• 1 Теоретичні основи реклами
 • 1.2 Способи впливу реклами на людину
 • 1.3 Правові аспекти рекламної діяльності
 • 2 Використання дитячих образів в рекламі дитячих продуктів "Здрайвери»
 • 2.3 Виявлення мотивів і стереотипів в рекламі дитячих продуктів
 • 3 Напрямки вдосконалення реклами
 • 3.2 ефективність запропонованих заходів

 • Експлуатація дитячих образів в рекламі продуктів, орієнтованих на молодих матерів на прикладі
  Дата конвертації13.07.2017
  Розмір55 Kb.
  Типкурсова робота

  Вступ

  В даний час реклама набуває величезне значення, мета якої - привернути увагу потенційних покупців до фірми: її можливостям, випускається товарах, підкреслити весь спектр споживчих властивостей товару (висока якість, новизна, надійність, зручність використання, прийнятна ціна і т.д.).

  Реклама є складовою частиною маркетингу і формування авторитету підприємства. Вона надає істотну послугу споживачу, промисловості, торгівлі і національній економіці. Реклама сприяє реалізації товару, процесу перетворення товару в гроші, сприяє прискореному і успішному завершенню процесу обороту коштів, тобто відтворення на рівні фірми. Вона може конструювати попит і ринок і управляти ним. Реклама є каналом поширення інформації на ринку, так само як і передумовою зворотного зв'язку з ним.

  В умовах конкуренції недостатньо зробити хороший товар, забезпечити маркетинг, розподілити продукцію, розрекламувати її і продати. І дуже хороший товар може «шукати покупця», якщо його виробник проводить неефективну рекламну політику. Реклама стала невід'ємним елементом фінансово-господарської діяльності. Будь-яке підприємство, так чи інакше, рекламує себе або свою продукцію. Для цього воно або вдається до послуг рекламного агентства, або створює свій власний відділ реклами.

  Актуальність теми курсової роботи визначається наступними обставинами:

  - сучасний фахівець з маркетингу повинен володіти не тільки теоретичними знаннями про рекламу, що базуються на законах ринкової економіки, а й вміти практично розраховувати ситуації рекламного бізнесу, управляти рекламними процесами, вивчити способи просування реклами;

  - освоєння практичних питань рекламної діяльності в даний час дозволяє фахівцям відділів маркетингу і матеріально-технічного постачання і збуту на підприємствах чітко і професійно планувати рекламну кампанію, оптимізувати рекламний бюджет, грамотно проводити оцінку економічної та комунікаційної ефективності реклами, щоб в кінцевому підсумку досягти головної мети - поліпшення збуту продукції.

  Об'єктом курсової роботи є торгова марка «Здрайвери».

  Предмет роботи - рекламна кампанія бренду «Здрайвери».

  Завдання курсової роботи:

  - вивчити теоретичні основи реклами;

  - проаналізувати рекламні кампанії бренду «Здрайвери»;

  - розробити напрями вдосконалення реклами «Здрайверов».

  Основною метою роботи є виявлення дитячих образів в рекламі дитячих продуктів "Здрайвери», вивчення рекламної кампанії фірми, виявлення мотивів і стереотипів в рекламі продуктів.

  Питаннями поліпшення організації рекламної діяльності, підвищення ефективності рекламної діяльності, аналізу рекламно-інформаційної роботи займалося чимало вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти. Велику теоретичну і практичну актуальність мають праці Панкратова Ф.Г., Баженова Ю.К., Серьогіна Т.К., Шахуріна В.Г., Гермогенова Л.Ю., Картера Г., Котлера Ф., Сендідіс Ч. та інші .

  При розкритті теми застосовувалися такі методи:

  - аналітичний;

  - системний;

  - абстрактно - логічний;

  - метод маркетингового дослідження.

  1 Теоретичні основи реклами

  1.1 Поняття реклами, її основні принципи

  Реклама - розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починання (рекламна інформація), яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати і підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, товарам, ідеям і починанням і сприяти реалізації товарів, ідей, починань. Термін "реклама" походить від лат. слова "reklamare" - голосно кричати, сповіщати.

  У рекламі в залежності від її призначення виділяються наступні різновиди:

  - комерційна;

  - некомерційна (політична і соціальна реклама);

  За рекламованого об'єкту:

  - рекламування послуг;

  - рекламування товарів;

  За аудиторією:

  - ділова або бізнес-реклама (в основному носить інформаційний характер);

  - споживча реклама;

  - характером впливу:

  - масова;

  - індивідуальна;

  По території:

  - місцева (локальна);

  - регіональна;

  - національна;

  - міжнародна;

  За інтенсивністю впливу:

  - агресивна;

  - неагресивна;

  За відповідності рекламному законодавству:

  - законна;

  - незаконна.

  Найбільш поширеними формами реклами є:

  1) реклама в пресі:

  - рекламні оголошення;

  - статті;

  - огляди;

  2) друкована реклама:

  - каталоги;

  - проспекти;

  - буклети;

  - плакати;

  - листівки;

  - афіші;

  - календарі;

  - вітальні листівки;

  3) аудіовізуальна реклама:

  - рекламні кінофільми;

  - відеофільми;

  - слайдові фільми;

  - рекламні ролики;

  4) телевізійна реклама:

  - телефільми;

  - телевізійні рекламні ролики;

  - телевізійні заставки;

  - телерепортажі;

  5) радіореклама:

  - радіо оголошення;

  - радиоролики;

  - радіожурнали;

  - рекламні радіопередачі.

  6) виставки:

  - міжнародні;

  - національні;

  - постійно діючі;

  7) пряма поштова розсилка:

  - рекламні листи;

  - рекламні матеріали;

  8) зовнішня реклама:

  - рекламні щити;

  - рекламні транспаранти і розтяжки;

  - світлові вивіски;

  - електронні табло і екрани;

  - фірмові вивіски;

  - покажчики;

  - Реклама на транспорті;

  - віконні вітрини;

  - рекламно-інформаційне оформлення фасадів;

  9) комп'ютерна реклама:

  - комп'ютерна інформація;

  - банери та ін.

  Для більш повного і правильного сприйняття інформації необхідно її правильно подати аудиторії, яка повинна правильно сприйняти і відреагувати на неї. Для цього необхідно дотримуватися п'ять основних принципів:

  1) Ще довше утримується ту інформацію, яка була сприйнята свідомо.

  2) Зазвичай, краще запам'ятовується початок і кінець повідомлення, ніж його середина.

  3) Матеріал різноманітний і незвичайний сприймається і запам'ятовується краще.

  4) Інформація краще запам'ятовується, якщо вона не суперечить сформованим поняттям, думок, поглядів.

  5) Необхідно відчувати напрямки тенденції сучасного життя.

  Серед функцій виділяють наступні:

  - інформаційну (поширювати в масовому масштабі інформацію про товар або послугу, їх характер і місце продажу, виділяти товар певної фірми);

  - економічну (стимулювати поширення товарів);

  - естетичну (виховувати смак споживачів, рекламуючи кращі зразки упаковки, створюючи витончені товарні знаки і логотипи за законами графічного мистецтва, рекламні відеокліпи і радиоролики);

  - просвітницьку (пояснювати призначення кращих товарів або послуг, пропагувати найбільш передове, нове);

  - соціальну (сприяти комунікаційним зв'язкам в суспільстві, формувати суспільну свідомість, сприяти поліпшенню якості життя).
  Реклама може залучити великий, географічно широкий ринок. Єдине послання передається відразу всієї цільової аудиторії. Для друкованих засобів тираж видання підвищується передачею екземпляра одного читача - іншому. Крім того споживачі можуть повторно прочитати оголошення. Витрати на одного глядача або слухача досить низькі. У рекламі можна використовувати широкий діапазон засобів: від національно телебачення до місцевих газет.

  1.2 Способи впливу реклами на людину

  Цілком природно, що реклама запозичує методи впливу на людину для підвищення власної ефективності. Не тільки тому, що так говорять психологи, а й, проаналізувавши своє купівельну поведінку самі, ми швидко зрозуміємо, що покупку ми здійснюємо, підкоряючись нікому імпульсу: сумніваємося, вагаємося - і раптом купуємо. Продумана реклама якраз і сприяє швидкому прояву такого імпульсу. Отже, реклама сприяє виникненню трансу у покупців, прояву купівельного імпульсу.

  В основі будь-яких рекламних технологій лежить маніпулювання купівельним поведінкою. Маніпулювання завжди здійснюється неявно, таємно, просто хто ж при здоровому розумі погодитися, щоб його власної волі примушували здійснювати будь-які вчинки, не властиві йому. Найважливіше полягає в тому, щоб зроблений нами вибір нам здавався власним рішенням, обґрунтованим і виваженим.

  Фахівці говорять про кілька стадіях маніпулювання свідомістю. Спочатку, визначивши стійкі стереотипи, провівши мотиваційний аналіз, виявивши існуючі в суспільстві цінності, маніпулятор намагається підкреслити, поглибити їх. Потім вносяться практично непомітні, але дуже значимі елементи, які починають поволі впливати на наше сприйняття даної події. І, нарешті, глибинне вплив на наші життєві цінності з метою їх абсолютного зміни аж до протилежних.

  В принципі всі способи маніпулювання свідомістю спрямовані на те, щоб домогтися нейтралізації дії критичного аналізу інформації цільової аудиторії.

  Вплив реклами на одержувача покликане створювати у нього соціально-психологічну установку (аттитюд). Установка це внутрішня психологічна готовність людини до будь-яких дій. Зазвичай виділяють такі основні рівні психологічного впливу:

  - когнітивний (передача інформації, повідомлення);

  - афективний (формування ставлення);

  - сугестивний (навіювання);

  - конатівний (визначення поведінки).

  Когнітивний компонент пов'язаний з тим, як рекламна інформація сприймається людиною. Вивчення когнітивного компонента передбачає аналіз ряду процесів переробки інформації, таких, як відчуття і сприйняття, пам'ять, уявлення уяву, мислення і мова, і ін.

  Відчуття - відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу при безпосередньому їх впливі на органи чуття. Відчуття - первинний пізнавальний процес. Відповідно до основних органами почуттів розрізняються і відчуття: зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні, рухові, дотикальні, органічні, вібраційні, відчуття рівноваги і ін.

  Сприйняття - цілісне відображення в корі головного мозку предметів і явищ. Це відображення супроводжується або опосередкований понятійним апаратом, тобто позначається словом, назвою того, що людина сприймає. За видами сприйняття аналогічно відчуттям. Сприйняття здійснюється найчастіше осмислено. Велику роль в процесі сприйняття грає впізнавання.

  Пам'ять - процес запам'ятовування, збереження і подальшого відтворення (пригадування або впізнавання) того, що людина раніше сприймав, переживав чи робив.

  Дослідженнями встановлено, що людина запам'ятовує швидше і міцніше то, з чим пов'язана його подальша діяльність, тобто з майбутнім, зі своїми завданнями, а також те, до чого у людини є виражений інтерес. Гірше запам'ятовується байдужий, безглуздий матеріал. Тому найбільш ефективною виявляється та реклама, яка враховує інтереси і плани людей. З психологічної точки зору будь-який продавець - це людина, яка дозволяє людям заглянути в майбутнє і пов'язує їх з цим майбутнім за допомогою товару.

  Мислення - це узагальнене відображення в свідомості людини, предметів і явищ в їх закономірних зв'язках і відносинах.Основні властивості мислення зводяться до наступного:

  - опосередкований характер. Це означає, що, людина спирається не тільки на безпосередній вплив на нього цих речей і відносин, але і на дані минулого досвіду, що збереглися в його пам'яті;

  - мислення тісно пов'язане з промовою, зовнішньої або внутрішньої, тобто має соціальну природу;

  - людина мислить не тільки конкретними, але й абстрактними поняттями, символами, що знаходить саме широке застосування в рекламі.

  Існує безліч видів розумових операцій, таких, як порівняння, абстрагування (відволікання), конкретизація, аналіз, синтез, узагальнення, встановлення аналогій, асоціювання, судження, умовивід і інші. Всі вони активно використовуються в рекламі, особливо асоціації.

  Метою афективного впливу є перетворення масиву переданої інформації в систему установок, мотивів і принципів одержувача звернення. Інструментами формування ставлення є часте повторення одних і тих же аргументів, приведення логічних доказів сказаного, формування сприятливих асоціацій і т.д.

  Навіювання (суггестивное вплив) передбачає використання як усвідомлюваних психологічних елементів, так і елементів несвідомого. Це пов'язано з тим, що певна частина рекламного послання може засвоюватися адресатом, минаючи сферу активного мислення. Результатом навіювання може бути переконаність. одержувана без логічних доказів.

  Конатівное вплив звернення реалізується в «підштовхуванні» одержувача до дії (звичайно, до покупки), підказування йому очікуваних від нього дій.

  При розробці рекламного звернення важливо враховувати психологічні закономірності сприйняття послання одержувачами. Наприклад, при розробці рекламного звернення велика увага приділяється асоціаціям, які можуть виникнути в процесі декодування послання. Незапланована, особливо негативна, асоціація, що виникає в момент прийому звернення, може значно знизити ефект всієї кампанії, стати психологічною перешкодою в рекламній комунікації.

  1.3 Правові аспекти рекламної діяльності

  Основою законодавства про рекламу є ФЗ «Про рекламу», який вступив в силу з 1 липня 2006 року в своїй основній частині; деякі положення закону почали діяти з 1 січня 2007 р

  Цілі даного Федерального закону визначені його першої статті. Відповідно до зазначеної статті, закон покликаний сприяти розвитку ринків товарів, робіт і послуг на основі дотримання принципів добросовісної конкуренції, забезпечення в Російській Федерації єдності економічного простору. Крім того, закон повинен забезпечити реалізацію права споживачів на отримання сумлінній та достовірної реклами у вигляді попередження порушень законодавства Російської Федерації про політичну рекламу, а також припинення фактів неналежною реклами.

  Згідно ст. 4 ФЗ «Про рекламу», законодавець визнає пріоритет даного закону в порівнянні з іншими нормативними актами, що регламентують порядок регулювання рекламної діяльності. Законом визначено, що відносини, що виникають в процесі виробництва, розміщення та розповсюдження реклами можуть регулюватися також нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та нормативними правовими актами Уряду РФ.

  Одним з таких нормативно-правових актів є постанова Уряду РФ від 30 червня 2004 № 331 «Про затвердження Положення про Федеральній антимонопольній службі». Дана постанова однією з функцій ФАС Росії встановлює контроль і нагляд за дотриманням законодавства у сфері реклами і наділяє службу повноваженнями щодо прийняття відповідних нормативно-правових актів, в тому числі наказів, ухвал, постанов у межах своєї компетенції у випадках, передбачених законодавством про рекламу.

  Існують загальновизнані норми, які не є законодавчими, проте прийняті як основа коректного поведінки в даній області. Таким є Міжнародний кодекс рекламної практики Міжнародної торговельної палати. Однак документ носить лише рекомендаційний характер і може застосовуватися судами в якості довідкового документа в рамках законодавства.

  Міжнародний кодекс рекламної практики Міжнародної торговельної палати свідчить про те, що промисловість і торгівля, включаючи всі сторони, що мають відношення до рекламної діяльності, визнають свою відповідальність перед споживачем і суспільством.

  Міжнародний кодекс рекламної практики Міжнародної торговельної палати встановлює стандарти етичної поведінки, яких з етичної точки зору повинні дотримуватися всі сторони, що мають відношення до рекламної діяльності: рекламодавці, виробники реклами, засоби масової інформації. У документі визначені основні принципи рекламної діяльності:

  1) вся реклама повинна бути законною, пристойною, чесною і достовірної;

  2) будь-яка реклама повинна розроблятися з високим ступенем відповідальності перед суспільством і відповідати принципам добросовісної конкуренції, загальноприйнятим у комерційній діяльності;

  3) ніяка реклама не повинна дискредитувати рекламну діяльність в очах суспільства.

  Згідно з Міжнародним кодексом рекламної практики Міжнародної торговельної палати, реклама не повинна:

  1) утримувати заяв або зображень, які порушують загальноприйняті норми пристойності;

  2) зловживати довірою споживача і недоліком у нього досвіду або знань;

  3) без обґрунтованих причин грати на почутті страху, на забобони і забобони;

  4) містити нічого, що могло б спровокувати акти насильства;

  5) підтримувати дискримінацію за расовою, релігійною чи статевою ознакою;

  6) утримувати заяв і образів, які безпосередньо чи опосередковано, свідомо чи через помилку, за рахунок замовчування, двозначності або перебільшень можуть ввести в оману споживача;

  7) утримувати свідоцтв або посилань на них, якщо вони не є справжніми і не засновані на досвіді осіб, їх дають;

  8) містити пряму або опосередковану наклеп на будь-яку фірму, промислову або комерційну діяльність і на будь-яку продукцію;

  9) містити образи будь-яких осіб, як приватних, так і займають громадські пости, без отримання від них попередньої згоди на це;

  10) необґрунтовано використовувати найменування або абревіатури інших фірм, компаній або організацій, а також престиж, властивий тій чи іншій особі, товарному знаку або продукції іншої фірми;

  11) імітувати загальну композицію, текст, гасла, відеоряд, музику, звукові ефекти і інші елементи інших реклам таким чином, при якому вона може ввести в оману або бути прийнята за іншу рекламу;

  12) без підстав, з'ясовних освітніми або соціальними причинами, містити зображення або будь-які описи небезпечних ситуацій, в яких виявляється зневага заходами безпеки;

  13) зловживати властивою дітям довірливістю або відсутністю досвіду у молоді, а також зловживати їхнім почуттям обов'язку;

  14) встановлювали цілковиту відсутність заяв і образів, здатних завдати дітям і молоді фізичний або моральну шкоду, якщо реклама призначена для них або здатна надати на них вплив;

  15) бути виконана таким чином, щоб саме порівняння не могло виявитися таким, що вводить в оману, а також повинна відповідати правилам добросовісної конкуренції.

  Сучасне життя немислима без реклами. Боротьба за споживача стає все більш витонченою. Новизна і досконалість вироби для нього тепер часто важливіші, ніж ціна. Тому на сучасному ринку перемагає той, хто поряд із принципово новим виробом пропонує досконаліші послуги, форми і методи збуту.

  Реклама є каналом поширення інформації на ринку, а також передумовою зворотного зв'язку з ним. Реклама відрізняється величезним розмаїттям форм. Однак її головне, традиційне призначення - забезпечення збуту товарів і прибутку рекламодавцю.

  2 Використання дитячих образів в рекламі дитячих продуктів "Здрайвери»

  2.1 Історичний розвиток бренду, іміджу товару

  Компанія «Вімм-Білль-Данн» - лідер ринку молочних продуктів і дитячого харчування в Росії і один з провідних гравців ринку безалкогольних напоїв в Росії і країнах СНД. «Вімм-Білль-Данну» належить більше 35-ти переробних заводів в Росії, на Україні і в Центральній Азії. На цих підприємствах і в торговельних філіях ВБД працюють в загальній складності понад 18 тис. Чоловік.

  «Здрайвери» з'явилися в березні 2009 року, і на підтримку запуску почали велику рекламну кампанію «Збіг смаків», яка розповідала про новий бренд і те, чому він неодмінно сподобається мамам і дітям. А восени цього ж року випустили серію рекламних роликів, головною темою яких стала натуральність «Здрайверов».

  Місія бренду - навчити дітей робити правильний вибір: бути добрими, чесними, сміливими, цінувати дружбу.

  «Здрайвери» - це той рідкісний продукт, який подобається і дітям, і мамам. Змусити дорослішаючої чадо правильно харчуватися - не так-то просто, особливо зараз, коли в магазинах з'явилося так багато привабливих, але далеко не корисних «смачненького». Але вмовляти дитини спробувати «Здрайвери» зовсім не потрібно - адже спеціально придумали корисні продукти, які так і хочеться з'їсти.

  Поряд з «класичними» молоком, соком, питним йогуртом і функціональним напоєм стали випускати фруктові смусі і сирні палички. Смусі - смачне поєднання соку і фруктового пюре, а сирні палички - корисні снеки з сиру сорту моцарелла, які здорово виручать, коли хочеться що-небудь «погризти».

  «Здрайвери» - це серія молочних продуктів і соків, орієнтована на дітей 4 - 14 років, створена з урахуванням особливостей харчування зростаючого організму і за участю фахівців НДІ харчування РАМН. Основне правило харчування «Здрайверов»: тільки фрукти + молоко + злаки і нічого зайвого.

  Завжди було величезне бажання зробити серію продуктів для дітей, які «виросли» на «Агуша» і звикли до смачним і якісним дитячим продуктам. Перегляд етикеточних написів «псевдо-дитячих продуктів» викликав масу питань і одне стійке бажання - зробити так, щоб діти отримали хороший здоровий продукт, за який було б не соромно. І створили натуральні продукти для дітей дошкільного та шкільного віку, в складі яких тільки молоко, злаки і фрукти, ніяких консервантів або харчових добавок.

  Завдяки своєму енергійному назвою, веселим героям, тільки натуральним інгредієнтам, веселою, зручною і безпечною упаковці «Здрайвери» обіцяють стати справжнім хітом на ринку дитячих брендів.

  Як стверджує маркетинговий директор компанії «Вімм-Білль-Данн» Анна Іванова, протягом декількох місяців, даний проект розробляли фахівці експерти з різних областей: копірайтери, маркетологи, неймери, бренд-стратеги, дизайнери, фахівці з випуску нової продукції, дослідники і так далі.

  Створення цієї марки відбувалося з ретельним підходом до задоволення потреб і вивчення мам і дітей. Мамам потрібні корисні і натуральні продукти, а дітлахам смачні, і не прості моторошно нудні, як у дорослих, а веселі, прикольні і мультяшні. Тому нова упаковка «Здрайверов» ідеально підходить для всього вищесказаного. Ще, з виходом на ринок продукту в дой-паках із застосуванням дозатора, компанія «Вімм-Білль-Данн» обскакала «Danone» з їх успішним брендом «Растишка». У цьому сегменті, він основний конкурент «Здрайверов». На початку 2010 року, на екранах телевізорів ми могли спостерігати їх рекламні кампанії, які були багато в чому схожі.

  У компанії не знають, за що діти більше люблять «Здрайверов»: за їх смак або їх героїв. Сором'язливий носоріг, зебра-хохотушка, сміливий качконіс, розумна страус і красень кенгуру - це не просто кумедні звірі з упаковки, це живі персонажі, зі своїми характерами, примхами, зовнішністю і, звичайно, іменами. Буч, Ж, Тім, Газ, Емма - хлопці без праці їх запам'ятовують і з інтересом стежать за тим, що відбувається з героями в їх світі. Але Буч, Ж, Тім, Газ, Емма не просто розважають дитини, розповідаючи смішні історії та жарти, а й вчать. Наприклад, того, як важливо дружити: чудова п'ятірка «Здрайверов» - це одна команда. Що б не трапилося, герої обов'язково допоможуть один одному і виручать з непростої ситуації.

  2.2 Аналіз рекламної кампанії фірми

  Компанія «Вімм-Білль-Данн» запустила перший на вітчизняному ринку мультікатегорійний дитячий бренд «Здрайвери». Довгострокову платформу бренду, неймінг і комунікаційну стратегію розробило агентство BBDO Branding, а рекламна кампанія створена командою BBDO Moscow.

  «Здрайвери» - унікальний бренд, який буде цікавий дітям, і викличе довіру їх батьків. Сама назва говорить про те, що цей бренд пропонує здорове харчування і захоплюючий світ розваг. Спеціально для дітей від 3-х років, дошкільнят і школярів молодших класів, були розроблені нові продуктові ідеї, і звичайно, смаки, які подобаються дітям, а яскраві упаковки з наклейками, магнітами і загадками, що розповідають про пригоди команди кумедних героїв, захоплять дітей в світ розваг. «Здрайвери» допоможуть дитині рости здоровим і самостійним. Батьки ж із задоволенням схвалять вибір своїх дітей, адже це абсолютно натуральні продукти. Правило харчування героїв команди «Здрайвери» - тільки молоко, фрукти і злаки.

  «Здрайвери» - це дивовижний проект, так як на протязі багатьох місяців експерти з різних областей (маркетологи, бренд-стратеги, неймери, дизайнери, копірайтери, дослідники, фахівці з розробки нових продуктів) працювали як єдина команда. Створення цього бренду характеризувалося глибоким підходом до вивчення і задоволення потреб та дітей і мам. Адже мамам потрібні корисні, натуральні продукти, а дітей цікавить, щоб це були смачні продукти, але не прості і нудні як у дорослих, а веселі та прикольні. Місія бренду, «Навчити дітей робити правильний вибір», не обмежується тільки сферою правильного харчування. У компанії поставили перед собою завдання, щоб бренд допомагав дітям відповідати на багато соціальних питань. Це і дружба, і взаєморозуміння, підтримка близьких, прагнення до перемоги і досягнення успіху, а здорова їжа - невід'ємна частина життя гармонійно розвивається дитини.

  Про хід проекту розповідає Виконавчий директор BBDO Branding Ольга Коновалова: «Компанія« Вімм-Білль-Дан »поставила перед нами непросте завдання: створити новий бренд дитячого харчування в суміжних категоріях з нуля. Проектна команда почала з аналітики і досліджень: вивчалися міжнародні кейси дитячих брендів суміжних категорій з точки зору продуктових пропозицій і комунікаційних підходів, були проведені етнографічні тури, в ході яких ми отримали багато інформації про те, що люблять їсти діти і що турбує їх мам, відповідальних за здоров'я своїх малюків. Стратегічна концепція тестувалася в сукупності з придуманим світом і його героями, використовувалася складна дослідницька методологія концепт мінілабів. Ми спілкувалися з мамами і дітьми, обговорювали з ними наші ідеї, ілюстрації, тексти і на наступний день виходили до них з оновленим баченням. Це досить напружена робота в режимі on-line, коли креативна команда змінює героїв та історії по ходу обговорення. Так разом з споживачами ми намагалися створити ідеальний результат. Після закінчення стратегічного етапу і додаткового дослідного блоку креативна команда «Вімм-Білль-Данн» матеріалізували бренд, завершивши роботу над візуалізацією команди героїв і розробивши дизайн упаковки, а ми приступили до розробки комунікаційної стратегії на найближчий рік ».

  В результаті величезної роботи, виконаної різними фахівцями з боку клієнта і різних агентств, з'явився бренд, що пропонує абсолютно натуральні, смачні і корисні, а головне - привабливі для дітей продукти в сегментах молочної, сокової та снекової індустрій.

  У квітні 2009 року на федеральних каналах стартувала рекламна кампанія на підтримку запуску бренду «Здрайвери», розроблена агентством BBDO Moscow. Для запуску нового бренду були розроблені два різних ролика: для мам і дітей. У хлопців в 7-9 років вже з'являється своя власна точка зору на все навколо, в тому числі і на те, який одяг вдягти сьогодні в школу і що з'їсти на сніданок або обід. Мами і раніше намагаються піклуватися про своїх чад, дати їм все найкраще і привчити правильно одягатися, вести себе, їсти здорову їжу. Але це вже не так просто, адже з думкою 7-9 річну дитину неможливо не рахуватися. Саме на цьому «конфлікт поколінь» і заснована ідея ролика для мам: «У дитини на все свою думку, і з думкою мами воно часто не збігається, але« Здрайвери »- це продукти, які однаково подобаються і мамам, і дітям. Адже в них кожен знаходить те, що потрібно: для мами це абсолютно натуральна і корисна їжа, підходяща її дитині, а для дитини - смачний продукт в прикольною упаковці ». У цьому ролику використовується як раз дитячий образ - хлопчик-підліток, який має на все свою думку, з яким раніше були суперечки, який виборчий в їжі, і, завдяки «Здрайверам» всі суперечки з дитиною вирішені - мама знайшла натуральний і корисний продукт, а син - прикольний сніданок.

  Спеціально для дітей був створений ролик-мультфільм про команду «Здрайверов». Здрайвери - це прикольні хлопці-звірята, які також як всі діти, вчаться в школі, разом гуляють, грають. І кожен день, як у будь-якої дитини, виникають ситуації, з якими їм потрібно впоратися і бути на висоті. Завдяки чудовим продуктам «Здрайвери» хлопці завжди знайдуть рішення і вийдуть з положення переможцями.

  В кінці серпня 2010 року тендер на креативне обслуговування бренду виграло агентство «Рідна Мова» (Leo Burnett Group Russia), тепер саме воно підхоплює «подвійну» маркетингову політику «Здрайверов». Кампанія, яку вело агентство BBDO, була спрямована відразу на дві цільові аудиторії - бренд повинен бути цікавий дітям, і викликати довіру їх батьків. Мультиплікаційні ролики створювали образ продукту в очах безпосередніх споживачів - дітей. А «дорослий» флайт кампанії розповідав про користь продукту з точки зору дорослих.

  Безумовно, найбільша кількість дитячих образів в рекламі дитячих товарів. Реклама дитячих товарів насамперед спекулює на почуттях матері, це природно, що будь-яка нормальна жінка, побачивши дитину відчуває особливе почуття на рівні материнського інстинкту. У рекламі «Здрайверов», спрямованих на матерів якраз використовують ці знання, пропонують захистити імунітет дитини, запропонувавши для нього смачний продукт.

  «Рідна мова» першим роликом для компанії «Вімм-Білль-Данн» підтримує «дорослу» частина маркетингової стратегії. Обличчям «дорослої» кампанії стала популярна телеведуча Тетяна Лазарєва, яка, у властивій всім батькам манері, сумнівається в натуральності продукту. Ролик наочно демонструє, що є барвником в «Здрайверах». У цій серії реклами так само використовуються дитячі образи, тільки на цей раз - дівчинки, дочки Т.Лазарєва, яким цікаво як фарбують продукцію, як виходить така консистенція продуктів, що додають в продукти.

  Реклама ефективна лише тоді, коли задовольняє наступним вимогам:

  - чітко формулює ринкову позицію товару, тобто містить інформацію про специфіку його використання, відмінності від товарів конкурентів;

  - обіцяє споживачеві істотні вигоди при придбанні товару, для чого показуються його достоїнства, створюється позитивний образ, формуються інші передумови переваги і в заголовку рекламного звернення, у його ілюструванні, і в стилістиці подачі текстового і графічного матеріалів;

  - містить вдалу рекламну ідею - оригінальну і в той же час легку для сприйняття;

  - створює і впроваджує в свідомість ясний, продуманий докладно образ товару - стереотип, що збільшує його цінність в очах споживачів;

  - підкреслює високу якість пропонованого товару і в той же час сама рівнем виконання асоціюється з цим високим якістю;

  - оригінальна і тому не нудна, не повторює відомі, обридлі рішення;

  - має точну цільову спрямованість, відбиваючи різні запити, бажання, інтереси конкретних споживачів і інформуючи їх таким чином, щоб враховували розбіжності споживчого попиту певної рекламної аудиторії;

  - привертає увагу, що досягається вдалими художніми і текстовими рішеннями, розміщенням рекламного оголошення в засобах масової інформації, що користуються високою репутацією, які читають, слухають, дивляться ті, на кого реклама розрахована;

  - робить акцент на нові унікальні риси і властивості товару, що є передумовою його успіху на ринку і найбільш діючої складової рекламної аргументації;

  - концентрує увагу на головному, не ускладнюючи, пропонує лише те, що важливо для споживача, і звертається безпосередньо до нього.

  Виходячи з даних параметрів ефективності реклами, можна сказати, що діючі рекламні кампанії ефективні. В рамках двох рекламних кампанії, реклама:

  - чітко націлена на дві аудиторії (дитячу і дорослу);

  - чітко визначає переваги товару, його якість;

  - оригінальна, зацікавлює як дітей, так і їхніх батьків;

  - зосереджує увагу на головному;

  - використовує ефектне художнє оформлення.

  В рамках реалізації рекламної кампанії «Здрайвери» було передбачено не тільки створення відео реклами, а й активне просування бренду в пресі. У спеціалізованих журналах для молодих батьків розповідається про те, що продукція «Здрайвери» натуральна і корисна.

  Основна увага була зосереджена на таких популярних виданнях, як «Домашний очаг» і «Ліза». У журналі «Здоров'я школяра» відома телеведуча і актриса Тетяна Лазарєва, а також директор з якості харчування для дітей бренду «Здрайвери» ведуть діалог про смакові особливості продуктів, консистенції дитячого харчування і про його натуральному кольорі. Також читачам журналу пропонується пройти тест, що дозволяє з легкістю відрізнити натуральний продукт від ненатурального. При цьому використовувалися фотознімки з Т.Лазарєва і її дочкою Сонею. Це все, що стосується реклами «Здрайвери» для батьків, для дітей же були випущені друковані макети з яскравими і барвистими зображеннями. З макетів можна робити оригінальні саморобки - це принесе задоволення, як дитині, так і батькам, в разі якщо ті захочуть помайструвати разом.

  Рекламні кампанії проводилися як на телебаченні, так і в пресі, для просування бренду проводяться різні промо-акції, розіграші призів і подарунків для дітей. В рамках рекламної кампанії, що проводиться агентством «Рідна мова», проводяться вечори в школах і садках, а також підтримуються в рамках правильного, корисного і смачного харчування.

  За 9 місяців існування на ринку «Здрайвери» зайняли п'яту частину від загального обсягу ринку молочних продуктів, розрахованих на дітей 3 - 11 років. «Здрайвери» стали першим брендом в категорії продуктів для дітей від 3-х років - це ще один факт успішної рекламної кампанії. «Вімм-Білль-Данн» знайшов і зайняв нішу на ринку дитячих молочних продуктів.

  2.3 Виявлення мотивів і стереотипів в рекламі дитячих продуктів

  Мотиви покупок - це складні психологічні структури, окремі ланки яких часто не зрозумілі самому споживачеві. Фактично покупець діє емоційно і примусово, реагуючи на образи і спонукання, пов'язані в підсвідомості з продуктом.

  Так як рекламна кампанія орієнтована на дві аудиторії, дитячу і дорослу, то можна виділити і різні мотиви покупок.

  Для дітей основний мотив покупки продуктів харчування «Здрайвери» є смачний продукт в прикольною упаковці, при цьому мотивація підкріплюється сувенірною продукцією, наприклад, стікерами, магнітами і іншим.

  Мотивація покупки продуктів у батьків - натуральний продукт, без штучних барвників, консервантів і крохмалю. Адже кожен батько намагається знайти для свого чада натуральний, корисний і смачний продукт, який буде підтримувати здоров'я дитини.

  Отже, мною були виділені наступні мотиви, використовувані в рекламі товарів «Здрайвери»:

  1) раціональні, а саме:

  - мотив здоров'я - корисний продукт без консервантів;

  - мотив гарантії - протестовані продукти дитячого харчування, які відповідають усім нормам і стандартам якості;

  2) емоційні мотиви:

  - мотив любові матері до дитини - турбота про дитяче здоров'я і правильне харчування;

  - мотив радості - весела і цікава реклама викликає прихильність до себе дитячу увагу та зацікавлює.

  В рекламах продуктів харчування «Здрайвери» використовується унікальна торгова пропозиція - батькам і дітям пропонуються корисні і смачні продукти.

  Хоча стереотипи оточують нас всюди, їх важко виявити. Ми їх не помічаємо, тому що вони занадто звичайні. Діє сила звички. Залежно від ситуації ми називаємо їх безперечними посилками, простим здоровим глуздом або загальноприйнятими правилами гри. Іншими словами, стереотипи - це побиті ідеї, підтримують статус-кво.

  Мною були проаналізовані дві рекламні кампанії по розкрутці бренду «Здрайвери», що включають як телевізійну, так і друковану рекламу.

  Було виявлено два напрямки в рекламі - це реклама для дітей та реклама для батьків. Тільки в рекламі для батьків використовують дитячі образи, при цьому намагаючись зацікавити, переконати батьків в продукті і його корисності. У рекламних роликах показують турботливу, чуйну, яка розуміє і сучасну маму, яка шукає для свого чада кращі продукти. Одночасно показують щасливих дітей, які люблять і дорожать своїми матерями, які знайшли для них найкращий і прикольний продукт.

  В одній з друкованої реклами описують проблему нагодувати дитину корисним сніданком. Від імені мами розповідається про те як вона хоче нагодувати свою дитину здоровою і натуральним сніданком, а від імені сина розповідається про самих продуктах, про те, що вони кльові, смачні. Концепція такої реклами побудована на описі проблеми і на її вирішенні. Реклама, яка використовує дитячі образи, а в даному випадку образи підлітків, цікава не тільки батькам, а й дітям.

  Реклама для дітей ґрунтується на мультиплікаційних образах, мальованих тварин - сором'язливий носоріг, зебра-хохотушка, сміливий качконіс, розумна страус і красень кенгуру. Використовується однаковий дизайн, тематика дитячої реклами заснована не просто на розвазі дитину, розповідаючи смішні історії і жарти, але і на вченні, наприклад, дружбу.

  Вся телевізійна реклама, спрямована на дитячу цільову аудиторію має слогани, наприклад:

  - «А давайте ... грати в марсіан!»;

  - «А давайте ... тягнути задоволення!»;

  - «А давайте ... робити відкриття!»;

  - «Здрайвери завжди в тему!»;

  - «Здрайвери - міркуй на раз-два!»

  При цьому у всіх дитячих роликах використовується одне і теж музичний супровід, тому можна зробити висновок про те, що коли діти чують цю музику відразу згадують про «Здрайверах», а це вже можна вважати стереотипом.

  Реклама для батьків більш інформативна, розповідають про переваги товару, його корисності, вона не мультиплікаційна, а знята в реальному часі. При цьому, в рекламу залучають фахівців галузі харчування і акторів, їхніх дітей. Створення реклами за участю знаменитостей - це вже «побитий» стереотип в рекламі, який діє на споживача, переконуючи при цьому довіру до продукту. Знатних і знаменитих людей з давніх часів зображували на монетах, грошових купюрах і поштових марках. Тоді це скоріше було їх побажання. Тепер для залучення знаменитостей витрачаються шалені гонорари, і рекламодавці не скупляться на ці витрати. Чому? Знаменитості привертають до себе увагу. Люди схильні наслідувати своїх кумирів, а наслідуючи споживати ті товари, які «зірка» рекламує.

  Компанія Ipsos ASI кожен квартал проводить незалежний on-line опитування 200 респондентів (чоловіків і жінок у віці 16-45 років) в великих містах Росії. Респонденти оцінюють рекламні ролики, об'єднані певною темою і знаходяться в ефірі на період опитування. Рейтинг будується в рамках філософії ефективності реклами компанії Ipsos ASI: «Запоминаемость» (наскільки добре респонденти пам'ятають рекламу і пов'язують її з рекламованої маркою) і «Мотивація» (наскільки ефективно реклама спонукає купити рекламований продукт / скористатися послугою). При розрахунку рейтингів проводиться порівняння з нормативною базою, а так само враховується ряд додаткових факторів: поточний рівень споживання марок продуктів / послуг; оцінка рекламних роликів по діагностичним висловлювань (реклама подобається, дратує, унікальна і т.п.). За результатами цього опитування, реклама «Здрайвери» посіла третє місце серед реклами зі знаменитостями.

  «Здрайвери» - реклама з рівнем запам'ятовування вище середнього і хорошим поясненням продуктового переваги - «натуральності» - спрацювала на споживачів.

  Реклама, спрямована на батьків має так само слогани, як і дитяча реклама, наприклад:

  - «Здрайвери - коли мама в темі!»;

  - «Абсолютно натуральний продукт, який подобається дітям!»;

  - «Сік« Здрайвери »- для імунітету. І ніяких ап-чхи! ».

  У всій реклама, спрямованої на дорослу цільову аудиторію, робиться акцент на натуральність продукту, його натуральні інгредієнти, наприклад, «В них тільки потрібне - фрукти, молоко, злаки. І нічого зайвого! ». Це також можна вважати стереотипом, так як в кожній рекламі використовується одні й ті ж слова і фрази.

  Вся реклама, сайт, як і продукція, зроблена в одному стилі і дизайні - в основу беруться два кольори - жовтий і фіолетовий. У кожній рекламі, як у друкованій, так і в телевізійній, на сайті, використовується логотип продукції, який представлений на малюнку 1.

  Малюнок 1 - Логотип продуктової лінійки «Здрайвери»

  Так само стереотипом вважається і використання дитячих образів в рекламі. Жодна реклама «Здрайвери», спрямована на «дорослу» цільову аудиторію не обходиться без дитячих образів. Перегляд роликів викликає у матерів розчулення, турботу, любов.

  Аналізуючи в цілому продукти харчування «Здрайвери», їх бренд і імідж товару, що проводяться рекламні кампанії, можна сказати, що вжиті заходи і заходи були успішні. Про це говорять цифри, продуктова лінійка «Здрайвери» зайняла 1/5 ринку молочних продуктів для дітей у віці від 3 до 14 років.

  3 Напрямки вдосконалення реклами

  3.1 заходи щодо вдосконалення реклами

  Проведені мною дослідження дозволили визначити головні цілі перспективного розвитку бренду «Здрайвери»:

  - подальше нарощування обсягів власного виробництва та асортименту продукції;

  - збільшення завантаження виробничих потужностей в осінньо - зимовий період;

  - цілеспрямована і постійна робота по скороченню витрат на виробництво продукції;

  - розвиток і вдосконалення служби маркетингу;

  - забезпечення рентабельної роботи підприємства;

  При цьому основними сферами інтересів бренду «Здрайвери» будуть:

  1) Розширення географії поставок, зростання клієнтської бази. Удосконалення системи просування продукції, шляхом набору штату торгових представників, мета яких - охопити найбільшу кількість торгових точок.

  2) Асортимент. Удосконалення структури асортименту продукції під торговою маркою «Здрайвери» на основі аналізу динаміки продажів окремих видів.

  3) Брендинг - створення стійкого іміджу і вихід на високий рівень знання марки «Здрайвери», вихід на ринок ближнього зарубіжжя.

  4) Сприйняття - створити глибоке емоційне сприйняття торгової марки «Здрайвери» - «абсолютно натуральний продукт» - для батьків та «натурально - корисно - прикольно» - для дітей.

  5) Якість: продемонструвати перевагу продукції торгової марки «Здрайвери» за наступними параметрами: смак, співвідношення: ціна-якість.

  Для просування бренду «Здрайвери» на ринок з метою інформування споживачів про переваги продукції, впливу на усвідомлення потреби в продуктах під цією торговою маркою, позиціонування і стимулювання до здійснення покупки був визначений комплекс маркетингових комунікацій:

  1) Ефективний мерчендайзинг;

  2) Іміджева реклама;

  3) Виставки-дегустації;

  4) Еvent marketing (подієві акції);

  5) Заходи щодо стимулювання торгівлі;

  6) Реклама в ЗМІ.

  Для залучення покупців і зацікавленості представників торгівлі в реалізації продукції під брендом «Здрайвери» можна запропонувати впровадження стратегії мерчендайзингу, яка включає:

  - подальшу роботу з удосконалення єдиних стилеобразующих макетів етикетки продукції під торговою маркою, для полегшення впізнаваності продукції споживачами;

  - щоденне відвідування агентами збуту торгових підприємств з метою створення оптимальної викладки продукції, відповідно до розробленої єдиної схеми викладки;

  - оформлення фірмовою символікою і цінниками холодильних скринь в торгівлі;

  - поширення в торгових точках POS-матеріалів, які представляють собою листівки формату А4 і А5, воблери з логотипом «Здрайвери».

  Єдиний стиль - використання основних ідентифікаторів бренду (колір, рекламний слоган, шрифт, логотип) на таких носіях як:

  - холодильне обладнання;

  - вантажний автотранспорт підприємства;

  - презентаційні проспекти, прайс-листи;

  - сувенірна продукція;

  - календарі;

  - спецодяг персоналу і ін .;

  - реклама всередині громадського транспорту.

  Проведення виставок-дегустацій фахівцями фірми поетапно в великих торгових центрах і магазинах, де представлена ​​продукція «Здрайвери». В рамках даних заходів відвідувачам пропонується оцінити якісні характеристики продукції, запропонованої на дегустацію, а також отримати необхідну інформацію.

  Подієві акції - спосіб наблизитися до споживача безпосередньо. Такий елемент маркетингових комунікацій не вимагає значних матеріальних витрат, але в той же час він дуже ефективний, за допомогою таких заходів формується максимальна лояльність до бренду.

  Сценарії заходів і свят складаються спільно з фахівцями відділу маркетингу компанії. Підприємство надає декорації, допомога в організації та проведенні свят, призи та подарунки у вигляді солодкої продукції і сувенірів з символікою бренду «Здрайвери».

  Стимулювання, спрямоване на посередників, торгово-оптові підприємства за допомогою надання знижок на договірних умовах, надання рекламних POS-матеріалів, проведення дегустацій для працівників торгових організацій.

  Стимулювання, спрямоване на торгівлю: надання фірмового обладнання, рекламних POS-матеріалів, проведення дегустацій для покупців.

  Для більшої впізнаваності бренду, вважаю, що треба продовжувати рекламну кампанію, необхідно залишити спрямованість на дві цільові аудиторії - дітей і їх батьків. Для батьків потрібна інформативна реклама, яка переконує їх в корисності продукту, а дітям потрібна прикольна реклама, яка постійно їх цікавила, так як діти, по суті, новатори, їм завжди хочеться пробувати щось нове, незвичайне, іміджеве.

  Можливо, необхідно збільшити рекламу в пресі, на радіо і в інтернеті.

  Публікація в різних виданнях республіки новинних статей про виведення нових видів продукції на ринок, статей іміджевого характеру (вітання з професійними святами), статті про успіхи підприємства на ринку молочних продуктів в Росії і за її межами.

  Радіо, як один з медіаносіїв широко використовується підприємством для просування торгових марок на ринку. У порівнянні з телебаченням радіостанції та їх програми набагато сильніше сегментовані з урахуванням особливостей аудиторії слухачів, а саме їх статі і віку. Як правило, жінки виявляють більше уваги, ніж чоловіки, а молоді люди у віці до 20 років - більше уваги, ніж дорослі слухачі.

  Регулярно на різних радіостанціях планується прокат аудіороликів, які концентрують увагу на перевагах торгової марки «Здрайвери».

  В умовах розвитку глобальних технологій головними формами мультімедіавозможностей стає електронний обмін і мережу Інтернет.Власний Інтернет-сайт - ефективний інструмент інформування замовників продукції про всі новинки і зміни на підприємстві, важливим каналом зворотного зв'язку зі споживачем.

  Планується подальше розміщення інформаційних блоків і банерної реклами на різних ресурсах в Інтернеті для широкої громадськості і бізнес-партнерів.

  Не варто забувати і про такий вид реклами як дегустація продукції. Дегустація молочної продукції в маркетингових цілях - безкоштовне (безоплатне) поширення молочної продукції шляхом проведення органолептичної оцінки якості і зовнішнього оформлення зазначених напоїв з метою вивчення споживчого попиту для їх подальшої реалізації.

  Витрати по організації проведення дегустації відносяться до витрат на рекламу і маркетингові послуги і включаються в собівартість продукції в межах встановлених законодавством норм.

  Якщо розглядати друковану рекламу, то можливо збільшення реклами, націленої на дітей. На телебаченні можна збільшити кількість реклами, спрямованої на молодих мам. Так як дизайн продукції, реклами вже розроблений, необхідно його дотримуватися для більшої впізнаваності продукції.

  Для того, щоб відстежувати дієвість рекламної кампанії, необхідно проводити маркетингові дослідження, наприклад, опитування, анкетування, спостереження.

  В цілому, можна сказати, що рекламна кампанія повинна бути спрямована на створення іміджу і бренду товару, так як це новий продукт, ще «неміцно стоїть на ногах», і має достатню кількість конкурентів.

  3.2 ефективність запропонованих заходів

  Створення спеціальної планування магазину, проведення оптимальної викладення товару, оформлення місць продажів, включаючи рекламні матеріали, організація необхідного запасу, контроль за терміном зберігання продукції та ін. Атрибути мерчендайзингу можуть привести до зростання обсягів продажів. Люди залишають на 13% більше грошей у тих магазинах, де мерчендайзинг продукції бездоганний. Виходячи з цих цифр, можна сказати, що прибуток фірми збільшиться на 13%.

  Ефективність іміджевої реклами, або брендингу. Для підрахунку ефективності іміджевої реклами не існує чітких формул: тут можна спиратися лише на результати статистичних досліджень, що дають приблизну картину результативності електронної реклами з точки зору просування торгової марки. Але якщо у товару буде впізнаваність, якщо буде позитивний імідж, то буде довіра з боку покупців, що в свою чергу є соціальним позитивним ефектом.

  Ефект від виставок, дегустацій відомий. Припустимо, на те, щоб спробували 300 осіб 30 мл йогурту, необхідно 9 літрів йогурту, або 45 пляшок. Вартість 1 пляшки йогурту - 29 руб.15 коп, відповідно, 45 пляшок - 1 311 руб.64 коп. Якщо з 300 чоловік спробував йогурт, придбають його хоча б 20% (60 осіб), то виручка складе - 1 749 руб. на мій погляд, проводити дегустації вигідно і прибутково - і підвищуємо рівень довіри до марки, і підвищуємо імідж компанії, і збільшуємо обсяги продажів.

  На даний момент не існує єдиної методики оцінки ефективності подієвого маркетингу, або event-маркетингу. В ході проведення такого роду заходів емоційний вплив дозволяє активізувати увагу цільової групи до товару і збільшити в подальшому обсяги його продажів. За даними досліджень кожен четвертий директор по маркетингу в США вважає подієвий маркетинг найефективнішим комунікаційним засобом. Якщо правильно вибудувати концепцію event-маркетингу, то можна збільшити розміри цільової аудиторії, тим самим збільшити свою частку на ринку.

  Ефект від стимулювання торгівлі не змусить себе чекати. Проводячи акції з видачі призів за купони, логотип або ін., Змусить зацікавитися дітей продуктом. Так, наприклад, проводилася акція, в результаті якої тисячі дітей великих міст Росії отримали сувеніри та призи від «Здрайверов», потрапили в кінотеатр на фільм-казку «Книга майстрів».

  Я вважаю, що при розробці реклами, необхідно приділити більше уваги рекламі в пресі, так як цей вид реклами вважається одним з найбільш дешевих, до того ж, за допомогою дизайну, шрифтів тексту можна залучити більше уваги до продуктів. Так само необхідно збільшити рекламу на радіо і в інтернеті. Вся реклама повинна дотримуватися одного дизайну, це необхідно для більшої впізнаваності.

  У цьому розділі курсової роботи мною були запропоновані напрями вдосконалення рекламної діяльності бренду «Здрайвери»:

  1) Ефективний мерчендайзинг;

  2) Іміджева реклама;

  3) Виставки-дегустації;

  4) Еvent marketing (подієві акції);

  5) Заходи щодо стимулювання торгівлі;

  6) Реклама в ЗМІ.

  Тільки в разі ефективно вибудуваної рекламної кампанії, ефективного управління компанією і персоналом в цілому, можна втриматися на ринку дитячих молочних товарів, бути поміченим споживачем, мати позитивний імідж, і тим самим, мати можливість розвиватися і процвітати. І для цього необхідно використовувати всі можливості, наявні у фірми.

  висновок

  В даний час реклама є одним з найважливіших видів діяльності, за допомогою якого фірма передає інформацію, переконують споживача в доцільності придбання її товару. Лише деякі комерційні підприємства можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. У великих фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, здійснюються масштабні рекламні програми. Рекламодавці щорічно витрачають великі кошти заради виведення на ринок нових товарів і послуг.

  Основна мета реклами - привернути увагу потенційних споживачів до фірми, її можливостям, випускається товарах, підкреслення всього спектра позитивних рис товару (висока якість, новизна, надійність, прийнятна ціна, широта споживчих властивостей і т.д.).

  «Здрайвери» з'явилися в березні 2009 року, і на підтримку запуску почали велику рекламну кампанію «Збіг смаків», яка розповідала про новий бренд і те, чому він неодмінно сподобається мамам і дітям.

  Вже через 9 місяців після виведення товару на ринок він зайняв 1/5 ринку молочних продуктів для дітей 3-14 років.

  Рекламною кампанією бренду займалися два агентства. Вони змогли домогтися визнання бренду як дітьми, так і їх ролітелямі. Обидва агентства націлювали рекламні кампанії на дві аудиторії, при цьому в рекламі для батьків завжди використовувалися образи дітей-підлітків. Це викликало тепло, довіру і турботу у мам.

  Мною було запропоновано напрями вдосконалення рекламної діяльності, були виявлені «вузькі» місця, визначена можлива ефективність від запропонованих заходів.

  Якщо робота компанії буде ефективно збудована, то компанію чекає успіх, прибуток, популярність і стійке положення на ринку, чого і хочуть багато, а домагаються тільки одиниці.

  Список використаних джерел

  1. Авер, Б. Сучасна реклама: підручник / Б. Авер. - М: «Маркетинг», 2005. - 957 с. - ISBN 5-8018-0037-9

  2. Акуліч, І.Л. Маркетинг: Підручник / І.Л. Акуліч. - Мн: Обчислюємо. шк., 2008. - 463 с. - ISBN 977-4-368-01504-8

  3. Баканов, М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Підручник для торгових вузів / М.І. Баканов. - М: Економіка, 2010. - 352 с. - ISBN 7-98349-154-9

  4. Балашов, В.Г. Система маркетингу на підприємстві: навчальний посібник / В.Г. Балашов. - М: «Проспект», 2009. - 311 с. - ISBN 987-0022-55623-1

  5. Зіньків, В.С. Інформаційне забезпечення рекламної діяльності: навчальний посібник / В.С. Зіньків. - М: «Вісник», 2007. - 247 с. - ISBN 5-98118-017-1

  6. Зіньків, В.С. Оцінка ефективності регулювання рекламної діяльності: навчальний посібник / В.С. Зіньків. - М: «Вісник», 2008. - 159 с. - ISBN 7-98349-154-9

  7. 3ікрацкій, Д. Особливості правового регулювання рекламної діяльності: підручник / Д. Зікрацкій. - СПб: «БеТіге», 2007. - 345 с. - ISBN 5-96575-045

  8. Качалов, К. Що потрібно знати і як потрібно діяти, щоб ваша реклама була ефективною / К. Качалов // Маркетинг і маркетингові дослідження в Росії. - 2007. - №5. - с. 39-46

  9. Конопелько, Е. Ефективність реклами / Е Конопелько // Консультант бухгалтера. - 2008. - №11. - с. 10-14

  10. Чуясов, В. В очікуванні великих бюджетів на рекламному ринку - є все крім грошей / В. Чуясов // Інтернет - бізнес. - 2009. №3. - с. 3-4

  11. www.ntr.ru

  12. www.pws -conf. ru

  13. www.elitarium.ru

  14. www.fictionbook.ru

  Експлуатація дитячих образів в рекламі продуктів, орієнтованих на молодих матерів на прикладі