• Глава 1. Фізкультурні свята як одна з форм фізичного виховання дитини 1.1 Завдання і особливості фізичного виховання школярів на сучасному етапі
 • 1.2 Морфофункціональні особливості дітей молодшого шкільного віку
 • 1.3 Особливості психічного розвитку дітей 7 - 11 років
 • 1.4 Резерв рухової активності
 • Глава 2. Завдання, методи, організація, дослідження фізкультурно-оздоровчих свят для дітей молодшого шкільного віку
 • 2.1 Класифікація свят для дітей молодшого шкільного віку
 • 2.2 Педагогічні вимоги до організації фізкультурних свят
 • 2.3 Дослідження та планування фізкультурного свята "Мама, тато, я - спортивна сімя" для дітей молодшого шкільного віку
 • Перший конкурс - комбінована естафета.
 • Другий конкурс - комбінована естафета.
 • Четверта естафета.
 • Шоста естафета - "Переправа.
 • Восьма естафета - "Посадка і збір овочів.
 • Девятий конкурс - "Автограф.
 • Десятий конкурс - "Ланцюжок.
 • Глава 3. Результати дослідження та їх обговорення 3.1 Схема аналізу та самоаналізу
 • 3.2 Співпраця батьків зі школою
 • 3.3 Очікувані результати
 • практичні рекомендації
 • Список літератури

 • Скачати 45,71 Kb.

  Фізкультурні свята як засіб гармонійного розвитку дитини молодшого шкільного віку
  Дата конвертації31.03.2017
  Розмір45,71 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Скачати 45,71 Kb.

  Зміст

  Вступ

  Глава 1. Фізкультурні свята як одна з форм фізичного виховання дитини

  1.1 Завдання і особливості фізичного виховання школярів на сучасному етапі

  1.2 Морфофункціональні особливості дітей молодшого шкільного віку

  1.3 Особливості психічного розвитку дітей 7 - 11 років

  1.4 Резерв рухової активності

  Глава 2. Завдання, методи, організація, дослідження фізкультурно-оздоровчих свят для дітей молодшого шкільного віку

  2.1 Класифікація свят для дітей молодшого шкільного віку

  2.2 Педагогічні вимоги до організації фізкультурних свят

  2.3 Дослідження та планування фізкультурного свята "Мама, тато, я - спортивна сім'я" для дітей молодшого шкільного віку

  Глава 3. Результати дослідження та їх обговорення

  3.1 Схема аналізу та самоаналізу

  3.2 Співпраця батьків зі школою

  3.3 Очікувані результати

  висновки

  практичні рекомендації

  Список літератури

  Вступ

  Фізичне виховання - одна з форм педагогічної діяльності, яка має велике значення в житті людини. Фізична культура - частина способу життя людини, система спеціальних вправ і спортивної діяльності, спрямована на розвиток його фізичних і духовних сил. Вона спирається на наукові дані про фізичних психічні можливості організму, на спеціально-матеріально-технічну базу, що сприяє їх прояву і розвитку.

  У навчальному посібнику Е.Я. Степанівка дається наступна характеристика фізичної культури: Фізична культура як частина загальної культури суспільства, одна з сфер соціальної діяльності, спрямована на зміцнення здоров'я, розвитку фізичних здібностей людини; сукупність матеріальних і духовних цінностей суспільства в галузі фізичного вдосконалення людини.

  "Значення фізичної культури в шкільний період життя людини полягає в створенні фундаменту для всебічного фізичного розвитку, зміцнення здоров'я, формування різноманітних рухових умінь і навичок". - З навчального посібника Ж.К. Холодова і В.С. Кузнєцова.

  Масовість і загальність фізичної культури забезпечується обов'язковими програмами фізичного розвитку дошкільників в дитячому садку; комплексною програмою фізичного виховання учнів усіх класів загальноосвітньої і професійної школи; фізичною підготовкою в вузах, спорттовариства клубах, секціях, здоров'я; програмами спортивних шкіл, гуртків, зарядкою будинку і на виробництві.

  Фізичне виховання є цілеспрямована, чітко організована і планомірно здійснювана система фізкультурної та спортивної діяльності дітей. Гармонійний розвиток особистості - це розвиток усіх здібностей особистості, розвиток тіла і духу, моральності і практичності, знань і умінь, технічного та гуманітарного мислення, здатності, як до фізичного, так і до інтелектуального пошуку.

  Гармонійний розвиток дитини включає в себе - розвиток тіла, душі і духу. Розвиток тіла - фізичний розвиток, сильне і витривале тіло, прекрасне здоров'я; розвиток душі - чуттєвий і емоційний досвід, оволодіння мистецтвами, сприйняття мистецтва - спілкування з красою; розвиток духу - пізнання світу і себе. Гармонійний розвиток дитини - це не тільки робота над його фізичними досягненнями, це результат грамотно вибудуваного виховання, що враховує природні здібності дитини.

  На думку авторів навчального посібника "Теорія і методика фізичного виховання і спорту Холодова Ж.К. і Кузнєцова В.С. саме" в шкільному віці досягається певний рівень фізичної і розумової працездатності, що в цілому дозволяє успішно освоювати програмні матеріали теоретичних навчальних дисциплін і фізкультурних програм навчання. "Однією з форм фізичного виховання дитини молодшого шкільного віку і істотним напрямком позакласної роботи є організація та проведення спортивно-масових заходів в школі. Спортивний захід - свято - це сукупність дій в процесі спеціально організованих спортивних змагань, об'єднаних освітньої завданням і мають риси фізкультурно-спортивного видовища. До них відносяться спортивні свята, організація шкільних спартакіад, змагань, "днів здоров'я.

  Мета даної курсової роботи показати, як фізкультурні свята впливають на формування особистості дитини молодшого шкільного віку - на розвиток тіла, душі і духу.

  Об'єкт дослідження - фізкультурні свята як оздоровчий, пізнавальний, виховний процес. Предмет дослідження - вплив фізкультурних свят на процес формування гармонійного розвитку дитини молодшого шкільного віку.

  Актуальність цього питання в тому, що фізичне виховання молодших школярів має свою специфіку, обумовлену їх анатомофизиологических і психологічними особливостями, а також тим, що приходячи в школу, учні потрапляють в нові умови, до яких їм потрібно пристосуватися, звикнути.

  Ось що пишуть про фізичне виховання молодших школярів в навчальному посібнику Ж.К. Холодов і В.С. Кузнєцов: З початком навчання значно зростає обсяг розумової праці дітей і в той же час обмежується їх рухова активність і можливість перебувати на відкритому повітрі. У зв'язку з цим правильне фізичне виховання в молодшому шкільному віці є не тільки необхідною умовою всебічного гармонійного розвитку особистості учня, а й дієвим фактором підвищення його розумової працездатності. Крім того, шкільний вік вважається найбільш сприятливим для навчання руховим умінням і навичкам.

  У цій роботі буде проведено дослідження організації і проведення фізкультурних свят як засіб гармонійного розвитку дитини молодшого шкільного віку.

  Метод дослідження - аналіз науково-методичної літератури, висновки з власного досвіду ведення баскетбольної секції для школярів молодшого віку.

  Доцільно, якщо є можливість провести при експериментальному проведенні дослідження анкетування і спостереження учасників свята (в даному випадку учнів та їх батьків) і за даними показниками зробити висновки про ефективність даного спортивного свята.

  фізкультурний свято шкільний вік

  Глава 1. Фізкультурні свята як одна з форм фізичного виховання дитини

  1.1 Завдання і особливості фізичного виховання школярів на сучасному етапі

  Дитячий вік - це час інтенсивного формування і розвитку функцій всіх систем організму і психіки, розкриття здібностей, становлення особистості. Разом з тим, це сприятливий період для позитивного впливу на розвиток дітей фізичної культури. Саме в дитячому віці є всі умови для всебічного, гармонійного фізичного розвитку, освіти, виховання і оздоровлення.

  Однак з початком навчання дітей в школі їх добова рухова активність знижується приблизно в два рази. Підтримка і зміцнення фізичного здоров'я учнів безпосередньо пов'язане з їх руховою активністю. Навчальні перевантаження школярів змушує їх годинами просиджувати над зошитами та книжками, захоплення комп'ютерними іграми, відеофільмами - головні причини малорухливого способу життя. В результаті недостатньої рухової активності в організмі школяра порушуються нервово-рефлекторні зв'язки, закладені природою, що призводить до розладу регуляції діяльності серцево-судинної та інших систем, порушення обміну речовин, до затримки росту і розвитку, зниження адаптаційних можливостей організму, загального погіршення стану здоров'я.

  За висновком фахівців, обсяг рухової активності школяра має становити не менше шести годин на тиждень. У цьому випадку, у учнів спостерігаються найбільш високі показники розумової працездатності, підвищується їх успішність, зростає опірність організму до простудних захворювань. Уроки фізкультури лише частково виконують цю задачу.

  Один з можливих шляхів вирішення цього завдання - це проведення в позаурочний час у великому обсязі спортивно-масових оздоровчих заходів - свят. Свята в житті школяра займають не останнє місце. Систематично щоденні заняття, великий обсяг інформації - все це є певним навантаженням для дитини, якій в силу його вікових особливостей необхідна певна "доза рухової активності. Збільшити рухову активність школярів можна за рахунок спортивних заходів, свят, конкурсів, ігор, розроблених для школярів молодшого віку .

  Цінність таких заходів полягає в тому, що вони не вимагають від учасників спеціальної підготовки, а можуть проводитися в будь-який час року, брати участь в них можуть діти різного віку.

  Залежно від мети і завдань, фізкультурні свята можуть сприяти розвитку рухових якостей, формувати такі позитивні риси характеру, як впевненість в своїх силах, здоровий азарт і спортивну злість, почуття взаємодопомоги, вміння приборкувати свої емоції, підпорядковувати свої інтереси інтересам команди.

  1.2 Морфофункціональні особливості дітей молодшого шкільного віку

  Молодший шкільний вік вважають найбільш сприятливим, він виділяється серед інших вікових груп найменшою захворюваністю.

  У цей час відбувається накопичення сил для подальших етапів життя. Зростання фізичних сил відбувається одночасно з розумовим розвитком.

  Нервова система. Межі молодшого шкільного віку встановлюються з 6 - 7 до 9 - 10 років. У цей період відбувається подальший фізичний і психофізіологічний розвиток дитини. Перш за все, вдосконалюється робота головного мозку і нервової системи. Недосконалість регулюючої функції кори виявляється у властивих дітям даного віку особливості поведінки, організації діяльності та емоційної сфери: молодші школярі легко відволікаються, не здатні до тривалого зосередження, збудливі, емоційні. Ці особливості описані в підручнику І.В. Дубровиной.

  Кісткова і м'язова система. Молодший шкільний вік характеризується відносно рівномірним розвитком опорно-рухового апарату, але інтенсивність росту окремих розмірних ознак різна. Так довжина тіла збільшується в цей період в більшій мірі, ніж його маса. Суглоби дітей цього віку дуже рухливі, зв'язковий апарат еластичний, скелет містить велику кількість хрящової тканини. Хребетний стовп зберігає велику рухливість до 8 - 9 років. У навчальному посібнику Ж.К. Холодова і В.С. Кузнєцова приводяться описи особливостей кісткової і м'язової системи.

  Серцево-судинна система. Ставлення ваги серця до ваги тіла наближається в цьому віці до такого ж, як у дорослих, проте, постачання кров'ю тканин тіла відбувається майже в два рази швидше. Цим забезпечується більш інтенсивний обмін речовин. Частота пульсу у віці 7 - 11 років коливається між 84 і 90 ударами в хвилину. Процес розвитку серця ще не завершений, чим пояснюються різкі коливання частоти пульсу під впливом незначних причин. У той же час відзначається швидка пристосованість до навантажень

  Дихальна система.Недостатня глибина дихання компенсується порівняно високою частотою - від 20 до 22 разів на хвилину.

  Обмін речовин стає активніше, так як тривале зростання і збільшення ваги тіла вимагають посиленого харчування. Дітей даного віку необхідно годувати 4 - 5 разів на добу.

  У цей період удосконалюються природні рухи, вони стають все більш координовані. Однак, розвиток механізмів центральної нервової системи ще недостатньо, тому діти 7 - 11 річного віку швидко стомлюються, отже, діяльність, яку виконують діти, повинна бути різноманітна за характером, впливу на ті чи інші м'язові групи або системи організму, а також чергуватися з короткостроковим відпочинком , тоді діти не будуть втомлюватися.

  1.3 Особливості психічного розвитку дітей 7 - 11 років

  Особливостями психофізичного виховання в цьому віці є:

  процеси збудження в центральній нервовій системі переважають, що пояснює непосидючість дітей даного вікового періоду;

  процеси гальмування відрізняються слабкістю - звідси їх зайва квапливість;

  збудження і гальмування характеризується малою рухливістю, що особливо яскраво проявляється в невмінні швидко перемикатися з однієї роботи на іншу (тому необхідно робити невеликі паузи в заняттях з цими дітьми).

  Розвиток основних психофізичних якостей, відбувається в тісному зв'язку з формуванням рухових навичок. Ці особливості описані в підручнику Е.Я. Степанівка.

  У молодшому шкільному віці відбувається інтенсивний ріст мускулатури, розвиток м'язової сили, координації при загальному збільшенні рухливості. Однак діти не можуть тривалий час виконувати одноманітні, навіть нескладні руху, мускулатура у них ще не окріпнула, а стомлюваність висока.

  Молодший шкільний вік - сприятливий період для розвитку всіх координаційних і кондиційних здібностей. Можна розвивати такі координаційні здібності як точність відтворення і диференціювання просторових, тимчасових і силових параметрів рухів, рівновагу, ритм, швидкість і точність реагування на сигнали, узгодження рухів, орієнтування в просторі і кондиційні (швидкісні, швидкісно-силові, витривалість і гнучкість).

  1.4 Резерв рухової активності

  Уроки фізичної культури виконують дефіцит рухової активності тільки на 11%. Два з половиною години в тиждень занять фізичною культурою в школі не зможуть сформувати звичку до збереження власного здоров'я.

  Значить, школа і сім'я повинні зробити набагато більше, ніж вони роблять, щоб допомогти дитині полюбити себе, своє тіло, своє здоров'я, себе самого і об'єктивно допомогти збільшити рухову активність.

  Дитина - молодший школяр - надзвичайно подражателен і, якщо батьки самі стежать за своїм здоров'ям, за своєю фізичною формою, то і дитина буде жити за тими правилами і законами, які культивуються в його родині. Зарядка вранці, вечірні піші прогулянки, активний відпочинок під час канікул, вихідні дні на природі - ось ліки від тих хвороб душі і тіла, які можуть з'явитися, якщо батьки не виховають у дітей звички бути душевно фізично здоровими.

  Крім сім'ї розвитку рухової активності дитини серйозну увагу може і повинна приділяти школа. Позакласна спортивно-оздоровча робота, що проводиться в суботу, в святкові дні і під час канікул - ось резерв, який підвищить рухову активність і поліпшить фізичну підготовку не тільки навчаються, а й батьків.

  Успіх в розмаїтті форм. Головне знайти такі форми заходів, які не тільки сприяли б розвитку фізичних якостей, але і допомогли б закріпленню дозвіллєвих знань і умінь. Це все буде сприяти підвищенню емоційного тонусу, активності не тільки дітей, а й їхніх батьків, дасть можливість самовиразитися.

  Глава 2. Завдання, методи, організація, дослідження фізкультурно-оздоровчих свят для дітей молодшого шкільного віку

  Метою фізичного виховання в школі є сприяння всебічного розвитку особистості школяра - це міцне здоров'я, хороший фізичний розвиток, оптимальний рівень рухових здібностей, знання і навички в області фізичної культури, мотиви і вміння здійснювати фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність.

  У навчальному посібнику Ж.К. Холодова і В.С. Кузнєцова виділені наступні завдання при проведенні фізкультурних заходів для дітей даного віку:

  - зміцнення здоров'я, поліпшення постави, профілактика плоскостопості, сприяння гармонійному розвитку особистості;

  - оволодіння основами різноманітних життєво важливих рухів;

  - формування елементарних знань про особисту гігієну;

  - вироблення уявлень про основні види спорту;

  - прилучення до самостійних занять фізичними вправами;

  - виховання чесності, дисциплінованості, чуйності, сміливості.

  Система фізичного виховання повинна створювати максимально сприятливі умови для розвитку і розкриття не тільки фізичних, а й духовних здібностей дитини, його самовизначення. Комплексна програма включає в себе зміст основних форм фізичної культури в 1 - 4 класах, складається з чотирьох взаємопов'язаних частин:

  - уроки фізичної культури,

  - фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального та продовженого дня,

  - позакласна робота,

  - фізкультурно-масові і спортивні заходи.

  Результативність позакласних форм фізичного виховання, фізкультурно-масових і спортивних заходів, фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечується спільними зусиллями директора школи, його заступників з виховної та навчальної роботи, вчителів фізичної культури, вчителів початкової школи, фізкультурного активу учнів старших класів, тренерів, спортсменів, які шефствують організацій, батьків.

  Створена Ляхом В.І. програма для школярів 1 - 4 класів, створювалася з урахуванням того, що система фізичного виховання, яка об'єднує певні і позаурочні форми занять фізичними вправами і спортом, повинна створювати сприятливі умови для розкриття і розвитку не тільки фізичних, а й духовних здібностей дитини, його самовизначення.

  2.1 Класифікація свят для дітей молодшого шкільного віку

  Фізкультурні свята в початкових класах зазвичай присвячуються яким-небудь знаменним датам. У програму таких свят, як правило, включають парад учасників та урочисте відкриття свята з підйомом прапора, масові гімнастичні виступи, найпростіші спортивні змагання, ігри, атракціони, танці, хороводи, пісні.

  У положенні про свято вказуються: мета, завдання, час і місце проведення, порядок його підготовки (розподіл обов'язків між його організаторами), порядок відкриття і закриття, склад учасників і програми показових виступів, учасники та програми масово - затейной частини, форма заявок на участь в змаганнях.

  На урочистому закритті свята вручають призи та грамоти переможцям.

  В ході будь-якого свята здійснюється рішення цілого ряду завдань, що сприяють гармонійному розвитку дитини, але одночасно ставиться головне завдання, відповідно до якої підбирається тематика і змісту, визначаються методи та прийоми роботи.

  За домінуючою задачі виділяють наступні свята.

  Формування здорового способу життя. Це тематичні свята типу "Сонце, повітря і вода наші найкращі друзі," День здоров'я.

  Виховання інтересу до фізкультури і спорту, до особистих досягнень, до спортивних подій нашої країни і всього світу. Характерними особливостями цих свят є включення в їх програму ігор з елементами командного і особистого матеріалу і естафет. Підбір пізнавального матеріалу про олімпійський рух, російських спортсменів. Тематика таких свят "Олімпійці серед нас," Веселі старти.

  Жартівливі свята - розваги з метою створення гарного настрою від ігор, атракціонів, спільної з дорослими діяльності, музичного супроводу, забавних атрибутів. Мета таких свят - позбавити дітей, доставити їм задоволення.

  Демонстрація спортивних досягнень. Таке свято зазвичай поєднується з підсумковими подіями в житті дітей: закінчення навчального року ( "Якими ми стали) або сезонними змінами: кінець зими, літа (" Лижні змагання, "Велосипедні гонки).

  Формування пізнавальної активності. Мета - розширювати і систематизувати знання в області екології, географії, астрономії, літератури. У такі свята включаються змагання ерудитів: вікторини, розгадування кросвордів, відгадування загадок. Такі вікторини і конкурси повинні бути суміщені з змагальними, руховими конкурсами.

  Виховання моральних якостей. Ігрова діяльність, спрямована на формування готовності і вміння прийти один одному на допомогу, є неодмінним компонентом змісту цих свят.

  За руховому змісту свята діляться:

  - на комбіновані - будується на основі поєднання різних видів фізичних вправ: гімнастики, рухливих і спортивних ігор, спортивних вправ;

  - на основі спортивних ігор (проведення між паралельними групами чемпіонатів з футболу, баскетболу, хокею та інших спортивних ігор). Можна включити в свято гри - естафети та ігри з елементами індивідуальних і колективних змагань;

  - на основі спортивних вправ. Такі свята організовуються на основі об'єднання кількох сезонних видів спорту (наприклад, ходьба на лижах, катання на санках взимку або катання на велосипеді, роликах влітку);

  - на основі рухливих ігор, атракціонів, забав. Це найбільш поширений вид свята. Він не вимагає складного інвентарю, спеціально обладнаного майданчика. Універсальність свята полягає в тому, що до участі в ньому можна залучити дітей різного віку і дорослих.

  За методами проведення свят виділяються наступні їх різновиди:

  - ігрові - проводяться з дітьми різного віку; гри - прекрасний засіб розвитку. Діти молодшого віку захоплюються найрізноманітнішими рухливими іграми. Деякі описані в посібнику Прібищенко М.Н. "Спортивні свята цілий рік.

  - змагальні - учасники двох і більше команд змагаються між собою або всі діти вступають в протиборство з реальним або уявним персонажем;

  - сюжетні - виконання рухових завдань здійснюється відповідно до розповіддю ведучого, а всі ігри і вправи зв'язуються єдиною темою і ідеєю;

  - творчі - їх мета формування творчої активності, вміння самостійно приймати рішення, ініціативи (це завдання - головоломки, пошукові питання).

  2.2 Педагогічні вимоги до організації фізкультурних свят

  Фізкультурні свята в школі організовуються відповідно до програмних вказівками, періодичність їх проведення два рази на рік. На початку року бажано чітко спланувати фізкультурні свята, намітити їх тематику. Це дозволить передбачити найбільш доцільне їх поєднання зі святами суспільно-політичної спрямованості, присвяченими днях загальнонародних урочистостей, наприклад: свята присвячені Дню Перемоги, Дню фізкультурника.

  При будь-якій формі організації фізкультурного свята школярів, він повинен бути справжнім святом для дітей. Неприпустимо переростання дитячого свята в розважальне видовище для дорослих. Неприпустимий відбір учасників свята з дітей, які відзначилися на поетапних змаганнях. Такий підхід не відповідає особливостям психічного і фізичного розвитку дитини. Тренувальні заняття з такими дітьми відволікають увагу викладачів від систематичної роботи з усіма хлопцями. Як правило, на змаганнях з послідовним вибуванням від етапу до етапу слабших учасників, виникає обстановка надмірного дитячого збудження.

  Це несприятливо для розвитку і виховання дитини: у більш підготовлених дітей це може привести до зародження егоїстичних рис характеру - зазнайству, недоброзичливому відношенню до партнерів, неповагу до слабших, у останніх викликати невпевненість в своїх силах, знизити інтерес до занять.

  Активна діяльність усіх дітей на фізкультурному святі - важливий фактор його виховно-освітньої ефективності. Організаторам свята необхідно подбати про те, щоб ніхто з дітей не знаходився в рядах постійних глядачів, уболівальників. Діти повинні всі разом і по черзі командами брати участь в різних номерах програми, допомагати провідним і суддям. Дітям властиво емоційно-дієве сприйняття відбуваються на святі змагань, естафет, атракціонів. Дорослі не повинні забувати про це, прагнути до підтримки на святі розумної організованості і дисциплінованого поведінки дітей.

  2.3 Дослідження та планування фізкультурного свята "Мама, тато, я - спортивна сім'я" для дітей молодшого шкільного віку

  В існуючій методичній літературі часто зустрічається, коли спортивні змагання називають святами спорту. Дійсно, добре організовані змагання з парадом відкриття і закриття, урочистим нагородженням переможців є своєрідним святом спорту. Але для фахівця фізкультурні свята - це комплексний захід, що включає в себе змагання, показові виступи, конкурси, вікторини, ігри і, найголовніше, що охоплює всіх учасників. При складанні програми фізкультурного свята "Мама, тато, я - спортивна сім'я" були враховані рекомендації з організації (з методичного посібника Погадаева Г.І. "Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у школі).

  Для свята характерні урочисті паради і церемонії відкриття і закриття, запрошення гостей. Всі свята присвячуються історичним подіям або подій в житті школи, і це накладає на характер їх проведення, програму змісту ігор, конкурсів, вікторин, масових виступів.

  До організації, складання програми, підготовки треба залучити вчителів і учнів, а в даному випадку і батьків, так як в святі беруть участь батьки учнів.

  При складанні програми фізкультурного свята "Мама, тато, я - спортивна сім'я, який передбачається провести під девізом" Здоров'я - головний підсумок, бадьорість - головна перемога, доцільно позначити наступне:

  ) Мета фізкультурного свята: пропаганда здорового способу життя через спортивно-оздоровчу позаурочну діяльність;

  2) Завдання:

  - зміцнення здоров'я та фізичного розвитку учнів і їх батьків;

  - координація роботи виховної спрямованості зі співробітництва сім'ями;

  - згуртування колективу учнів, батьків;

  - розвиток сили, спритності, швидкості, фізичного вміння та навичок;

  - виховання любові до фізкультури і спорту, почуття дружби, взаємовиручки, колективізму;

  - придбання позитивних емоцій усіма учасниками свята.

  Для того, що б свято вдалося, треба створити передсвятковий настрій. Воно пов'язане з очікуванням чогось приємного, доброго. Дітям необхідно знати, що на святі їх чекає щось цікаве і таємниче.

  Якщо дітям обіцяно цікаве свято, якщо він їх колективне творіння, не знадобиться розпорядження щодо обов'язкової явки. Спільність пережитих почуттів збагачує емоційний досвід дітей, а саме свято, що викликав спільні переживання і радісні почуття, стає ефективним засобом виховної роботи вчителя. Успіх свята забезпечується використанням комплексу засобів емоційно-морального впливу на його учасників. Провідне місце в ньому належить слову, який містить основну інформацію, яка впливає на рухову діяльність дітей. Вплив слова підсилюють засоби наочності, коли підготовлений учень сам показує завдання, а не вчитель. Створенню емоційного настрою учасників свята сприяють різноманітні види завдань, жарти.

  Музичне оформлення грає величезну роль в будь-якому святі. Феномен музики полягає в тому, що спортивний марш дисциплінує учасників. Тому відкриття і закриття свята краще супроводжувати спортивним маршем. Також конкурси можуть супроводжуватися музикою, що задає темп виконання завдань. До свята повинна бути підготовлена ​​фонотека. Музичне оформлення зручніше записати на один з носіїв інформації і кілька разів зробити прогін записи. Музичне оформлення спільно можуть зробити вчитель музики та інформатики.

  Змагальна атмосфера - важливий компонент будь-якого свята. Змагання зміцнює почуття приналежності до свого колективу, формує навички співпраці. На святі повинні виникати моменти вольового, фізичного, емоційного напруження і емоційної розрядки (кричалки, частівки, речівки).

  Оформлення спортивного майданчика грає важливу роль. Майданчики повинні бути оформлені барвистими таблицями для занесення результатів конкурсів, гаслами, закликами, прапорами, що також створює святкову атмосферу.

  Афіша важлива складова свята, її слід зробити яскравою і такою, що запам'ятовується.

  Це свято, як і всі інші фізкультурні свята, краще проводити, починаючи з другої половини вересня, коли учні адаптується до навчальних навантажень.

  У свята "Мама, тато, я - спортивна сім'я" беруть участь школярі перших класів і їх батьки. Підготовка до свята передбачає цілий комплекс заходів, а саме:

  створення оргкомітету, який керує святом, це колектив школи, в тому числі лікар або медична сестра, представник відділу освіти, які шефствують організацій, батьківського комітету;

  розподіл обов'язків серед членів оргкомітету.

  План заходу:

  складання програми змагання, урочисте відкриття;

  вихід і побудова команд, вітальне звернення головного організатора або ведучого;

  вітання командами один одного;

  уявлення арбітрів;

  пояснення правил майбутніх змагань;

  урочистий марш команд до виходу на старт під вітання глядачів;

  конкурси, завдання для учасників команд;

  виступ груп підтримки;

  музична заставка;

  побудова команд;

  підведення підсумків заходу;

  нагородження;

  організований вихід команд під оплески глядачів.

  Підготовка до заходу:

  розробка сценарію (час, місце, розмітка майданчика, підготовка інвентарю);

  підготовка і вивішування оголошення;

  проведення наради з фізорги і ознайомлення їх з програмою змагань;

  тренування команд (з урахуванням, використання різних форм занять);

  підбір та затвердження суддівської колегії з числа учнів, педагогів;

  підготовка дипломів, грамот.

  сценарій свята

  Святково оформлена шкільний майданчик, висять афіші з програмою свята, плакати із запрошенням глядачів і уболівальників.

  Учасники - 10 команд (першокласники та їхні батьки). Під звуки спортивного маршу команди виходять на майданчик, де їх зустрічають оплесками глядачі, педагоги і батьки.

  Ведучий відкриває свято: "Добрий день, шановні батьки, діти, вболівальники. Сьогодні у нас свято. І ми раді вітати вас на спортивному святі сімейних команд.

  Всім треба спортом займатися!

  І ось, щоб ставити всім рекорди

  І про лікарнях забувати,

  Над дорослими в питаннях спорту

  Вирішили діти шефство взяти!

  Ведучий знайомить з учасниками свята. Команди подаються, у кожної команди своя назва, свій девіз, наприклад: назва команди "Сонечко, девіз:" Світити завжди, світити скрізь, "здоровань, девіз" У здоровому тілі, здоровий дух! Команди вітають один одного: "Фізкульт - Привіт!" Ведучий представляє суддівську колегію.

  "Коли йдете ви на штурм естафети,

  Перемога вам не дуже-то видно,

  Але ви дійдете до перемоги,

  Бажаю вам ні пуху ні пера.

  Програма свята складається з 10 конкурсів, між конкурсами вікторина для уболівальників.

  Перший конкурс - комбінована естафета.

  Тут ведучий розповідає, що перший і другий конкурс включають елементи баскетболу, що це за гра.

  Папа переносить три баскетбольних м'ячі, оббігає стійку. Мама веде обручем м'яч по майданчику, оббігає стійку. Дитина виконує ведення баскетбольного м'яча до стійки і назад. Виконувати ці ігрові дії школярі повинні за спрощеними правилами, як описано в програмі Петрової Т.В. фізична культура для 1 - 4 класів.

  Другий конкурс - комбінована естафета.

  Папа затиснув баскетбольний м'яч між колінами, стрибками переміщується до лежачого в п'ятнадцяти метрах від лінії старту обруча, кладе в нього м'яч, бере скакалку, повертається до команди і передає скакалку мамі, мама стрибає до обруча. Кладе скакалку в обруч, повертається до команди, дитина бере скакалку в одну руку, а інший веде м'яч до фінішу.

  Третя естафета.

  Папа біжить, спираючись руками про лавку, стрибає через неї, як через "козла, оббігає стійку і повертається до команди.Мама котить набивної м'яч, огинає стійку і котить його до команди. Дитина стрибає на скакалці, туди і назад.

  Четверта естафета.

  Папа стрибає "жабою до стійки, назад бігом. Мама стрибає" зайчиком, назад бігом. Дитина йде в бік "Крабик, назад бігом.

  П'ята естафета.

  Діти приймають положення упору лежачи. Папи беруть їх за ноги. У такому положенні пересуваються до стійки, тата беруть м'яч і назад йдуть, передаючи м'яч під ногами, крокуючи випадами. Мама виконує ведення баскетбольного м'яча туди і назад.

  Шоста естафета - "Переправа.

  Папа переставляє дерев'яні "купини, мама по ним йде до обруча, дитина забирає" купини "і з ними біжить до фінішу.

  Сьома естафета.

  Кожен з учасників команди по черзі веде рукою повітряну кульку до поворотної стійки і назад.

  Восьма естафета - "Посадка і збір овочів.

  Дитина садить "картоплю в лунки, мама збирає урожай, тато садить" картоплю в одну сторону, оббігає поворотну стійку і збирає урожай і лунки в відро.

  Дев'ятий конкурс - "Автограф.

  Кожен учасник по черзі біжить до столу, на ньому лежить аркуш паперу. Необхідно написати текст: "Мама, тато, я" - пише мама, "дружна, спортивна - пише папа," сім'я "- пише дитина.

  Десятий конкурс - "Ланцюжок.

  Ставши в одну шеренгу, кожен член команди передає коробки з рук в руки по ланцюжку.

  Між конкурсами - музична пауза, показові виступи гімнасток зі спортивної школи.

  Щоб дати відпочити командам - ​​учасникам, проводиться вікторина для уболівальників, питання наступні:

  місце, де проходить футбольний матч;

  Родина олімпійських ігор;

  майданчик для боксу;

  число футболістів в команді;

  без чого не можна грати в волейбол;

  королева спорту - це ...

  Обов'язки ведучого забезпечити гласність змагань і оперативну інформацію про хід і підсумки змагань, заздалегідь ознайомитися з правилами конкурсів і перед початком конкурсу пояснити учасникам і вболівальникам основний його зміст, уважно стежити за всіма учасниками змагань, щоб можна було своєчасно виявити ознаки перевтоми беруть участь.

  Закінчується свято побудовою команд. Журі підводить підсумки конкурсів і вікторини. Система оцінки результатів може бути різною. Найпростіша - підрахунок очок, наприклад: за перше місце - 3 очка, друге місце - 2 очка, третє місце - 1 очко. Команда, що набрала більшу кількість очок, стає переможцем.

  Існує думка, що для дітей в змаганнях головне не перемога, а участь. Це не вірно. Для них важливий і кінцевий підсумок змагань, і результат боротьби в кожній окремій грі або естафеті. Психіка дітей дуже ранима, вони гостро реагують на будь-яку несправедливість.

  Команди, що зайняли призові місця нагороджуються грамотами. Всі учасники - солодкими призами.

  Головне навантаження по організації свята лягає на викладача фізкультури і класних викладачів учасників свята: це регулярне освоєння гімнастичних вправ під час фізкультурних занять, щоденне участь дітей в рухливих і спортивних іграх, спортивних вправах, передбачених програмою; розподіл обов'язків між батьками, створення команди з числа батьків; підготовка місця для організації змагань і атракціонів, спортивного одягу і костюмів для виступів; участь в художньому оформленні; твердження сценарію і реалізації програми свята.

  Глава 3. Результати дослідження та їх обговорення

  3.1 Схема аналізу та самоаналізу

  Організація і проведення фізкультурних свят для школярів - це своєрідний іспит шкільного колективу фізкультури.

  Ефективність заходу можна оцінювати за ступенем вирішення виховних, освітніх і оздоровчих завдань.

  Ступінь вирішення освітніх завдань визначається за допомогою якості виконання завдань. Наприклад, на свята до деяких конкурси були включені такі елементи з баскетболу, як ведення м'яча. У комплексній програмі фізичного виховання для 1 - 4 класів сказано, що в рухливих іграх школяр молодшого віку повинен вміти грати в будь-яку гру "пионербол," перестрілка. На свята ми бачимо що, в конкурсах учасники виконують ведення баскетбольного м'яча, що для школяра 1 класів є важким у виконанні, хоча і новим елементом, так як на уроках фізкультури основний спортивною грою з м'ячем є "пионербол. Відомо, що в молодших класах на уроках фізкультури, приділяється мало уваги ігровим видам спорту баскетболу, волейболу, гандболу так як вони вважаються важкими і складними для молодшого школяра. Однак я вважаю, що дітей треба знайомити з цими видами спорту, починаючи з перших класів.

  Ведучий на святі, розповідаючи про проведення перших двох конкурсів, знайомить дітей і уболівальників з такою захоплюючою грою, як баскетбол, що, безсумнівно, розширює пізнавальні інтереси учнів. Зіставивши матеріал заходів з програмними вимогами, можна встановити ступінь новизни отриманих знань.

  3.2 Співпраця батьків зі школою

  Виховна ефективність заходу проявляється в самореалізації дитини, його активності та задоволеності успіхами. Кращим методом виховання звички і заняттями фізичними вправами є особистий приклад батьків школяра. Участь дорослих у спільному святі має велике значення. У спільних заходах досягається духовний контакт з дитиною. Діти молодшого віку активно реагують на бажання батьків включитися в спільну справу. Співпраця батьків зі школою допомагає подолати інертність, дає поштовх до початку сімейних занять доступними видами спорту, допомагає набути навичок колективного спілкування, досвід активного відпочинку.

  Можна сподіватися, що після таких свят все більше батьків і учнів долучаться до занять фізичною культурою, турпоходи, прогулянкам на повітрі.


  3.3 Очікувані результати

  Після свята необхідно провести обговорення і задати дітям, їхнім батькам питання: "Що у нас вийшло добре? Що у нас вдалося? Що потрібно врахувати на майбутнє? Навіть якщо хлопців спіткала невдача, чиясь команда не перемогла, обов'язково треба знайти щось гарне, що вдалося. Якщо в хвилину загальної радості і задоволення від успіху наші учні навчаться помічати, що і чому їм не вдалося, вони будуть позбавлені від небезпечної хвороби, ім'я якої - зазнайство, самозаспокоєність.

  Корисно буде провести анкетування учнів і батьків, які брали участь в святі. Аналіз даного заходу і анкетування допоможе дати оцінку даного свята, витягти з помилок і удач корисний досвід і закріпити його в колективній свідомості.

  висновки

  1. Специфіка виховання молодших школярів обумовлена ​​їх анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями. У молодшому шкільному віці провідний вид діяльності - це гра, тому фізкультурні свята необхідно планувати з урахуванням цієї важливої ​​особливості. Багаторічні дослідження педагогів Коровиной Л.М. і Степаненкове Е.Я. та інших показали успішний розвиток творчої діяльності при навчанні дитини фізичним вправам і рухливим іграм.

  . Зміст фізкультурних свят в молодших класах повинно бути наповнене ігровими та казковими сюжетами, що дає підтримувати високий емоційний настрій учнів, підвищувати інтерес до рухової діяльності на заняттях і в позаурочний час, легко і успішно адаптуватися до шкільного життя.

  . Все фізкультурні свята повинні бути спрямовані на здоров'я, тренування організму, активний відпочинок, фізичний розвиток, формування рухового режиму, а змагання між класами забезпечують реалізацію творчої активності дітей, розвивають навички здорового суперництва, підвищують мотивацію до занять фізичною культурою і спортом.

  Організація і проведення фізкультурних свят школярів -

  це своєрідний іспит шкільного колективу фізкультури. Успішне складання цього іспиту залежить від активної допомоги адміністрації школи.

  Після систематичного впровадження в практику фізкультурно-оздоровчих заходів можна очікувати наступні результати:

  - збільшиться рухова активність школярів;

  - підвищиться активність участь школярів у позакласних заходах;

  - відбудеться профілактика захворювань і оздоровлення;

  - відбудеться зближення батьків і їх дітей, батьки стануть союзниками школи в питаннях фізичного виховання;

  - розширяться і поглибиться знання про види спорту, правила змагань;

  - підвищиться мотивація до вивчення предмета "Фізична культура і занять фізкультурою і спортом.

  Свято - радість! Треба частіше дарувати радість нашим дітям - проводити свята, дні здоров'я, спортивні розваги, походи. Це все заходи сприяють підвищенню функціональних і адаптаційних можливостей дитячого організму, надають загальнозміцнюючу вплив, виступають як потужний засіб формування всебічно розвиненої особистості.

  Спільними принципами реалізації завдань, що випливають фізичного виховання є: принцип сприяння всебічному і гармонійному розвитку особистості. Даний принцип розкривається в двох положеннях:

  ) У забезпеченні єдності всіх сторін виховання, які формують гармонійний розвиток особистості;

  2) В процесі фізичного виховання і суміжних формах використання фізичної культури необхідний комплексний підхід у вирішенні завдань морального, естетичного, фізичного, розумового і трудового виховання.

  практичні рекомендації

  1. Свята не варто затягувати, за тривалістю заходи повинні бути 1,5 - 2 години, в цьому випадку навчаються не будуть емоційно переобтяжені і стомлені фізично.

  2. Уболівальникам конкурси та жартівливі завдання необхідні, так як дітям даного віку часом буває просто неможливо всидіти на місці.

  . Новизна, незвичайність конкурсів, завдань викликає у дітей почуття подиву, а значить, є цікавими, дивуйте їх частіше і досягнете позитивної мотивації до занять фізичною культурою.

  . Завдання не повинні бути ні занадто важкими, ні занадто легкими.

  .Уникайте травмонебезпечних завдань, так як в запалі змагальної боротьби учасники не думають про небезпеку, а спрямовують свою увагу лише на те, щоб не підвести команду.

  . Кількість інвентарю повинно бути достатнім для одночасного проведення більшості завдань, естафет, щоб не затягувати час заходу.

  . Не варто перевантажувати захід кількістю віршів, пісень, конкурсів для вболівальників - все повинно бути в межах розумного.

  Список літератури

  1. Дубровіна І.В. та ін. Психологія: Підручник для студ. середовищ. пед. навч. закладів / І.В. Дубровіна, О.Є. Данилова, А.М. прихожан; Під ред. І.В. Дубровиной. - 2-е видання, стереотип. - М .: Академія, 2003. - 464с.

  2. Лях В.І. Фізична культура. Робочі програми 1 - 4 класів: Посібник для вчителів загальноосвітніх установ. В.І.. Лях. - М .: Просвещение, 2011. - 64с.

  . Поворожити Г.І. Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у школі, 1 - 11 кл .: Метод. посібник /Г.І. Поворожити, Б.І. Мішин. - М .: Дрофа, 2005. - 110с.

  . Прібищенко М.Н. та ін. Спортивні свята цілий рік. / Прібищенко М.Н., Колесник В.І., Трушкин А.Г., Громак Е.С. - М .: ІКЦ "МарТ, 2004. - 288с.

  . Степаненкове Е.Я. Теорія і методика фізичного виховання і розвитку дитини. - М .: Академія, 2006. - 264с.

  . Холодов Ж.К., Кузнєцов В. С Теорія і методика фізичного виховання і спорту .: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М .: Академія, 2004. - 480с.

  . Лебедєва Н.І. Формування способу життя молодших школярів. - М .: ІОЦ Мінфіну, 2005. - 112с.

  . Климова В.І. Людина та її здоров'я. - М .: Знание, 2004. - 192с.

  . Амосов Н.М. Енциклопедія Амосова. Алгоритм здоров'я. - М .: Сталкер, - 2004. - 502с.

  . Болонья Г.П. Сценарій спортивно-театралізованих свят. Уч. сел. Кн.1 /Г.П. Болонья, Н.В. Болонова. - М .: Шкільна Преса, 2005. - 80с.

  . Петров Б.Н. Масові спортивно-мистецькі вистави. /Б.Н. Петров - М .: СпортАкадемПресс, 2006. - 352с.  Скачати 45,71 Kb.


  Фізкультурні свята як засіб гармонійного розвитку дитини молодшого шкільного віку

  Скачати 45,71 Kb.