Формування навичок узгодження прикметників і іменників в роді і числі у старших дошкільників з ОНР
Дата конвертації08.06.2017
Розмір4.44 Kb.
ТипВІН Р. Загальне недорозвинення мови

Олена Сергєєва
Формування навичок узгодження прикметників і іменників в роді і числі у старших дошкільників з ОНР

Мета: формувати навички узгодження прикметників з іменниками

в роді і числі;

завдання:

• направляти увагу дітей з ОНР на закінчення питання ( «який, яка?», «Яке?»);

• вчити дітей з ОНР встановлювати міцну взаємозв'язок між закінченням питання і закінченням прикметника;

закріплювати отримані навички в словосполученнях і пропозиціях;

формувати навички диференціації контрастних форм прикметників;

Актуальність і значимість проблеми:

Несформованість навичок узгодження прикметників і іменників в роді і числі найбільш часто зустрічається в усному мовленні старших дошкільників з ОНР. Дане порушення негативно впливає на весь процес формування лексико-граматичної будови, ускладнює побудову пропозицій, порушення в розумінні і вживанні граматичних конструкцій уповільнює розвиток мислення дошкільників з ОНР.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що абсолютно необхідно формувати навички узгодження прикметників з іменниками в роді і числі.

Значимість проблеми:

Труднощі в усному мовленні згодом будуть відображатися на листі, що, значним чином, створить ряд проблем при навчанні в школі. Грамотна усна і письмова мова є найважливішим показником гармонійного особистісного розвитку, яке так необхідно для успішного включення дитини з ОНР в сучасне суспільство.

Зміст методики:

Найбільш поширеною є проблема неправильного вживання родових закінчень прикметників. Це пов'язано з тим, що діти з ОНР недостатньо володіють навичками узгодження прикметників і іменників в роді і числі. Дана методика присвячена цій проблемі. Вона базується на дидактичних принципах:

- онтогенетичний принцип;

- принцип доступності;

- принцип наочності;

- принцип використання різних аналізаторів;

Методика формування навичок узгодження вибудовується в такій послідовності:

спочатку робота ведеться над прикметниками з ударним закінченням (чоловічого роду, однини);

далі відпрацьовуються прикметники даного типу, що мають ненаголошені закінчення;

потім за таким же принципом відпрацьовуються прикметники жіночого роду, середнього роду однини.

Використовується прийом багаторазового повторення і промовляння. Це сприяє запам'ятовуванню правильної форми прикметника дітьми з ОНР.

Багаторазове повторення - це основоположний принцип і він реалізується через багаторазове використання і застосування ігрових ситуацій, щоб уникнути стомлюваності дошкільнят з ОНР.

Методика заснована на ігровому сюжеті: «Подорож паровозика».

Дотримується принцип наочності і полісенсорній, полімодальності сприйняття. Якісно новим підходом є те, що посібники до даної методики створені на основі моделей реальних предметів (іграшок). Тому у дітей з ОНР з'являється можливість обмацати, помацати, відчути фактуру, будова, матеріал реальних предметів, а не тільки подивитися на картинку, яка дає тільки зоровий образ.

Багаторазове повторення реалізується при відпрацюванні різних моделей:

(Золотий, блакитний, кольоровий і відповідно - золота, блакитна, кольорова і т. Д.)

Багаторазовість повторення реалізується на основі різних лексичних тем.

Моделі узгодження прикметників і іменників в роді і числі формуються і відпрацьовуються не тільки в процесі занять, а й під час режимних моментів, в побутових ситуаціях повсякденного життя, в ігровій діяльності та інших видах діяльності дітей дошкільного віку. Таким чином навик правильного узгодження прикметників і іменників в роді і числі розвивається безперервно, що і забезпечує ефективність даного підходу, а також результативність методики, заснованої на принципі багаторазового повторення відпрацьовується лінгвістичного матеріалу.

Формування навичок узгодження прикметників і іменників в роді і числі у старших дошкільників з ОНР