Скачати 24,42 Kb.

Формування екологічної культури дітей дошкільного віку (З досвіду роботи)
Дата конвертації16.06.2017
Розмір24,42 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Скачати 24,42 Kb.

ромашка польова
Формування екологічної культури дітей дошкільного віку (З досвіду роботи)

Формування екологічної культури

дітей дошкільного віку

З досвіду роботи

Підготувала: Оробей Любов Михайлівна

Курган 2016 рік

ЗМІСТ

Вступ…. 3

Завдання екологічного виховання .... 4

Умови по ознайомленню з природою ... .5

Методи і форми .... 6

Іри .... 9

Екологічна стежка ... 9

Проект ... 10

Акції ... .10

Гурток .... 11

Робота з батьками .... 11

Діагностика ... .12

Висновки ... .12

ВСТУП

Формування екологічної культури у дітей - тема актуальна. Адже нам, дорослим необхідно показати дітям чудеса нашої природи, на зміну нам йде нової покоління і наше головне завдання - прищепити любов до природи, навички дбайливого ставлення до неї, так як в цьому віці закладаються основи екологічної культури особистості. Природа залишає глибокий слід в душі дитини, вона своєю яскравістю впливає на його почуття і тим самим, бере участь в становленні особистості.

Початкові елементи екологічної культури складаються на основі взаємодії дітей під керівництвом дорослих з предметно-природним світом, який їх оточує: рослинами, тваринами і їх середовищем проживання.

В даний час цьому питанню приділяється велика увага, розроблено багато різних програм, авторами яких є С. М. Ніколаєва, Н. А. Соломонова, Н. А. Рижова і ін.

Формування екологічної культури С. Н. Миколаєва вважає, що це є - становлення усвідомлено-правильного ставлення безпосередньо до самої природи, до людей, що охороняє її, ставлення до себе, як до частини природи, усвідомлення своїх умінь творчо впливати з природою.

За висловлюванням В. А. Ясвіна, екологічна культура - це здатність людей користуватися своїми екологічними знаннями і вміннями в практичній діяльності.

З точки зору Т. В. Потапової, формування екологічної культури можна розглядати, як процес елементарних навичок неруйнівного спілкування з дикою природою і творіння розуму і рук людини, елементарні знання про відмінності живої і неживої природи.

Метою екологічного виховання є формування екологічної культури, ця мета узгоджується з концепцією дошкільного виховання. Правильно організоване і систематично здійснюване екологічне виховання - надає інтенсивне вплив на розум, почуття і волю дитини.

Дошкільна дитинство, на думку педагогів і психологів, є таким віковим періодом, коли активно формуються основи світогляду дитини, його ставлення до себе, інших людей, навколишнього світу. У цей період розвитку дитини починає складатися його емоційна сфера. Тому саме в цьому віці важливо створити умови для розвитку у дітей розуміння того, що в природі все взаємопов'язано.

Основними завданнями для формування екологічної культури дошкільників є:

Формуванні основ екологічного світогляду;

• Розширення уявлень про предмети і явища природи, рослинний і тваринний світ, правилам поведінки в природі, про існуючі в ній взаємозв'язках;

• Розвиток пізнавальних інтересів, спостережливості, любові до природи, дбайливе ставлення до неї.

При реалізації цих завдань, діти здобувають нові знання про природу, розширюють кругозір, у них формуються різні інтелектуальні вміння, вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, узагальнювати, відбувається інтенсивний розвиток мови. У дітей розширюється словниковий запас, діти вчаться пояснювати і робити висновки, слухати і сприймати мову іншої людини, беруть участь в діалозі. У дітей розвивається інтелект у всіх його формах: наочно-дієвої, наочно-образної, наочно-схематичної.

ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ

Зміст програмового матеріалу виходить з вимог програми і рівня засвоєння знань і навичок дітьми своєї групи. У програмне зміст я включила дві групи завдань:

1. освітні

2. виховні.

Освітні завдання:

Формування знань, умінь, навичок, їх уточнення і конкретизація;

• Розвиток пізнавальних навичок процесу сприйняття, пам'яті, мислення;

• Завдання, пов'язані з розвитком мови (збагачення словника, формування зв'язного мовлення);

Формування навчальних умінь: слухати однолітка, діяти за вказівкою вихователя, вміти обстежити предмет, зосереджувати на предмет, знаходити характерні ознаки;

Формування пізнавального інтересу до природи.

Виховні завдання:

Спрямовані на формування дбайливого, дбайливого ставлення до природи, розвиток естетичного ставлення до природи.

Роботу по формуванню екологічної культури я веду за різними напрямками:

Робота з дітьми - це спеціально-організовані заняття, бесіди, спостереження, екскурсії, прогулянки, експерименти, самостійна діяльність, спільна робота педагога з дітьми, додаткову освіту (гурток, ігри, які допомагають вирішувати завдання екологічного виховання;

Робота з педагогами - консультації, відкриті заняття;

Робота з батьками - консультації, анкетування, спільні заняття, випуски експрес - інформації.

УМОВИ з ознайомлення з природою

Щоб сформувати у дитини основи екологічної культури і правильне уявлення про природу потрібно створити умови по ознайомленню з природою. Природа залишає глибокий слід в душі дитини, вона своєю яскравістю впливає на його почуття і тим самим, бере участь в становленні особистості.

Для постійного спілкування з рослинами в нашій групі створено куточок природи. Він прикрашає нашу групову кімнату, приносить задоволення дітям, дає можливість проводити цікаві спостереження. Для розширення знань дітей про кімнатні рослини, мною була розроблена екологічна стежка «Кімнатні рослини».

Завдяки цьому у них формуються знання про рослини, умови їх існування, природоохоронні навички, розвивається спостережливість, пізнавальна активність.

Постійні мешканці куточка природи кімнатні рослини, діти беруть участь у догляді за ними. Спілкування викликає емоційний інтерес.

Організацію роботи по формуванню екологічної культури ми виконуємо на ділянці, де проходять щоденні прогулянки. Значну роль у вихованні екологічної культури та природоохоронних навичок грає флора і фауна ділянки дитячого саду, так як саме він є місцем спілкування дітей з природою. На ділянці дитячого саду ми організуємо, щоденні спостереження за природою, під час спостереження діти багато дізнаються про життя рослин, тварин, птахів, милуються красою природи в усі пори року.

Враження, які отримують діти від спілкування з природою - це сприяє формуванню любові до природи, інтересу до навколишнього світу. Ми маємо можливість, залучати дітей до праці в квітнику і городі. В осінній період ми з дітьми проводили очистку квітника від засохлих стебел і опалого листя. При цьому діти дізнаються, які умови необхідно створити для нормального життя рослин, набувають необхідні навички і вміння, вчаться дбайливо і дбайливо ставляться до природи.

У будь-який час року на нашій ділянці можна спостерігати птахів. Велика розмаїтість пернатих в зимовий і весняний час року. Велике скупчення снігурів, омелюхи та дроздів горобинників в урожайний рік, коли багато плодів горобини і дикої яблуні. Для птахів вивішуємо годівниці, в які насипаємо хлібні крихти, насіння, насіння бур'янів. Птахи настільки звикають до дітей і їх присутності, що дозволяють спокійно спостерігати за ними. У дітей з'являється можливість спостерігати за поведінкою птахів, їх харчуванням.

МЕТОДИ І ФОРМИ

У роботі з дітьми я використовую різні форми і методи виховання екологічної культури, яке забезпечують наочно-дієве засвоєння дітьми, змісту знань про природу. Це заняття, екскурсії, працю і спостереження - ігрові моменти, чергування в куточку природи, робота з календарем погоди.

Процес формування знань, умінь і навичок тривалий, на одних заняттях йде формування - первинних знань про природу. З цією метою використовую спостереження, розгляд картин та ілюстрацій, перегляд фільмів. На інших заняттях - поглиблюю, розширюю і конкретизую знання.

Використовую наочний метод спостереження -рассматріваніе картин, ілюстрації. Я вважаю, що наочний метод відповідає можливостям пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку, а також дозволяє сформувати у них яскраві уявлення про природу.

Словесний метод - це розповіді про предмети і явища природи, художня природознавча література про природу. Цей метод допомагає формувати у дітей емоційно-позитивне ставлення до природи.

Практичний метод - це гра, експериментування, елементарні досліди, моделювання. Використання цього методу дозволяє мені уточнити уявлення, приводити в систему отримані знання, тренувати дітей в застосуванні знань.

Особливе місце в своїй роботі я відводжу - спостереженнями та експериментування. У XVII. столітті, на думку великого чеського вченого Я. А. Коменського «всяке вчення треба починати не зі словесного пояснення речей, а з предметного їх спостереження». В. О. Сухомлинський закликав зробити «кожен крок подорожжю до чудової краси природи: безпосереднє сприйняття предметів природ, їх різноманітність емоційно впливають на дітей, викликають у них подив, радість, захоплення».

У процесі спостережень навколишньої природи створюються сприятливі можливості для різноманітної практичної діяльності дітей, для формування гуманних почуттів до представників тваринного і рослинного світу.

Щоб спостереження виконували свою позитивну роль, я намагаюся розвинути вміння спостерігати: не просто дивитися на предмет, а бачити його, милуватися ним, але все це не приходить саме по собі і тому необхідно керувати процесом спостереження і ці вміння формуються в процесі тривалої, кропіткої роботи.

Мета спостережень - це побачити прекрасне в природі і повніше відобразити образ даного предмета або явища. У процесі спостереження я використовую різні прийоми. Пропоную дітям після однократного розглядання предмета закрити очі і уявити собі, то, що він тільки що бачив, потім знову відкрити очі і уточнити те, що не вдалося розглянути в перший раз. Цей прийом повторюють ще.

Найбільш ефективним прийомом спостережень є імітація дитиною рухів, звуків, предметів і явищ природи (слухаємо тишу).Наприклад: пропоную дітям повторити рухи крил птаха під час польоту, такі імітації змушують дітей уважніше вдивлятися, вслухатися в предмет, явище. Вловлювати такі тонкощі, які при першому спостереженні «пройшли повз».

У зимово-весняний період проводимо спостереження за набуханням нирок і проявом перших листочків на гілочках, які знаходимо на вулиці і ставимо в вазу, організуємо посадку цибулі на підвіконнях, спостерігаємо за його зростанням в різних умовах: з водою, без води, зі світлом і без світла.

У весняний період виробляємо посів насіння квіткових культур, вирощену розсаду пересаджуємо в газон. У процесі цієї роботи, діти отримують і закріплюють елементарні знання про будову рослин, у них закладається розуміння зв'язку зростання і розвитку насіння з умовами навколишнього середовища.

Екскурсії в природу - це основна форма організації роботи з екологічного виховання. Екскурсії дозволяють в природній обстановці познайомити дітей з об'єктами і явищами природи. На екскурсіях знайомлю дітей з рослинами, птахами і одночасно з умовами їх проживання, це сприяє утворенню первинних уявлень про взаємозв'язки в природі. Екскурсії розвивають спостережливість дітей і інтерес до природи, вони пов'язані з перебуванням дітей на свіжому повітрі, з рухом, що зміцнює здоров'я дітей. Де ми б не перебували з дітьми, діти збирають різноманітний природний матеріал, який в подальшому ми використовуємо на заняттях, в іграх, для приготування виробів. Вважаю, що екскурсії - це ефективна форма роботи з виховання екологічної культури дітей, так як одночасно діти отримують знання і практичний досвід, збагачується духовний світ дитини, вміння вести себе, в природі дотримуючись певних правил.

експериментування

Пізнавально-дослідницька діяльність і допитливість допомагають дітям здобувати знання про явища навколишнього світу, також дає можливість «спілкуватися», «діяти» з об'єктами природи. Ця діяльність дозволяє дати дітям повнішу інформацію про досліджуваних явищах, підвищити наочність доступність матеріалів, зробити процес навчання найбільш ефективним. Пізнавально-дослідницька діяльність дозволяє найбільш повно задовольняти природну допитливість дітей.

Відомо, що ознайомлення з природою дає найбільш оптимальні результати, потрібно давати дітям можливість спілкуватися, діяти з об'єктом природи, цими можливостями володіє експеримент. Китайське прислів'я говорить: «Розкажи і я забуду, покажу, і я запам'ятаю, дай спробувати і я зрозумію». Ми звикли передавати знання через очі і вуха, але потрібно, щоб вони проходили ще й через руки, через діяльність. Чим різноманітніше і інтенсивніше пошукова діяльність, тим більше нової інформації отримує дитина, тим швидше і повноцінніше розвивається.

Експериментуючи з дітьми, я ставлю перед собою завдання:

• Спонукати дітей спостерігати, обговорювати, обстежити і визначати властивості, якості і призначення предметів;

• Підтримувати інтерес дітей до пізнання навколишньої дійсності за допомогою постановки проблемних питань, спостереження і експериментування;

• Створити умови для експериментування.

Реалізацію поставлених перед собою завдань я почала з предметно-розвиваючого середовища в групі. Щоб задовольняти інтереси дітей, я поповнила дослідницьку лабораторію матеріалами для найпростішого експериментування: металеві, дерев'яні та безпечні скляні предмети, що дозволяють познайомиться з властивостями матеріалів. Для розвитку пізнавально-дослідницької діяльності я використовую дидактичні (навчальні) або розвиваючі ігри, іграшки: мозаїки, головоломки, Н. П. І., стимулюючі у дітей здатність до класифікації і узагальнення - розрізні картинки, пазли, набори із зображенням фруктів, овочів, кольорів.

Експериментуємо ми як на заняттях, так поза занять, великі можливості для експериментування нам надала природа. Ми з дітьми провели ряд дослідів, з яких ми дізналися про властивості природних матеріалів, наприклад досліди з піском: «Властивості мокрого піску», «Чому сухий пісок просівається, а глина ні?», Проводимо досліди: «Чому дме вітер?». Дитина, який відчув себе дослідником, хто оволодів мистецтвом експерименту, перемагає нерішучість і невпевненість в собі. Взагалі досвід власних відкриттів - одна з кращих шкіл характеру.

ІГРИ

дидактичні ігри

Їх значення велике в екологічному вихованні, вони уточнюють, закріплюють, розширюють наявні у дітей уявлення про об'єкти, про явища природи. Розвивають пам'ять, увагу, спостережливість, активують різні розумові процеси, вчать застосовувати знання, збагачують словник.

НПІ

«Розрізні картинки». «Парні картинки», «Зоологічне доміно», доміно «Квіти», доміно «Гриби», «Світ тварин», «Дари природи», «Тварини і їх тварини», «Хто де живе?», «Все про час», «в саду, в полі, в городі», «Парочки», «Птахи-двійнята» - вчать класифікувати предмети за місцем проживання. Ігри з предметами природи (шишки, квасоля, камінчики, овочі) - їх можна порівняти за величиною, кольором, розкласти по порядку. Ігри «Дізнайся на смак», «Вгадай по запаху», «Чудесний мішечок» - ці ігри розвивають у дитини все аналізатори.

творчі ігри

Вони цікаві. Це один з видів будівельних ігор з природними матеріалами: пісок, глина, сніг, камінчики і т. Д. Цінність природного матеріалу і різноманіття його використання допомагає дітям відкривати нові властивості і якості предметів.

ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА

У вихованні екологічної культури та екологічної свідомості допомагає - екологічна стежка. Вона дозволяє більш продуктивно використовувати прогулянки з дітьми по формуванню екологічної культури та одночасно для оздоровлення дітей на свіжому повітрі. На стежці можна проводити спостереження за сезонними змінами, які допомагають по-справжньому побачити, відчути красу природи, змушують дітей осмислено ставитися до природи; гри, театралізовані вистави, екскурсії. Об'єкти екологічної стежки дають більше можливості для: сенсорного розвитку дитини, для проведення систематичних спостережень, екологічних свят, емоційного розвитку дітей, формується почуття близькості: дітей до природи. Працюючи по екологічній стежці, діти дізнаються про різноманітність рослин, які ростуть на території нашого дитячого садка і в його стінах, вчаться встановлювати взаємозв'язок явищ в природі.

Екологічна стежка служить підмогою у вихованні любові і дбайливого ставлення до природи рідного краю і її надр.

ПРОЕКТ

Для формування життєвого досвіду дітей із взаємодії з навколишнім світом, використовую проекти. Цей метод стимулює потреба дітей в самореалізації, самовираження і творчої діяльності. Він реалізує принцип співпраці дітей і дорослих. Мною були проведені проекти: «Стежкою безкорисливої любові», «Безсловесні« мученики »науки»

До виконання проектів було залучено і батьки. Проект має на меті «Стежкою безкорисливої любові» - це привернути увагу до пернатих і турбота про них. Діти з великим бажанням відгукнулися на заклик зробити годівниці і взяти участь в конкурсі. За наполяганням дітей батьки виготовили різні годівниці для птахів. Була організована виставка, де всі діти і батьки, навіть з сусідніх груп, захоплювалися різноманітністю столових. В результаті всі учасники були відзначені призами в різних номінаціях: найбільша, найгарніша, найзручніша, найпривабливіша, найяскравіша і т. Д.

При завершенні проекту діти зрозуміли, що вони можуть зберегти життя. Нехай навіть однієї, але живий птиці. Я думаю, що проект діти запам'ятали, і будуть здійснювати його будинку.

Проект має на меті «Безсловесні« мученики »науки» - познайомити дітей зі способом життя жаб, їх різноманітністю і внеском жаб в науку. Найголовніше в цьому проекті змінити ставлення до жабам.

АКЦІЇ

Для формування у дітей екологічної культури та екологічної свідомості

використовую - екологічні акції - це соціально значущі заходи. Їх можна проводити як з дітьми, так і спільно з їх батьками. Акції мають велике виховне значення для дітей і служать хорошою екологічної пропагандою серед батьків.

Напередодні нового року ми провели дві акції спільно з батьками: «Прикрасимо групу самі, новорічними чудесами», «Прикрасимо ялинки у дворі, на радість нашій дітворі». У цих акціях активну участь взяли батьки наших дітей, було дуже багато зроблено цікавих новорічних прикрас з «сміття»: коробки з під соку, пляшки з під шампуні, старий хутро, подарункові пакети і т. Д.

Мета цих акцій: дбайливе ставлення до живих деревах, викликати радість у дітей і дорослих до краси цих дерев.

Що може зробити дитина? У докази, що може зробити дитина, була проведена акція «Радість в кожен куточок». Мета акції: узагальнити знання дітей і підвести до висновку про те, що наша Земля, природа потребує допомоги дітей.

Відомо, що ознайомлення дітей з природою, формування екологічної культури у дітей дає найбільш повні результати, якщо ця робота здійснюється в системі, для цього я розробила перспективно-тематичний план. А також розробила тематику екологічних проектів для дітей середньої та старшої груп.

КРУЖОК

Роботу з виховання екологічної культури у дітей здійснюю через додаткову освіту. Гурток, керівником якого я є, називається «Природа - чудесніца». Завдання гуртка, яку я ставлю перед собою - це розширювати у дітей інтерес до навколишнього світу; формувати у дітей уявлення про зв'язок рослин з різними екологічними факторами; розширювати і поглиблювати знання дітей про тварин, птахів, рослинах і їх взаємозв'язках; формувати екологічно грамотне та безпечне для природи і для самої дитини поведінку; розвивати допитливість, інтелектуальні, творчі здібності дітей; Виховувати дбайливе і гуманне ставлення до природи і її охорону. Дати дітям більш повну інформацію про досліджуваних явищах, підвищити наочність, доступність матеріалу, зробити процес навчання найбільш ефективним.

Тематика гуртка різноманітна. Завдяки кухоль у дітей розвивається інтерес до навколишнього світу. Діти вчаться бачити красу природи, створюють композиції з природного матеріалу. Вони стали доброзичливі до оточуючого їх світу, один до одного і дорослим.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Працюючи з проблеми формування екологічної культури у дітей, я відводжу велику роль до співпраці з батьками. Відомо, що ні одну виховну задачу не можна успішно вирішити без контакту з сім'єю. У нас в групі пройшли зустрічі в сімейному клубі «Мій будинок - моє здоров'я», «Вітамінний калейдоскоп», «Екологічний тренінг» і ін.

Робота з екологічного виховання ведеться через експрес-інформацію.

ДІАГНОСТИКА

Щоб виявити рівень розвитку пізнавальних процесів з екологічного виховання дітей, я проводжу діагностику вона дозволяє більш докладно і точно зафіксувати результати в екологічному вихованні дитини. Діагностику знань дітей здійснюю на прикладі тих об'єктів і явищ природи, які оточують дітей і добре їм знайомі, з якими вони перебували неодноразово. Діагностику екологічної вихованості слід проводити два рази на рік (початок і кінець навчального року). На основі діагностики я враховую індивідуальні можливості розвитку дітей, коректую свою діяльність, планую роботу з їх батьками.

ВИСНОВКИ

Аналізуючи виконану мною роботу, можу сказати, що результати змінилися.

Моя задача - підтримувати інтерес дітей до навколишнього світу, виховувати дбайливе ставлення до природи.Скачати 24,42 Kb.


Формування екологічної культури дітей дошкільного віку (З досвіду роботи)

Скачати 24,42 Kb.