Есе «Екологічна освіта дітей дошкільного віку як педагогічна проблема»
Дата конвертації24.05.2017
Розмір7.29 Kb.
ТипПрирода, екологія. Планета Земля

Ксенія Тимофєєва
Есе «Екологічна освіта дітей дошкільного віку як педагогічна проблема»

В даний час система дошкільної освіти відчуває протиріччя перехідного періоду. Старі принципи роботи поступово себе зживають, їм на зміну приходять нові концепції та ідеї.

Освітній процес в ДНЗ характеризується зростанням обсягу інтенсивності пізнавальної діяльності, в навчальний план вводяться додаткові предмети. Виникає необхідність забезпечення педагогічних умов, що дозволяють гнучко впроваджувати різні види діяльності в освітній процес.

Інтегровані заняття відповідають одному з основних вимог дошкільної дидактики: освіта повинна бути ємним, невеликим за обсягом. Такі заняття в рамках однієї теми вирішують різні завдання розвитку дітей і будуються на різних видах діяльності. Вони дозволяють дитині реалізувати свої творчі здібності в цікавій, ігровій формі, збагачувати словник, розвивати комунікативні вміння, пізнавальний інтерес і активність.

В області екологічної освіти інтегровані заняття відіграють не менш важливу роль: вихователь розвиває естетичне сприйняття природи у дітей, здатність відчувати і переживати її красу; формує екологічні уявлення про навколишній і ін.

У дошкільному віці головним є не придбання дитиною екологічних знань, а формування у нього дбайливого, емоційного ставлення до навколишнього світу і навичок екологічно грамотного поведінки. Важливо виховати в них були пізнавальний інтерес до об'єктів природи, бажання і вміння спостерігати, експериментувати, розуміти, що в навколишньому світі все взаємопов'язано. Таким чином, на перше місце виходить екологічна освіта. Однак у педагогічній літературі під освітою розуміється цілеспрямований педагогічний процес, що включає в себе і навчання, і виховання.

Виходячи з цього, екологічна освіта передбачає формування у дітей знань і уявлень про навколишній світ, що включає природу і суспільство; розуміння взаємозв'язку між цими складовими світу і взаємозалежності; вироблення правильних форм взаємодії з навколишнім середовищем; розвиток позитивного ставлення до природи.

Екологічна освіта дошкільників - безперервний процес навчання, виховання і розвитку дитини, спрямований на формування його екологічної культури, яка проявляється в емоційно-позитивному ставленні до природи, навколишнього світу, у відповідальному ставленні до свого здоров'я і стану навколишнього середовища, в дотриманні певних моральних норм, в системі ціннісних орієнтацій. Звідси випливає мета екологічної освіти в ДНЗ - становлення почав екологічної культури у дітей, розвиток екологічної свідомості, мислення, екологічної культури у дорослих (вихователів, батьків, їх виховують.

Ця мета узгоджується з Концепцією дошкільного виховання, яка, орієнтуючись на загальногуманістичні цінності, ставить задачу особистісної культури - базисні якості людства початку в людині. Краса, добро, істина в чотирьох провідних сферах дійсності - природі, "рукотворному світі", оточуючих людей себе собою - це ті цінності, на які орієнтується дошкільна педагогіка нашого часу. Формування почав екологічної культури - це становлення усвідомлено-правильного ставлення безпосередньо до самої природи в усьому її різноманітті, до людей, що оточують і творили її, а також до людей, що створює на основі її багатств матеріальні або духовні цінності. Це також основі її багатств матеріальні або духовні цінності. Це також ставлення до себе, як частини природи, розуміння цінності життя і здоров'я та його залежність від стану навколишнього середовища. Це усвідомлення своїх умінь творчо взаємодіяти з природою.

Початкові елементи екологічної культури складаються на основі взаємодії дітей під керівництвом дорослих з предметно-природним світом, який їх оточує: рослинами, тваринами, їх середовищем проживання, предметами, виготовленими людьми з матеріалів природного походження.

Завдання екологічної освіти дошкільників:

Розвиток у дітей суб'єктного досвіду емоційно-чуттєвого узагальнення з природою і соціокультурним оточенням, уявлень і елементарних понять про навколишній світ, взаємозв'язках і взаємовідносинах в ньому, як основи розвитку екологічної свідомості та екологічної культури особистості.

Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природного і соціокультурного оточення.

Розвиток досвіду практичної і творчої діяльності з реалізації та закріплення знань і емоційно-чуттєвих вражень, отриманих при взаємодії з природним і соціокультурним оточенням, а також по відтворенню та збереженню природного середовища.

Ознайомлення з конкретними прикладами рослин і тварин, їх обов'язкової зв'язком з певним середовищем проживання і повною залежністю від неї дозволяє сформувати у дошкільнят початкові уявлення екологічного характеру. Діти засвоюють: механізмом зв'язку є пристосованість будови і функціонування різних органів, що контактують із зовнішнім середовищем. Вирощуючи окремі екземпляри рослин і тварин, діти пізнають різний характер їх потреб у зовнішніх компонентах середовища на різних стадіях росту і розвитку.

Умовами реалізації мети і принципів екологічної освіти дошкільників, необхідно вважати наступні:

Відбір змісту екологічної освіти відповідно до виділених компонентами (пізнавальний, ціннісний, нормативний, діяльнісний, включаючи аспекти не тільки природного, але і соціокультурного світу.

Підготовка педагогів і батьків до реалізації мети екологічної освіти дітей, що включає соціальний, спеціальний, психолого педагогічний і методичний аспекти.

Використання навколишнього дошкільний заклад природного і соціокультурного середовища як ресурсу виховання і розвитку дітей.

Організація розвивального середовища для забезпечення педагогічного процесу екологічної освіти в дошкільному закладі.

Організація систематизованого педагогічного процесу екологічної освіти дітей.

Здійснення моніторингу результатів екологічної освіти.

З огляду на фізіологічні та психологічні особливості дітей раннього віку, роботу по формуванню екологічних уявлень слід починати з перших років життя. Педагог повинен повертатися до одного і того ж об'єкту (до одного і того ж поняття) багаторазово і кожен раз додавати до наявних у дітей знань щось нове.

Теперішній час характеризується активним впровадженням інтеграційних процесів в практику дошкільної освіти. Що вкотре підтверджує актуальність.

Есе «Екологічна освіта дітей дошкільного віку як педагогічна проблема»