• Можна виділити основні принципи, на яких базується сьогодні виховання дітей

 • Доповідь на тему: "Дошкільне виховання"
  Дата конвертації06.05.2017
  Розмір9.73 Kb.

  Дошкільне виховання дітей.


  Дошкільне виховання дітей включає в себе кілька різних напрямків. Методи виховання та дошкільної освіти дітей. Основні принципи дошкільного виховання дітей з змінами, що відбуваються в суспільстві, змінюється і підхід до виховання дітей. Якщо раніше на дітей впливали, нав'язуючи їм почуття провини, прищеплюючи правильні звички примусом і заборонами, то сьогодні сучасні діти фактично не реагують на такі методи. В основі сучасних методів виховання лежить взаємна повага і співробітництво між дорослими і дітьми, при цьому необхідну довіру і відкритість відносин вимагає великої самовіддачі і від дорослих, яким також для успішного дошкільного виховання дітей необхідно міняти власні стереотипи.

  Можна виділити основні принципи, на яких базується сьогодні виховання дітей:

  • Шанобливе ставлення, яке не допускає приниження, насильства і авторитарного тиску;

  • Свобода вибору, яка дозволяє в повній мірі дитині розкрити закладені в нього здібності. При цьому мова не йде про повну свободу без контролю з боку дорослих. Потрібно створювати необхідні для всебічного розвитку і дошкільного виховання дітей умови, що дозволяють в безпечній обстановці максимально легко і просто отримувати знання і навички;

  • Допомога в прийнятті рішення, яка полягає в тому, щоб показати переваги, недоліки і можливі наслідки від тих чи інших вчинків;

  • Пояснення своїх вимог і вчинків. Це дозволить малюкові розуміти, що дорослий не тисне на нього, а намагається вберегти від небезпеки або вчить дисципліні, необхідної в житті;

  • Постійне спілкування, яке дозволяє не тільки встановити довірчі відносини між батьками і дитиною, а й сприяє розвитку правильного мовлення;

  • Підтримка будь-яких починань і заохочення ініціативи, що дозволить виробити впевненість в собі і відповідальність за свої вчинки;

  • Прояв почуттів по відношенню до дитини.

  Багатьом батькам здається, що дитина апріорі знає про те, що його люблять. Однак це не відповідає дійсності, і малюк потребує щоденного підтвердження того, що його дійсно люблять. Любов може виражатися різними способами - ласкавими словами, проведеним разом часом і схваленням. Виховання і дошкільна освіта дітей Принципи виховання дітей дошкільного віку визначають роботу педагога дошкільного закладу і необхідні для успішного навчання та повного засвоєння дитиною необхідних знань. Під час дошкільного виховання дітей і організації процесу навчання завданням вихователя і педагога є створення необхідних умов для підвищення загальної пізнавальної активності дітей, формування позитивного ставлення до навчальних занять, виховання самостійності і працездатності. Одним з основних принципів дошкільного виховання дітей і формування якостей особистості дитини є системність і послідовність. Завдяки цьому всі необхідні навички і знання подаються в залежності від віку з поступовим ускладненням. Систематичність навчання включає в себе такі поняття: Наданий навчальний матеріал повинен відображати різні сторони навколишньої дійсності і узагальнюватися в єдину систему знань; Кваліфікація педагога повинна дозволяти йому донести необхідні знання в міру зростання складності з урахуванням того, що дитина може зрозуміти в залежності від віку та здібностей; Навчальний план повинен сприяти поступовому розвитку логічного мислення і включати різні його складові - порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, розвиток .На занятті повинно бути розуміння і засвоєння нового матеріалу, а також розвиток почуттів, уваги, уяви, пам'яті і формування таких рис характеру, як цілеспрямованість і наполегливість у подоланні труднощів. Крім того, ще однією необхідною умовою для побудови правильного процесу навчання є доступність навчального матеріалу. На цьому принципі заснована педагогіка М. Монтессорі, яка вважала, що для всебічного розвитку дитини необхідно забезпечити його всіма необхідними для цього посібниками та дидактичними матеріалами. Заняття з дітьми повинні стимулювати пізнавальну активність. Наочним посібником може служити будь-яка матеріальна чи знакова модель. Однак потрібно розуміти, це всього лише інструмент пізнання, а не мета. Тому при їх використанні потрібно враховувати його зміст і можливість зворотного зв'язку. Виховання і дошкільна освіта дітей має базуватися на індивідуальному підході з урахуванням індивідуальних особливостей характеру дитини, її темпераменту, нахилів та здібностей. Індивідуальний підхід до навчання і виховання значно підвищує ефективність занять і дозволяє більш повно розкрити таланти в ранньому віці. Завдяки індивідуальному підходу в дошкільному вихованні дітей педагог може в повній мірі вивчити індивідуальні особливості дитини і виявити фактори, що найбільш істотний вплив на нього.

  Принцип науковості навчання полягає в переході від зовнішнього опису предмета до його внутрішньою будовою, від пізнання явища до його сутності. З урахуванням цих вимог повинен будуватися навчальний матеріал, що дозволить дитині скласти уявлення про розмаїття навколишнього його зовнішнього світу. Ще одним необхідним принципом в дошкільному вихованні дітей є міцність отриманих знань і навичок. Для цього вихователь повинен: Вміти виділяти головне в досліджуваному матеріалі; Основні напрямки дошкільного виховання дітей Показувати взаємозв'язок головної думки досліджуваного матеріалу з наявними у дитини знаннями, в результаті чого відбувається закріплення зв'язків, що робить неможливим надалі втрату суб'єктивної значущості нових знань в розумової діяльності дитини;

  Для закріплення отриманих знань їх необхідно пов'язувати з емоціями, почуттями і переживаннями дітей. Для цього можна використовувати різні ігри або казки, що викличе у дитини емоційний відгук.

  Гарне дошкільне виховання зіграє вирішальну роль в подальшому житті людини, його інтелектуальному, фізичному і духовному розвитку.
  Доповідь на тему: "Дошкільне виховання"