• ПРОГРАМА
 • Навчально-тематичний план.
 • Методичне забезпечення
 • ІГРИ НА ЗНАЙОМСТВО
 • А я їду, а я теж, а я заєць
 • Ігри на обєднання
 • Заняття.
 • Заняття з підлітками з проблеми толерантності.

 • Скачати 81,66 Kb.

  ДАНКО
  Дата конвертації30.03.2017
  Розмір81,66 Kb.
  ТипПРОГРАМА

  Скачати 81,66 Kb.


  МУНІЦИПАЛЬНЕ освітні установи

  «Основна загальноосвітня школа № 66»


  «Стверджую»:

  Директор МОУ «ЗОШ № 66»

  Рюміна В.Є. ____________

  ПРОГРАМА

  ДИТЯЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «Данко»,

  ДЛЯ ДІТЕЙ 12 - 14 РОКІВ, розрахований на 3 РОКУ

  «Я - ЛІДЕР»
  укладач:

  старша вожата

  МОУ «ЗОШ № 66»

  Рижова Галина

  Михайлівна  Кемерово 2007


  Пояснювальна записка


  Завдання соціального становлення підлітка стала особливо важлива для суспільства.

  Саме молоді люди повинні готувати себе до нових соціальних відносин, вчиться долати і вирішувати конфлікти в суспільстві, розвивати суспільні процеси в позитивному руслі, об'єктивно приносити користь суспільству, стверджувати ідеї миру, добра, справедливості, удосконалюватися і розвиватися. Формування лідерів в суспільстві не стихійний процес, його можна і потрібно організовувати в процесі навчання і виховання. У зв'язку з цим і була складена дана програма «Я - лідер».

  Актуальність даної програми зростає в зв'язку з тим, що зараз нашій країні потрібні люди, здатні приймати правильні рішення, брати на себе відповідальність, які вміють творчо мислити. Справжній громадянин - це людина, яка любить свою Батьківщину, вміє реагувати на зміни в суспільстві.

  Потреба в нових лідерах сьогодні особливо висока. Хто буде будувати в Росії гідне життя, хто буде займатися перетвореннями в країні? Відомо, що це будуть робити ті, хто сьогодні знаходиться за шкільною партою, і, може бути, не підозрює, які надії на них покладає суспільство.

  В даний час до числа найбільш актуальних питань відносять виховання лідерських якостей у дітей.

  У зв'язку з цим велике значення набула проблема виховання дитини, як особистості, здатної будувати життя гідного людини, а іншими словами, розвиток особистості, яка вміє жити в цьому світі, приймає і любить цей світ у всіх його проявах.

  Дана програма спрямована на те, щоб підтримати підлітка, допомогти зайняти йому активну життєву позицію, допомогти усвідомити себе як особистість, використовуючи творчий потенціал - розкрити себе, розвинути свої здібності, самоствердитися і самореалізуватися. А також передбачає виявлення, стимулювання та підготовку лідерів, т. Е. Тих дітей, які найбільшою мірою користуються авторитетом серед товаришів і прагнуть вести за собою, залучаючи до різні цікаві справи.

  Відповідно до цього, метою проходження даного курсу є - формування у дітей активної життєвої позиції.

  В ході досягнення мети вирішуються наступні завдання:

  1.Создать умови для самопізнання, спілкування і діяльності дітей.

  2.Обучіть навичкам організаторської діяльності в умовах дитячого колективу через систему колективної творчої діяльності.

  3.Сплотіть дітей з різних класних колективів в одну дружну працездатну команду.

  4.Развіть творчі здібності дітей.


  Відмінною особливістю програми є те, що особливий акцент робиться на розвиток культури спілкування, що є очевидною ознакою відповідності сучасним вимогам до організації виховного процесу.

  Програма адресована дітям від 12 до 14 років, має велике практичне значення і може бути використана для навчання лідерів будь загальноосвітньої школи, керівництво програмою може здійснюватися педагогом-організатором, старшої вожатою.

  Програма вивчається протягом трьох років і передбачає проведення теоретичних і практичних занять, бесід, ігрової діяльності, тренінгів, КТД. Заняття проводяться 1 раз на тиждень по 1 годині.

  Дана програма побудована відповідно до вимог державного стандарту до програм додаткової освіти дітей.

  В результаті проходження програми учні отримають уявлення про організаторських знаннях і уміннях, взаємини в колективі, стилях роботи лідера-організатора, стадіях розвитку колективу, вмітимуть користуватися стрілкою планування.

  Особливе місце в оволодінні даними курсом відводиться місце самостійних робіт по стрілці планування, організації та проведення КТД. Освоєння курсу передбачає крім відвідування колективних занять виконання позаурочних домашніх завдань з розробки і проведення КТД.

  Принципи реалізації програми:

  1.Принцип рівності: хоч ти і маленький, але така ж людина, як і я. Я поважаю тебе. Ми разом робимо добру справу.

  2.ПРИНЦИПИ унікальності: визнання унікальності кожного, шанобливе ставлення до думки та життєвого вибору дитини.

  3.Прінціп управлінської роботи: не маніпулювати, а вести.

  4.Принцип «тут і тепер»: все, що відбувається в дитячому об'єднанні, обговорюється тут і зараз.

  5.Принцип творчості: виховання творчої особистості за участю педагога творить.

  Методи реалізації програми:

  1.Метод змагання: у праці, грі, навчанні, спорті.

  2.Метод стимулювання і мотивації діяльності та свідомості: громадська думка, заохочення, покарання.

  3.Метод формування свідомості: бесіда, розповідь, спостереження, приклад.

  4.Ісследовательскій метод: тестування, анкетування.

  Засоби виховання:

  1.Окружающій світ.

  2.Пріродние явища.

  3.Духовние багатства (мораль, мистецтво).

  Програма першого року навчання розрахована на роботу в групі на 34 години,

  включає в себе організацію об'єднання, знайомство хлопців з майбутньою діяльністю, один з одним, створення і розвиток колективу, а також отримання первинних знань і умінь для подальшої роботи.

  Мета першого року навчання - організація та розвиток дитячого колективу на основі включення його в соціально-значиму діяльність.

  Завдання першого року навчання:

  1.Создать дитячий колектив.

  2.Дати первинні знання про методи взаємодії один з одним.

  3.Научіть методам ефективного спілкування.

  В кінці першого року навчання підлітки:

  - знають правила безпечної поведінки та ефективного міжособистісного спілкування, основні якості лідера, стиль роботи лідера;

  - вміють ефективно спілкуватися, вирішувати конфліктні ситуації;

  - володіють ігротехнік, методикою згуртування колективу, успішного публічного виступу.

  Другий рік навчання включає в себе розвиток колективу сформованого на перший рік навчання, продовження роботи над поняттями «лідер», «колектив», включення хлопців до участі в шкільних, районних, міських акціях і операціях, отримання теоретичних відомостей про учнівське самоврядування, колективному творчому справі , дитячому русі, темперамент і здібності людини.

  Мета другого року навчання - розвиток дитячого колективу на основі включення

  його в соціально-значиму діяльність через участь в міських і районних заходах, організацію шкільних акцій і операцій.

  Основні завдання другого року навчання:

  1.Развівать дитячий колектив.

  2.Создать уявлення про учнівське самоврядування та його принципи.

  3.Научіть хлопців основним поняттям дитячого руху і застосовувати знання про методи та способи розробки та організації акцій і операцій.

  4.Включіть в соціально-значиму діяльність.

  До кінця другого року навчання хлопці:

  - вільно володіють методикою організації і проведення колективного творчого справи, добровольчих акцій, операцій, способами визначення темпераменту людини;

  - знають про традиції, які можуть бути у дитячого об'єднання, принципи розвитку, структуру та функції учнівського самоврядування;

  - вміють користуватися стрілкою планування.

  Третій рік розрахований на що сформувався колектив, в якому хлопці не тільки володіють необхідними знаннями та вміннями, а й самі проводять навчальні заняття з хлопцями школи.

  Мета третього року навчання - розвиток індивідуальних здібностей особистості в колективі; застосування отриманих раніше знань, умінь і навичок в реальній практиці і навчання активів класних колективів.

  Завдання третього року навчання:

  1.Научіть хлопців вільному володінню теоретичним матеріалом з метою передачі знань одноліткам, молодшим школярам.

  2.Включіть в соціально-значиму діяльність.

  3.Разработать і провести шкільні справи, на яких хлопці з об'єднання могли б удосконалювати свої вміння і навички.

  До кінця третього року навчання хлопці:

  - вільно володіють методикою організації і проведення ігор, колективних творчих справ, добровольчих акцій, операцій, розважальної програми для молодших школярів та однолітків;

  - можуть навчати інших школярів, розробляти власні акції, операції, втілювати їх в життя, залучати до їх здійснення інших людей;

  - знають правила толерантного спілкування, документи, що відображають молодіжну політику в країні, основні і етапи проектної діяльності, правила оформлення проекту.

  Підсумковий контроль проводиться за допомогою підсумкового тесту або проведення будь-якого справи. Після повного освоєння програми учні отримують посвідчення про проходження програми «Я - лідер».  Навчально-тематичний план.


  Навчально-тематичний план першого року навчання.


  п / п

  Тема заняття

  теорія

  Практика

  Всього годин

  1

  2

  3

  4

  5

  6


  7

  8

  Вступне заняття.

  Вчимося спілкуватися.

  Відносини в колективі.

  Портрет лідера.

  Стиль роботи лідера.

  Мистецтво публічного виступу.

  Любіть ці пісні.

  Підсумкове заняття.

  Разом:

  1

  5

  3

  2

  3

  2


  1

  0,5

  17,5

  3

  5

  2

  1

  2

  1


  2

  0,5

  16,5

  4

  10

  5

  3

  5

  3


  3

  1

  34


  Навчально-тематичний план другого року навчання.


  п / п

  Тема заняття

  теорія

  Практика

  Всього годин

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Вступне заняття.

  Учнівське самоврядування.

  Колективне творче справу.

  Дитячий рух.

  Традиції дитячого об'єднання.

  Жителі вулиці людської.

  Любіть ці пісні.

  Підсумкове заняття.

  Разом:

  1

  4

  3,5

  2

  1


  1

  2

  2

  17,5

  1

  2

  3,5

  2

  1


  4

  2

  2

  17,5

  2

  6

  7

  4

  2


  5

  4

  4

  34  Навчально-тематичний план третього року навчання.


  п / п

  Тема заняття

  теорія

  Практика

  Всього годин

  1

  2

  3

  4

  5


  6

  7

  8

  9

  Вступне заняття.

  Гра - справа серйозна.

  Толерантність.

  Здоров'я в наших руках.

  Державна молодіжна політика в документах.

  Соціальне проектування.

  Розважальна програма.

  Любіть ці пісні.

  Підсумкове заняття.

  Разом:

  1

  2

  1

  1

  2


  2

  2

  1

  0,5

  11,5

  1

  5

  3

  2

  2


  3

  4

  1

  0,5

  21,5

  2

  7

  4

  3

  4


  5

  6

  2

  1

  34

  зміст програми


  Зміст програми першого року навчання.

  Розділ 1. Вступне заняття. Включає в себе роз'яснення цілей і завдань курсу, вправи та ігри на знайомство.

  Розділ 2. Вчимося спілкуватися. Містить вправи, тренінги та ігри на згуртування колективу, розвиток навичок самопізнання. Вправи на формування навичок міжособистісного спілкування, вправи на навчання виходу з конфлікту. Ділова гра «Чи вміємо ми спілкуватися?»

  Розділ 3. Відносини в колективі. Загальні відомості про колектив, про вплив колективу на особистість, стадіях розвитку колективу. Ігри на згуртування колективу.

  Розділ 4. Портрет лідера. Хто такий лідер, а хто організатор. Типи лідерів. Основні якості лідера, організаторські здібності. Тест «Чи можу я бути лідером?».

  Розділ 5. Стиль роботи лідера. Стилі роботи лідера, ігри та вправи на виявлення лідера. Рольові ігри та вправи.

  Розділ 6.Іскусство публічного виступу. Для чого потрібні вміння виступати на публіці. Основні навички виступу: тіло і руху, голос і міміка (техніка мовлення, вправи на дихання, артикуляцію, силу голосу), підготовка до виступу, зміст тексту.

  Розділ 7. Чи любите ці пісні. Розучування пісень «Вигин гітари жовтої», «Кораблик дитинства», «Мила моя», «Червоні вітрила», «Ассоль + Грей».

  Розділ 8. Підсумкове заняття. Тестування. Підведення підсумків року.


  Зміст програми другого року навчання.

  Розділ 1. Вступне заняття. Ігри на згуртування колективу, виявлення стадії розвитку колективу.

  Розділ 2. Учнівське самоврядування. Включає в себе теоретичні відомості про призначення, принципи розвитку, формах і структурі учнівського самоврядування. Гра «Вибори». Школа активу (діагностичні та рольові ігри), підготовка делегації до участі в районній школі активу.

  Розділ 3. Колективне творче справу. Планування і організація КТД, види КТД, етапи планування КТД, робота в групах зі стрілкою планування, методика організації і проведення КТД.

  Розділ 4. Дитячий рух. Містить відомості з історії дитячого руху, про розвиток дитячого руху в області, Росії та світі, загальне знайомство з піонерською організацією.

  Розділ 5. Традиції дитячого об'єднання. Знайомство з законами орлятского кола, проведення вогника, легендами ВДЦ «Океан».

  Розділ 6. Жителі вулиці Людської. Індивідуальність. Темперамент, методика виявлення темпераменту. Характер. Тест «Мій характер».

  Розділ 7. Чи любите ці пісні. Розучування пісень «Люди йдуть по світу», «Ти та я, та ми з тобою», тематичних і виконання їх в орлятском колі.

  Розділ 8. Підсумкове заняття. Розробка КТД по стрілці планування

  і проведення.


  Зміст програми третього року навчання.

  Розділ 1. Вступне заняття. Ігри на згуртування, увагу.

  Розділ 2. Гра - справа серйозна. Види ігор: ділові, рольові, інтелектуальні та ін. Ігри на виявлення лідера. Ділова гра «Дебати». «Інтелектуальне казино».

  Розділ 3. Толерантність. Поняття «толерантність», толерантна і інтолерантності особистість. Гра «Чарівна рука». Правила толерантного спілкування. Вправа «Хто я?». Творча робота «Дерево толерантності».

  Розділ 4. Здоров'я в наших руках. Анкетування «Я і шкідливі звички», методика організації та проведення профілактичних акцій, правила випуску профілактичних листівок.

  Розділ 5. Державна молодіжна політика в документах. Робота з документами: Конвенція про права дитини, Закон про освіту, Закон про громадські об'єднання, Федеральна програма «Молодь Росії».

  Розділ 6.Соціально проектування. Основні поняття, що використовуються в теорії соціального проектування: проект, соціальний проект, проектування, мета, діяльність, проблема. Етапи проектної діяльності, текстове оформлення проекту.

  Розділ 7.Развлекательная програма. Знайомство зі складанням розважальної програми, організація і проведення розважальної програми для молодших школярів, для однолітків. Практикум «Сто творчих конкурсів», «загонові справа».

  Розділ 8. Чи любите ці пісні. Розучування тематичних пісень.

  Розділ 9. Підсумкове заняття. Тестування, написання відгуків про проходження програми. Вручення посвідчення про проходження програми «Я - лідер».  Тезаурус.


  авторитарний лідер - лідер, одноосібно керуючий групою людей і приймає на себе всю повноту відповідальності за неї.

  альтруїзм - безкорислива турбота людини про благо інших, готовність жертвувати своїми інтересами.

  Ділові якості - здатність розмежовувати потреби і відповідно до цього формулювати ділову завдання; рішучість і енергія в реалізації мети при раціональному використанні ресурсів; здатність формулювати цілі і організовувати людей на їх досягнення, створюючи необхідні стимули.

  Демократичний стиль управління - стиль, заснований на широкому залученні співробітників до процесу підготовки прийняття рішення.

  колектив - органічна єдність організації та психологічної групи. Група людей, об'єднана спільними цілями і завданнями, що досягла в процесі спільної соціально значущої діяльності високого рівня розвитку.

  конфлікт - зіткнення сторін, думок та інтересів.

  Лідер (англ. Leader - провідний, керівник) - особа, здатна впливати на інших з метою інтеграції спільної діяльності, спрямованої на задоволення інтересів даного співтовариства. Розрізняють формальну і неформальну лідерство.

  лідерство - відносини домінування і підпорядкування, впливу і прямування в системі міжособистісних відносин.

  особистість - стійка система соціально значущих рис, що характеризують індивіда, як продукт суспільного розвитку, і включеність людини в систему соціальних відносин.

  неформальний лідер - людина, здатна впливати на настрої людей і управляти ними.

  Відповідальність - зобов'язання щодо виконання будь-якого завдання і забезпеченню його задовільного завершення, вміння відповідати за свої вчинки і дії.

  Права людини - під охороною, забезпечується державою і узаконена можливість щось робити і здійснювати.

  Самооцінка - оцінка особистістю або колективом себе, своїх можливостей, якостей і місця в суспільстві інших людей, структур і груп.

  Самоврядування - право на внутрішнє управління своїми власними силами, право вирішувати питання внутрішнього характеру за власними законами і правилами;

  - структура відносин, одна з форм управління колективу своєю діяльністю, своїм розвитком, коли перевага віддається демократичному, вільному і стимулюючого типу взаємин.

  самоврядування колективу - це здатність колективу самостійно ставити цілі і реалізовувати їх, не порушуючи при цьому соціально-культурних норм відносин як всередині колективу, так і з зовнішніми системами.

  самоврядування особистості - свідомий вплив людини на властиві йому явища, власну діяльність і поведінку з метою їх підтримки та розвитку.

  Соціалізація - процес засвоєння людським індивідом певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють йому функціонувати в якості повноправного члена суспільства, включає як цілеспрямований вплив на особистість (виховання), так і стихійні, спонтанні процеси, що впливають на її формування.

  стиль управління - сукупність найбільш характерних і стійких методів вирішення завдань і проблем, які використовуються керівниками в практичній діяльності, впливає на ефективність організації діяльності та керівництва людьми.

  формальний лідер - офіційно призначений керівник.

  Організатор - людина, яка управляє конкретної діяч ністю, вирішує, як робити, об'єднує людей для спільної справи.  Методичне забезпечення:

  Календарно-тематичний план.

  Перший рік навчання.


  п / п

  Тема

  зміст

  теорія

  Практика

  Всього годин

  1

  Вступне заняття.

  - програма «Я - лідер»;

  - ігри на знайомство.

  1


  3

  4

  2

  Вчимося спілкуватися.

  - прийняття правил роботи;

  - ігри на згуртування колективу;

  - розвиток навичок самопізнання;

  - вироблення доброзичливого ставлення один до одного;

  - навчання прийомам міжособистісного спілкування;

  - про значення спілкування в житті людини;

  - формування навичок повсякденного спілкування;

  - навчання виходу з конфлікту;

  - гра «Король компліментів;

  - ділова гра «Чи вміємо ми спілкуватися?»

  5

  5

  10

  3

  Відносини в колективі.

  - що таке колектив;

  - психологічний клімат в колективі;

  - вплив колективу на особистість;

  - стадії розвитку колективу;

  - ігри на згуртування колективу.

  3

  2

  5

  4

  Портрет лідера.

  - лідери і організатори;

  - якості лідера;

  - що таке організаторські здібності;

  - тест «Чи можу я бути організатором?

  2

  1

  3

  5

  Стиль роботи лідера.

  - «чемодан лідера»;

  - стиль роботи лідера;

  - рольові ігри та вправи.

  3

  2

  5

  6

  Мистецтво публічного виступу.

  - для чого потрібні вміння виступати на публіці;

  - основні навички виступу;

  - підготовка до виступу;

  - вправи.

  2

  1

  3

  7

  Любіть ці пісні.

  - розучування пісень.

  1

  2

  3

  8

  Підсумкове заняття.

  Всього годин

  - підсумкове тестування.

  0,5


  17,5

  0,5


  16,5

  1


  34


  Другий рік навчання.


  п / п

  Тема

  зміст

  теорія

  Практика

  всього

  годин

  1

  Вступне заняття.

  - ігри на знайомство, згуртування колективу.

  1

  1

  2

  2

  Учнівське самоврядування

  - поняття учнівського самоврядування;

  - принципи розвитку учнівського самоврядування;

  - структура учнівського самоврядування;

  - функції учнівської ради;

  - рольова гра «Вибори»;

  - школа активу.

  4

  2

  6

  3

  Колективне творче справу.

  - планування і організація КТД;

  - види КТД;

  - етапи КТД, стрілка планування;

  - методика організації та проведення різних видів КТД.

  4

  3

  7

  4

  Дитячий рух.

  - з історії дитячого руху;

  - розвиток дитячого руху в області (волонтерство, скаути);

  - знайомство з піонерською організацією.

  2

  1

  3

  5

  Традиції дитячого об'єднання.

  - «орлятскій» коло;

  - знайомство з легендами;

  - вогник.

  1

  1

  2

  6

  Жителі вулиці Людської.

  - індивідуальність, темперамент;

  - методика виявлення темпераменту;

  - характер, здібності;

  - тест «Мій характер»;

  6

  1

  7

  7

  Любіть ці пісні.

  - розучування пісень;

  - пісні в «орлятском» колі.

  2

  2

  4

  8

  Підсумкове заняття.  Всього годин

  - розробка КТД по стрілці планування;

  - проведення КТД.

  2
  22

  1
  12

  3
  34

  hello_html_m3b3b1bdb.gif

  Третій рік навчання.


  п / п

  Тема

  зміст

  теорія

  Практика

  всього

  годин

  1

  Вступне заняття.

  - ігри на згуртування, увагу.

  1

  1

  2

  2

  Гра - справа серйозна.

  - види ігор: ділові, інтелектуальні, рольові та ін .;

  - ігри на виявлення лідера;

  - ділова гра «Дебати»;

  - «Інтелектуальне казино».

  2

  5

  7

  3

  Толерантність.

  - поняття толерантності;

  - толерантна і інтолерантності особистість;

  - гра «Чарівна рука»;

  - правила толерантного спілкування;

  - вправа «Хто я?»;

  - творча робота «Дерево толерантності».

  1

  3

  4


  4


  Здоров'я в наших руках.


  - анкетування;

  - методика організації і проведення акцій з профілактики шкідливих звичок;

  - правила випуску профілактичних листівок.


  1


  3


  4

  5

  Державна молодіжна політика в документах.

  - Конвенція про права дитини;

  - Закон про освіту;

  - Закон про громадські об'єднання;

  - Федеральна програма «Молодь Росії».

  2

  3

  5

  6

  Соціальне проектування.

  - основні поняття соціального проектування;

  - етапи проектної діяльності;

  - оформлення проекту.

  3

  1

  4

  7

  Розважальна програма.

  - знайомство з складанням програми;

  - організація і проведення розважальної програми для молодших школярів;

  - методика проведення розважальної програми для однолітків;

  - практикум 100 творчих конкурсів.


  2

  3

  5

  8 hello_html_m625b18b1.gif  9

  Любіть ці пісні.


  Підсумкове заняття.

  Всього годин

  - розучування пісень;

  - пісні в орлятском колі.


  - тестування.

  1  0,5


  13,5

  1  0,5


  20,5

  2  1


  34

  ІГРИ НА ЗНАЙОМСТВО

  чудова Валерія

  Учасники стають в коло. Перший учасник називає своє ім'я і при лагательное, що характеризує його (гравця) і починається з тієї ж букви, що і його ім'я. Наприклад: Чудова Валерія, Цікавий Ігор і т. Д. Другий учасник називає словосполучення першого і каже своє. Третій же учасник називає словосполучення перших двох иг роков і додає своє.Гра продовжується до тих пір, поки останній учасник не назве своє ім'я.

  Сніжний ком

  Учасники беруться за руки, утворюючи коло. Починає гру перший иг рок, називаючи своє ім'я. Другий учасник по колу повторює ім'я першого учасника і говорить своє. Третій учасник повторює імена перших двох і називає своє ім'я. І так гра триває до тих пір, поки остання людина не назве все імена, включаючи своє.

  Ковдра

  Учасники діляться на дві команди, розташовуючись один навпроти дру га. Між ними натягнуто ковдру. Від кожної команди по одній людині підсаджуються ближче до ковдри. Як тільки ковдру опускають, необхідно встигнути вимовити ім'я того, хто сидить навпроти. Хто швидше назвав - забирає до себе в команду гравця. Перемагає та команда, яка «пере тягне» до себе більше гравців, т. Е. Та команда, яка знає більше імен.

  Бінго

  Учасники утворюють два кола (один в іншому) з рівним кількіст ством людина. Кола обертаються в різні боки, звернені обличчям один до одного, під слова:

  Мій кошлатий сірий песик У вікна сидить.

  Мій кошлатий сірий песик На мене дивиться. Б-І-Н-Г-О (2 рази)! Так, Бінго кликати його!

  Слова «Б-І-Н-Г-О» вимовляються роздільно по буквах, причому на кожну букву стоять у зовнішньому колі вдаряють в долоні стоять у внутрішньому (на кожну букву - долоні нової людини). Остання буква «О» йдеться протяжно (здивовано-радісно), а останні сло ва ( «Так, Бінго кликати його») пара вимовляє разом, тримаючись за руки. Сел ле чого учасники представляються один одного по іменах. Так продолжа ється до тих пір, поки все не перезнайомляться.

  А я їду, а я теж, а я заєць

  Учасники гри сидять на стільцях по колу, одне місце не зайняте ніким. У центрі - ведучий. Всі учасники під час гри пересідаючи ються по колу проти годинникової стрілки. Гравець, що сидить біля порожнього стільця, пересідає на нього зі словами: «А я їду». Наступний иг рок - зі словами: «А я теж». Третій учасник говорить: «А я заєць», - і, лівою рукою б'ючи по порожньому стільцю, називає ім'я людини, що сидить в колі. Той, чиє ім'я вимовили, повинен якомога швидше перебігти на порожній стілець. Завдання, що водить - встигнути зайняти стілець швидше того, кого назвали. Хто не встиг, стає ведучим. Гра починається спочатку.


  капелюх

  Учасники стоять у колі. Всі разом роблять два хлопки, клацання пальцями правої руки, клацання пальцями лівої руки, два хлопки і т. Д. Бажано, щоб починав вожатий. Отже, при натисканні пальцями пра виття і лівої руки провідний вимовляє своє ім'я, потім два хлопки, після цього при натисканні пальцями правої руки вимовляє своє ім'я, а при натисканні пальцями лівої руки - ім'я одного з учасників. Той гравець, чиє ім'я назвали, повторює те ж саме. Наприклад: Оля, Оля, два хлоп ка, Оля, Ігор, Ігор, Ігор, два хлопки, Ігор, Світу, і т. Д. Хто не встиг - той «прогавив».

  паровоз

  Учасники стоять у колі. Ведучий підходить до будь-якому гравцеві і го ворит: «Привіт, я паровоз. Як тебе звуть? »Учасник називає своє ім'я,« паровоз »повторює. Важливо повторювати з тією ж інтонацією, з якою вимовив учасник. Хто представився, приєднується до «паровозу». Гра продовжується до тих пір, поки всі учасниці не приєднаються один до одного.

  Я знаю п'ять імен

  Учасники стоять у колі - хлопчик, дівчинка. По черзі кожен гравець називає п'ять імен хлопчиків і п'ять імен дівчаток свого отря так, починаючи з фрази: «Я знаю п'ять імен ...»

  Улюблене заняття

  Всі учасники сидять у колі на стільцях. Ведучий (в центрі) вироб носить якусь характеристику (наприклад, хто любить танцювати, хто гра ет на гітарі, хто любить морозиво та ін.), Які відносять її до себе гравці повинні помінятися місцями. Якщо ведучий першим займає вільний стілець, то гравець без стільця стає провідним.

  Суєта суєт

  Всім учасникам роздають картки, які розділені на 9-16 клітинок. У кожній клітинці записано завдання. Суть завдань одна: запи сати в клітинку ім'я людини, який (тут відкривається простір для фантазії) любить рибу, тримає вдома собаку, любить зірки ... Чим більш несподівана буде завдання, тим краще. Можна закласти в цю картку те, що потрібно вам. Наприклад, виявити любителів малювання, співу, гри на гітарі і т. Д. Перемагає той, хто швидше і точніше збере імена.

  Молекула-хаос

  Учасники зображують броунівський рух молекул. Зустріч Ясь, вітаються і знайомляться один з одним. За командою вожатого: «Молекула по 2, по 3 і т. Д.», Гравці розбиваються на групи по 2-3 і більше осіб. Як тільки звучить команда: «Хаос!», Учасники знову на чинают рухатися як молекули. Таким чином, гра триває.

  побудови

  Ведучий пропонує побудуватися учасникам за кольором очей (від са мих світлих до темних); по числах та місяцями народження від 1 січня до 31 грудня; в алфавітному порядку за першими літерами повних імен і т. д.

  Йшов по даху горобець

  Ведучий. Йшов по даху горобець!

  Гравці. Бей-бей-бей-бей!

  Ведучий. Збирав собі друзів!

  Гравці. Зей-зей-зей-зей!

  Ведучий. Багато, багато, багато нас!

  Гравці. Нас-нас-нас-нас!

  Ведучий. Встануть (називає імена дітей) зараз!

  Гра продовжується до тих пір, поки не будуть названі імена всіх иг рающіх. В останньому варіанті ведучий говорить: «Чи встануть всі друзі зараз!»


  Пташка, піскні!

  Учасники сідають тісним колом і починають читати лічилку:

  Плив по морю чемодан,

  У валізі був диван,

  А в дивані захований слон.

  Ти не віриш? Вийди геть!

  Тому, на кого впав жереб, зав'язують очі, ставлять на середину кру га і кілька разів повертають навколо себе. (В цей час учасники можуть помінятися місцями.) Потім ведучий підсаджується до кого-небудь і просить: «Пташка, піскні!». Гравець відповідає: «Ку-ку, кар-кар, ку- ку-рі-ку, му-у-у-у». І так далі. Завдання, що водить: по голосу дізнатися ігро ка, назвати його ім'я. Якщо ведучий вгадав, гравець стає ведучим, немає - гра триває.  Ігри на об'єднання

  Дізнайся, кого немає

  Всі учасники закривають очі, а ведучий у цей час чіпає кого-небудь за плече. Той, кого він зачепив, безшумно йде. За сигналом ведучого всі відкривають очі і дивляться, кого немає. Хто першим назве відсутність про ствующего гравця, той виграє.

  Рахунок до десяти

  Всі учасники сидять у колі з закритими очима. Завдання: порахувати до 10, при цьому кожне число називає хтось один, не домовляючись Ясь між собою. Якщо одночасно назвали одне і те ж число не скільки людина, то рахунок починається заново.

  слон

  Всі учасники за обмежений час (1-2 хвилини) повинні вило жити на підлозі з гілочок, паличок, гудзиків, шишок та інших дрібних предметів зображення слона. Головна умова - завдання виконувати в повній тиші.

  Паровозик

  Всі учасники стають «паровозиком», закриваючи очі гравцеві, що стоїть попереду. Таким чином, відкриті очі залишаються у останнього гравця, а вільні руки - у першого. Перед «паровозом» завдання: дістати певний предмет, який веде поміщає в кімнаті сел ле того, як грають закрили очі. Останній гравець руками пово рачівает «паровозик», т. Е. Керує ним. По ланцюжку ці рухи пе Реда всьому «паровозику», і він починає рухатися. Гра продов жается до тих пір, поки перший гравець не візьме в руки захований предмет.

  Трикутник, квадрат ...

  Всі учасники з закритими очима стоять у колі і тримаються за руки. Ведучий (вожатий) просить: «Діти! У повній тиші, без слів, побудуйте трикутник, квадрат, ромб і т. Д. »

  океанський коло

  Всі учасники стають в океанський коло один за одним в одному на правлінні (ліва рука на плечі сусіда, права - на поясі сусіда). Після цього ведучий пропонує всім сісти, потім зробити разом крок правою ногою, а далі - ваша фантазія.

  скелелаз

  Учасники встають на лавку щільно один до одного, взявшись під лікті. По черзі кожен гравець проходить по краю лавки, тримаючись за що стоять на ній людей, які не спотикаючись і не став киваючи з лави гравців.

  Кіс-зась-мяу

  Вибирають одного з учасників, він стоїть спиною до гравців. Ведучий показує рукою на будь-якого гравця протилежно го статі (по відношенню до Галя) і питає: «Кіс?» Якщо Галя відповідає «Геть!», То провідний показує на іншого гравця, задаючи той же питання. Якщо відповідь «Мяу!», То ведучий запитує, що повинен зро би ти цей гравець в парі з Галя (а також пропонує Галя витягнути завдання з шапки). Пара виконує завдання (танцює, малює пов'язаної парою ніг, зображує відомий пам'ятник і ін.) Далі Галя йде до гравців, а викликаний гравець стає Галя.

  каблучок

  Всі учасники розташовуються рядами (ряд хлопчиків, ряд дівчаток) обличчям один до одного на відстані 2-3 метрів. Дівчатка радяться і розподіляють, хто якого хлопчика загадав. Хлопчики по черзі під ходять до ряду дівчаток, намагаючись розшукати ту, яка їх загадала. Для цього хлопчик проходить близько дівчаток і тупотить ніжкою поруч з тією, яка, на його думку, його загадала. Якщо вибір хлопчика правиль ний, то дівчинка і хлопчик йдуть танцювати; якщо хлопчик помиляється, то дівчинка у відповідь теж стукає каблучком, а хлопчик повертається на місце чекати наступної спроби.

  провідник

  Діти шикуються в колону по одному, поклавши руки на плечі один одному. Вожатий пояснює правила:

  1. Не можна розмовляти.

  2. У всіх, крім останнього, закриті очі.

  3. Остання людина - машиніст «поїзда».

  4. Бавовна по лівому (правому) плечу - поворот вліво (вправо).

  5. Бавовна по обом плечах - вперед.

  6. Подвійний бавовна по обом плечах - назад.

  1. Бавовна по обом плечам дробом - стоп.

  Завдання машиніста: провести «паровозик» кілька поворотів (про направлення шляху повідомляє вожатий). Для продовження гри після дний учасник стає попереду всіх.

  таємний друг

  На окремих аркушах паперу вожатий пише імена і прізвища всіх дітей загону (імена та прізвища дівчаток - в одній коробці, мальчи ков - в інший). Хлопчики витягають папірці з іменами дівчаток, а дівчатка - з іменами хлопчиків. Потім протягом встановленого часу укладання (1-5 днів) роблять цим дітям приємні сюрпризи. Головне усло вія - все повинні зберігати таємницю.

  Після закінчення часу весь загін збирається в одному місці, де під жатий (можливо, з творчою групою) підносить сюрприз вже всьому загону (розважальне шоу, вечір пісні біля багаття і т. Д.). За оконча ванні вожатий разом з дітьми з'ясовує, чи всі учасники розкриті, а також аналізує доцільність, ефективність і необхідність гри «Таємний друг», спільно приймається рішення зробити сюрприз сусіднього загону, табору.

  Я люблю тебе за те ...

  Учасники стають або сідають в два кола - внутрішній (маль чики) і зовнішній (дівчинки), парами назустріч один одному. Пари беруться за руки, за лікті, або обіймають один одного, і говорять пошепки один одному, яка якість вони цінують найбільше в цій людині. При цьому починають з обов'язковою фрази: «(ім'я учасника), я люблю тебе за те ...» Чим докладніше пояснення, тим краще виконано завдання. Вожатий обов'язково грає з дітьми. Через 10-15 секунд зовнішнє коло робить крок вправо і пари, змінившись, повторюють все спочатку. По закінченню гри - аналіз відчуттів.

  .

  Я люблю тебе, люба

  Учасники сідають у коло. Завдання: все по ланцюжку говорять один дру гу слова: «Я люблю тебе, люба (милок), але посміхнутися тобі не можу». При цьому, коли вимовляють зазначені слова, дивляться один одному в гла за, тримаються за руки і не посміхаються.


  асоціації

  Вибирають ведучого, який загадує когось одного з учасників. Завдання інших гравців - відгадати, кого. Для цього необхідно задавати питання, на які ведучий відповідає асоціативно. На приклад, якщо це хлібобулочний виріб, то яке; якщо це колір, то ка кой; якщо це музика, то яка; якщо це вірш, то про що і т. д. Таким чином, з'являється набір асоціацій, за якими діти пробу ють відгадати учасника. Як тільки відгадали, провідним стає гравець, якого загадували. Гра продовжується.

  Титанік

  Учасники сидять на лавках. Ведучий (вожатий) починає: «Ви перебуваєте на" Титаніку ", який починає тонути. Ваше завдання: врятувати якомога більше людей. Отже, під воду йде правий борт, лівий і т. Д.». При цьому ведучий позначає, скільки місця залишається, а діти намагаються поміститися на запропонованої площі.

  hello_html_37674f47.gif

  Оцінки: 1 - 4 очка, 2 - 2 очка, 3 - 0 очок. Йде підрахунок балів. Діти розбиваються на три психологічні типи.

  22 - 32 очка. Ви тактовні і миролюбні, уникаєте суперечок і конфліктів, уникаєте критичних ситуацій в школі і вдома. Вислів «Платон мені друг, але істина дорожче!» Не може бути вашим девізом. Вас іноді називають пристосуванцем. Наберіться сміливості і, якщо вимагатимуть обставини, висловлюйтеся принципово, незважаючи на особи.

  12 - 20 очок. Ви славиться людиною конфліктним. Але це перебільшення. Ви конфліктуєте, тільки якщо немає іншого виходу, коли всі інші засоби вичерпані. Ви здатні твердо відстоювати думку, не думаючи, як це відіб'ється на відносинах до вас товаришів. При цьому ви не «виходите за рамки", не принижуєтеся до образ. Все це викликає до вас повагу.

  До 10 очок. Спори і конфлікти - це ваша стихія. Адже ви любите критикувати інших, якщо ж почуєте зауваження на свою адресу - можете з'їсти людини живцем. Це критика заради критики. Не будьте егоїстом. Дуже важко доводиться тим, хто поруч з вами. Ваша нестриманість відштовхує людей. Чи не тому у вас немає справжніх друзів? Постарайтеся приборкати свій характер.

  Вед .: Усім хочеться стати трішки краще. Це я знаю по собі. Але ж є багато можливостей жити безконфліктно. Один із способів - вміння робити компліменти. Давайте повчимося говорити один одному приємні слова. (Викликається хлопчик і дівчинка. Вони стають на відстані 3 м одна від одної. Роблячи вперед по одному кроку, вони говорять один одному компліменти.)

  Вед .: Уміння висловити своє розташування - це ще не все. Молодій людині треба вміти вести діалог, т.е.поддержівать бесіду, не відволікаючись від основної теми. Отже наступну вправу називається «Культурна бесіда». Двоє людей сідають один проти одного. Письмово на папері протягом двох хвилин кожен повинен викласти тему і мету розмови. Наприклад, я хочу знати, який фільм подивився мій співрозмовник останній раз і яка думка у нього склалося про цей фільм. (Перед хлопцями формулюється завдання: побудувати бесіду таким чином, щоб можна було уважно вислухати свого партнера, допомогти йому розкрити тему, а заодно вирішити і свої завдання, які поставлені вами перед собою.Час діалогу 4 хвилини).

  Вед .: У промові культурної людини, яка вміє спілкуватися, обов'язково повинні бути слова ввічливості. Ввічливість - невід'ємне якість спілкування. Давайте пограємо в «Мовний етикет». Грають 2 людини.

  1. Назвіть слова вітання. (Привіт, доброго ранку, вітаю вас, привіт, салют).

  2. Висловіть прохання. (Ви можете мені сказати? Чи не могли б ви мені? Скажіть, будь ласка ... Дозвольте попросити вас ... Будьте ласкаві!).

  3.Як словами найкраще почати знайомство? (Дозвольте представити вам ... Дозвольте познайомити вас ... Зустрітися ... Як тебе звуть? Ви знайомі? Дозвольте познайомитися).

  4. Як прийнято вибачатися в культурному суспільстві? (Приношу вам свої глибокі вибачення ... Дозвольте мені перепросити ... Не можу не принести вам свої глибокі вибачення ... Вибачте за ...).

  5.Есть чи кілька слів розради і схвалення у тебе в запасі? (Не засмучуйтесь..

  Немає приводу для занепокоєння ... Немає нічого поганого в тому, що ... Все буде добре ... Заспокойтеся ...).

  6.Слова подяки. (Дякую вам за ... Дякую. Дозвольте подякувати вам. Заздалегідь вдячний. Вдячний вам. Прийміть мою подяку).

  7. Як попрощатися, щоб людям було приємно зустріти вас в наступний раз? (До побачення! Сподіваюся побачити вас ще. Доброго шляху. На все добре. Завжди радий бачити вас. Приємно було познайомитися).

  Вед .: При спілкуванні дуже часто виникають важкі ситуації, знайти вихід з яких часом нелегко. Але потрібно. Спробуємо це зробити.

  1.Іра ображена: «Вчора ти, Вітя, йшов мені назустріч і не привітався. Це не ввічливо". Вітя здивований: «А чому я повинен вітатися? Ти мене перша побачила, от би і привіталася ». Хто правий? (Хто культурніше, той і вітається першим.)

  2.Настя каже: «Зовсім не обов'язково вітатися з усіма знайомими. Ось у нас сусідка така шкідлива, що я не хочу їй здоров'я бажати. Що ж мені прикидатися? »Чи права Настя? (Ні).

  3.Тебя обізвали. Твоя реакція?

  1) відбувся жартом (демонстративно розкланявся і подякую за «хороші» слова).

  2) віддячити тим же (обізву).

  3) Поскаржуся старшим.

  Вед .: Якими ж якостями характеру повинен володіти людина, яка гідна наслідування, якому можна завжди і в усьому довіритись? Створимо колективний портрет, попередньо розділимося на дві групи і порадимося.

  (В цей час біля дошки одна людина розбирає на дві стопки картки, на яких вказані позитивні і негативні якості.)

  Позитивні: доброзичливість безвідмовність, тактовність, миролюбність, ввічливість, чесність, великодушність, гостинність, делікатність, добросердечність, життєрадісність, ініціативність, дотепність, чуйність, скромність, справедливість, коректність, цнотливість, непідкупність, любов до Батьківщини.

  Негативні: грубість, нетактовність, нестриманість, прискіпливість, дратівливість, агресивність, заздрісність, байдужість, балакучість, безглуздість, єхидно, жадібність, занудство, злопам'ятність, легковажність, лицемірство, користолюбство, недбалість, настирливість, образливість.

  Вед .: А тепер я пропоную всім найсерйознішу завдання. Суть його така. Протягом 5 хвилин 2 групи напишуть свої пропозиції в звід законів спілкування нашого об'єднання. (За основу можна взяти досвід всього людства. Хтось згадує заповіді з Біблії, а хтось поради психолога).

  (Закони, про яких у нас мова, можна узагальнити і записати, наприклад, так. Найголовніша людина на світі - це та людина, яка перед тобою. Полюбіть його, постарайтеся, щоб він сподобався вам. Даруйте йому знаки поваги. Шукайте те, що вас зближує, відучіть себе протиріччя з будь-якого приводу ... Намагайтеся не відгукуватися про людей погано, ні в чому не звинувачуйте співрозмовника. Будуйте спілкування на рівних, а не з позиції зверху. Бережіть співрозмовника, позбавте його від образ і звинувачень. Чи не сперечайтеся через дрібниці . Не сперечайтеся з тим, з ким сперечатися марно. Чи не сперечайтеся з тим, кому важливіше суперечка, а не істина.)

  Вед .: У висновку дам вам ще кілька рецептів поведінки. Неввічливо під час розмови відводити кого-небудь в сторону, щоб говорити з ним окремо; ще більш неввічливо підслуховувати, що говорять двоє осторонь; в таких випадках слід просто відійти від них подалі.

  Ніколи не шепочу в гостях. Не завершуйте говорить. Якщо хтось заговорить з вами одночасно, призупинитеся, і дайте йому закінчити ...

  У суспільстві і за столом не спите, хоча краще мовчати, ніж говорити занадто багато. Ніколи не кажіть іншим те, що було б неприємно вислухати вам самим. Грубі, різкі слова часто повертаються бумерангом і б'ють говорить сильніше того, кому вони були спрямовані. Я думаю, що після сьогоднішньої гри ми ще раз задумаємося про наше ставлення до своїх ближніх.


  Заняття.

  Тема: «Самоврядування в дитячому колективі».

  Мета: познайомити активістів з поняттями: самоврядування, структура самоврядування, права і обов'язки членів організації.

  Хід заняття:

  1. Вступна частина.

  Гра «Я громадянин».

  Назвіть 10 рис характерних громадянину нашого суспільства. Шляхом голосування виберемо найактуальніші. Розділимося на групи.

  1. Основна частина.

  1. Що таке самоврядування?

  • "Моя думка".

  • Самоврядування - це принцип організації життєдіяльності шкільного колективу, що означає права і обов'язки його членів аналізувати стан справ в школі, виробляти і приймати рішення, що стосуються різних сторін життя школи, активно беру участь вать в їх реалізації.

  • Мета самоврядування - забезпечення управління шкільною кол колективів, викладачами та учнями на основі їх взаємодовіри і вимогливості, поваги і відповідальності, творчої співпраці.

  Структура самоврядування.

  Структура органів самоврядування в шкільному колективі долж на бути гнучкою і варіативної, враховувати періодичну звітність і змінюваність активу, безперервність і систематичність в його роботі, специфіку, можливості і традиції кожного конкретного колективу, етапи його розвитку, грунтуватися на взаємодії різних органів. Виходячи з потреб і інтересів усього колективу, органи самоврядування за ління визначають цілі і завдання діяльності колективу, перспек тиви його роботи. Самоврядування в школі автоматично подразуме кість самоврядування в класних колективах.

  Вищим органом шкільного самоврядування є загальні збори (конференція) шкільного колективу, які скликаються в міру необхідності, але не рідше ніж 3-4 рази на рік і вирішує питання організації життя і діяльності колективу. Загальні збори обирають постійні та тимчасові органи самоврядування.

  Виконавчим органом зборів є рада (парламент колективу школи, в який входять кращі педагоги і учні, а також представники батьківського комітету.

  Рада координує план роботи, зосереджує увагу вчи телей, учнів, батьків на основних напрямках діяльності школи, розглядає спірні питання, протиріччя, виносить кін Конкретні рекомендації на адресу адміністрації та громадських організацій школи.

  Вищим органом самоврядування в класі є загальні збори, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на чверть. Збори класу приймає рішення з питань діяльності класного колективу, визначає структуру самовря лення, заслуховує інформацію про рішення органів самоуправле ня, намічає шляхи їх виконання.

  Дитяча підліткова організація.

  Вищим керівним органом організації є загальні збори її членів Асамблея, яке скликається не рідше один раз на 2 роки. Загальні збори вправі вирішувати всі питання діяльності організації. До виключної компетенції загальних зборів організації належать питання:

  - затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до Статуту;

  - обрання органів управління;

  - визначення основних напрямків діяльності організації;

  - затвердження звітів про роботу органів управління;

  - вирішення питань про реорганізацію та припинення діяльності організації.

  Виконавчий орган (рада учнів, учнівський комітет, штаб командирів і ін.) Здійснює виконання рішення загальних зборів. Створює умови і реалізує виконання програми діяльності; стежить за здійсненням гаран тий, що забезпечують реалізацію членами організації своїх прав і обов'язків; готує і виносить на обговорення загальних зборів програми діяльності постійних і тимчасових структурних підрозділів, комплектує функціональні групи активу дітей, контролює виконання відповідних справ; налагоджує роботу клубно-про профільні об'єднань та об'єднань за інтересами; дає доручення первинним колективам і перевіряє їх виконання; організовує рабо ту з активом учнів первинних колективів; вносить пропозиції на загальні збори учнів щодо вдосконалення життє діяльності організації.

  3. Що стосується прав і обов'язків членів організації?

  Члени організації мають право:

  - брати участь у всіх заходах, що проводяться організацією;

  - отримувати інформацію про діяльність організації;

  - брати участь у формуванні керівних і контрольно-ревізійних органів та бути обраними до їх складу;

  - вносити пропозиції на обговорення зборів, керівних органів з питань діяльності організації;

  - звертатися за допомогою до органів управління організації з метою захисту своїх прав і законних інтересів.

  Член організації зобов'язаний:

  - дотримуватися вимог Статуту, виконувати рішення зборів і органів управління організації;

  - брати активну участь у реалізації цілей і завдань, передбачених Статутом;

  - брати участь у підготовці та проведенні загальних зборів, виконувати доручення керівних органів в організації.

  1. Орган самоврядування може ділитися на секції.

  Секція «Навчання» - проведення оглядів знань, шкільних олим ПІАД, вікторин, позакласних заходів з предметів, організація і контроль за роботою предметних гуртків, рейди по успішності і відвідуваності учнів в класах, екіпажі «Швидкої допомоги» відстаючим і ін.

  Секція «Дисципліна і порядок» - організація і контроль, оцінка чергування по школі і на дискотеках, контроль чергування по класах, проведення лінійок чергування, рейдів по класах і ін.

  Секція «КТД» - організація і проведення загальношкільних КТД, зустрічей з цікавими людьми міста, району, області, органи зація художньої самодіяльності та ін.

  Секція «Малюк» - робота з учнями 1-3-х класів за програмою «4 + 3», організація і проведення КТД для малюків.

  Секція «Спорт» - організація фізкультурно-оздоровитель ної роботи в школі і мікрорайоні, участь в міських і обласних змаганнях і святах.

  1. Практика «Створіть структуру органу самоврядування дитячої організації« Веселі хлопці ».

  1. Заключна частина.

  Пісня «Життя».


  Заняття з підлітками з проблеми толерантності.

  Година спілкування «Я і ми»


  Учні розсаджуються півколом, так, щоб усім було добре видно один одного і ведучого. При вході вони отримують картки кількох кольорів, пізніше за картками вони будуть об'єднуватися в пари або групи для виконання завдання. Дошка оформлена фотографіями різних людей - сумних і веселих, росіян і американців, білошкірих і чорношкірих і т.д.

  Вожата: Доброго дня, дорогі діти! Привіт - говорять один одному кожен день мільйони людей на планеті, бажаючи один одному здоров'я і благополуччя. Ми подаємо при зустрічі один одному руку, піднімаємо капелюх ... А як ще можна привітатися з іншою людиною?

  Відповіді дітей.

  Вожата: Молодці! Як приємно, коли люди так чудово вітають один одного. А скажіть, будь ласка, за якими прикметами серед величезної кількості живих істот на планеті ми знаходимо собі подібних, дізнаємося людини? Адже люди, які живуть на планеті, дуже різні. Що ж об'єднує, «робить людиною» 75-річного француза, 15-річну шотландку, 100-річного грузина, 5-річного японця?

  Учасники спочатку називають загальні якості людини, потім переходять до більш сутнісним.

  Вожата: Дійсно, людей об'єднує дуже багато. Але ми і дуже різні. І щоб розуміти один одного, нам, напевно, потрібен час від часу уважніше придивлятися один до одного. Ось сьогодні я хочу запропонувати вам для початку уважніше придивитися до сидячих в нашому колі. Ви вчитеся в одній школі, але чи добре ви знаєте один одного? Давайте пограємо в гру «Встаньте ті, хто ...» (народився взимку, у кого зелені очі, хто вважає себе добрим, хто поступається місцем в автобусі літнім людям і т.д.)

  Проведення гри.

  Вожата: Ось бачите, варто тільки захотіти, і про кожного з вас можна дізнатися багато нового. Я пропоную вам сьогодні відповісти на 5 запитань. Відповівши на них, ми зрозуміємо, наскільки добре ми можемо розуміти інших людей.

  Питання 1. Чи вміємо ми чути один одного?

  Вправи «Зіпсований телефон», «Малюнок по інструкції».

  Питання 2. Чи вміємо ми бачити один одного?

  Вправи «Клякса», «Опис один одного в парах».

  Питання 3. Чи вміємо ми відчувати один одного?

  Вправа «Зрозумій мій настрій».

  Питання 4. Чи вміємо ми розуміти один одного?

  Вправи «Сліпий і поводир», «Два бажання на трьох».

  Питання 5. Чи знаємо ми себе?

  Тест «Хто я?», Вправа «Чарівний стілець».

  Вожата: Ну що ж, дорогі друзі! Наше заняття підходить до завершення. Я дуже сподіваюся, що наша розмова вам був сьогодні цікавий. Я думаю, що ви всі погодитеся, що кожній людині дуже важливо знати і розуміти всіх, хто його оточує, але не менш важливо - людині знати самого себе. Я хочу попросити вас на завершення нашої гри намалювати свій портрет. І не обов'язково в ньому детальне схожість. Нехай він висловлює вашу внутрішню сутність, то як ви самі себе сприймаєте.

  Учасники малюють, потім влаштовується виставка «Я в мені».


  Методичні рекомендації


  Основними розділами даної програми стали «Вчимося спілкуватися», «Колектив», «Учнівське самоврядування», «Дитячий рух», «Колективне творче справу», «Профілактика шкідливих звичок», «Ігротека».

  Формування базових знань відбувається на теоретичних заняттях із застосуванням різних методів і прийомів роботи, практичні заняття передбачають прищеплення навичок, закріплення базових знань і вміння використовувати їх в практичній діяльності. Заняття можуть проводитися як в групах, так і індивідуально.

  Для активізації діяльності школярів необхідно проводити комплексні заняття (теорія і практика на яких взаємно доповнювали один одного).

  Починаючи з першого року навчання, передбачено поступове ускладнення і збільшення навчального матеріалу. Якщо перший і другий рік насичені теоретичним матеріалом, то третій рік орієнтований на практичну діяльність. Рівень застосування теорії на практиці - результат отриманих базових знань.

  Навчальний процес тісно пов'язаний з проведенням навчально-показових заходів, участю в районних, міських зльотах, конкурсах фестивалях.

  В результаті освоєння програми вихованці отримують цілий комплекс знань, умінь, навичок, які безперечно допоможуть їм в подальшому вільно орієнтуватися в навколишньому їхньому сучасному соціальному просторі.


  Список літератури:


  1.Лутошкін, А.Н. Як вести за собою: Старшокласникам про основи організаторської роботи. [Текст] / О.М. Лутошкін. - М .: Просвещение, 1981. - 208 с.


  2.Юдіна, Н.А. «Назустріч». Програма виховання комунікативної культури школярів. [Текст] / Н.А. Юдіна // Журнал Класний керівник. - 2007 - № 3. - с. 39 - 71.


  3.Молодие лідери Росії: Методичні рекомендації з організації профільної зміни. [Текст] / уклад. Е.В. Марзоєва. - Владивосток: Всеросійський дитячий центр «Океан», 2005 р - 212 с.


  4.Откритий урок: Методичні рекомендації з організації профільної зміни. [Текст] / уклад. Е.В. Марзоєва. - Владивосток: Всеросійський дитячий центр «Океан», 2005 р - 236 с.


  5.Программи педагогів: Збірник освітніх програм. [Текст] / уклад.
  Е.В. Марзоєва, С.А. Горбачов. - Владивосток. Вид-во Далекосхідного

  університету, 2003 г. - 240 с.


  6.Зирянова, В.В. Ділова гра «Чи вміємо ми спілкуватися» [Текст] / В.В. Зирянова // Журнал «Виховання школярів». - 2000 г. - № 5. - с. 20 - 22.

  7.Ремезова, Е.Н. Виховна програма дитячого об'єднання ради старшокласників «Єдність». [Текст] / О.М. Ремезова. - Кемерово, 2006 -

  18 с.


  8.Карпов, В.М. Самоврядування школярів. [Текст] / В.М. Карпов. - М .: Просвещение, 1976 г. - 136 с.


  9.Прутченков, А.С. Вчимо і вчимося грати. [Текст] / А.С. Прутченков. - М .: Просвещение, 2003 г. - 175 с.


  10.Ковинева, М.В. Методика активного навчання і виховання. [Текст] М.В.. Ковинева. - Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2005 р - 197 с.


  11.Іванов, І.П. Енциклопедія колективно-творчих справ. [Текст] / І.П. Іванов. - М .: Просвещение, 1981 г. - 257 с.


  Скачати 81,66 Kb.


  ДАНКО

  Скачати 81,66 Kb.