Формування навичок спілкування з однолітками у дітей старшого дошкільного віку з ОНР III рівня в умовах ДНЗ
Дата конвертації01.05.2017
Розмір4.55 Kb.
ТипВІН Р. Загальне недорозвинення мови

Ольга Володіна
Формування навичок спілкування з однолітками у дітей старшого дошкільного віку з ОНР III рівня в умовах ДНЗ

Кожна людина унікальна і неповторна, але повноцінною особистістю він може стати тільки в суспільстві. Перший соціальний досвід людина набуває дуже рано. Здатність до спілкування не є вродженою, вона формується в процесі набуття життєвого досвіду. Взаємодія з однолітками - сфера контактів дитини з оточуючими людьми, яка дуже важлива для дітей. Невміння дитини організувати своє спілкування може спровокувати особистісні та поведінкові порушення. Одним з найбільш важких і поширених мовних дефектів є загальне недорозвинення мови (ОНР). Діти даної категорії вимагають іншого підходу при корекції мовних порушень, що ведуть за собою проблеми в спілкуванні. Особливості комунікативної діяльності прийоми і методи корекційної роботи визначаються не тільки характером мовного порушення, а й особливостями загального фону нервово-психічного розвитку дитини. Тому в роботі повинна враховуватися специфіка роботи з дітьми цієї категорії.

Очевидна необхідність удосконалювати традиції прийомів і методів, а також пошуку ефективних, науково обгрунтованих шляхів формування навичок спілкування у дітей із загальним недорозвиненням мови.

Спілкування це - взаємодія двох (або більше) людей, спрямоване на узгодження та об'єднання їх зусиль з метою налагодження відносин і досягнення загального результату. Основними структурними компонентами є: завдання спілкування; предмет спілкування; комунікативні мотиви; дію спілкування; засоби спілкування. Компоненти діяльності спілкування:

комунікативна сторона спілкування (складається в обміні інформацією між людьми);

інтерактивна сторона спілкування (полягає в організації взаємодії між людьми);

перцептивная сторона спілкування (процес сприйняття один одного партнерами по спілкуванню).

Навик спілкування - виділяється в компонентах діяльності спілкування. Провідним навиком спілкування дітей старшого дошкільного віку, є комунікативна сторона спілкування.

Теоретичні аспекти формування комунікативних навичок у дітей з ОНР:

1) в результаті недорозвинення мови в дітей із загальним недорозвиненням мови відзначається обмеженість доступних мовних засобів, наявність особливого звукожестового - мімічного комплексу, використовуваного дітьми, своєрідні труднощі, що виникають при переході до слова як засобу спілкування і узагальнення;

2) без спеціального навчання діти із загальним недорозвиненням мови не опановують операціями аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення;

3) недорозвинення мовних засобів у дітей знижує рівень спілкування, сприяє виникненню психологічних особливостей (замкнутості, боязкості, нерішучості); породжує специфічні риси загального і мовного поведінки (обмежену контактність, сповільнену включаемость в ситуацію спілкування, невміння підтримувати бесіду, вслухатися в чуже мовлення, проводить до зниження психічної активності;

4) рівень сформованості спілкування дитини із загальним недорозвиненням мови в багато визначається рівнем розвитку його мови.

Формування навичок спілкування з однолітками у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня, як напрямок роботи ДНЗ полягає в системі взаємодії фахівців ДОУ (вихователь, логопед). Дана робота вимагає спеціального корекційного впливу. Корекційно-розвиваюча робота по формуванню навичок спілкування з однолітками у дітей з ОНР III рівня протягом навчального року ділиться на три періоди і здійснюється за напрямками: організація занять з дітьми, організація предметно-просторового середовища, організація наступності в роботі вихователя і логопеда, організація індивідуальної і подгрупповой роботи, організація ігрової діяльності дітей.

Формування навичок спілкування з однолітками у дітей старшого дошкільного віку з ОНР III рівня в умовах ДНЗ