Аналіз виховно-освітньої діяльності
Дата конвертації14.01.2020
Розмір39,8 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Тетяна Єрьоміна
Аналіз виховно-освітньої діяльності

Аналіз воспитательно- освітньої діяльності

1. Коротка інформація про ДОУ:

У МБДОУ д / с «Посмішка» функціонувало 7 груп: 1-а молодша група № 1 «Зірочка», 1-ша молодша група №2 «Бджілки», 2 - а молодша група «Сонечко», середня група №1 «Дельфінятка», середня група № 2 «Крапельки», старша група «Подсолнушки», підготовча до школи група «Веселка». У вересні 2012 року було відкрито 2 дошкільні групи Порядок комплектування груп формувався відповідно до віку дітей. Кількість груп визначалося в залежності від санітарних норм і умов освітнього та виховного процесів. Середня відвідуваність ДОУ за рік склала 202 людини

2. Характеристика педагогічних кадрів:

Педагогічними кадрами ДНЗ укомплектовано повністю.

Всього в ДНЗ 21 педагогічних працівників. З них мають стаж:

Від 20 років і вище років - 8 педагогів

від 10 до 20 років - 4 педагога

від 5 до 10 років - 7 педагога

від 1 до 5 років - 2 педагога

• Вищу освіту мають - 9 осіб.

• Середньо - спеціальна освіта - 10 осіб

• Загальна середня освіта - 2 педагога.

3. Аналіз методичної роботи

Методична робота в ДОУ - це основний шлях вдосконалення професійної майстерності педагогів, розвитку творчого потенціалу всього колективу, підвищення якості та ефективності виховно -освітній процесу. Успіх роботи дошкільного закладу багато в чому залежить від якості методичної роботи з педагогами.

Мета методичної роботи - забезпечення якості освіти, модернізація виховно -освітній процесу.

завдання:

1. Удосконалення педагогічної майстерності.

2. Розвиток професійної компетентності учасників навчально-виховного процесу.

3. Формування потреби педагогів у самоосвіті.

Мета діяльності ДНЗ в - навчальному році:

створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитини дошкільного дитинства, забезпечення всебічного розвитку психічних і фізичних якостей відповідно до вікових та індивідуальних особливостей.

завдання:

1. Продовжити роботу з пріоритетних напрямів:

1.1. Забезпечення здоров'я та здорового способу життя;

1.2. Створення умов для забезпечення рівних стартових можливостей для кожної дитини при переході в школу.

2. Підвищити якість дошкільної освіти через:

2.1. Удосконалення рівня професійної компетенції педагогів в питаннях мовленнєвого розвитку дошкільників:

2.2. Здійснення тематичного контролю стану роботи:

- по організації виховно-оздоровчої роботи в групах,

- по організації пізнавально-мовленнєвої діяльності дітей.

2.3. Використання в роботі з дітьми проектно-дослідницької діяльності.

2.4. Відкрити групи для дітей у віці від 2 до 3 років;

2.5. Розробити робочу освітню програму для дітей у віці від 2 до 6 років.

Методична робота, яка здійснюється протягом навчального року, органічно поєднувалася з повсякденною практикою педагогів. Однією з головних завдань в діяльності методичної служби стало надання реальної, дієвої допомоги всім членам колективу.

Форми методичної роботи:

традиційні:

тематичні педради;

проблемні семінари;

семінари-практикуми;

дні відкритих дверей;

підвищення кваліфікації;

робота педагогів над темами самоосвіти;

відкриті заходи і їх аналіз;

участь в конкурсах;

організація курсової та консультативної підготовки педагогів.

інноваційні:

«Методичне портфоліо педагогів»;

майстер - класи;

проектна діяльність;

У цьому навчальному році 6 педагогів пройшли атестацію на відповідність займаній посаді, 1 педагог - перша кваліфікаційна категорія. За результатами тестування і представлених конспектів занять набрали найбільшу кількість балів серед педагогів Алтайського краю.

Вищою формою методичної роботи є педагогічна рада. В ДНЗ проводяться педагогічні ради, які включають теоретичний матеріал (доповіді, повідомлення, аналітичний матеріал (аналіз стану роботи за напрямками, підсумки

діагностики і моніторингу, рефлексивні тренінги для педагогів (вироблення методичних рекомендацій).

Були підготовлені і проведені педагогічні ради:

«Аплікація як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку», «Сучасні проблеми взаємодії дитячого садка і сім'ї», «ФГТ про використання інтегрованого підходу до освіти дітей дошкільного віку», установчий і підсумковий.

Всі педагогічні педради проведені на високому методичному рівні.

Активно педагоги брали участь у роботі районного методичного об'едіненпія

- відвідували районні методичні семінари вихователів: «Від щастя ключі в родині шукай» МБДОУ д / с «Казка» с. Павловська, «Здоров'я сім'ї в твоїх руках ...» МБДОУ д / с «Чебурашка» с. Черемних, «Моя сім'я і Батьківщина моя - дорожче за всіх на світі для мене» МБДОУ д \ с «Вогник» с. Павловська, «Російська хата» МБДОУ д / с «Зірочка» п. Прутськой;

- брали участь в роботі регіональної методичної школи для педагогів, що реалізують основну загальноосвітню програму дошкільної освіти в м Барнаул

- провели на базі МБДОУ д / с «Посмішка» районний семінар - практикум «Самореалізація дітей дошкільного віку через різні види театральної діяльності», а також семінар для старших вихователів «Система контролю в ДНЗ як необхідна умова професійної та особистісної підтримки педагогів»;

Наступною формою підвищення педагогічної рівня педагогів є консультації.

Потрібно відзначити, що в цьому навчальному році розширилося коло тематики консультацій, особливо вихователів цікавило питання ФГТ, написання освітньої програми, календарно-тематичне планування.

Відкриті перегляди занять. Вони дозволяють всім побачити, як працюють колеги, використовувати їх позитивний досвід, усвідомити свої недоліки. Крім того, педагоги вчаться аналізувати особливості навчально-виховного процесу в цілому, а також занять або дозвільної діяльності в групі, що дозволяє самим педагогам, включатися в процес управління якістю освіти.

Для виявлення проблем, в роботі вихователів і фахівців, і своєчасної корекції виховно -освітній роботи в ДОУ методичною службою використовувалися різні види контролю.

Були здійснені:

оглядовий контроль «Готовність груп ДНЗ до нового навчального року»;

тематичний, відповідно до річних завданнями;

оперативний, «Адаптація до ДНЗ в перших молодших групах»

попереджувальний «Організація роботи по здоровьесбереженія в ДОУ»;

фронтальний, «Готовність дітей підготовчої до школи групи до навчання в школі

Для кожного виду контролю старшими вихователями збиралася і аналізувалася різноманітна інформація, за результатами контролю складалася довідка, вироблялися рекомендації, визначалися шляхи виправлення недоліків; виконання рекомендацій перевірялося.

Зміцнення співпраці дитячого садка і школи, як однієї з умов забезпечення наступності дошкільної та початкової шкільної навчання. Для реалізації цього завдання, відповідно до складеного плану, була проведена наступна робота:

Пройшла зустріч старшого вихователя Расторгуєва Про. А. з учителями початкових класів з питань вивчення особливостей учнів перших класів з урахуванням рекомендацій вихователів дитячого садка, медичного працівника та психолога, щодо коригування програми.

Була проведена зустріч вихователів і вчителів на тему «Розвиток і виховання дошкільників в Освітньої системі» (круглий стіл).

Організовано зустріч фахівців школи з батьками майбутніх першокласників «Як підготувати дитину до школи?»

Протягом року відвідувалися заняття, свята, методичні заходи в дитячому садку педагогами школи.

Відкриті заняття в підготовчій групі для педагогів школи.

Були організовані індивідуальні консультації для майбутніх

першокласників та їхніх батьків із залученням психолога, логопеда, учителя.

Створено банк методичних матеріалів з проблеми наступності в роботі ДНЗ і школи, по адаптації першокласників до школи.

У дитячому садку йде постійний пошук шляхів роботи методичної служби в інноваційному режимі, рішення різних проблем. Педагогами нагромаджено певний позитивний досвід з таких проблем, як моральне, правове виховання дошкільнят, оздоровча розвиваюча робота з дітьми, робота з батьками в інноваційному режимі, роль дидактичної гри виховному процесі та ін.

Показником професіоналізму наших педагогів є участь в конкурсах різного рівня. У 2010-2011 навчальному році в конкурсах взяли участь такі педагоги:

- вихователь Рябова М. А. брала участь в районному конкурсі «Вихователь року - 2012», за підсумками конкурсу посіла друге місце.

Підсумком роботи всього педагогічного колективу можна вважати якісний аналіз рівня підготовки дітей до навчання в школі, рівень розвитку дітей і відповідність віковій нормі, рівень адаптивності дітей до дитячого садка.

.

Діяльність колективу ДНЗ протягом 2012 року була різноманітною і багатопланової. Досягнуті результати роботи, в цілому, відповідають поставленим на початку навчального року цілям і задачам. Проведений аналіз освітньої

діяльності показав на необхідність продовжити роботу в наступних напрямках:

- систематична робота по збереженню і зміцненню здоров'я через організацію освітньої діяльності;

- розвиток ігровий діяльності дошкільнят;

- розвиток педагогічної компетентності в питаннях організації роботи на основі федеральних державних вимог.

Поряд з позитивними моментами в роботі педагогічного колективу є і недоліки:

- недостатньо ведеться робота методичної служби з педагогами по організації розробки авторських програм, технологій;

- немає конкретної системи оздоровчої роботи в ДОУ;

- в повному обсязі педагоги застосовують у виховно -освітній роботі інноваційні технології.

Завдання методичної роботи на новий навчальний рік.

1. Удосконалювати роботу в ДОУ за художньо-естетичним, морально патріотична розвитку дітей.

2. Створення умов, що стимулюють реалізацію творчого потенціалу педагогів.

3. Підвищення якості проведення занять на основі впровадження в практику нових педагогічних технологій, удосконалення педагогічної майстерності.

4.Забезпечення високого методичного рівня всіх видів занять.

5. Продовжити роботу по вдосконаленню планування, видів і форм діагностики та контролю.

Таким чином, система роботи з педагогічними кадрами повинна орієнтуватися на обрану в колективі педагогів мета, яка визначає форми, методи і зміст діяльності кожного вихователя і всього педагогічної колективу з розвитку професійної майстерності та підвищення якості освіти.

4. Стан здоров'я вихованців

Проблема здоров'я вихованців стає пріоритетним напрямком розвитку освітньої системи сучасної дошкільної освіти, стратегічна мета якої - виховання і розвиток вільної життєлюбної особистості, збагаченої науковими знаннями про природу і людину, готової до творчої творчої діяльності і морального поведінки. Аналізуючи роботу за освітніми областям «Здоров'я» і «Фізична культура» слід зазначити, що робота ведеться в усіх вікових групах. Крім занять з фізичного виховання, щодня проводяться ранкова гімнастика (в холодний період - в залі і групах, в теплий - на вулиці); після денного сну проводиться поступове пробудження з рядом гартують. Для того щоб забезпечити виховання здорової дитини, необхідно комплексне використання всіх засобів фізичного виховання. Це: фізичні вправи, що забезпечують оптимальний руховий режим, гартують заходи, раціональний режим дня, повноцінне харчування, гігієна одягу і приміщення, психологічний комфорт. Правильно організована і підготовлена ​​прогулянка є значним фактором профілактики простудних захворювань і загартовування дітей. Спостереження прогулянок показало, що збори дітей проходять організовано, відповідно до режиму. Обов'язки вихователя і помічника розподіляються узгоджено, тому діти виходять на прогулянку поступово, не допускаючи очікування і перегріву. Дітям молодшої групи допомагає технічний персонал ДНЗ, вихователь при цьому виходить з першими дітьми, інші діти виходять в міру одягання. Аналогічна робота здійснюється і по закінченні прогулянок при роздяганні: діти заходять поступово, кожна вікова група свого часу. Весь одяг дітей після прогулянок проглядається і при необхідності просушується.

На фізкультурних заняттях простежується методично грамотне проведення всіх структурних складових частин, диференційований підхід, регулювання індивідуальних навантажень. Для закаливающего ефекту на фізкультурних заняттях в наступному навчальному році планується використовувати полегшену форму одягу.

Батьки, будучи повноправними учасниками освітнього процесу, виявляють жвавий інтерес до роботи ДНЗ по оздоровленню своїх дітей. Цьому значною мірою сприяла пропаганда здорового способу життя через консультації, батьківські збори, спільне проведення спортивних свят. Були проведені консультації, складені пам'ятки, буклети: «Формування здорового способу життя у дошкільнят», «За здоров'ям в д / сад», «Загартовування - перший крок на шляху до здоров'я».

5. Аналіз адаптації

рік Ступінь адаптації

легка середня важка

2008-2009 25-46.3% 10 - 43, 7% 6%

2009-2010 16-53% 14 -47% -

2010-2011 20-66% 10 - 34% -

Адаптація серед дітей раннього віку пройшла успішно, відсоток дітей з порушеннями стану здоров'я, викликаними адаптацією до дошкільної установи немає.

Слід зазначити, що протягом року проведена велика робота по зниженню захворюваності в період адаптації. В період підйому простудних захворювань в групах наводилися додаткові профілактичні заходи. Поступово контролювалися прогулянки, гартують заходи, провітрювання, питної, руховий режим, що сприяло зниженню захворюваності, а так само була проведена робота з батьками тих, хто влаштовується дітей.

Висновок: необхідно в майбутньому постійно проводити роботу з батьками щодо профілактики ГРВІ та простудних захворювань будинку, обмеження контактів і відвідування громадських місць при підвищенні захворюваності в селі;

-. не порушувати питний режим, інші режимні моменти в дитячому закладі.

- пропагувати заняття спортом серед батьків і дітей.

6. Результати виконання програми в усіх напрямках навчально-виховної роботи.

Результативність роботи педагогічного колективу ДНЗ відбивається в даних діагностиках засвоєння дітьми програмного матеріалу.

Два рази на рік у всіх групах проводився моніторинг виховно - освітнього процесу за освітніми областям: «Здоров'я», «Фізична культура», «Соціалізація», «Праця», «Безпека», «Пізнання», «Комунікація», «Художня література», «Художня творчість», «Музика». Всі групи спрацювали з позитивним результатом.

У перших молодших групах найбільшу кількість балів набрано по освітній галузі - «Художня література». Зміст даної області в першій молодшій групі: уважно слухати доступні за змістом вірші, казки, оповідання при повторному читанні промовляти окремі слова, фрази; розглядати ілюстрації під керівництвом дорослого. Діти перших молодших груп привчені слухати і добре чують своїх вихователів, з великим задоволенням слухають доступні для них твори, розглядають ілюстрації.

Утруднення відчувають в оволодінні освітніх областей: «Здоров'я», «Труд». У зв'язку з маленьким віком дітей і тим, що діти тільки почали відвідувати дитячий сад, навички самообслуговування у дітей розвинені слабко. Третя освітня область, по якій набрано меншу кількість балів - «Художня творчість» (слабкий розвиток дрібної моторики).

Друга молодша група «Сонечко»

Освітня галузь Початок року Кінець року

Здоров'я 64,1% 70,8%

Фізична культура 58,3% 71,6%

Соціалізація 50,8% 72,5%

Праця 64,1% 73,3%

Безпека 68,3% 71,6%

Пізнання 50,8% 70,8%

Комунікація 40,8% 71,6%

Читання художньої літератури 39,1% 72,5%

Художня творчість 36,6% 71,6%

Музика 38,3% 71,6%

Підсумковий результат 53,25% 71,8% на 18,6%

З 10 освітніх областей кращі результати за освітніми областям «Здоров'я», «Праця», «Безпека». Зміст освітніх галузей елементарні навички самообслуговування, поведінки в ДОУ і природі. Завдяки планомірній, злагодженій роботі двох вихователів діти привчені до охайності, добре володіють найпростішими навичками поведінки під час їжі, умивання. Більшість вихованців вміють самостійно одягатися і роззявляти в певній послідовності, допомагають накривати стіл до обіду.

Найменшу кількість балів за освітніми областям - «Комунікація» (розвиток мови, такі результати пов'язані з тим, що у багатьох дітей є дефекти мови, маленький словниковий запас. «Художня творчість» (малювання, ліплення, аплікація).

У середніх групах діти добре засвоюють програму по освітнім областям «Здоров'я», «Труд». Зміст даних областей: навички самообслуговування.

Освітня галузь «Соціалізація» успішно освоюється в групі «Дельфінятка». Діти організовані, постійно зайняті справою, навчені грати самостійно: в рольові, дидактичні, рухливі та інші види ігор.

Зазнають труднощів в засвоєнні програми з освітнім областям - «Комунікація», «Художня творчість», «Пізнання» (група «Крапельки»)

Кращі показники по освітнім областям - «Здоров'я», «Фізична культура», «Труд». Найменша кількість відсотків за освітніми областям - «Комунікація», «Соціалізація», «Музика».

Найкраще справи йдуть у оволодінні освітніх областей - «Здоров'я», «Соціалізація».Затрудненіе в оволодінні освітніх областей: «Художня література», «Пізнання» (пов'язано з ускладненням програмного змісту).

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок: більшість вихованців успішно освоюють освітню програму; особливу увагу на наступний навчальний рік слід звернути на освітні області: «Комунікація», «Художня творчість».

. Виходячи з показників результативності виконання програми в усіх напрямках діяльності, можна зробити висновок про те, що колектив ДНЗ добре впорався з усіма поставленими завданнями

7. Результати орієнтовного тесту "шкільної зрілості" А. Керна в модифікації І. Ирасека.

Тест «шкільної зрілості» дозволяє побачити рівень розвитку шкільно-необхідних функцій, що є важливою передумовою для успішного навчання. У 2011-2012 навчальному році в ДОУ була одна підготовча до школи групи (29 дітей). Обстеження по тесту "шкільної зрілості" А. Керна в модифікації І. Ирасека. показало наступні результати готовності дітей до школи.

Фронтальна робота включала в себе малювання геометричних фігур (трикутника, квадрата, кола) в певній послідовності, графічний диктант (малювання по клітинках за інструкцією дорослого, тест Керна Йирасека (малюнок чоловічої фігури, імітація написаного тексту, срісовка групи точок). Даний вид роботи дозволив оцінити ступінь розвитку дрібної моторики рук, рівень сформованості просторових уявлень, уміння дітей працювати в групі, за інструкцією дорослого, дотримуватися певних правил.

Індивідуальна співбесіда було направлено на виявлення вміння дітей вести розмову, висловлювати свої думки, встановлювати логічні зв'язки, на перевірку сформованості навичок самоконтролю, здатності узагальнювати, класифікувати (об'єднувати в групи за певною ознакою, виявляти істотні і несуттєві ознаки, наявності навчальної мотивації, а також на інформованість дітей про шкільне життя.

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що всі діти підготовчої групи до шкільного навчання готові.

Вище середнього рівень готовності у 4 дошкільнят - 21%; середній рівень готовності мають 12 дошкільнят - 63% (з них проміжний між середнім і вище середнього - 2 - 10,5%, між середнім і нижче середнього - 4 - 21%); нижче середнього - 3 - 15,7%. Всього співбесіду пройшли 19 вихованців. Всі дошкільнята підготовчої групи мають уявлення про школу, хорошу шкільну мотивацію Як видно за результатами тесту всі діти готові до навчання в школі. Незрілих дітей немає.

8. Успішність випускників

уч. рік Кількість дітей Засвоюють Чи не засвоюють

2008-2009 30 100% -

2009-2010 28 100%

2010-2011 29 100% -

Служба медико-педагогічного супроводу ДОУ включає вчителя-логопеда, старшого вихователя, музичних керівників, медичного персоналу.

Основне завдання цієї служби - сприяти повному і гармонійному розвитку дітей.

Протягом року важливо було забезпечити кожній дитині індивідуальний підхід, враховувати його можливості і схильності, для цього фахівці вивчали індивідуальні особливості дітей. Служба супроводу займалася дослідженням проблем і труднощів, що виникають у дитини, батьків, допомагала в їх подоланні. Фахівці проводили діагностику за своїми методиками (психологічний і логопедическое тестування, лікарський огляд).Діагностика допомагала виявити дітей, що мають ті, чи інші проблеми і потребують допомоги.

Спільно з фахівцями ДОУ на початку року був визначений корекційно-розвивальний маршрут для дітей «групи ризику», проводилися заняття, спрямовані на розвиток психологічних процесів. Були проведені семінари- практикуми з елементами тренінгу для фахівців і педагогів ДНЗ по оптимізації спілкування з дітьми, що мають особливості емоційно - вольової сфери: агресивними, рухово-розгальмованими, тривожними, складений каталог ігор та вправ для роботи з такими дітьми.

Піклуючись про фізичне і емоційне благополуччя дитини, вихователі прагнули створити в групі комфортну домашню обстановку. Діти мають вільний доступ до всіх ігор, посібників, є куточки, де дитина може побути з одним, іграшкою, самим собою, а також фізкультурні куточки. Фізична активність, оздоровчі заходи, оздоровчий біг, екскурсії в будь-який час року, дотримання режиму, чергування видів діяльності приносять хороші результати щодо скорочення дитячої захворюваності та ефективно впливають на освітній процес.

Велика просвітницька робота проводилася з батьками дітей «групи ризику». Їм розповідали про психофізичних і індивідуальні особливості їхньої дитини про те, які умови створені в спеціалізованих дитячих садах, які фахівці будуть працювати з їхньою дитиною, тим самим поступово підводячи їх до розуміння того, що сприятливі і своєчасні створені умови по вихованню та навчанню дитини нададуть позитивний вплив на його розвиток.

9. У 2011-2012 році в ДОУ продовжувала функціонувати логопедична служба.

Логопедичні мети і завдання

1. Діагностика мовного розвитку дітей старшого і середнього дошкільного віку.

2. Обстеження звуковимови у дітей молодшого дошкільного віку, з метою ранньої діагностики порушень

3. Розвиток фонематичного слуху і дрібної моторики рук у дітей середньої, старшої та підготовчої груп.

4. Збагачення словника і подолання граматичних порушень у дітей старшого і середнього дошкільного віку

Робота з батьками

1. Приймали участь в батьківських зборах груп (на прохання вихователів).

2. Індивідуальні консультації для батьків дітей з мовними порушеннями з метою спільної роботи з подолання дефектів мовлення.

3. Відвідування батьками за їх бажанням заняття дітей з логопедом.

Робота з вихователями

1. Ознайомлення вихователів з результатами обстеження мовлення дітей.

2. Рекомендації по корекційній роботі з дітьми, які відвідують логопедичні заняття (через зошити взаємодії і усно).

3. Надання допомоги вихователям в підборі матеріалу за віком і значущості для логопедичних куточків в групах.

4. Проведення загальних і індивідуальних консультацій для вихователів (згідно з річним планом дитячого садка і в міру необхідності).

Висновок: дані завдання можна вважати досягнутими з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх діагнозів і специфіки мовного розвитку.

Однак були складності в роботі з батьками, які насилу йдуть на контакт, не намагаються зрозуміти проблеми своїх дітей, вважаючи, що у них все гаразд. Це в свою чергу гальмує рішення мовних проблем, так як підтримка сім'ї мінімальна.

Вихователі з розумінням ставляться до корекційної роботи і активно допомагають.

За результатами аналізу роботи служби супроводу можна зробити висновки про те:

- про необхідність проведення цілеспрямованої роботи, використовувати вихователям індивідуальні форми роботи з дітьми;

- про забезпечення інформованості батьків, що мають дітей з проблемами в розвитку;

- про підвищення батьківської компетентності в області спеціальної педагогіки, через різноманітні інтерактивні форми роботи навчати батьків взаємодії з дітьми, що мають особливості в розвитку.

Видно перспектива в роботі на наступний навчальний рік.

- Покращувати результативність виконання програмних завдань в усіх напрямках діяльності за рахунок підвищення якості виховно -освітній процесу.

- Удосконалення умов для розвитку пізнавальної активності дошкільників.

- Створення психолого-педагогічних умов для розвитку індивідуальних професійних здібностей педагогів.

З метою створення сприятливого середовища для прояву і розвитку творчих здібностей кожної дитини, для аналізу та систематизації інформації про організацію роботи педагогів нашого ДНЗ з розвитку творчих здібностей дітей за допомогою образотворчої діяльності в цьому навчальному році: семінар - практикум, тематична перевірка, педагогічна рада були присвячені освітній області «Художня творчість».

Для розвитку творчих здібностей дітей в керівництві творчою діяльністю дошкільнят педагоги ДНЗ виділяють наступні моменти:

1. Демонстрація нових прийомів роботи відбувається з матеріалами, вже відомими дітям.

2. Постійно підвищується інтерес до роботи шляхом використання різноманітних технік.

3. Кожній дитині забезпечується зручне місце і різноманітність матеріалів.

4. Кожна дитина зображує те, що для нього цікаво і емоційно значимо.

5. Робота з дітьми організовується таким чином, щоб діти могли не тільки слідувати зразком, але і діяти самостійно. При цьому вихователь використовує прийом співтворчості, створює ігрові ситуації і т. П.

6. Комплексний вплив різних видів мистецтва, художньої діяльності забезпечує активне входження дитини в образ.

7. Використання різних матеріалів, посібників, іграшок, картин, творів прикладного творчості допомагає сприйняттю і відтворення найбільш яскравих особливостей художнього образу.

8. Взаємозв'язок методів і прийомів забезпечує не тільки навчання дітей образотворчим навичкам і вмінням, а й формуванню способів самостійних дій (як на заняттях, так і поза ними).

Вихованці МБДОУ дитячий сад «Посмішка» брали участь у всіх районних виставках дитячої творчості.

Дитячо - батьківські колективи груп «Бджілки», «Сонечко», «Крапельки», стали призерами конкурсу «Наші мами умільці». Вихованці групи «Дельфінятка» стали призерами конкурсу «Калейдоскоп родинної творчості». На районному фестивалі дитячої художньої творчості, присвяченого Дню Перемоги наші вихованці стали переможцями. Мурікова Дарина, вихованка групи «Подсолнушки» стала переможцем крайового конкурсу малюнків «Папа не кури, мама не кури». Сім'я Ляпкало захищала честь нашого дитячого садка на крайовому конкурсі «Тато, мама, я - спортивна сім'я», в нагороду МБДОУ д / с «Посмішка» отримав спортивне обладнання на 100 тисяч рублів. Вихованці Головіної Н. Н. і Федюшкін Е. А., взяли участь у всеросійському конкурсі «Мрії дитинства», в районом конкурсі малюнків «Я малюю маму», в номінації «орігамі» - 3 місце

Аналіз дитячих робіт показав, що

97% вихованців проявляють інтерес до образотворчої діяльності. Висока активність і захопленість на заняттях з образотворчої діяльності спостерігається у більшості дітей.

78% вихованців виконують роботу відповідно до завдання, але не у всіх дітей ще спостерігається стійкість при виконанні задуму.

Висновки: В основному діти добре засвоюють програмні вміння, у них досить стійкі навички, хоча в кожній групі є діти, які не справляються з програмними завданнями за своїм віком (як в технічному, так і в творчому плані).

10. Робота по пріоритетному напрямку

Основна тема, над якою працював педагогічний колектив МБДОУ д / с «Посмішка» в 2011 - 2012 навчальному році: «Дитячий сад і сім'я єдиний простір для розвитку і виховання дошкільника».

В основі роботи з батьками лежить принцип співпраці і взаємодії. Ми виділили основні завдання, які стоять перед дошкільною установою в роботі з батьками:

- вивчення сімей дітей;

- залучення батьків до активної участі в діяльності установи;

- освіта батьків в галузі педагогіки та дитячої психології;

- вивчення сімейного досвіду виховання і навчання

Основними формами роботи з батьками наступні:

- групові батьківські збори; індивідуальні та групові консультації; дні відкритих дверей; наочна агітація, презентація ДОУ, бесіди; ігрові тренінги; майстер - клас.

Важлива форма взаємодії дитячого садка і сім'ї - спільна діяльність педагогів, батьків і дітей, яка не тільки розвиває відносини педагогів і батьків, батьків і дітей, а й сприяє розвитку відносин між сім'ями вихованців. Вихователі залучають дітей і їх батьків до участі в різних конкурсах дитячої творчості.

Наочна агітація для батьків носить різноплановий характер: групові стенди, інформаційні стенди в коридорах ДОУ. Зміна матеріалу має як сезонний характер, так і певну педагогічну спрямованість в кожній віковій групі. Общесадовская наочна агітація оформлена відповідно до завдань річного плану: оформлення стенду для батьків «Поради психолога», «Поради логопеда», «Здоров'я дітей».

Педагогічний колектив пропонує батькам різні види співпраці і спільної творчості:

- Виготовлення виробів в колі сім'ї

- Спільні виставки, малюнки, участь у святах

- Творчі вечори, зустрічі.

Використовувалися нетрадиційні форми роботи з батьками, як Дні добрих справ гр. «Бджілки», проектна діяльність гр. «Сонечко», постійно діюча рубрика «Ділимося сімейним досвідом», батьківський форум «Поговоримо про моральність» гр. «Дельфінятка», сімейна вітальня гр. «Зірочка», майстер - клас «Світ захоплень моєї родини» гр. «Подсолнушки», презентація театрів гр. «Веселка».

. Найцікавішими на наш погляд були наступні батьківські збори:

Семінар - практикум: «Розвиваємо творчість дошкільнят», був проведений в середній групі «Дельфінятка». Вихователі Нефедова Е. І., Щепкова Г. Г. показали частину творчого заняття з дітьми, використовували елементи тренінгу, запропонували увазі батьків цікавий теоретичний матеріал, залучили до практичного заняття (малювання ватяними паличками). Протягом всього зборів підтримували жвавий інтерес і увагу.

Вихователі другої молодшої групи Рябова М. А. та Погорєлова І. А. провели збори у формі ділової гри: «Як добре, що є сім'я, яка від бід будь-яких всюди зберігає мене». В ході ділової гри вихователі показали батькам значення матері і батька, а також дідусів і бабусь у розвитку взаємодії дитини з соціумом, розуміння соціальних норм поведінки. Підкреслили цінність кожної дитини для суспільства незалежно від його індивідуальних особливостей та етнічної приналежності.

У першій молодшій групі «Зірочка» Сусоевой Е.Ю. проведено збори «Вогник знайомств», дуже вдало з використанням свічки був здійснений психологічний настрой. Олена Юріївна познайомила батьків з підсумками адаптації, уваги батьків був запропонований фільм: «Один день з життя групи». Психолог Расторгуєва О. А. виступила з рекомендаціями «Як без втрат подолати кризу трьох років?».

Батьківські збори в групі «Подсолнушки», вихователі Щукіна С. А., Корнєєва І. А. було проведено у формі тренінгу «Психологічний клімат в сім'ї», в ході якого вихователі показали батькам необхідність діалогічного спілкування з дитиною, що відкриває можливість для пізнання навколишнього світу, обміну інформацією та емоціями. Показали значення доброго, теплого спілкування з дитиною, демонстрували цінність і доречність як ділового, так і емоційного спілкування.

Вихователі середньої групи «Крапельки», Головіна Н. Н., Хмелева К. Ю. провели збори - диспут «Розвиток творчості». До зборів була підготовлена ​​виставка творчих робіт. Головіна Н. Н. показала батькам актуальність розвитку інтересу до естетичної стороні навколишньої дійсності, раннього розвитку творчих здібностей дітей. Разом з тим вихователям потрібно чіткіше продумувати хід зборів, проводити батьківські збори за участю двох вихователів.

У підготовчій групі «Веселка» вихователі Чернова Я. С., Федюшкін Е. А. провели збори - конкурс «Ми читаюча сім'я». Нетрадиційна форма батьківських зборів, запрошення бібліотекаря з дитячої районної бібліотеки, барвисто оформлена виставка дитячої літератури сприяли прищеплювання любові до сімейного читання. Гармонійно вписалася в батьківські збори музична листівка за участю дітей.

Збори - консультація «Як допомогти дитині, в період адаптації» було проведено вихователями першої молодшої групи «Бджілки». Батьківські збори було проведено у формі ділової гри. Вихователі інформували батьків про фактори, що впливають на психічне здоров'я дітей (спокійне спілкування, харчування, рух і т. Д.). До уваги батьків було представлено виступ психолога «Адаптація дитини до ДНЗ».

У всіх групах дитячого саду є батьківські куточки, оформлені в єдиному стилі відповідно до назви групи, Куточки Здоров'я. Інформація в батьківських куточках постійно оновлюється з урахуванням актуальних потреб батьків. У більшості груп є папки - пересування з різних тематик, творчі куточки, оформляються фотогазети, що надають кожному з батьків можливість знати і бачити, як розвиваються і живуть діти в дитячому садку. У групах «Зірочки», «Бджілки» зняті фільми: «Ось і стали ми на рік дорослішими» розповідають про життя дітей в ДНЗ. Доброю традицією нашого дитячого садка стало залучення батьків до проведення свят, дозвілля, розваг.

Висновки: В наступному навчальному році ми плануємо продовжити роботу над даною темою, розширюючи участь батьків у житті ДОУ через реалізацію довгострокових доросло - дитячих проектів.

11. Взаємодія з соціумом

В даний час мало бути просто хорошим дитячим садом, потрібно бути видимим, помітним, конкурентно здатним, таким, щоб батькам хотілося привести дитина в такий дитячий сад, щоб з ним захотілося співпрацювати. Це завдання допомагають вирішити сайт в Інтернеті, висвітлення діяльності ДНЗ в районній газеті, на місцевому телебаченні. Особливе місце займає співпраця з Павлівської середньої школою, т. К. Більше 90% випускників вступають саме в цю школу. Взаємодія здійснюється за договором і на основі плану спільної роботи дитячого садка і школи з питань наступності.

У минулому навчальному році ДНЗ активно співпрацювало з Центром допомоги сім'ї та дітям: їх співробітники проводили з нашими вихованцями і батьками майстер - класи, а ми в свою чергу брали участь в їх конкурсах.

У нашому дитячому садку велика кількість вихованців бажає відвідувати гуртки в дитячій школі мистецтв, але лише деякі батьки мають можливість організувати це для своїх дітей через брак вільного часу. Тому в майбутньому навчальному році крім уже організованих, планується функціонування гуртків: хореографічний та бісероплетіння, драматизації, ізостудія.

З усього викладеного вище можна зробити висновок:

У ДОП створено всі умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку, ефективної роботи педагогічного колективу.

Завдання виховно -освітній роботи в 2010-2011 навчальному році реалізовані, план виховно -освітній роботи виконано.

Виявлено позитивні результати розвитку дітей, досягнення оптимального рівня для кожної дитини або наближення до нього.

Методична робота в ДОУ в цілому оптимальна і ефективна.

Діяльність за все дитячого садка знаходиться на досить високому рівні.

Виходячи з вищевикладеного, пріоритетними завданнями на 2011-2012 навчальний рік будуть:

1. Удосконалювати систему психолого-педагогічного супроводу інноваційного процесу

2. Зберігати і зміцнювати фізичне здоров'я вихованців ДНЗ, об'єднуючи для цього зусилля співробітників і батьків.

3. Удосконалювати роботу по освітнім областям «Комунікація», «Художня творчість».

4. Активізувати педагогічний процес з обдарованими дітьми.

5. Продовжувати діяльність колективу в області педагогічного проектування і використання ІКТ - інформаційно-комунікативних технологій.

6. Удосконалення умов для розвитку пізнавальної активності дошкільників

7. Створення психолого-педагогічних умов для розвитку індивідуальних професійних здібностей педагогів

Аналіз виховно-освітньої діяльності