Скачати 21,48 Kb.

Досвід роботи «Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку через театралізовану діяльність»
Дата конвертації24.09.2019
Розмір21,48 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Скачати 21,48 Kb.

Ірина Францева
Досвід роботи «Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку через театралізовану діяльність»

досвід робіт

Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку через театралізовану діяльність

Виконала: вихователь МКДОУ № 4 Францева І. П.

Мета гуртка:

Вчити виконувати невеликі монологи і більш розгорнуті діалоги між персонажами. Розігрувати з персонажами дії із застосуванням різноманітних рухів (повороти тулуба, голови, рухи рук); вміти узгоджувати свої дії з діями партнерів, не затуляти їх, вибирати різноманітні рухи і дії, весь час відчувати поруч із собою партнерів, знаходити виразні засоби виконання ролі свого персонажа. Прагнути оформити місце персонажів деякими елементами декорації.

Завдання гуртка:

1. Розвивати пам'ять, мислення, уява, мова, увагу і різних якостей особистості (самостійності, ініціативності, емоційної чуйності).

2. Ознайомити з почуттями, настроями героїв; допомогти освоїти способи їх зовнішнього вираження, усвідомити причини того чи іншого настрою.

3. Створити сприятливу атмосферу для дружніх взаємин; дати можливість об'єднатися дітям спільною ідеєю, переживаннями; згуртувати на основі цікавої діяльності, дозволити кожній дитині проявити свою активність, індивідуальність, творчість.

4. Ознайомити з поняттями «міміка», «жест», «пантоміма», вправляти за допомогою театральних ігор в зображенні образів за допомогою міміки, жестів, пантоміми

Використана література:

1. Антипина Е. П. Театралізована діяльність в дитячому садку. М., 2009.

2. Маханева М. Д. Театралізовані заняття в дитячому садку. М., 2008.

3. Петрова Т. І., Сергєєва О. Л. Підготовка та проведення театралізованих ігор в дитячому садку. М., 2004.

Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку через театралізовану діяльність.

Вступ

Спілкування, будучи одним з перших видів діяльності, які опановує дитина, виступає універсальним умовою розвитку його особистості в період дошкільного дитинства.

Зв'язкова мова є засобом спілкування з однолітками, а також необхідною умовою успішного навчання в школі. Важливо навчити дитину висловлювати свої думки точно, грамотно і послідовно.

Проблема розвитку зв'язного мовлення дітей добре відома широкому колу педагогічних. працівників. Дослідженнями мовного розвитку дошкільнят займалися С. Л. Рубінштейн, Ф. А. Сохін, А. М. Леушина, М. І. Лісіна та інші. Давно встановлено, що до дошкільного віку проявляються істотні відмінності в рівні розвитку зв'язного мовлення дітей. Це показує і мій досвід педагогічної діяльності.

Головним завданням розвитку зв'язного мовлення дитини є вдосконалення монологічного та діалогічного мовлення. Це завдання вирішується через різні види мовленнєвої діяльності.

Серед різноманіття методів і прийомів, використовуваних в даному напрямку виховання дітей, мою увагу привернули можливості театралізованої діяльності. Саме театралізована діяльність, як один з видів ігрової діяльності, сприяє легкому і вільному здійсненню процесів навчання і розвитку дітей.

На жаль, в сучасних умовах в дошкільних установах недостатньо використовується розвиваючий потенціал театралізованої діяльності. Вивчивши методичну літературу з даної теми, я прийшла до висновку, що система роботи з розвитку мовлення дітей в театралізованій діяльності недостатньо розроблена. Тому я вирішила дослідити цю проблему і провести роботу, спрямовану на розвиток зв'язного мовлення дітей, через діяльність театрального гуртка «Гармошечка» і проведення ігор.

У зв'язку з цим, метою нашої роботи стало- підвищити рівень розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку через театралізовану діяльність.

Я припускаю, що театралізовані ігри та діяльність дітей в театральному гуртку «Гармошечка» послужать найважливішими факторами, що стимулюють розвиток у дітей зв'язного мовлення. А значить, будуть сприяти підвищенню рівня розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку.

зміст

Під зв'язковою промовою розуміють смислове розгорнуте висловлювання (ряд логічно поєднаних пропозицій, що забезпечує загальне розуміння і взаєморозуміння. Основна функція зв'язного мовлення - комунікативна. Вона здійснюється в діалозі і монолозі.

Протягом дошкільного дитинства йде активна робота з розвитку зв'язного мовлення. Відбувається формування діалогічних і монологічних умінь. Одне з ефективних засобів розвитку комунікативних здібностей дошкольніка- є театралізована діяльність. Театралізована діяльність допомагає вирішувати мовні завдання через вдосконалення діалогів і монологів, освоєння виразності мовлення. Діти вчаться застосовувати граматичні навички та вміння в діалогічної (відповіді на питання, бесіди) і монологічного (словесну творчість) мови, використовувати засоби художньої виразності мови і його граматичних засобів.

Театралізована діяльність може бути органічно включена в роботу різних студій і гуртків; продукти цієї діяльності (інсценування, драматизації, спектаклі, концерти та ін.) можуть вноситися в зміст свят, розваг та тематичних вечорів.

У нашому дитячому садку був організований театральний гурток «Гармошечка».

Метою гуртка стало- розвиток зв'язного мовлення і творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку.

Представлену мета реалізовували через наступні завдання:

1. Створити умови для розвитку творчих здібностей дітей через театралізовану діяльність.

2. Дати різнобічне уявлення про різних видів театрів, професії людей створюють спектаклі.

3. Оволодіння виразними засобами спілкування: словесними (регулюванням темпу, гучності, проголошення, інтонації та ін.) І невербальними (мімікою, пантоміма, позами, жестами).

4. Удосконалення пізнавальних процесів: пам'яті, мислення, уяви, уваги.

5. Створити сприятливу атмосферу для дружніх взаємин між дітьми в процесі спільної діяльності.

6. Залучення до спільної дизайн-діяльності з моделювання елементів костюма, декорацій, атрибутів.

Робота театрального гуртка «Гармошечка» призначена для дітей старшої і підготовчої груп і розрахована на 2 роки навчання. Робота гуртка спирається на провідні цілі та завдання програми «Від народження до школи» / За редакцією Н. Є. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої.

Заняття в театральному гуртку проводяться один раз на тиждень, тривалістю 30 хв. Оптимальний час для проведення занять театрального гуртка - четвер, друга половина дня.

Одним з важливих напрямків у розвитку дитини в театралізованій діяльності є створення умов, тому першим етапом моєї роботи стало - створення театрально - ігрового середовища гуртка. Для цього в групі була відведена куточок для театралізованих вистав, спектаклів. У ньому розташовувалися різні види театрів: настільний, бибабо, на фланелеграфе, тіньової та інші. Надалі, ми з дітьми виготовляли театральних героїв на ложках, пляшках, губах. Звичайно, не обійшлося без батьків, вони допомогли нам зв'язати казкових героїв для пальчикового театру.

У куточку розташувався реквізит для розігрування сценок і спектаклів: костюми, атрибути, маски, ширми для лялькового театру, театральний реквізит, книги, афіші, каса, квитки.

Не забули і про режисерські ігри. Відвели місце для ігор з пальчикових, настільним, стендовим театром, на рукавичках, на пляшках. Організували ігрове простір-ігрові поля з різних казок (звичайно, відповідно до віку дітей, казкове містечко з черепашок для обігравання.

Необхідно було підібрати відповідний дидактичний матеріал: театралізовані ігри; інсценування по літературних творів; добірку ілюстрованих книг із серії «Російські народні казки», а також розробити сценарії тематичних вечорів.

Таким чином, наступним етапом підготовки стала добірка театральноігрового матеріалу.

Для того щоб гурток функціонував, потрібно було розробити перспективний план роботи на рік, де відбивалися б основні напрямки роботи з розвитку зв'язного мовлення. Був складений перспективний план роботи театрального гуртка «Гармошечка» з дітьми старшого дошкільного віку, який представлений в додатку 1.

Дуже багато залежить від батьків. Якщо батьки зацікавлені, то і дитина буде "горіти". Саме вони - найбажаніші глядачі на театралізованих виставах. Тому, ми провели батьківські збори, де постаралися розкрити позитивний вплив театралізованої діяльності на мовленнєвий розвиток дитини.

Основним етапом роботи з розвитку зв'язного мовлення стала театрально-ігрова діяльність дітей в рамках гуртка «Гармошечка». Кожне заняття проходило по певній структурі. Вивчивши методичну літературу і розробки колег по проведенню театралізованих занять в дитячому садку, ми розробили свою структуру заняття, яка найбільш повно відображає цілі і завдання гуртка. На наш погляд, найбільш доцільно давати знання дітей блоками (див. Додаток 2).

Структура заняття театралізованої діяльності гуртка включає:

1 блок-театральна «Любознайка». Форма проведення- пізнавальна бесіда.

Педагог на початку заняття проводить невелику бесіду пізнавального характеру. Це може бути знайомство з театральними поняттями. Знайомство починається з простіших понять, які поступово ускладнюються. Діти знайомляться з театральними професіями: гример, костюмер, режисер. Пробують себе в цій ролі, розігруючи міні-етюди.

Раз на місяць проводиться бесіда про культуру поведінки в театрі.Діти закріплюють правила поведінки в театрі, що означає бути «культурним глядачем». Отримані знання закріплюються в міні спектаклях, які розігруються «артистами» перед іншою частиною дітей «глядачів».

Через бесіди відбувається знайомство дітей з різними видами театрів (настільним, пальчикових, на фланелеграфе і ін, з історією їх виникнення.

При підготовці дітей до вистав, проводяться бесіди за літературним твором. Педагог з дітьми обговорює головну думку твору; характерні особливості героїв; повадки тварин і ін.

2 блок- «ігралочка» ~ гри на розвиток мовного дихання, інтонаційної виразності мовлення (основи акторської майстерності)

Для активізації мовного розвитку, особливо на початковому етапі, використовуються різні ігри: на розвиток мовного дихання, артикуляційної моторики, виразності мовлення.

У гуртку використовуються вправи над голосом в русі "1,2, 3, 4, 5, будемо дружно ми грати". Вправи на координацію руху й мови "Васька-козел" Я. Яким; «Синичка»; пісня «У оленя будинок великий» та інші.

Образні рухово-мовні мініатюри, допомагають подолати мовні недоліки. Проведені рухово-мовні мініатюри «Мишка», «Жук», «Прання» вчать дітей координувати свої дії з текстом.

Малюки, які мають ослаблений вдих і видих, як правило, говорять тихо і не можуть у проголошенні довгих фраз. Часто такі діти не договорюють слова і нерідко в кінці фрази вимовляють їх пошепки. Тому в гуртку застосовуються вправи на розвиток мовного дихання. Наприклад, «Осіннє листя», «Кульбаба», «Пливи кораблик», та інші.

На театралізованих заняттях у дітей розвивається чітка дикція, ведеться робота над артикуляцією за допомогою скоромовок, чистоговорок, потешек. Придумують рими до слів. Наприклад, ритмічна гра "Краплі" М. Картушина, вправа на розвиток артикуляції «Пяточок», «Мавпи».

Використовуються етюди і вправи, що вимагають цілеспрямованого впливу словом. Наприклад: «Розбуди товариша», «Дійди до мети».

Даються завдання для вдосконалення граматичного ладу мовлення, діалогічного і монологічного форми мови. Гра "Придумай веселий і сумний діалог між Білкою і Стрілкою. "Етюди на найпростіші види спілкування« Подружки »,« Привітання »та інші.

Для виконання ролі дитина повинна володіти різноманітними образотворчими засобами (мімікою, рухами тіла, жестами, виразною по лексиці і інтонації промовою і т. П.). Тому в театральному гуртку проводяться ігри, спрямовані на розвиток виразності руху (імітаційні руху, ритмопластика, етюди на вираження основних емоцій). Діти в ігровій формі освоюють основи акторської майстерності.

3 блок-«виступалочка» - інсценування, ігри-драматизації, підготовка до спектаклів.

На цьому етапі діти розучують невеличкі сценки, драматизують казки, показують міні концерти, використовують в іграх настільний театр, пальчикових і перчаточних ляльок. Причому, діти діляться на «глядачів» і «акторів», які показують міні спектаклі. Для дітей більш старшого віку, використовуються сценкі- імпровізації. Щоразу «глядачі» і «актори» міняються місцями, що дозволяє їм приміряти на себе різні ролі і закріплювати культуру поведінки в театрі.

З групою найбільш активних дітей ми драматизуємо найпростіші казки, використовуючи настільний театр; з малоактивними - драматизуємо твори з невеликою кількістю дій.

При постановці спектаклю, герої співають, танцюють, кажуть - звідси йде розвиток виразної мови, міміки, жесту.

Замість вже звичного інсценування літературного твору можна запропонувати дітям інсценіровкі- фантазії, де діти вигадують

5

поведінку героїв, діалоги, які не описані в тексті, а потім-програють. Готуючи спектаклі за мотивами казок потрібно обов'язково розібрати сюжет, дати характеристику часу, головним героям, розглянути ілюстрації, прослухати музичний матеріал.

Не можна під час репетицій перевантажувати дітей, інакше пропаде інтерес. Потрібно давати можливість всім дітям спробувати себе в різних ролях, тоді всі діти будуть знати слова і зможуть замінити один одного.

Дуже важливі відносини дітей в колективі під час постановки, вистави. Одне із завдань педагога - створити комфортний мікроклімат. Інтенсивному мовному розвитку сприяє і самостійна театральна діяльність, яка включає в себе не тільки сама дія дітей з ляльками і персонажами, або власні дії за ролями, але також художньо мовну діяльність.

Для самостійного показу використовуються добре знайомі дітям казки: «Ріпка», «Теремок», «Колобок» або твори власного твору (вже. В більш старшому віці). Самостійна театральна діяльність дітей може виводитися з заняття у вечірній і ранковий час або плавно перетікати з заняття.

4 блок-«мастершка» -виготовлення атрибутів і костюмів до вистав

Часто діти виступають в ролі виробників персонажів майбутнього спектаклю. Виготовлення ляльок своїми руками корисно для дітей, так як це також розвиває дрібну моторику рук, фантазію, образне мислення. Виготовлення ляльок відбувається з різних матеріалів. Це можуть бути пляшки, ложки, поролон і інші матеріали. Діти виготовляють атрибути, маски для вистав. Виготовлення атрибутів можна здійснювати на заняттях з конструкторської діяльності, по образотворчої діяльності, в самостійної діяльності дітей.

Корисно до цього процесу залучати батьків, старших братів сестер. Це згуртовує дітей і батьків, дозволяє їм краще розуміти один одного. А також нормалізує взаємовідносини між вихователем і батьками.

Результатом роботи гуртка, звичайно ж, є -проведення вистав до свят, дозвілля і розваг. Вистави показуються дітям інших груп, батькам, пристосовуються до свят. Важлива участь батьків у тематичних вечорах. Мною були підібрані і розроблені сценарії тематичних вечорів «Чайний вечір», «Уроки ввічливості» та інших з використанням театрально ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку (див. Додаток 3).

Крім роботи в гуртку, робота з розвитку зв'язного мовлення ведеться через використання театралізованих ігор у вільний час. проведення ігор

6

можна здійснювати як окремо, так і включати в організовану діяльність дітей (див. Додаток 4).

Перші театралізовані ігри проводить сам вихователь, залучаючи в них дітей. Далі в заняттях використовуються невеликі вправи та ігри, в яких педагог стає партнером в грі і пропонує дитині проявити ініціативу в її організації, і тільки лише в старших групах педагог може іноді бути учасником гри і спонукає дітей до самостійності Таким чином, театралізована діяльність дітей, з'явилася стимулятором для розвитку зв'язного мовлення.

висновок

Досвід роботи та проведена діагностика показали, що участь дітей у театралізованій діяльності сприятливо впливає на збагачення словника дітей, на розвиток мовних здібностей. Я звернула увагу на те, що у дітей покращився настрій, з'явилася впевненість у собі, відчувають вони себе вільніше, спілкуються доверчивее.

Навчання зв'язного мовлення за допомогою театралізованих ігор проходить легко і вільно, без строгих правил і нав'язливості. Заняття в театральному гуртку допомагають вирішувати відразу кілька завдань: розвиток мови і творчості, самовираження. Дошкільнята із задоволенням включаються в гру, втілюють образи, перетворюються в артистів.

Набуті вміння в театралізованих іграх діти переносять в повсякденне життя - це і пісні, і танці, і вірші. В іграх дитина навчається непомітно для нього самого, він артист і вчиться публічно говорити і діяти.

Таким чином, комплексний підхід із застосуванням театралізованих ігор та занять дозволить педагогам вирішувати цілий комплекс мовних завдань, зробити життя дитини багатше і різноманітніше.

Практична значимість досвіду полягає в тому, що його можуть використовувати вихователі ДНЗ в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з розвитку зв'язного мовлення.

Структура діяльності театрального гуртка «Гармошечка».

1 блок-театральна «Любознайка» - пізнавальна бесіда.

- театральна грамотність (знайомство з театральними поняттями і професіями; правилами поведінки в театрі);

-види театрів (знайомство з пальчикових театром, тіньовим, ляльками бі-бабо, рукавички та іншими)

-обговорення літературних творів для драматизації і характерів героїв.

2 блок- «ігралочка» - вправи, ігри, етюди.

-ігри на розвиток мовного дихання, інтонаційної виразності мовлення; -рітмопластіка;

-акторська майстерність

3 блок-«виступалочка» - інсценування, ігри-драматизації, підготовка до спектаклів.

-основні принципи драматизації -основи ляльководіння -самостійне театральна діяльністьСкачати 21,48 Kb.


Досвід роботи «Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку через театралізовану діяльність»

Скачати 21,48 Kb.