• Глава 1. Теоретичні основи навчання дітей середнього дошкільного віку аплікації з паперу
 • 1.2. Предмет, зміст, завдання і методи естетичного
 • 1. 3. Аплікація з паперу як засіб естетичного виховання
 • Список літератури

 • Скачати 30,28 Kb.

  Аплікація з паперу як засіб естетичного виховання дітей середнього дошкільного віку
  Дата конвертації09.04.2017
  Розмір30,28 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 30,28 Kb.

  2

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  Глава 1. Теоретичні основи навчання дітей середнього дошкільного віку аплікації з паперу

  1.1 Сутність естетичного виховання

  1.2 Предмет, зміст, завдання і методи естетичного виховання

  1.3 Аплікація з паперу як засіб естетичного виховання дітей середнього дошкільного віку

  ВИСНОВОК

  Список літератури

  ВСТУП

  В останні роки зросла увага до проблем теорії і практики естетичного виховання як найважливішого засобу формування ставлення до дійсності, засобу морального і розумового виховання, як засобу формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості.

  Р.Тагор говорив: «Не можна ростити повноцінну людину без виховання в ньому почуття прекрасного ...», в цих словах просто і ясно виражена думка про нерозривності морального і естетичного виховання, про зв'язок між естетичними ідеалами і розумінням краси як міри всіх речей .. .

  Проблема естетичного виховання викликає інтерес у фахівців різних галузей: вихователів, педагогів, психологів. Адже глибокі естетичні почуття, здатність сприймати прекрасне в навколишній дійсності та в мистецтві - важлива умова духовного життя людини.

  Особливостями естетичного сприйняття дітьми прекрасного, зокрема природи, займалися також фахівці з дошкільного виховання (Л. Шлегер, В. Шмідт, Д. Лазуткіна, Е. Тихеева, Р. Орлова, А. Суровцева) і діячі загальної психології, педагогіки, фізіології ( С. Шацький, П. Блонський, Е. Архін, К. Корнілов та ін.).

  В даний час висока соціальна значимість теми змушує по-іншому поглянути на питання виховання і навчання в дитячому садку, на актуальність і необхідність складання розвиваючих занять з естетичного виховання.

  Актуальність обраної теми визначається тим, що для ефективного здійснення роботи по естетичному вихованню дітей середнього дошкільного віку шляхом аплікації з паперу необхідно розробити комплекс занять, спрямований на виховання, «уточнення» почуттів маленької людини, розвиток здатності розрізняти відтінки кольору та звуку, відчуття єдності з природою . У заняттях слід використовувати поєднання передачі нової інформації з її використанням, закріпленням в практичної діяльності.

  Оскільки дана проблема актуальна, темою даної курсової роботи є «Аплікація з паперу на заняттях з дітьми середнього дошкільного віку».

  Предмет - процес здійснення естетичного виховання дітей середнього дошкільного віку на заняттях з аплікації.

  Об'єкт - естетичне виховання дітей середнього дошкільного віку за допомогою аплікації.

  Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити найбільш ефективні шляхи і методи естетичного виховання дітей середнього дошкільного віку за допомогою аплікації.

  Гіпотеза - ми припускаємо, що заняття аплікацією будуть успішні за таких умов:

  - якщо будуть відповідні матеріали;

  - якщо вихователь буде добре підготовлений;

  - якщо буде сприятлива психологічна обстановка;

  - якщо у дітей буде відповідна мотивація.

  Виходячи з поставленої мети, необхідно вирішити такі завдання:

  -Розкрити сутність і зміст занять з аплікації з дітьми середнього дошкільного віку;

  - впровадити засоби і способи розвитку у дітей знань, умінь і навичок, необхідних на заняттях з аплікації з паперу;

  - вивчити роль мотиву в естетичному вихованні дітей середнього дошкільного віку

  Глава 1. Теоретичні основи навчання дітей середнього дошкільного віку аплікації з паперу

  1. 1. Сутність естетичного виховання

  Ідеї ​​естетичного виховання зародилися в далекій давнині.

  Уявлення про сутність естетичного виховання, його завдання, цілі змінювалися, починаючи з часів Платона і Аристотеля аж до наших днів. Ці зміни в поглядах були обумовлені розвитком естетики як науки і розумінням сутності її предмета. Термін "естетика" походить від грецького "aisteticos" (сприймалася почуттям). Філософи-матеріалісти (Д. Дідро і Н. Г. Чернишевський) вважали, що об'єктом естетики як науки є прекрасне. Ця категорія і лягла в основу системи естетичного виховання.

  У короткому словнику по естетиці естетичне виховання визначається як "система заходів, спрямованих на вироблення і вдосконалення в людині здатності сприймати, правильно розуміти, цінувати і створювати прекрасне і піднесене в житті і мистецтві" (11; 451). В обох визначеннях мова йде про те, що естетичне виховання має виробляти й удосконалювати в людині здатність сприймати прекрасне в мистецтві і в житті, правильно розуміти і оцінювати його. У першому визначенні, на жаль, пропустили діяльна чи творча сторона естетичного виховання, а в другому визначенні підкреслюється, що естетичне виховання не повинне обмежуватися тільки споглядальної завданням, він повинен також формувати здатність створювати прекрасне в мистецтві і житті.

  Д.Б. Лихачов у своїй книзі "Теорія естетичного виховання школярів" спирається на визначення, дане К. Марксом: "Естетичне виховання - цілеспрямований процес формування творчо активної особистості дитини, здатного сприймати й оцінювати прекрасне, трагічне, комічне, потворне в житті і мистецтві, жити і творити "за законами краси" (17; 51). Автор підкреслює провідну роль цілеспрямованого педагогічного впливу в естетичному становленні дитини. Наприклад, розвиток у дитини естетичного ставлення до действит ельності і мистецтва, як і розвиток його інтелекту, можливо як некерований, стихійний і спонтанний процес. Спілкуючись з естетичними явищами життя і мистецтва, дитина, так чи інакше, естетично розвивається. Але при цьому дитиною не усвідомлюється естетична сутність предметів, а розвиток найчастіше обумовлено прагненням до розваги, до того ж без втручання ззовні в дитини можуть скластися невірні уявлення про життя, цінності, ідеали. Б.Т Лихачов, також як і багато інших педагогів і психологи, вважає, що тільки целенаправ ленное педагогічне естетико-виховний вплив, залучення дітей у різноманітну художню творчу діяльність здатні розвинути їх сенсорну сферу, забезпечити глибоке розуміння естетичних явищ, підняти до розуміння справжнього мистецтва, краси дійсності і прекрасного в людській особистості (17; 42).

  Існує безліч визначень поняття "естетичне виховання", але, розглянувши лише деякі з них, уже можна виділити основні положення, що говорять про його сутність.

  По-перше, це процес цілеспрямованого впливу.

  По-друге, це формування здатності сприймати і бачити красу в мистецтві і житті, оцінювати її.

  По-третє, завдання естетичного виховання формування естетичних смаків і ідеалів особистості.

  По-четверте, - розвиток здатності до самостійної творчості і створення прекрасного.

  Крім формування естетичного ставлення дітей до дійсності і мистецтва, естетичне виховання паралельно вносить вклад і у всебічний розвиток. Естетичне виховання сприяє формуванню моральності людини, розширює його пізнання про світ, суспільство і природу. Різноманітні творчі заняття дітей сприяють розвитку їх мислення і уяви, волі, наполегливості, організованості, дисциплінованості. Таким чином, найбільш вдало, на наш погляд, відбив мета естетичного виховання Рукавіцина М.М., який вважає: "Кінцева мета (естетичного виховання) - гармонійна особистість, всебічно розвинена людина ... освічений, прогресивний, високоморальний, що володіє умінням трудитися, бажанням творити , що розуміє красу життя і красу мистецтва "(18; 142). Ця мета також відображає і особливість естетичного виховання, як частини всього педагогічного процесу.

  1.2. Предмет, зміст, завдання і методи естетичного

  виховання

  Педагогіка визначає естетичне виховання як розвиток здатності сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в житті і в мистецтві, як виховання прагнення самому брати участь в перетворенні навколишнього світу за законами краси, як долучення до художньої діяльності і розвиток творчих здібностей.

  Естетичне виховання - процес залучення людини до всього прекрасного, що є в нашому житті, природі, мистецтві. Це формування у людини піднесених почуттів і поведінки. Естетичне виховання тісно пов'язане з моральним, але у нього є і своя специфіка - це залучення до мистецтва.

  Естетичне виховання включає:

  - знання законів, за якими створюються твори мистецтва;

  - виховання в людині бажання пізнати світ прекрасного;

  - розвиток творчих здібностей.

  Значення естетичного виховання полягає в тому, що воно робить людину шляхетніше, формує позитивні моральні почуття, прикрашає життя.

  У дошкільному вихованні ми залучаємо дітей до прекрасного, але треба розуміти, що дитина не може до кінця зрозуміти, де істина прекрасного, а де підробка.

  Дорослим необхідно знати особливості естетичного виховання:

  - розповідаючи про прекрасне, вихователь акцентує увагу на почуттях, а не на змісті.

  - естетичне почуття вихователь пов'язує з сенсорним розвитком, тому що краса всіх предметів в єдності форми, кольору, величини, лінії і звуків. Отже, треба організовувати дидактичні ігри по сенсорному вихованню дітей.

  - дитина подражателен, тому вихователь повинен давати тільки позитивні приклади для наслідування.

  Існує кілька програм виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку, серед них виділяють такі програми: «Дитинство», «Веселка», «Розвиток». Ці сучасні програми надають рекомендації з організації занять аплікацією дітей середнього дошкільного віку. Методичне забезпечення багатьох програм нового покоління просто унікально - це і бібліотека програми «Дитинство», і комплект навчально-наочних посібників до програми «Веселка», пакет методичних посібників до програми «Розвиток». Як правило, вони вирішують одні й ті ж завдання по даному напрямку, відповідають стандарту дошкільної освіти, проте по застосовуваних методологічним підходам мають свої специфічні відмінності.

  Завдання естетичного виховання за програмою «Дитинство» (під редакцією Логінової, Бабаєвої):

  1. Виховувати у дітей бажання пізнати світ прекрасного. Виховувати художній смак, тобто радувати не тільки яскравого, помітного, але вміти давати оцінку, висловлювати свою думку.

  2.Виховувати естетику поведінки.

  3. Розвивати художня творчість в дітях: вміти співати, ліпити, читати вірші і т.д.

  У образотворчої діяльності діти набувають навичок вміння спостерігати за явищами і предметами навколишнього світу. Діти також вчаться розглядати твори образотворчого мистецтва і аналізувати їх зміст і виражальні засоби (композиція, колорит і ін.), Розрізняти жанри.

  Естетичне виховання містить розділ про природу. Дітям середнього дошкільного віку необхідно спостерігати й відзначати красу лісів, полів, садів, помічати красу окремих явищ та об'єктів природи: темні хмари, яскраві зірки, сріблясті рибки, різнобарвні камінці в акваріумі і т.д .; розглядати візерунки морозу на вікнах, сніжинки, помічати блиск снігу; відрізняти і зіставляти форми квітів і листя, помічати відносну величину і забарвлення, форми предметів; сприймати красу звуків у природі: шум вітру, шелест листя, дзвін весняної капели, спів птахів; розрізняти й уміти зіставляти найхарактерніші риси сезонних змін у природі (фарби, запахи, звуки); помічати, як перетворюється природа в результаті праці людини (посадка дерев, квітів). Діти поступово повинні проявляти творчу фантазію і самостійність, споруджуючи споруди зі снігу, складаючи букети квітів, спостерігаючи явища природи під час прогулянки, за власною ініціативою згадати й проспівати відповідну пісню, прочитати вірш, придумати, як використовувати природний матеріал.

  Естетичне виховання - це формування в людині естетичного ставлення до дійсності і активізації його творчої діяльності за законами краси.

  Специфічне зміст естетичного виховання можна визначити як цілеспрямований, організований і контрольований педагогічний процес формування в особистості естетичного ставлення до дійсності і естетичної діяльності. Естетичне виховання саме по собі здійснюється лише в тісній єдності з усіма іншими видами виховання.

  В сучасних умовах в дитячому саду висуваються такі завдання естетичного виховання:

  1.Сістематіческі розвивати сприйняття прекрасного, естетичні почуття, уявлення дітей. Всі види мистецтва, природи і побут сприяють цьому, викликають безпосередню емоційну чуйність, радість, хвилювання, захоплення, захопленість.

  2.Пріобщать дітей до діяльності в галузі мистецтва, виховуючи у них потребу і звичку посильно вносити елементи прекрасного в побут, природу, суспільні відносини.

  3.Форміровать основи естетичного смаку дітей та здатність

  самостійно оцінювати твори мистецтва і явища життя.

  4.Развівать художньо-творчі здібності дітей.

  Основне завдання естетичного виховання полягає у формуванні творчого ставлення до дійсності. Розвиток естетичного сприйняття, естетичних і художніх здібностей, естетичної та художньої діяльності спирається на сучасний розвиток сенсорних систем, діяльність різних аналізаторів, що забезпечують необхідну точність і точність дифференцировок.

  Рішення задач естетичного виховання тісно пов'язане з формуванням у дітей таких якостей, як ініціативність, вміння передбачати певні результати, прагнути до них, вміння мріяти.

  1. 3. Аплікація з паперу як засіб естетичного виховання

  дітей середнього дошкільного віку

  Згідно загальноприйнятим визначенням, аплікація (від лат. Applicatio - прикладання), спосіб створення орнаментів, зображень шляхом нашивання, наклеювання на тканину, папір і т. П. Різнокольорових клаптиків будь-якого матеріалу (тканина, папір, хутро, соломка і т. П .) іншого кольору або вичинки, а також орнамент, зображення, створені у такий спосіб, який придає їм особливу рельєфність.

  Захоплення аплікацією допомагає розвинути спостережливість, передбачає різні знання. Адже для того, щоб зробити, наприклад, пташку або тварина в техніці аплікації необхідно знати їх форму, повадки і манеру рухатися, інакше собака не буде схожа на собаку, а горобець на горобця. Якщо цього не зробити, то, швидше за все, робота не дасть бажаного результату стане чисто технічним повторенням рухів педагога. Крім того, необхідно бачити і відчувати об'єкт, який ви хочете зробити.

  В системі по естетичному вихованню дітей середнього дошкільного віку велике місце має бути відведено аплікації. Вона краще, ніж щось збагачує психіку дитини, удосконалює його органи чуття і естетичний смак. За допомогою аплікації у дитини відбувається формування любові до природи, вміння відчувати її красу і захоплюватися нею має величезне значення не тільки для естетичного розвитку дітей, а й для морального виховання, зокрема, для пробудження у дошкільнят патріотичних почуттів, чуйності до навколишнього, потреби до праці , сприяє фізичний гарт, а так само розширенню розумового кругозору.

  Аплікація - це вид образотворчої діяльності, основне призначення якої - образне відображення дійсності. Аплікація - одна з найцікавіших для дітей дошкільного віку.

  Аплікація - це специфічне образне пізнання дійсності. Як будь-яка пізнавальна діяльність має велике значення для розумового виховання дітей.

  Оволодіння умінням зображувати неможливе без цілеспрямованого зорового сприйняття - спостереження. Для того щоб намалювати, вирізати, а потім наклеїти який-небудь предмет, треба попередньо добре з ним ознайомитися, запам'ятати його форму, величину, колір, конструкцію розташування частин.

  Для розумового розвитку дітей має велике значення поступове розширення запасу знань на основі уявлень про різноманітність форм просторового розташування предметів навколишнього світу, різних величинах, різноманітті відтінків кольорів.

  При організації сприйняття предметів і явищ важливо звертати увагу дітей на мінливість форм, величин (дитина і дорослий), квітів (рослини в різні пори року), різний просторове розташування предметів і частин (птах сидить, літає, клює зерна, рибка плаває в різних напрямках і т.д.); деталі конструкцій також можуть бути розташовані по-різному.

  Займаючись аплікацією, діти знайомляться з матеріалами (папір, фарби, глина, крейда тощо.), З їх властивостями, виразними можливостями, набувають навичок роботи.

  Розрізняють такі види аплікації в дитячому садку:

  1. За змістом:

  -предметная;

  -сюжетная;

  - декоративна.

  2. За кількістю використовуваних кольорів:

  - Силуетна (монохромна);

  - кольорова (поліхромна).

  3. За формою:

  - геометрична;

  - Чи не геометрична.

  4. За способом виготовлення деталей:

  - різана;

  - рвана.

  5. За кількістю деталей:

  - ціла Силуетна;

  - роздрібнена на частини;

  - мозаїка.

  6. За способом кріплення деталей:

  - одношарова;

  - багатошарова.

  Навчання аплікації без формування таких розумових операцій, як аналіз, порівняння, синтез, узагальнення - неможливо.

  Здатність аналізу розвивається від більш загального і грубого розрізнення до більш тонкого. Пізнання предметів і їх властивостей, що купується дієвим шляхом, закріплюється у свідомості.

  На заняттях з аплікації розвивається мова дітей: засвоєння і назва форм, кольорів і їх відтінків, просторових позначень сприяє збагаченню словника; висловлювання в процесі спостережень за предметами, при обстеженні предметів, будівель, а також при розгляданні ілюстрацій, репродукцій з картин художників позитивно впливають на розширення словникового запасу і формування зв'язного мовлення.

  Структура заняття по аплікації є:

  -Вступна частина. Необхідно викликати інтерес дітей до процесу, використовуючи загадки, вірші, художні слова. Саме у вступній частині відбувається мотивація дітей.

  - Основна частина (практична). Саме в практичної частини заняття відбувається розвиток сприйняття кольору, форми, величини, простору, часу; розвиток основних властивостей уваги, збільшення обсягу пам'яті; розвиток наочних форм мислення і формування логічного мислення; формування розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації, аналогії); розвиток творчих здібностей дитини, уяви, гнучкого, нестандартного мислення; розвиток мови, поповнення, уточнення і активізація словникового запасу; розвиток дрібної моторики руки, підготовка руки до письма; розвиток комунікативних здібностей та навичок контролю поведінки; формування позитивної самооцінки, впевненості в собі.

  - Заключна частина. Відбувається порівняння робіт, похвала.

  Як зазначають психологи, для здійснення різних видів діяльності, розумового розвитку дітей велике значення мають ті якості, навички, вміння, які вони набувають в процесі малювання, аплікації і конструювання.

  Аплікація тісно пов'язана з сенсорним вихованням.

  Формування уявлень про предмети вимагає засвоєння знань про їх властивості і якості, формі, кольорі, величині, положенні в просторі. Діти визначають і називають ці властивості, порівнюють предмети, знаходять схожість і відмінності, тобто роблять розумові дії.

  Розвитку сенсорного сприйняття сприяє операції по обробки паперу:

  - згинання;

  -резанье;

  - розривання і обривання;

  - наклеювання.

  Таким чином, аплікація сприяє сенсорному вихованню та розвитку наочно-образного мислення.

  Для того щоб створити аплікацію дитині необхідно зробити розмітку. Розрізняють такі види розмітки на папери:

  - на око;

  - за трафаретом;

  - за шаблоном;

  - на просвіт;

  - через копіювальний папір;

  - згинанням.

  Значення занять аплікацією для морального виховання полягає також в тому, що в процесі цих занять у дітей виховуються морально-вольові якості: потреба і вміння доводити почате до кінця, зосереджено й цілеспрямовано займатися, допомагати товаришеві, долати труднощі і т.п.

  Образотворча діяльність повинна бути використана для виховання у дітей доброти, справедливості, для поглиблення тих благородних почуттів, які виникають у них.

  Для створення аплікації необхідно докласти зусиль, здійснити трудові дії, оволодіти певними вміннями. Образотворча діяльність дошкільників вчить їх долати труднощі, виявляти трудові зусилля, опановувати трудовими навичками. Спочатку у дітей виникає інтерес до руху олівця або пензля, до слідів що залишаються ними на папері; поступово з'являються нові мотиви творчості - бажання отримати результат, створити певне зображення.

  Дошкільнята опановують багатьма практичними навичками, які пізніше будуть потрібні для виконання найрізноманітніших робіт, набувають ручну умілість, яка дозволить їм почувати себе самостійними.

  Освоєння трудових умінь і навичок пов'язане з розвитком таких вольових якостей особистості, як увага, завзятість, витримка.У дітей виховуються вміння працювати, домагатися бажаного результату. Формуванню працьовитості, навичок самообслуговування сприяє участь хлопців у підготовці до занять та прибирання робочих місць.

  Основне значення образотворчої діяльності полягає в тому, що вона є засобом естетичного виховання.

  В процесі аплікації створюються сприятливі умови для розвитку естетичного сприйняття і емоцій, які поступово переходять в естетичні почуття, сприяють формуванню естетичного ставлення до дійсності.

  Безпосереднє естетичне почуття, яке виникає при сприйнятті гарного предмета, включає різні складові елементи: почуття кольору, почуття пропорції, почуття форми, почуття ритму.

  Для естетичного виховання дітей і для розвитку їх образотворчих здібностей велике значення має знайомство з творами образотворчого мистецтва. Яскравість, виразність образів в картинках, скульптурі, архітектурі та творах прикладного мистецтва викликають естетичні переживання, допомагають глибше і повніше сприймати явища життя і знаходити образні вираження своїх вражень в малюнку, ліпленні, аплікації. Поступово у дітей розвивається художній смак.

  Головне завдання в естетичному розвитку за допомогою аплікації - це пробудження у дітей емоційного ставлення до природи. Емоційне ставлення до природи допомагає зробити людину вище, багатшими, уважніше.

  Природа є одним з факторів, що впливають на розвиток і формування естетичних почуттів, вона невичерпне джерело естетичних вражень і емоційного впливу на людину. У житті людей природа займає значне місце, сприяє формуванню і розвитку естетичних почуттів і смаків.

  Любов до рідної природи виховується з раннього віку. «Саме в цей час необхідно прищеплювати дітям любов до краси, гармонії, доцільності, єдності, які панують в ній».

  Естетичні почуття тісно пов'язані з моральними. Любов до Батьківщини - це складне моральне почуття, яке органічно пов'язане з естетичними почуттями, викликуваними спілкування з природою.

  У роботі з естетичного виховання засобами природи з дітьми середнього дошкільного віку вихователь повинен добре знати особливості цього віку.

  У дітей цього віку спостерігається велике прагнення до самостійності, незалежності. Вони всі хочуть побачити, все відкрити самі.

  Виховання - це організація діяльності дитини, в якій важливу роль відіграє організація відносин. Що ж означає організувати діяльність дитини? Поняття діяльності - складне поняття: будь-яка діяльність збуджується потребою, має мотив (більш-менш усвідомлену спонукальну причину) і мета - те, заради чого відбувається дія.

  Таким чином, організовуючи діяльність дитини, тобто виховуючи його, потрібно опору у відповідній потреби, спонукати до потрібної мотивації і залучити до певної мети. Потреби, мотиви і цілі - основа наших відносин і наших почуттів.

  Тільки організувавши потреби, мотиви і цілі діяльності свого дитини відповідної тієї завданню, яку ви ставите вчених, можна виховати бажану якість його особистості. А організувати можливо знов-таки лише діяльності.

  У роботі з естетичного виховання важливо знати і враховувати не тільки спрямованість інтересів, а й особливості цього сприйняття (естетичного): сприймаючи явище навколишньої дійсності, людина керується не тільки пізнавальними і моральними критеріями, а й естетичними принципами.

  Естетичне сприйняття - це здатність створювати або відтворювати і емоційно забарвлювати цілісні образи під впливом реальних предметів та мистецьких творів.

  Зміст і багатство почуттів, виражених за допомогою аплікації, знаходяться в прямій залежності від характеру сприйняття. Відповідно до віку естетичне сприйняття має свої особливості, зумовлені запасом уявлень і обсягом життєвого досвіду дітей.

  Діти середнього дошкільного віку, як правило, не можуть правильно оцінювати картину баченого в цілому. У них ще немає здатність об'єднувати, синтезувати окремі сприйняття в загальні враження.

  Здатність помітити, виділити гарне розвивається поступово. Але якщо розвиток відбувається стихійно, без цілеспрямованого впливу дитячого саду і сім'ї, то воно може затриматися. Тому вихователь повинен спрямовувати естетичне виховання своїх вихованців, щоб вони на все життя залишилися глухими і сліпі до краси природи.

  В.А.Сухомлинский говорив: «Добрий не звалюється з неба. Його треба виховувати ».

  Так, доброта по сьогодні стає в ряд з такими якостями, як мужність і хоробрість. А для доброти потрібно чимале мужність і хоробрість. Для доброї справи часто потрібно наступити «на горло власній пісні», і це вимагає набагато більшої мужності, ніж «наступити на горло» чужій пісні.

  Необхідно навчати дітей доброті через співпереживання всьому живому. Бути добрими - значить, вміти співпереживати, тобто вміти розуміти іншого, серцево співчувати йому і прагнути допомогти. Співпереживання потрібно вчити також вдумливо, дбайливо, обережно, як вчать робити дітей перші кроки.

  ВИСНОВОК

  Аналіз теоретичної та методичної літератури з проблеми естетичного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами аплікації дозволяє зробити наступні висновки:

  1.Естетіческое виховання - формування в людині естетичного ставлення до дійсності і активізації його творчої діяльності за законами краси.

  2.Апплікація - один з важливих факторів естетичного розвитку особистості.

  З.В основі методики естетичного виховання повинна лежати спільна діяльність педагога і дитини в розвитку в нього творчих здібностей до сприйняття краси навколишнього світу.

  4.Естетіческая установка домінує в дитячій душі. Дитинство заповнене іграми, психологія яких близька психології естетичної життя.

  Список літератури

  Б.П. Нікітін. Розвиваючі ігри. - 5-е изд. доп. - М .: Знание, 2004.

  Димитр Павлов. Методичні розробки по використанню аплікації в освіті. - Челябінськ: Челябінський обласний інститут удосконалення вчителів, 1992.

  А. Зарецький, А. Труханів, Л. Зарицька. Енциклопедія професора Фортрана.

  З. М. Бугуславская, Е.О. Смирнова. Розвиваючі ігри для дітей середнього дошкільного віку.

  З.А. Михайлова. Ігрові цікаві завдання для дошкільнят. Книга для вихователя дитячого садка. - М .: Просвещение, 1990..

  Т.І. Єрофєєва, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова. Математика для дошкільнят. Книга для вихователя дитячого садка. - М .: Просвещение, 1992

  Березина В. Г., Викентьев І. Л., Модестов С. Ю. Дитинство творчої особистості. - СПб .: Видавництво Буковського, 1994. - 60 с.

  Безугла Т. І. Система комплексної оцінки психосоціальних характеристик дошкільника. - Калінінград, 1998. - 93 с.

  Багатий В., Нюкалов В. Розвивати творче мислення (ТРВЗ у дитячому садку). // Дошкільне виховання. - 1994. - № 1. - С. 17-19.

  Венгер Н. Ю. Шлях до розвитку творчості. // Дошкільне виховання. - 1982. - № 11. - С. 32-38.

  Венгер А. Л., Цукерман Г. А. Схема індивідуального обстеження дітей дошкільного віку. - Томськ: Пеленг, 1993. - 563 с.

  Веракса Н. Е. Діалектичне мислення і творчість. // Питання психології. - 1990. - № 4. - С. 5-9.

  Виготський Л. Н. Уява і творчість в дошкільному віці. - СПб .: Союз, 1997. - 92 с.

  Виготський Л. С. Педагогічна психологія. - М .: Педагогіка - Прес, 1996. - 536 с.

  Виготський Л. С. Розвиток вищих психічних функцій. - М., 1982. - 536 с.

  Годфруа Ж. Психологія, вид. в 2 т., том 1. - М .: Світ, 1992. - С. 435-442.

  Лихачов Д. «Теорія естетичного виховання школярів» - М.: Педагогіка - 2002 с.183

  Руковіцин М.М. «Естетичне виховання дітей» - М .: Знание - 2002 с.432
  Скачати 30,28 Kb.


  Аплікація з паперу як засіб естетичного виховання дітей середнього дошкільного віку

  Скачати 30,28 Kb.