Дослідницька робота «Способи підтримки дитячої ініціативи у дітей 5-6 років в процесі гри-драматизації»
Дата конвертації14.08.2019
Розмір6.34 Kb.
ТипДитячі ігри

Ерна Нікітіна
Дослідницька робота «Способи підтримки дитячої ініціативи у дітей 5-6 років в процесі гри-драматизації»

Мета дослідження: виявити і апробувати способи підтримки дитячої ініціативи дітей 5-6 років в процесі гри-драматизації

Об'єкт дослідження: процес підтримки дитячої ініціативи дітей старшого дошкільного віку

Предмет дослідження: способи підтримки дитячої ініціативи дітей 5-6 років в процесі гри-драматизації

Завдання дослідження:

1. Провести теоретичний аналіз психологічних і методичних аспектів проблеми підтримки дитячої ініціативи дітей старшого дошкільного віку

2. Описати роль гри -драматізаціі для розвитку дитячої ініціативи дітей старшого дошкільного віку.

3. Провести обстеження і дати характеристику рівням розвитку дитячої ініціативи дітей 5-6 років.

4. Підібрати і апробувати способи підтримки дитинкою ініціативи дітей 5-6 років в грі-драматизації.

5. Виявити результативність проведеної роботи.

6. Провести теоретичний аналіз психологічних і методичних аспектів проблеми підтримки дитячої ініціативи дітей старшого дошкільного віку

7. Описати роль гри -драматізаціі для розвитку дитячої ініціативи дітей старшого дошкільного віку.

8. Провести обстеження і дати характеристику рівням розвитку дитячої ініціативи дітей 5-6 років.

9. Підібрати і апробувати способи підтримки дитинкою ініціативи дітей 5-6 років в грі-драматизації.

10. Виявити результативність проведеної роботи.

Методи дослідження:

аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури;

спостереження;

аналіз досвіду роботи.

Основні поняття:

Ініціатива розуміється як внутрішнє спонукання до нових форм діяльності, підприємливість (С. І. Ожегов).

Дитяча ініціатива - якість особистості дитини, що характеризується здатністю і схильністю до активних і самостійних дій.

Види дитячої ініціативи:

- творча ініціатива (в сюжетній грі);

- ініціатива як цілепокладання і вольове зусилля (в продуктивної діяльності);

- комунікативна ініціатива (в спільну діяльність);

- пізнавальна ініціатива як допитливість (в пізнавально дослідницької діяльності).

Пріоритетні сфери діяльності розвитку ініціативи:

У 3-4 роки - продуктивна ініціатива;

в 4-5 років - пізнавальна ініціатива;

в 5-6 років - комунікативна ініціатива;

в 6-8 років - пізнавальна ініціатива.

Мета і завдання первинного діагностичного етапу:

Мета: виявлення рівня ініціативи дітей 5-6 років в грі-драматизації.

завдання:

Вивчити додаткові джерела і підібрати методики для вивчення рівня ініціативи дітей 5-6 років.

Провести діагностику рівня ініціативи дітей 5-6 років.

Проаналізувати результати і визначити рівень ініціативи дітей 5-6 років.

Вивчення прояву ініціативи у дітей 5-6 років:

1. Аналіз розвиваючого середовища, спрямованої на вивчення центру гри-драматизації.

Мета: проаналізувати матеріальні умови, насиченість розвиваючого середовища забезпечує підтримку дитячої ініціативи у дітей старшого дошкільного віку.

2. Спостереження за грою - драматизацією

Мета: Виявити рівень ініціативи в грі-драматизації у дітей 5-6 років.

Цілі і завдання роботи педагога з надання підтримки дитячої ініціативи дітей 5-6 років в ігре- драматизації:

Мета: апробація комплексу способів, спрямованих на підтримку дитячої ініціативи дітей 5-6 років в грі-драматизації.

завдання:

1. Збагатити предметно-просторову розвиваюче середовище, центр театралізованої гри;

2. Підібрати комплекс театралізованих ігор спрямованих на підтримку дитячої ініціативи дітей 5-6 років в грі-драматизації;

3. Розробити і апробувати перспективний план проведення ігор-драматизації, спланувати комплекс методів і прийомів, що забезпечують підтримку дитячої ініціативи дітей 5-6 років.

Ігри -драматізаціі використовувані для підтримки дитячої ініціативи дітей 5-6 років:

1. Гра-драматизація на основі вірша С. Зернес «Настрій»;

2. Гра-драматизація казки «Зайчикова хатинка»;

3. Гра-драматизація уривка казки «Цветик-семицветик»;

4. Гра-драматизація на основі вірша Е. Мошковський «Важкий шлях»;

5. Гра-драматизація за оповіданням А. Мітта «Куля в вікні»;

6. Гра-драматизація В. Осєєва «До першого дощу».

Способи з надання підтримки дитячої ініціативи дітей 5-6 років в ігре- драматизації:

Зміст у відкритому доступі матеріалів і костюмів, доступна розвиваюча предметно-просторове середовище.

Сприяння в підготовці ігрового простору: здійснювати вибір атрибутів, можливості їх розташування і використання.

Читання і розповідання дітям, розучування творів.

Організація «концертів» для виступу дітей.

Відсутність критики результатів діяльності дитини та її як особистості.

Спонукання дітей до різноманітних дій (при необхідності брати на себе другорядну роль, питати поради як бути, що робити, що вимовляти).

Освоєння ролі акторів, режисерів, глядачів.

Дослідницька робота «Способи підтримки дитячої ініціативи у дітей 5-6 років в процесі гри-драматизації»