Аналіз предметно-просторового розвиваючого середовища в області художньо-естетичного розвитку відповідно до ФГОС
Дата конвертації15.04.2017
Розмір7,29 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Ірина Гареева
Аналіз предметно-просторового розвиваючого середовища в області художньо-естетичного розвитку відповідно до ФГОС

В області художньо-естетичного розвитку основними завданнями освітньої

діяльності є створення умов для:

- розвитку у дітей інтересу до естетичної стороні дійсності, навколишнього світу, ознайомлення з різними видами і жанрами мистецтва (словесного, музичного, образотворчого, в тому числі народної творчості;

- розвитку здатності до сприйняття музики, художньої літератури, фольклору;

- залучення до різних видів художньо-естетичної діяльності, розвитку потреби в творчому самовираженні, ініціативності і самостійності в втіленні художнього задуму.

У сфері розвитку у дітей інтересу до естетичної стороні дійсності, навколишнього світу, ознайомлення з різними видами і жанрами мистецтва, в тому числі народної творчості:

Необхідно залучати дітей до естетичного пізнання і переживання світу, до мистецтва і культури в широкому сенсі, а також творчої діяльності дітей в образотворчому, пластичному, музичному, літературному та інших видах художньо-творчої діяльності. Естетичне ставлення до світу спирається насамперед на сприйняття дійсності різними органами почуттів. необхідно сприяти накопиченню у дітей сенсорного досвіду, збагаченню чуттєвих вражень, розвитку емоційної чуйності на красу природи і рукотворного світу, співпереживання персонажам художньої літератури та фольклору.

У сфері розвитку здатності до сприйняття музики, художньої літератури, фольклору:

Необхідно знайомити дітей з класичними творами літератури, живопису, музики, театрального мистецтва, творами народної творчості, розглядати з ними ілюстрації в художніх альбомах, організовувати екскурсії на природу, в музеї, демонструвати фільми відповідного змісту, звертатися до інших джерел художньо-естетичної інформації.

У сфері залучення до різних видів художньо-естетичної діяльності, розвитку потреби в творчому самовираженні, ініціативності і самостійності в втіленні художнього задуму:

Необхідно створювати можливості для творчого самовираження дітей: підтримувати ініціативу, прагнення до імпровізації при самостійному втіленні дитиною художніх задумів; залучати дітей в різні види художньо-естетичної діяльності, в сюжетно-рольові та режисерські ігри, допомагати освоювати різні засоби, матеріали, способи реалізації задумів.

У образотворчої діяльності (малюванні, ліпленні) і художньому конструюванні необхідно пропонувати дітям експериментувати з кольором, придумувати і створювати композицію; освоювати різні художні техніки, використовувати різноманітні матеріали і засоби.

У музичній діяльності (танцях, співах, грі на дитячих музичних інструментах) потрібно створювати художні образи за допомогою пластичних засобів, ритму, темпу, висоти і сили звуку.

У театралізованій діяльності, сюжетно-рольової і режисерської грі - мовними

засобами, засобами міміки, пантоміми, інтонації передавати характер, переживання,

настрою персонажів.

Таким чином, для успішної реалізації вимог ФГОС ДО потрібно організувати в дошкільному закладі такі необхідні умови:

Предметно-розвиваюче середовище, що включає в себе:

1. Наявність необхідних витратних матеріалів для образотворчої діяльності (фарби, олівці, крейда, пластилін, глина, папір);

2. Наявність необхідних матеріалів для театралізованої діяльності (ширми, костюми, ляльки-маріонетки, література (казки, вірші);

3. Наявність необхідних умов для перегляду і прослуховування творів різних жанрів і напрямків (казки, музичні твори, мультфільми, навчальні відео, програми для дітей). Такими умовами є наявність в ДО програвачів грам-пластинок і самих пластинок, музичних інструментів, в тому числі і для дітей, інтерактивних дощок, магнітофонів, комп'ютерної техніки та ін.

4. Наявність спеціалізованих куточків творчості (куточки-музеї з картинами, творами народної творчості (димковская іграшка, хохломская розпис, гжель, Городоцька розпис, і ін., Наукові куточки для експериментування та інших);

5. Наявність предметно-розвиваючого середовища (конструктори, розвиваючі ігри, набори для спільних ігор, що стимулюють спілкування і ін.);

6. Наявність дитячих майданчиків з укриттями від негоди, різного роду гойдалками для розвитку координації і рухових функцій через ігровий момент, озелененням для ознайомлення з природної складової навколишнього світу, фігурами різних тварин враховують естетичну складову;

7. Наявність меблів і обладнання, адаптованого під вікові можливості вихованців.

Слід зазначити, що все перераховане вище має бути обов'язково сертифіковане і схвалено відповідними організаціями для використання в освітньому процесі з дошкільниками.

навчально-методичне забезпечення, що включає в себе:

1. навчально-методичну літературу:

а) Комарова Т. С. «Образотворча діяльність в дитячому садку»;

б) Куцакова Л. В. «Конструювання з будівельного матеріалу»

в) Методичні посібники серія картин «Гжель», «Серпанок», «Городець», «Хохлома», «Секрети паперового листа»;

г) Янушко Е. А. «Малювання з дітьми раннього віку», «Ліплення з дітьми раннього віку»;

д) Н. В. Добровська «Малюємо з долоньки» «Свято кожен день» програма музичного розвитку;

е) Основна загальноосвітня програма дошкільної освіти «Від народження до школи» М., Мозаїка-Синтез 2010 року;

ж) Комарова Т. С. Заняття з образотворчої діяльності в старшій групі дитячого садка. Конспекти занять. - М.: Мозаїка-Синтез, 200S-2010;

з) Комарова Т. С. Образотворча діяльність в дитячому садку. - М.: Мозаїка-Синтез, 2005-2010;

і) Г. Н. Давидова «Нетрадиційні техніки малювання»;

к) Новікова Н. В. «Аплікація з природних матеріалів в дитячому садку», Петрова І. М. «Орігамі», ін.;

л) В. Н. Торгошева «Малюємо ниткою»;

м) Гусарова Н. Н. «Техніка изонити для дошкільнят»

2. Матеріальне забезпечення:

а) Приміщення, обладнані для роботи з навчальною та методичною літературою;

б) Оснащення сучасним обладнанням для систематизації проведеної роботи і впровадження ІКТ - технологій;

в) Матеріальна база для підвищення рівня підготовленості кадрових працівників і самореалізації;

г) Матеріально-технічне забезпечення для оцінки підготовленості і професіоналізму кадрових працівників і обслуговуючого персоналу;

д) Наявність фінансового забезпечення, для чого повинна проводитися робота по налагодженню зв'язків з громадськістю, залучення сторонніх організацій і спонсорів.

3. Основна освітня програма ДОП, розроблена на основі «Примірної основної освітньої програми ДО»; статут ДОУ; варіативні приблизні освітні програми.

кадрове забезпечення, що включає в себе:

а) персонал, що забезпечує повноту та якість проведеного освітнього процесу

б) персонал, що забезпечує якісне і здорове харчування дошкільнят;

в) персонал, що забезпечує наведення порядку і дотримання вимог СанПіН;

г) персонал, що виконує інші види робіт, необхідні для забезпечення повноцінного і якісного процесу виховання, навчання і дорослішання дошкільнят.

Аналіз предметно-просторового розвиваючого середовища в області художньо-естетичного розвитку відповідно до ФГОС