Аналіз роботи хореографа по впровадженню ФГОС дошкільної освіти за 2015-2016 навчальний рік
Дата конвертації20.06.2017
Розмір9,47 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Ольга Крикун
Аналіз роботи хореографа по впровадженню ФГОС дошкільної освіти за 2015-2016 навчальний рік

Робота в рамках освітньої галузі «Художньо-естетичний розвиток» в нашому ДОУ велася по «Основний освітній програмі МБДОУ дитячий садок № 1» (ООП, заснованої на базовою програмою «Від народження до школи» під редакцією Веракси Н. Е. і програмою по хореографії «Ритмічна мозаїка» А. Г. Буреніної

Робоча програма складена відповідно до Федеральним державним освітнім стандартом дошкільної освіти, «Освітньої програми МБДОУ дитячий садок № 1» і сприяє оновленню змісту дошкільної освіти. Робота за даною програмою формує у дошкільників передумови до засвоєння танцювальної техніки, що перевищують базову освітню програму, а також морально-вольові якості особистості: наполегливість в досягненні результату, витримку, вміння контролювати свої рухи, діяти в колективі. Програма забезпечує зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я дітей.

Робота велася з урахуванням принципів: систематичності, психологічної комфортності, врахування вікових особливостей, діяльнісного підходу до розвитку дітей і орієнтована на розвиток особистості дитини.

Заняття здійснюються з урахуванням вікових особливостей дітей.

Для успішної реалізації ООП створені такі психолого-педагогічні умови:

комплексний гуманний підхід до дітей, спираючись на педагогіку оздоровлення, розглядаючи дитину як особистість, а індивідуально-диференційований підхід - як ключове системоутворюючі засіб оздоровчо розвиваючої роботи з дітьми.

побудова освітньої діяльності на основі інтересів і можливостей кожної дитини і врахування соціальної ситуації його розвитку.

поєднання різних форм колективної і індивідуальної роботи, організація самостійної роботи вихованців, скорочення однотипних вправ, створення ситуації активного спілкування - не тільки монологу, а й діалогу, полілогу - дозволяють вихованцю виразити себе, проявити ініціативу, самостійність у способах вибору діяльності, типів завдань, виду матеріалу.

врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців при діагностиці, застосування різних методів діагностування, аналіз результати діагностики.

можливість вибору дітьми матеріалів, видів активності, учасників спільної діяльності.

підтримка доброзичливого ставлення дітей один до одного.

підтримка ініціативи.

При реалізації ООП проводиться оцінка індивідуального розвитку фізичних якостей дітей.

На початку і наприкінці навчального року мною була проведена діагностика.

Мета діагностики: виявлення рівня музичного та психомоторного розвитку дітей (початкового рівня і динаміки розвитку, ефективності педагогічного впливу

Метод діагностики: спостереження за дітьми в процесі руху під музику в умовах виконання звичайних і спеціально підібраних завдань (на основі репертуару з «Ритмічною мозаїки»).

Отримані дані дозволили визначити першочергові завдання та перспективи на навчальний рік з урахуванням можливостей дітей в цілому і індивідуально і стану їх здоров'я.

Моніторинг рівня художньо-естетичного розвитку старшого дошкільного віку.

У розрізі художньо-естетичного розвитку в кожній групі ми бачимо наступну динаміку:

Рівень розвитку

музично-ритмічних якостей Вересень 2014 Травень

2015

Старша група № 1

Низький рівень 10 0

Середній рівень 55 40

Високий рівень 35 60

Підготовча до школи група № 2

Низький рівень 15 5

Середній рівень 65 45

Високий рівень 20 50

Вообщем по ДОУ

Низький рівень 12,5% 2,5%

Середній рівень 60% 42,5%

Високий рівень 27,5% 55%

Результати педагогічної діагностики (моніторингу) використовуються виключно для індивідуалізації освіти (в тому числі підтримки дитини, побудови його освітньої траєкторії або професійної корекції особливостей його розвитку та оптимізації роботи з групою дітей.

У ДОП створено умови, необхідні для створення соціальної ситуації розвитку дітей, що відповідає специфіці дошкільного віку:

1) забезпечення емоційного благополуччя через:

безпосереднє спілкування з кожною дитиною;

шанобливе ставлення до кожної дитини, до його почуттів і потреб;

2) підтримку індивідуальності і ініціативи дітей через:

створення умов для вільного вибору дітьми діяльності,

учасників спільної діяльності;

створення умов для прийняття дітьми рішень, вираження своїх почуттів і думок;

недирективную допомогу дітям, підтримку дитячої ініціативи і самостійності в різних видах діяльності (ігровій, дослідницької, проектної, пізнавальної і т. д.);

3) встановлення правил взаємодії в різних ситуаціях:

створення умов для позитивних, доброзичливих відносин між дітьми;

розвиток комунікативних здібностей дітей, що дозволяють вирішувати конфліктні ситуації з однолітками;

розвиток вміння дітей працювати в групі однолітків;

4) побудова варіативного розвиваючого освіти, орієнтованого на рівень розвитку, що виявляється у дитини в спільній діяльності з дорослим і більш досвідченими однолітками, але не актуалізується в його індивідуальної діяльності (далі - зона найближчого розвитку кожної дитини, через:

створення умов для оволодіння культурними засобами діяльності;

організацію видів діяльності, що сприяють розвитку мислення, мовлення, спілкування, уяви і дитячої творчості, особистісного, фізичного і художньо-естетичного розвитку дітей;

підтримку спонтанної гри дітей, її збагачення, забезпечення ігрового часу і простору;

оцінку індивідуального розвитку дітей.

5) взаємодія з батьками (законними представниками) з питань освіти дитини, безпосереднього залучення їх в освітню діяльність, в тому числі за допомогою створення освітніх проектів спільно з сім'єю на основі виявлення потреб і підтримки освітніх ініціатив родини. Так в підготовчій до школи групі був розроблений і впроваджений проект до Дня Матері «Мама слово дороге».

Для батьків старшої групи була проведена танцювальна вітальня «Танцюємо разом».

З метою ефективної реалізації Програми я підвищувала свій професійний рівень за допомогою:

1) участі в професійних конкурсах - стала призером конкурсів МААМ;

2) відвідування методичних заходів в рамках ДОУ і РМО - провела майстер-клас «Кейс - метод:« Розвиток пізнавального інтересу і пізнавальних дій в художньо-естетичному розвитку дитини »;

3) обміну досвідом в інтернетсообществах;

4) участі в крайовому форумі працівників дошкільної освіти в секції «Музична вітальня» під керівництвом А. Г. Буреніної;

5) Провела відкритий показ діяльності по хореографії у старшій групі.

Для повноцінного фізичного розвитку дітей в МБДОУ дитячий садок № 1 створена розвиваюче середовище, яка в недостатній мірі відповідає принципам побудови відповідно до реалізованими програмами навчання і виховання дошкільнят і до вимог Федерального державного освітнього стандарту (ФГОС).

Розвиваюча предметне середовище ДНЗ обладнана відповідно до вимог Федерального державного освітнього стандарту (ФГОС):

Розвиваюча предметно-просторове середовище ДНЗ сприяє реалізації освітнього потенціалу простору ДНЗ.

Сприяє можливості спілкування та спільної діяльності дітей і дорослих.

Розвиваюча предметно-просторове середовище ДНЗ змістовно-насичена, трансформований, поліфункціональна, варіативна, доступна і безпечна.

У роботі використовую різні методи і прийоми:

метод проектної діяльності;

показ зразка виконання руху без музичного супроводу, під рахунок;

виразне виконання руху під музику;

словесне пояснення виконання руху;

уважне відстеження якості виконання вправи і його оцінка;

творчі завдання.

Методичні прийоми варіюю в залежності від використовуваного хореографічного матеріалу (гра, танець, вправа, хоровод і т. Д., Його змісту; обсягу програмних умінь; етапу розучування матеріалу; індивідуальних особливостей кожної дитини. Всі прийоми і методи спрямовані на те, щоб хореографічна діяльність дітей була виконавської та творчої.

Вихованці знайомляться з основами танцювального мистецтва, розучують і опановують танцювальною технікою елементи класичних, народних, бальних, спортивних та естрадних танців, хореографічні композиції в цих жанрах.

Про успіхи дітей свідчать виступи перед батьками і співробітниками дитячого саду.

Аналіз роботи хореографа по впровадженню ФГОС дошкільної освіти за 2015-2016 навчальний рік