Скачати 26,62 Kb.

Додаткова модифікована програма художньо-естетичного напрямку розвитку «Кольоровий світ»
Дата конвертації18.06.2017
Розмір26,62 Kb.

Скачати 26,62 Kb.

Hіна Церенова
Додаткова модифікована програма художньо-естетичного напрямку розвитку «Кольоровий світ»

Муніципальне казенне дошкільний навчальний заклад

«Дитячий сад загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням

художньо - естетичного напрямку розвитку дітей №4 »

Левокумское муніципального району Ставропольського краю

Прийнято на засіданні Стверджую:

Педагогічної ради Завідувач МКДОУ

Протокол № 1 «Дитячий сад№4»

Від «26» серпня 2016 ___ А. А. Козека

Наказ №__ від 26.09.2016 р

Додаткова модифікована

програма художньо - естетичного напрямку розвитку

«Кольоровий світ»

(для дітей 3-7 років)

Термін реалізації 4 роки.

укладач:

Церенова Н. М.

п. Новокумскій

2016 р

зміст

1. Пояснювальна записка .... 3

2. Мета і завдання реалізації програми .... .... .3- 4

3. Основні принципи формування програми ....... 4

4. Інтеграція освітніх областей .... 4-5

5. Умови реалізації програми ... 5

6. Молодша група. Завдання художньо-творчого розвитку дітей 3-4

років ... 6

7. Плановані результати освоєння програми 1 рік навчання ....6

8. Навчально-тематичний план для дітей 3-4 років (молодша група .... 7-13

9. Середня група. Завдання художньо-творчого розвитку дітей 4-5

років .... 14

10. Плановані результати освоєння програми 2 рік навчання ... 14

11. Навчально-тематичний план для дітей 4-5 років (середня група ... 15-20

12. Старша група. Завдання художньо-творчого розвитку дітей 5-6

років .... 21

13. Плановані результати освоєння програми 3 рік навчання ... 21

14. Навчально-тематичний план для дітей 5-6 років (старша група ... .22-26

15. Підготовча група. Завдання художньо-творчого розвитку

дітей 6-7 .... 27

16. Цільові орієнтири 4 рік навчання ... 27

17. Навчально-тематичний план для дітей 6-7 років (підготовча

група ... .28-33

18. Діагностична карта «Діагностика образотворчої діяльності» по

методикою Г. А. Урунтаевой .... .... 34

19. Висновок .... ... 35

20. Список використаної літератури ... 36

Пояснювальна записка

Додаткова модифікована програма «Різнобарвний світ має художню спрямованість, розрахована на дітей 3-7 років.

Новизна і оригінальність програми полягає в цілеспрямованій діяльності з навчання основним навичкам художньо -Творчі діяльності, необхідної для подальшого розвитку дитячої творчості, становленню таких розумових операцій як аналіз, синтез, порівняння, уподібнення, узагальнення, які роблять можливими ускладнення всіх видів діяльності (ігрової, художньої, пізнавальної, навчальної).

Головне на заняттях гуртка «Барвистий світ» - бажання побувати в казковому світі фантазії, творчості, де персонажем може бути крапля, кулька, листок, хмара, мильна бульбашка, сніжинка, ниточка, абстрактне пляма ...

Актуальність програми полягає в тому, що в процесі її реалізації розвиваються не тільки індивідуальні художні здібності, які в тій чи іншій мірі властиві всім дітям, а й комунікативні навички.

Діти дошкільного віку ще й не підозрюють, на що вони здатні. Ось чому необхідно максимально використовувати їх тягу до відкриттів для розвитку творчих здібностей в образотворчій діяльності, емоційність, безпосередність, вміння дивуватися всьому новому і несподіваному. Малювання, мабуть, найулюбленіше і доступне заняття у дітей - поводив пензликом по аркушу паперу - вже малюнок; воно виразно - можна передати свої захоплення, бажання, мрії, передчуття, страхи; пізнавально - допомагає дізнатися, розгледіти, зрозуміти, уточнити, показати свої знання і продуктивно - малюєш і обов'язково щось виходить. До того ж зображення можна подарувати батькам, одному або повісити на стіну і милуватися.

Чим більше дитина знає варіантів отримання зображення нетрадиційної техніки малювання, тим більше у нього можливостей передати свої ідеї, а їх може бути стільки, наскільки розвинені у дитини пам'ять, мислення, фантазія і уява.

Концептуальною основою даної програми є розвиток художньо -Творчі здібностей дітей в нерозривній єдності з вихованням духовно-моральних якостей шляхом цілеспрямованого й організованого освітнього процесу.

Головне, розвиваючи у дітей творчі здібності образотворчої діяльності самим вірити, що художня творчість не знає обмежень ні в матеріалі, ні в інструментах, ні в техніці. Нетрадиційна техніка малювання допомагає захопити дітей, підтримувати їх інтерес, саме в цьому полягає педагогічна доцільність програми «Кольоровий світ».

Мета програми - розвиток художньо -Творчі здібностей дітей за допомогою традиційних і нетрадиційних технік малювання.

завдання:

Розвивати творчість і фантазію, спостережливість і уяву, асоціативне мислення і допитливість;

Розвивати дрібну моторику рук;

• Формувати естетичне ставлення до навколишньої дійсності;

• Виховувати у дітей здатність дивитися на світ і бачити його очима художників, помічати і творити красу;

• Вчити дітей способам нетрадиційної техніки малювання, послідовно знайомити з різними видами образотворчої діяльності;

• Удосконалювати у дітей навички роботи з різними образотворчими матеріалами;

• Виховувати акуратність, працьовитість і бажання досягати успіху власною працею;

• Знайомити дітей з образотворчим мистецтвом різних видів (живописом, графікою, скульптурою, дизайном) і жанрів, вчити розуміти виражальні засоби мистецтва;

• Підводити дітей до створення виразного образу при зображенні предметів і явищ навколишнього діяльності;

• Виховувати у дітей інтерес до образотворчої діяльності.

Основні принципи:

• Принцип творчості (програма містить в собі невичерпні можливості для виховання і розвитку творчих здібностей дітей);

• Принцип науковості (дітям повідомляються знання про форму, колір, композиції та ін.);

• Принцип доступності (облік вікових і індивідуальних особливостей);

• Принцип поетапності (послідовність, приступаючи до чергового етапу, не можна оминути попередній);

• Принцип динамічності (від найпростішого до складного);

• Принцип порівнянь (різноманітність варіантів заданої теми, методів і способів зображення, різноманітність матеріалу);

• Принцип вибору (рішень по темі, матеріалів і способів без обмежень);

• Принцип співробітництва (спільна робота з батьками).

Програма «Кольоровий світ» складена з урахуванням інтеграції освітніх областей:

«Соціально-комунікативний розвиток». Формування гендерної, сімейної приналежності, патріотичних почуттів, почуття приналежності до світової спільноти.

Розвиток вільного спілкуванні з дорослими і дітьми з приводу процесу і результатів продуктивної діяльності, практичне оволодіння вихованця нормами мови.

Формування трудових умінні і навичок, виховання працьовитості, ціннісного ставлення до власного праці, праці інших людей і його результатами.

Формування основ безпеки власної життєдіяльності в різних видах продуктивної діяльності.

«Мовний розвиток». Використання художніх творів для збагачення змісту області, розвиток дитячої творчості, залучення до різних видів мистецтва, розвиток сприйняття і естетичного смаку. Збагачення і активізація словника, вдосконалення граматично правильного мовлення, розвиток зв'язного мовлення.

«Пізнавальний розвиток». Сенсорний розвиток, формування цілісної картини світу, розширення кругозору в сфері образотворчого мистецтва, творчості, формування елементарних математичних уявлень.

«Художньо - естетичний розвиток». Використання музичних творів для збагачення змісті області, розвиток дитячої творчості, залучення до різних видів мистецтва. Формування багатоаспектного досвіду художньої діяльності на основі освоєння «мови мистецтва» і загальної ручної вмілості.

«Фізичний розвиток». Розвиток дрібної моторики. Виховання культурно-гігієнічних навичок, формування початкових поданні про здоровий спосіб життя.

Програма складена за віковими групами і розрахована на чотири роки. Вона охоплює: молодшу групу - діти від 3 до 4 років, середню групу - від 4 до 5 років, старшу групу - від 5 до 6 років, підготовчу до школи групу - від 6 до 7 років.

Періодичність занять - один раз в тиждень в другу половину дня. Тривалість занять: молодша група -15 хвилин; середня група - 20 хвилин; старша група - 25 хвилин; підготовча до школи група - 30 хвилин. Заняття гуртка починаються з вересня і закінчуються в травні.

Умови реалізації програми

Програма може бути успішно реалізована при наявності наступних матеріалів і обладнання:

• акварельні фарби, гуаш;

• прості олівці, ластик;

• папір різного кольору;

• воскові крейди;

• ватні палички

• заготовки малюнків;

• матерчаті серветки;

• склянки для води;

• чашечки для гуаші;

• підставки під пензля;

• місце для виставки дитячих робіт;

• демонстраційна дошка, дидактичний матеріал відповідно до

темами занять;

• різні іграшки;

• вологі серветки;

• наочний і роздатковий матеріал, відповідно до теми заняття.

молодша група

Завдання художньо-творчого розвитку дітей 3-4 років

Розвивати сприйняття дітей, формувати уявлення про предмети і явища навколишньої дійсності, створювати умови для їх активного пізнання і на цій основі вчити дітей:

• Відображати свої уявлення і враження про навколишній світ доступними графічними та живописними засобами.

• Супроводжувати руху олівця або пензля словами, ігровими діями (наприклад: «Дощик, частіше - кап-кап-кап!», «Біжать ніжки по доріжці - топ-топ-топ!»).

• Продовжувати вчити малювати олівцями і фломастерами - проводити лінії (вертикальні, горизонтальні, хвилясті, криві) і замикати їх у форми (округлі і прямокутні, створюючи тим самим виразні образи.

• Продовжувати знайомити дітей з фарбами і формувати навички малювання пензлем (акуратно змочувати і промивати, набирати фарбу на ворс, вести кисть по ворсу, проводити лінії, малювати і розфарбовувати замкнуті форми); вчити створювати одно-, дво- і багатобарвні виразні образи.

• Вчити з допомогою дорослого опускати долоньку в фарбу, прикладати її до паперу так, щоб вийшов яскравий відбиток. Вчити доповнювати малюнок деталями з кольорового паперу.

• Перекладати дітей від малювання-наслідування до самостійної творчості.

Плановані результати освоєння програми

1 рік навчання

• малює олівцями, фломастерами, фарбами, пальчиками і долонькою;

• малює пензлем (акуратно змочує і промиває, набирає фарбу на ворс, веде пензлем по ворсу, проводить лінії, малює і розфарбовує замкнуті форми);

• знає назви кольорів (червоний, синій, зелений, жовтий, білий, чорний) і деяких відтінків (рожевий, блакитний, сірий);

• підбирає кольорову гаму, відповідні зображуваних предметів;

• ритмічно завдає лінії, штрихи, плями, мазки;

• зображує прості предмети, проводить прямі лінії (короткі, довгі) в різних напрямках, перекрещивая їх (смужки, стрічки, доріжки, парканчик, картатий хустинку і ін.) І замикаючи їх у форми (округлі і прямокутні);

• створює нескладні сюжетні композиції, повторюючи зображення одного предмета (ялинки на нашій ділянці) або зображуючи різноманітні предмети;

• має зображення по всьому листу.

Навчально-тематичний план

для дітей 3-4 років (молодша група)

Дата Вид діяльності Тема Кількість годину Програмне зміст Література

вересень

Малювання ватяними паличками Дощик кап-кап-кап 2 Ознайомити з нетрадиційною образотворчої технікою - малювання ватяними паличками. Вчити малювати дощик з хмаринок, використовуючи точку як засіб виразності.

Розвивати спостережливість, увага, мислення, пам'ять, дрібну моторику, мова. Виховувати інтерес до малювання нетрадиційними способами. І. А. Ликова, 46

малювання Прив'яжемо

до кульок кольорові ниточки 1 Вчити дітей правильно тримати олівець; малювати прямі лінії зверху вниз; вести лінії невідривно, разом. Розвивати естетичне сприйняття. Вчити бачити в лініях образ предмета. І. А. Ликова, 48

Малювання Красиві драбинки 1 Вчити дітей малювати лінії зверху вниз; проводити їх прямо не зупиняючись. Вчити набирати фарбу на кисть, вмочати її всім ворсом в фарбу; знімати зайву краплю, торкаючись ворсом до краю баночки; промивати кисть у воді, осушувати її легким дотиком до тряпочку, щоб набрати фарбу іншого кольору. Продовжувати знайомити з квітами. Розвивати естетичне сприйняття. І. А. Ликова, 49

Малювання Падають, падають листя 1 Вчити малювати осінні листочки прийомом ритмічного «примакивания».

Продовжувати знайомити з теплими кольорами спектра. Створити умови для художнього експериментування: показати можливість отримання оранжевого кольору шляхом змішування жовтого з червоним; звернути увагу на залежність величини намальованих листочків від розміру кисті. Розвиток почуття кольору і ритму. Виховувати інтерес до яскравих, красивих явищ природи, бажання передавати в малюнку свої враження.

І. А. Ликова, 40

Жовтень

малювання

ватяними паличками Ягодка за ягідкою (на кістках)

(малювання пальчиками 1 Вчити дітей складати ритмічні композиції «Ягідка на кістках». Показати можливість поєднання образотворчих технік: малювання гілочок кольоровими олівцями ягідок - пальчиками. Розвивати почуття ритму і композиції. Виховувати інтерес до природи і відображенню яскравих вражень в малюнку. І. А. Ликова, 30

малювання

Кольорові клубочки 1 Вчити дітей малювати злиті лінії круговими рухами, не відриваючи олівця (фломастера) від паперу; правильно тримати олівець; в процесі малювання використовувати олівці різних кольорів. Звертати увагу дітей на красу різнокольорових зображень. І. А. Ликова, 53

малювання

Колечка 1 Вчити правильно тримати олівець, передавати в малюнку округлу форму. Відпрацьовувати колоподібне рух руки. Вчити використовувати в процесі малювання олівці різних кольорів. Розвивати сприйняття кольору. Закріплювати знання квітів. Викликати почуття радості від споглядання різнокольорових малюнків. І. А. Ликова, 55

малювання

Роздувати міхур 1 Вчити дітей передавати в малюнку образи рухомий гри. Закріплювати вміння малювати предмети круглої форми різної величини. Формувати вміння малювати фарбами, правильно тримати кисть. Закріплювати знання квітів. Розвивати образне уявлення, уяву. І. А. Ликова, 56

Листопад

малювання

Красиві повітряні кулі 1

Вчити дітей малювати предмети круглої форми. Вчити правильно тримати олівець, в процесі малювання використовувати олівці різних кольорів. Розвивати інтерес до малювання. Викликати позитивне емоційне ставлення до створених зображень. І. А. Ликова, 60

малювання

Різнобарвні обручі 1 Вчити дітей малювати предмети круглої форми злитим рухом кисті. Закріплювати вміння промивати кисть, промаківать ворс промитої кисті про ганчірочку (серветку). Закріплювати знання квітів. Вчити дітей розглядати готові роботи; виділяти рівні красиві колечка. І. А. Ликова, 61

малювання

декоративне Світлячок (за мотивами стихотворе

ня Г. Лагздинь) (малювання декоратив

ве) 1 Ознайомити дітей з явищами контрасту. Вчити малювати світлячка білої або жовтою фарбою на папері чорного, темно-синього, фіолетового кольору. Показати залежність характеру образу від використовуваних зображально-виражальних засобів (контраст, блискітки). Розвивати уяву. Виховувати інтерес до освоєння образотворчої техніки. І. А. Ликова, 54

малювання

Намалюй щось кругле 1 Тренувати дітей в малюванні предметів круглої форми. Закріплювати вміння користуватися фарбами, правильно тримати кисть. Вчити промивати кисть перед тим, як набрати іншу фарбу, і після закінчення роботи. Вчити радіти своїм малюнкам. Називати зображені предмети і явища. Розвивати самостійність, творчість. І. А. Ликова, 63

грудень

малювання

Снігові грудочки, великі і маленькі 1 Закріплювати вміння малювати предмети круглої форми. Вчити правильним прийомам зафарбовування фарбами (не виходячи за контур, проводити лінії пензлем зверху вниз або зліва направо). Вчити повторювати зображення, заповнюючи вільний простір аркуша. І. А. Ликова, 66

малювання

декоративне Вьюга- Завіруха

(Малювання декоратив

ве) 1 Показати дітям можливість створення виразного образу зимової хуртовини (зимового холодного танцюючого вітру). Ознайомити з технікою малювання «по - мокрому»: розкріпачити руку, вільно вести кисть по ворсу в різних напрямках. Створити умови для експериментування з фарбами для отримання різних відтінків синього кольору. Розвивати відчуття кольору та композиції. І. А. Ликова, 64

малювання

Дерева на нашій ділянці 1 Вчити дітей створювати в малюванні образ дерева; малювати предмети, що складаються з прямих вертикальних і похилих ліній, розташовувати зображення по всьому аркушу паперу, малювати крупно, на весь аркуш. Продовжувати вчити малювати фарбами. І. А. Ликова, 68

малювання

Ялинка 1 Вчити дітей передавати в малюванні образ ялинки; малювати предмети, що складаються з ліній (вертикальних, горизонтальних або похилих). Продовжувати вчити користуватися фарбами і пензлем. І. А. Ликова, 70

малювання декоративне

Знайомство з димковской іграшками. 1 Ознайомити з народними димковской іграшками. Викликати радість від розглядання яскравою, ошатною розписного іграшки. Звернути увагу дітей на візерунки, що прикрашають іграшки. Вчити виділяти і називати окремі елементи візерунка, їх колір. І. А. Ликова, 71

січень

малювання

Новорічна ялинка з вогниками і кульками 1 Вчити дітей передавати в малюнку образ ошатною ялинки; малювати ялинку крупно, на весь аркуш; прикрашати її, використовуючи прийоми примакивания, малювання круглих форм і ліній. Розвивати естетичне сприйняття, формувати образні уявлення. Ознайомити з рожевим і блакитним кольорами. Викликати почуття радості від красивих малюнків. І. А. Ликова, 72

малювання

Прикрасимо димковскую качечку 1 Продовжувати знайомити дітей з димковской іграшкою. Вчити виділяти елементи розпису, наносити їх на вирізану з паперу качечку. Викликати радість від отриманого результату; від яскравості, краси димковской розпису. І. А. Ликова, 75

Лютий

малювання

Зліпили на прогулянці сніговиків 1 Викликати у дітей бажання створювати в малюнку образ кумедних сніговиків. Тренувати в малюванні предметів круглої форми Продовжать вчити передавати в малюнку будову предмета, що складається з декількох частин; закріплювати навичку зафарбовування круглої форми злитими лініями зверху вниз або зліва направо всім ворсом пензля. І. А. Ликова, 80

малювання

Велике прання (хусточки і рушники)

(Малювання предметно декоратив

ве) 1 Вчити дітей малювати предмети квадратної і прямокутної форми (хусточки і рушники). Викликати інтерес до прикраси намальованих предметів і створення композиції на основі лінійного малюнка (білизна сушиться на мотузочці). Розвивати наочно - образне мислення. І. А. Ликова, 94

малювання

Літаки летять 1 Закріплювати вміння малювати предмети, що складаються з декількох частин; проводити прямі лінії в різних напрямках. Вчити передавати в малюнку образ предмета. Розвивати естетичне сприйняття. І. А. Ликова,

101

малювання

Дерева в снігу 1 Вчити дітей передавати в малюнку картину зими. Тренувати в малюванні дерев. Вчити розташовувати на аркуші кілька дерев. Закріплювати вміння промивати кисть. Розвивати естетичне сприйняття. І. А. Ликова,

104

Березень

малювання

Квітка для матусі (малювання з елементами аплікації) 1 Викликати бажання намалювати картину в подарунок мамі на 8-е березня. Вчити малювати квіти на основі подання про зовнішній вигляд рослин (віночок, стебло, листя). Тренувати в техніці малювання гуашевими фарбами: поєднувати різні форми і лінії. Самостійно вибирати колір і розмір пензликів. Розвивати почуття форми і кольору. Виховувати дбайливе ставлення до батьків, бажання порадувати. І. А. Ликова,

106

малювання

Красиві прапорці на ниточці 1 Вчити дітей малювати предмети прямокутної форми окремими вертикальними і горизонтальними лініями. Ознайомити з прямокутною формою. Відпрацьовувати прийоми малювання і зафарбовування малюнків кольоровими олівцями. І. А. Ликова,

108

малювання

з елементами обривності аплікації Сосулькі- плаксії 1 Вчити дітей малювати предмети в формі трикутника, загострюючи хоча б один куточок. Викликати інтерес до поєднання образотворчих технік: обривності аплікація, малювання фарбами і олівцями. Показати залежність величини намальованою бурульки від розміру пензлика. Розвивати почуття кольору, форми і ритму. І. А. Ликова,

110

малювання

Намалюйте, хто що хоче красиве. 1 Розвивати естетичне сприйняття.Вчити бачити і виділяти красиві предмети, явища. Закріплювати вміння дітей малювати різними матеріалами, вибираючи їх за своїм бажанням. І. А. Ликова,

112

малювання

Намалюй щось прямокутної форми 1 Вчити дітей самостійно планувати зміст малюнка, застосовувати отримані навички зображення різних предметів прямокутної форми. Вчити відбирати для малюнка олівці потрібних кольорів. Тренувати в малюванні і зафарбовуванні предметів прямокутної форми. Розвивати почуття кольору, уява. І. А. Ликова,

115

Квітень

малювання

Різнобарвні хусточки сушаться 1 Тренувати дітей в малюванні знайомих предметів квадратної форми. Закріплювати вміння акуратно зафарбовувати зображення в одному напрямку зверху вниз, не заходячи за контур; розташовувати зображення по всьому аркушу паперу. І. А. Ликова,

117

Малювання і аплікація

Нирки і листочки 1 Вчити дітей передавати зміни яскраві образи: малювати гілку з нирками і поверх нирок наклеювати листочки. Показати варіанти форми листя. Розвивати наочно образне мислення. І. А. Ликова,

118

малювання

Шпаківню 1 Вчити дітей малювати предмет, що складається з прямокутної форми, кола, прямий даху; правильно передавати відносну величину частин предмета. Закріплювати прийоми зафарбовування. І. А. Ликова,

120

малювання

декоративне

Гарний килимок 1 Тренувати дітей в малюванні ліній різного характеру (прямих, похилих, хвилястих і ін.) Вчити перетинати лінії; прикрашати квадратний аркуш паперу різнокольоровими лініями, проведеними в різних

напрямках. Викликати позитивний емоційний відгук на загальний результат. І. А. Ликова,

122

Травень

малювання

стусаном Салют 1 Ознайомити дітей зі способом малювання стусаном жорсткої пензлем,

удосконалювати вміння правильно тримати пензлик при малюванні, освоювати колірну палітру: червоний, жовтий, синій, зелений кольори. Розвивати естетичне сприйняття, розширювати знання про навколишню дійсність К. К. Утробина,

10

малювання

Кульбаби в траві 1 Вчити створювати монохромні композиції на кольоровому тлі. Створювати образи курчат і кульбаб прийомом «примакивание» (пальчиками, ватяними паличками, ганчірочкою). Розвивати почуття кольору, форми, композиції. І. А. Ликова,

140

малювання

Хусточка 1 Вчити дітей малювати візерунок, що складається з вертикальних і горизонтальних ліній. Стежити за правильним положенням руки і кисті, домагаючись злитого, безперервного руху. Вчити самостійно підбирати поєднання фарб для хусточки. Розвивати естетичне сприйняття. І. А. Ликова,

142

малювання

долонькою Півник 1 Продовжувати вчити самостійно опускати долоню в фарбу (або наносити її пензликом, прикладати її, розчепіривши пальчики, на аркуш паперу, щоб вийшов яскравий відбиток. Вчити доповнювати малюнок потрібними деталями. Н. В. Дубровська, 7Скачати 26,62 Kb.


Додаткова модифікована програма художньо-естетичного напрямку розвитку «Кольоровий світ»

Скачати 26,62 Kb.