Довготривалий проект «Вивчаємо математику» в старшій групі
Дата конвертації15.10.2017
Розмір11,6 Kb.

Тетяна Бєляєва
Довготривалий проект «Вивчаємо математику» в старшій групі

КАРТА ПРОЕКТУ.

Назва проекту: «Вивчаємо математику».

Актуальність проекту:

Б. Паскаль: «Предмет математики настільки серйозний, що треба

не упускати випадку, зробити його цікавим. »

Навчання дошкільнят засадам математики в даний час відводиться важливе місце. Це викликано цілим рядом причин: великою кількістю інформації, одержуваної дитиною, підвищенням уваги до комп'ютеризації, бажанням зробити процес навчання більш інтенсивним, прагненням батьків у зв'язку з цим, як можна раніше навчити дитину дізнаватися цифри, вважати, вирішувати завдання.

Переслідується головна мета: виростити дітей людьми, які вміють думати, добре орієнтуватися у всьому, що їх оточує, правильно оцінювати різні ситуації, з якими вони стикаються в житті, приймати самостійні рішення. Дорослі часто поспішають дати дитині набір готових знань, суджень, які він вбирає як губка. Однак чи завжди це дає очікуваний результат? Скажімо, чи треба примушувати дитину займатися математикою, якщо йому це нудно?

Практика дошкільної освіти показує, що на успішність навчання впливає не тільки зміст пропонованого матеріалу, але також форма його подачі, яка здатна викликати зацікавленість дитини і його пізнавальну активність.

Ще древні римляни говорили, що корінь навчання гіркий. Але навіщо вчити з гіркими й марними слізьми тому, чому можна вивчитися з посмішкою? Якщо цікаво побудувати заняття, корінь навчання може змінити свій смак і навіть викликати у дітей здоровий апетит.

Знання, дані дітям в цікавій формі, засвоюються швидше, міцніше і легше, ніж ті, які представлені сухими вправами. Народна мудрість створила гру, яка є для дитини найбільш підходящою формою навчання. Цікава математика ставить дошкільнят в умови пошуку, пробуджує інтерес до перемоги, отже, діти прагнуть бути швидкими, спритними. Формування елементарних математичних уявлень через гру пріоритетна освітня галузь «Пізнання».

Проблема: Відсутність у дітей інтересу до математики.

Мета проекту: Підвищення у дітей старшого дошкільного віку інтересу до математики за допомогою створення умов для дослідницької діяльності з вивчення геометричних фігур, цифр і ліній у взаємозв'язку з навколишнім життям, з предметами найближчого оточення.

Завдання проекту:

Формувати у дошкільнят елементарні уявлення про геометричні фігури і тіла; цифрах від 0-10, складі чисел від 1 до 10

Розвивати уміння дітей самостійно використовувати отримані знання в різних видах діяльності, залучати однолітків в розгорнуті гри.

Підтримувати інтерес до пізнання, створення нового, незвичного.

Формувати зацікавленість батьків у досягненнях своїх дітей у спільній з ними діяльності.

Учасники проекту: всі діти старшої групи № 5 «Дзвіночки», вихователь Бєляєва Т. М., батьки.

Термін реалізації проекту: жовтень 2015 року-травень 2016 року

Тип проекту:

за кількістю учасників - груповий;

за змістом - інтегративний;

за тривалістю - тривалий;

по домінуючому виду проектної діяльності - інформаційно-пізнавальний

Очікувані результати: Проект дозволить дітям розширити математичні знання про геометричні фігури, тілах, цифрах і різноманітних лініях, сформувати вміння використовувати ці знання в самостійної діяльності. Проектна діяльність стимулюватиме у дітей розвиток логічного мислення, уяви, підвищить мотивацію до дослідницької діяльності. У батьків сформується стійкий інтерес до творчості, спільно з дітьми.

Діти отримають відповіді на питання, що цікавлять і зроблять висновки, що математика дуже цікава наука. Математичні поняття можна не тільки вивчати і знайомитися з ними. Використовуючи їх в дослідженнях, створюючи багато нового і цікавого, можна грати в різні ігри.

У дітей сформується стійкий інтерес до дослідницької та творчої діяльності. Закріпляться знання про математичні поняття, застосовуючи які в різних видах діяльності, дитина може створити щось нове.

Виявляючи ініціативу, інтерес до досліджень, діти навчаться ставити мету, підбирати засоби для її досягнення, оцінювати наслідки, приймати рішення і нести за них відповідальність, навчаться логічно мислити.

Реалізація проекту:

Iетап - підготовчий.

Підбір наочного і дидактичного матеріалу (ілюстрації, картинки).

Придбання робочих зошитів «Вивчаємо математику» для старшої групи.

Підбір художньої літератури для читання дітям і заучування напам'ять, відповідно до теми проекту.

Розробка тематичних занять.

Підбір дидактичних, пальчикових, рухливих ігор.

Оформлення батьківського куточка: інформація про проект, рекомендації по темі проекту.

II- основний.

Освітня галузь Завдання Методи і прийоми

пізнавальний розвиток

Ознайомити з цифрами від 1 познайомити з цифрами від 0до 10, складом чисел від 1 до 10, геометричними фігурами, тілами, різноманітними лініями. Розширити знання дітей; вміння знаходити задані предмети в навколишньої дійсності, в предметах найближчого оточення, в природі. Спільна організована діяльність.

Дидактичні ігри.

Спостереження.

Відгадування загадок.

придумування загадок

Бесіди.

Розгляд картин і ілюстрацій.

Мовний розвиток Вчити описувати геометричні фігури і тіла, складати розповіді та казки про фігури, цифрах, лініях. Складання описових розповідей про фігури, предметах заданої форми.

Складання оповідань, казок.

Художньо-естетичний розвиток Закріпити математичні поняття через знайомство з художніми творами; вміння помічати в текстах казок предмети заданих форм, цифр, творчого перетворення окремих художніх образів.

Розвивати прагнення до нових зустрічей з героями, згадувати, прогнозувати, досочінять відбуваються з ними події. Закріпити математичні поняття через малювання різних предметів, ліплення. Розвивати емоційно-цілісне ставлення до предметів і образів; творчість дітей. Формувати вміння створювати щось нове, цікаве і незвичайне; радіти результатами своєї праці. Читання різних казок

Різні види театру.

Переробити кінець казки.

Розповідання казки по схемі.

«Закінчи казку по-іншому».

Перетворення фігур, цифр і ліній в предмети.

«На що схожі цифри»

Фізичний розвиток Закріпити математичні поняття через рухливі ігри, ігри-змагання, через використання предметів певних форм. Рухливі ігри.

Ігри-змагання.

Використання заданих предметів.

Соціально-комунікативний розвиток Через різноманітну ігрову діяльність закріплювати отримані знання; формувати вміння дітей грати в різні ігри, організовувати їх, залучати до своєї діяльності однолітків Дидактичні ігри.

Рухливі ігри.

Сюжетно-рольові ігри.

Театральні ігри.

Словесні гри.

Будівельні гри.

продуктивна діяльність.

Робота з батьками. Ознайомити батьків з темою проекту, зацікавити їх. Розгорнути батьків до своїх дітей, викликати бажання з ними грати, проводити більше часу, спільно створювати щось нове. Різноманітні ігри.

Читання художньої літератури.

«Казки про геометричні фігури».

«Казки про числах і цифрах».

Досліди сімейного виховання.

III етап - заключний.

В основі заключного етапу лежить різноманітна самостійна діяльність дітей, продукти дитячої діяльності: вироби, колажі, фризи, альбоми, казки.

«Геометричний фриз» - Створення абстрактного геометричного панно за відповідним класом геометричних фігур.

Тематичний колаж «Перетворення фігур в предмети»

«Числовий фриз» - це послідовність сторінок, розташованих в порядку зростання представлених на них чисел. Кожна сторінка - це тематичний колаж.

Сюди ж поміщаються найбільш виразні і цікаві малюнки дітей. Обов'язково поміщається відповідна цифра, виконана в різних шрифтах, різного розміру і кольору.

Це дидактичний посібник, зроблене спільно з дітьми вони активно використовують в самостійної діяльності.

«Перетворення цифри в предмет», «Малюємо фігурами»

Фриз «Чарівні лінії» - абстрактного панно за відповідним класом ліній, а так само в складання колективного колажу на тему вивчених різноманітних ліній.

Список літератури:

1. Ярославль, «Академія розвитку», 1996р.

2. Воронова В. Я. «Творчі ігри для дошкільнят».

3. Венгер Л. А., Яченко О. М., Говорова Р. І., Цеханская Р. І. «Ігри та вправи з розвитку розумових здібностей у дітей дошкільного віку». М., «Просвещение», 1998 р.

4. Глаголєва В. Г. «Логічна абетка для дітей 4-6 років». С. -Пб., «Дитинство-прес», 1998р.

5. Ехевич Н. «розвиваючі ігри для дітей». М., 1990 р.

6. Єрофєєва Т. І., Павлова Л. Н., Новикова В. П. «Математика для дошкільнят».

7. Квач Н. В. «Розвиток образного мислення і графічних навичок у дітей 5-7 років». М., «ВЛАДОС», 2001 р.

8. Колесникова Є. В. «Математика для дошкільнят 5 6 років». Сценарії навчально - ігрових занять. Москва 2000р

9. Михайлова З. А. «Ігрові цікаві завдання для дошкільнят». М., «Просвещение», 1990 р.

10. Новикова В. П. «Математика в дитячому садку. Старший дошкільний вік »Москва. «Мозаїка - Синтез» 2003р.

11. Помораева І. А., Позина В. А. «Формування елементарних математичних уявлень» (старша група) Москва 2014 р

12. Смоленцова А. А. «Сюжетно-дидактичні ігри з математичним змістом». М., «Просвещение», 1987 р.

13. Сорокін А. І. «Дидактичні ігри в дитячому садку». М., «Просвещение РРФСР», 1955р.

14. Соловйова Є. П. «Математика і логіка для дошкільнят», М., «Просвещение», 1999 р.

15. Синіцина Є.І. «Логічні та загадки». Юнвес Москва 2000р.

16. Тікалкіна Т. К. «Ігрові цікаві завдання з математики». М., «Просвещение», 1989 р.

17. Тихомирова Л. Ф., Пасов Л. В. «Розвиток логічного мислення у дошкільників». Ярославль, 1995р.

18. Тарабарина Т. І., Йолкіна Н. В. «І навчання, і гра: математика».Ярославль «Академія розвитку» 1997р.

Удальцова Є. І. «Дидактичні ігри у вихованні та навчанні дошкільнят». Мінськ, «Нар. асвета », 1976р.

Усова А. П «Роль гри в розвитку дітей». М., «Просвещение», 1976 р.

Довготривалий проект «Вивчаємо математику» в старшій групі