Екологічне виховання школярів
Дата конвертації05.06.2017
Розмір3.74 Kb.
ТипПрирода, екологія. Планета Земля

Тетяна Чернишова
Екологічне виховання школярів

Про неблагополуччя в стані навколишньої природи кажуть сьогодні багато, в різних країнах, на різних мовах. Екологічне сьогодення і майбутнє у всіх народів загальне, адже все в нашому складному світі взаємопов'язане. Природа тендітна й ранима. Тому важливо з самого раннього дитинства виховувати в дитині екологічну культуру, тобто впливати ні стільки на свідомість, скільки на підсвідомість.

Екологічна культура - це рівень сприйняття людьми природи, навколишнього світу і оцінка свого місця у всесвіті, ставлення людини до світу. У зв'язку з глобальною екологічною кризою, необхідно прояснити, які відносини людини і природи можна вважати гармонійними, як людська діяльність впливає на навколишнє середовище. Внаслідок цього, слід показати, що рівень екологічної культури прямо пропорційний екологічну обстановку в світі, знаходиться в прямій залежності від сприйняття біосфери. Саме тому таку важливу роль в житті дітей повинні грати екологічне навчання і виховання - складові еко-культури, а так само розуміння своєї відповідальності за здійснювані вчинки.

Людина майбутнього - це всебічно розвинена особистість, яка живе в гармонії з навколишнім світом і самим собою, діюча в рамках екологічної необхідності. Формування екологічної культури є усвідомлення людиною своєї приналежності до навколишнього світу, єдності з ним, усвідомлення необхідності прийняти на себе відповідальність за здійснення самопідтримки розвитку цивілізації і свідоме включення в цей процес. Екологічна культура як частина загальної культури є процесом, який пов'язаний з освоєнням і нарощуванням знань, досвіду, технологій і передачею їх старшим поколінням молодшому у вигляді моральних імперативів. У той же час екологічна культура є результат виховання, який виражається в умінні індивіда досягати гармонійних відносин з навколишнім світом і самим собою.

У дитинстві це вміння формується в процесі засвоєння спеціальних знань, розвитку емоційної сфери та практичних навичок екологічно доцільної взаємодії з природою і соціумом. Суттєвим моментом у вихованні культури школярів різного віку є зміна в їх свідомості уявлення про пріоритет людини над природою і формування нового світовідчуття, що сприяє сприйняттю природи і людини у взаємній зв'язки і залежності.

Без усвідомлення людиною самоцінності природи як такої, а не з точки зору її корисності чи шкоди для людей, неможливо змінити становище людства як подібності чужорідної, а то й ворожої природі сили. Щоб подолати духовне відчуження від життя земної природи, людині необхідно навчитися сприймати і цінувати прекрасне в природі, людях, творіннях рук людських. І тому так важливо прищеплювати дітям з раннього шкільного віку культурне ставлення до навколишнього середовища.

Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим періодом для формування основ екологічної культури, так як в цей період розвитку дитини, що характеризується переважанням емоційно-чуттєвого способу освоєння навколишнього світу, інтенсивно формуються властивості і якості особистості, які визначають її сутність в майбутньому. У цьому віці у свідомості учнів відбувається формування наочно-образної картини світу і морально екологічної позиції особистості, яка визначає ставлення дитини до природного і соціального оточення і до самого себе.

Екологічне виховання школярів