Скачати 13.36 Kb.

Формування первинних екологічних знань про озері Байкал у дітей старшого дошкільного віку
Дата конвертації04.06.2017
Розмір13.36 Kb.
ТипБайкал, озеро

Скачати 13.36 Kb.

Лілія Матвіївська
Формування первинних екологічних знань про озері Байкал у дітей старшого дошкільного віку

Матвіївська Л. М.

Формування первинних екологічних знань про озері Байкал

у дітей старшого дошкільного віку

Анотація: у статті автором розкрито методику формування первинних екологічних знань про озері Байкал у дітей старшого дошкільного віку. На основі діагностики рівня сформованості початкових екологічних знань про озері Байкал у старших дошкільників автором запропонована парциальная програма з екологічного виховання відповідно до ФГОС дошкільної освіти.

Ключові слова: екологічні знання, екологічна культура, старші дошкільнята, ФГОС дошкільної освіти

Протягом останніх десятиліть минулого століття - час розвитку двох паралельних процесів: посилення екологічних проблем нашої планети і їх осмислення людством. У Росії в цей період відбувалося становлення системи безперервної екологічної освіти, формувалася концепція безперервної екологічної освіти, початковою ланкою якої є сфера дошкільного виховання.

Саме на етапі дошкільного дитинства складається початкове відчуття навколишнього світу: дитина отримує емоційні враження про природу, накопичує уявлення про різних формах життя. Отже, вже в період дошкільного дитинства формуються першооснови екологічного мислення, свідомості, екологічної культури.

Теоретичні основи екологічного виховання дошкільнят представлені в різних психолого-педагогічних дослідженнях (Е. І. Залкінд, Л. Ф. Захаревич, Е. І. Золотовой, JI.C. Ігнаткіним, Н. Н. Кондратьєвої, С. Н. Ніколаєвої, Н . А. Рижової, І. А. Хайдурова і ін.)

У період дошкільного дитинства в процесі цілеспрямованого педагогічного впливу у дітей можна формувати початку екологічної культури - усвідомлено -правильним відносини безпосередньо до самої природи в усьому її різноманітті, до людей, що охороняє і творить її. Це також ставлення до себе, як частини природи, розуміння цінності життя і здоров'я та його залежність від стану навколишнього середовища, усвідомлення своїх умінь творчо взаємодіяти з природою. При цьому орієнтовну основу усвідомленої природоохоронної діяльності та позитивного ставлення дітей до навколишнього їх природі складають екологічні знання.

Для виявлення рівня сформованості початкових екологічних знань про озері Байкал у старших дошкільників нами проведена дослідно-експериментальна робота на базі Мадоу дитячий сад «Топольок» м Бабушкін МО «Кабанский район» Республіки Бурятія. Необхідним моментом в нашій роботі була розробка критеріїв і показників рівня сформованості знань про озері Байкал у дітей старшого дошкільного віку. В роботі використовувалися критерії оцінки знань, виділені В. І. Логінової, які включають пізнавальний, емоційно-ціннісний і поведінковий компоненти.

На основі виділених критеріїв були визначені такі рівні знань дітей про озеро Байкал:

0 рівень - відмова або відповіді дітей не по суті;

1 рівень - діти називають 1-2 види мешканців озера, розкривають їх будова;

2 рівень - діти називають 2-3 види мешканців Байкалу, розкривають їх будова, виділяють особливості будови, але не обґрунтовують ці особливості істотними залежностями;

3 рівень - діти називають 4-5 видів мешканців озера, розкривають їх будова, особливості будови, обґрунтовують особливості будови умовами водного середовища проживання;

4 рівень - діти називають 6-8 видів мешканців озера Байкал, розкривають будову, особливості будови, обґрунтовують особливості будови декількох класів тварин істотними залежностями, встановлюють повні ланцюга харчування між організмами.

Виявлення знань про озері Байкал у старших дошкільників включає чотири серії завдань.

I серія була спрямована на визначення у дітей географічних знань про озері Байкал, знань типових представників озера. Питання задавалися як без використання наочності, так і з опорою на відповідні питання картинки, моделі риб.

Питання II серії завдань були спрямовані на виявлення у старших дошкільників знань про особливості будови тварин Байкалу. У завданні використовувалися моделі істотних ознак риб і птахів.

У III серії завдань ставилося завдання виявити знання дітей про істотній залежності живих організмів від середовища проживання.

IVсерія завдань передбачала виявлення у дітей знань про взаємозв'язок живих організмів Байкалу.

Отримані дані свідчать, що у багатьох дітей старшого дошкільного віку відсутні адекватні знання про мешканців Байкалу, їх загальних і диференційованих потребах, взаємозв'язку живих організмів озера Байкал.

Переважна більшість дошкільнят (50%) опановують лише першим рівнем знань про живому світі озера Байкал, знання у дітей фрагментарні, несуттєві, змістовно НЕ узагальнені. Лише одиниці демонструють початок переходу від I рівня знань до II рівня, виділяючи особливості будови тварин, але не обґрунтовують ці особливості істотними залежностями від середовища проживання (30%). Третій і четвертий рівні знань про мешканців Байкалу в відповідях всіх серій не зафіксовано.

Для виявлення рівня емоційно-ціннісного ставлення до природного середовища озера Байкал, нами використаний метод спостереження і проведено аналіз продуктивної діяльності дошкільнят. В рамках акції «Збережемо Байкал» була організовано конкурс дитячих малюнків. Аналіз продуктивної діяльності показав, що практично всі роботи мають позитивний емоційний фон, що виражається у використанні яскравих відтінків. Малюнки відрізняються повнотою, завершеністю, вираженим сюжетом.

В ході дослідження емоційно-ціннісного ставлення до природного середовища отримані наступні результати: в експериментальній групі немає дітей з високим рівнем емоційно-ціннісного ставлення до природного середовища, до середнього рівня відноситься однакову кількість дітей експериментальної групи і контрольної групи (по 5 дітей відповідно - 62, 5%). На низькому рівні в експертній групі 37, 5% дітей, що вище, ніж у контрольній групі.

По третьому критерію - поведінковому, дослідження проводилося за допомогою методу спостереження і методу проблемних ситуацій. Спостереження проводилося в природних умовах т. К. Географічне розташування міста на березі Байкалу дозволяє здійснювати спільну діяльність на природі. В ході спостереження ми виявили, що не всі діти дотримується екологічні звичаї і традиції, такі що не смітити, не рвати квіти, не ламати дерева, не оскверняти воду. Але при тому розуміють, що потрібно дбайливо ставиться до природи рідного краю. Діти із задоволенням брали участь у прибиранні сміття на березі; аналізують вчинки людей в природі з точки зору природоохоронних дій.

Таким чином, дані констатуючого експерименту свідчать про те, що у дітей не сформовані початкові екологічні знання про озеро Байкал, носять поверхневий характер. Діти мають слабке уявлення про рослинний і тваринний світ, при виконанні завдань припускаються помилок, не завжди можуть пояснити зв'язку взаємодії людини з природою. Потребують додаткових інструкціях в практичній діяльності. У зв'язку з цим, кількісно-якісний аналіз констатуючого експерименту дозволили перейти до розробки парціальної програми «У Байкалу ми живемо»

Парциальная програма екологічного виховання «У Байкалу ми живемо» розроблена на основі УМК «Байкальський скринька», відповідає ФГОС дошкільної освіти та охоплює 5 напрямків розвитку і носить інтегративний характер:

1. Фізкультурно-оздоровчий

2. Еколого-пізнавальна

3. Еколого-мовне

4. Еколого - соціально-комунікативний

5. Еколого - художньо-естетичне

Кожен напрямок реалізується за допомогою міні-проектів та творчих завдань.

Зміст програми включає 3 розділу. У кожному розділі є інтерактивна частина «Думаємо, експериментуємо, творимо!»:

1 розділ: «Байкал-чудо природи». Розділ включає загальні відомості про Байкалі, його походження, вік. Знайомить дітей з Байкальської водою і вітрами Байкалу.

Інтерактивна частина включає гри з Байкальський піском, водою і природним матеріалом рідного краю.

2 розділ: Над водою і під водою »знайомить дітей з флорою і фауною Байкалу. Особливу увагу приділено ендеміків Байкалу - Байкальської нерпи «Баргуше». Інтерактивна частина включає загадки, творчі завдання, спостереження, продуктивні види діяльності.

3 розділ «Людина і Байкал» розповідає про роль людини і його діяльності на Байкалі, знайомить з жителями байкальської країни, до звичаїв традиціями народів, що живуть навколо Байкалу

Інтерактивна частина включає дослідницькі проекти, творчі завдання, роботу з картою.

Для реалізації експериментальної програми екологічних знань про озері Байкал була створена розвиваюча екологічне середовище групи дитячого садка, яка включає:

- екологічну лабораторію для самостійної діяльності дітей, спрямованої на виявлення властивостей і якостей об'єктів природи, зв'язків і залежностей в природному середовищу через дослідно-експериментальну і пошукову діяльність;

- зелена зона або зона релаксації куточок з різноманітними кімнатними рослинами, акваріумом, альпійською гіркою, фонтаном. Призначається, перш за все, для відпочинку дітей, самостійних ігор і виробленні навички догляду за рослинами;

- книжкова або бібліотечна зона, в якому зібрані різноманітні барвисті книги, енциклопедії для дітей (УМК «Байкальський скринька», легенди, казки, вірші, загадки про Байкалі; періодичні видання; казкові персонажі; наочний матеріал (відеофільми «Заповідна намисто Байкалу», « колодязь планети »,« Пори року на Байкалі », слайди про природу Байкалу, альбоми, листівки, карти, енциклопедія« Нерпа - чудо Байкалу »,« Ендеміки Байкалу », комплект журналів« Сибірячок »); макет озера Байкал, моделі мешканців Байкалу, дидактичні ігор и.

У роботі з дошкільнятами з формування екологічних знань використовувався інтегрований підхід, що передбачає взаємозв'язок освітніх областей відповідно до ФГОС дошкільної освіти, а також дослідницької діяльності, музики, образотворчої діяльності, гри, літератури, моделювання, перегляду відеофільмів, екскурсій, а також організації самостійної діяльності дітей.

На заключному етапі засвоєння програми був проведений флеш-моб «Ми - діти Байкалу!» І екологічна акція «Кожна краплина має значення - озеро Байкал». Таким чином, цілеспрямована робота по формуванню первинних екологічних знань у старших дошкільників забезпечили зародження у дошкільнят усвідомлених, більш стійких пізнавальних інтересів і відносин до природи озера Байкал.

література:

1. Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти: Листи і накази Міністерства освіти та науки. - М.: ТЦ Сфера, 2014.-96 с.

2. Байкальський скринька: Навчальний посібник / В. Бабіков, Н. Дагбаева, А. Кушнарьова, Е. Нархінова, З. Пазнікова, М. Портнягина, Н. Содномова, З. Чімбеева; в авторській редакції. - через во БГУ, м Улан-Уде. 2012.

3. Дошкільна педагогіка з основами методик виховання і навчання: підручник для вузів. Стандарт третього покоління / під ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевої. - СПб .: Пітер, 2013.-464 с.

4. Миколаєва С. Н. Теорія і методика екологічної освіти дітей: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М .: Видавничий центр «Академія», 2002. - 336 с.Скачати 13.36 Kb.


Формування первинних екологічних знань про озері Байкал у дітей старшого дошкільного віку

Скачати 13.36 Kb.