальні консультації та бесіди, семінари - дискусії, педагогічні читання.

  Другий напрямок передбачає практичну роботу з батьками по рефлексії батьківської позиції і формування навичок і умінь емпатичних взаємодії і співпраці батьків з дітьми. Другий напрямок роботи передбачає спільну участь батьків і дітей на заняттях. На цьому етапі використовувалися такі активні форми роботи, як: діагностика, метод ігрового моделювання, домашні завдання, аналіз документів, психологічний тренінг, психологічні ігри і вправи, педагогічні театри, батьківські вітальні.

  Моральне формування - це складний процес, який вимагає постійного педагогічного втручання як з боку педагогів так і з боку батьків.

  Прикріплені файли:

  formirovanie-chuvstva-yempati_359j5.pptx | 2472,33 КБ | Завантажено: 82
  Формування почуття емпатії у дітей старшого дошкільного віку