Скачати 149,93 Kb.

Автономне установа як нова форма економічної діяльності в соціально-культурній сфері (на прикладі Республіканської дитячо-юнацької бібліотеки)
Дата конвертації08.04.2017
Розмір149,93 Kb.
ТипРубрика

Скачати 149,93 Kb.

59. Шишкін С.В. Економіка соціальної сфери / С.В. Шишкін. - М., 2003. - 150 с.

60. Шишкін С.В. Економіка і управління в сфері культури: пошук нових моделей / С.В. Шишкін. - М., 1992. - 90 с.

електронні ресурси

61. Основні напрями державної політики щодо розвитку сфери культури і масових комунікацій Російської Федерації до 2015 року і план дій по їх реалізації. - Режим доступу: http://mkrf.ru

62. Довідник керівника освітнього закладу. - Режим доступу: http: // edu. resobr.ru

63. Меблі для дитячого садка. Режим доступу: http://www.mebelkroshka.ru

64. Спецмебельторг. - Режим доступу: http://www.specmebeltorg.ru/

65. Сніговий барс. - Режим доступу: http://www.snowbars.ru


4. Автономне установа в установленому порядку має право відкривати рахунок в кредитних організаціях. Це великий плюс, оскільки бюджетні установи можуть мати лише особові рахунки в казначействі.

Однак з іншого боку існує ймовірність банкрутства кредитної організації, відкликання в неї ліцензії, а також шахрайства з її боку. І в цій ситуації грошові кошти можуть бути втрачені для автономного установи.

У зв'язку з цим необхідно ретельно оцінювати кредитну організацію, вибирати надійні, що викликають довіру банки. Вибір кредитної організації має здійснюватися свідомо і вдумливо. Можуть бути й інші способи мінімізації даного ризику, наприклад, страхування вкладів.

Ризик втрати майна також є реальним. Однак слід зазначити, що будь-який власник майна, в т. Ч. І автономне, і бюджетна установа, що володіють майном на праві оперативного управління, можуть втратити це майно через його загибелі. Зміна типу установи даний ризик не підвищує і не знижує. Для мінімізації ризиків можливо, наприклад, страхування майна.

Крім того, вигода від спрощеної процедури розпорядження коштами на рахунках в кредитних організаціях є тільки в тому випадку, якщо ці кошти значні.

5. Автономне установа відповідає за своїми зобов'язаннями закріпленим за ним майном. Це означає, що кредитори зможуть звернути стягнення на великий обсяг активів установи. Втрата певних видів майна за борги може позначитися на самій можливості існування установи. Тому законодавець захистив автономні установи від подібних ситуацій, обумовивши, що по боргах автономного установи стягнення не може бути звернено на нерухоме майно та особливо цінне рухоме майно, закріплене за ним засновником або придбані автономним установою за рахунок коштів, виділених йому засновником на придбання цього майна.

Автономне установа відповідає за своїми боргами своїм майном, проте нерухоме і особливо цінне рухоме майно, закріплене за ним засновником або придбане за рахунок коштів засновника, захищене від арешту за борги і стягнення. При цьому власник майна автономного установи не несе відповідальність за зобов'язаннями автономного установи. Таким чином, якщо у закладу немає іншого майна, крім описаного вище, борг повисає: за нього не відповідає ніхто, і при цьому боржник продовжує працювати і володіти необхідною для роботи майном, а процедура банкрутства не проводиться.

Якщо борги бюджетної установи можуть бути стягнуті за рахунок скарбниці шляхом залучення до субсидіарної відповідальності засновника-власника, то борги автономного установи можуть виявитися ніяк не забезпечені. У підсумку багато контрагентів можуть занепокоїтися, за рахунок якого майна вони будуть відшкодовувати свої збитки в разі, якщо автономне установа виявиться нездатним виконати зобов'язання. Це може привести до неприємних для автономного установи наслідків: з ним можуть відмовитися укладати договори або вимагати 100% передоплати, страхування відповідальності, розрахунків за допомогою покритого (депонованого) акредитива, застави, поручителів, банківської гарантії тощо таким чином в певних сферах проблемне для контрагентів вирішення питання про відповідальність може ускладнити і зумовити подорожчання діяльності автономного установи.

6. У разі неодержання завдання установі доведеться вишукувати додаткові джерела для фінансування комунальних послуг та інших подібних виплат, щоб, отримавши в подальшому завдання, не зіткнутися з ситуацією, коли всі надані кошти будуть списані з рахунків кредиторами за виконавчими листами та постановами служби судових приставів-виконавців .

7. Ризик втрати додаткових пільг, переваг установою і працівниками.

Право ж на ті пільги, які встановлені саме для бюджетних установ (наприклад, пільгові тарифи на оплату комунальних послуг), зі зміною типу на автономне установа буде установою втрачено, якщо тільки не будуть внесені відповідні зміни до законодавства про пільги і формулювання не буде скоригована .

8. Неготовність співробітників установи, і в першу чергу його керівництва, до роботи в нових умовах.

Велика ступінь свободи передбачає наявність навичок керівництва установою в нових умовах. Фактично рівень економічних і правових знань адміністрації недостатній, управлінські навички не дозволяють працювати в ринкових умовах з максимально можливою ефективністю. Коли мова йде про бюджетних установах, цей недолік менш помітний, оскільки у адміністрації не так багато можливостей. Якщо ж такі можливості розширюються, а з ними з'являються і нові ризики, очевидними стають такі недоліки адміністративної роботи, як: неготовність до ефективного використання ресурсів установи; невміння використовувати інструменти мінімізації ризиків; неготовність по-новому вибудовувати відносини з державними органами, юридичними і фізичними особами, грамотно і усвідомлено проявляти ініціативу, активність. Необхідно стратегічне планування розвитку установи, постановка нових цілей і завдань, які дозволять вийти на новий рівень якості послуг, і, отже, на нові конкурентні позиції, а не просто ведення звичайної діяльності та вирішення поточних питань. Таким чином, зміна типу бюджетної установи на автономне установа передбачає нові, більш високі вимоги до рівня і якості управлінської роботи в установі. Довідник керівника освітнього закладу: URL: http: // edu. resobr.ru/

8. Автономне установа зобов'язана щорічно публікувати звіти про свою діяльність і про використання закріпленого за ним майна в порядку, встановленому Урядом РФ, в певних засновником автономного установи засобах масової інформації. Автономне установа зобов'язана забезпечити відкритість і доступність документів, до яких відносяться:

- статут автономного установи, в тому числі внесені до нього зміни;

- свідоцтво про державну реєстрацію автономного установи;

- рішення засновника про створення автономного установи;

- рішення засновника про призначення керівника автономного установи;

- положення про філії, представництва автономного установи;

- документи, що містять відомості про склад наглядової ради автономного установи;

- план фінансово-господарської діяльності автономного установи;

- аудиторський висновок про достовірність річної бухгалтерської звітності автономного установи.

Треті особи повинні мати безперешкодний доступ до інформації, що міститься в зазначених документах. Все це може утруднити діяльність автономного установи, особливо якщо прибутковість і конкурентоспроможність певних видів приносить дохід діяльності буде залежати від збереження комерційної таємниці.

9. Автономне установа буде змушене щорічно проводити обов'язковий аудит. Це може збільшити тимчасові та організаційні витрати на поліпшення якості ведення бухгалтерського обліку.

Таким чином, на відміну від бюджетної установи, будь-які особи мають великі можливості отримувати інформацію про діяльність автономного установи. Отже, і порушення потенційно отримають великий розголос і, ймовірно, спричинять більш серйозні наслідки.

10. Керівник автономного установи спільно з чиновниками відповідних органів влади може довести це автономне установа до банкрутства, і воно буде ліквідовано з передачею всього майна, крім особливо цінного (перелік якого також попередньо буде визначено чиновниками), кредиторами, які здійснюють свою діяльність в інтересах цих же чиновників. Краюшкіна Г.А. Автономні установи: особливості, переваги, ризики // Університет упр .: практика і аналіз. 2007. № 5. С. 6-15.

Можливість вибору типу установи не беззастережна. Установа має можливість вплинути на такий вибір, оскільки, відповідно до законодавства, без згоди самої установи переклад його в автономне установа неможливий. Установа має або саме ініціювати процес зміни типу установи, або дати на це згоду.

З іншого боку, без згоди засновника перейти в автономне установа також неможливо. Засновник повинен прийняти ряд нормативних правових актів, що регулюють питання переходу, і розробити документи, відповідно до яких буде визначатися і фінансуватися державне (муніципальне) завдання автономним установам. Крім того, рішення про зміну типу закладу приймається засновником. Порядок переходу на автономні установи вимагає окремого розгляду, тим більше що вже накопичено значний регіональний досвід. Практика показує, що новий тип установи затребуваний в умовах сучасної освітньої політики та економічної ситуації.

Одним з перших в країні в сфері культури був перетворений в автономне установа Канівський районний Палац культури. Засновником виступило муніципальне утворення Канівської район в особі його адміністрації. Постановою глави району створена наглядова Рада установи з 9 чоловік. Автономне установа отримує завдання від Адміністрації району на проведення культурно-дозвіллєвих заходів на квартал і фінансові кошти на виконання цього завдання. Фінансові кошти надходять від засновника через централізовану бухгалтерію управління культури на розрахунковий рахунок РДК в банку. Після закінчення кварталу складається акт виконаних робіт.

Порівняння показників роботи РДК показало, що кількість заходів збільшилась на 40, в т. Ч. На платній основі збільшилася на 27. Збільшилася кількість клубних формувань, зросла кількість учасників в них. Заробітна плата керівників і головних фахівців РДК зросла з 5-6 тис. Рублів до 10-11 тис. Рублів. Від платних послуг, підприємницької діяльності надійшло на 1 300 000 рублів більше. Збільшення обсягу фінансових послуг зросла за рахунок проведення додаткових платних заходів, оперативності та самостійності в господарській діяльності. З'явилися стимули в роботі на більш якісному рівні. Доходи від власної діяльності склали 3 000 000 рублів, це в 1,9 рази більше ніж у рік, коли РДК мав статус бюджетної установи. Харченко В. Навіщо нам автономія // Клуб. 2008. № 1. С. 4-5. У Республіці Бурятія в статус автономного перейшло двадцять одну установу.

1.Подальший розвиток сфери культури пов'язано з реорганізацією системи управління в цій сфері, причому основне навантаження по забезпеченню жителів культурними послугами переноситься на муніципальний рівень.

Бюджетна реформа створює умови для підвищення самостійності культурних інститутів.

2. Забезпечити адаптацію установ культури до ринкових умов можливе за умови зміни мережі установ відповідно до розмежування повноважень усіх рівнів влади, забезпечення нормативно-правової та методичної бази, що регулює перетворення інфраструктури галузі і системи її управління.

3. Закон від 3.11.2006 р № 174-ФЗ "Про автономні установи" ввів в систему юридичних осіб новий тип державних установ - автономне установа, яке вільніше в прийнятті рішень з господарських питань, ніж бюджетне.

4. Автономною установою визнається некомерційна організація, створена Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою для виконання робіт, надання послуг з метою здійснення повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування в сфері культури.

5. Велика господарсько-економічна самостійність автономного установи дозволяє самостійно розпоряджатися і використовувати доходи для досягнення своїх цілей, заради яких воно створюється. Крім державних (муніципальних) завдань і зобов'язань, воно має право на свій розсуд виконувати роботи, надавати послуги, пов'язані з його основної діяльності, за плату.

6. При створенні автономного установи виникають певні ризики:

- скорочення державного фінансування;

- виникнення корупції;

- ризик не отримати завдання в колишньому обсязі;

- виникнення загрози банкрутства установи;

- ймовірність банкрутства кредитної організації і відкликання ліцензії;

- ризик втрати майна;

- ризик втрати додаткових пільг.

Глава 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності державного автономного установи культури Республіки Бурятія "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека"2.1 Коротка характеристика "Республіканської дитячо-юнацької бібліотеки" і її основні економічні показники

Повне найменування Установи: державна бюджетна установа культури Республіки Бурятія "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека".

Скорочене найменування Установи: ГБУК РБ РДЮБ.

Юридична адреса: 670013, Республіка Бурятія, Улан-Уде, вул. Ключевська, 23 "а". Поштова адреса: 670013, Республіка Бурятія, Улан-Уде, вул. Ключевська, 23 "а".

Республіканська дитяча бібліотека була відкрита 15 серпня 1961 року розпорядженням Ради Міністрів Бурятської АСССР за № 476 на базі міської дитинкою бібліотеки. Відкриття бібліотеки відбулося 1 грудня 1961 року, що і з цього часу 47 років бібліотека надавала свій унікальний книжковий фонд великим і маленьким читачам міста і республіки, здійснювала спеціалізоване бібліотечне та інформаційно - бібліографічне обслуговування.

Державна республіканська юнацька бібліотека Республіки Бурятія імені Дашірабдана Батожабая заснована 1 вересня 1978 року наказом Міністерства культури Бурятської АРСР. Другим народженням можна вважати 1987 рік, коли бібліотека переселилася в нове типове чотириповерхова будівля. Ще одним знаковим для бібліотеки подією стало присвоєння їй в кінці 2001 р імені класика бурятської літератури Дашірабдана Одбоевіча Батожабая. 30 років Юнацька бібліотека була інформаційним, освітнім, культурно-дозвіллєвих центром для молоді міста Улан-Уде і республіки, в усі часи мобільно реагуючи на зміни потреб молоді, оновлюючи фонди, адаптуючи структуру відділів і перебудовуючи напрямки діяльності бібліотеки.

Державна бюджетна установа культури Республіки Бурятія "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека" є правонаступником реорганізованих державних установ культури "Державна республіканська юнацька бібліотека Республіки Бурятія ім. Д-Р.О. Батожабая" і "Бурятская державна дитяча бібліотека ім.Б. Абідуева" (Рис .1). Установа створена відповідно до постанови Уряду Республіки Бурятія від 27.03.2009 № 108 "Про реорганізацію державних установ культури" Державна республіканська юнацька бібліотека Республіки Бурятія ім. Д-Р.О. Батожабая "і" Бурятская державна дитяча бібліотека ім.Б. Абідуева ". Директором бібліотеки призначена Людмила Володимирівна Гармаева.

Мал. 1. Схема освіти ГБУК РБ "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека"

Власником майна Установи є Республіка Бурятія.

Повноваження власника щодо управління, розпорядження майном Установи від імені Республіки Бурятія здійснює Міністерство майнових і земельних відносин Республіки Бурятія (Мінмайна РБ) відповідно до чинного законодавства.

Засновником бібліотеки є Міністерство культури Республіки Бурятія.

Установа у своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, федеральним законодавством, Конституцією Республіки Бурятія, законодавством Республіки Бурятія, рішеннями Засновника, а також Статутом.

Функції засновника Установи здійснює Міністерство Культури Республіки Бурятія.

Установа створена з метою реалізації: права дітей і молоді на отримання інформації та на бібліотечне обслуговування; зберігання знаходяться в його фондах документів, їх поповнення та наукової обробки.

Завданнями діяльності Установи є збір друкованої продукції, аудіо-, відео - фотодокументів, документів на інших носіях інформації, їх зберігання та надання в громадське користування.

У 1990 році колективом була розроблена перша концепція бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва республіки. А в 1999 році з'явилася концепція розвитку бібліотеки до 2010 року, що визначила основний зміст її діяльності на тривалий період.

З початку 90-х років увійшло в практику укладання договорів з різними установами, з якими бібліотека працює в тісній співдружності. Це і Державний комітет у справах молоді, туризму, фізичної культури і спорту республіки, і Міністерство освіти, і Східно-Сибірська академія культури і мистецтв, а також ЦБС Бурятії, вузи і школи.

Структура бібліотеки змінюється в залежності від реальних потреб молоді. Так, в різні роки були відкриті молодіжний інформаційний центр, Інтернет-центр, сектор ділової літератури, клуб інтелектуальної молоді, відділ бібліотечного маркетингу та інноваційно-методичної роботи, ресурсний центр підтримки діяльності бібліотек, центр формування екологічної освіти і просвіти.

Організаційна структура представлена ​​в Додатку 2.

На чолі бібліотеки варто директор. Йому безпосередньо підпорядковуються бухгалтерія, відділ організаційного забезпечення, кадрової роботи та охорони праці, а також трьох заступників: заступник директора з бібліотечної обслуговування і організації фондів; заступник з інноваційного розвитку, інформаційних технологій, сервісних послуг; заступник по адміністративно-господарській роботі.

Бібліотечне обслуговування користувачів здійснюють Центр читання дітей і Центр читання молоді. Дані центри мають ряд читальних залів та секторів. Центр читання молоді має в своїй структурі читальний зал, відділ художньої літератури і мистецтва, сектор екологічної культури, зал дитячої літератури і центр сімейного читання, сектор краєзнавчої літератури, сектор ділової літератури, бібліотеку без бар'єрів.

Центр читання дітей має в своїй структурі зал обслуговування молодших школярів, зал обслуговування старших школярів, краєзнавчий сектор, зал літератури з мистецтва.

Крім цього в бібліотеці працюють відділи: комплектування і наукової обробки документів; книгосховища і міжбібліотечного абонемента; інформаційно-бібліографічний, інформаційних технологій і сервісних послуг; інноваційно-методичного забезпечення; організаційного забезпечення, кадрової роботи та охорони праці.

Бібліотека зберігає колишній режим обслуговування своїх читачів в двох будівлях: по вул. Ключевський, 23 "а" і пр. Перемоги, 5 і пріоритетні напрямки роботи. Адміністрація та колектив бібліотеки мають тверді наміри зберегти багаторічні традиції, закладені попередніми поколіннями бібліотекарів, і бачать перспективи діяльності в руслі створення в бібліотеці сучасної розвиваючої та інформаційно комфортного середовища для підростаючого покоління республіки. Безсумнівно, новий розвиток отримають партнерські міжбібліотечні зв'язку та проекти.

Щорічно збільшується число користувачів бібліотеки, а також кількість відвідувань.

З 2006 по 2008 число користувачів зросла з 16270 осіб до 16312 осіб. Зростання склало 42 людини. У зв'язку з цим зросла і кількість відвідувань бібліотеки користувачами з 147749 (у 2006 році) до 148 114 (у 2008 р), зростання склало 365 відвідувань Культура Республіки Бурятія в 2008 р / М-во культури Респ. Бурятія, Респ. інформ. центр. Улан-Уде, 2009. 262 с. . Такий незначний ріст за три роки пов'язаний з тим, що все більше людей можуть отримати необхідну їм інформацію за допомогою Інтернету.

Дитячо-юнацька бібліотека Бурятії будує свою роботу за цільовими комплексними програмами, головна спрямованість яких - морально-патріотичне виховання, сімейні традиції, здоровий спосіб життя, екологічна просвіта. З середини 2000-х років реалізуються модульні програми. Серед них: "Покоління NEXT" (зберігаючи традиції, поважаючи пам'ять); "Громадянин XXI століття", "Час читати!", "Культурно-інформаційний екологічний центр для молоді" та ін.

Бібліотека - організатор великих акцій республіканського і міжрегіонального значення - творчі лабораторії "Бібліотеки села - юнацтву", "Молодь. Бібліотека. Екологія", науково-практичні конференції "Молодь і книга", "Бібліотека очима молодих", "Вивчення та пропаганда національних культур народів , які проживають на території Бурятії ". Бібліотека - один з організаторів Загальноросійського семінару 2008 року "Бібліотека. Інформація. Молодь".

Таблиця 1

Число користувачів бібліотек, чол.

установа

2007

2008

Вимкнути.

%

2009

Вимкнути.

%

Відхилення (+/-)

Юнацька бібліотека (від 14 до 30 років) ім. Батожабая

16 291

16 312

1,01

1,03

+ 21

Дитяча бібліотека (від 0 до 14 років) ім. Абідуева

19 018

19 370

1,02

1,03

+ 352

після об'єднання

35 682

0

Відхилення за класифікацією

-104

Республіканська дитячо-юнацька бібліотека

35578

З таблиці видно, що в дитячій і юнацькій бібліотеці в 2008р.збільшилася кількість користувачів. У зв'язку з об'єднанням в 2009р. двох бібліотек була проведена систематизація користувачів. На сьогоднішній день їх кількість склало 35 578 чоловік.

Таблиця 2

Число документовидачі, од.

установа

2007

2008

Вимкнути.

%

2009

Вимкнути.

%

Відхилення (+/-)

Юнацька бібліотека (від 14 до 30 років) ім. Батожабая

355425

355642

1,001

1,002

+217

Дитяча бібліотека (від 0 до 14 років) ім. Абідуева

355347

355576

1,001

1,002

+229

після об'єднання

711218

Відхилення за класифікацією

-153

Республіканська дитячо-юнацька бібліотека

711065

З даних таблиці 2 видно, що в дитячій і юнацькій бібліотеці в 2008 р документовидача зросла, однак після об'єднання цей показник скоротився.

Таблиця 3

бюджетне фінансування

установа

2007

2008

Вимкнути.

%

2009

Вимкнути.

%

Відхилення (+/-)

Юнацька бібліотека (від 14 до 30 років) ім. Батожабая

9621,0

9712,2

1,01

0,84

+91,2

Показники фінансування на одного користувача

312,2

406,0

1,3

0,78

+93,8

Дитяча бібліотека (від 0 до 14 років) ім. Абідуева

7132,0

7157,2

1,01

0,84

+25,2

Показники фінансування на одного користувача

278,3

295,0

1,06

0,78

+17

після об'єднання

701

16869,4

Відхилення за класифікацією

-153

-2557,7

Республіканська дитячо-юнацька бібліотека

-

7569,0

14311,7

Показники фінансування на одного користувача, руб.

548,0

548,0

З таблиці видно, що після об'єднання бібліотек скоротилася бюджетне фінансування в цілому, а також фінансування на одного користувача.

Таблиця 4

Порівняння основних економічних показників після об'єднання бібліотек Культура Республіки Бурятія в 2009 році / М-во культури Респ. Бурятія, Респ. інформ. центр. Улан-Уде, 2010. 178 с.

Найменування основних

Од. вим.

Дитяча б-ка Їм. Абідуева

Юнацька б-ка Їм. Батожабая

Разом

РДЮБ

відхилення

Число читачів (всього)

чол.

16 312

19 370

35642

35578

-104

Число відвідувань (всього)

од.

136143

147800

283943

285118

+1175

Видача літератури (всього)

прим.

355576

355642

711218

711065

-153

читаність

%

18,4

21,8

20,1

20,0

-0,1

Бюджетне фінансування, тис. Руб.

Тис. руб.

14311,7

Доходи від платних послуг

Тис. руб.

230,

681

911

969

+58

Середня заробітна плата

Руб.

6790

6405

6598

8102

+1504

Показники фінансування на одного користувача *

Руб.

295

406

356 *

548

+192

Розрахунок показника фінансування на одного користувача після об'єднання

[295 * 16312 + 406 * 19370] / 35578 = 356 руб.

Дані таблиці показують, що при зменшенні числа читачів на 104, число відвідувань бібліотеки збільшилася на 1175, причому видача літератури не зросла, а скоротилася на 153 прим. Користувачі стали більше споживати сервісні послуги бібліотеки, які стали приносити більший дохід.

Бібліотекою надаються такі види послуг:

- бібліотечне обслуговування користувачів;

- довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування.

Всі громадяни незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального стану, політичних переконань, ставлення до релігії мають право на бібліотечне обслуговування у всіх відділах Бібліотеки.

Права користувача юнацького віку на бібліотечне обслуговування пріоритетні по відношенню до прав інших фізичних і юридичних осіб.

Всі користувачі Бібліотеки мають право користуватися безкоштовно бібліотечними фондами, інформаційними, довідковими ресурсами, в тому числі отримувати:

- у тимчасове користування документи з бібліотечних фондів, за винятком певних "Положенням про платні послуги";

- повну інформацію про бібліотечних фондах через систему каталогів, картотек, баз даних;

- консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- бібліографічні довідки та інші консультації у бібліографів та інших бібліотечних працівників;

- інформацію про роботу Бібліотеки;

- консультаційну допомогу по використанню аудіовізуальних матеріалів;

- отримувати документи на бурятском мовою. Національні меншини отримують документи на рідній мові через систему державних бібліотек.

Крім того, Ви завжди маєте право:

- брати участь в масових заходах, що проводяться Бібліотекою;

- продовжувати особисто у відділі, де взяті документи, термін повернення документів;

- користуватися всіма послугами, що пропонуються Бібліотекою, в тому числі і платними, які сприяють розширенню номенклатури послуг, вдосконалення їх якості і підвищенню комфортності бібліотечного обслуговування;

- брати участь в роботі Бібліотеки та її управлінні через Опікунську Раду чи інші читацькі об'єднання;

- висловлювати письмово і усно свою думку про роботу бібліотеки, вносити пропозиції щодо її вдосконалення.

Читачі, які мають іменний читацький квиток, мають додаткові права:

- іменний читацький квиток, видається строком на 5 років, і протягом всього терміну не підлягає перереєстрації;

- володар іменного читацького квитка без черги обслуговується в відділах і секторах бібліотеки;

- володар іменного читацького квитка має право отримати літературу по "нічному абонементу" в будь-який зручний для нього час.

Бібліотека надає сервісні послуги. Серед них:

- надання робочого місця для доступу до віддалених баз даних,

- надання автоматизованого робочого місця без доступу до віддалених баз даних;

- перегляд відеокасет і DVD;

- ксерокопіювання;

- обробка відеозображень і звукових файлів;

- висновок тексту на друк;

- сканування;

- ламінування;

- брошурування документів;

- Інші послуги.

Бібліотека стежить за запитами користувачів, і намагається по можливості розширити перелік послуг, що надаються. А з переходом в статус державного автономного установи у співробітників повинен з'явитися стимул для надання додаткових сервісних послуг на більш високому рівні, підвищитися самостійність, зацікавленість в кінцевому результаті.

З 1 квітня 2010 року Постановою Уряду РБ від 17.03.2010г. № 95 Про створення державного автономного установи культури РБ "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека" статус державної бюджетної установи культури Республіки Бурятія "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека" буде змінений. Ініціатором переходу виступив власник майна даної установи - Республіка Бурятія.

Дитячо-юнацька бібліотека буде продовжувати свою діяльність як автономне установа.

Початок переходу існуючих державних (муніципальних) установ в автономні установи передбачає пред'явлення певних вимог до установи, відповідність яким дозволяє почати процедуру по переходу в автономний статус.

Встановлена ​​в Постанові від 28 травня 2007р. № 325 форма пропозиції включає:

- обґрунтування створення автономного установи, в тому числі з урахуванням можливих соціально-економічних наслідків його створення, доступності такого закладу для населення і якості виконуваних ним робіт, які надають їм послуг;

- відомості про схвалення зміни типу існуючого державного або муніципального установи вищим колегіальним органом цієї установи при наявності такого органу;

- відомості про майно, що знаходиться в оперативному управлінні відповідного державного або муніципального установи;

- відомості про інше майно, що підлягає передачі в оперативне управління створюваного автономного установи;

- відомості про фінансування і доходи існуючого державного або муніципального установи;

- відомості про заборгованість;

- відомості про послуги (роботи), що надаються державним чи муніципальним закладом:

- відомості про працівників державного або муніципального установи і про рівень із заробітної плати.

Установа з переходом в новий статус отримає:

- фінансово-господарську самостійність, новий механізм фінансування;

- свободу витрачання коштів;

- самостійність в оплаті праці співробітників і визначенні їх кількості;

- обов'язковість контролю над діяльністю установи;

- самостійність в управлінні установою, новий орган управління - Наглядова рада;

- самостійність комерційної діяльності;

- обов'язковість аудиторської перевірки, відкритість документації.


2.2 Характеристика складу майна "Республіканської дитячо-юнацької бібліотеки"

Майно Бібліотеки закріплюється за нею на правах оперативного управління.

Майно Бібліотеки є власністю держави, враховується на самостійному балансі і складається з основних фондів і оборотних коштів, необхідних для виконання цілей і завдань Бібліотеки відповідно до Статуту.

Таблиця 5

Основні засоби станом на 31.12.2009р.

Основні засоби

Балансова вартість, руб.

Нежилі приміщення

964 114,17

Машини та обладнання

2 717 563,51

Транспортні засоби

224 250

Виробничий і господарський інвентар

1 282 346,09

бібліотечний фонд

7 204 187,41

Інші основні засоби

451 677,40

Разом

12 844 138,58

Бібліотечні фонди є власністю держави і закріплені за Бібліотекою на правах оперативного управління за станом на дату затвердження цього Статуту, відбитому в обліково-охоронна документах. Бібліотека зберігає, використовує бібліотечні фонди відповідно до цілей діяльності, опредёленнимі справжнім Статутів. При цьому межі оперативного управління зазначеним майном встановлюються регламентуючими документами вищого федерального відомства.

Таблиця 6

Формування бібліотечного фонду в 2009 р Культура Республіки Бурятія в 2008 р / М-во культури Респ. Бурятія, Респ. інформ. центр. Улан-Уде, 2009. 262 с.

Найменування

всього примірників

В тому числі

друковані документи

електронні видання

аудіовізуальні матеріали

надійшло примірників

7898

7735

163

-

вибуло примірників

7464

7351

-

113

Складається примірників на кінець року

337903

324514

+1083

12306

Бібліотека складається на республіканському бюджеті. Джерелом формування фінансових ресурсів є:

- бюджетні та небюджетні кошти;

- майно, передане їй власником або уповноваженим ним органом;

- дохід, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів дозволеної Бібліотеці господарської діяльності;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, установ, громадян;

- інші джерела відповідно до законодавства Російської Федерації.

Одним з джерел доходів бібліотеки є отримання відшкодування господарських витрат від використання приміщення іншими організаціями.

У 2006 р було придбано обладнання: принтер, ДБЖ, монітор, 2 системних блоки, мультимедиапроектор, факс, цифровий фотоапарат, сканер, ноутбук, відеомагнітофон, телевізор, музичний центр на загальну суму 167 640 тис. Руб., В тому числі 71793 тис . руб. - бюджет, 75747 - позабюджетне фінансування, 20100 - спонсорські.

Придбання Мультимедіапроектор з великим екраном значно підвищило якість проведених заходів, особливо поза стінами бібліотеки. Так під час літературно-театрального марафону для презентації Бібліовернісажа "Молодь Бурятії - твори, дерзай!" в деякі райони вивозилося вищеперелічене обладнання.

У 2007 р було придбано на загальну суму 67717,46 руб. наступне обладнання: комп'ютери (2шт.) на суму 43693 руб., принтери (3шт.) на суму 15362,46 руб., телефон-факс на суму 8662 руб.

У 2008 р в установу було поставлено нове обладнання на загальну суму 769 947,15 руб. Джерелами фінансування були республіканський бюджет, а також кошти, виділені в рамках Цільової програми "Збереження і розвиток культури на 2008 - 2010 рр.".

Нове обладнання дозволило підвищити якість вже існуючих послуг, а також розширити їх перелік. Так були введені послуги з ламінування, а куплені веб-камери тепер дозволять проводити Інтернет-конференції або просто спілкуватися в он-лайні.

У 2008 р спочатку план був 650 тис. Руб., Але так як було укладено угоду з ЗАТ "Байкалветком" про надання експлуатаційних адміністративно-господарських послуг і сезонним припливом учнів і студентів план був збільшений на суму 31 тис. Руб. і склав 681 тис. руб.

Постійне оновлення та придбання нового обладнання, вдосконалення системи обслуговування і поповнення фондів і оновлення баз даних дозволяє не тільки утримувати своїх постійних користувачів, а й залучати з кожним роком все більше нових.

Таблиця 7

Аналіз надходження коштів від платних послуг, (тис. Руб.)

рік

ГУК "Держ. Респ. Юнацька б-ка ім. Батожабая"

ГУК "Держ. Дет. Б-ка ім. Абідуева"

ГАУК РБ РДЮБ

Разом

2006

715,9

140,2

-

856,1

2007

650,0

155,0

-

802,0

2008

681,0

230,0

-

911,0

2009

969,0

969,0

У 2009р. в зв'язку з тим, що було об'єднано дві бібліотеки, план з надання платних послуг склав 969 тис. руб. План був виконаний в повному обсязі. Розподіл платних послуг в розрізі видів діяльності відображено в таблиці 8.

Таблиця 8

Розподіл платних послуг ГБУК РБ РДЮБ в 2009 р в розрізі видів діяльності Річний звіт 2009 р ГБУК РБ «Республіканська дитячо-юнацька бібліотека»

найменування послуги

Сума, тис. Р.

1

Інтернет, користування ПК

397,0

2

Ксерокопіювання, друк

108,0

3

Інформаційно-бібліографічні послуги

38,2

4

Інформаційне обслуговування за договорами

69,0

5

Відшкодування за експлуатаційні адміністративно-господарські послуги (Байкалвестком)

106,8

6

Інші послуги (сканування, ламінування, брошурування, відправка факсів та e-mail і т.д.)

250,0

Разом:

969,0

Найбільшу частку доходу склали послуги з надання Інтернету та користування ПК та склали 397 тис.руб. або майже 41%. Ксерокопіювання і друк склали 108 тис. Руб., Або 11,2%. Дохід від здачі в оренду приміщення склав 106,8 тис. Руб. (11%). На інші послуги довелося 250 тис. Руб. (25,8%).


2.3 Аналіз кадрового потенціалу "Республіканської дитячо-юнацької бібліотеки"

Керівництво бібліотеки приділяє велику увагу роботі з кадрами.

Бібліотекою була розроблена програма "Кадри" на 2008 рік, яка визначає принципи, цілі, які регламентують вимоги до персоналу. Реалізація заходів в звітному році в рамках програми дозволила:

- поліпшити систему підготовки та підвищення кваліфікації кадрів співробітників бібліотеки;

- підвищити рівень інформаційного та методичного забезпечення процесу підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Фактична чисельність працюючих на 01.01.2009р. склала 45 осіб, з них 29 бібліотечних фахівців.

З 29 бібліотечних працівників 26 осіб мають вищу професійну освіту, з них 20 за фахом, і 2 з незакінченою вищою освітою, 1 людина має середню спеціальну освіту за фахом. Таким чином, освітній рівень співробітників відповідає посадовим вимогам, що пред'являються до бібліотечних фахівців.

Динаміка співробітників з вищою освітою представлена ​​на рис 2.

Мал. 2. Динаміка чисельності співробітників з вищою освітоюЗ малюнка видно, що з кожним роком кількість співробітників з вищою освітою зростає. Так в 2006 р число співробітників, які закінчили вищий навчальний заклад, склало 14 людей. У 2008 р їх число виросло до 26 чоловік.

За віковою структурою в штаті бібліотеки переважають фахівці середнього віку. З 29 бібліотечних працівників у віці до 30 років - 7, у віці 31-50 - 20 чол., Понад 50 років - 8.

2 фахівця мають Знак "За досягнення в культурі", 3 спеціалісти є "Заслуженими працівниками культури Республіки Бурятія", Почесними грамотами російського рівня нагороджені 5 фахівців, республіканського - 9.

Середня місячна заробітна плата на 1 працюючого в 2008р. склала за 2008 р 7488 руб., в порівнянні з відповідним періодом 2007 р відбулося збільшення на 26%. Однак заробітна плата рядового бібліотечного фахівця становить лише 3972 руб, тоді як, величина прожиткового мінімуму за 3 квартал 2008 р в РБ для працездатного населення склала 5019 руб., А середньомісячна заробітна плата по республіці становить 14089,6 руб., По місту Улан-Уде цей показник дорівнює 21126 руб.

Низький рівень заробітної плати негативно позначається на діяльності бібліотеки. Плинність склала 27,6%, вибуло 8 осіб. Оплата та умови праці, відсутність перспективи отримання житла ведуть до старіння кадрового потенціалу.

Бібліотека постійно здійснює моніторинг проведеної роботи з перепідготовки кадрів. У 2008 р пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації за різними напрямками: 4 співробітника, в т. Ч.1 керівник і 3 спеціалісти бібліотеки. фінансові витрати на підвищення кваліфікації склали 29 тис. руб. за 2007 - 2008 рр. Проведена часткова атестація робочих місць, витрати склали 60 тис. Руб. Однак недостатність фінансування не дозволила в повному обсязі вирішити питання щодо стажування, обміну досвідом працівників бібліотеки.

Для забезпечення зацікавленості працівників бібліотеки в досягненні високих результатів праці та з метою посилення матеріальної зацікавленості, а також у виконанні індикаторів оцінки рівня соціально-економічного розвитку установи розроблено положення про стимулювання (преміювання) праці працівників бібліотеки. З 1 лютого 2008р. бібліотека перейшла на нову систему оплати праці, розроблено та затверджено Положення про нову систему оплати праці, перелік показників КТУ. Прийнята система доплат за розширення обсягу роботи, ускладнення діяльності, за стаж безперервної роботи, вислугу років, за почесні звання, за особливі умови праці. Вжиті заходи в 2008 р дозволили виплатити премії (разові, квартальні, річні) в сумі 616,6 тис. Руб., Що склало на 8,1% вище попереднього року. За рахунок наявної економії фонду оплати праці працівникам бібліотеки надано матеріальну допомогу в сумі понад 31 тис. Руб.

Згідно з колективними договорами фахівцям, які досягли передпенсійного віку, виплачена доплата в розмірі 20%, а фахівцям, що відзначає ювілей, премія в розмірі окладу праці.

Адміністрація забезпечує проведення заходів щодо відзначення ювілейних дат, Нового року, 8 березня і т.д.

Фактична чисельність протягом 7 років знаходиться майже на одному рівні, коливаючись в межах 45 осіб, що становить 100% від загальної чисельності. У порівнянні з нормативною чисельністю фактична чисельність на поточний рік значно менше. Причиною цього є недостатність планового і фактичного фонду оплати праці. За цей період введено сучасні технології в роботу бібліотеки, що дозволило на належному рівні вести інформаційно-бібліотечне обслуговування молоді. У 2009 р вводиться система електронної книговидачі, відкривається інформаційно-консалтинговий центр для молоді "Юність-Інформ", які вимагають збільшення чисельності фахівців.

Станом на 1 січня 2009 р більше 10 осіб не мають власного житла, а через низьку заробітну плату не можуть придбати житло через іпотечне кредитування або брати кредити в банках, що змушує орендувати кімнати в гуртожитках і квартири в найм.

Фактична чисельність працюючих на 1 січня 2010 року склала 70 осіб. Дана цифра є чисельність працівників Державного бюджетної установи культури Республіки Бурятія "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека" реорганізованого шляхом злиття державних установ культури "Державна республіканська юнацька бібліотека Республіки Бурятія ім. Д-Р.О. Батожабая" і "Бурятская державна дитяча бібліотека ім. Б. Абідуева ".

За статево-віковими ознаками ситуація не нормована, так як кількість жінок в колективі значно перевищує кількість чоловіків.

Частка фахівців до 40 років становить 40%, частка співробітників старше 50 років 30%. У звітному році було прийнято 2 молодих співробітника.

Мал. 3. Характеристика колективу за віковою ознакою1. Освітній статус і динаміка зміни кадрів.

З 70 осіб 55 мають вищу освіту, з них за фахом 46. Бібліотечні фахівці складають 80% від загального числа працівників (56 осіб), з них 53 людини мають вищу професійну освіту, 1 - середню спеціальну, 5 співробітників продовжують навчання за фахом у вищому навчальному закладі. Таким чином, освітній рівень співробітників відповідає посадовим вимогам, що пред'являються бібліотечним фахівцям. 3 співробітника бібліотеки в даний час проходять навчання, отримуючи другу вищу освіту.

2. Діяльність щодо забезпечення якісного рівня кадрового складу.

У бібліотеці приділяється велика увага питанням постійного підвищення професійної компетентності бібліотекарів за допомогою різноманітних форм навчання. У 2009 році в різних федеральних і республіканських заходах з підвищення кваліфікації взяли участь 7 осіб, в тому числі 1 людина пройшла курси навчання по темі 1: С "Бухгалтерія: Автономне установа" внутрібібліотечние система підвищення кваліфікації включає самообразовательное читання, вивчення профільних ресурсів в мережі Інтернет , проведення Днів професійних знань, участь в професійних заходах, адресованих бібліотекарям республіки. Однак, через відсутність фінансових коштів не доступні можливості зовнішнього навчання, участі в значущих професійних заходах, навчання на стажуваннях і курсах підвищення кваліфікації регіонального, міжрегіонального та загальнофедерального значення.

3. Робота по прогнозному формування штатів.

Діяльність по прогнозному формування штатів спрямована на збереження:

середньооблікової чисельності в 70 чоловік, необхідної для забезпечення повноцінної життєдіяльності бібліотеки;

збалансованого за віковими групами кадрового складу бібліотеки;

постійного припливу молодих фахівців, що забезпечують природне омолодження колективу.

Таблиця 9. Прогнозування формування штату до 2017 року.

вік

рік

до 30 років

30-39 років

40-55 років

більше 55 років

Разом

2009

13

17

21

19

70

2014

19

13

17

21

70

2017

21

19

13

17

70

З таблиці 9 видно, що планується збільшувати кількість молодих фахівців. До 2017 року буде різко знижене число співробітників вікової групи 40-55 років. Ця категорія повинна становити найменшу частку штату бібліотеки.

4. Соціальна захищеність працівників.

В бібліотеці діє колективний договір між адміністрацією і колективом бібліотеки, в якому передбачаються соціальні пільги та гарантії працівникам колективу, гарантії зайнятості, захист трудових прав працівників, охорона праці і здоров'я.

Адміністрація забезпечує вирішення питань соціального захисту колективу в тісному контакті з профспілковим комітетом бібліотеки.

Адміністрація надає працівникам право на отримання оплачуваної додаткової відпустки за ювілейних дат, на похорон рідних і близьких, батькам при народженні дитини, для супроводу дітей до школи в перший день навчального року. Виплачено премії в зв'язку з ювілейними датами народження - 3 співробітникам, у зв'язку професійним святом - 4, у зв'язку з виходом на пенсію - 2, в зв'язку з отриманням нагороди федерального рівня - 2. Надано матеріальну допомогу 12 працівникам. Адміністрацією виділяються додаткові кошти на проведення культурно-масових заходів для колективу. Пенсіонерам бібліотеки в зв'язку з Днем літньої людини була виділена матеріальна допомога всім.

При реорганізації бібліотеки шляхом злиття державні установи культури "Державна республіканська юнацька бібліотека Республіки Бурятія ім. Д-Р.О. Батожабая" і "Бурятская державна дитяча бібліотека ім.Б. Абідуева" були дотримані права працівників, скороченим співробітникам виплачена вихідна допомога у відповідність з трудовим законодавством.

Таблиця 10

Використання фінансових коштів на оплату праці.

установа

2007

2008

Вимкнути.

%

2009

Вимкнути.

%

Відхилення (+/-)

Юнацька бібліотека (від 14 до 30 років) ім. Батожабая, тис. Руб.

3553

3458

0,97

1,4

-95

Середня зарплата, руб.

5950

6405

1,08

+455

Дитяча бібліотека (від 0 до 14 років) ім. Абідуева

2056

2037

0,99

1,4

-19

Середня заробітна плата, руб.

6853

6790

0,99

-63

після об'єднання

5495

Республіканська Деско-юнацька біб-ка, тис. Руб.

7670

Середня зарплата, руб.

8102

5. Забезпечення житлом, виділення субсидій на поліпшення житлових умов, придбання житла.

У звітному році серед працюючих в бібліотеці забезпечені житлом 71,5% співробітників, потребують - 28,5%. Через низький рівень оплати праці немає можливості придбати житло за допомогою іпотечного та іншого банківського кредитування.

6. Плинність кадрів і основні причини плинності.

За період від дня утворення ГБУК РБ РДЮБ вибуло 7 осіб (підстава - за власним бажанням), прибуло - 8 осіб. Таким чином, наявні вакансії були оперативно заповнені. Однією з причин вибуття працездатної частини фахівців залишається перехід працівників у більш високооплачувані галузі. Середня місячна заробітна плата на одного працюючого за 2009 р склала 8094 руб., Тоді як середньомісячна заробітна плата працівників в бюджетних організаціях станом на 30 вересня 2009 р даними Територіального органу Федеральної служби державної статистики по Республіці Бурятія склала 14754 руб.

Слід зазначити, що в 2009 році в порівнянні з 2008 роком збільшилася частка співробітників, що мають стаж від 5 до 10 років - на 11,5%; незначно (на 1%) - мають стаж до 5 років. Незначно зменшилася (на 2%) частка співробітників, які мають стаж понад 10 років. Наочно це представлено на малюнку 4.

Мал. 4. Стаж роботи

7. Робота по збереженню кадрів у зв'язку з введенням НСОТ.

Були проведені організаційно-штатні заходи в області скорочення вакансій і збереження складу працівників.

9. Стимулювання кадрів.

У 2009 році двічі були виплачені премії всім співробітникам: до Загальноросійського Дня бібліотек і за підсумками звітного року. Введено стимулюючі доплати за почесне звання 7 співробітникам бібліотекі.3 співробітника отримали виплати у зв'язку з ювілейними датами народження, 4 - у зв'язку професійним днем, 2 - у зв'язку з виходом на пенсію, 2 - у зв'язку з отриманням нагороди федерального рівня. Надано матеріальну допомогу 12 працівникам.

Дотримання виробничої та трудової дисципліни забезпечується виконанням працівниками "Правил внутрішнього трудового розпорядку", виконанням керівниками структурних підрозділів та адміністрацією бібліотеки контролюючих функцій.

Основними завданнями для розвитку кадрового потенціалу є:

- взаємодія з освітніми установами професійної освіти по залученню випускників:

- розвиток системи професійної безперервної освіти фахівців;

- заохочення отримання другої вищої освіти;

- підвищення заробітної плати бібліотечним працівникам. Річний звіт 2009 р ГБУК РБ «Республіканська дитячо-юнацька бібліотека»

1. Закон від 3.11.2006 р № 174-ФЗ "Про автономні установи" дає можливість установам культури переходити в статус автономних і вносити нові види діяльності в перелік послуг, що надаються.

2. Першим кроком реформування сфери культури було злиття в 2009 році двох бібліотек "Державна республіканська юнацька бібліотека Республіки Бурятія ім. Д-Р.О. Батожабая" і "Бурятская державна дитяча бібліотека ім.Б. Абідуева у новостворене установа ГБУК РБ" Республіканська дитячо-юнацька бібліотека ", що оптимізував витрачання грошових коштів на бібліотеки.

3. Статистичні показники діяльності бібліотеки знизилися, проте економічні показники зросли. Обсяг плану надання платних послуг збільшений до 969 тис. Руб .; була проведена систематизація користувачів бібліотеки та їх чисельність склала 35 578.

4. Бібліотека постійно оновлює і набуває нове обладнання, удосконалює систему обслуговування, поповнює фонди і оновлює бази даних. Статус автономного установи дозволяє відійти від проведення щорічних аукціонів і здійснювати закупівлі самостійно.

5. Бібліотека проводить кадрову політику, яка спрямована на збереження чисельності штату, а також проводить роботу по організації роботи по підвищенню кваліфікації персоналу.

6. Перехід державної бюджетної установи культури "Дитячо-юнацька бібліотека" в статус автономного установи - це значний крок у вдосконаленні економічного регулювання в сфері культури - свобода дії.


Глава 3. Перспективи розвитку державної бюджетної установи культури Республіки Бурятія "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека" в якості автономного установи

3.1 Зміна видів діяльності бібліотеки в умовах реалізації нової культурної політики

В умовах реалізації нової культурної політики Республіканська дитячо-юнацька бібліотека надає дві форми бібліотечних послуг: бібліотечні послуги, що розподіляються в суспільстві безкоштовно, або на пільгових умовах, за рахунок держбюджетних виплат і бібліотечні послуги, які підлягають обміну на грошові доходи, які створюються в результаті комерційної діяльності бібліотеки. Кожевникова Л.А. Бібліотека в структурі базових соціально-економічних процесів території. Новосибірськ, 2004. 178 с.

Вимоги до складу, якості і обсягу (змістом), умов, порядку і результатами надання (виконання) державними установами та іншими неприбутковими організаціями державних послуг (робіт) встановлює державне завдання. Це документ, який формується головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей і завдань цільових програм на строк до 3-х років.

З метою реалізації державної політики в галузі культури в Республіці Бурятія і на підставі п.3 ст.69.2 Бюджетного кодексу Російської Федерації, постанови Уряду Республіки Бурятія від 10.06.2008 № 302 "Про порядок формування державного завдання на надання державних послуг в Республіці Бурятія було затверджено державне завдання Міністерства культури Республіки Бурятія ГАУК РБ "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека" на 2010 р Розмір асигнувань на виконання витратного зобов'язання в 2010 р - 8405,8 тис. руб лей.

Згідно з державним завданням бібліотека виконує послуги з організації комплектування, збереження фонду документів і обслуговування користувачів і послуги з надання методичної допомоги бібліотекам Республіки Бурятія. Дані послуги виконуються на підставі наступних законів Республіки Бурятії "Про культуру" (від 01.02.1996 №246-I), "Про бібліотечну справу" (від 24.09.1996 № 366-I), "Про стандарти якості бюджетних послуг в Республіці Бурятія" (29.06.2006 № 1816-III), постанов Уряду Республіки Бурятія: від 24.11.2008 № 508 "Про порядок планування та обліку державних послуг в Республіці Бурятія, від 28.04.2009 № 149" Про затвердження переліку державних послуг, що надаються державними установами за рахунок коштів республіканського бюджету фізичним і юридичним особам ", наказів Міністерства культури Республіки Бурятія: від 10.07.2008 № 003-000413 "Про затвердження стандарту" Якість бюджетних послуг в галузі культури і мистецтва ", від 29.06.2007 № 003-000716" Про затвердження "переліку показників стандарту якості бюджетних послуг в галузі культури" .

Одержувачі державних послуг є дитяче населення до 14 років і населення від 15 до 24 років, а також загальнодоступні бібліотеки (республіканські, межпоселенческого, поселень і міських округів) в Республіці Бурятія.

Порядок надання державних послуг визначає стандарт якості державних послуг по організації бібліотечного обслуговування населення бібліотеками Республіки Бурятія. Стандарт поширюється на послуги в галузі культури та мистецтва і встановлює основні положення, що визначають якість державних послуг, оплачуваних (фінансуються) за рахунок коштів республіканського бюджету.

Обов'язкові державні послуги, що надаються в бібліотеці:

інформація про наявність в бібліотечних ресурсах конкретних документів;

довідкова та консультативна допомога в пошуку та виборі джерел інформації;

надання в тимчасове користування будь-якого документа з бібліотечного фонду (за абонементом і в читальному залі);

інформація про можливості задоволення запиту за допомогою інших бібліотек.

Державні послуги надаються населенню на платній і безкоштовній основі, на основі часткової оплати їх вартості.

Відповідно до ст.52 Федерального закону від 09.10.1992 № 3612-1 "Основи законодавства України про культуру", зі ст.30 закону Республіки Бурятія від 01.02.1996 № 246 - I "Про культуру" ціни (тарифи) на платні послуги та продукцію, включаючи ціни на квитки, організації культури встановлюють самостійно. Граничні ціни (тарифи) на оплату державних послуг, в рамках виконання державного завдання, встановлюються наказом Установи.

Положення про організацію діяльності з надання платних послуг, підприємницької та іншої, що приносить дохід, діяльності затверджується локальним правовим актом установи.

Аналіз показників державного замовлення бібліотеки як бюджетного і автономного установи показав, що державне замовлення на надання платних послуг для автономного установи не передбачений, бібліотека самостійно визначає обсяг платних послуг (Додаток 3).

Основною аудиторією, яка користується платними бібліотечними послугами є користувачі з 14 до 30 років. Вони, як правило, користуються такими послугами: ксерокопіювання, друк, Інтернет, тобто тими послугами, які вимагають технічного оснащення. Через обмежене фінансування бібліотека не може розширювати дані види послуг.

Бібліотечні послуги для дітей молодшого віку майже не виявляються, хоча потреба в них існує.У сучасних умовах суспільство відчуває нестачу в послугах з дошкільної освіти, організації дитячого дозвілля. Міністерство освіти Російської Федерації не має поки можливості в повній мірі забезпечити дітей дошкільного віку дитячими садами і подібними освітніми установами.

У столиці Республіки Бурятія Улан-Уде, на сайті мерії опублікована чергу на отримання місць в дитячому саду. У ній зареєстровано понад 10 тис. Маленьких улан-уденцев.

Нові положення культурної політики РФ дають велику свободу установам культури при переході їх в статус автономного установи.

Таким чином, Республіканська дитячо-юнацька бібліотека, ставши автономним установою може розширити свій перелік додаткових платних послуг. Однією з таких послуг стане організація Центру раннього розвитку дітей.

Платні додаткові послуги надаються бібліотеками фізичним і юридичним особам з метою реалізації їх права на задоволення культурно-освітніх та інформаційних потреб, розширення спектра ефективної допомоги користувачам, підвищення комфортності, інтенсифікації використання наявного і залучення додаткового ресурсного потенціалу, зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки, посилення економічної зацікавленості співробітників. Відмінними ознаками платних послуг (обслуговування) є обов'язковий грошовий еквівалент вартості, сервісна орієнтація, мобільність рекламованого переліку відповідно до кон'юнктури попиту.

Провідними методологічними принципами, що забезпечують успішність цього аспекту діяльності в бібліотеці. Виступають: наднормативні, заменяемость, самоокупність або рентабельність, адресність, востребуемих, ліквідність, варіативність, конкурентоспроможність.

Названі вихідні принципи важливо брати до уваги, моделюючи перелік додаткових послуг і продукції, визначаючи напрямки нетрадиційного обслуговування користувачів, обґрунтовуючи асортиментну політику бібліотеки. В якості перспективних базових асортиментних груп розглядаються бібліотечно-інформаційні, прібібліотечние і сервісні, консалтингові та освітні, дозвільні, видавничо-поліграфічні, рекламні та посередницькі послуги. Клюєв В.К. Основи ініціативної господарської діяльності бібліотеки: навч. допомога. М .: Изд-во МГУК, 1998. 136 с.

Додаткові послуги, супутні основної статутної діяльності державної установи культури, є видом приносить дохід діяльності та надаються зацікавленим фізичним та юридичним особам на підставі укладених договорів.

В останні роки вітчизняні бібліотеки активно використовують в совій ініціативної діяльності довготривалі форми взаємодії з користувачами, пропонуючи різні сукупності (набори) послуг в режимі додаткового платного обслуговування. Цей процес характеризується: диференційованим підходом до абонентів, урахуванням можливостей конкретної бібліотеки. Наявністю спеціальних проблемно-орієнтованих підрозділів в структурі бібліотечної установи (абонементів, бюро, секторів тощо.), Особливими взаємовідносинами бібліотеки з користувачами, орієнтацією на максимальну задоволеність споживача і бібліотеки результатами взаємовигідних контактів.

При моделюванні можливого переліку і реклами платних послуг (обслуговування) вивчаються регіон (інфраструктура) і склад залучених бібліотекою користувачів. Прогнозується попит і платоспроможність споживачів.

Бібліотека стежить за запитами користувачів, і намагається по можливості розширити перелік послуг, що надаються. А з переходом в статус державного автономного установи у співробітників повинен з'явитися стимул для надання додаткових сервісних послуг на більш високому рівні, підвищитися самостійність, зацікавленість в кінцевому результаті. Так інформаційно-бібліографічні послуги та інформаційне обслуговування за договорами приносять невеликий прибуток. Ставши автономним установою бібліотека зможе збільшити перелік більш дохідних послуг. Створюються сприятливі умови для творчого підходу і бачення перспективи діяльності ГАУК: більш відповідального витрачання бюджетних і позабюджетних коштів.

До переліку додаткових послуг бібліотека пропонує ввести ще одну - Створення Центру раннього розвитку дітей, який може принести додатковий дохід бібліотеці і підвищити її затребуваність.

З кожним роком рівень фінансового добробуту в нашій країні стає все більш високим. Зростає число сімей, які можуть дозволити собі, щоб один з батьків не працював, а займався будинком і дітьми.

Багато батьків, які мають дітей дошкільного віку, змушені в денний час перебувати на роботі і маючи в своєму розпорядженні достатньо коштів, можуть найняти няню або гувернантку для своїх дітей. Дитячий сад як місце перебування і виховання дітей для таких сімей не є привабливим. Але домашнє виховання обмежує дитину в спілкуванні з однолітками і не може дати того рівня розвитку здібностей дитини, який можуть дати спеціально організовані заняття.

Вчені встановили, що найбільш важливий час в розвитку дитини - вік від 1 року до 6 років. А з тих пір, як засновник корпорації SONY Масару Ібука видав свою революційну книгу "Після трьох уже пізно", а ще один японський вчений Шініце Судзукі, навчив трирічних дітей грати на скрипці, світ охопила гонка - чия дитина раніше почне читати, освоїть три мови , навчиться множити тризначні числа в розумі тощо. Новомодне педагогічне вчення говорить: дитячий розум - що чистий аркуш паперу, і чим більше ти запишеш на ньому в перші три роки життя, тим успішніше потім буде ця дитина у всіх сферах життя.

Таким чином, світ, в якому дитина живе, освіту, яке він отримує в цьому віці, і звички, сформовані в цей час - дуже сильно впливають на подальший розвиток дитини, і на формування його здібностей до навчання в школі.

У суспільстві з'явилася потреба в організації розвиваючих занять з дітьми дошкільного віку. Дитячі центри раннього розвитку покликані задовольнити цей зростаючий попит. Вони розширюють рамки домашнього виховання, дають можливість малюкам спілкуватися з однолітками і розвивати свої творчі здібності під час занять.

Багато експертів пророкують, що потреба в таких послугах буде швидко збільшуватися протягом найближчих декількох років. Популярність цього бізнесу стрімко зростає, особливо в великих містах.

Зміна статусу бібліотеки призведе до того, що вона придбає більшу гнучкість в організації своєї діяльності і у вирішенні економічних питань.

Вивчивши досвід організацій, першими перейшли в статус автономних, можна передбачити кроки початкового періоду діяльності бібліотеки як автономного установи.

По-перше, відповідно до Трудового кодексу Російської Федерації з усіма працівниками необхідно укласти трудові договори з урахуванням специфіки діяльності;

По-друге, всіх співробітників бібліотеки перевести на нову форму оплати праці, що базується на фіксованих окладах, що стимулюють виплати (в залежності від якості і кількості фактично виконаного обсягу робіт) та індивідуальної премії за підсумками кожного місяця,

По-третє, вжити заходів щодо оптимізації чисельності штатного розкладу шляхом заповнення звільняються від звільнених працівників місць не новими співробітниками, а за рахунок розширення посадових обов'язків осіб, які працюють в бібліотеці. З доплатою їм за додатковий обсяг виконуваних робіт;

По-четверте, більш ефективно використовувати площі бібліотеки і вводити додаткові послуги. Ввести диференційовану оплату за надання подібних послуг організаціям, які проводять заходи соціального значення, і комерційним організаціям;

По-п'яте, Для поліпшення якості надання послуг і забезпечення більшого комфорту для користувачів і розширення переліку додаткових послуг провести реконструкцію деяких приміщень бібліотеки.

Центр раннього розвитку дітей як додаткова платна послуга бібліотеки (на прикладі ГАУК РБ РДЮБ)

Ранній розвиток - це, перш за все, інтенсивний розвиток здібностей дитини в ранньому віці. Ранній розвиток відрізняється від традиційних методик, пропонованих дитячими садами і школами.

Основні принципи раннього розвитку:

- Орієнтація на бажання дитини: заняття тими видами діяльності, які приносять максимальне задоволення дитині в даний момент часу.

- Необмежена фізична активність, що дає дитині можливість краще і раніше оволодіти своїм тілом. Це чергування пасивного і активного освоєння світу, зміна яких відбувається в залежності від бажання дитини.

- Активна позиція дитини в освоєнні навколишнього світу. Це не готове вручення йому знань, навчання навичкам на основі повторення за дорослими, це безперервний, творчий процес, де дитина є провідним, а педагог виступає в ролі ненастирливої ​​наставника, заохочує активність дитини.

- Безліч шляхів отримання інформації. Різна тема може бути освітлена не тільки в книгах, картках, але і в повсякденному побуті. Розвиток інтелекту - це не тільки величезна кількість знань, засвоєних дитиною, але і здатність застосовувати їх на практиці.

- Розвиток тих знань, умінь і навичок, які потрібні дитині при навчанні (вміння малювати, читати і т.д.)

Дуже багато дітей останнім часом страждають від перевантажень в школі, що негативно впливає на їхнє здоров'я. Приготування уроків вже в початковій школі забирає у дітей близько 3-х годин щодня. Багато дітей через нестачу часу позбавлені обов'язкових (за медичними нормами) двогодинних прогулянок на свіжому повітрі після школи, у них не залишається часу на захоплення, відвідування гуртків. Шкільна навантаження для непідготовленого дитини стає непосильною ношею. Звідси стомлюваність, ненависть до навчання, що з'явилися проблеми зі здоров'ям.

Ранній розвиток дитини дозволяє уникнути подібних проблем:

По-перше, дитина звикне до занять, йому буде цікаво вчитися.

По-друге, мозок дитини буде готовий приймати інформацію, адже він цього навчений ще з народження.

По-третє, пам'ять дитини, який займався по методикам раннього розвитку, буде розвинена настільки, що на заучування вірша, іноземних слів буде йти мінімум часу і зусиль.

По-четверте, навчившись читати в ранньому віці, до 6 років дитині буде достатньо один раз прочитати текст, щоб зрозуміти його, переказати, відповісти на питання. Це допомагає швидше і краще освоювати шкільний матеріал.

Раннє освіта дає дитині можливість полегшити процес навчання в школі, а також підвищити його ефективність. Така дитина може реалізувати себе в кількох видах діяльності, адже вчасно розвинені здібності - ключ до успіху.

3.2 Підвищення прибутковості бібліотеки за рахунок створення Центру раннього розвитку дітей

У місті Улан-Уде працює 6 Центрів раннього розвитку дітей. Вони розташовані в різних районах міста:

Планета дитинства. Адреса: 670002, м Улан-Уде, Залізничний р-он, ЛВРЗ, вул. Жовтнева, д. 19А

Розумниця. Адреса: 670042, м Улан-Уде, Жовтневий р-он, просп. Будівельників, д.58

Дошкільник. Адреса: 670002, м Улан-Уде, Залізничний р-он, вул. Комсомольська (ЛВРЗ), д.28а, (При муз. Школі № 2)

Казка. Адреса: 670000, м Улан-Уде, Радянський р-он, вул. Смолііна, д.81

Пролісок. Адреса: Улан-Уде, сел. аеропорт

Kinder +. Адреса: 670042, м Улан-Уде, пр. Будівельників, 72 (КСК ЗММК).

Центру раннього розвитку дітей на базі ГАУК РБ "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека" буде розташований в Радянському р-ні мУлан-Уде за адресою пр. Перемоги 5.

Таблиця 11

Центри раннього розвитку дітей

Назва центру

число відвідувачів

вартість

1 заняття

рівень викладання

Kinder +

60

250

високий

дошкільник

54

150

середній

Планета дитинства

50

170

високий

Розумниця

48

200

високий

Пролісок

40

200

середній

казка

44

180

середній

Центр на базі ГАУК РБ РДЮБ

24

100

високий

З таблиці видно, що середня чисельність займаються в центрі становить 45 осіб. Вартість за одне заняття варіюється від 250 р. до 180 р. Таким чином, середня вартість одного заняття в центрі раннього розвитку дорівнює 178 р.

На початковому етапі створення Центру чисельність займаються становитиме 72 людини.

Центр має ряд переваг:

- Невисока ціна 1 заняття;

- Розташування в центрі міста;

- Розташування в спальному районі;

- Високий рівень викладання.

У міру розвитку Центру число займаються буде збільшуватися. Це буде досягнуто за рахунок збільшення числа секцій, розширення переліку послуг, що надаються, збільшення тривалості робочого дня Центру.

Цілями проекту є:

1. Створення спеціального простору для дитини, в якому він має можливість отримати все необхідне для свого інтелектуального, естетичного і фізичного розвитку.

2. Створення умов для конструктивної співпраці дитини, батьків і педагога на ранніх етапах розвитку.

3. Створення системи навчання та інформування батьків, зацікавлених в ранньому розвитку дитини.

4. Створення системи, що дозволяє відстежувати і коригувати більшість проблем, що виникають на ранньому етапі розвитку.

Завдання проекту:

1. Проведення розвиваючих занять для дітей від 2 до 7 років;

2. Проведення занять з підготовки до школи;

3. Створення творчих студи і майстерень;

4. Оздоровлення і фізичний розвиток дитини;

5. Організація і проведення семінарів та консультацій для батьків;

6. Проведення діагностичної діяльності;

7. Створення міні-друкарні для видання методичної літератури з раннього розвитку дитини.

Напрямки роботи:

1. Мовний розвиток;

2. Психологічний розвиток;

3. Сенсорно-моторний розвиток;

4. Розвиток творчих здібностей;

5. Фізичний розвиток;

6. Академія для мам і тат;

7. Видання методичної літератури;

8. Проведення дитячих свят.

Орієнтовна програма занять представлена ​​в Додатку 4.

Також наголошується, що Центром будуть розроблені і освоєні навчальні програми з підготовки до школи, спеціальні проекти, діяльності творчих студій та майстерень, а також надання додаткових послуг.

За проектом передбачається, що Центр раннього розвитку дітей буде створено на базі ГАУК РБ "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека".

Види освітніх послуг за проектом і періодичність їх надання показана в Таблиці 12.

Таблиця 12

Види послуг, що надаються і періодичність надання

формат роботи

періодичність

Розвиваючі заняття для дітей 2-3 роки

2 рази на тиждень

Розвиваючі заняття для дітей 3-7 років

2 рази на тиждень

Підготовка до школи

2 рази на тиждень

Творчі майстерні, студії

2 рази на тиждень

Семінари і тренінги для батьків

1 раз на місяць

Видання методичної літератури

щорічно

Виїзди на природу

1 раз в три місяці

Організація літнього відпочинку

У літній період (від 2 до 10 днів)

Консультація фахівців (логопед, ортопед, психолог)

За графіком роботи фахівців

Робота в центрі ділиться на групову та індивідуальну. Кількість дітей в групах не повинна перевищувати 8 чоловік.

Заняття будуть проходити за розробленими навчальними програмами:

Марія Монтессорі - італійський лікар-педагог, яка присвятила своє життя створенню такої методики, яка б гармонійно розвивала дітей з самого народження.

Монтессорі-система є найпопулярнішою освітньою системою для дітей дошкільного віку в усьому світі. Пов'язуючи в єдине ціле фізіологічні та психологічні чинники розвитку дитини, система Монтессорі дозволяє домогтися блискучих результатів.

Монтессорі-педагогіка - провідний напрям у світовій дошкільної педагогіки, орієнтоване на індивідуальний підхід у розвитку дитини. "Допоможи мені це зробити самому" - основний принцип Монтессорі-педагогіки. Їх головна особливість - створення спеціальної розвиваючого середовища, яка дозволяє дитині самостійно вибирати діяльність на актуальному для нього рівні, самому контролювати процес і ритм навчання. На заняттях дитина розвиває увагу, мова, формує перші уявлення про навколишній світ.

Методика Монтессорі відповідає найвищим вимогам, що пред'являються до раннього розвитку дітей.

Монтессорі вважала, що кожна дитина - унікальна особистість, зі своїми потребами, бажаннями, підходами до освоєння світу, а головне завдання вихователя - це створити активну розвиваюче середовище, в якій немає випадкових предметів і деталей. Кожен елемент такого середовища повинен виконувати певну функцію.

Система Монтессорі надає кожній дитині безмежну свободу вибору. Кожен з дітей може на власний розсуд вирішувати, чим би йому хотілося зайнятися: рахунком, географією або читанням і т.д. але свобода кожної людини закінчується там, де починається свобода іншого. Навіть двох-трирічні малюки в Монтессорі-групі знають, що не повинні шуміти і балуватися, коли інші діти занурені в роздуми; що, погравши, вони обов'язково повинні прибрати гри і матеріали на полицю.

Після відвідин Монтессорі-групи діти, приходячи до школи, крім володіння всіма необхідними навичками і знаннями, легко адаптуються до нового середовища і кола спілкування, що допомагає їм ставати успішними у дорослому житті.

Методика Нікітіних заснована на трьох основних принципах:

1. Свобода вибору для дитини. Він сам вирішує чим і коли зайнятися, як довго має тривати заняття.

2. Справжній інтерес батьків до того, що робить дитина. Чи не контролювати, а співпрацювати. Чи не нав'язувати своїх думок. Не думати за дитину.

3. Випереджаючий розвиток. "Умови для розвитку повинні випереджати його, готуватися заздалегідь", - говорять Нікітіни. Не біда, що малюк в два-три роки не сприймає географічні карти. Нехай вони висять на стіні, розповісте що це таке, коли дитина запитає. Не забувайте про спортивні вправи. Кращий відпочинок - це зміна занять.

Методика Зайцева раннього навчання читання та математики дають вражаючі результати: діти вважати, читати і говорити починають одночасно. Навчання по кубиках Зайцева ведеться на основі аналітико-синтетичного методу з використанням складових блоків і проходить у вигляді веселої і захоплюючої гри, в ході якої дошкільнята встигають почати читати раніше, ніж забава набридне.

Результати, які супроводжують процес виходу в читання:

- З'являються навички грамотного письма;

- виправляти логопедичні недоліки;

- Мова стає чистішим і виразніше завдяки проговариванию і пропевание складів;

- Швидко розширюється словниковий запас;

- Формується логічне мислення;

- Розвивається здатність самостійно працювати, вміння здобувати потрібні знання.

оснащення підприємства

Для оснащення Центру необхідно провести заходи щодо ремонту приміщення в бібліотеці, відведеного під Центр, придбати обладнання та витратні матеріали.

Загальна площа приміщень, відведених Центру, становить 165,15 м 2.

Витрати на ремонтні роботи складають 900 000 руб. ремонт передбачає заміну сантехніки, а також косметичну обробку.

Необхідна матеріально-технічна база Центру представлена ​​в Додатку 5.

Витрати на формування матеріально-технічної бази складають 249 181 руб.

програма виробництва

Програма функціонування Центру раннього розвитку дітей була розроблена виходячи з таких факторів:

- Техніко-економічні параметри надання освітніх послуг;

- Ринкові ціни на послуги, що надаються;

- Сезонність надання певного виду послуг;

- Рівень завантаження;

- Рівень нарощування виробничих потужностей.

Таблиця 13

Розклад занять в Центрі

ПН.

Пн.

Пор.

Чт.

Пунктів.

Зб.

Музичні заняття

1а (8)

2а (8)

3а (8)

1а (8)

2а (8)

3а (8)

1б (8)

2б (8)

3б (8)

1б (8)

2б (8)

3б (8)

1в (8)

2в (8)

3в (8)

1в (8)

2в (8)

3в (8)

гімнастичні заняття

3а (8)

1а (8)

2а (8)

3а (8)

1а (8)

2а (8)

3б (8)

1б (8)

2б (8)

3б (8)

1б (8)

2б (8)

3в (8)

1в (8)

2в (8)

3в (8)

1в (8)

2в (8)

Розвиваючі

2а (8)

3а (8)

1а (8)

2а (8)

3а (8)

1а (8)

2б (8)

3б (8)

1б (8)

2б (8)

3б (8)

1б (8)

2в (8)

3в (8)

1в (8)

2в (8)

3в (8)

1в (8)

Розрахунок навантаження і оплати праці викладачів

9 групи Ч 40 хв. Ч 6дней = 2160 хв. (Або 36 год. На тиждень)

36 ч. Ч4 тижнів. = 144 ч. В місяць.

План чисельності груп представлений в Таблиці 14.

Таблиця 14. Чисельність груп за періодами

період

кількість груп

чисельність

місяць

9

72

квартал

27

216

рік

108

864

Розрахунок виконаний з розрахунку 8 людини в групі.

Планована вартість 1 заняття становить 100 руб. з одного дитини. Час заняття залежить від обраної програми і зазначено в Програмі навчання.

Надання послуг Центру носить виражений сезонний характер, що пов'язано з початком і закінченням навчального року, активністю населення, кліматичними особливостями і т.д. Графік сезонності вказано на Рис. 5.

Мал. 5. Сезонність надання послуг

Програма надання кожного з видів послуг була розроблена виходячи з графіка нарощування потужностей (Таблиця 15).

Таблиця 15

Графік нарощування потужностей

період

1 рік

2 рік

3 рік

%

100

110

120

План реалізації проекту

План реалізації даного інвестиційного проекту передбачає 3 основні фази:

- Інвестиційна фаза;

- Фаза введення в експлуатацію;

- Експлуатаційна фаза.

Прединвестиционная фаза включає в себе: дослідження можливостей здійснення проекту, що проводиться через консультації з експертами, складання попереднього переліку потенційних учасників проекту, юридичне забезпечення, податкова оцінка (податки, пільги), вирішення питань, пов'язаних з реалізацією проекту з місцевою адміністрацією, експертну оцінку намірів проекту (проблеми, переваги проекту), вироблення рекомендацій щодо реалізації проекту:

- Підготовчі або передпроектні дослідження, здійснювані через пошук і відбір можливих учасників проекту, попередні переговори і прийняття рішень по учасниках проекту;

- Оцінка здійснення проекту, що проводиться через аналіз матеріальних витрат, вибір технологій і відповідного обладнання, розробку перспективної програми функціонування, розробку цінової політики, фінансові схеми проекту, графіки здійснення проекту (терміни поставки, монтажу та наладки обладнання, період функціонування), кадри (потреба, забезпеченість, умови оплати, необхідність навчання), фінансової та економічної оцінки проекту;

- Організаційна стадія - юридичне оформлення організаційно-правової бази, отримання дозвільної документації на організацію освітньої діяльності, вибір постачальників обладнання та підготовка відповідних контрактів на його поставку;

- Вибір проектної організації і підготовка проектно-кошторисної документації на ремонт приміщень Центру;

- Отримання бюджетних ресурсів для реалізації проекту.

Інвестиційна фаза передбачає проведення наступних заходів:

- Отримання дозвільних документів для виконання робіт по ремонту об'єкта;

- Етап ремонту приміщень передбачає: обробку приміщень, розстановку технологічного обладнання, підготовку до введення в експлуатацію систем пожежної і охоронної сигналізації, пристрій внутрішнього і зовнішнього відеоспостереження. Приймання об'єкта в експлуатацію.

- Етап підготовки до відкриття Центру: завезення та розміщення обладнання, створення запасів витратних матеріалів, наймання персоналу;

- Просування і реклама Центру. Даний етап включає: проведення переговорів з рекламними компаніями, визначення рекламної політики, встановлення зовнішніх і внутрішніх інформаційно-рекламних щитів, медіапланування і т.д.

Фаза введення в експлуатацію передбачається тривалістю 1-2 місяці. Дана фаза передбачає створення системи управління центром, налагодження взаємодії його структур і підрозділів, доведення до відвідувачів концепції і принципів функціонування та т.д.

Експлуатаційна фаза передбачає налагоджене взаємодія всіх систем і служб центру, стабільну роботу і функціонування.

План по персоналу

План по персоналу включає:

- Опис категорій персоналу та посадових функцій;

- Формування системи заробітної плати та соціальних відрахувань.

На початковому етапі в штатному розкладі Центру будуть значитися 4 людини: методист і 3 викладача. Управління Центром буде здійснюватися директором ГАУК РБ РДЮБ.

У Таблиці 13 розрахована заробітна плата співробітників Центру, в тому числі викладачів з урахуванням навантаження і диференційованої погодинною оплатою праці.

Таблиця 16

Оплата праці (в рублях)

посаду

кількість

оклад

надбавки

Разом (в міс)

Всього на рік

Адміністративно-управлінський апарат

110 743

методист

1

6 261

10%

6 887

82 644

постійні витрати

82 644

Страхові внески

28 099

Основні працівники

1 041 984

Почас.

Навантаження (годину)

викладачів за все

3

викладач 1

1

120

144

144Ч120 = 17280

207 360

викладач 2

1

150

144

144Ч150 = 21600

259 200

викладач 3

1

180

144

144 Ч 180 = 25920

311 040

змінні витрати

777 600

Страхові внески

264 384

Всього заробітна плата за рік

860 244

Всього страхових внесків

292 483

Передбачається, що з ростом числа займаються, буде рости середня погодинна оплата викладачів: 160 руб. у 2 році, 170 руб. в 3 році.

Фінансовий план

Фінансовий план інвестиційного проекту організації Центру раннього розвитку дітей розроблений на період 3 роки з урахуванням:

- Галузевих особливостей надання освітніх послуг;

- Виробничої програми;

- Стратегії маркетингу;

- Чинників сезонності надання послуг.

При розробці фінансового плану було взято умова того, що інфляція впливає на витрати і виручку в рівній пропорції.

Загальна потреба у фінансуванні за проектом складає 1 191 431 руб. Інвестиційні кошти необхідні підприємству для ремонту приміщень, виділених під організацію Центру, отримання дозвільної документації, придбання обладнання та витратних матеріалів, а також для формування заробітної плати співробітників на початковому етапі. Джерелом інвестицій є регіональний бюджет Республіки Бурятія.

Таблиця 17

Витрати Міністерства культури на створення Центру

Найменування статті

джерело

Сума, руб.

%

1

Поточний ремонт приміщення

Федеральна програма "Культура"

900 000

69,7

4

Нормативно-правове забезпечення

Міністерство культури Республіки Бурятія

50 000

3,9

5

Матеріально-технічна база

249 181

19,3

Разом

1 199 181

92,9

Таблиця 18

Витрати АУ "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека"

Найменування статті

джерело

Сума, руб.

%

2

Реклама, друкована продукція

Власні кошти

52 250

4

3

організація переїзду

Власні кошти

40 000

3,1

Разом

92250

7,1

Сукупний дохід від діяльності Центру формується з доходів, отриманих від формування та навчання груп дітей різних вікових груп за затвердженими освітніми програмами.

У зведеному вигляді доходи від функціонування Центру представлені в Таблиці 19.

Таблиця 19

Зведена виручка від функціонування Центру по роках, руб.

показник

2011 рік

2012 рік

2013 рік

кількість займаються

72

84

90

Середня вартість 1 заняття, руб.

100

100

100

Кількість занять на рік (на 1 чол.)

288

316

348

Виручка з ПДВ

2 073 600

2 654 400

3 132 000

Виручка без ПДВ

1 700 352

2 176 608

2 568 240

Витрати на функціонування Центру складаються з наступних основних складових видів витрат: витрати на витратні матеріали; оплата праці адміністративно-управлінського, основного і допоміжного персоналу; страхові внески до фондів; реклама і просування; електроенергія і комунальні платежі (теплова енергія, водопостачання, каналізація, вивіз сміття); поповнення матеріальної бази; Інші витрати.

Витрати на витратні матеріали

Витрати на сировину і матеріали становлять 13 000руб., 16 200руб., 19 000руб. в перший, другий і третій рік функціонування Центру відповідно.

оподаткування

Оподаткування діяльності Центру регулюється чинним законодавством, відповідно до якого за даним проектом були розраховані наступні види податків (Таблиця 20):

Таблиця 20

податкове оточення

сплачується податок

ставка

оподатковуваний база

1 рік

2 рік

3 рік

Податок на додану вартість

18%

Виручка від реалізації, поточні витрати

746496

Податок на прибуток

20%

отриманий прибуток

371 745

521 809

656 498

Страхові внески

34%

Сума виплат по заробітній платі

292 483

339 485

362 985

Податок на майно

2,2%

АУ не платить

0

0

0

Разом

бюджет реклами

Реклама Центру буде розміщена в засобах масової інформації: газетах, на листівках і на телебаченні.

У кожній газеті буде розміщено по одному оголошенню форматом 3 модуля, або 24 см 2. На телебаченні оголошення буде розміщено "біжучим рядком". Оголошення буде з'являтися в ефірі 3 рази в тиждень в весняні місяці і в серпні.

Також будуть роздруковані оголошення і розміщені на рекламних стендах і дошках оголошень по місту, а також в різних дошкільних навчальних закладах та медичних установах. Розробка і розміщення реклами в різних джерелах ЗМІ обумовлено сезонною активністю населення.

Таблиця 21

бюджет реклами

вид реклами

Найменування

Ціна, руб.

кількість

Сума за міс., Руб.

періодичність

Разом за рік, руб.

ЗМІ

"З рук в руки" газета

346

1

346

місячні виплати

4 150

"Все для Вас" газета

300

1

300

місячні виплати

3 600

Біжучий рядок

150р. / слово

1

10 125

місячні виплати

40 500

листівки оголошень

4

1 000

334

місячні виплати

4 000

Разом в рік

52 250

Таблиця 22

Поточні витрати, руб.

показник

1 рік

2 рік

3 рік

Амортизація не нараховується, тому що немає майна дорожче 20 тис. руб.

0

0

0

Заробітня плата

860 244

998 484

1 067 604

Страхові внески

292 483

339 485

362 985

Витратні матеріали

13 000

16 000

19 000

Реклама

52 250

53 000

54 000

Комунальні витрати, в т. Ч .:

300 000

312 000

324 000

послуги електропостачання

60 000

62 400

64 800

Послуги водопостачання та водовідведення

39 000

40 560

42 120

послуги опалення

201 000

209 040

217 080

Послуги зв'язку

24 000

25 200

26 400

організація переїзду

40 000

Разом витрати

1 581 977

1 744 169

1 853 989

Принцип формування поточних витрат представлений в Додатку 6

ризики

Ризик - це будь-яка подія, внаслідок якого фінансові результати діяльності компанії можуть опинитися нижче очікуваних.Для початку необхідно виявити основні типи ризиків, з якими може зіткнутися компанія (Таблиця 23).

Таблиця 23

Імовірність настання ризиків

вид ризику

імовірність настання

Вплив наслідків на установа

Загальний ранг

зниження цін конкурентами

4

4

8

поява нових конкурентів

5

3

8

Недобросовісні дії персоналу

4

4

8

збільшення тарифів на комунальні платежі

5

2

7

зниження прибутковості бізнесу

3

4

7

збільшення цін на оборотні кошти

5

1

6

Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили

3

3

6

підвищення податків

3

3

6

Непередбачені витрати

3

3

6

10. Недолік оборотних коштів

3

3

6

Слід зазначити, що всі види ризику, властиві Центру не слід розглядати ізольовано один від одного. У разі реалізації одного з видів ризиків, швидше за все, реалізуються і інші, взаємопов'язані з ним ризики.

В якості умов запобігання ризиків можуть бути рекомендовані наступні заходи:

1. Універсальним способом управління ризиками є створення резерву. Він створюється для випадку покриття збитків.

2. Страхування майна та відповідальності працівників.

3. Укладання договорів з фіксованими сумами, в разі якщо ціна залежить від коливання ринкової кон'юнктури.

4. Укладення довгострокових контрактів з постачальниками з чіткими умовами і штрафними санкціями.

5. Внутрішній контроль та внутрішній аудит.

6. Система звітності для виявлення потенційних проблем.

7. Чітка регламентація компетенції та відповідальності персоналу.

8. Створення резервів на рахунках на необхідне оновлення основних засобів та реконструкцію.

фінансові результати

Фінансово-економічна доцільність реалізації проекту визначається поєднанням сприятливих зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на функціонування підприємства. Так, галузевої особливістю освітніх послуг є досить висока норма рентабельності.

Таблиця 24

1 варіант фінансового результату, руб. *

найменування показника

0 рік

1 рік

2 рік

3 рік

Засоби Міністерства культури

1199181

Загальна виручка

2073600

2 654 400

3 132 000

ПДВ

-373 248

-477 792

-563 760

Витрати на виробництво послуг

-1199181

-1 581 977

-1 744 169

-1 853 989

Прибуток до оподаткування

118 375

432 439

714 251

Податок на прибуток

-23 675

-86 488

142 850

Чистий прибуток (на розвиток установи)

94700

345 951

571 401

Чистий грошовий дохід

0

94700

440 651

1 012 052

* вартість одного заняття дорівнює 100руб.

Виручка - витрати = операційний прибуток

2 073 600 - 1 955 225 = 118 375руб.

операційний прибуток - податок = чистий прибуток

118 375 - 20% = 94 700руб.

Рентабельність = (операційний прибуток / витрати) * 100%

(118 375/1 955 225) * 100% = 6,1%

Таблиця 25

2 варіант фінансового результату, руб. *

найменування показника

0 рік

1 рік

2 рік

3 рік

Засоби Міністерства культури

1199181

Загальна виручка

4 147 200

5 308 800

6 264 000

ПДВ

-746 496

-955 584

-1 127 520

Витрати на виробництво послуг

-1199181

-1 581 977

-1 744 169

-1 853 989

Прибуток до оподаткування

1 818 727

2 609 047

3 282 491

Податок на прибуток

-363 745

-521 809

-656 498

Чистий прибуток (на розвиток установи)

1 454 982

2 087 238

2 625 993

Чистий грошовий дохід

0

1 454 982

3542220

6 168 213

* вартість одного заняття 200руб.

Виручка - витрати = операційний прибуток

4 147 200 - 2 288 473 = 1 858 727

операційний прибуток - податок = чистий прибуток

1 858 727 - 20% = 1 486 982

Рентабельність = (операційний прибуток / витрати) * 100%

(1 858 727/2 288 473) * 100% = 81,2%

Чистий прибуток, отриманий від реалізації послуг, буде спрямована на:

1. Підвищення кваліфікації персоналу Центру;

2. Організацію поїздок;

3. Відвідування культурних установ (музеїв, театрів, цирків і т.д.)

ефективність проекту

Фінансово-економічна доцільність функціонування Центру підтверджується наступним:

- Можливість отримання стабільного доходу. Так, за три роки прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, складе 1 012 052 руб.

- Можливість реінвестування коштів (придбання додаткового обладнання, оборотних коштів і т.п.).

Позитивний ефект від реалізації проекту полягає в прямому і непрямому впливі на економіку міста. До даних факторів впливу відносяться, перш за все:

- Задоволення наявного і перспективного попиту на освітні послуги для молодшого віку;

- Створення нових робочих місць;

- Збільшення податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.

1. Бібліотека, що має статус автономного установи, може надавати послуги з організації дошкільного виховання дітей, зокрема, створити Центр раннього розвитку дітей.

2. Наявна мережа дитячих дошкільних установ не може в повній мірі задовольнити зростаючу потребу в них суспільства.

3. Центр раннього розвитку дітей, створений на базі ГАУК РБ "Дитячо-юнацька бібліотека", стане додатковим джерелом доходу. Соціалізація дітей дошкільного віку найбільш оптимально відбувається в дитячих освітніх установах при наявності цілісної педагогічної системи.

4. Створення Центру супроводжується певними ризиками. Найбільш небезпечні пов'язані з появою нових конкурентів з більш низькими цінами на аналогічні послуги; ризики, пов'язані з персоналом (відсутність кваліфікованих співробітників, недобросовісні дії персоналу); ризики, пов'язані зі збільшенням цін на комунальні послуги, оборотні кошти і т.д. За три роки функціонування Центру прибуток, що залишається в розпорядженні установи, складе 1 012 052 руб.


висновок

В сучасних умовах суспільних змін відбувається переосмислення ролі культури, оновлення її форм і функцій.

Переосмислення ролі культури в житті суспільства неминуче тягне за собою необхідність реформування управління в сфері культури і масових комунікацій.

Практично реформування всієї системи управління в сфері культури і масових комунікацій в країні почалося.Проведено розмежування повноважень і відповідальності за розвиток культури між центром, регіонами і органами місцевого самоврядування. Почалася реалізація продуктивної ідеї різноманіття організаційно-правових форм у сфері культури.

З прийняттям Федерального закону від 03.11.2006 № 174-ФЗ "Про автономні установи" в нашому законодавстві з'явилося два типи державних (муніципальних) установ. Тепер державне (муніципальне) установа може бути бюджетним або автономним. Тим самим у установи з'явилася можливість вибору, якого раніше не було.

Автономне установа - новий тип установи, що надає необхідну свободу та ініціативу для ефективного розвитку установ сфери культури. Перехід в автономні установи сприяє створенню конкурентного середовища і, отже, підвищення якості послуг, що надаються. В умовах нової системи фінансування кожна установа буде зацікавлена ​​в тому, щоб працювати ефективно, надавати якісні послуги, але у автономного установи буде трохи більше можливостей для цього.

Велика свобода дій пов'язана з більшою відповідальністю і ризиками. Однак вже відомі випадки, коли автономним установам культури вдалося досягти позитивних результатів, використовуючи нові можливості.

"Республіканська дитячо-юнацька бібліотека", отримавши статус автономного установи, може більш вільно розпоряджатися своїм майном і доходами, Крім того, вона стає більш самостійною у виборі засобів для підвищення прибутковості своєї підприємницької діяльності. Зокрема, бібліотека може надавати послуги з організації дошкільного виховання дітей. Створений на її базі Центр раннього розвитку дітей може стати додатковим джерелом доходу бібліотеки, допоможе у вирішенні проблеми соціалізації дітей і сформує майбутніх відвідувачів бібліотеки.

Статус автономного установи зобов'язує його керівника і співробітників проявляти максимум активності, вміння бачити перспективу ,. людський фактор набуває ключового значення в досягненні успіху функціонування підприємства.

Список використаних джерел та літератури

джерела

опубліковані

1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частини перша, друга, третя, четверта; Цивільний кодекс Української РСР (діюча частина): по сост. На 1 травня 2007 - Новосибірськ: Сиб. Унив. Изд-во, 2007. - 704 с.

2. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. ФЗ від 02.02.2006 № 19-ФЗ) // Відомості Верховної РФ. - 1998. - №31. - Ст.3823.

3. Податковий кодекс Російської Федерації (частини перша і друга): по сост. на 15 березня 2007 р - М .: Проспект, 2007. - 634 с.

4. Про автономні установи: Федер. закон від 3.11.2006 р № 174-ФЗ // Собр. законодавства РФ. 2006. № 45. Ст.4626; 2007. № 43.

5. Про бібліотечну справу: Федер. закон від 29.12.1994г. № 78-ФЗ // Собр. законодавства РФ. - 1995. - № 1. - Ст.2.

6. Про форми бухгалтерської звітності організацій: наказ Мінфіну Росії від 22.07.2003 № 67н

7. Основи законодавства України про культуру: від 09.10.1992 р № 3612-1 // Відомості Верховної РФ. - 2003. - №40. - Ст.3822.

8. Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню: 31.10.2000 № 94н // Фінансова газета. - 2000. - № 46.

неопубліковані

9. Річний звіт 2006р. ГУК "Державна республіканська юнацька бібліотека Республіки Бурятія ім.Д. - Р.О. Батожабая"

10. Річний звіт 2007р. ГУК "Державна республіканська юнацька бібліотека Республіки Бурятія ім.Д. - Р.О. Батожабая"

11. Річний звіт 2008р. ГУК "Державна республіканська юнацька бібліотека Республіки Бурятія ім.Д. - Р.О. Батожабая"

12. Річний звіт 2009р. ГБУК РБ "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека"

13. Статут ГБУК РБ "Республіканська дитячо-юнацька бібліотека"

Підручники, навчальні посібники, статті

14. Альошкін А.І. Законодавче регулювання та державна підтримка культури / А.І. Альошкін, А.А. Ільїна // Культура: упр., Економіка. Право. - 2009. - № 1. - С.12-22.

15. Бабич А.М. Економіка і фінансування соціально-культурної сфери / А.М. Бабич, Е.В. Єгоров. - Казань, 2000. - 323 с.

16. Болотников І.М. Проект і бізнес-план в соціально-культурної сфери / Болотников І.М. Майзель А.І. - СПб., 2003. - 144 с.

17. Бородач М.В. Правові проблеми трансформації відносин власності в системі вищої освіти в контексті положень Федерального закону "Про автономні установи / М.В. Бородач // Право та освіта. - 2008. - № 2. - С.17-24.

18. Булаев Н. Автономні установи як суб'єкт діяльності в російській системі освіти / Н. Булаев // Нар. освіта. - 2007. - № 4. - С.11-15.

19. Василькова І.В. Комплексна оцінка ефективності діяльності установ культури / І.В. Василькова // Зап. культурології. - 2007. - № 7. - С.61-65.

20. Василькова І.В. Ефективності діяльності установи культури / І.В. Василькова // Справ. рук. установи культури. - 2008. - № 3. - С.8-16.

21. Воронова Є.М. Економіка культури: навч. посібник для менеджерів Рязань, 1997. - 88 с.

22. Вифлеємський А. Формування вартості платних послуг в автономних установах / А. Вифлеємський // Будинок культури. - 2008. - № 10. - С.35-39.

23. Володіна Т.Є. Особливості бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності автономного установи / Т.Є. Володіна // Справ. рук. установи культури. - 2009. - № 4. - С.33-37.

24. Герзель Ю.А. Утримання майна автономного установи / Герзель Ю.А. // Будинок культури. - 2008. - № 7. - С.22-30.

25. Горбатова Л.І. Реформи сфери культури в умовах суспільних трансформацій сучасної Росії / Л.І. Горбатова // Будинок культури. - 2008. - № 10. - С.3-5.

26. Евменова Л.А. Аналіз особливостей формування механізму регулювання сфери культури / Л.А. Евменова // Укр. Нац. Акад. Туризму. - 2008. - № 2. - С.43-46.

27. Єрофєєв Т.П. Становлення і розвиток автономних установ / Т.П. Єрофєєва. Е.А. Пластініна // Будинок культури. - 2008. - № 10. - С.26-29.

28. Есаков В.А. Державна і громадська економічна підтримка культури / В.А. Есаков // Культура: упр., Економіка, право. - 2008. - № 4. - С.8-12.

29. Есаков В.А. Планування і проектування стратегії культурної політики / В.А. Есаков // Культура: упр., Економіка, право. - 2008. - № 1. - С.7-12.

30. Зайцева Г.А. Стратегічний менеджмент в сучасних умовах / Г.А. Зайцева // Справ. рук. установи культури. - 2009. - № 5. - С.73-75.

31. Зайцева Г.А. Перспективне планування в сфері культури / Г.А. Зайцева // Лідери освіти. - 2008. - №.2. - С.16-20.

32. Івлієв Т.Н. Державні інвестиції в соціокультурній сфері / Т.М. Івлієв, Е.В. Смоліна // Бібл. справа. - 2007. - № 3. - С.35-38.

33. Івлієв Т.Н. Державні інвестиції і соціокультурній сфері та бібліотеки / Т.М. Івлієв, Е.В. Смоліна // Бібліотекознавство. - 2007. - № 3. - С.36-40.

34. Ігнатьєва О.Л. Економіка культури: навч. посібник / Є.Л. Ігнатьєва. - М .: ГІТІС, 2006. - 231 с.

35. Карпова Г. Нові підходи до управління в сфері культури (Г. Карпова // Людина і праця. - 2008. - № 2. - С.36-37.

36. Кирилова О.О. Про порядок і наслідки перетворення бюджетних установ у автономні установи / А.А. Кирилова // Будинок культури. - 2009. - № 2. - 24-29.

37. Клюєв В.К. Основи ініціативної господарської діяльності бібліотеки: навч. посібник / В.К. Клюєв. - М .: Изд-во МГУК, 1998. - 136 с.

38. Кожевникова Л.А. Бібліотека в структурі базових соціально-економічних процесів території / Л.А. Кожевникова. - Новосибірськ, 2004. - 178 с.

39. Краюшкіна Г.А. Автономні установи: особливості, переваги, ризики / Г.А. Краюшкіна // Університет упр .: практика і аналіз. - 2007. - № 5. - С.6-15.

40. Культура Республіки Бурятія в 2008 р / М-во культури Респ. Бурятія, Респ. інформ. центр. - Улан-Уде, 2009. - 262 с.

41. Культура Республіки Бурятія в 2009 році / М-во культури Респ. Бурятія, Респ. Інформ. Центр. - Улан-Уде, 2010. - 178 с.

42. Малянов Е. АУ як організаційно-економічний механізм реалізації нової соціально-культурної політики / Е. Малянов, Н. Чащина // Alma mater: Укр. вищ. шк. - 2007. - № 1. - С.3-7.

43. Методичні рекомендації в закону "Про автономні установи" // Будинок культури. - 2008. - № 3. - С.50-54; № 4. - С.53-58.

44. Морозова Є.Я. Шляхи підвищення прибутковості некомерційних організацій культури / Є.Я. Морозова, М.В. Кривенцова // Будинок культури. - 2009. - № 1. - С.26-34.

45. Морозова Є.Я. Шляхи підвищення прибутковості некомерційних організацій культури / Є.Я. Морозова, М.В. Кривенцова // Будинок культури. - 2008. - № 7. - С.27-36.

46. ​​Музалевська І.М. Стратегія - основа сучасного менеджменту установ культури / І.М. Музлевская // Будинок культури. - 2009. - № 9. - С.23-27.

47. Музлеевская І.М. Світова криза і стратегії установ культури / І.М. Музліевская // Зап. культурології. - 2009. - № 5. - С.56-60.

48. Озерова Н.Б. Про автономних установах / Н. Озерова // Радник в сфері освіти. - 2008. - № 1. - С.56-61.

49. Понаріна Е. Думайте самі: скільки прав в статуті автономного установи буде - стільки і в житті. Не більше / Е. Понаріна // Вчена рада. - 2009. - № 5-6. - С.74-76.

50. Рубінштейн А.Я. Культура і держава: новий погляд / А.Я. Рубінштейн // Обсерваторія культури. - 2008. - № 2. - С.42-50.

51. Саксин М.М. Облікова політика автономного установи / М.М. Саксин // Будинок культури. - 2008. - № 11. - С.42-50.

52. Сизова Е.А. Законопроект "Про автономні установи": конкретизація механізмів зміни організаційно-правової форми установ сфери культури / Е.А. Сизова // Довідник рук. установи культури. - 2006. - № 9. - С.15-20.

53. Сизова Е.А. Культура в новому - трирічному бюджеті: основні характеристики фінансування галузі в 2008-2010 рр. / Е.А. Сизова // Довідник рук. Установи культури. - 2007. - № 9. - С.10-21.

54. "Зміна типу установи на автономне - інноваційний підхід до розвитку ..." // Справ. рук. установи культури. - 2008. - № 1. - С.8-22.

55. Тихонова С.Н. Види діяльності автономного установи та її фінансування / С.М. Тихонова // Будинок культури. - 2009. - № 10. - С.28-34.

56. Харченко В. Навіщо нам автономія / В. Харченко // Клуб. - 2008. - № 1. - С.4-5.

57. Чеглакова С.Г. Щодо застосування спрощеної системи оподаткування в автономних установах / Г. Чеглакова, О.А. Золотова // Будинок культури. - 2008. - № 12. - С.21-30.

58. Шахновіч І.Б. Створення автономних установ в Новосибірській області / І.Б. Шахновіч // Будинок культури. - 2008. - № 10. - С.30-34.Скачати 149,93 Kb.


Автономне установа як нова форма економічної діяльності в соціально-культурній сфері (на прикладі Республіканської дитячо-юнацької бібліотеки)

Скачати 149,93 Kb.