Батьківські збори «Зразкова основна освітня програма« Від народження до школи »
Дата конвертації04.04.2017
Розмір6,01 Kb.
ТипГотовність до навчання в школі. консультації

Галина Зубко
Батьківські збори «Зразкова основна освітня програма« Від народження до школи »

Муніципальне бюджетне дошкільний

освітній заклад міста Ростова - на - Дону

«Дошкільний навчальний заклад № 316»

Батьківські збори

у старшій групі №10

на тему: «Знайомство батьків з Примірної основний освітньою програмою дошкільної освіти« Від народження до школи »

(За редакцією Н. Є. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої).

підготувала:

Вихователь вищої категорії

Зубко Г. Ф.

2015 - 2016 навчальний рік

Орієнтовна програма «Від народження до школи» розроблена на основі Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти (ФГОСДО) і призначена для використання в дошкільних освітніх організаціях для формування основних освітніх програм (ООП).

Головним завданням, що стоїть перед авторами Програми, є створення програмного документа, який допомагає педагогам організувати освітньо виховний процес відповідно до вимог ФГОС і дозволяє написати на базі Примірної програми свою ООП.

Основні цілі Програми - створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства, формування основ базової культури особистості, забезпечення всебічного розвитку психічних і фізичних якостей відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, підготовка до життя в сучасному суспільстві, формування передумов до навчальної діяльності.

Ці цілі реалізуються в процесі різноманітних видів дитячої діяльності: ігровий, комунікативної, трудової, пізнавально-дослідницької, продуктивної, музичної, читання.

Програма побудована на позиціях гуманно-особистісного ставлення до дитини і спрямована на його всебічний розвиток, формування духовних і загальнолюдських цінностей, а також здібностей і інтеграційних якостей.

У програмі відсутня жорстка регламентація знань дітей та предметний центризм в навчанні. При розробці Програми автори спиралися на кращі традиції вітчизняної дошкільної освіти.

У Програмі комплексно представлені всі основні змістовні лінії виховання і освіти дитини від народження до школи.

Програма «Від народження до школи»:

• відповідає принципу розвиваючого освіти, метою якого є розвиток дитини;

• поєднує принципи наукової обгрунтованості та практичної застосовності;

відповідає критеріям повноти, необхідності і достатності;

• забезпечує єдність виховних, розвиваючих і навчальних цілей і завдань процесу освіти дітей дошкільного віку;

• будується з урахуванням принципу інтеграції освітніх областей відповідно до вікових можливостей і особливостей дітей;

ґрунтується на комплексно-тематичному принципі побудови освітнього процесу;

• передбачає вирішення програмних освітніх завдань у спільній діяльності дорослого і дітей і самостійної діяльності дошкільників;

• передбачає побудову освітнього процесу на адекватних віку формах роботи з дітьми;

• допускає варіювання освітнього процесу в залежності від регіональних особливостей;

• будується з урахуванням дотримання наступності між усіма віковими дошкільними групами і меду дитячим садом і початковою школою.

Плановані результати освоєння програми:

• Дитина опановує основними культурними засобами, способами діяльності, проявляє ініціативу і самостійність в різних видах діяльності.

• Дитина має установкою позитивного ставлення до світу, до різних видів праці, іншим людям, самому собі, має почуття власної гідності; активно взаємодіє з однолітками і дорослими.

• Чи здатний домовитися; вміє висловлювати і відстоювати свою позицію з різних питань.

• Виявляє емпатію по відношенню до інших людей.

• проявляє вміння чути інших і прагнення бути зрозумілим іншими.

• Дитина має розвинену уяву; володіє різними формами і видами гри, розрізняє умовну і реальну ситуацію.

• Дитина досить добре володіє усним мовленням, може висловлювати свої думки і бажання, виділяти звуки в словах, складаються передумови грамотності.

• У дитини розвинена велика і дрібна моторика

• Дитина здатний до вольових зусиль, може слідувати соціальним нормам поведінки і правилам в різних видах діяльності, може дотримуватися правил безпечної поведінки та навички особистої гігієни.

• Виявляє відповідальність за розпочату справу.

• Володіє початковими знаннями про себе про природному і соціальному світі, в якому він жив, знайомий з творами дитячої літератури, володіє елементарними уявленнями з області живої природи, природознавства, математики, історії і т. п.; здатний до прийняття власних рішень.

• Відкрито новому, т. Е. Проявляє прагнення до отримання знань, позитивної мотивації до подальшого навчання в школі, інституті.

• Виявляє повагу до життя і турботу про навколишнє середовище.

• Виявляє патріотичні почуття.

• Має первинні уявлення про себе, сім'ю, традиційних сімейних цінностях, включаючи традиційні гендерні орієнтації, проявляє повагу до свого і протилежної статі.

• Має початкові уявлення про здоровий спосіб життя.

Батьківські збори «Зразкова основна освітня програма« Від народження до школи »