Факультативні заняття «Чарівний англійську мову» для середньої групи
Дата конвертації17.06.2017
Розмір23,3 Kb.
ТипАнглійська мова для дошкільнят

Мухіна Марина
Факультативні заняття «Чарівний англійську мову» для середньої групи

«Погоджено» «Стверджую»

Зам. директора по ВМР Директор МДОУ КВ

___ «Дошкільний навчальний заклад № 1»

"Синя птиця"

«___» ___2013 р ___

«___» ___2013 р

Муніципальне дошкільний навчальний заклад

комбінованого виду

«Дитячий садок № 1»

ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ

«ЧАРІВНИЙ АНГЛІЙСЬКА МОВА»

(СЕРЕДНЯ ГРУПА)

Підготувала: педагог Мухіна М. С.

м Дзержинський

Пояснювальна записка

Раннє дитинство розглядається фахівцями як найбільш сприятливий період для оволодіння іноземними мовами. Експериментальні дослідження вказують на те, що після 9 років у дитини певною мірою втрачається гнучкість мовного механізму. Тим самим, 4-5 років - оптимальний вік для початку навчання іноземної мови. Даний вік найбільш сприятливий для оволодіння іноземними мовами в силу ряду психологічних особливостей, характерних для дитини-дошкільника (інтенсивне формування пізнавальних здібностей, швидке і легке запам'ятовування мовної інформації - імпірінга, особлива чуйність до явищ мови, здатність до імітації).

Для того щоб забезпечити ефективне засвоєння іноземної мови були розроблені основні положення:

• перш за все, необхідно звернути увагу на строго-систематичне повторення матеріалу і усвідомлене його сприйняття. Діти обов'язково повинні розуміти, про що вони говорять;

• в вимові не повинно допускатися помилок, відразу ж треба поправляти дитину і закріплювати правильну вимову, але робити це непомітно й ненав'язливо, це дасть результат в майбутньому, так як переучувати дитину набагато важче, ніж вчити;

• всі заняття проводити з певних тем і в ігровій формі, щоб контролювати запас придбаної лексики і мовних структур;

• на заняттях використовувати наочний матеріал, індивідуальні картки, більше уваги приділяти прослуховування. Використовувати касети, або диски з записами по темам, іграшки, плакати, малюнки, різні навчальні предмети, необхідні для занять. Це все зацікавить дитину, допоможе зосередитися і швидше зорієнтуватися, відповідаючи на питання чи ж граючи в ту чи іншу гру;

• важливо правильно подати дитині інформацію в зрозумілій і ігровій формі;

• проводити змагання «Хто назве більше тварин?», «Вгадай тварина», «Вгадай колір», «Підбери риму»;

• реалізовувати знання мови на святах: залучати дітей до читання віршів, показу інсценівок англійською мовою.

Програма «Чарівний англійську мову» спрямована на виховання інтересу до оволодіння іноземною мовою, формування гармонійної особистості, розвиток психічних процесів, а також пізнавальних і мовних здібностей; сприяє розвитку активної і пасивної мови, правильному звуковимовленню на усвідомленому рівні. Освоєння змісту дошкільнятами кожної теми проходить в три етапи, що відрізняються по глибині розкриття матеріалу.

При розробці програми враховувалися принципи навчання іноземної мови для дітей дошкільного віку:

• комплексної реалізації цілей: виховної, розвиваючої, практичної;

• комунікативної спрямованості;

• усвідомленого оволодіння іноземною мовою;

• наочності.

Кожен з перерахованих принципів спрямований на досягнення результату навчання, оволодіння дітьми іноземною мовою (на самому елементарному рівні) як засобом спілкування.

Вищенаведені положення дозволяють визначити цілі і завдання роботи, які допоможуть систематизувати різнобічну підготовку дітей дошкільного віку, спираючись на певний обсяг лексики, граматичних і мовних структур англійської мови.

Цілі навчання другої мови в дошкільному віці діляться на:

1. практичні (оволодіння певним обсягом мовного матеріалу, формування відповідної мовної компетенції, ознайомлення з культурою народу, країни або країн, що вивчається);

2. загально (виховання у дитини інтересу і поваги до культури, традицій, звичаїв і вдач людей, які розмовляють іншою мовою, розумного і обгрунтованого поведінки в ситуації взаємодії мов і культур, загальний розвиток навичок соціальної комунікації);

3. загально (збагачення змісту життя дітей, насичення комунікативної середовища, розширення кругозору, розвиток рефлексії).

В ході реалізації програми вирішуються наступні завдання:

• залучати дитину до англійської мови та англомовної культури;

• спонукати дитину до самостійного вирішення комунікативних завдань на англійській мові в рамках тематики;

• навчити елементарної діалогічного і монологічного мовлення;

• розвивати фонетичний слух;

• створити умови для повноцінного і своєчасного психологічного розвитку;

• розвивати мислення, пам'ять, увагу, уяву, волю.

"Затверджую"

Заступник директора

по виховно-методичної роботи

МДОУ КВ «Дошкільний навчальний заклад № 1»

___ Заріпова Л. Ш.

«___» ___2013 р

Навчально - тематичний план

додаткових освітніх послуг

«Англійська мова для дошкільнят»

(Середня група)

№ теми Назва теми заняття Кількість годин

1 Привітання. Знайомство. Форми вітання та прощання. 8

2 Мої улюбленці 4

3 Рахунок від 1 до 6 9

4 Кольори 7

5 Моя сім'я 8

6 Це я 8

7 Мій будинок 10

8 Фрукти і овочі 14

Всього: 68

МДОУ КВ «Дошкільний навчальний заклад № 1»

РАБОТА ПЛАН ЗАНЯТЬ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(СЕРЕДНЯ ГРУПА)

Підготувала: педагог Мухіна М. С.

СЕРЕДНЯ ГРУПА (4-5 РОКІВ)

Завдання навчання:

1. Спонукати дітей використовувати в розмові мовні зразки:

"Hello!", "Hi";

"Good morning!", "Good-bye!";

"I'm sorry", "I'm glad";

"I'm a boy", "I'm a girl", "My name is ...";

"Thank you", "Sit down!", "Stand up!";

"It's a rat", "I see dog";

"I have a bear", "I like a cat";

"Come to me!", "Do not forget!", "What's this?" І т. Д.

2. Ознайомити дітей з лексикою по темам:

"Greeting and Introduction";

"My pets", "Count (1-6)";

"Colours", "My family";

"Here I'm", "My house";

"Fruits and vegetables".

( «Привітання та знайомство», «Мої улюбленці», «Рахунок 1-6», «цветa», «Сім'я», «Це я», «Мій дім», «Фрукти та овочі»).

3. Ознайомити дітей з піснями на англійській мові:

"Hands up, hands down";

"Clap your hands";

"Doggy, doggy, come to me";

"Teddy-Bear";

"Mummy, daddy ...";

"I see green";

"My dear mummy";

"Put your finger"

та інші.

4. Ознайомити з віршами англійською мовою і сприяти їх використанню:

"Good morning";

"Hello, my darling";

"It's a window";

"Butterfly";

"A monkey"

та інші.

Жовтень

Тема "Greeting and Introduction" ( "Привітання та знайомство")

заняття Лексика Мовні зразки мікродіалог Аудіювання Пісні, вірші Ігри

1 I hop-hop

I jump-jump

Good morning!

Good afternoon!

Good-bye! Good morning!

Good morning!

Hello, Sasha!

Hi, Winnie-the-Pooh! "Good morning" "Good morning" "Little frog"

2 Yes, no, hello, hi, I What is your name?

My name is ... What is your name?

My name is Sasha "Good morning" "Hello!" Означає привіт "Yes, no", "Little frog"

3 Jump-jump

Hop-hop

A rabbit

A bear

A cat

A mouse

A frog Good-bye!

I'm sorry!

I'm glad What is your name?

My name is Sasha "Good morning" What is your name?

"What is your name?"; "I'm sorry ..."

4 Excuse me

A cat

A mouse

He, She, We Sit down!

Stand up! What is your name?

My name is Sasha "Good morning" What is your name?

"What is your name?"

5 I'm glad

I'm sorry

Go

I

You

A cat

A mouse Thank you Hello, Katja!

Hi, Sasha!

Good morning, Petja! "What is your name?"

Угадайка! "Hands up" "What is your name?"

6 A little mouse

A big bear

A girl

A boy I'm a boy

I'm a girl Hello!

Hi!

Who are you?

I'm Misha. Who are you?

I'm Masha "I have a hare" "Thank you";

"Hands up" "С'едоб-

ве, неїстівний-ве "

(Thank you. No, thank you)

7 A friend

Please

Name

My Help me, please!

Now, tell me, please

Bye-bye! Hello.

What's your name?

My name is Kolja "What is your name"

"Good morning" "Little frog"

8 A frog

A rabbit

And

Show

Me Come here!

Come in, please

Show me, please Hi!

Come in, please

Thank you "Good morning" "Hands up" "Come here!"

Листопад

Тема "My pets" ( "Мої улюбленці")

заняття Лексика Мовні зразки мікродіалог Аудіювання Пісні, вірші Ігри

1 "I've got a horse"

"It's a bear" Have you got a cat?

Yes, I have.

No, I have not "Pretty little pussy cat" "Little mouse" "A cottage",

"A cat and a mouse"

2 A puppy

A pig

A hen

A cock

A horse

A bear I see a puppy Do you see a puppy?

Yes, I see a puppy "Pretty little pussy cat" "Teddy-Bear" "In the wood"

3 A chicken

A squirrel

A crocodile

A tree I like chicken What do you like?

I like dogs "One, one, one" "I have a little pussy cat" "Name the animals"

4 A hare

A rat

A bird

A bird-house It's a rat

It's a bird

It's a hare What is it?

It's a cat "One, one, one" "This is a dog"

"Clap your hands" "Interpreter"

грудень

Тема "Count 1-6" ( "Рахунок 1-6")

заняття Лексика Мовні зразки мікродіалог Аудіювання Пісні, вірші Ігри

1 One

Two

Three

Four

Five

Six I live in Dzerginskiy

Let's count Where do you live?

I live in Moscow "One, one, one" "One-a cat" "A house"

2 Little

Nice What do you see?

Let's count Hello!

Hi!

Where do you live?

I live in.

Hello, Nick!

Hi, Kate! "One, one, one" "Clap your hands" "A house"

3 Beautiful

Floor

Round How old are you? How old are you?

I'm four. And you?

I'm five "10 little Indian boys" "Pretty little pussy cat" "Let's count"

4 High

A dog-house

Turn

Around I'm five

I'm four Good morning.

How old are you?

I'm four. And you?

I'm five "10 little Indian boys" "Clap your hands" "Let's count"

5 One dog

Two cats

Three frogs

What do you see? Hello!

Good afternoon!

I see two frogs. And you?

I see ... "One, two

three "" One-a cat "" What is missing? "

6 Four frogs

Five dogs

Six cats

I need What do you see?

Let's count Good afternoon!

Hello!

I want ...

Ok! "One, two

three "" Clap your hands "" What is missing? "

7 Big

Little

Nice

My I need my big ...

I want ... Good afternoon!

Hello!

I want ...

Ok! "10 little Indian boys" "Clap your hands" "Let's count"

8 Повторення вивчених моделей і лексики ігровій формі

9 Розучування напам'ять вірші. Проведення вікторини "Ціферландія"

січень

Тема "Colours" ( "Кольори")

заняття Лексика Мовні зразки мікродіалог Аудіювання Пісні, вірші Ігри

1 Green

Yellow

White

Black I see a white dog

I have a black cat How are you?

I'm fine, thanks.

What is it?

It's a green frog "Colour" "Colour";

"I see green" "1,2,3-hop"

2 And

Green

Yellow

White

Black I have / see ... and ... Hi! How are you?

I'm fine, thanks.

What is it?

It's a white cat "Colour" "Spring is green" "Вогники"

3 Pink

Brown

Red

Blue This dog is white

That dog is black What colour is that dog?

It's a brown dog "Spring is green" "Spring is green";

"Colour"

"Цветик семицветик"

4 Grey

A squirrel

A tree

A cloud I like a squirrel Do you like this squirrel?

Yes, I do "Colour" "I see green" "Кольорові крапельки"

5 Yellow

White

Black

No I have no ...

I see no ... Look!

I see no white cats "Colour" "Spring is green"

"Дерево бажань"

6 A butterfly

Colour

The sun

The sky I have got a cat.

I have got a black cat What colour is that dog?

It's a white dog "Colour" "I see green" "A cat and a mouse"

7 Повторення лексики по даній темі. Перегляд тематичного відеоматеріалу.

Лютий

Тема "My Family" ( "Моя сім'я")

заняття Лексика Мовні зразки мікродіалог Аудіювання Пісні, вірші Ігри

1 A father

A mother

A sister

A brother I have got a mother

Have you got a mother?

Yes, I have "My dear mother" "I am glad to see you" "Catch the ball"

2 A grand-

father

A grand-

mother

A daughter

A son

A sister It's a father / a sister Who is this?

It's my father "What's your name?" "My dear mummy" "What do you see?"

3 A boy

A girl

A baby

Now

How Tell me, please What's your name?

My name is Nick.

My name is Ann "How is your mother?" "My dear mummy" "Repeat it after me"

4 A child

A children

A kid

My Show me, please How are you?

O'k "How is your mother?" "How is your mother?" "Nick and Andy"

5 A family

Dad

Mum

A uncle

A aunt My Family is ... Have you got a aunt?

Yes, I have "My dear mother" "I am glad to see you" "Nick and Andy"

6-8 Повторення вивчених моделей і лексики ігровій формі

Розучування напам'ять вірші. "Зйомки кіно" про мою улюблену сім'ї. Перегляд мультфільму англійською мовою.

Березень

Тема "Неre I'm" ( "Це я")

заняття Лексика Мовні зразки мікродіалог Аудіювання Пісні, вірші Ігри

1 My

An eye

A nose

A lip

Неre I'm Hello!

Good morning!

What is your name?

My name is Nick. "Mummy, daddy" "Head and shoulders" "Show me, please"

2 A finger

A head

A hair

A face

And It's my nose / mouth Nick, put your finger on your nose

Here is my nose "Alouette" "10 fingers"; "Do not forget" "Touch your nose"

3 An hair

A mouth

Knees It's my nose / mouth What is this?

This is a face "My head" "10 fingers" "Show me, please"

4 A cheek

A chest

A leg

A foot

A toe Touch your nose What is this?

This is a nose. "My head" "My head, my shoulders" "What is this?"

5 Shoulders

A back

Teeth I brush my teeth What are you doing?

I brush my teeth "Alouette" "Do not forget" "Name it", "A snowball"

6 My body is ...

7 Перегляд тематичного відео

8 Узагальнююче заняття проводиться в ігровій формі. Конкурс малюнків "Моє обличчя".

Квітень

Тема "My house" ( "Мій будинок")

заняття Лексика Мовні зразки мікродіалог Аудіювання Пісні, вірші Ігри

1 А house

A window

A room

A floor

A ceiling What's this?

It's a house How do you do?

Do you live here?

Yes, I live here "Home"

"Розмови" "This is a floor"

"Say" Hello! "" What is missing? "

2 A flower

A room

A wall Look at me!

What do you have? Where are you from?

I'm from Moscow "Little mouse" "Hands up" "Хто назве більше предметів"

3 A bed

A chair

A sofa

A table Where do you live? Where are you from?

I'm from French / USA / German "Home" "See them walk" "Снігова куля"

4 A kitchen

A bathroom

A balcony

A picture

Cosy

Small I'm from Moscow Is your kitchen large?

Not large, but very cosy "Home" "See them walk" "Зіпсований-ний телефон"

5 Large

Small

Cosy

It's my house Неllo, Nick!

Good morning!

Is your house large?

Not large. I live in a small house "Little mouse" "See them walk" "What is missing?"

6-10 Повторення вивчених раніше конструкцій і лексики по темі. Проведення вікторини "В гостях у казки". Перегляд відео на англійській мові "Мій будиночок", "Подорож в чарівну країну".

Травень

Тема "Fruits and vegetables" ( "Фрукти та овочі")

заняття Лексика Мовні зразки мікродіалог Аудіювання Пісні, вірші Ігри

1 Fruits Vegetables

A cabbage

A carrot

A grapefruit

A cabbage is green

A carrot is orange Hello, Mike!

Hi, Kate!

Do you like an orange

Yes, I like it "Here I am" "Polly, put the kettle on" "Name vegetables"

2 A radish

A cucumber

A turnip

A pear I like cucumbers

He likes pears I like cucumbers

He likes pears "Little kittens like the milk" "Head and shoulders" "Name vegetables"

3 An apple

A plum

A melon

A water-melon She likes melon

We likes bananas He likes pears

She likes melon

"I'm boy" "Teddy-Bear" "Хто швидше"

4 A lemon

An orange

A tomato

A potato

A cherry

A berry A lemon is yellow

A tomato is red

Do you like a cherry

Yes, I like it / No "One banana, two bananas" "Clap your hands" "Catch the ball"

5-14 Повторення вивчених моделей і лексики в ігровій формі;

Розучування віршів і рифмовок;

Проведення вікторин: "Якого я кольору?", "У будиночку у кота Васьки", "Мама, тато, я - дружна сім'я", "Привіт, це я", "Я люблю мою конячку", "Чарівна країна";

Перегляд мультфільму англійською мовою "Спіріт. Душа прерій ".

Список використаної літератури:

1. Астаф'єва М. Д. Свята для дітей, які вивчають англійську мову. Збірник сценаріїв. - Москва, 2006

2. Биболетова М. З., Добриніна Н. В., Ленська Е. А. Англійська з задоволенням-1. - Обнінськ 2010

3. Бонк Н. А. Англійська для малюків. - Москва, 1996

4. Гурвич Е. М. Ми граємо. Посібник з англійської мови для дошкільнят. - Москва, 1999

5. Дзюіна Е. В. Поурочні розробки з англійської мови. - Москва, 2007

6. Драгова А. М. Songbirds. Пісні для дітей на англійській мові в 6 частинах. - Москва 2009

7. Частка Г. Наррy English. - Москва 1 992

8. Земченкова Т. В. Англійська для дошкільнят. Старша і підготовчі групи. - Москва, 2008

9. Козина С. В. Свята для дошкільнят англійською мовою. - Москва, 2008

10. Компанійцева Л. В. Англійська з мамою. - Москва, 1992

11. Коті Т. Ю. Уроки англійської для дошкільнят. - Москва, 2000

12. Лосєва С. Англійська в римах. - Москва один тисяча дев'ятсот дев'яносто три

13. Ликова Л. Л. Навчання англійській мові дошкільнят і молодших школярів. - Ярославль, 2006

14. Проничева Н. А. Англійська мова з пелюшок. - Москва 2010

15. Скульте В. І. Англійська для дітей в двох частинах. - Москва 2009

16. Штайнепрайс М. В. Англійська мова та дошкільник. - Москва, 2007

17. Шалаєва Г. П. Англійська для маляток. - Москва 2009

Список аудіоматеріалів і відеоматеріалів:

1. Songbirds. Пісні для дітей на англійській мові в 6 частинах.

2. Beginning to read, write and speak. Фонетика під редакцією Ефимовой Р. Н.

3. Викрадений Санта-Клаус. Навчіться розуміти англійську мову. Автор Баум Л. Ф.

4. Kid's ABC англійська для дошкільнят. Відеокурс.

5. Уроки тітоньки Сови англійську мову. Відеокурс.

6. Teddy's Train Паровозик Тедді - пісеньки, караоке.

7. Англійська мова. Техніка читання. Методика Зайцева.

Додаткові джерела інформації:

1. www.solnet.ee - портал для дітей і тих, хто їх дорослих (віртуальна школа).

2. www.englishforkids.ru - англійська для дітей (книги, статті, розповіді, вірші, пісні, ігри, лічилки).

3. www.ourkids.ru - англійська мова для дітей (ігри, вірші, свята, договоркі).

4. www.alleng.ru - навчально-методичний комлект для дітей 4-6 років.

5. www.bilingual.ru - англійська мова дітям (розповіді, вірші, пісні, ігри, лічилки, загадки, аудіоуроки).

6. www.baby-best.ru - портал для батьків і дітей.

7. www.englishforkids.ru - заняття для дітей на англійській мові.

8. www.bemboszoo.com - англійські букви для дітей.

9. www.abc.au/children - короткі фільми та ігри для дітей англійською мовою.

10. www.englishhobby.ru - сайт, присвячений вивченню англійської мови.

Факультативні заняття «Чарівний англійську мову» для середньої групи