Духовно-моральне виховання дітей через проектну діяльність в дитячому садку. (Повідомлення з досвіду роботи)
Дата конвертації07.04.2017
Розмір11 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Олена Сидорова
Духовно-моральне виховання дітей через проектну діяльність в дитячому садку. (Повідомлення з досвіду роботи)

В даний час в нашому суспільстві сформувалася потреба в духовно-моральному вихованні як необхідний елемент збереження і подальшого розвитку соціуму.

Про важливість залучення дитини до культури свого народу написано багато, оскільки звернення до отеческому спадщини виховує повагу, гордість за землю, на якій живеш. Тому з самого раннього дитинства необхідно знати і вивчати культуру своїх предків. Саме акцент на знання історії народу, його культури допоможе в подальшому з повагою і інтересом ставитися до культурних традицій свого та інших народів.

Таким чином, духовно-моральне виховання дітей є одним з основних завдань дошкільної освіти. Але без співпраці з батьками, нашими головними помічниками, ми не зможемо в повній мірі вирішити усі виклики, які перед нами завдання. АЛЕ

У ФГОСи Дошкільної освіти від «17» жовтня 2013 р № 1155, який вступив в дію з 1 січня 2014 р можна прочитати наступне: одним з вимозі до умов реалізації основної Освітньої програми дошкільної освіти є: взаємодія з батьками з питань освіти дитини, безпосереднє залучення їх в освітню діяльність, в тому числі за допомогою створення освітніх проектів спільно з сім'єю на основі виявлення потреб і підтримки освітніх ініціатив родини. (п. 3.2.5. в 3 частини документа). І тут як то кажуть, наші шляхи перетнулися, нам потрібна допомога батьків і ФГОС вимагає взаємодії з батьками.

Сучасний підхід до дошкільної освіти відповідно до положення про ФГОС ДО передбачає не тільки формування знань, умінь і навичок дошкільника і адаптації його до соціального життя, але навчання через спільний пошук рішень, надання дитині можливості самостійно оволодіти нормами культури.

Унікальним засобом забезпечення співробітництва, співтворчості дітей і дорослих (батьків, вихователів, фахівців, способом реалізації особистісно-орієнтованого підходу до освіти є проектна діяльність.

Проектна діяльність допоможе зв'язати процес навчання і виховання з реальними подіями з життя дитини, а також зацікавити його, захопити в цю діяльність. Вона дозволяє об'єднати педагогів, дітей, батьків, навчити працювати в колективі, співпрацювати, планувати свою роботу. Кожна дитина зможе проявити себе, відчути себе потрібним, а значить, з'явиться впевненість у своїх силах.

Проект - це метод педагогічно організованого освоєння дитиною навколишнього середовища в процесі поетапної і заздалегідь спланованою практичної діяльності по досягненню намічених цілей.

Під проектом також розуміється самостійна і колективна творча завершена робота, що має соціально значимий результат. В основі проекту лежить проблема, для її вирішення необхідний дослідницький пошук в різних напрямках, результати якого узагальнюються і об'єднуються в одне ціле.

Основне призначення методу проектів - надання дітям можливості самостійного придбання знань при вирішенні практичних завдань або проблем, що вимагають інтеграції знань з різних предметних областей.

Метод проектів - система навчання, при якій діти здобувають знання в процесі планування і виконання постійно ускладнюються практичних завдань - проектів. Метод проектів завжди припускає рішення вихованцями якоїсь проблеми.

Дуже легко запам'ятати і усвідомити, що проект - це 5 «П»:

проблема;

Проектування чи планування;

Пошук інформації;

продукт;

Презентація.

Запам'ятати просто - п'ять пальців руки. Шосте «П» - портфоліо, в якому зібрані напрацьовані матеріали (фото, малюнки, альбоми, макети та ін.).

Існують і основні вимоги до використання методу проекту в дитячому садку:

в основі будь-якого проекту лежить проблема, для вирішення якої потрібне дослідницький пошук;

обов'язкові складові проекту: дитяча самостійність (за допомогою педагога, співтворчість хлопців і дорослих; розвиток комунікативних здібностей дітей пізнавальних і творчих навичок.

Основною метою проектного методу в ДОУ є розвиток вільної творчої особистості дитини, яке визначається завданнями розвитку і завданнями дослідницької діяльності дітей.

Завдання загальні, специфічні для кожного віку.

Послідовність роботи педагога над проектом

• педагог ставить перед собою мету, виходячи з потреб і інтересів дитини;

• залучає дошкільнят у вирішення проблеми;

• намічає план руху до мети (підтримує інтерес дітей і батьків);

• обговорює план з сім'ями на батьківських зборах;

• звертається за рекомендаціями до фахівців ДОУ;

• разом з дітьми і батьками становить план проведення проекту;

• збирає інформацію, матеріал;

• проводить заняття, ігри, спостереження, поїздки (заходи основної частини проекту);

• дає домашні завдання батькам і дітям;

• заохочує самостійні творчі роботи дітей та батьків (пошук матеріалів, інформації, виготовлення виробів, малюнків, альбомів і т. Д.);

• організовує презентацію проекту (свято, заняття, дозвілля, становить книгу, альбом спільно з дітьми;

• підводить підсумки (виступає на педраді, узагальнює досвід роботи).

Етапи проектної діяльності

1 етап

«Вибір теми»

Завдання педагога - здійснювати разом з дітьми вибір теми для більш глибокого вивчення, скласти план пізнавальної діяльності. Один із способів введення в тему пов'язаний з використанням моделей «трьох питань»: Що знаю? Чого хочу дізнатися? Як дізнатися? Діалог з дітьми, організований педагогом, сприяє не тільки розвитку саморефлексії дитини в області пізнання власних інтересів, оцінці наявних і придбання нових тематичних знань у вільній розкутою атмосфері, але також розвивати мову і власне мовного апарату. Збір інформації та планування виховно-освітньої роботи в рамках проекту. Завдання вихователя створити умови для реалізації пізнавальної діяльності дітей.

2 етап

«Реалізація проекту»

Завдання вихователя створити в групі умови для здійснення дитячих задумів. Реалізація проектів відбувається через різні види діяльності (творчу, експериментальну, продуктивну). Унікальність застосування проектного методу в даному випадку полягає в тому, що третій етап сприяє всебічному розвитку, як психічних функцій, так і особистості дитини. Дослідницька активність на даному етапі збуджується проблемним обговоренням, яке допомагає виявляти все нові проблеми, використанням операцій порівняння і зіставлення, проблемним викладом педагога, організацією дослідів і експериментів.

3 етап

«Презентація»

Важливо, щоб в основу презентації був покладений матеріальний продукт, що має цінність для дітей. В ході створення продукту розкривається творчий потенціал дошкільнят, знаходять застосування відомості, отримані в ході реалізації проекту. Завдання вихователя створити умови для того, щоб діти мали можливість розповісти про свою роботу, випробувати почуття гордості за досягнення, осмислити результати своєї діяльності. У процесі свого виступу перед однолітками, дитина набуває навиків володіння своєю емоційною сферою і невербальними засобами спілкування (жести, міміка і т. Д.).

4 етап

«Рефлексія»

Взаємодія педагога і дитини в проектної діяльності може змінюватися в міру наростання дитячої активності. Позиція педагога вибудовується поетапно в міру розвитку дослідницьких умінь і наростання самостійної діяльності від навчально-організуючою на перших етапах до направляючої і коректує до закінчення проекту.

В даний час проекти класифікуються:

1. за складом учасників;

2. по цільовій настанові;

3. по тематиці;

4. за термінами реалізації.

У практиці сучасних дошкільних установ використовуються наступні види проектів:

1. дослідні-творчі проекти: діти експериментують, а потім результати оформляють у вигляді газет, драматизації, дитячого дизайну;

2. рольової-ігрові проекти (з елементами творчих ігор, коли діти входять в образ персонажів казки і вирішують по-своєму поставлені проблеми);

3. інформаційно-практико-орієнтовані проекти: діти збирають інформацію і реалізують її, орієнтуючись на соціальні інтереси (оформлення та дизайн групи, вітражі та ін.);

4. творчі проекти в дитячому садку (оформлення результату у вигляді дитячого свята, дитячого дизайну, наприклад «Театральний тиждень»).

Так як провідним видом діяльності дошкільника є гра, то, починаючи з молодшого віку, використовуються рольової-ігрові та творчі проекти: «Улюблені іграшки», «Азбука здоров'я» та ін.

Значимі та інші види проектів, в тому числі:

• комплексні: «Світ театру», «Здрастуй, Пушкін!», «Ехо століть», «Книжчині тиждень»;

• міжгрупові: «Математичні колажі», «Світ тварин і птахів», «Пори року»;

• творчі: «Мої друзі», «У нас в Нескучне саду», «Любимо казки», «Світ природи», «Горобина Росії»;

• групові: «Казки про кохання», «Пізнай себе», «Підводний світ», «Весела астрономія»;

• індивідуальні: «Я і моя сім'я», «Генеалогічне древо», «Секрети бабусиної скрині», «Казкова птах»;

• дослідні: «Мірі води», «Дихання і здоров'я», «Харчування і здоров'я».

За тривалістю вони бувають короткостроковими (одне або кілька занять, середньої тривалості, довгострокові (наприклад, «Творчість Пушкіна» - на навчальний рік).

Духовно-моральне виховання дітей через проектну діяльність в дитячому садку. (Повідомлення з досвіду роботи)