Форми методичної роботи з педагогами за напрямом «Спілкування як провідний засіб розвитку мовлення дітей»
Дата конвертації21.06.2017
Розмір4,7 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Віра Атяшево
Форми методичної роботи з педагогами за напрямом «Спілкування як провідний засіб розвитку мовлення дітей»

Введення Федерального державного освітнього стандарту призвело до необхідності перебудови діяльності педагога, що працює з дітьми дошкільного віку. У педагога повинні бути сформовані основні компетенції, необхідні для створення соціальної ситуації розвитку вихованців, що відповідає специфіці дошкільного віку.

Сьогодні необхідні нові підходи до організації методичної роботи в ДНЗ. Перш за все, сприятливі умови для підвищення активності та ініціативи вихователів, для пробудження і заохочення їх творчих пошуків. Різноманітні форми роботи з педагогами, що сприяють підвищенню їх кваліфікації.

Інноваційна методична робота - частина професійно-управлінської, педагогічної діяльності, відмітними особливостями якої є:

• забезпечення роботи освітнього закладу в режимі розвитку;

відбір змісту методичної роботи, що забезпечує особистісний розвиток дитини дошкільного віку, його саморозвиток;

• забезпечення педагогів інформацією про інноваційні факти та явища;

• оснащення педагогів способами професійно педагогічної діяльності, що створює ефективний вплив на особистісний розвиток дитини.

Методична робота в дитячому садку постійно оновлюється: велике значення надається надання різноманітної допомоги педагогам, залучення уваги до їхнього досвіду роботи.

Форми методичної роботи з педагогами

Форма роботи Найменування заходу Мета

Семінари-практикуми

1. «Розвиваємо мова дітей»: головні напрямки в розвитку мови дітей (за віковими групами);

2. «Стилі педагогічного спілкування» 3. Використання мультімідейние гри у напрямку Cпособствовать підвищення психологічної компетентності педагогів в рамках теми.

Майстер-клас для педагогів

1. «Використання методу проектів у розвитку у дошкільнят комунікативних здібностей»

2. «Сім'я і дитячий садок, як партнери в формуванні дитячого здоров'я»

3. «Уміння взаємодіяти з педагогами» Підвищення професійної компетентності вихователів з формування потреби в спілкуванні і соціальних контактах дошкільнят

Педагогічна рада 1. «Мовний розвиток за допомогою сучасних технологій»

2. «Стратегії взаємодії дитячого садка і сім'ї» Підвищити рівень професійної майстерності педагогів в питаннях взаємодії з сім'ями вихованців.

Огляди-конкурси

1. «Розвиваюча предметно-просторове середовище в моїй групі»

методичне об'єднання

Формування творчої особистості дитини засобами театральної діяльності »Підвищити рівень з бажанням спілкуватися з колегами проявляти ініціативу в спілкуванні.

Ділова гра

«Це доросле слово - етикет Cпособствовать підвищення психологічної компетентності педагогів в рамках теми

творчий годину

1. «Роль казки в розвитку дитячої емоційності».

2. Як організувати проектну діяльність з дитиною ». Підвищується рівень в освіту комунікативних можливостей, що дозволяє нам більш ефективно здійснювати формування у дітей комунікативних навичок.

КВН

«Світ спілкування» Підвищити рівень комунікативної компетентності.

Дискусія «Спілкування з батьками: і складно і легко» Уміння досить обґрунтовано, аргументовано висловити свою точку зору, відстояти її в суперечці з опонентами.

Консультація-діалог «Сором'язливі діти» Привернути увагу педагогів до найбільш складних аспектів викладається теми, підвищити їх активність, спонукати міркувати, аналізувати.

Мультимедійні презентації «Мовна развівалочка» Формують інформаційну культуру педагогів, і сприяють підвищенню

якості навчально-виховного та управлінського процесу.

Форми методичної роботи з педагогами за напрямом «Спілкування як провідний засіб розвитку мовлення дітей»