• 3 Удосконалення фінансування закладів охорони здоровя за рахунок розвитку платних медичних послуг населенню
 • 3.2 Шляхи вдосконалення фінансування МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» за рахунок оптимізації платних медичних послуг
 • Список джерел та використаної літератури
 • 2 Аналіз фінансування установ охорони здоров міста Брянська за рахунок доходів від надання платних медичних послуг населенню
 • 2.2 Аналіз динаміки і структури доходів муніципальних установ охорони здоровя від надання платних медичних послуг населенню та їх витрачання
 • 2.3 Аналіз формування доходів установи охорони здоровя від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності та їх витрачання на прикладі
 • МУЗ «Стоматологічна поліклініка №4»

 • Фінансування закладів охорони здоров'я на основі розвитку платних медичних послуг
  Дата конвертації21.06.2017
  Розмір89,7 Kb.
  Типдипломна робота

  оцента, і від терапевтичної стоматології - 22 відсотки. Доходи від послуг фізіотерапії і рентгенодіагностики складають по 9 відсотків, дитячої стоматології - 5 відсотків, дитячої ортодонтії - 4 відсотки.

  Таблиця 7

  Аналіз структури доходів МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» по приносить дохід діяльності за 2006-2008 роки, тис. Рублів

  найменування показника

  Питома вага %

  Відхилення питомої ваги 2007год до 2006року

  (+/-)

  Відхилення питомої ваги 2008год до 2007год

  (+/-)

  2006

  рік

  2007

  рік

  2008

  рік

  Доходи від надання платних уг, всього

  100,0

  100,0

  100,0

  -

  -

  ортопедична стоматологія

  30,0

  29,0

  28,0

  -1,0

  -1,0

  терапевтична стоматологія

  21,0

  21

  22

  0

  1

  хірургічна стоматологія

  24

  23

  23

  -1

  0

  фізіотерапія

  10

  10

  9

  0

  -1

  рентгенодіагностика

  7

  8

  9

  1

  1

  дитяча стоматологія

  3

  6

  5

  3

  -1

  дитяча ортодонтія

  5

  4

  4

  -1

  0

  У доходах від надання платних медичних послуг МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4», як в більшості муніципальних установ охорони здоров'я міста високі темпи росту відзначаються по доходах від платних рентгенологічних послуг. Так, в цілому по місту, темп зростання 2007року до 2006 року, склав 152 відсотка, темп зростання 2008 року до 2007 року склав 116 відсотків. Тому розглянемо більш детально роботу рентгенологічного кабінету в МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4».

  МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» має 1 рентгенологічний кабінет. Рекомендоване навантаження рентгенологічного апарату становить близько 1600 годин на рік. На платній основі виявляється послуг близько 850 годин, на безкоштовній основі 1540 годин на рік. Таким чином, перевищення навантаження складає більше 67 відсотків.

  Потреби в послугах значно вище, ніж можливості їх надання, що наочно представлено на малюнку 1.

  Малюнок 1 - Діаграма потреби і діючого навантаження рентгенологічного апарату в МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4»

  Для кращого розуміння розглянемо кількість відвідувань пацієнтами платних медичних послуг, що надаються установою, в таблиці 8.

  Таблиця 8

  Аналіз кількості відвідувань пацієнтами платних медичних послуг, що надаються МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» за 2006-2008 роки

  Основні види платних медичних послуг

  Кількість відвідувань за період

  Зростання (зниження) за весь період (+ -)

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  ортопедична стоматологія

  7494

  7486

  7484

  -10

  терапевтична стоматологія

  3210

  3447

  3509

  +299

  хірургічна стоматологія

  792

  711

  799

  +7

  фізіотерапія

  431

  521

  511

  +80

  рентгенодіагностика

  811

  787

  935

  +124

  Як видно з даних таблиці 8, кількість відвідувань платних медичних послуг, що надаються МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» зросла протягом аналізованого періоду практично за всіма видами послуг: з терапевтичної стоматології - на 299 відвідувань, по рентгенодіагностиці - на 124 відвідування, по фізіотерапії - на 80 відвідувань, з хірургічної стоматології - на 7 відвідувань.

  Виходячи з прийнятих норм якості, для хірургічної стоматологія коефіцієнт необхідної рентгенодіагностичної навантаження повинен бути не менше 0,8. [33] Тобто для обслуговування тільки 799 платних відвідувань хірургічної стоматології необхідно 639 відвідувань рентгенодіагностичного кабінету. Для ортопедичної і терапевтичної стоматології коефіцієнт коливається від 0,5 до 1,2. [33] При існуючих умовах рентгенодіагностичний кабінет з подібним навантаженням впоратися не може, що надає негативний ефект на доходи від інших видів платних послуг.

  Таким чином, об'єктивно склалася ситуація вимагає введення додаткових годин рентгенодіагностики для задоволення потреб в обстеженні, що необхідно для надання якісних лікувальних послуг.

  Тенденції витрачання коштів характерні для муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська, типові і для МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4». Основним напрямком витрачання коштів є виплата заробітної плати.

  Висновки до розділу 2.

  Додатковим джерелом надходження коштів на утримання установ охорони здоров'я в місті Брянську є діяльність з надання платних послуг населенню. Усі платні послуги, що надаються медичними установами міста Брянська, можна розділити на наступні групи: профілактична, лікувально-діагностична, реабілітаційна, протезно-ортопедична допомога, зубопротезування, проведення медичних оглядів. В даний час діє бюджетна модель фінансування лікувально-профілактичних установ, тому що перехід до децентралізованої схемою фінансування не вдався.

  В ході проведених досліджень встановлено, що питома вага основних видів платних послуг, доходи, від продажу яких зараховуються до бюджетів міських округів, неухильно зростає від 39 відсотків у 2006 році до 56 відсотків у 2008 році. У 2008 році темпи зростання доходів від платних медичних послуг дещо знизилися, у порівнянні з 2007 роком, а за певними показниками різко впали. Це пов'язано як з відтоком пацієнтів в приватні клініки та стоматологічні кабінети, так і з недостатнім розвитком в місті Брянську якісних пропозицій високотехнологічної медичної допомоги.

  На прикладі МУЗ Стоматологічна поліклініка № 4, видно, що високо технологічні види медичних послуг зберігають досить високі темпи зростання, але потреба в цих послугах не задовольняється, т.к. у установ не вистачає коштів, щоб купувати і обслуговувати дорогу апаратуру.

  3 Удосконалення фінансування закладів охорони здоров'я за рахунок розвитку платних медичних послуг населенню

  3.1 Можливості підвищення доходів установ охорони здоров'я за рахунок підвищення ефективності та розширення інфраструктури платних медичних послуг

  Платні послуги є джерелом додаткових коштів для зміцнення матеріально-технічної бази закладу, вони враховуються у складі його бюджету і можуть розподілятися на виконання статутних завдань установи, а також стимулювання діяльності персоналу. Але на практиці вплив платних послуг на локальну ефективність визначається рівнем тарифів і порядком розподілу надходжень. Якщо тариф занижений, а персонал не отримує адекватної винагороди, то мотивація до надання платних послуг знижується, а, отже, не відбувається реального підвищення віддачі від вкладених ресурсів.

  Під ефективністю розуміється: а) медико-економічна результативність вкладень (effectiveness), тобто якість медичної допомоги і вплив на показники здоров'я населення; б) локальна (технічна) ефективність на рівні окремої медичної організації (technical efficiency), в) структурна (аллокаціонной) ефективність, тобто здатність забезпечувати більш раціональну структуру надання медичної допомоги (allocative efficiency). Це вплив представлено у вигляді континууму різних форм особистих платежів на малюнку 3.

  Вплив неформальних соплатежей на медико-економічну ефективність може бути позитивним (власне, це головне очікування тих, хто платить в кишеню лікаря), але при цьому зв'язок між розміром соплатежа і реальним поліпшенням якості спотворюється в силу непрозорості угоди між лікарем і пацієнтом і їх різну здатність оцінювати природу корисності на одиницю витрат. До того ж, очікуване підвищення якості на одиницю витрат не підлягає зовнішньому контролю - знову ж як результат непрозорості угоди. [44]

  Вплив платних послуг на структурну ефективність, часто носить негативний характер. Головна проблема полягає в тому, що ці послуги виводяться зі сфери колективної закупівлі медичної допомоги і не підлягають управлінському контролю страховика чи іншого органу, здатного оптимізувати обсяг і структуру надання медичної допомоги. [44] Рівень госпіталізації, її тривалість, число відвідувань лікаря при кожному захворювань і багато інших найважливіших показників структурної ефективності визначаються переважно рішеннями самих медичних організацій. Форми штучного розширення обсягу платних послуг різноманітні.

  Найбільш поширена і сама деструктивна для перетворення мережі медичних організацій - ослаблення вимог щодо госпіталізації платного пацієнта без необхідних для цього медичних підстав (наприклад, для проведення рутинних діагностичних досліджень і процедур). Це живить витратний механізм функціонування галузі, обмежує можливості виведення з системи зайвих потужностей, малокваліфікованих лікарів. Додаткові витрати на утримання зайвих потужностей перекладаються на погано поінформованого пацієнта. Тим самим консервується нераціональна структура надання медичної допомоги. У цьому випадку хворий змушений покривати вартість медичної допомоги або за ринковою ціною, або за регульованою ціною. В останньому випадку можливий елемент солідарності за рахунок перехресного субсидування «платних» хворих «безкоштовними». Тарифи не покривають повних витрат на надання послуги, тому залучаються надходження податкових коштів.

  У реальній практиці багато що залежить від того, як реалізується функція закупівлі медичної допомоги. Можна стверджувати, що введення соплатежей може дати реальний ефект тільки за умови системних змін, які охоплюють усі параметри функції закупівлі медичної допомоги. Для цього необхідно кілька умов, головна з яких - злиття в єдиний потік всіх державних коштів, які витрачаються на охорону здоров'я, тобто перехід на принцип, відомий в економічній літературі як «система одного покупця медичної допомоги». [44]

  Для адекватного функціонування будь-якої системи, що має в складі фінансового забезпечення платні медичні послуги, необхідно застосовувати адекватні методики ціноутворення. Використовувані в муніципальних установах охорони здоров'я методики орієнтовані на часткове погашення витрат, понесених при наданні послуги, і не мають перспектив середньострокового або довгострокового планування.

  Для розрахунку тарифів на медичні послуги для муніципальних установ охорони здоров'я необхідна рентабельність не менше 20-25 відсотків, яка визначається відношенням прибутку до собівартості.

  Для підвищення доходів від платних послуг, що надаються в сфері муніципального охорони здоров'я міста Брянська, існують кілька потенційних можливостей:

  введення якісних додаткових високотехнологічних послуг для забезпечення потреби міста;

  зміна розрахункових вартостей медичних послуг з урахуванням більш високих показників рентабельності;

  введення розрахунків на тарифи шляхом отримання собівартості будь-якого набору простих послуг, визначивши одного разу собівартість всіх деталізованих послуг.

  Деталізований розрахунок послуг дозволяє швидко реагувати на зміну витрат (наприклад, у зв'язку з інфляцією, зростанням окладів, застосуванням нових видів медикаментів та іншими факторами). Інформаційну базу дає аналіз, як по частині ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, так і по частині ефективності організації самого процесу.

  Розглянемо дані можливості докладно. Додаткові високотехнологічні послуги вимагають значних витрат, але різке підвищення ціни продажу послуг викличе зниження споживання послуг і соціальні проблеми. Тому необхідно нівелювати витрати населення. Для цього ідеально підходить система формальних соплатежей населення, тобто встановлена ​​законом оплата частини вартості відвідування лікаря, госпіталізації і лікування. Основна частина витрат покривається за державний кошт, а пацієнт доплачує певну суму.

  Іншими словами, соплатежа - це форма співучасті держави і населення в покритті витрат на медичну допомогу. Соплатежа робиться в момент споживання медичної допомоги. Цим він відрізняється від інших форм співучасті населення в покритті витрат на послуги - страхового внеску самих застрахованих до фондів обов'язкового медичного страхування, а також придбання полісів добровільного медичного страхування. Останні являють собою соплатежі страхового внеску на медичне страхування (на додаток до внесків роботодавця і держави). Частина витрат на надання медичних послуг, як один з видів соплатежей, можуть оплачуватися за рахунок підприємств міста та області.

  Тільки в системі інтегрованих потоків коштів з різних джерел платежі населення можуть стати об'єктом сильного керуючого впливу відповідно до пріоритетів політики охорони здоров'я. Доцільно взяти курс на поступове скорочення обсягу платних медичних послуг, що надаються бюджетними установами, заміну їх формальними соплатежа населення - як щодо більш справедливою і раціональною формою платежів за медичну допомогу за рахунок власних коштів.

  3.2 Шляхи вдосконалення фінансування МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» за рахунок оптимізації платних медичних послуг

  Комунальний заклад охорони здоров'я «Стоматологічна поліклініка № 4», є частиною системи охорони здоров'я міста Брянська. Виходячи з проведеного аналізу, видно, що для оптимізації платних медичних послуг установи необхідно вирішити дві проблеми:

  ввести в перелік платних медичних послуг додаткові види якісних високотехнологічних послуг для забезпечення потреби міста Брянська;

  оптимізувати порядок складання розрахунків тарифів на платні медичні послуги, що надаються МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4».

  В якості вирішення другої проблеми з метою вдосконалення порядку складання розрахунків тарифів на платні медичні послуги вважаю за доцільне використовувати методику, запропоновану автором Мосалевой О.В. в опублікованих в місті Омську в 2006 році Методичні рекомендації щодо ціноутворення і розробці методик розрахунку цін на платні медичні послуги в державному (муніципальному) лікувально-профілактичному закладі. [31]

  В основі запропонованої методики використані наступні принципи:

  можливість відходу від витратного методу формування тарифів (за фактичними витратами);

  перехід на формування тарифів за нормативами, стандартами.

  можливість середньострокового планування.

  Відповідно до даної методики розрахунок вартості простий медичної послуги (С) здійснюється за такою формулою (1):

  С = Сп + Ск + Р = (Зт + Нз + М + І + О) + (Сп * ККР) + Р, (1)

  де Сп - прямі витрати;

  Ск - непрямі витрати;

  Р - рівень рентабельності;

  З т - витрати на оплату праці основного персоналу;

  Нз - нарахування на оплату праці основного персоналу;

  М - витрати на медикаменти;

  І - знос м'якого інвентарю;

  Про - амортизація обладнання;

  ККР - коефіцієнт непрямих витрат.

  Гідність методики полягає і в тому, що вона об'єктивно відображає витрати медичного закладу. Дозволяє, з урахуванням змін, що відбуваються на ринку потреб населення в платні послуги використовувати принцип динамічного маневру структурою вартості платних медичних послуг.

  Єдиним, на мій погляд, недоліком методики є трудомісткість збору і обробки інформації, що можна вирішити за допомогою комп'ютеризації процесу здійснення розрахунків.

  Розглянемо можливість застосування даної методики на прикладі надання платних рентгенодіагностичних послуг в МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4».

  Розрахуємо вартість простої (базової) рентгенодіагностичної послуги за формулою (1).

  За даними електронних торгів мінімальна вартість рентгенодіагностичного комплексу з цифровою обробкою зображення DIXION CYBERBLOC, призначеного для проведення рентгенографічних досліджень і томографії, становить 831 605 рублів.

  Прямі витрати складаються з витрат на оплату праці основного персоналу, нарахування на оплату праці основного персоналу, витрат на медикаменти, зносу м'якого інвентарю, зносу устаткування. Відповідно до російського законодавства і нормативно-правовим актам

  - розмір відрахувань на соціальні потреби становить 26 відсотків від фонду оплати праці;

  - розмір амортизації обладнання, розрахований лінійним способом, виходячи з терміну корисного використання обладнання 8 років, становить 12,5 відсотків в рік;

  - рентабельність, що визначається відношенням прибутку до собівартості, становить 25 відсотків;

  - коефіцієнт непрямих витрат для поліклінічного прийому становить - 0,25.

  За даними бухгалтерського обліку і звітності МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» за 2008 рік середні витрати за даними статтями витрат складуть:

  - витрати на оплату праці, розраховані виходячи з шестигодинного робочого дня, - 132000 рублів;

  - витрати на необхідні медикаменти, витратні матеріали - 36865 рубля;

  - знос м'якого інвентарю - 1679 рублів.

  Для проведення розрахунку вартості простий (базової) рентгенодіагностичної послуги на період 2009-2011 років прийняті коефіцієнти інфляції, згідно середньострокового прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації на 2009 рік у розмірі 110 відсотків, на 2010 рік - 108 відсотків, на 2011 рік - 107 відсотків .

  Для проведення розрахунку вартості простий рентгенодіагностичної послуги, що надається МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» на 2009-2011 роки, побудуємо таблицю 9.

  Таким чином, вартість простий рентгенівської послуги з урахуванням зростання рівня цін складе в 2008 році 482 524 рубля, в 2009 році зросте на 6,6 відсотка і складе 514 273 рубля, в 2010 році зросте ще на 5,4 відсотка і складе 542 210 рублів, в 2011 році зросте на 4,9 відсотка і складе 568 611 рублів. Виходячи з даного розрахунку, вартість придбаного обладнання буде відшкодована в липні 2010 року, тобто термін окупності устаткування складе 1 рік і 7 місяців.

  Ціна однієї умовної одиниці рентгенодіагностичної послуги для населення складе в 2008 році - 75 рублів, в 2009 році - 80 рублів, в 2010 році - 85 рублів, в 2011 році - 89 рублів. Це більше вартості одиниці даної послуги, затвердженої в 2008 році в розмірі 68 рублів, однак аргументовано відображає обґрунтований розмір оптимального фінансування за конкретними статтями витрат установи.

  Розрахуємо доходи установи від надання даної медичної послуги згідно з чинним прейскурантом цін на платні медичні послуги, що надаються муніципальними лікувальними установами міста Брянська, затвердженим постанову Брянської міської адміністрації від 4.05.2008 № 447-п.

  Таблиця 9

  Розрахунок вартості простий рентгенодіагностичної послуги, що надається МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4», на 2009-2011 роки, рублів

  показники

  2008 рік

  2009 рік

  2010 рік

  2011 рік

  1.Стоимость обладнання

  831605

  2.Прямое витрати (Сп)

  (Стр.3 + стр.4 + стор.5 + стор.6 + стор.7)

  308815

  329134

  347014

  363911

  3.Расходи на оплату праці (З т)

  132000

  145200

  156816

  167793

  4.Начісленія на оплату праці (Нз)

  (Стр.3 * 26%)

  34320

  47752

  40772

  43626

  5.Расходи на медикаменти (М)

  36865

  40552

  43796

  46862

  6.Ізнос м'якого інвентарю (І)

  1679

  1679

  1679

  1679

  7.Амортізація обладнання (О)

  103951

  103951

  103951

  103951

  8.Косвенние витрати (Ск)

  (Стор.2 * 0,25)

  77204

  82284

  86754

  90978

  9.Рентабельность (Р)

  ((Стор.2 + стор.8) * 25%)

  96505

  102855

  108442

  113722

  10.Ітоговая вартість послуги (С)

  (Стор.2 + стор. 8 + стор.9)

  482524

  514273

  542210

  568611

  11.Темп зростання вартості послуги,%

  106,6

  105,4

  104,9

  Вартість умовної одиниці трудомісткості робіт по рентгенодіагностиці (15 хвилин) прийнята в розмірі 68 рублів. Виходячи з обсягу рекомендованої навантаження рентгенологічного апарату 1600 годин на рік, протягом року на даному апараті буде надано 6400 (1600 год.: 15 хв. * 60 хв.) Умовних одиниць послуг по рентгенодіагностиці. Тобто мінімальні доходи установи від надання даної платної медичної послуги орієнтовно складуть 435200 рублів (6400 у.о. * 68 руб.) на рік. А з урахуванням темпу інфляції і зростання вартості одиниці трудомісткості робіт доходи від надання даної послуги складуть в 2009 році - 478 720 рублів (435 200 * 110%), в 2010 році - 517 018 рублів (478 720 * 108%), в 2011 році - 553209 рублів ( 517018 * 107%). Тобто виходячи з даного розрахунку, термін окупності устаткування складе 1 рік і 9 місяців.

  Додатково отримані доходи дозволять установі значно підвищити ефективність і розширити інфраструктуру інших видів платних медичних послуг, що зумовить зростання якості їх надання. Перевагами даної методики ціноутворення є:

  отримання собівартості будь-якого набору простих послуг, визначивши одного разу собівартість всіх деталізованих послуг;

  деталізований розрахунок послуг дозволяє швидко реагувати на зміну витрат (наприклад, у зв'язку з інфляцією, зростанням окладів, застосуванням нових видів медикаментів та іншими факторами);

  інформаційна база дає аналіз, як по частині ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, так і по частині ефективності організації самого процесу.

  Такий шлях формування цін на платні послуги дозволяє і в муніципальному спеціалізованому медичному закладі «закладати» в тарифи не ті витрати, які відображають його фактичне фінансування, а аргументовано включають обґрунтований розмір оптимального фінансування за конкретними статтями.

  висновок

  В даний час всі існуючі системи охорони здоров'я можна описати за допомогою трьох основних економічних моделей.

  платна медицина, заснована на ринкових принципах з використанням приватного медичного страхування;

  державна медицина з бюджетною системою фінансування;

  система охорони здоров'я, заснована на принципах соціального страхування і регулювання ринку з багатоканальною системою фінансування.

  Систему охорони здоров'я почали реформувати однією з перших. Спроба переходу до страхової медицини в Росії датується 1992-1993 роками, одночасно з лібералізацією цін і приватизацією. Суттєвого підвищення ефективності роботи даної галузі не відбулося; через десять років можна констатувати, що реформування пройшло невдало.

  У Росії створена система обов'язкового медичного страхування за моделлю, близькою до тієї, яка йде від німецької реформи 80-х років ХIX століття, а основним напрямком реформування пропонується вважати необхідність трансформувати механізми реалізації принципу солідарності в організації медичного страхування.

  Перехід до децентралізованої схемою фінансування лікувально-профілактичних установ не вдався. Відбулося повернення до бюджетної моделі фінансування. Ця модель використовується на території Росії в даний час.

  У бюджетній медицині вартість послуг прирівнюється до якого-небудь нормативному показнику (показниками). У вітчизняній охороні здоров'я таким показником - ключовий рутиною фінансового планування, є ліжко-місце в лікувально-профілактичному закладі, або кількість осіб в районі обслуговування. На основі даних показників розраховується вартість утримання бюджетної мережі охорони здоров'я, до якої прив'язується і кількість лікарів, і вартість медикаментів, інші статті витрат. Така система розрахунку вартості послуг не допускає точної оцінки вартості платних медичних послуг, виключає середньострокове і довгострокове фінансове планування.

  У світовій практиці головною формою прямої оплати медичних послуг за рахунок власних коштів є формальні соплатежі населення. Необхідно відзначити високу медико-економічну результативність цієї системи фінансування.

  Додатковим джерелом надходження коштів на утримання установ охорони здоров'я є діяльність з надання платних послуг населенню. В умовах хронічного недофінансування галузі, платні медичні послуги є значним, чи не єдиним джерелом покриття збитків закладів охорони здоров'я, і ​​дозволяють забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення надання якісних медичних послуг. Платні послуги розширюють можливості надання тих послуг, які бюджетні установи не можуть надати за рахунок бюджетного фінансування, і в цій ролі вони здатні підвищувати якість і ефективність медичної допомоги в цілому.

  Платні медичні послуги, що надаються медичними установами міста Брянська, підрозділяються на групи: профілактична, лікувально-діагностична, реабілітаційна, протезно-ортопедичне і зубопротезна допомога, проведення медоглядів і експертиз.

  Аналіз структури доходів муніципальних установ вказує, на те, що доходи муніципальних установ охорони здоров'я по приносить дохід діяльності мають тенденцію до зростання, по відношенню до загальних доходів установи. Питома вага доходів від платних медичних послуг в загальному обсязі доходів установ зріс з 38,8 відсотка у 2006 році до 56,3 відсотка в 2008 році.

  Аналіз тенденцій ринку показує, що з одного боку в місті Брянську спостерігається дефіцит якісних пропозицій високотехнологічної кваліфікованої медичної допомоги, з іншого боку потреба в даних послугах не задовольняється, тому що у установ не вистачає коштів, щоб купувати і обслуговувати дорогу апаратуру. Кошти, що виділяються з бюджету і фонду обов'язкового медичного страхування призначені, в першу чергу, для виплати заробітної плати працівникам і відрахувань на соціальні потреби. Їх явно недостатньо для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, фінансування довгострокових програм розвитку високотехнологічної кваліфікованої медичної допомоги.

  Для підвищення доходів від платних медичних послуг, що надаються в сфері муніципального охорони здоров'я міста Брянська, в результаті проведеного дослідження виявлено такі потенційні можливості:

  введення якісних додаткових високотехнологічних послуг для забезпечення потреби міста;

  зміна розрахункових вартостей медичних послуг з урахуванням більш високих показників рентабельності;

  введення розрахунків на тарифи шляхом отримання собівартості будь-якого набору простих послуг, визначивши одного разу собівартість всіх деталізованих послуг.

  Додаткові високотехнологічні послуги зажадають значних витрат і щоб не знизити обсяг споживання послуг і уникнути соціальних проблем необхідно нівелювати витрати населення. Для цього ідеально підходить система формальних соплатежей населення, тобто встановлена ​​законом оплата частини вартості відвідування лікаря, госпіталізації і лікування. При цьому основна частина витрат покривається за державний кошт, а пацієнт доплачує певну суму. Частина витрат на надання медичних послуг, як один з видів соплатежей, можуть оплачуватися за рахунок підприємств міста та області.

  Доцільно взяти курс на поступове скорочення обсягу платних медичних послуг, що надаються бюджетними установами, заміну їх формальними соплатежа населення - як щодо більш справедливою і раціональною формою платежів за медичну допомогу за рахунок власних коштів.

  У дипломній роботі проведено детальний аналіз формування доходів від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4», що надає на платній основі послуги з ортопедичної, терапевтичної та хірургічної стоматології, дитячої стоматології та ортодонтії, фізіотерапії, рентгенодіагностики.

  Ціни на дані послуги формуються на основі нормативно-подушного методу, що не дозволяє точно оцінити витрати необхідні для надання медичних послуг, практично виключає можливості середньострокового і довгострокового прогнозування доходів медичних установ. Принципове значення для планування розвитку та організації надання платних медичних послуг має адекватне забезпечення високотехнологічних видів платних медичних послуг, так як без цього неможливо якісне надання інших видів медичних послуг.

  Для оптимізації платних медичних послуг необхідно:

  ввести в перелік якісних додаткових високотехнологічних послуг для забезпечення потреби міста Брянська;

  оптимізувати розрахунки тарифів на платні медичні послуги, що надаються установою.

  За результатами проведеного дослідження вважаю найбільш доцільним розраховувати вартість платних медичних послуг, за допомогою методики, об'єктивно відображає витрати медичного закладу і дозволяє середньострокове і довгострокове планування, а також з урахуванням змін, що відбуваються на ринку потреб населення в платні послуги використовувати принцип динамічного маневру структурою вартості платних медичних послуг.

  У дипломній роботі проведений розрахунок вартості простий рентгенівської послуги на 2008 і 2009 роки та плановий період 2010 і 2011 років. Ціна однієї умовної одиниці рентгенодіагностичної послуги для населення складе в 2008 році - 75 рублів, в 2009 році - 80 рублів, в 2010 році - 85 рублів, в 2011 році - 89 рублів. Це більше вартості одиниці даної послуги, затвердженої в 2008 році в розмірі 68 рублів, однак аргументовано відображає обґрунтований розмір оптимального фінансування за конкретними статтями витрат установи.

  Перевагами даної методики ціноутворення є:

  отримання собівартості будь-якого набору простих послуг, визначивши одного разу собівартість всіх деталізованих послуг;

  можливість швидкого реагування на зміну витрат у зв'язку з інфляцією, зростанням окладів, застосуванням нових видів медикаментів та іншими факторами;

  можливість проведення аналізу ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, ефективності організації процесу надання платних медичних послуг.

  МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» потребує розширення платних високотехнологічних, наукомістких методів діагностики. Такий шлях формування цін на платні послуги дозволить установі додатково отримати доходи і значно підвищити ефективність і розширити якісну інфраструктуру платних медичних послуг населенню.

  Список джерел та використаної літератури

  Конституція (Основний закон) Російської Федерації: офіц. текст. - М .: Маркетинг, 2001. - 39 С.

  Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31липня 1998 року N 145-ФЗ [прийнято Держ. Думою 17 липня 1998 .: ред. вiд 02 лютого 2006 г.] офіц. текст. - М .: Маркетинг, 2007. -3823 С.

  Російська Федерація. Закони. «Про захист прав споживачів >> федер. закон: [прийнято Держ. Думою 7 лютого 1992р. № 2300-1 .: ред. від 25.11.2006г]. - [4-е изд.]. - М .: Маркетинг, 2006-140 С.

  Постанова Уряду РФ від 22 травня 2004 № 249 [ред. від 23 грудня 2004] офіц. текст. / Відомості Верховної Рос.- Федерації, 2004 - 2180 С.

  Постанова Уряду РФ від 13 січня 1996р. № 27. «Про затвердження Правил надання платних медичних послуг населенню медичними установами >> офіц. текст. / Відомості Верховної Рос. - Федерації, 2004 - 2180 с.

  Наказ Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку від 10 травня 2007 року № 323 "Про затвердження порядку організації робіт (послуг), які виконуються при здійсненні долікарської, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, високотехнологічної, санаторно-курортної медичної допомоги" - М .: Маркетинг, 2007. -3823 С.

  Закон Брянської області від 09 червня 2007 року № 77-3 «Про обласні стандартах якості надання бюджетних послуг».

  Постанова Брянської міської адміністрації від 04.05.2008 № 447-п "Про затвердження прейскуранта цін на платні медичні послуги надаються муніципальними лікувально-профілактичними установами міста Брянська".

  Наказ фінансового управління Брянської міської адміністрації від 09.01.2007 № 1 «Про затвердження Порядку зарахування та витрачання коштів від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності одержувачів коштів бюджету міста».

  Бабич А.М., Єгоров О.В. Економіка і фінансування соціально-культурної сфери. - Казань, 2001. - с. 243.

  Бєлов О.М. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. [5-е изд., Перераб. і доп.] - М .: Іспит, 2007.- 144 С.

  Бєлов О.М. Бухгалтерський облік в установах невиробничої сфери. [2-ге вид., Перераб. і доп.] - М .: Фінанси і статистика, 2005.- 210 С.

  Бєляєв А.В. Облік розрахунків з підзвітними особами // Журн. Бюджетні організації: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2008. - № 11. - С. 69-71.

  Бюджетна система Російської Федерації. Підручник / О.В. Врублевська та ін .; О.В. Врублевської. - М .: Юрай- Издат, 2003. - 245 С.

  Вифлеємський А. Зміни в фінансово-господарському механізмі функціонування бюджетних установ // Журн. Бюджетні організації: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2005. - № 10. - С. 21-24.

  Воробйова Л.П. Нові принципи і елементи в бюджетному обліку // Журн. Радник бухгалтера в сфері освіти і науки. - 2006.- № 3. - С.34-36.

  Волоків А.С. // Журн. Брянський медичний вісник. - 2007. - № 9. - С.11-18.

  Гарнов І.Є. Перехід на новий План рахунків бюджетного обліку // Журн. Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2005. - № 39. - С.24-29.

  Гронь Т.М. Коли фінансовий результат стає прибутком // Журн. Бюджетний облік. - 2006. - № 7. - С.15-18.

  Голухов Г.Н., Шиленко Ю.В. Економічні відносини в недержавному секторі медичних послуг // Журн. Інформаційний бюлетень, СК Газпроммедстрах. - 2001. - № 1. - С.21-28.

  Гайдар Е.Т. Довгий час. Росія в світі: нариси економічної історії. - М .: Справа, 2005. -582 с.

  Жоромская М.М. Бухгалтерський облік та оподаткування в бюджетних організаціях. Коментар. 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Книжковий світ, - 2005. - 268 С.

  Захар'їн В.Р. Відображення в бюджетному обліку і звітності операцій по завершенню фінансового (бюджетного) року // Журн. Ваш бюджетний облік. - 2006. - № 11. - С. 21-23.

  Колеватова О.А. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. - М .: Бух. облік, 2005. - 214 С.

  Кузіна Є.Л. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях: Учеб. - практич. допомога. - М .: ПРНОР, 2005. - 81 С.

  Кулакова Е.В.Особенності формування облікової політики в бюджетних установах // Журн. Радник бухгалтера в охороні здоров'я. - 2006. - № 7. - С. 14-17.

  Кокотов Д.В. Поняття про сутність лікувально-профілактичного закладу в сучасних умовах - Журн. Економіка охорони здоров'я. - 1997. - №4 - С. 21-29

  Максимової Л. Що день прийдешній нам готує? або Коментар до проекту Федерального закону "Про автономні установи" // Журн. Бюджетні організації: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2006. - № 8. - С. 22-29.

  Мурзак А.П. Підприємницька діяльність бюджетних установ // Журн. Фінанси. - 2007. - № 1. - С. 14-19.

  Мосалева О.В. Думки пацієнтів лікувально-профілактичних закладів м Сургута про розвиток платних послуг в охороні здоров'я / співавт. Т.Г. Равдугіна. // Журн. Бюлетень Національного Науково-дослідного інституту громадського здоров'я РАМН. - 2006. - № 4. - С. 91-94.

  Мосалева О.В. Методичні рекомендації: Розробка методології ціноутворення і методик розрахунку цін на платні медичні послуги в державному (муніципальному) лікувально-профілактичному закладі співавт. Т.Г. Равдугіна, рецензент - начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю Міністерства охорони здоров'я Омської області Л.М. Байдін - Омськ, 2006. - 27 С.

  Мосалева О.В. Соціальні аспекти надання платних медичних послуг // Зб. матеріалів II Всеросійського форуму «Здоров'я нації - основа процвітання Росії»: Під ред. акад. РАМН Г.Г. Онищенко і акад. РАМН А.І. Потапова. М .: - 2006. - С. 86.

  Мосалева О.В. Оцінки перспектив подальшого розвитку платних послуг в охороні здоров'я на основі врахування думок пацієнтів лікувально-профілактичних закладів м Сургута про форми медичних послуг, альтернативних безкоштовної медичної допомоги / співавт. Т.Г. Равдугіна // Зб. матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Управління якістю медичної допомоги в рамках реалізації національного проекту в сфері охорони здоров'я Ханти-Мансійського автономного округу - Югри .: Ханти-Мансійськ, 2006. - С. 32-34.

  Москаленко Ю. Медичний супермаркет // Журн. Експерт - 2003. - № 2. - С. 31-35.

  Мосалева О.В. Порівняльна оцінка організаційно-технологічних ресурсів муніципального та державного (обласного) медичних установ при наданні однотипної спеціалізованої допомоги // Зб. матеріалів науково-практичної конференції Національного Науково-дослідного інституту громадського здоров'я РАМН, квітень 2006. - № 4. - С. 164-166.

  Орлова Г.В. Необхідність формування облікової політики бюджетною установою // Журн. Ваш бюджетний облік. - 2007. № 11. - С. 23-27.

  Парамонова Т.В. Від стабільності до сталого розвитку: підсумки, стратегія, і перспективи // Журн. Гроші і кредит. - 2002.- №6 - С.15-19.

  Стеценко С.Г. Медичне право - М .: Юридичний центр Прес, 2004. - 450 С.

  Санкт-Петербурзький інститут медичного страхування: Що повинен знати лікар про обов'язкове медичне страхування. - М., 1997. - 59 C.

  Стародубов В.І. Позабюджетна діяльність медичних установ. - М .: ЮНИТИ, 2006. - 151 С.

  Хаба С.Г. Бюджетний облік за новим Планом рахунків - М .: Актіон-Медіа, 2006. - 154 C.

  Шишкін С.В. Реформа фінансування російської охорони здоров'я. - М .: Теис, 2006. - 54 С.

  Шевченко Ю.Л., Гуров О.М. Економіка медичного забезпечення. - СПб .: Наука, 2004. - 171 С.

  Економіка підприємства. Підручник для вузів / Під ред. В.Я. Горфинкеля. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 204 С.

  льской й інший що приносить дохід діяльності, що надійшли на рахунок 40101 на підставі платіжних доручень бюджетних установ та перераховані на рахунок 40204 підлягають відображенню органом Федерального казначейства в доходах бюджету міста відповідно до кодів класифікації доходів бюджетів Російської Федерації, і включаються в офіційну звітність.

  Взаємодія органу Федерального казначейства з адміністраторами надходжень до бюджету міста за кодами класифікації доходів бюджетів Російської Федерації, що входять до групи доходів 000 3 00 00000 00 0000 000 «Доходи від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності» проводиться відповідно до угоди.

  Оперативний облік доходів від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, що надійшли на рахунок бюджету міста за кодами класифікації доходів бюджетів Російської Федерації, що входять до групи доходів "+00030000000000000000 - доходи від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності", здійснюється відповідними адміністраторами доходів.

  Фінансування головних розпорядників і бюджетополучателей проводиться у загальновстановленому для бюджетного фінансування порядку в розрізі кодів відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків по виду витрат 903 «Витрати від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності».

  При цьому головні розпорядники подають в фінансове управління заявки на фінансування витрат по виду витрат 903.

  Видатки здійснюються бюджетополучателями з особових рахунків одержувачів коштів бюджету відповідно до кошторису доходів і витрат, затвердженого головними розпорядниками в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, в межах лімітів бюджетних зобов'язань.

  Для здійснення безготівкових розрахунків одержувачі коштів подають до органів Федерального казначейства документи відповідно до Переліку документів, що підтверджують виникнення грошових зобов'язань у одержувачів коштів бюджету міста, затвердженого в установленому порядку.

  Операції по забезпеченню готівкою бюджетополучателей виробляються відповідно до Правил здійснення операцій щодо забезпечення готівкою одержувачів коштів федерального бюджету, затвердженими Наказом Мінфіну Росії від 21 вересня 2004 року № 85н.

  Бюджетополучателі відображають вироблені видатки за відповідними кодами відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків та представляють головним розпорядникам (головні розпорядники - в фінансове управління) бухгалтерську звітність в установленому порядку.

  Звернення стягнення за грошовими зобов'язаннями бюджетних установ за виконавчими документами судових органів проводиться в порядку, встановленому Бюджетним кодексом Російської Федерації. [2]

  Засоби бюджетополучателей, не використані за станом на 1 січня 2008 року на особових рахунках з кодом 04, відкритих у відділенні по місту Брянська і Брянському району УФК по Брянській області на балансовому рахунку 40703 використовуються бюджетополучателями в порядку, встановленому на 2007 рік. [8]

  Висновки до розділу 1.

  В даний час всі існуючі системи охорони здоров'я можна описати за допомогою трьох основних економічних моделей:

  платна медицина, заснована на ринкових принципах з використанням приватного медичного страхування;

  державна медицина з бюджетною системою фінансування;

  система охорони здоров'я, заснована принципах соціального страхування і регулювання ринку з багатоканальною системою фінансування.

  Бюджетної медицині вартість послуг прирівнюється до якого-небудь нормативному показнику (показниками). У вітчизняній охороні здоров'я таким показником - ключовий рутиною фінансового планування є ліжко-місце в лікувально-профілактичному закладі.

  Доходи установ від платних медичних послуг, враховуються в бюджеті як доходи від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності.

  Оперативний облік доходів, що надійшли до місцевого бюджету, проводиться за єдиними кодами класифікації доходів бюджетів Російської Федерації. Установи бюджетополучатели відображають зроблені витрати за відповідними єдиним кодами відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків. Це дозволяє спростити контроль за рухом коштів, упорядкувати бухгалтерську звітність.

  2 Аналіз фінансування установ охорони здоров міста Брянська за рахунок доходів від надання платних медичних послуг населенню

  2.1 Стан системи платних медичних послуг, що надаються муніципальними установами охорони здоров'я населенню міста

  В системі охорони здоров'я міста Брянська функціонують 21 муніципальне установа охорони здоров'я:

  4 багатопрофільних лікарень;

  МУЗ «Городскаябольніца №1 >>;

  МУЗ «Городскаябольніца №2 >>;

  МУЗ «Городскаябольніца №4 >>;

  МУЗ «Міська лікарня № 8 >>;

  2 дитячі лікарні;

  Дитяча міська лікарня № 1;

  МУЗ «Дитяча міська лікарня № 2;

  2 пологових будинки;

  4 стоматологічні поліклініки;

  7 поліклінік;

  МУЗ «Міська поліклініка № 1 >>;

  МУЗ «Міська поліклініка № 4 >>;

  МУЗ «Міська поліклініка № 5 >>;

  МУЗ «Міська поліклініка № 6 >>;

  МУЗ «Міська поліклініка № 7 >>;

  МУЗ «Міська поліклініка № 9 >>;

  МУЗ «Дитяча міська поліклініка № 2 >>;

  Міська станція швидкої медичної допомоги;

  Клініко-діагностична поліклініка.

  Роботи (послуги), що виконуються в місті Брянську, при здійсненні долікарської, амбулаторно-поліклінічної (в тому числі первинної медико-санітарної допомоги, медичної допомоги жінкам у період вагітності, під час і після пологів, спеціалізованої медичної допомоги), стаціонарного (в тому числі первинної медико-санітарної допомоги, медичної допомоги жінкам у період вагітності, під час і після пологів, спеціалізованої медичної допомоги), швидкої та швидкої спеціалізованої (санітарно-авіаційної), високотехнологічної, санаторно-курей ртной медичної допомоги, порядок організації, яких визначається Міністерством охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації, включають роботи (послуги) відповідно до Положення про ліцензування медичної діяльності. [9]

  Для спрощення аналізу, всі платні медичні послуги, що надаються медичними установами міста Брянська, представлені у вигляді груп:

  профілактичної,

  лікувально-діагностичної,

  реабілітаційної,

  протезно-ортопедичної,

  зубопротезної допомоги,

  проведення медоглядів і експертиз.

  Основною метою надання платних медичних послуг є надання додаткових медичних послуг населенню понад Програми держгарантій і підтримку розвитку високих технологій.

  Необхідно відзначити, що відсутність у пацієнта страхового поліса ні в якій мірі не обмежує його в правах на отримання безкоштовної медичної допомоги за міською програмою, і відмова медичних працівників у наданні хворому допомоги з цієї причини є грубим порушенням чинного законодавства. Особливо неприпустимі такі дії лікаря або медсестри в випадках гострих захворювань (травм, отруєнь і т. Д.), Коли ненадання своєчасної медичної допомоги може призвести до непоправних наслідків в стані здоров'я хворого.

  Протягом останніх десяти років в системі муніципального охорони здоров'я міста Брянська зберігається основна проблема галузі - незбалансованість обсягів медичної допомоги з виділяються фінансовими засобами.

  Додатковим джерелом надходження коштів на утримання установ охорони здоров'я є діяльність з надання платних послуг населенню, надходження від якої склали в 2007 році близько 62,5 млн. Рублів (7,8% від загального обсягу фінансування), у 2008 році за очікуваною оцінкою близько 9 відсотків від загального обсягу фінансування. [17]

  Необхідно відзначити, що недофінансування галузі, в порівнянні з середніми показниками в Росії, склало близько 25 відсотків. Відзначався відтік кваліфікованих кадрів за окремими спеціальностями до 20-30 відсотків.

  Використання коштів, отриманих від платної медичної діяльності, дозволило зберегти стабільність економічного становища установ, зміцнити матеріально-технічну базу, частково заповнити недофінансування, поліпшити фінансове становище співробітників за рахунок вторинної зайнятості.

  Відповідно до затверджених планів в лікувально-профілактичних установах міста в 2006-2007 році виконано ремонтно-будівельних робіт на суму 16,4 млн. Рублів, у тому числі з коштів міського бюджету 13,2 млн. Рублів, від платних послуг - 2, 5 млн. рублів. За рахунок коштів, що надходять від надання платних медичних послуг, лікувально-профілактичними установами придбано обладнання та інструментарію на суму 4,8 млн. Рублів, спонсорська допомога склала 0,7 млн. Рублів.

  Разом з тим, результати перевірок організації надання платних медичних послуг в міських лікувальних установах свідчать про недостатню інформованість населення про правила і порядок їх надання.

  Недостатнє знання керівниками і спеціалістами лікувально-профілактичних установ законів, нормативних актів та інструкцій, в ряді випадків призводить до помилок в організації надання платних медичних послуг і вимагає вдосконалення системи платних медичних послуг. З метою впорядкування надання платних медичних послуг населенню і більш повного задоволення потреб громадян у медичній допомозі затверджені правила надання платних медичних послуг населенню муніципальними установами охорони здоров'я міста Брянська.

  Дані правила розроблені відповідно до Законів Російської Федерації «Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян», «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації», «Про захист прав споживачів», Цивільним Кодексом Російської Федерації, постанови Уряду Російської Федерації від 13.01.1996г . № 27 «Про затвердження Правил надання платних медичних послуг населенню медичними установами».

  Правила є обов'язковими для виконання всіма державними закладами охорони здоров'я міста Брянська. Дані правила поширюються на надання платних медичних послуг громадянам, включаючи надання медичних послуг за плату в рамках договорів з організаціями. Правила не регулюють порядок надання медичних послуг в системі добровільного медичного страхування і надання платних немедичних послуг в частині отримання спеціального дозволу вищого органу управління охорони здоров'я на здійснення зазначених видів діяльності.

  Порядок надання медичних послуг в системі добровільного медичного страхування визначається договором між муніципальними установою охорони здоров'я і страховою медичною організацією і чинним законодавством.

  Муніципальні установи охорони здоров'я має право надавати за плату немедичні послуги:

  додаткові побутові та сервісні послуги, включаючи перебування в палатах підвищеної комфортності;

  додатковий догляд, не обумовлений медичними показаннями;

  додаткове харчування;

  оснащення палат і кабінетів додатковими видами немедичного обладнання: телефон, телевізор, оргтехніка, холодильник і т.д .;

  транспортні та інші послуги відповідно до чинного законодавства в разі, якщо це не суперечить Статуту муніципального установи охорони здоров'я.

  Підставою для надання платних медичних послуг, в місті Брянську, є право займатися підприємницької та іншої прибутковою діяльністю, закріплене в Статуті установи, а також наявність ліцензії на відповідні види медичної допомоги.

  Підставою надання платних медичних послуг є бажання громадянина отримати конкретну послугу саме на платній основі, оформлене у вигляді договору і інформованої згоди на цю послугу. Медичні послуги на платній основі надаються відповідно до переліку медичних послуг затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку від 10 травня 2007 року № 323 "Про затвердження порядку організації робіт (послуг), які виконуються при здійсненні долікарської, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, високотехнологічної, санаторно курортних медичної допомоги. "[6]

  Медичні установи зобов'язані забезпечити громадян доступною інформацією, розміщеною для загального ознайомлення на стендах, інформаційних табло:

  про місце знаходження установи (юридична та фактична адреса);

  про режим роботи установи, підрозділів, кабінетів з надання платної і безкоштовної медичної допомоги;

  про перелік медичних послуг, що надаються медичним закладом за плату із зазначенням їх ціни;

  про умови надання платних медичних послуг;

  про права, обов'язки, відповідальність пацієнта і медичного закладу;

  про наявність ліцензії на медичну діяльність;

  про вищестоящих організаціях, їх адреси, телефони.

  При наданні платних медичних послуг в установленому порядку заповнюється медична документація. При цьому в медичній карті стаціонарного хворого робиться запис про те, що послуга надана на платній основі (із зазначенням документа про оплату) з додатком копії договору про надання медичних послуг за плату.

  Медикаменти, витратні матеріали в період стаціонарного лікування, що не входять до Переліку життєво необхідних і найважливіших лікарських засобів, надаються громадянам за плату при наявності зафіксованого в медичній карті відмови пацієнта від лікування альтернативними і безкоштовними для нього препаратами, що входять до Переліку.

  Вартість медичних послуг визначається на підставі калькуляція з урахуванням всіх витрат, пов'язаних з наданням цих послуг. Ціни на медичні послуги формуються виходячи з собівартості і необхідного прибутку з урахуванням кон'юнктури ринку (попиту і пропозиції), в межах вартості закладеної в ціну послуг обов'язкового медичного страхування. [5]

  Муніципальні установи охорони здоров'я має право на свій розсуд надавати пільги для окремих категорій громадян в розмірі не перевищує закладену в ціну прибутком. [7]

  Ціни на послуги, що надаються на платній основі, формуються відповідно до рішення Брянського міської Ради народних депутатів від 26 вересня 2007 року №785 та затверджені адміністрацією міста Брянська постановою від 4 травня 2008 р N 447-п "Про затвердження прейскуранта цін на платні медичні послуги, що надаються муніципальними лікувально-профілактичними установами міста Брянська ". [8] Прейскурант представлений в додатку С.

  На вимогу особи, який оплатив послуги, медичний заклад зобов'язане видати "Довідку про оплату медичних послуг для надання в податкові органи Російської Федерації" встановленої форми. [3]

  Медичні установи, що надають медичну допомогу на оплатній основі, зобов'язані вести бухгалтерський облік та звітність окремо по основної та додаткової діяльності.

  Грошові кошти, одержувані медичними установами від надання платних медичних послуг, зараховуються на особові рахунки, відкриті установами в установленому порядку в органах Федерального казначейства.

  Витрачання установою коштів від надання платних медичних луг з каси не допускається.

  Кошторис доходів і витрат на поточний рік подається в управління охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленою Міністерством фінансів Російської Федерації. [5]

  В даний час фінансування системи охорони здоров'я за програмами обов'язкового медичного страхування ведеться централізовано через федеральне казначейство.

  Виходячи з вище викладеного, очевидно, що перехід до децентралізованої схемою фінансування лікувально-профілактичних установ в Російській Федерації не вдався. Відбулося повернення до бюджетної моделі фінансування. Ця модель використовується на всій території Росії.

  В умовах недостатнього бюджетного фінансування в місті виникає об'єктивна необхідність зміни напрямків практичної діяльності громадської охорони здоров'я, адекватного мінливих потреб населення і пошуку додаткових джерел коштів. Рішенням даної проблеми є розвиток підприємницької діяльності в сфері охорони здоров'я, яка стає необхідним елементом системи охорони здоров'я і являє собою різні форми надання платних послуг.

  2.2 Аналіз динаміки і структури доходів муніципальних установ охорони здоров'я від надання платних медичних послуг населенню та їх витрачання

  Структура доходів муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська, чотирьохканальна:

  кошти муніципального бюджету,

  кошти обласного бюджету,

  кошти ОМС,

  кошти від надання платних медичних послуг.

  Розглянемо структуру доходів муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська по приносить дохід діяльності за 2006 - 2008 роки, використовуючи дані фінансової звітності закладів охорони здоров'я міста та звіти про виконання кошторису доходів і витрат за приносить дохід діяльності за 2006, 2007 роки та прогноз очікуваних надходжень за 2008 рік. Дані представлені в додатку Д. Проведемо угруповання показників і складемо таблицю 1.

  Таблиця 1

  Відомості про доходи муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська по приносить дохід діяльності за 2006-2008 роки, тис. Рублів

  найменування показника

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  1.Доходи від надання платних медичних послуг, всього:

  26015,8

  61594,8

  67083,7

  в тому числі

  - лікувально-діагностичні

  10406,3

  27917,7

  34212,7

  - реабілітаційні

  208,1

  815,9

  995,7

  - проведення медоглядів і експертиз

  6035,7

  9087,3

  6383,4

  - протезно-ортопедичні

  4422,7

  10471,1

  13416,7

  - зубопротезної допомоги

  4943,0

  12518,9

  12075,1

  2.Доходи не зв'язані з наданням платних медичних послуг

  40935,1

  51914,0

  52067,4

  3.Всього доходи установ

  66950,9

  113508,8

  119151,1

  4.Удельний вага доходів від платних від платних послуг в загальному обсязі доходів МУЗ міста,%

  38,8

  54,3

  56,3

  Як видно з даних таблиці 1, значення доходів від уявлення платних медичних послуг у фінансовому забезпеченні муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська зростає. Так питома вага доходів від платних послуг в загальному обсязі доходів муніципальних установ охорони здоров'я міста за аналізований період зросла з 38,8 відсотків у 2006 році до 54,3 відсотків у 2007 році і 56,3 відсотка за оцінкою 2008 року. Таким чином, більше половини обсягу фінансування закладів охорони здоров'я міста Брянська здійснюється за рахунок доходів від надання платних медичних послуг.

  Використовуючи дані таблиці 1, проаналізуємо динаміку показників доходів муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська за три роки, для чого залишимо таблицю 2.

  Як видно з даних таблиць 1, 2 протягом аналізованого періоду доходи муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська зростають. Найбільший темп зростання доходів (169,5 відсотків) спостерігався в 2007 році, за оцінкою, до кінця 2008 року, доходи зростуть ще на 5 відсотків і складуть 119151,1 тис. Рублів.

  Загальний обсяг доходів медичних установ досягнуто за рахунок зростання доходів як від надання платних медичних послуг (в 2007 році зростання в 2,4 рази до рівня 2006 року, в 2008 році прогнозується зростання на 8,9 відсотків до рівня 2007 року), так і інших доходів, не пов'язаних з наданням платних медичних послуг (в 2007 році - 126,8 відсотків до рівня 2006 року, за оцінкою 2008 року - 100,3 відсотка до рівня 2007 року).

  В цілому в 2008 році темп зростання надходження доходів від платних послуг знижений в порівнянні з 2007 роком, як за загальним обсягом, так і за видами послуг. Найбільшими темпами зростали доходи від лікувально-діагностичних послуг (в 2007 році - в 2,7 рази, в 2008 році - на 22,5%), реабілітаційних послуг (в 2007 році - в 3,9 рази, в 2008 році на 22, 0%), протезно-ортопедичних послуг (в 2007 році - в 2,4 рази, в 2008 році - на 28,1%).

  Таблиця 2

  Аналіз динаміки доходів муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська по приносить дохід діяльності за 2006 - 2008 роки, тис. Рублів

  найменування показника

  2007год до 2006року

  2008год до 2007год

  Темп зростання,

  %

  відхилення

  (+/-)

  Темп зростання,

  %

  відхилення

  (+/-)

  1.Доходи від платних медичних послуг

  236,7

  +35579,0

  108,9

  +5488,9

  лікувально-діагностичні

  268,3

  +17511,4

  122,5

  +6295,0

  реабілітаційні

  392,2

  +607,8

  122

  +179,9

  протезно-ортопедичні

  237

  +6048,4

  128

  +2945,6

  зубопротезної допомоги

  253

  +7576,0

  96

  -443,9

  проведення медоглядів і експертиз

  163,5

  +3835,4

  64,7

  -3487,7

  2.Доходи, не пов'язані з наданням платних медичних послуг

  126,8

  +10978,9

  100,3

  +153,4

  3.Доходи установ - всього

  169,5

  +46557,9

  105,0

  +5642,3

  По окремих видах послуг в 2008 році спостерігається зниження надходжень доходів. Так, якщо в 2007 році за послугами від надання зубопротезної допомоги доходи зросли в 2,5 рази в порівнянні з 2006 роком, то в 2008 році планується зниження їх надходження на 443,5 тис. Рублів або 3,6 відсотків. Це пов'язано, в першу чергу, зменшенням кількості пацієнтів які звернулися за медичною допомогою на платній основі. У 2008 році знижений також обсяг послуг з проведення медоглядів і експертиз. У 2006 році таких послуг надано на 6035,7 тис. Рублів, в 2007 році - більше на 3835,4 тис. Рублів або на 63,5 відсотків, а в 2008 році планується зниження більш, ніж на 3487,7 тис. Рублів.

  Динаміку доходів муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська ілюструє діаграма, представлена ​​в додатку А на малюнку А.1.

  Розглянемо структуру доходів муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська по приносить дохід діяльності за 2006 - 2008 роки, для чого складемо таблицю 3.

  Протягом аналізованого періоду структура платних медичних послуг, що надаються муніципальними установами охорони здоров'я міста Брянська, істотно не змінилася. Найбільшу питому вагу в обсязі послуг складають лікувально-діагностичні послуги. Їх частка зростає з 40,0 відсотків у 2006 році і 45,3 відсотків у 2007 році, до 51,0 відсотків - у 2008 році. На 3,0 пункту зросла частка протезно-ортопедичних послуг, з 17,0 відсотків у 2006 році до 20,0 відсотків - у 2008 році. На 5,2 відсотка зросла частка реабілітаційних послуг, з 0,8 відсотків у 2006 році до 1,5 відсотка у 2008 році. Зростання часткою даних послуг відбулося за рахунок зниження частки послуг по зубопротезної допомоги та з проведення медоглядів.

  Незважаючи на зростання доходів муніципальними установами охорони здоров'я міста Брянська від надання платних медичних послуг зубопротезної допомоги в 2007 році в 2,5 рази на 7576,0 тис. Рублів і їх питомої ваги в загальній структурі на 1,3 пункту з 19,0 відсотків до 20 , 3 відсотків, у 2008 році намітилася тенденція зниження доходів від надання цих послуг, як в абсолютній сумі, так і за питомою вагою на 443,9 тис. рублів і 20,3 пункту до 18,0 відсотків відповідно.

  Таблиця 3

  Аналіз структури доходів муніципальних установ охорони здоров'я міста Брянська по приносить дохід діяльності за 2006-2008 роки,%

  найменування показника

  2006

  рік

  2007

  рік

  2008

  рік

  Відхилення за питомою вагою 2007год до 2006року (+/-)

  Відхилення за питомою вагою 2008год до 2007год (+/-)

  1.Доходи від платних послуг, всього:

  100,0

  100,0

  100,0

  -

  -

  в тому числі

  лікувально-діагностичні

  40,0

  45,3

  51,0

  +5,3

  +5,7

  реабілітаційні

  0,8

  1,3

  1,5

  +0,5

  +0,2

  протезно-ортопедичні

  17,0

  17,0

  20,0

  -

  +0,3

  зубопротезної допомоги

  19,0

  20,3

  18,0

  +1,3

  -2,3

  проведення медоглядів

  23,2

  16,1

  9,5

  -7,1

  -6,6

  За оцінками в 2008 році сума доходів від надання муніципальними установами охорони здоров'я міста Брянська цих послуг складе 12075,1 тис.рублів. Це пов'язано з розвитком в місті приватних клінік та стоматологічних кабінетів, що надають ці послуги і підвищення доступності пільгової допомоги з цих ідам послуг. Знижується і частка послуг з проведення медоглядів з 23,2 відсотків у 2006 році до 16,1 відсотка в 2007 році і 9,5 відсотків за оцінками 2008 року. За аналізований період їх частка знизилася в цілому на 13,7 пункту.

  В цілому результати аналізу доходів муніципальних установ охорони здоров'я по приносить дохід діяльності, свідчать, що питома вага платних послуг в загальній структурі доходів неухильно зростає з 38,8 відсотків у 2006 році до 56,0 відсотків у 2008 році. Таким чином, доходи муніципальних установ охорони здоров'я по приносить дохід діяльності мають тенденцію до зростання в структурі загальних доходів установ.

  Платні послуги розширюють можливості надання тих послуг, які бюджетні установи не можуть надати за рахунок бюджетного фінансування, і в цій ролі вони здатні підвищувати якість рік медичної допомоги. На відміну від неформальних платежів тут присутня певна форма зовнішнього контролю якості (квитанція про оплату дає певні права). [27]

  Платні послуги є джерелом додаткових коштів для зміцнення матеріально-технічної бази закладу, вони враховуються у складі його бюджету і можуть розподілятися на виконання статутних завдань установи, а також стимулювання діяльності персоналу. У закладі охорони здоров'я, поряд з економічними факторами, в розвитку платних медичних послуг все більш стимулюючу роль відіграють як інноваційні технології, так і бажання пацієнта, а також мотивація персоналу.

  Активна діяльність, раціональний розподіл всіх доходів дозволяють збільшити фондоозброєність лікарняного ліжка на 20 - 30 відсотків, що, в свою чергу, дає можливість прогнозувати розрахункову прибуток установи за рахунок розвитку високотехнологічних видів медичної допомоги. [31]

  Всі кошти, отримані муніципальними установами охорони здоров'я міста Брянська, витрачалися за наступними напрямками: виплата заробітної плати, нарахування на виплати з оплати праці, оплата послуги зв'язку, послуг з утримання майна, транспортних послуг, комунальних послуг, збільшення вартості основних засобів і матеріальних запасів, інші витрати.

  Аналіз основних напрямків витрачання коштів муніципальними установами охорони здоров'я міста Брянська, представлений в таблиці 4.

  Динаміка основних витрат коштів муніципальними установами охорони здоров'я міста Брянська відображена на рисунку А.2 в додатку А.

  Кошти бюджету та фонду обов'язкового медичного страхування мають значну питому вагу в доходах медичних установ (від 61,2 відсотків у 2006 році до 45,7 відсотків у 2007 році і 43,7 відсотків у 2008 році), вони носять цільовий характер і призначені в першу чергу, для виплати заробітної плати працівникам частка яких з урахуванням відрахувань на соціальні потреби становить понад 60,0 відсотків всіх витрат установ, таким чином, виділених коштів з бюджету та позабюджетних джерел явно недостатньо для розвитку матеріально-технічного кой бази установ, фінансування довгострокові програм розвитку високотехнологічної кваліфікованої медичної допомоги.

  Для адекватного підтримки галузі охорони здоров'я необхідні додаткові витрати для розвитку високотехнологічної кваліфікованої медичної допомоги від отриманих доходів з системи платних медичних послуг не менше 30-35 відсотків від їх обсягу. [29,32]

  Таблиця 4

  Аналіз основних напрямків витрачання коштів муніципальними установами охорони здоров'я міста Брянська за 2006-2008 роки, тис. Рублів

  Напрямок витрачання коштів

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Темп зростання 2008 до 2006 року,%

  заробітня плата

  34328,5

  56817,8

  51563,5

  105,2

  нарахування на виплати

  по оплаті праці

  8727,6

  14296,5

  13286,7

  152,3

  послуги зв'язку

  226,0

  445,4

  276,0

  122,1

  послуги з утримання майна

  1550,9

  1871,9

  1504,5

  97,0

  транспортні послуги

  40,5

  38,9

  39,3

  97,0

  комунальні послуги

  1051,1

  1865,7

  1935,0

  184,1

  збільшення вартості основних засобів

  7822,9

  13682,1

  11496,7

  147,0

  збільшення вартості матеріальних запасів

  6037,0

  16766,1

  18033,5

  298,7

  Інші витрати

  1907,9

  5267,2

  1935,0

  101,4

  всього

  61692,5

  111061,8

  104099,0

  168,7

  Аналіз тенденцій ринку платних медичних послуг показує, що з одного боку в місті Брянську спостерігається дефіцит якісних пропозицій високотехнологічної кваліфікованої медичної допомоги, особливо в області сектора дитячих послуг, з іншого боку зростає споживчий попит на ці послуги.

  Одна з найбільш затребуваних медичних послуг, що надаються на платній основі, є послуги з ультразвукової діагностики. Розглянемо показники роботи апарату ультразвукової діагностики, на прикладі муніципального установи охорони здоров'я "Міська поліклініка № 4" в 2006-2008 роках в таблиці 5.

  Таблиця 5

  Показники роботи апарату ультразвукової діагностики МУЗ "Міська поліклініка № 4" в 2006-2008 роках, годин

  Кількість годин роботи по наданню послуг

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  На безкоштовній основі

  1825

  2054

  2651

  на платній основі

  +1984

  1258

  1895

  всього

  3809

  3312

  4546

  Рекомендований СЕС норматив

  2048

  2048

  2048

  перевищення +

  зниження -

  +1761

  +1264

  +2498

  З даних таблиці видно, що протягом всього аналізованого періоду апарат ультразвукової діагностики працює з перевищенням рекомендованих нормативів.

  У 2008 році рекомендований норматив, перевищено більш ніж в 2 рази, так як попит на дані послуги зростає. Якщо в 2006 році апарат відпрацював 3809 годин, то в 2008 році - 4546 годин, тобто на 737 годин більше. Послуги з ультразвукової діагностики виявляються як на платній, так і на безкоштовній основі у співвідношенні близько 50 відсотків. При подібному навантаженні не дотримуються елементарні санітарно-гігієнічні, технічні норми, що негативно позначається на якості послуг, здоров'я медичного персоналу, знос апаратури.

  При наданні даних послуг, на платній основі, отримано середньому близько 2 мільйонів рублів на рік.Подібні суми не дозволяють закуповувати і обслуговувати дорогу апаратуру навіть за умови цільової допомоги бюджетів міста та області. Відповідно потреба в послугах не задовольняється.

  Розглянемо порядок формування доходів від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності та їх витрачання в конкретному закладі - МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4».

  2.3 Аналіз формування доходів установи охорони здоров'я від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності та їх витрачання на прикладі МУЗ «Стоматологічна поліклініка №4»

  МУЗ "Стоматологічна поліклініка № 4" є штатним ланкою в системі закладів охорони здоров'я міста Брянська. Основною спеціалізацією є надання стоматологічної допомоги населенню згідно з ліцензією, сертифікатам, як на безкоштовній, так і на платній основі. Юридичною основою для надання медичних послуг є: постанова Уряду Російської Федерації від 13 січня 1996 року N 27 "Про затвердження Правил надання платних медичних послуг населенню медичними установами" [5].

  Ціни на платні медичні послуги, що надаються установою населенню міста та іногороднім громадянам, формуються відповідно до прейскуранта цін на платні медичні послуги, що надаються муніципальними лікувальними установами міста Брянська, затвердженими постановою Брянської міської адміністрації від 4.05.2008 № 447-п з 12 травня 2008 року .

  Платні медичні послуги, МУЗ "Стоматологічна поліклініка № 4" поділяються на групи:

  профілактична допомога;

  лікувально-діагностична допомога;

  реабілітаційна допомога;

  зубопротезна (ортопедична стоматологія) допомогу.

  Основними видами, що надаються МУЗ "Стоматологічна поліклініка № 4", на платній основі є:

  ортопедична стоматологія;

  терапевтична стоматологія;

  хірургічна стоматологія;

  фізіотерапія;

  рентгенодіагностика;

  дитяча стоматологія;

  дитяча ортодонтія.

  Розрахунки з населенням за надання платних послуг здійснюються із застосуванням контрольно-касових машин або шляхом заповнення прибуткового ордера встановленого зразка, що є документом суворої звітності. Медичні установи видають споживачеві касовий чек або корінець прибуткового ордера, що підтверджують прийом готівки.

  Крім того, МУЗ "Стоматологічна поліклініка № 4", отримує доходи від здачі в оренду приміщень (орендну плату), безоплатні надходження.

  Використовуючи дані бухгалтерського обліку доходів МУЗ "Стоматологічна поліклініка № 4" по приносить дохід діяльності за 2006- 2008 роки проведемо аналіз, результати якого відображені в таблиці 6.

  Таблиця 6

  Відомості про доходи МУЗ "Стоматологічна поліклініка № 4" по приносить дохід діяльності за 2006-2008 роки, тис. Рублів

  Найменування показників

  2006

  рік

  2007р рік

  відхилення

  за сумою

  (+/-)

  Темп зростання %

  2008

  рік

  Відхилення ня

  за сумою

  (+/-)

  Темп зростання, %

  Дохід від надання платних медичних послуг, всього

  5291,7

  7016,8

  +1725,1

  132,6

  7216,7

  +199,9

  102,8

  В тому числі:

  ортопедична стоматологія

  1587,5

  2034,9

  +447,4

  128,2

  2020,7

  -14,2

  99,3

  терапевтична стоматологія

  1111,3

  1473,5

  +362,2

  132,6

  1587,7

  +114,2

  107,8

  хірургічна стоматологія

  1270,0

  1613,9

  +343,9

  127,1

  1659,9

  +160,2

  102,8

  фізіотерапія

  529,2

  701,7

  +172,5

  132,6

  649,5

  -52,2

  92,6

  Рентгенодіагнос-тика

  370,4

  561,3

  +190,9

  151,3

  649,5

  +88,2

  115,7

  дитяча стоматологія

  158,7

  421,0

  +262,3

  265,3

  360,8

  -60,2

  85,7

  дитяча ортодонтія

  264,6

  280,7

  +16,1

  106,1

  288,7

  +8,0

  102,8

  Як видно, з даних таблиці 6, доходи установи від надання платних послуг населенню, протягом аналізованого періоду зростають: у 2007 році на 1725,1 тис. Рублів або в середньому на 32,6 відсотка, в 2008 році на 199,9 тис. рублів. Темп зростання дещо сповільнилося і склало 102,8 відсотка до рівня попереднього року. У 2007 році спостерігається зростання за всіма видами наданих платних послуг, найбільшими темпами зростали послуги з дитячої стоматології - в 2,6 рази, по рентгенодіагностиці - в 1,5 рази.

  Доходи від надання послуг фізіотерапії і терапевтичної стоматології зросли на 32,6 відсотка, ортопедичної та хірургічної стоматології - на 28,2 і 27,1 відсотка відповідно.

  У 2008 році динаміка доходів від платних медичних послуг дещо змінилася: зростали доходи від рентгенодіагностики - темп зростання до 2007 року склав 115,7 відсотка, від надання послуг терапевтичної та хірургічної стоматології 107,8 і 102,8 відсотка відповідно, а також послуг дитячої ортодонтії - 102,8 відсотка. Разом з тим спостерігається зниження доходів від послуг ортопедичної стоматології (99,3%), фізіотерапії (92,6%), дитячої стоматології (85,7%).

  Динаміку доходів МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» від приносить дохід діяльності ілюструє діаграма, представлена ​​в додатку Б на рисунку Б.1.

  Розглянемо структуру доходів МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» по приносить дохід діяльності, для чого складемо таблицю 7.

  Аналізуючи доходи МУЗ «Стоматологічна поліклініка № 4» по приносить дохід діяльності, відзначаємо, що структура їх основних видів змінюється незначно. Відхилення за питомою вагою показника ортопедична стоматологія має від'ємне значення, питома вага знижується з 2006 по 2008 роки. У 2008 році знизилася питома вага показників фізіотерапія, дитяча стоматологія.

  Найбільшу питому вагу в структурі доходів установи від платних послуг становлять доходи від послуг з ортопедичної стоматології - від 30 до 28 відсотків протягом всього аналізованого періоду. Велике значення в структурі доходів від платних послуг становлять доходи від хірургічної стоматології - 23 пр ...........  Фінансування закладів охорони здоров'я на основі розвитку платних медичних послуг