Скачати 19,82 Kb.

Формування первинних уявлень про сім'ю у дітей 5-6 років в діяльності педагога-психолога
Дата конвертації18.06.2017
Розмір19,82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Скачати 19,82 Kb.

Тетяна Шерстюк
Формування первинних уявлень про сім'ю у дітей 5-6 років в діяльності педагога-психолога

Сучасне суспільство потребує відновлення традиційних цінностей, що включають дбайливе ставлення до сім'ї, пропаганду сімейного способу життя. Результати досліджень, проведених соціологами, соціальними педагогами і психологами в останні роки, викликають тривогу. Все частіше йдеться про кризу сім'ї, який можна пояснити як значне збільшення зайнятістю батьків, дідусів і бабусь на роботі, зміною ціннісних орієнтирів і недоліком педагогічних знань.

Важливою особливістю інституту сім'ї є спадкоємність сімейних поколінь. Сім'я кожної людини розвивається з плином часу, поступово створюється сімейна історія, яку прийнято називати родоводу. Сучасні програми, як комплексні, загальнорозвиваючого характеру, так і спеціалізовані, присвячені ознайомленню дітей з навколишнім світом або морально-патріотичного виховання, включають завдання формування у старших дошкільників інтересу до свого родоводу. На жаль, як зазначають багато істориків, дослідників в області генеалогії, традиція вивчення родоводу майже втрачена, порушений зв'язок і спадкоємність поколінь.

Дошкільний навчальний заклад традиційно надає допомогу батькам у вихованні дітей в процесі взаємодії педагогів з сім'ями вихованців. Однак в рамках цієї діяльності не завжди можна сформувати у дошкільнят адекватні уявлення про сім'ю.

Дітей необхідно знайомити з сім'єю як з явищем суспільного життя, основним соціальним інститутом, її призначенням і особливостями, на доступному їх розуміння рівні.

З огляду на сказане, ми виділяємо протиріччя, що визначило тему на-шей роботи: між необхідністю формування первинних уявлень про сім'ю у дошкільнят і недостатністю використання коштів дошкільної педагогіки.

Виходячи з цього, у нас з'явилася необхідність постановки і вирішення ряду взаємопов'язаних завдань.

1. Визначити сутність і структуру поняття «первинні уявлення про сім'ю у дітей 5 - 6 років».

2. Виявити можливості формування первинних уявлень про сім'ю у дітей старшого дошкільного віку.

3. Охарактеризувати психолого педагогічні умови формування первинних уявлень про сім'ю у дітей 5 - 6 років.

4. Розробити та апробувати програму з формування первинних уявлень про сім'ю у дітей 5 - 6 років.

Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися теоретичні методи дослідження (аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури; узагальнення, систематизація, класифікація, порівняння, проектування, емпіричні методи дослідження (бесіда, тестування, експеримент, а так само методи математичної статистики обробки даних експерименту : Т - критерій Вілкоксона, - критерій Фішера.

В результаті проведеного теоретичного аналізу, нами були визначені сутність і структура поняття «первинні уявлення про сім'ю» - це образи предметів і явищ, що відносяться до світу сім'ї, які в даний момент не сприймаються, але відтворюються на основі попереднього досвіду людини.

Уявлення дитини про сім'ю, а відповідно, формування відповідних цінностей, безпосередньо залежить від тих знань, які отримує дошкільник про сім'ю. Переробка знань про сім'ю, отриманих у вигляді образів, відчуттів і сприйняття, призводить до появи уявлень і понять.

Зміст і структура первинних уявлень про сім'ю включає в себе наступні компоненти: інтелектуальний, мотиваційно-потребностний, емоційно-ціннісний, поведінковий. Слід зазначити, що характеристики компонентів в сукупності визначають рівень формування уявлень дитини про сім'ю.

Складові характеристики первинних уявлень про сім'ю доступні дітям старшого дошкільного віку в силу їх психологічних особливостей:

провідна потреба в цьому віці - потреба в спілкуванні; творча активність;

провідна діяльність - сюжетно-рольова гра;

провідна функція - уяву.

Таким чином, розглянуті психологічні особливості дітей стар-шого дошкільного віку охоплюють інтелектуальну, мотиваційно-потребностную, емоційно-ціннісну, поведінкову сфери і дозволяють говорити про можливість здійснення формування первинних уявлень про сім'ю, починаючи з дошкільного віку.

Організація процесу формування у дітей первинних уявлень про сім'ю є єдиною педагогічну систему і вимагає виділення і обгрунтування системи психолого-педагогічних умов, що забезпечують його результативність. Ми виділили чотири основних умови:

1. Трансляція батьками уявлень про сім'ю як зразка-орієнтира для дитини.

2. Збагачення досвіду дітей знаннями і уявленнями про сім'ю.

3. Створення розвиваючого середовища для стимулювання і реалізації формування у дітей уявлень про сім'ю.

4. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім'ї з формування уявлень дитини про сім'ю.

На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури ми поставили собі за мету нашої роботи - експериментально довести можливість формування первинних уявлень про сім'ю у дітей 5 - 6 років в діяльності педагога-психолога.

І виділили завдання:

1. Визначити вихідний рівень сформованості первинних уявлень про сім'ю у дітей.

2. Розробити програму по формуванню первинних уявлень про сім'ю у дітей.

3. Апробувати дану програму на практиці.

4. Провести повторну діагностику і виявити динаміку зміни рівня уявлень про сім'ю у дітей після реалізації програми.

Робота проводилася в муніципальному казенному дошкільному навчальному закладі дитячому садку «Вогник» м Слобідського, Кіровської області, в якій взяли участь дві групи дітей по 22 особи віком 5 - 6 років.

Робота по формуванню первинних уявлень про сім'ю у дітей стар-шого дошкільного віку складалася з трьох етапів (констатуючий, формуючий, контрольний).

Для вивчення рівня сформованості первинних уявлень про сім'ю у дітей 5 - 6 років були використані наступні методики: тест-опитувальник «Сім'я» (В. І. Логінова, тест «Методика вибору» (В. І. Логінова, тест-опитувальник «Сімейна фотографія ».

За підсумками тестування були виділені три рівня сформованості первинних уявлень про сім'ю у дітей.

Низький рівень уявлення про сім'ю мають ті діти, які не можуть назвати членів сім'ї і їх родинні зв'язки, допускає багато помилок, не бажає розповідати.

Середній рівень мають ті діти, у яких уявлення про сім'ю, її членах їх родинні зв'язки, традиції та звичаї сформовані, але не в повній мірі. Дитина відповідає за допомогою дорослого і допускає не точності.

Високий рівень мають ті дітей, у яких сформовано уявлення про сім'ю, його членах, родинні зв'язки, їх традиції та звичаї. Дитина відповідає на всі питання самостійно, без допомоги дорослого. Виявляє яскраво виражений інтерес до сім'ї, охоче розповідає.

Констатуючий етап експерименту допоміг виявити вихідний рівень сформованості первинних уявлень про сім'ю у дітей 5 - 6 років і встановити недостатність сформованості даного рівня.

У зв'язку з отриманими результатами для дітей експериментальної групи була розроблена програма, спрямована на формування первинних уявлень про сім'ю.

Мета: формування первинних уявлень про сім'ю у дітей 5 - 6 років.

завдання:

1. Формувати у дітей уявлення про сім'ю, про моральному відношенні до сімейних традицій, розширювати знання про найближче оточення, вчити розбиратися в родинних зв'язках.

2. Виховувати у дітей любов і повагу до членів сім'ї вчити прояв-лять турботу про рідних людей.

3. Збагачувати дитячо-батьківські відносини досвідом спільної діяльності.

4. Створювати умови необхідні для реалізації програми.

Програма розрахована на 12 занять, тривалістю 25 - 30 хвилин. Заняття проводяться не рідше 1 разу на тиждень.

Загальна структура занять включає в себе наступні елементи:

Мета першої частини - налаштувати групу на спільну роботу, встановити емоційний контакт (гри - вітання, ігри-взаємодії).

У другій частині вирішуються головні завдання заняття. Ця частина включає етюди, ігри, вправи, спільну діяльність дітей, бесіди, тощо. Як відпочинку використовуються рухливі ігри, «хвилинки пустощі». Основні процедури: елементи казкотерапії, елементи психодрами, ігри на розвиток сприйняття, уваги, пам'яті, уяви, навичок спілкування.

Третя частина дозволяє дітям висловити і узагальнити враження від заня-ку, усвідомити почуття і емоційні переживання, розвиває рефлексію. Третя частина - це своєрідна «точка» в занятті.

При визначенні змісту збагаченого уявлення про сім'ю було встановлено, що для його формування необхідно об'єднати зусилля сім'ї та дошкільного навчального закладу. У кожного з цих соціальних інститутів свої специфічні можливості у формуванні у дошкільника уявлення про сім'ю. Спільна діяльність з батьками послужили підкріпленням позитивних змін в дитині.

Розробляючи програму, ми постаралися врахувати всі необхідні умови для успішного формування у дітей уявлень про сім'ю, і уявити її у вигляді «Мішені».

Умовно роботу по формуванню уявлень про сім'ю можна уявити як роботу в трьох напрямках: діти, педагоги дошкільного навчального закладу, батьки. Тільки робота по всіх напрямках передбачає позитивний результат.

Отже, наша програма в вигляді «Мішені», складається з 3 кіл і 12 блоків. Кола - це напрямки, в яких дана програма працює. Блоки - це теми, які зачіпаються в процесі формування первинних уявлень про сім'ю у дітей старшого дошкільного віку.

Програма у вигляді «мішені» представлена на малюнку.

1 коло (синій) - взаємодія дошкільного навчального закладу і сім'ї.

2 коло (червоний) - створення розвивального середовища, співпраця з педагогами дошкільного навчального закладу.

3 коло (жовтий) - збагачення досвіду дітей через систему занять в дея-тельности педагога-психолога.

Центр мішені - мета, яку ми хочемо досягти: підвищити рівень сформованості первинних уявлення про сім'ю у дітей 5 - 6 років.

Мішень поділена на блоки, кожен блок - це певна тема, над якою ведеться робота в усіх напрямках. Теми роботи по програмі представлені в таблиці.

Структура програми з формування первинних

уявлень про сім'ю у дітей 5 - 6 років

Тематичне планування програми

Тема блоку Направле-ня

(цільова аудиторія)

Тема

Мета Форма організа-ції роботи Терміни реалі-ції

«Я - член се-мьі» Сім'я «Історія наших імен» Збагачення пред-ставлений дітей про свою Сопричастя-ності до світу се-мьі Спільна діяль-ність

Жовтень

1 тиждень

Педагоги «Куточок се-мьі» Консультація

Діти «Що означа-ють наші імена?» Заняття

«Сім'я в житті челове-ка» Сім'я «Моя сім'я як казка» Збагачення пред-ставлений дітей про світ сім'ї в це-лом і її складі.

Спільна діяль-ність (ство-ня книги)

Жовтень

2 тиждень

Педагоги «Куточок сім'ї» Консультація по створенню «Кут-ка сім'ї» в груп-пе

Діти «Моя сім'я» Заняття у формі бесіди

«Склад сім'ї» Сім'я «Сім'я - це квітка»

(частини квітки - це члени сім'ї) Збагачення пред-ставлений дітей про склад сім'ї, на-явності і характер зв'язку між чле-нами сім'ї. Спільна діяль-ність роди-телей і дітей. (Конкурс Дидак-тичних ігор).

Жовтень

3 тиждень

Педагоги «Макет се-мьі» Майстер-клас

За виготовлення макета сім'ї

Діти «Родствен-ні зв'язку» Заняття

«Про-шлое сім'ї» Сім'я «Родослов-ва» Збагачення пред-ставлений дітей про минуле родини її родоводу. Розробка проекту

Жовтень

4 тиждень

Педагоги «Іграшка минулого» Організація ви-ставки-музею

Діти «Сім'ї б-вают різні» Заняття

«Традиції та звичаї» Сім'я «Традиції нашої сім'ї» Збагачення пред-ставлений дітей про звичаї і тра-діціях, закладений-них в сім'ї і пе-Реда з покоління в поко-ня. Батьківські збори

Листопад

1 тиждень

Педагоги «Улюблене свято на-шей сім'ї» Оформлення ви-ставки малюнків в «Куточку сім'ї»

Діти «Традиції і побут російського народу» Заняття

«Сімей-ні по-потужні-ки» Сім'я «Тато, мама, я - спортивна-ва сім'я» Збагачення пред-ставлений дітей про значення і важ-ності світу сім'ї для людини. Виховувати на-викі добрих, ввічливих взаи-моотношеній один з одним. Спільний до-суг

Листопад

2 тиждень

Педагоги «Що з нача-ло, що по-том» Майстер-клас з виготовлення дидактичних ігор для «куточка сім'ї» в групі

Діти «Добрі де-ла» Заняття

«Про-професії» Сім'я «Хто ким ра-ботает» Збагачення пред-ставлений дітей про розмаїття, значення і важ-ності всіх про-Фесс. Анкета «Професія-сі родинних-ков»

Листопад

3 тиждень

Педагоги «Професії» Підбірка иллю-страції «Професії»

Діти «Професії мам і тат» Заняття

«Мама - головне слово в нашій долі» Сім'я

«День мате-ри» Виховувати ува-ються і любов до найближчих людей, доброже-лательно відно-шення до них, го-товності діставши-лять радість Свято

Листопад

4 тиждень

педагоги

Підготовка до свята

Діти «Чим можна порадувати маму?» Заняття

«Родо-немов» Сім'я «Родослов-ва» Збагачення пред-ставлений дітей про минуле і на-стоїть сім'ї. анкетування

грудень

1 тиждень

Педагоги «Древо» Консультація по створенню макета «Древа»

Діти «Родинне дерево» Заняття

"Бабусі та дідусі"

Сім'я «Умілі ру-ки бабусі і дідусі». Виховувати лю-бов до бабусі і дідуся, поважаючи-ня до їх повсе-денного праці Спільна діяль-ність (з-дання расска через про дідуся або про бабусю)

грудень

2 тиждень

Педагоги «Чарівні руки» Оформлення ви-ставки виробів зроблених рука-ми бабусь і де-Душек

Діти «У нас в гос-тях бабуся» Заняття

«Люби-мі предме-ти моєї родини». Сім'я «Фото гале-рея» Збагачення пред-ставлений дітей про зв'язки між мі-ром сім'ї і мі-ром предметів, про улюблені речі членів сім'ї, про індивідуальні та сімейні ХОБ-бі. Спільна діяль-ність (рису-нок або фотогра-фія улюбленого предмета)

грудень

3 тиждень

Педагоги «Фото гале-рея» Оформлення ви-ставки

Діти «Чия це річ?» Заняття у формі бесіди.

«Дозвільний-ник Но-вий рік» Сім'я «святковий-ний стіл» Виховувати чув-ство любові і ува-вання до сімейних свят;

вчити самостійно-тельно готувати приємні сюр-призи, подарунки до свят. Участь в під-борке матеріалу для журналу «Святковий стіл»

грудень

4 тиждень

Педагоги «Новорічне свято» Святковий концерт

Діти «Сімейні звичаї» Заняття.

Зміст занять представлено в додатку.

Протягом усієї реалізації програми робота була спрямована на формування у дітей уявлення про сім'ю, про морально-патріотичному ставленні до сімейних традицій, на розширення знання про ближнього окруже-ванні, про родинні зв'язки, на виховання у дітей любові та поваги до членів сім'ї. На заняттях діти отримували інформацію з певної теми і виконували практичні завдання спільно з сім'єю.

Найбільш складними для дітей стали завдання, де необхідно було розповісти про традиції та звичаї їх сім'ї і визначити родинний зв'язок між членами сім'ї. Навчання визначати родинний зв'язок і виділяти традиції і звичаї сім'ї супроводжувалося протягом усіх занять і в підсумку досягла позитивних змін: діти легко стали підкреслювати особливості своєї сім'ї, визначати родинні зв'язки.

Для аналізу ефективності реалізації програми з формування первинних уявлень про сім'ю у дітей 5 - 6 років була проведена підсумкова діагностика з використанням тих же методик, що і при проведенні констатуючого експерименту. Підсумкова діагностика проводилася і в експериментальній, і в контрольній групах.

Після реалізації програми з формування первинних уявлень про сім'ю, при аналізі результатів вторинної діагностики в експериментальній групі було виявлено позитивне зрушення в рівні сформованості уявлень про сім'ю, що свідчить про ефективність програми. Як показав аналіз даних, у дітей експериментальної групи рівень уявлень про сім'ю став вище.

Дані, отримані в ході дослідження, дозволяють зробити висновок про те, що програма, розроблена нами для формування первинних уявлень про сім'ю у дітей, дає позитивні результати і може бути використана в освітньому процесі дошкільних освітніх установ.Скачати 19,82 Kb.


Формування первинних уявлень про сім'ю у дітей 5-6 років в діяльності педагога-психолога

Скачати 19,82 Kb.