Скачати 10.84 Kb.

Експертний висновок при атестації на вищу кваліфікаційну категорію за посадою «старший вихователь»
Дата конвертації01.05.2017
Розмір10.84 Kb.
Типатестація

Скачати 10.84 Kb.

Олена Дашкова
Експертний висновок при атестації на вищу кваліфікаційну категорію за посадою «старший вихователь»

З правка організація розвиваючої предметно-просторового середовища в ДОО відповідно до ФГОС дана старшому вихователю МБДОУ д / с «Сонечко» м Суража Дашкової Олені Леонідівні.

Освітнє середовище нашого дошкільного закладу «Сонечко» - це сукупність умов, що надають прямий і непрямий вплив на всебічний розвиток дитини в дошкільному закладі, стан його фізичного і психічного здоров'я, успішність його подальшої освіти, а також взаємодія все учасників освітнього процесу в ДОУ відповідно до ФГОС. Предметно - просторова середу Відповідає вимогам, здійснюється творчий підхід педагогами ДОУ і старшим вихователем, реалізуються інноваційні технології.

У своїй роботі з кадрами по реалізації предметного середовища старший вихователь Дашкова Олена Леонідівна моделює соціокультурну предметно-просторову розвиваюче середовище, яка дозволяє дітям проявляти творчі здібності, пізнавати способи образного відтворення світу і мови мистецтв, реалізовувати пізнавально-естетичні та культурно-комунікативні потреби у вільному виборі .

Розвиваюче середовище, створена в ДОУ забезпечує особистісно-орієнтоване виховання і соціально-емоційна взаємодія дітей з дорослими, де діти емоційно проявляють себе, висловлюють усвідомлено-правильне ставлення до навколишнього, реалізують себе як особистість.

В ДНЗ «Сонечко» 6 груп, відвідують - 142 дитини. 6 прогулянкових ділянок, спортивний майданчик, музично - фізкультурний зал.

У групах ДНЗ вихователі дотримуються безпеку і психологічну комфортність перебування дітей в групах.

При створенні середовища в ДНЗ нами розроблено з урахуванням принципів: інформативності, варіативності, полифункциональности, педагогічної доцільності, трансформований,

Дотримуючись цих принципів, педагоги ДНЗ чітко планують, організовують і створюють предметно-розвиваюче середовище згідно ФГОС. Завдяки Олені Леонідівні ми досягли більш високого рівня організації предметно розвиваючого середовища.

Предметно - просторова середу відповідає віку вихованців всіх груп, а також їх актуальним і індивідуальним особливостям, особливостям дитячого сприйняття; простір оснащено засобами навчання і виховання, ігровими, спортивними, оздоровчим обладнанням, інвентарем та матеріалами у вільному доступі для дітей; в повній мірі реалізований принцип «від простого до складного»: виховання і навчання дошкільнят, їх діяльність будується на основі врахування можливостей, попередження інтелектуальних, фізичних і нервово-емоційних перевантажень, які негативно позначаються на їх фізичному і психічному здоров'ї; предметно - просторове середовище відповідає своєрідному просторового сприйняття: грамотне зонування забезпечує зону умовної ізоляції ( «бачу, але не заважаю») тим дітям, яким це необхідно.

Кольорове рішення інтер'єру не дратівливе (колірної комфорт: великі, «малорухливі» предмети обстановки пофарбовані в спокійні тони, присутність яскравих предметів - іграшки, начиння, яскраві елементи обробки).

У групах ДНЗ створена домашня обстановка, візуальний психологічний комфорт: в оформленні використані природні компоненти, які обумовлюють взаємозв'язок з навколишнім світом (природний куточок, елементи рослинного декору, природні виставки). Також в інтер'єр включені елементи оформлення, створюють приємні, позитивні асоціації у вихованців (дитячі роботи (малюнки, аплікації, композиції з пластиліну); альбом сімейних фотографій; атрибути (збагачують розвиваюче середовище, які вихованці принесли з дому).

Освітній простір ДНЗ та груп оснащено засобами навчання і виховання (в тому числі технічними, відповідними матеріалами, в тому числі витратним, ігровим, спортивним, оздоровчим обладнанням, інвентарем (відповідно до специфіки Програми).

Організація освітнього простору і різноманітність матеріалів, обладнання та інвентарю (в будівлі і на ділянці) ми враховували:

ігрову, пізнавальну, дослідницьку та творчу активність всіх вихованців, експериментування з доступними дітям матеріалами (в тому числі з піском і водою);

рухову активність, в тому числі розвиток великої і дрібної моторики, участь в рухливих іграх і змаганнях;

емоційне благополуччя дітей у взаємодії з предметно-просторовим оточенням;

можливість самовираження дітей.

У групі створені різні центри активності:

«Центр пізнання» забезпечує вирішення завдань пізнавально - дослідницької діяльності дітей (розвиваючі і логічні ігри, мовні ігри, ігри з буквами, звуками і складами; досліди та експерименти);

«Центр творчості» забезпечує вирішення завдань активізації творчості дітей (режисерські та театралізовані, музичні ігри і імпровізації, художньо-мовна і образотворча діяльність);

«Ігровий центр», що забезпечує організацію самостійних сюжетноролевих ігор;

«Літературний центр», що забезпечує літературний розвиток дошкільників;

«Спортивний центр», які забезпечують рухову активність і організацію здоров'язберігаючих діяльність дітей.

Вільна діяльність дітей в розвиваючих центрах допомагає їм самостійно здійснювати пошук, включатися в процес дослідження, а не отримувати готові знання від педагогів.

Важливим завданням нашого ДОО при введенні Федеральних державних освітніх стандартів (ФГОС) стало вдосконалення педагогічного процесу і підвищення розвиваючого ефекту освітньої роботи з дітьми за допомогою організації предметно - просторового середовища, що забезпечує творчу активність і найбільш повно реалізувати себе.

Довідка

про участь батьків в освітній діяльності дітей в ДОО дана старшому вихователю МБДОУ д / с «Сонечко» м Суража Дашкової Олені Леонідівні

Останнім часом намітилися нові, перспективні форми співпраці, які передбачають підключення батьків до активної участі у педагогічному процесі нашого дитячого садка, робота з батьками ведеться за всіма напрямків педагогічної пропаганди. У той же час інформаційні та, особливо, телекомунікаційні технології здатні підвищити ефективність взаємодії педагогічного колективу дитячого садка і батьків при навчанні та вихованні дошкільнят.

Робота проводиться з усіма учасниками освітнього процесу (дошкільнята, педагог, батьки).

Всі форми роботи з батьками Олена Леонідівна розділила на дві групи: перша - традиційні (батьківські збори, батьківський інформаційний куточок., А друга нетрадиційні - інноваційна (круглий стіл, відео матеріали.)

Важливе значення надається підвищенню педагогічної культури батьків вихованців.

Для реалізації мети використовувалися такі форми роботи, як батьківські збори, анкетування, консультації, бесіди та ін. В системі роботи з батьками ставилися наступні завдання: збільшити інтерес батьків до роботи дитячого садка;

• урізноманітнити спілкування батьків з вихователем;

• полегшити участь батьків у освітньому процесі

• збільшити інтерес батьків до роботи дитячого садка

Центральним ланкою, що поєднує педагогів, батьків і вихованців, була обрана сучасна соціальна мережа. Через неї старший вихователь і вихователі перевіряють доцільність впровадження інформаційних технологій в роботі нашого ДОП з сім'єю з підготовки дітей до школи.

З метою вивчення сім'ї, з'ясування освітніх потреб батьків, встановлення контакту з її членами, для узгодження виховних впливів на дитину Олена Леонідівна розпочала роботу з анкетування «Співпраця дитячого садка і сім'ї». Отримавши реальну картину, на основі зібраних даних, вона аналізувала особливості структури родинних зв'язків кожної дитини, специфіку сім'ї та сімейного виховання дошкільника, виробила тактику свого спілкування з кожним батьком. Це допомогло їй краще орієнтуватися в педагогічних потребах кожної сім'ї, врахувати її індивідуальні особливості.

З правка про організацію

роботи по педагогічної освіти батьків у МБДОУ д / с

«Сонечко» м Суража

дана Дашкової Олени Леонідівни

Сучасна ситуація, в якій опинилося наше суспільство, зажадала пошуку нової моделі суспільного виховання особистості у відкритій соціальному середовищі і більш тісного контакту громадськості та сім'ї.

Олена Леонідівна погоджуючи свої дії з сім'єю, дитячий сад намагається доповнити або компенсувати домашні умови виховання. Особливо важлива взаємодія сім'ї і дошкільного закладу для дітей з неповних і неблагополучних сімей, так як вони найбільш схильні до негативних змін в суспільстві для цього Олена Леонідівна створимо консультаційний пункт для батьків ДНЗ.

Тому першочергове завдання, що стоїть перед Оленою Леонідівною і кожним педагогом ДОУ, полягає в тому, щоб не використовуючи елементів повчання, залучити батьків в процес виховання їхніх дітей, вміти запропонувати свій спосіб оцінки потреб дітей та надати допомогу батькам у придбанні умінь спостерігати за своїми дітьми, стежити за їх розвитком, а також сприяти розвитку. Робота повинна будуватися цілеспрямовано і диференційовано.

Наочна педагогічна пропаганда - Інформаційні стенди: «Наш дитячий сад» (історія створення дитячого саду, інформація про співробітників, групах, програмах і технологіях роботи з дітьми нормативні документи та ін., «План евакуації дитячого садка в надзвичайних ситуаціях», «Музика дітям», «Поради лікаря», «фізо», Куточок з правил дорожнього руху і групові стенди (режим дня, НСД, вікові особливості дітей)

Консультування батьків - «Що таке ФГОС?», Як формувати у дитини раннього віку культуру поведінки, «Цільові орієнтири дошкільної освіти», «Мама - як багато в цьому слові!», Здоров'я всьому голова.

Загальні батьківські збори -

Велика увага приділяється оформленню наочної агітації та інформації для батьків: тематичні виставки; папки - пересування;

ширми; сімейні газети; фотовітринах і фотомонтажі; альбоми з життя групи і альбоми з різної тематики; екрани для батьків; зошит відгуків; батьківська газета.

Завдання педагогів - зацікавити батьків, пропонуючи їм як традиційні, так і нові форми взаємодії.Скачати 10.84 Kb.


Експертний висновок при атестації на вищу кваліфікаційну категорію за посадою «старший вихователь»

Скачати 10.84 Kb.