Скачати 19.36 Kb.

Формування основ екологічної культури як необхідна умова виховання дошкільнят. Частина 2
Дата конвертації13.12.2019
Розмір19.36 Kb.
ТипПрирода, екологія. Планета Земля

Скачати 19.36 Kb.

Семукова Тетяна
Формування основ екологічної культури як необхідна умова виховання дошкільнят. Частина 2

2.3 Формування почав екологічної культури у дошкільників як необхідна умова виховання особистості

Завдання екологічного виховання - це завдання створення і реалізації виховно -освітній моделі, при якій досягається ефект - очевидні прояви почав екологічної культури у дітей, які готуються до вступу в школу. Про це говорять в своїх роботах Моїсеєва, Л. В., Нікітіна Ю. Г. Робота зводиться до наступного:

1. створення в педагогічному колективі атмосфери значущості екологічних проблем і пріоритетності екологічного виховання;

2. створення в дошкільному закладі умов, що забезпечують педагогічний процес екологічного виховання;

3. систематичне підвищення кваліфікації педагогічного персоналу: оволодіння методами екологічного виховання, вдосконалення екологічної пропаганди серед батьків;

4. здійснення систематичної роботи з дітьми в рамках тієї або іншої технології, постійне її вдосконалення;

5. виявлення рівня екологічної культури - реальних досягнень в інтелектуальної, емоційної, поведінкової сферах дитячої особистості при її взаємодії з природою, з предметами, людьми і оцінках себе.

Формування почав екологічної культури - це становлення усвідомлено-правильного ставлення безпосередньо до самої природи в усьому її різноманітті, до людей, що охороняє і творили її, а також до людей, що створює на основі її багатств матеріальні або духовні цінності. Це також ставлення до себе, як частини природи, розуміння цінності життя і здоров'я та його залежність від стану навколишнього середовища. Це усвідомлення своїх умінь творчо взаємодіяти з природою. Початкові елементи екологічної культури складаються на основі взаємодії дітей під керівництвом дорослих з предметно-природним світом, який їх оточує: рослинами, тваринами (спільнотами живих організмів, їх середовищем проживання, предметами, виготовленими людьми з матеріалів природного походження. Педагоги спільно з батьками можуть перетворити територію дитячого садка в прекрасний казковий світ. (Додаток 1).

У процесі виховання основ екологічної культури можуть мати місце такі види діяльності:

- сюжетно-рольова гра, яка відображає різні події в природі або пріродосозідающую діяльність дорослих;

- практична діяльність по створенню або підтримці умов для живих об'єктів в зеленій зоні дитячого садка (праця в природі, а також діяльність по відновленню предметів (лагодження іграшок, книг та ін.);

- створення ізопродукціі на основі вражень від природи або діяльності людей в природі;

- спілкування з природою, добровільний контакт з об'єктами рослинного і тваринного світу - комплексна діяльність, що включає спостереження, оціночні односторонні судження, милування, пещення, дії по догляду, приручення і дресирування (тварин);

- експериментування: практична пізнавальна діяльність з об'єктами природи, що супроводжується наглядом, висловлюваннями. Експериментування з живими об'єктами є позитивною діяльністю лише в тому випадку, якщо пошукові дії здійснюються з урахуванням потреб живої істоти і не носять деструктивний характер;

- мовна діяльність (питання, повідомлення, участь в бесіді, діалозі, обмін інформацією, враженнями, уточнення уявлень про природу за допомогою слова);

- спостереження - самостійна пізнавальна діяльність, забезпечує отримання інформації про природу і діяльність людей в природі;

- перегляд книг, картин, телепередач природознавчого змісту - діяльність, що сприяє отриманню нових і уточнення наявних уявлень про природу.

Спостереження за самостійністю дітей, аналіз її змісту дозволяють вихователю виявити їх індивідуальні особливості, рівень екологічної вихованості. Різноманітна діяльність природним чином пов'язує екологічне виховання з усім процесом розвитку особистості маленької дитини.

Основними завданнями виховання основ екологічної культури дошкільників є:

1. Розвиток у дітей уявлень і елементарних понять про навколишній світ, взаємозв'язках і взаємовідносинах в ньому, як основи розвитку екологічної свідомості та екологічної культури особистості.

2. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природного і соціокультурного оточення.

3. Усвідомлення власного «Я» як частини природи, розвитку «Я-концепції» у кожної дитини.

4. Розвиток досвіду практичної і творчої діяльності з реалізації та закріплення знань і емоційно-чуттєвих вражень, отриманих при взаємодії з природним і соціокультурним оточенням, а також по відтворенню та збереженню природного середовища.

висновок

Метою екологічного виховання дошкільнят є виховання основ екологічної культури особистості. Початкові елементи екологічної культури складаються на основі взаємодії дітей під керівництвом дорослих з предметно-природним світом, який їх оточує: рослинами, тваринами, їх середовищем проживання, предметами, виготовленими людьми з матеріалів природного походження. Щоб розвиток мислення дитини при ознайомленні з природою досягло можливого більш високого рівня, необхідне цілеспрямоване керівництво вихователя цим процесом.

Завдання вихователів і батьків - підвести дітей до розуміння того, що всі ми разом, і кожен з нас окремо у відповіді за Землю, і кожен може зберігати і примножувати її красу. Багатий, прекрасний і нескінченно різноманітний навколишній світ природи. Ввести дитину в цей світ, розкрити його красу, неповторність, навчити любити і берегти природу - завдання і обов'язок дорослих: батьків, педагогів, - пише Л. А Каменєва. Вона так само стверджує, що ознайомлення дітей з природою є одним з основних напрямків у виховно -освітній роботі дитячого садка.

Глава 3 Педагогічні умови формування основ екологічної культури дошкільників

3.1 «Еколого-розвиваюче середовище» і її роль у формуванні екологічної культури дошкільників

У дошкільній педагогіці під терміном «розвиваюче середовище» розуміється комплекс матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних, естетичних, психолого-педагогічних умов, що забезпечують організацію життя дітей і дорослих. Одним з важливих умов реалізації системи екологічної освіти в дошкільному закладі є правильна організація та екологізація розвиваючої предметного середовища.

Еколого -розвивати середовище - це умовне поняття, яким позначаються спеціальні місця в дитячому саду, де природні об'єкти згруповані певним чином, і які можна використовувати в педагогічному процесі екологічного виховання дітей. Дуже важливо, щоб дитина з самого раннього віку бачив красу, навчався стикатися з нею.

Еколого -розвивати простору - це розвиваюча предметне середовище, яка може бути використана в пізнавальних і оздоровчих цілях, для розвитку у дітей навичок праці і спілкування з природою, для екологічного виховання дошкільнят та пропаганди екологічних знань серед дорослих.

Еколого -розвивати середовище в дитячому саду повинна сприяти:

- пізнавальному розвитку дитини;

- еколого -естетичні розвитку;

- оздоровлення дитини;

- формування моральних якостей;

- формування екологічно грамотної поведінки;

- екологізації різних видів дитячої діяльності.

Створюючи еколого-розвиваюче середовище, необхідно враховувати період навчання, сезонність. Так, восени групу необхідно прикрашати букетами осінніх квітів і листям, на підносах виставляти зібраний урожай; взимку вікна прикрашаються сніжинками, прикрашеною ялинкою, силуетами казкових героїв, зроблених з паперу дітьми, педагогами та батьками.

Питання створення предметно-розвиваючого середовища в дошкільному навчальному закладі завжди було актуальним. Однак останнім часом у зв'язку з прийняттям Федеральних державних освітніх стандартів (ФГОС) до програми дошкільної освіти з'явилися нові пріоритети в дошкільному вихованні та нові орієнтири у створенні предметного середовища. Інтеграція освітніх областей, скасування занять як основної форми роботи з дітьми, діяльнісний підхід, пріоритет гри, орієнтація на інтегративні якості вимагають нових підходів до формування предметно-розвиваючого середовища ДНЗ, а, отже, і формування основ екологічної культури дошкільників.

Будь-яка розвиваюче середовище складається з різноманітних елементів, кожен з яких виконує свою функціональну роль. З точки зору екологічної освіти можна виділити традиційні та нетрадиційні для дошкільних установ елементи розвиваючої предметного середовища.

Дослідник Н. А. Рижова виділяє наступні такі елементи і їх функціональну роль (таблиця 1.):

Таблиця 1

Елементи еколого-розвивального середовища

Елементи еколого -розвивати середовища Функціональна роль

Екологічна кімната Навчальна, релаксационная

Лабораторія Навчальна, пізнавальна діяльність, розумовий розвиток.

Живий куточок Релаксаційна, пізнавальна, розвиток емоційної сфери, придбання навичок догляду за живими організмами, виховання, дбайливого ставлення до живих істот.

Зимовий сад Оздоровча, релаксаційна, пізнавальна, придбання навичок догляду за живими організмами.

Бібліотека Пізнавальна, формування інтересу до читання.

Екологічна стежка Пізнавальна, розвиток емоційної сфери, спілкування з природою.

Город, сад Виховання трудових навичок, естетична, пізнавальна, оздоровча, розвиток емоційної сфери, вироблення навичок екологічно безпечної поведінки.

Територія дитячого садка (ландшафтні архітектурні об'єкти) Пізнавальна, естетична, розвиток емоційної сфери.

Музей, картинна галерея Краєзнавча, пізнавальна, історична, етнографічна, ландшафтна, культурна, сімейна, естетична.

Ізостудія (художня студія, дизайн-студія Еколого-естетична, емоційна.

Театральна студія Естетична, розвиток фантазії, мови, акторських даних через участь в екологічних постановках.

Музичний зал Еколого-естетична

Фізкультурний зал Оздоровлення, розвиток емпатії до живих істот, фізичний розвиток.

Басейн Оздоровча, ігрова, пізнавальна

Коридори, холи Пізнавальна, розвиваюча, естетична

Комп'ютерний клас (або окремі комп'ютери) Розвиток інтелектуальних здібностей, навичок роботи на комп'ютерах, моделювання ситуацій, рішення ситуативних завдань.

Куточки в групах (експериментальні, природні, виставкові) Пізнавальна, естетична, емоційний розвиток, розвиток уяви, набуття навичок самостійної роботи.

Фітобар Оздоровча, пізнавальна, релаксационная.

Всі описані в таблиці елементи, на думку автора, можуть бути об'єднані в екологічний комплекс дошкільного закладу і виконують одну й ту ж роль - підвищують ефективність екологічної освіти. Організація предметно - просторового середовища в дитячому садку:

- куточки в групах (експериментальні, природи, виставкові, город на вікні);

- екологічна кімната або «музей природи» (кімнатні рослини і картотека до них, карти зоряного неба, зона колекцій, макети, фітобар, природний матеріал, обладнання для догляду за живими об'єктами);

- мінілабораторій (матеріали для дитячого експериментування, мікроскоп, природний матеріал);

- бібліотека (пізнавальна література про природу, література по догляду за тваринами, добірка картин і ілюстрацій з життя тварин, рослин, по сезонним змінам, а також відеоматеріали, аудіоматеріали, картотека екологічних ігор, екологічних казок, екологічні плакати);

- екологічний театр (костюми, атрибути, маски для екологічних інсценівок, аудіозаписи);

- галерея (тематичні виставки дитячих робіт). Міні-музей «на дні морському»

- Город на вікні;

- Фітобар.

Розглянемо докладніше окремі елементи екологічного комплексу, найбільш поширені в дитячому дошкільному закладі. Однією з умов, що забезпечують знайомство дітей з природою, є організація в дитячому саду куточків природи. Куточок природи забезпечує можливість для безперервної систематичної роботи з формування основ екологічного виховання дітей. Він дає велику можливість для ознайомлення дошкільнят з природою рідного краю. (Додаток 1).

Якщо звернутися до історії питання, то необхідно відзначити, що вперше куточки природи в освітні установи були введені в ХIХ столітті. Прогресивні педагоги минулого відзначали, що куточок природи допоможе малюкові «увійти» в світ природи, задовольнить його потребу у взаємодії з ним. І сьогодні необхідно пам'ятати, що куточок природи - це місце постійного спілкування малюка з рослинами і тваринами, яке вносить різноманітність в життя дітей. У куточку природи діти можуть проводити цікаві спостереження за природними об'єктами, піклуватися про них. В результаті у дітей формуються правильні уявлення про світ природи, виховується дбайливе, дбайливе ставлення до рослин і тварин, почуття відповідальності за них. Постійні мешканці куточків природи в дитячому саду - кімнатні рослини. Вони здавна прикрашали житло людини. Одні з них рясно і довго цвітуть, інші мають красиву листя, стебла їх різноманітні. Кімнатні рослини вимагають різного догляду [різної грунту, поливання, ступеня освітленості і т. Д.] Цікаві кімнатні рослини і тим, що кожен вид має ВОІ терміни і періоди активної вегетації. Кімнатні рослини - цінний дидактичний матеріал, вони є обов'язковими мешканцями куточка природи (1, електронний ресурс).

Отже, ознайомлення дітей з природою в дитячому саду вимагає постійного безпосереднього спілкування з нею.

Утримання об'єктів і матеріалів куточка природи:

- кімнатні рослини;

- декоративні тварини;

- календар погоди і природи;

- альбоми, гербарії, які містять матеріал природознавчого характеру;

- художня література про природу;

- дидактичні ігри природознавчого змісту;

- різні природні матеріали;

- обладнання для організації праці в природі;

- обладнання для організації опитніческой діяльності;

- моделі, що відображають предмети і явища природи.

Всі об'єкти, предмети, матеріали куточка природи повинні бути яскравими, барвистими, емоційно привабливими, доступними дітям змістовно, і фізично). Матеріали, об'єкти і обладнання повинні стимулювати дітей до організації екологічно -орієнтуватися спілкування в процесі реалізації різних видів і форм дитячої діяльності (спостереження, ігор, праці, експериментування тощо.).

Виходячи з цього, утриманням об'єктів і матеріалів повинні стати не тільки різноманітні кімнатні рослини і декоративні тварини, а й календарі природи і погоди, альбоми, гербарії, художня література і дидактичні ігри екологічного змісту, різні природні матеріали (насіння, камінчики, шматочки кори та ін ., обладнання для праці в природі, модельний матеріал. Окрасою групи і прекрасним матеріалом для виховання у дітей любові до природи можуть стати вироби, виготовлені батьками з матеріалів природного походжу ення (Додаток 1).

Велике значення в пізнавальному розвитку дітей, виховання екологічної культури, правильної поведінки в природі має вирощування рослин на вікні - «Город на вікні». Тут діти можуть отримувати перші навички вирощування рослин своїми руками, догляд за ними, дізнаються про умови зростання різних рослин. Город в дитячому саду сприяє розвитку допитливості і спостережливості у дітей, а це допомагає краще пізнати рослинне життя. Він здатний розширити уявлення дітей про рослини як живих організмах, про умови необхідних для росту і розвитку, здатний розвивати естетичні почуття, вміння радіти красі вирощуваних рослин і результатами своєї праці. Вирощування з вихованцями дитячого садка міні-городів на підвіконнях допомагає легко, вдало і в цікавій формі моделювати пізнавальні, естетичні та екологічні навички. (Додаток 1). Малюки набувають нові знання і вміння, у них формуються дрібна моторика і дисципліна. Діти вчаться бути уважними і турботливими, помічати красу в повсякденних речах.

Створити в будь-якому ДОУ мініатюрні оазиси свіжих вітамінів зовсім не складно. Турбота про зелені вихованцях під відповідним напрямом вихователів приносить рясні плоди: збагачується активний словниковий запас і розвивається мова; вдосконалюється пам'ять, адже діти вчать вірші, приказки та загадки, де згадуються знайомі овочеві культури; накопичуються математичні заняття, коли приклади складаються на основі кількості рослин; розширюється кругозір вихованців; набувається досвід з обміну інформацією. В процесі вирощування рослин на них чекають неймовірні відкриття і радісні враження. Енергія дітей направляється на розвиток уяви, коли вони дізнаються етапи зростання проклюнулися насіння, прикрашають свій ящичок різними стікерами, діляться між собою приголомшливими спостереженнями за своїми «вихованцями». Маленькі городники надовго запам'ятають захоплюючу і корисну діяльність.

Створення розвиваючого екологічного середовища в ДНЗ має велике значення для екологічної освіти дошкільників, а саме для формування уявлень, знань і умінь, розвитку психологічних процесів, звичок і вчинків, так як створює умови для раціонального використання різних методів при організації процесу взаємодії дитини з навколишнім його природою . Дає можливість отримання інформації усіма органами почуттів, що накладає позитивний відбиток на свідомість дитини про що спостерігається.Скачати 19.36 Kb.


Формування основ екологічної культури як необхідна умова виховання дошкільнят. Частина 2

Скачати 19.36 Kb.