Скачати 13,91 Kb.

АРТ-терапія як засіб розвитку соціальних навичок неповнолітніх
Дата конвертації25.10.2017
Розмір13,91 Kb.
ТипАрт-терапія, ізотерапія, кольоротерапія

Скачати 13,91 Kb.

Маргарита Приткова
АРТ-терапія як засіб розвитку соціальних навичок неповнолітніх

Арт-терапія - міждисциплінарний явище. Вона виникла на стику мистецтва і науки і увібрала в себе досягнення медицини, педагогіки, культурології, соціології та інших дисциплін. Її методи універсальні і можуть бути адаптовані до різних завдань, починаючи від рішення проблем соціальної та психологічної дезадаптації і закінчуючи розвитком людського потенціалу, підвищенням планки психічного і духовного здоров'я.

Використовують різні арт-техніки при роботі з дітьми для досягнення таких результатів:

розвиток творчих здібностей;

підвищення самооцінки і зростання самосвідомості;

розвиток емоційно-морального потенціалу;

формування вміння вирішувати внутрішні та групові проблеми;

формування вміння виражати емоції;

формування вміння вирішувати конфліктні ситуації, зняття напруги, релаксація;

розвиток комунікативних навичок, навичок соціальної підтримки і взаємної довіри.

Арт-терапія являє собою метод корекції та розвитку за допомогою творчості. Арт-терапевтична атмосфера сприяє розкриттю дитиною свого потенціалу.

Саме в дитинстві закладається фундамент творчої особистості, саме тоді закріплюються моральні норми поведінки в суспільстві, формується духовність.

І, як показує досвід, наявність творчих здібностей відіграє в житті людини важливу роль, починаючи від формування особистості і закінчуючи становленням фахівця, сім'янина, громадянина.

Опрацювання проблем за допомогою творчої діяльності є найбільш «екологічним» методом, оскільки, перебуваючи в творчому процесі, дитина отримує для себе таку необхідну можливість самовираження свого потенціалу, оптимізуються його емоційна сфера та поведінкові особливості.

- Розвивається дрібна моторика. Відомо: рука вчить мозок - чим вільніше дитина володіє пальцями, тим краще розвинене його мислення. Щоб дитина навчилася правильно тримати ручку, потрібна тренування, а для цього якнайкраще, підходить робота з дрібним матеріалом, який використовується на наших заняттях. Внаслідок цього розвивається дрібна моторика пальців рук у дітей.

- Розвивається творчість і уява. Зміст і методика проведення занять по продуктивної діяльності перш за все спрямовані на розвиток творчості у дітей. Для цього використовується художнє слово, а також музика.

- Створення емоційно - позитивного настрою у дітей. Нетрадиційні форми роботи доставляють дітям безліч позитивних емоцій. Навчившись виражати свої почуття на папері, дитина долає боязкість, страх перед тим, що у нього нічого не вийде. Він упевнений, що вийде, і вийде красиво.

Техніки зображення можуть сприяти ослабленню збудження надто емоційно розгальмованих дітей. Нетрадиційне малювання, наприклад, гра в плями, захоплює дітей, а чим сильніше дитина захоплена, тим більше він зосереджується. Таким чином, використання нетрадиційних технік зображення сприяє пізнавальної діяльності, корекції психічних процесів і особистісної сфери дошкільників в цілому.

Арт-терапія - це розвиток і гармонізація особистості, що допомагають при вирішенні будь-яких проблем.

Арт-терапевтичні заняття можна розглядати як одну з інноваційних форм роботи з дітьми.

Заняття малюванням дуже важливі при підготовці дитини до шкільного навчання, завдяки рисуночное діяльності діти вчаться утримувати певне положення корпусу, рук, нахил олівця, пензля, регулювати розмах, темп, силу натиску, укладатися в певний час, оцінювати роботу, доводити почате до кінця.

Діти повинні підвищити рівень творчих здібностей, усвідомити цінність власної особистості, підвищити впевненість в собі, знизити психоемоційне напруження, рівень агресивності, сформувати вміння ефективно спілкуватися з іншими.

Арт-терапія - це способи і технології реабілітації осіб засобами мистецтва та художньої діяльності. До засобів мистецтва відносяться: живопис, музика, літературні твори, театр і т. Д.

- арт-терапія є засобом переважно невербального спілкування. Це робить її особливо цінною для тих, хто недостатньо добре володіє мовою, не може у словесному описі своїх переживань; образотворча діяльність є потужним засобом зближення людей. Це особливо цінно в ситуаціях взаємного відчуження, при скруті в налагодженні контактів;

При використанні арт-терапії пропонуються різноманітні заняття художньо-прикладного характеру: малювання, ліплення, випалювання, вироби з тканини, хутра, природного матеріалу. При цьому спеціальна підготовка, талант виконавців і художні достоїнства робіт не такі значущі. Важливими є й сам процес творчості, і особливості внутрішнього світу людини.

Творчість, як відомо, саме по собі має цілющу силу.

Але зараз арт-терапія придбала педагогічне спрямування. Використання цього терміна не пов'язано буквально з лікуванням захворювання (як відомо «therapia» в перекладі з латинської означає лікування). Мається на увазі «соціальне лікування» особистості, зміна стереотипів її поведінки засобами художньої творчості. Педагогічна напрямок пов'язаний зі зміцненням психічного здоров'я дитини і виконує психогігієнічні (профілактичні) і корекційні функції.

Перевагою арт-терапії є «мова» візуальної та пластичної експресії. Згідно східної мудрості, «картина може висловити те, що не висловить і тисяча слів». Малюнок для дітей є не мистецтвом, а промовою. Їм властиве прагнення малювати. Це - своєрідне експериментування з художніми символами в якості заступників реальних об'єктів. За допомогою малювання реалізується потреба особистості в самовираженні.

Арт-терапевтичні заняття дозволяють вирішувати такі важливі педагогічні завдання.

Виховні. Взаємодія будується таким чином, щоб діти вчилися коректному спілкуванню, співпереживання, дбайливим взаєминам з однолітками і дорослими. Це сприяє моральному розвитку особистості, забезпечує орієнтацію в системі моральних норм, засвоєння етики поведінки. Відбувається більш глибоке розуміння себе, свого внутрішнього світу (думок, почуттів, бажань). Складаються відкриті, довірчі, доброзичливі відносини з педагогом.

Корекційні. Досить успішно коригується образ «Я», який раніше міг бути деформованим, поліпшується самооцінка, зникають неадекватні форми поведінки, налагоджуються способи взаємодії з іншими людьми. Хороші результати досягнуті в роботі з деякими відхиленнями у розвитку емоційно-вольової сфери особистості.

Психотерапевтичні. «Лікувальний» ефект досягається завдяки тому, що в процесі творчої діяльності створюється атмосфера емоційної теплоти, доброзичливості, емпатічним спілкування, визнання цінності особистості іншої людини, турбота про нього, його почуттях, переживаннях. Виникають відчуття психологічного комфорту, захищеності, радості, успіху. В результаті мобілізується цілющий потенціал емоцій.

Діагностичні. Арт-терапія дозволяє отримати відомості про розвиток і індивідуальні особливості дитини. Це коректний спосіб поспостерігати за ним в самостійної діяльності, краще пізнати його інтереси, цінності, побачити внутрішній світ, неповторність, особистісне своєрідність, а також виявити проблеми, що підлягають спеціальній корекції. В процесі занять легко виявляються характер міжособистісних відносин і реальний стан кожного в колективі, а також особливості сімейної ситуації. Арт-терапія виявляє і внутрішні, глибинні проблеми особистості. Володіючи багатосторонніми діагностичними можливостями, вона може бути віднесена до проективним тестів.

Розвиваючі. Завдяки використанню різних форм художньої експресії складаються умови, при яких кожна дитина переживає успіх в тій чи іншій діяльності, самостійно справляється з важкою ситуацією. Діти вчаться вербалізації емоційних переживань, відкритості в спілкуванні, спонтанності. В цілому відбувається особистісне зростання людини, знаходиться досвід нових форм діяльності, розвиваються здібності до творчості, саморегуляції почуттів і поведінки.

Форми арт-терапії різні при роботі з дітьми, підлітками та дорослими. І, тим не менш, можна говорити про двох основних варіантах арт-терапевтичної роботи - індивідуальної і групової арт-терапії. Перевага віддається груповим формам, так як дозволяє працювати з більш широким колом клієнтів. М. Лібман, наприклад, вказує, що групова арт-терапія:

- дозволяє розвивати цінні соціальні навички;

- пов'язана з наданням взаємної підтримки членам групи і дозволяє вирішувати спільні проблеми;

- дає можливість спостерігати результати своїх дій і їх вплив на оточуючих;

- дозволяє освоювати нові ролі, а також спостерігати, як модифікація рольової поведінки впливає на взаємини з оточуючими;

- підвищує самооцінку і веде до зміцнення особистої ідентичності;

- розвиває навички прийняття рішень.

Групова арт-терапія також передбачає особливу «демократичну» атмосферу, пов'язану з рівністю прав і відповідальності учасників груп. Вона у багатьох випадках вимагає певних комунікативних навичок і здатності адаптуватися до групових «норм».

Як тільки дитина бере в руки пензлик, пластилін або глину для ліплення, він вивільняє свою підсвідомість. У підсумку виходить зцілення через самовираження творчого потенціалу. Розглядаючи методи роботи з дітьми, арт-терапія є одним з найбільш дієвих способів. Цікавий і сам процес: розмазування, розбризкування, змішання, підбір або імпульсивна малювання фарбами - це буде красиво!

Арт-терапія - це спеціалізована форма психотерапії, заснована на мистецтві, в першу чергу образотворчої і творчої діяльності.

Арт-терапія не має ні обмежень, ні протипоказань, будучи безпечним методом зняття напруги. Це природний шлях зцілення, коли негативні емоції перетворюються в позитивні. Арт-терапевтичні заняття надають сил, впевненості, можуть допомогти знайти вихід зі складної ситуації. Використання художньої творчості надає допомогу в підвищенні самооцінки і адекватного прийняття себе в соціумі. У процесі творчості на поверхню виходять багато проблем, які були глибоко приховані і вирішуються вони безболісно.

Важко переоцінити важливість застосування прийомів арт-терапії Мистецтво саме по собі має цілющим дією.

Арт-терапія:

- Створює позитивний емоційний настрій.

- Дозволяє звернутися до тих реальних проблем або фантазіям, які з яких - небудь причин важко обговорювати вербально.

- Дає можливість на символічному рівні експериментувати з різними почуттями, досліджувати і виражати їх в соціально прийнятній формі. Робота над малюнками, картинками, скульптурами - безпечний спосіб розрядки руйнівних і саморуйнівну тенденцій (К. Рудестам). Дозволяє пропрацювати думки і емоції, які людина звикла придушувати.

Малювання пластиліном.

ПЛАСТІЛІНОГРАФІЯ на сьогоднішній день є популярним, м'яким і дуже ефективним методом у вирішенні проблем.

Дуже важливо відзначити, що дана методика впливу не має протипоказань і обмежень. Вона широко використовується в педагогіці, соціальній роботі та навіть бізнесі. Різноманітні прийоми пластілінографіі будь-якій людині дають можливість висловити свій внутрішній світ через мистецтво, вилити свої емоції в творчість. Важливо, що кожен з нас може самостійно, без допомоги фахівця, займатися пластілінограціей і арт-терапією в цілому. Вправи по пластілінограціі допомагають розслабитися, зняти напругу і відчувати себе вільніше.

Пластиліном можна створювати різні зображення. Це трудомістка техніка, вимагає від дитини посидючості і тривалого зосередження уваги.

Малювання пластиліном - це мистецтво на стику двох класичних образотворчих жанрів: «плоскою» живопису і об'ємного зображення, тобто скульптури. Пластилін - благодатний матеріал для художника, але, здається, ще недостатньо оцінений.

Малювання пластиліном є корисним заняттям. При цьому розвивається дрібна моторика рук, що допомагає добре підготуватися до школи. Адже під час відщипування і розмазування пластиліну по картону м'язи пальців рук добре напружуються. Крім того, це захоплює настільки, що допомагає створювати рельєфну картину.

В процесі гри діти не тільки пізнають світ, а й знайомляться з людською психологією, що відбувається завдяки спілкуванню і взаємодії.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що запропонована соціально педагогічна діяльність по корекції спілкування є ефективною.

Використана література:

Давидова Г. Н. "Пластілінографія для малюків"

Давидова Г. Н. "Нетрадиційні техніки малювання в дитячому садку частина I і II."

Жукова О. Г, Дьяченко І. І. «Чарівні долоньки», «Чарівні фарби».

Кисельова М. В. "Арт- терапія в роботі з дітьми

Ликова Є. "Образотворча діяльність в дитячому садку"

Фатєєва А. А. «Малюємо без пензлика».Скачати 13,91 Kb.


АРТ-терапія як засіб розвитку соціальних навичок неповнолітніх

Скачати 13,91 Kb.