Скачати 14,83 Kb.

Додаткова загальнорозвиваючих програма «ізоіскусства» для дітей старшого дошкільного віку
Дата конвертації06.05.2017
Розмір14,83 Kb.
ТипГурткова робота. Ізостудії, гуртки образотворчо

Скачати 14,83 Kb.

Олена Ільсія
Додаткова загальнорозвиваючих програма «ізоіскусства» для дітей старшого дошкільного віку

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дана програма реалізується в МБДОУ №21 «Світлячок» з дітьми старшого дошкільного віку, які відвідують дошкільний заклад за індивідуальною заявкою батьків (законних представників).

Основний контингент: діти старшого дошкільного віку (5-7 років).

В основі програми курсу образотворчого мистецтва лежить програма «Кольорові долоньки», яка розроблена Ликової Іриною Олександрівною, кандидатом педагогічних наук, старшим науковим співробітником Інституту художньої освіти Російської Академії Освіти. Програма враховує методичні рекомендації в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та спрямована на художньо-естетичний розвиток.

Заняття проводяться: з дітьми 5-6 років - 3 рази на тиждень, тривалість заняття 25хв (+10 хв); з дітьми 6-7 років - 1 раз в тиждень, тривалість заняття 30 хв (+10 хв).

Розділ 1: Основна характеристика програми:

1.1. Спрямованість: художня.

1.2. Актуальність: Необхідно в ранньому віці залежить гармонійне уявлення про світ і правильне ставлення до дійсності, яке можливе лише на основі морально-етичних цінностей і духовних основ. Важливо розкрити дітям призначення мистецтва, як служіння людині для піднесення його духу, початкове призначення художника - створення творів, службовців, насамперед духовною їжею, що представляють сукупність краси і високоморального, доброго сенсу.

Педагог прагне розвивати дитину, як творчу особистість, прагне ввести його в «велике мистецтво», стаючи посередником між ним і ніжною, тендітною, емоційної і чуйною на все нове, дивовижне, яскраве душею дитини.

Педагогічна доцільність: У образотворчої діяльності дитина збагачує свої уявлення про світ, самовиражається, пробує свої сили і удосконалює здібності. Саме тому неможливо обійтися тільки традиційними дидактичними методами навчання, що змушують дітей діяти в рамках запропонованих їм схем, зразків, уявлень. Необхідно застосовувати нові методи і технології, які розвивають уяву, спонукають дітей до експериментування з фарбами, папером, пластиліном, а не просто змушують механічно виконувати те, що пропонує педагог.

Завдання педагога надати свободу в відображенні свого бачення світу доступними для дитини художніми засобами. Такий підхід розкріпачує дитини. Він уже не боїться, що у нього щось не вийде. На заняттях створюються умови вільної творчості: дитина може робити на аркуші плями, мазки, розкуто працювати пензлем і олівцем у всіх напрямках, застосовувати поєднання різних матеріалів і способів створення твору.

Художній образ лежить в основі переданого дітям естетичного досвіду і є сполучною поняттям в системі естетичного виховання, навчання і розвитку дошкільнят. Використання в роботі музичних і поетичних образів підвищує художньо-творчу активність дітей, яка починає проявлятися вже в момент виникнення задуму, в процесі обговорення майбутньої роботи.

Значення занять образотворчої діяльністю полягає в тому, що в процесі занять у дітей виховуються морально-вольові якості: вміння і потребу розпочате доводити до кінця, зосереджено й цілеспрямовано займатися, допомагати товаришеві, долати труднощі. У процесі створення колективних робіт у дітей виховується вміння об'єднуватися, домовлятися про виконання спільної роботи, прагнення допомогти один одному. Таким чином, образотворча діяльність має велике значення для всебічного гармонійного розвитку особистості дітей дошкільного віку. Дослідження вчених показують важливу роль мистецтва в розвитку естетичного інтересу, естетичного сприйняття, в освоєнні дітьми соціокультурного досвіду, формування естетичного інтересу, почуттів, оцінки художніх образів.

У процесі малювання у дитини вдосконалюються спостережливість, естетичне сприйняття, емоції, художній смак, творчі здібності.

Малюючи, дитина розвиває певні здібності: зорову оцінку форми, орієнтування в просторі, відчуття кольору. Розвиваються також спеціальні уміння та навички: координація очі і руки, володіння пензлем руки. Крім того заняття з малювання доставляє радість дітям, створює позитивний настрій.

1.3. Мета, завдання і методи програми:

Метою програми є розвиток особистості вихованця, його творчих здібностей і індивідуальних обдарувань через образотворче мистецтво.

завдання:

1. Вчити дітей бачити і розуміти прекрасне в житті і мистецтві, радіти красі природи, творів класичного мистецтва

2. Підводити дітей до створення виразного образу при зображенні предметів і явищ навколишнього діяльності.

3. Формувати вміння оцінювати створені зображення.

4. Розвивати емоційну чуйність при сприйнятті картинок, ілюстрацій. Звертати увагу дітей на виразні засоби, вчити помічати поєднання кольорів.

5. Розвивати творчі здібності і художні навички дітей;

6. Виховувати у дітей інтерес до образотворчої діяльності.

Для виховання і розвитку навичок творчої роботи вихованців, програмою передбачені наступні основні методи:

1) пояснювально-ілюстративні (демонстрація виробів, ілюстрації);

2) репродуктивних (робота за зразками);

3) частково-пошукових (виконання варіативних завдань);

4) творчі (творчі завдання, ескізи, проекти);

5) дослідні (дослідження властивостей паперу, фарб, а так же можливостей інших матеріалів).

Основний принцип навчання - розвиток творчої індивідуальності кожного, спонукання до самостійної творчості. З цією метою педагог знайомить дітей з роботами народних майстрів, з шедеврами живопису і графіки. На заняттях використовуються різні методи навчання: словесні, наочні, практичні, ігрові. Словесні методи - розповідь і бесіда - супроводжуються демонстрацією посібників, ілюстрованого матеріалу, зразків виконаних робіт. Основний час на заняттях приділяється практичній роботі, яка проводиться на кожному занятті після пояснення теоретичного матеріалу. Створенню творчої атмосфери на заняттях сприяє підсумковий перегляд і обговорення виконаних виробів.

Розділ 2. Організаційно-педагогічні умови реалізації програми:

2.1. Умови для реалізації даної програми:

• Заняття проводяться в ізостудії;

• Відбір і наявність матеріалу;

• Соціально-емоційні умови (створення у дитини почуття зовнішньої безпеки, розкутості і свободи за рахунок підтримки дорослими її творчих починань);

• Інтелектуальні умови (створюються шляхом вирішення творчих завдань);

• Майстерність і професіоналізм педагога.

2.2. Етапи реалізації програми:

• підготовчий етап;

діагностика (обстеження художньо-естетичних навичок)

• етап планування роботи

• етап реалізації

• оцінка і контроль (відстеження динаміки в навчанні).

2.3. Методи і прийоми, які використовуються для реалізації програми:

Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, тому всі заняття проходять в ігровій формі.

Основний метод навчання - ігровий.

Програма розроблена з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей. Побудова занять програми передбачено за принципом від простого до складного, що передбачає поступове, зацікавлена засвоєння дітьми знань, умінь і навичок, т. Е. Матеріал засвоюється свідомо, активно, міцно, надалі діти можуть вільно реалізувати отримані знання на практиці.

Дана програма містить в собі невичерпні можливості для загальної освіти, морального, духовного, естетичного виховання дітей.

2.4. Навчальний план (таблиця №1)

Навчальний план

Таблиця №1

Напрямок освітньої діяльності по ДОПРі

тривалість

занять по ДОПРі

Старший дошкільний вік

з 5-х до 7-ти років

тиждень Рік Загальна кількість годин

Художнє 25 хв (10 хв) 3 заняття 108 занять 45

30 хв (10 хв) 1 заняття 36 занять 18

2.5. Календарний навчальний графік (таблиця 2)

Таблиця №2

Зміст Вікові групи

Група старшого дошкільного віку

від 5 до 6 років

Календарна тривалість навчального періоду, в тому числі 01 вересня 2015р - 30 травень 2016р

36 тижнів

1 півріччя 18 тижнів 2 дні

2 півріччя 19 тижнів 3 дні

Обсяг тижневої освітньої навантаження, в годину., В тому числі: 75 хв.

в 1-ю половину дня 00 хв.

в 2-у половину дня 75мін.

Святкові дні 4 листопада 2015р, 01-12 січня 2016р, 23 лютого, 08 березня, 02,09 травня.

Зміст Вікові групи

підготовча група

від 6 до 7 років

Календарна тривалість навчального періоду, в тому числі 01 вересня 2015р - 30 травень 2016р

36 тижнів

1 півріччя 18 тижнів 2 дні

2 півріччя 19 тижнів 3 дні

Обсяг тижневої освітньої навантаження, в годину., В тому числі: 30 хв.

в 1-ю половину дня 00 хв.

в 2-у половину дня 30 хв.

Святкові дні 4 листопада 2015р, 01-12 січня 2016р, 23 лютого, 08 березня, 02,09 травня.

2.6. Розклад занять

Таблиця №3

Дні тижня

понеділок вівторок середа четвер п'ятниця

Група старшого дошкільного віку

5 - 6 років

25 хв

Підготовча група 6 - 7 років

30 хв

2.7. діагностичний інструментарій

Критерії визначення рівня освоєння програми.

А - вміння виконувати завдання за планом педагога або власним планом;

В - здатність малювати за задумом, вміння передавати особисте ставлення до об'єкта зображення;

З - малюнки виразні, підхід до роботи творчий, відсутність образотворчих штампів, вміння прикрашати свою роботу.

Карта визначення рівня освоєння програми.

Ф. І. вихованця Рівні освоєння програми

А В С

Разом:

Карта визначення рівня освоєння програми заповнюється на кожну групу 2 рази в рік.

1-й раз - на початок навчального року визначається вихідний рівень бази знань і умінь.

У разі якщо жоден з рівнів А, В, С не виявлено, кружечок не ставиться.

2-й раз - на кінець навчального року (травень).

Розділ 3. Програмне зміст першого року навчання (5 - 6 років)

Мета: Розвивати найважливіше для творчості вміння зображати, бачити і розуміти художні образи.

Основні завдання:

- допомогти опанувати прийомами малювання фарбами, крейдою, олівцями;

- донести до розуміння дітей, про що може говорити мистецтво;

- навчити сприймати художні образи і висловлювати кольором, лінією, передавати настрій, стан;

Передбачуваний результат першого навчального року:

- учні дізнаються на практиці, чим і як працює художник;

- навчаться зображувати предмети, тварин, людини, прикрашати, змальовувати;

- зможуть розуміти, про що говорить мистецтво.

Розділ 4. Програмне зміст другого року навчання (6 - 7 років)

Мета: Навчити дітей розуміти мову мистецтва, бачити гарне навколо себе і створювати оригінальні образи.

Основні завдання:

- допомогти дітям побачити працю художника в навколишньому житті;

- розвинути уяву і образне мислення, спостережливість і увага-мательно;

- удосконалювати володіння художніми інструментами і матеріалами;

- познайомити дітей з різними видами і жанрами образотворчого мистецтва;

Передбачуваний результат другого навчального року:

- діти відкриють для себе все багатство і різноманітність проявів праці художника в навколишньому житті;

- включаться в коло мистецького життя через створення власних оригінальних творів;

- дізнаються що таке живопис, графіка, скульптура, навчаться розрізняти такі жанри, як натюрморт, пейзаж, портрет.

Як підсумок реалізації програми щорічно планується проводити виставки дитячих робіт до свят і в кінці навчального року - підсумкова виставка; крім цього, роботи вихованців братимуть участь в міських і окружних конкурсах. Діти та їхні батьки порівняють роботи, виконані на початку навчального року, з тими, які діти надали на виставку. Детально аналізуються досягнення кожної дитини з побажанням подальших успіхів у творчості і запрошенням відвідувати гурток на наступний навчальний рік.

Найважливіший показник ефективності проведеної педагогічної роботи - зміни в поведінці дітей. Якщо невпевнений у собі, замкнутий дитина стала веселим, із задоволенням малює і доводить розпочату роботу до кінця, висловлює бажання продемонструвати її іншим людям, то педагог близький до мети.

ЛІТЕРАТУРА

1. Баймашова В. А. 33 заняття з малювання в дитячому садку. - М .: Видавництво «скрипторії 2003», 2013

2. Давидова Г. Н. Малюємо транспорт. - М .: Видавництво «Скрипторий 2003», 2011 року.

3. Дубровська Н. В. Конспекти інтегрованих занять з ознайомлення дошкільнят з основами кольорознавства. Старша група. - СПб .: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО« ДИТИНСТВО-ПРЕС », 2013.

4. Коваленко З. Д. Аплікація насінням. Для роботи з дітьми 3 - 7 років. - М .: МОЗАЇКА-СИНТЕЗ, 2014

5. Колдина Д. Н. Малювання з дітьми 5 - 6 років. Конспекти занять. - М .: МОЗАЇКА-СИНТЕЗ, 2013

6. Ликова І. А. Образотворча діяльність в дитячому садку. Старша група (художньо-естетичний розвиток): навчально-методичний посібник. - М .: Видавничий дім «Кольоровий світ», 2013.

7. Ликова І. А. Образотворча діяльність в дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Підготовча до школи група. - М .: Карапуз-Дидактика, 2008.Скачати 14,83 Kb.


Додаткова загальнорозвиваючих програма «ізоіскусства» для дітей старшого дошкільного віку

Скачати 14,83 Kb.