• Фізичне виховання дошкільнят у режимі здорового способу життя

 • Скачати 11,56 Kb.

  Фізичне виховання дошкільнят у режимі здорового способу життя
  Дата конвертації02.04.2017
  Розмір11,56 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 11,56 Kb.

  11

  ЧІПКРО

  Контрольна робота:

  «Фізичне виховання дошкільнят у режимі здорового способу життя»

  ЧЕЛЯБИНСК 2009

  Вступ

  Повноцінне фізичний розвиток і здоров'я дитини - це основа формування особистості. У Статуті Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) говориться, що здоров'я - це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, але і повне фізичне, психічне і соціальне благополуччя. Саме тому проблему здоров'я слід розглядати в широкому соціальному аспекті.

  Згідно з дослідженнями фахівців, 75% хвороб дорослих закладено в дитинстві. Якщо 25 років тому народжувалося 20-25% ослаблених дітей, то зараз число «фізіологічно незрілих» новонароджених потроїлася. Кожна четверта дитина дошкільного віку хворіє протягом року більше 4-х разів (дані Т.Я. Чертюк, З.С. Макарової, М.Н. Бєлової, Б.Н. Капустян та ін.). Всього близько 5,6% дошкільнят можна назвати абсолютно здоровими (1группа здоров'я), 26% мають хронічні захворювання (3 група), інші - ослаблене здоров'я (2 група здоров'я).

  У чому ж причини дитячої захворюваності?

  Дослідження свідчать про те, що сучасні діти в більшості своїй відчувають «руховий дефіцит», тобто кількість рухів, вироблених ними протягом дня, нижче вікової норми. У дитячому садку і вдома діти більшу частину дня проводять в статичному положенні (за столами, біля телевізора, комп'ютера). Це збільшує статичну навантаження на певні групи м'язів і викликає їх стомлення. Знижуються сила і працездатність скелетної мускулатури, що тягне за собою порушення постави, плоскостопість, затримку вікового розвитку швидкості, спритності та ін.

  В останні десятиліття все більшу увагу вчених привертає проблема дитячих стресів, які і спричиняють за собою різні нервові розлади і підвищену захворюваність. Дитячі стреси - це наслідок дефіциту позитивних емоцій у дитини і негативною психологічної обстановки в родині, зайвого шуму і нервозності в дитячому закладі (через переповненість груп, «заорганізованості» освітньо-виховного процесу), відсутність гнучких режимів дня і раціонального чергування розумового навантаження з фізичними вправами, відпочинком. Таким чином, дитячі стреси порушують нормальний перебіг фізіологічних процесів, що неминуче веде до погіршення здоров'я дитини.

  Дитина ХХI століття, на думку академіка Н.М. Амосова, стикається з трьома вадами цивілізації: накопиченням негативних емоцій без фізичної розрядки, переїданням і гіподинамією. Два останніх обставини, на думку вчених, ведуть до акселерації - прискореного розвитку організму дитини, і в першу чергу, збільшення зросту і ваги. Внутрішні ж органи в своєму розвитку відстають від зростання, тому виникають різні захворювання і відхилення.

  Загальноприйнята система фізичного виховання практично не може вирішити дані проблеми, так як:

  - не враховує конкретних умов дитячих установ в різних регіонах Росії;

  - не передбачає диференційованого підходу до дітей відповідно до їх індивідуальними особливостями і здоров'ям;

  - не реалізує потреби дітей в русі та ін.

  Слабкий медичний контроль за станом здоров'я і фізичного розвитку дітей також не забезпечує належного рівня системи фізичного виховання дошкільнят.

  Фізичне виховання дошкільнят у режимі здорового способу життя

  Основними завданнями дитячого саду з фізичного виховання дошкільнят є:

  - охорона і зміцнення здоров'я дітей;

  - формування життєво необхідних рухових умінь і навичок дитини відповідно до його індивідуальними особливостями, розвиток фізичних якостей;

  - створення умов для реалізації потреби дітей в руховій активності;

  - виховання потреби в здоровому способі життя;

  - забезпечення фізичного і психічного благополуччя.

  Успішне вирішення поставлених завдань можливе лише за умови комплексного використання всіх засобів фізичного виховання.

  11

  Таким чином, тріаду здоров'я складають раціональний режим, загартовування і рух. Причому, щоб забезпечити виховання здорової дитини, робота в дитячому закладі повинна будуватися за наступними напрямками:

  - створення умов для фізичного розвитку та зниження захворюваності дітей;

  - підвищення педагогічної майстерності та ділової кваліфікації вихователів ДНЗ;

  - комплексне рішення фізкультурно-оздоровчих завдань;

  - виховання здорової дитини спільними зусиллями ДОУ і сім'ї.

  Для повноцінного фізичного розвитку дітей і реалізації потреби в русі в ДОУ повинні бути створені певні умови.

  Так, в групі повинно бути виділено достатньо місця для активного руху, фізкультурних посібників, спортивних комплексів і тренажерів. Все це підвищує інтерес дітей до фізкультури, розвиває життєво важливі якості, збільшує ефективність занять, дозволяє вправлятися у всіх видах основних рухів в приміщенні.

  На ділянці ДНЗ бажано обладнати фізкультурну майданчик з зонами для рухливих і спортивних ігор, біговими доріжками, «смугами перешкод» і т.д.

  На поліпшення здоров'я дітей, їх сприятливе фізичний розвиток впливає весь уклад життя дитини в ДОУ, дбайливе і уважне ставлення до нього дорослих, високе почуття відповідальності всього колективу за кожного вихованця.

  Гармонійному фізичному і повноцінному психічному розвитку дитини сприяє гнучкий режим дня, який слід розглядати в 3-х аспектах:

  - динамічний режим дня для дітей;

  - гнучкий графік роботи вихователів, фахівців;

  - різна тривалість перебування дітей у групі.

  Режим дня для дітей передбачає їх різноманітну діяльність протягом всього дня відповідно до інтересів і потреб, з урахуванням пори року, віку дітей, а також стану їх здоров'я. Такий режим забезпечує життєздатність і функціональну діяльність різних органів, створює умови для своєчасного і правильного фізичного і повноцінного психічного розвитку.

  Щодня у всіх вікових групах має бути передбачено кілька форм фізичного виховання дітей: ранкова гімнастика на повітрі або в залі, різноманітні рухливі ігри протягом усього дня, гартують процедури, заняття фізкультурою і плаванням (при наявності басейну), що дозволяє забезпечити необхідну рухову активність дітей протягом дня, раціонально розподілити інтелектуальну навантаження дошкільнят.

  Забезпечити виховання здорової дитини можна тільки за умови співдружності медицини і педагогіки, чітко організованого медико-педагогічного контролю, в який входять:

  - медичне обстеження стану здоров'я та фізичного розвитку дітей, визначення на його основі заходів щодо поліпшення даної роботи;

  - медико-педагогічні спостереження за методикою фізичного виховання і загартовування організму, за фізіологічною реакцією дітей, відповідністю навантаження їх віковим та індивідуальним можливостям;

  - санітарно-педагогічний нагляд за місцями, де виробляються фізкультурні заняття і гартують процедури, за гігієнічним станом обладнання, посібників, одягу займаються дітей.

  Вся робота з фізичного виховання дітей повинна будуватися з урахуванням їх фізичної підготовленості та наявних відхилень у стані здоров'я. Для цього на підставі індивідуальних медичних карт лікар ДНЗ становить зведену схему, яка допоможе мати чітку картину про стан здоров'я дітей всієї групи і кожного дитини окремо.

  Особлива увага в режимі дня слід приділяти проведенню гартують, що сприяють зміцненню здоров'я і зниження захворюваності. Гартують заходи, як важлива складова частина фізичної культури, сприяють створенню обов'язкових умов і звичок здорового способу життя. Тому важлива система загартовування, що передбачає різноманітні форми і методи, а також зміни в зв'язку з порами року, віком і індивідуальними особливостями стану здоров'я дітей.

  Загартовування буде ефективним тільки тоді, коли воно забезпечується протягом усього часу перебування дитини в ДНЗ. Для цього необхідні:

  - чітка організація теплового і повітряного режиму в приміщенні;

  - дотримання режиму прогулянок у всі пори року;

  - сон з доступом повітря;

  - гігієнічні процедури і ін.

  Функціональному вдосконаленню дитячого організму, підвищенню його працездатності, розвитку захисних сил по відношенню до несприятливих факторів зовнішнього середовища сприяють фізичні вправи на свіжому повітрі в різних формах: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, спортивні ігри та вправи, розваги.

  Особливе значення у вихованні здорової дитини надається розвитку рухів і фізичної культури дітей на фізкультурних заняттях. Причому, в кожному віковому періоді фізкультурні заняття мають різну спрямованість:

  - маленьким дітям вони повинні приносити задоволення, навчити їх орієнтуватися в просторі, правильно працювати з обладнанням, навчити прийомам елементарної страховки;

  - в середньому віці - розвинути фізичні якості (перш за все витривалість і силу);

  - в старших групах - сформувати потребу в русі, розвинути рухові здібності і самостійність.

  Тому необхідно використовувати різноманітні варіанти проведення фізкультурних занять.

  З метою розвитку індивідуальних здібностей дітей добре використовувати у вечірній час заняття різних секцій за інтересами: волейбол, футбол, баскетбол та ін.

  Питання виховання здорової дитини повинні вирішуватися в тісному контакті з родиною. Проведення батьківських зборів, залучення батьків до спортивно-оздоровчу роботу дитячого садка повинно здійснюватися систематично.

  висновок

  Таким чином, можна зробити висновок, що при систематичному проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи в ДОУ, діти, що випускаються з дитячого саду в школу, мають хорошу фізичну підготовленість, поліпшення в стані здоров'я, а це надійна основа для подальшого навчання.

  Також, виховання дітей в ДНЗ в режимі здорового способу життя, закладає корисні навички та вміння у дитини на майбутнє.

  література

  1. Бузунова А., Волков П. Медико-педагогічна оздоровча робота // Дошкільна воспитание.-№4.-2003.-с.44

  2. Волошина Л. Організація здоров'язберігаючої простору // Дошкільна воспитание.-№1.-2004.-с.115

  3.Доскін В.А. Ростемо здоровими: Посібник для вихователів, батьків та інструкторів фізкультури / В.А. Доскін, Л.Г. Голубева.-М .: Просвещение, 2002

  4. Журавльова М, Стасюк А.О системі фізкультурно-оздоровчої роботи // Дошкільна воспитание.-№9.-1997.-с.39

  5. Здоров'я і фізичний розвиток дітей в ДНЗ.: М., Вид-во ГНОМ і, 2002

  6. Кудрявцев В. Фізична культура і розвиток здоров'я дитини // Дошкільне воспитание.-№1.-2004.-с.81; №5.-2004.-с.66

  7. Маханёва М.Д. Виховання здорової дитини: посібник для практичних працівників ДОУ.- М.: АРКТИ, 1999.

  8. Шишкіна В.А., Мащенко М.В. Яка фізкультура потрібна дошкільнику, М .: Просвещение, 2005.
  Скачати 11,56 Kb.


  Фізичне виховання дошкільнят у режимі здорового способу життя

  Скачати 11,56 Kb.