«Дослідницькі проекти в умовах ФГОС в дошкільну освіту» (з досвіду роботи)
Дата конвертації16.06.2017
Розмір9,83 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Наталя Копотієнко
«Дослідницькі проекти в умовах ФГОС в дошкільну освіту» (з досвіду роботи)

Шановні колеги! Пропоную Вашій увазі свою доповідь на тему «Дослідницькі проекти в умовах ФГОС в дошкільну освіту».

ФГОС дошкільної освіти направляють зміст освітньої галузі «Пізнання» на досягнення цілей розвитку у дошкільнят пізнавальних інтересів, інтелектуального розвитку дітей через рішення наступних завдань:

- розвиток пізнавально дослідницької та продуктивної діяльності;

- формування цілісної картини світу,

- розширення кругозору дітей.

Діти - природжені дослідники навколишнього світу. Світ відкривається дитині через досвід його особистих відчуттів, дій, переживань. І тому підтвердження - їх допитливість, постійне прагнення до експерименту, бажання самостійно знаходити рішення в проблемній ситуації. Тому я вважаю, що розвиток пізнавальних інтересів дошкільників є однією з актуальних проблем, покликаної виховати особистість, здатну до саморозвитку та самовдосконалення.

Важливим є те, що найцінніші і міцні знання дітей видобуваються самостійно, в ході власних творчих пошуків.

3адача педагога - НЕ припиняти цю діяльність, а навпаки, активно допомагати.

Основні форми розвитку пізнавально дослідницької діяльності в світлі вимог ФГОС ДО: спостереження, екскурсії, вирішення проблемних ситуацій, експериментування, колекціонування, моделювання, реалізація проекту, ігри з правилами.

Основною метою свого дослідження вважаю: створення умов для формування основ цілісного світобачення дитини дошкільного віку за допомогою експериментально-проектної діяльності.

Основні напрямки роботи та способи їх реалізації:

По-перше, створення предметно-розвиваючого середовища:

- створення зон експериментування, дослідно-пошукової роботи;

- створення бібліотеки пізнавальної літератури для дітей;

По-друге, формування у дітей навичок експериментальної діяльності:

- навчання дошкільнят методам і прийомам експериментальної діяльності.

По-третє, взаємодія з батьками дітей:

- ознайомлення батьків з напрямками педагогічного пошуку в питаннях розвитку експериментальної діяльності за допомогою різних форм.

По-четверте, оцінка рівня сформованості навичок експериментально проектної діяльності:

- моніторинг.

У своїй діяльності я, використовую наступні види проектів:

дослідні - здійснюється дослідницький пошук, результати якого оформлюються в вигляді будь-якого творчого продукту;

ігрові - проект з елементами творчих ігор, коли діти входять в образ персонажів казки і по-своєму вирішують поставлені проблеми;

інформаційні: діти збирають інформацію про якомусь об'єкті, явищі з різних джерел;

творчі: у вигляді спільної діяльності учасників. Результати оформляються у вигляді виставки, альбому ін.

комплексні, наприклад;

індивідуальні, наприклад;

Основні етапи моєї роботи по кожному проекту:

Перший етап. Вирішуються такі завдання:

- діти вчаться уважно вдивлятися в досліджуваний об'єкт, описувати його зовнішні ознаки, виділяти головне, порівнювати з іншими об'єктами, аналізувати, робити висновки і узагальнення;

- діти включаються в рішення пізнавальних завдань і проблем безпосереднього активного спостереження не тільки за статичними об'єктами, але і за розвитком живих об'єктів природи;

- вихователь пробуджує в дітях потребу в постановці питань в процесі спостереження.

Другий етап. Я залучаю дітей до дослідницької діяльності: формую дослідницьку активність у формі вміння ставити питання і вирішувати виникаючі проблеми. Своє завдання я бачу в створенні таких умов для навчання, які повинні сприяти розвитку вміння ставити запитання дослідницького характеру.

Наприклад, в процесі проведення проекту організуємо серію пізнавальних ігор: «Загадайкіно», «Вопрошайка», «Угадайка», вони вчать виявляти головні ознаки об'єкта, його функції, формують вміння давати повну характеристику предмету, визначати його місце в цьому світі, розвивають вміння ставити питання з тим, щоб вгадати предмет.

Одна з головних ситуацій, в яку треба ставити дитину, щоб розвивати у нього вміння ставити питання дослідницького характеру - проблемна. Досвід свідчить: найбільш ефективно процес протікає в тих випадках, коли дитина досліджує саме таку ситуацію. На цьому етапі дуже важливо навчити висувати докази. Щоб навчання стимулювало творчий розвиток дитини, важливо спантеличити його і включити в пошукову діяльність.

Третій етап. Його мета - організація власної діяльності дітей в процесі діяльності.

Основне завдання - збільшити частку самостійності дитини в рішенні пізнавальних проблем, поставлених як мною, так і самими дітьми.

Але без допомоги батьків не обійтися. Головними завданнями у взаємодії з батьками є: встановлення партнерських відносин з родиною кожного вихованця і об'єднання зусиль для розвитку і виховання дітей; створення атмосфери спільності інтересів; активізація і збагачення виховних умінь батьків.

Індивідуальний проект «Загадкові слони».

Тут батьки активні учасники в реалізації проекту. Дорослі виступають в ролі партнера і носія інформації для дитини, є помічниками в його саморозвитку.

У процесі дослідницької роботи, дитина, за допомогою мами і тата, більш поглиблено вивчає обраний об'єкт. Шукає відповіді на, здавалося б, прості для дорослих питання: Які бувають слони? Де вони живуть? Навіщо слону такий довгий хобот? Та інші.

Була підготовлена ​​і показана цікава презентація про життя слонів. Підсумком стала виставка творчих робіт дітей.

Дослідницький творчий проект «Що ми знаємо про сніг?».

Коли з дітьми взимку виходимо на прогулянку, завжди при спостереженнях у них виникає велика кількість питань: Чому сніг білий? Як він з'являється? Чому його не можна їсти? Чому тане? Чому скрипить?

Виникла ідея, за допомогою дослідницького проекту, знайти відповіді на всі їхні запитання. Проект має на меті: дослідити, що таке сніг, вивчити його властивості.

Методи дослідження: бесіда з дітьми, знайти інформацію про сніг в книгах, в Інтернеті; запитати у дорослих; спостереження; досліди зі снігом і льодом, розгляд картин, читання художньої літератури, ліплення зі снігу, рухливі ігри, художня і трудова діяльність.

Підсумок проекту: презентація, стінгазета «Ми морозу не боїмося», виставка дитячих робіт «Зима-зима».

Комплексний проект «Лук - зелений друг».

На першому етапі проекту діти просто пограли з ріпку цибулі, розглянули їх як слід і, під моїм керівництвом, розібралися з характерними ознаками і особливостями цих корисних овочів. Що цибулини бувають гладкими, круглими, жовтими; великими, середніми і дрібними; що у них є верхівка, корінці. Була створена проблема: звідки беруться овочі та як за ними потрібно доглядати.

На другому етапі було організовано облаштування «грядки», на якій цибулини почали «пити воду» з стаканчиків. Результати спостережень відбивалися на сторінках спеціального щоденника. А незабаром прийшов час садити цибулини вже в землю. Далі провели експеримент з цибулею: одну ємність виставили на щодня висвітлене сонцем місце, а іншу - ні. Результати не змусили себе довго чекати: поміщений на світле місце зелена цибуля значно відрізнявся від зростаючого в тіні, своїм яскравим кольором і потужними пагонами.

Підсумок проекту: Діти зрозуміли, що рослинам потрібен догляд. Якщо їх поливати, розпушувати землю, утримувати на сонці, то можна отримати хороший урожай. А ще зелена цибуля став корисною вітамінною добавкою до обіду.

В результаті проведеної роботи значно покращилися такі показники дитячої діяльності:

- використання дошкільниками засвоєних способів експериментальних дій в різних видах діяльності.

- зміна якості розумової діяльності дітей старшого дошкільного віку (вміння бачити проблему, практична реалізація активності, самостійності в її вирішенні).

- підвищення рівня пізнавальних здібностей дітей.

- поліпшення якості підготовленості дітей до шкільного навчання.

Зробимо висновок, що гідність проектної діяльності полягає в тому, що вона дає дітям реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його взаємини з іншими об'єктами і з середовищем існування. Необхідність давати звіт про побачене, формулювати виявлені закономірності і висновки стимулює розвиток мови, мислення, уваги дітей.

Наслідком є ​​не тільки ознайомлення їх з новими фактами, а й накопичення фонду розумових прийомів і операцій, які розглядаються як розумові вміння. Не можна не відзначити позитивного впливу експериментів на емоційну сферу дітей, на розвиток творчих здібностей.

«Дослідницькі проекти в умовах ФГОС в дошкільну освіту» (з досвіду роботи)