• Прикріплені файли

 • Скачати 11,21 Kb.

  Досвід роботи «Розвиток слухового сприйняття дітей з порушеннями слуху на заняттях в дошкільній групі»
  Дата конвертації14.04.2017
  Розмір11,21 Kb.
  ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

  Скачати 11,21 Kb.

  Олена Кіушкіна
  Досвід роботи «Розвиток слухового сприйняття дітей з порушеннями слуху на заняттях в дошкільній групі»

  Розвиток слухового сприймання дітей з порушеннями слуху на заняттях в дошкільній групі.

  Актуальність і перспективність досвіду. Заняття з розвитку слухового сприймання та формування вимови спрямовані на формування усного мовлення дітей з порушеннями слуху: її сприйняття і відтворення. Ці заняття допомагають максимально розвивати їх залишковий слух, сприяють поліпшенню слухового сприйняття, вимови, розвитку усного мовлення. Експериментальні дослідження виявили значні потенційні можливості дітей з порушеннями слуху в сприйнятті усного мовлення, які можуть бути розвинені в результаті тривалої цілеспрямованої тренування, за умови постійного використання індивідуальних слухових апаратів не тільки на заняттях, але і при проведенні режимних моментів, в іграх, на прогулянках, у вільній діяльності дітей. Мовний слух, який розвивається в процесі всієї корекційно виховної роботи, є основою для формування слухо-зорового сприйняття усного мовлення і обумовлює можливості формування произносительной сторони мови. Метою корекційної роботи, проведеної мною дошкільній групі, найбільш повне оволодіння мовою дітьми з порушеним слухом, використання її в дитячому садку, в побуті, в різних життєвих ситуаціях. В процесі розвитку слухового сприйняття дітей з порушеннями слуху, під впливом тренувань, підвищується рівень сприйняття мови на слух, збільшується відстань, на якому діти можуть сприймати мовний матеріал. Всі діти діляться на підгрупи відповідно розумовою і мовним можливостям. Робота по підгрупах розвиває ініціативну мова дітей, сприяє розвитку діалогічного мовлення.

  Проблема виховання і навчання дітей з порушеннями слуху раннього віку завжди актуальна і вимагає комплексних медико-психолого-педагогічних заходів, спрямованих на раннє виявлення дефекту слуху, раннє слухопротезування, проведення психолого-педагогічної корекційної роботи. Мною проводиться робота в усіх напрямках цієї проблеми. При надходженні дітей у дошкільну групу проводжу комплексне обстеження ребё нка: вивчаю анамнез, обстежую слух і мова, проводжу бесіду з батьками, в якій з'ясовується час і причини зниження слуху, обтяжена спадковість, умови життя дитини в сім'ї. У моїй групі 6 дітей. У 3-х дітей діагноз: сенсоневральна туговухість IV ст., У 2-х дітей - двостороння глухота, у однієї дитини - кондуктивна приглухуватість III ст. З ними проводжу індивідуальні і фронтальні заняття. Фронтальні заняття проводяться з розвитку мовлення; з розвитку слухового сприймання та формування вимови; по формуванню елементарних математичних уявлень. Всі діти моєї групи протезувати сучасними індивідуальними слуховими апаратами «Oticon». Добре підібраний і правильно налаштований індивідуальний слуховий апарат сприяє більш ефективної та результативної роботи з розвитку слухового сприймання та формування усного мовлення. У той же час всі дошкільнята незалежно від ступеня зниження слуху сприймають мовної матеріал і без апаратів.

  Провідна педагогічна ідея досвіду - максимальний розвиток слухового сприймання у дітей з порушеннями слуху з метою розширення і зміцнення слухо-зорової основи сприйняття усного мовлення, найбільш повного включення слуху в формування произносительной сторони мови, активного використання слуху в навчально-виховному процесі та створення на цій базі передумов для успішної реабілітації дітей з порушеннями слуху в середовищі нормально чуючих людей. Розвиток слухового сприймання та формування вимови дітей з порушеннями слуху проходить дуже індивідуально. Воно залежить від анамнестичних даних, часу виявлення зниження слуху, психологічних особливостей дитини, мовного спілкування в сім'ї та ін. Тому, враховуючи ці фактори, в своїй роботі застосовую до дітей індивідуальний і диференційований підхід.

  Теоретична база досвіду заснована на дослідженнях Багрова І. А., Бельтюкова В. І., Боскис Р. М., Кузмічёвой Е. П., Леонгард Е. І., Назарової Л. П., пелимского Т. В., Рау Ф . Ф., Шматко Н. Д. та ін. Вони займалися проблемою розвитку порушеною слухової функції і її використання в формуванні усного мовлення дітей з порушеннями слуху. Ними виявлено, що в рамках існуючої системи навчання розвивається слухове сприйняття (за допомогою звукопідсилюючої апаратури) включається в єдину функціональну зв'язок сприйняття і відтворення усного мовлення. У цих умовах сенсорної основою формування усного мовлення дітей з порушеннями слуху є оволодіння практичними навичками слухо-зорового сприйняття при одночасному проведенні систематичної роботи, спрямованої на розвиток вміння сприймати мовний матеріал на слуховий основі.

  У своїй роботі спираюся на Програму для спеціальних дошкільних установ «Виховання і навчання дітей зі зниженим слухом дошкільного віку» (Головчиці Л. А., Носкова Л. П., Шматко Н. Д., «Дошкільне виховання глухонімого дитини» Рау Н. А., «Формування усного мовлення у глухих дітей» Рау Ф. Ф., пелимского Т. В., Шматко Н. Д. «Формування усного мовлення дошкільнят з порушеним слухом», Головчиці Л. А. «Дошкільна сурдопедагогика». При роботі з дітьми після операції кохлеарної імплантації користуюся навчальним посібником Корольової І.В. «Кохлеарна имп антація і слухова реабілітація глухих дітей і дорослих ».

  Новизна досвіду. У міру розвитку у дітей слухового сприйняття основною проблемою у розвитку розуміння мови і власної мови у дітей з порушеннями слуху і у дітей з кохлеарної імплантацією є несформованість граматичної системи мови, обмежений словниковий запас. Тому велику роль для них грають додаткові заняття з рідної мови та читання. Новизна досвіду визначається вивченням даної проблеми для найбільш повного використання слухових і розумових можливостей дошкільника при проведенні корекційно-педагогічної роботи з розвитку навичок сприйняття і відтворення усного мовлення.

  Технологія досвіду. Оволодіння дошкільнятами з порушеннями слуху усним мовленням як засобом спілкування можливо не тільки в результаті корекційних занять, а й за умови щоденної, протягом усього дня, цілеспрямованої роботи з дітьми всіх співробітників дошкільного закладу, батьків і всіх членів сім'ї.

  На своїх заняттях використовую всі доступні засоби і методи, щоб домогтися результату і викликати інтерес дитини до процесу навчання: проведення фонетичних зарядок, физминуток, ігрові моменти, різноманітний дидактичний і наочний матеріал, комп'ютерні технології. На індивідуальних заняттях використовую звукопідсилюючу апаратуру СУВАГ IT 2 (в комплекті вібратор і навушники). Для дітей з більш високим рівнем мовного розвитку і незначним зниженням слуху надаю додатковий речовий матеріал з розвитку мовлення і для сприйняття на слух.

  Результативність досвіду. Практика показує, що діти, у яких рано виявлено зниження слуху, проведено раннє слухопротезування сучасними індивідуальними слуховими апаратами, своєчасно розпочата корекційна робота найуспішніше опановують усним мовленням, сприймають на слух більше мовного матеріалу.

  В результаті роботи можна відзначити, що на четвертому році навчання дошкільнята з IV ст. приглухуватості в основному справляються з програмним матеріалом. Діти розрізняють на слух (з індивідуальними слуховими апаратами та без них) і відтворюють: високі і низькі звучання; кількість звучань в межах 5-7; 2-3-х складні ритми; темп і гучність звучань; мовної матеріал при виборі з більш 10 мовних одиниць і незнайомий мовний матеріал.

  Протягом року проводяться контрольні перевірки, які показують, що з кожним роком зростає кількість мовного матеріалу, розрізняють дошкільнятами на слух. При цьому збільшується відстань, на якому діти реагують на мова.

  Всього пропонувалося 15 питань для сприйняття на слух.

  Андрій М. Артем К. Павло К. Кіра Г.

  2015 р 12 ст. 9 ст. 5 ст. 11 в.

  2016 р 15 ст. 13 в. 9 ст. 15 в.

  У процесі систематичної корекційної роботи формується і розвивається не тільки мовний слух дітей, а й сприйняття ними немовних звучань, в тому числі музичних. Діти моєї групи беруть активну участь у всіх загальношкільних святах і заходах.

  Поширення досвіду. Досвідом своєї роботи поділилася на науково-методичному семінарі «Теорія і практика спеціального та інклюзивної освіти в Республіці Мордовія» по темі: «Розвиток слухового сприйняття дітей з порушеннями слуху на фронтальних заняттях в дошкільній групі». Досвід роботи переймався педагогами нашої школи на засіданні педагогічної ради на тему: «Розвиток сприйняття і відтворення усного мовлення на заняттях в дошкільній групі»; на засіданнях методичного об'єднання вчителів - дефектологів за темами: «Роль слухового сприйняття при роботі над вимовою», «Встановлення взаємодії різних форм мовлення, їх місця і обсягу на кожному етапі навчання - важлива вимога комунікативної системи навчання мови»

  Прикріплені файли:

  portfolio-kiushkina-e-i_pvqer.ppt | 11211,5 КБ | Завантажено: 2


  Скачати 11,21 Kb.


  Досвід роботи «Розвиток слухового сприйняття дітей з порушеннями слуху на заняттях в дошкільній групі»

  Скачати 11,21 Kb.