• «Від народження до школи»
 • Комплексна програма розвитку, виховання і навчання дошкільника
 • ОСНОВНІ (СПЕЦІАЛІЗОВАНІ) І ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ дошкільної освіти
 • Програма «Математичні сходинки»
 • РОЗВИВАЮЧІ МЕТОДИКИ І ТЕХНОЛОГІЇ.
 • ІГРИ В. Воскобовіча
 • «Квадрат Воскобовіча»
 • «Прозорий квадрат»
 • «лабіринти цифр»
 • «Предметний світ навколо нас»
 • Кораблик «плюх-плюх»
 • Інтелектуальні ігри Б.П. Нікітіна
 • «Вгадай-ка»
 • «Кубики для всіх»
 • «Таблиця
 • Рахункова лінійка
 • Арифметична гірка.
 • Телефон- довідник.
 • А. ЗАК.
 • «Як гусениця і мураха в гості ходили».

 • Скачати 34,84 Kb.

  Аналіз дошкільних освітніх програм по розділу Формування елементарних математичних
  Дата конвертації28.07.2019
  Розмір34,84 Kb.
  Типреферат

  Скачати 34,84 Kb.

  Аналіз дошкільних освітніх програм по розділу «Формування елементарних математичних уявлень»

  Згідно федеральним державним вимогам до структури освітньої програми, на які ми тепер зобов'язані орієнтуватися в своїй педагогічній діяльності, як такого розділу «Математичне розвиток» в програмі не існує. Але в освітній галузі «Пізнання» одне із завдань звучить як «Формування елементарних математичних уявлень». Крім того, якщо ми звернемося до компетентностям дитини, які згідно ФГТ повинні бути сформовані до випуску з дитячого саду, так звані підсумкові результати, то серед них можна виділити наступні:

  · «Дитина здатна планувати свої дії, спрямовані на досягнення конкретної мети»

  · «Здатний вирішувати інтелектуальні і особистісні завдання (проблеми), адекватні віку, ... може перетворювати способи вирішення завдань (проблем)»

  · «Оволодів універсальними передумовами навчальної діяльності - вміннями працювати за правилом і за зразком, слухати дорослого і виконувати його інструкції».

  Зрозуміло, що ні одну з цих компетентностей ми не зможемо сформувати в належній мірі, приділяючи мало уваги розвитку у дитини логіки, мислення, уваги, вміння діяти в певній послідовності (алгоритми), які не навчивши його вважати, розрізняти геометричні фігури, вирішувати найпростіші завдання.

  Згідно ФГТ вся освітня діяльність будується за принципом інтеграції. Але наші заняття з дітьми завжди носили інтегрований характер. Навіть якщо заняття проводить педагог додаткової освіти, то на занятті по ФЕМП діти і розвивають мова, і конструюють, і малюють, і знайомляться з навколишнім, спілкуються, працюють (чергування), крім того ми обов'язково використовуємо оздоровчі технології, - тобто на одному занятті присутні практично всі освітні області (залишилося тільки книжку почитати і музику послухати).

  Зараз все комплексні програми проходять доопрацювання на відповідність з ФГТ. І поки не сформований перелік зразкових програм, ми працюємо за наявними. А використовувані під час занять по ФЕМП і у вільній діяльності дітей методики і технології нам завжди допомагатимуть у розвитку інтелектуальних здібностей дітей.

  А зараз короткий аналіз розділу «Розвиток елементарних математичних уявлень» найбільш поширених комплексних програм дошкільної освіти.

  «Від народження до школи»

  Програма виховання і навчання в дитячому садку

  Під редакцією М.А. Васильєвої, В.В. Гербовою, Т.С. Комарової.

  ... протягом довгого часу була єдиною програмою дошкільної освіти в нашій країні.

  Основною метою математичної освіти вважалися формування елементарних математичних уявлень і підготовка дітей до школи. Розробником методики за цією програмою стала Л.С. Метліна, учениця і послідовниця А.М. Леушиной.

  Відповідно до програми робота з дітьми по формуванню математичних уявлень починалася з другої молодшої групи (четвертий рік життя).

  У програмі були представлені наступні розділи: «Кількість і рахунок», «Величина», «Орієнтування в просторі», «Геометричні фігури», «Орієнтування в часі». Таку назву розділів стало традиційним в системі формування математичних знань у дітей дошкільного віку і, незважаючи на зміну змісту розділів, в більшості сучасних програм їх найменування збережено.

  У «Програмі виховання і навчання в дитячому садку» (1985) в рамках формування даного поняття ставилися лише наступні завдання:

  - вчити складати групу з окремих предметів і виділяти з неї один предмет;

  -разлічать поняття «багато» і «один»;

  -Вчити порівнювати дві рівні (нерівні) групи предметів,
  користуючись прийомами накладення і додатку предметів однієї групи до предметів інший;

  -Вчити зрівнювати нерівні групи двома способами, додаючи до меншої групі один відсутній предмет або прибираючи
  з більшої групи один зайвий предмет.

  У 2010 р вийшло оновлене і перероблене видання відповідно до ФГТ, і тепер програма називається «Від народження до школи». Автори відзначають, що це вдосконалений варіант, складений з урахуванням федеральних державних вимог до структури загальноосвітньої програми, новітніх досягнень сучасної науки і практики вітчизняної дошкільної освіти. За словами авторів, вона передбачає розвиток у дітей в процесі різних видів діяльності уваги, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, мовлення, а також способів розумової діяльності (вміння елементарно порівнювати, аналізувати, узагальнювати, встановлювати найпростіші причинно-наслідкові зв'язки і ін.) . Фундаментом розумового розвитку дитини є сенсорне виховання, орієнтування в навколишньому світі, велике значення в розумовому вихованні дітей має розвиток елементарних математичних уявлень.

  Мета програми з елементарної математики - формування прийомів розумової діяльності, творчого і варіативного мислення на основі залучення уваги дітей до кількісних відносин предметів і явищ навколишнього світу.

  Програма передбачає формування математичних уявлень у дітей, починаючи з першої молодшої групи (від 2 до 3 років). Однак на першому і другому році життя «Програма виховання і навчання в дитячому садку» передбачає створення розвивального середовища, що дозволяє створювати базові математичні уявлення.

  Розробники програми вказують на важливість використання матеріалу програми для розвитку вміння чітко і послідовно викладати свої думки, спілкуватися один з одним, включатися в різноманітну ігрову і предметно-практичну діяльність, для вирішення різних математичних проблем.

  Необхідна умова успішної реалізації програми з елементарної математики - організація особливої ​​предметно-розвиваючого середовища в групах і на ділянці дитячого садка для прямої дії дітей із спеціально підібраними групами предметів і матеріалами в процесі засвоєння математичного змісту.

  У програмі не виділяється розділ «Безліч» як самостійний, а завдання з даної теми включаються в розділ «Кількість і рахунок». Зазначені завдання знаходяться в кінці розділу, після завдань по формуванню числових і кількісних уявлень, що, на наш погляд, не дозволяє підкреслити значимість даних понять для розвитку у дітей уявлень про операції з числами (додавання, віднімання, ділення), основою яких вони і є . З одного боку, в програмі чітко не обмовляється рішення задач по знайомству дітей з арифметичними операціями, але з іншого - передбачається навчання рішенню арифметичних завдань, що вимагає роботи над арифметичною дією.

  В цілому програма являє досить багатий матеріал по формуванню математичних уявлень у дошкільників. У програму увійшла велика кількість завдань, не передбачених в більш ранніх варіантах програми. Це: завдання по формуванню уявлень про операції з множинами (об'єднання, виділення з цілого частини і т.п.); завдання на формування уявлень про розподіл цілого предмета на рівні частини, знайомство з об'ємом, з вимірюванням рідких і сипучих речовин; завдання з розвитку у дітей почуття часу, навчання визначати час за годинником і т.п.

  В рамках формування геометричних уявлень планується робота не тільки з площинними, але і з об'ємними геометричними фігурами, розширено коло геометричних фігур, пропонованих для вивчення дітьми.

  «Веселка»

  (Програма виховання, освіти і розвитку дітей дошкільного віку в умовах дитячого садка)

  Автори: Т.М. Доронова, С.Г. Якобсон, О.В. Соловйова, Т.І. Грі-ЗІК, В.В. Гербова.

  У програмі знайшла відображення центральна ідея вітчизняної психологічної школи - про творчий характер розвитку. Автори розглядають дитини як суб'єкт індивідуального розвитку, активно освоює культуру. З цих позицій визначені напрямки і межі педагогічного впливу дорослого.

  Подання про провідну роль соціокультурного контексту розвитку підкреслює неправомірність перенесення акценту дошкільної освіти на шкільне модель навчання.

  У програмі приділяється велика увага охороні і зміцненню здоров'я дітей, формування у них звички до здорового способу життя.

  Авторський колектив стоїть на позиції сприяння психічному розвитку дитини, а не простого обліку його вікових особливостей. Крім переліку придбаних дитина, умінь і навичок, орієнтири для роботи педагогів визначені в термінах становлення діяльності, свідомості й особистості дитини. В якості особливих завдань ставиться орієнтація на підтримку мотивації і формування усвідомлюваних цілей діяльності.

  Велика увага приділяється освоєнню дитиною знакових символів (математичні уявлення, знайомство з буквами, символами і т.п.), розвитку почав логічного мислення, мовного розвитку, формування елементарного усвідомлення мовних явищ.

  Завдання по формуванню математичних уявлень викладені у другому підрозділі другого розділу - «Сприяння становленню свідомості» і пов'язані авторами з завданням «сприяти» позачасовому інтелектуальному розвитку дитини ».

  Математичний блок програми «Веселка» розроблений Є.В. Соловйової.

  Завдання в програмі представлені в узагальненому вигляді, що ускладнює їх сприйняття і вимагає додаткового вивчення відповідної методичної літератури. Разом з тим, простежується система в роботі, взаємозв'язок різних видів дитячої діяльності при вирішенні поставлених завдань, спрямованість програми на психічний розвиток дитини.

  Як методичної літератури рекомендуються розробки Є.В. Соловйової: «Математика і логіка для дошкільнят: Методичні рекомендації для вихователів», а також кілька посібників з формування уявлень про число в різних вікових групах.

  «Дитинство»

  (Програма розвитку і виховання в дитячому садку)

  Під редакцією: Т.І. Бабаєвої, З.А. Михайлової, Л.М. Гурович.

  Програма створювалася з метою збагаченого розвитку дітей дошкільного віку, забезпечення єдиного процесу соціалізації - індивідуалізації особистості через усвідомлення дитиною своїх Потреб, можливостей і здібностей.

  Її девіз: «Відчувати - пізнавати - творити». Ці слова, відзначають автори, визначають три взаємопов'язані лінії розвитку дитини, які пронизують всі розділи програми, надаючи ейцелостность і єдину спрямованість.

  Здебільшого заняття проводяться по підгрупах і мають інтегративний характер.

  Математичний блок програми «Дитинство» розроблений відомими вченими в області теорії і методики формування елементарних математичних уявлень у дошкільників З.А. Михайлової і Т.Д. Ріхтерман. Програмний матеріал представлений по кожній окремій віковій групі і має своєрідну назву «Перші кроки в математику». Замість традиційних тематичних разделовв математичному блоці виділені такі розділи: «Властивості», і відносини »,« Числа і цифри »,« Збереження (незмінність) кількості і величин »,« Алгоритми ». По кожному з розділів сформульовані «уявлення», «пізнавальні та мовні вміння». Крім того, по кожній віковій групі визначені основні завдання розвитку математичних знань і рівні освоєння програми.

  Особлива увага при організації процесу формування математичних уявлень у дітей третього і четвертого року життя приділяється створенню розвивального середовища.В даному контексті програми зазначено, що навколишні предмети, іграшки повинні відрізнятися за розміром, формою. У процесі ігрових дій з предметами, геометричними тілами і фігурами, піском і водою діти пізнають їх властивості, визначають ідентичність і відмінності предметів за властивостями.

  Дорослий створює умови і обстановку, сприятливі для залучення дитини в діяльність порівняння, сосчітиваніе, відтворення, угруповання, перегрупування і т.д. При цьому ініціатив в розгортанні гри, дії належить дитині. Вихователь виокремлює, аналізує ситуацію, спрямовує процес її розвитку, сприяє отриманню результату.

  Автори вважають за необхідне використовувати ігри, що розвивають думку дитини і залучати його до розумової праці. В про грамі, зокрема, пропонуються ігри: із серії «Логічні кубики -« Куточки »,« Склади куб »та ін .; із серії «Кубики і колір» - «Склади візерунок», «Куб-хамелеон» і ін.

  З дидактичних посібників рекомендуються логічні блок Дьенеша, кольорові рахункові палички (палички Кюїзенера), моделі.


  Програма передбачає поглиблення уявлень дітей про властивості і відносини об'єктів, в основному через ігри на класифікацію і сериацию, практичну діяльність, спрямовану на відтворення, перетворення форм предметів і геометричних фігур. Діти не тільки користуються відомими їм знаками і сім волами, а й знаходять способи умовного позначення нових, невідомих їм раніше параметрів величин, геометричних фігур, тимчасових і просторових відносин і т.д.

  У змісті навчання переважають логічні задачі, що ведуть до пізнання закономірностей, простих алгоритмів. В ході освоєння чисел педагог сприяє осмисленню дітьми послідовності чисел і місця кожного з них в натуральному ряду. Це виражено в умінні дітей утворити число більше або менше заданого, доводити рівність чи нерівність групи предметів за кількістю, знаходити пропущене число.

  Таким чином, можна помітити, що програма «Дитинство» досить змістовна в плані формування математичних знань.
  Привертає в ній і те, що програма передбачає засвоєння не окремих уявлень, а математичних відносин, зв'язків, залежностей, закономірностей, що сприятливо сприяє подальшому засвоєнню даної дисципліни в школі.

  За програмою «Дитинство» в рамках формування математичних уявлень видано посібник «Математика до школи», що складається з двох частин. Перша частина представлена ​​авторами А.А. Смоленцева і О.В. Пустовойт, якими розроблені методичні рекомендації та пропонуються ігри з дидактичними засобами: «Палички Кюїзенера», «Ігри з блоками», представлені варіанти роботи з моделями та схемами. Друга частина посібника представлена ​​З.А. Михайлової і Р.Л. Непомнящої. У цій частині описані гри-головоломки, які рекомендуються для роботи з дітьми.

  Комплексна програма розвитку, виховання і навчання дошкільника

  в Освітньої системі «Школа-2100»

  ( «Дитячий сад-2100»)

  Авторський колектив: А.А. Леонтьєв (керівник), Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, М.М. Борисова, А.А. Вахрушев, М.В. Корепанова, Т.Р. Кислова, С.А. Козлова, Про А. Куревіна, І.В. Маслова, ОА. Степанова, О.В. Чінділова.

  Програма розглядає психолого-педагогічні та методичні аспекти розвитку і виховання дітей дошкільного віку від 3 до 6 років і є одним із структурних компонентів освітньої системи «Школа-2100».

  Основна мета програми - реалізувати принцип наступності і забезпечити розвиток і виховання дошкільнят відповідно до концепції освітньої системи «Школа-2100»

  В рамках математичного розвитку програма забезпечує наступність у навчанні дітей математики між дитячим садом і початковою школою відповідно до програми курсу «Моя математика».

  Авторами математичного блоку програми є М.В. Корепанова і С.А. Козлова.

  У пояснювальній частині автори вказують, що готовність до шкільного навчання визначається не стільки сумою знань, умінь, навичок, а й тим, в яку діяльність ці вміння включені. Тому розвиток дошкільника розуміється як розвиток орієнтовних дій із притаманними для дошкільнят образними засобами вирішення завдань, просування від мимовільної до довільної, а до кінця дошкільного дитинства і усвідомленого відношенню до власної діяльності.

  Мета математичного блоку програми - забезпечити пізнавальний розвиток особистості дитини засобами математики.

  В рамках математичного блоку сформульовані наступні завдання.

  1. Розвиток предметних умінь:

  - виконувати найпростіші обчислення на основі дій з конкретними предметними множинами і вимірювань величин за допомогою довільно обраних мірок;

  - читати і записувати відомості про навколишній світ на мові математики (за допомогою відомих моделей);

  -узнавать в об'єктах навколишнього світу відомі геометричні форми;

  Буд елементарні ланцюжка міркувань.

  2.формирование пізнавальної мотивації, інтересу до математики і процесу навчання в цілому.

  3.Развитие уваги і пам'яті, креативності та варіативності
  мислення.

  Програма орієнтована на формування у дітей математичних понять і уявлень, що лежать в основі змісту курсу математики для початкової школи: про кількісний і порядковий числі, величиною, вимірі і порівнянні величин, просторових і часових відносинах між об'єктами і явищами дійсності.

  В курсі виділяються кілька змістових ліній:

  1) числа;

  2) величини;

  3) прості арифметичні задачі на додавання і віднімання;

  4) елементи геометрії;

  5) елементи логічного мислення;

  6) ознайомлення з просторовими і тимчасовими відносинами;

  7) конструювання.

  В основу програми покладено принцип побудови змісту «по спіралі». На кожній із ступенів дошкільного математичного розвитку розглядається один і той же основне коло понять, але на іншому рівні складності, що забезпечує розвиток предметних і загальнонавчальних умінь.

  Математичне зміст розбите в програмі на наступні розділи: «Ознаки предметів», «Відносини», «Числа від одного до п'яти», «Величини», «Елементи геометрії», «Ознайомлення з просторовими і тимчасовими відносинами», «Конструювання».

  Конструювання, як правило, у всіх програмах ДОУ виділяється як самостійний блок, проте в програмі «Школа-2100» ( «Дитячий сад-2100») даний вид діяльності є невід'ємною частиною цілісної системи формування математичних знань.

  ОСНОВНІ (СПЕЦІАЛІЗОВАНІ) І ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ дошкільної освіти

  Програма математичного розвитку дітей дошкільного віку

  в системі «шкільництві 2000 ...»

  Програма математичного розвитку дітей дошкільного віку, розроблена в рамках педагогічної системи «шкільництві 2000 ...»

  Математичний блок програми розроблений Л.Г. Петерсон під керівництвом Г.В. Дорофєєва і представлений в дидактичному посібнику «Ігралочка», призначеному для розвитку математичних уявлень дітей 3-4 і 4-5 років.

  Даний посібник є початковою ланкою безперервного курсу математики програми «шкільництві 2000 ...» для дошкільнят, учнів початкової та середньої школи.

  Основними завданнями математичного розвитку дошкільників в Програмі «шкільництві 2000 ...» є:

  - формування мотивації навчання, орієнтованої на задоволення пізнавальних інтересів, радість творчості;

  - формування прийомів розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, аналогія);

  -розвиток варіативного мислення, фантазії, творчих здібностей; розвиток мови, вміння аргументувати свої висловлювання, будувати найпростіші умовиводи;

  -збільшення обсягу уваги і пам'яті;

  - вироблення вміння цілеспрямовано володіти вольовими зусиллями, встановлювати правильні стосунки з однолітками і
  дорослими, бачити себе очима оточуючих;

  - формування загальнонавчальних умінь і навичок (вміння обмірковувати і планувати свої дії, здійснювати рішення відповідно до заданих правил, перевіряти результат своїх дій і т.д.).

  Ці завдання вирішуються в процесі ознайомлення дітей з різними областями математичної дійсності: з кількістю, і за числом, вимірюванням і порівнянням величин, просторовими і тимчасовими орієнтування.

  Велика увага в програмі приділяється розвитку варіативного мислення і творчих здібностей дитини. Діти не просто досліджують різні математичні об'єкти, а придумують образи чисел, цифр, геометричних фігур. Починаючи з найперших занять, їм систематично пропонуються завдання, що допускають різні варіанти вирішення.

  Робота з дітьми з даного курсу ведеться на високому рівні труднощі, тобто в зоні їх «найближчого розвитку», або «максимуму». Дітям поряд з більш простими завданнями пропонуються і такі, які вимагають від них здогади, кмітливості, спостережливості. Рішення їх формує у дітей бажання і вміння долати труднощі. В результаті всі діти без перевантаження освоюють необхідний для подальшого просування «мінімум», але при цьому не гальмується розвиток більш здібних дітей.

  Програма розвитку математичних уявлень дітей 3-4 років пропонується в двох варіантах. Перший варіант програми передбачає дворічний курс навчання дітей. Автори рекомендують проводити на цьому етапі одне заняття в тиждень.

  Відповідно до першого варіанту програмного змісту до кінця навчання за програмою «Ігралочка» результатом має стати формування у дітей інтересу до пізнання, їх просування в розвитку пізнавальних процесів, уваги, пам'яті, мови, розумових операцій.

  Паралельно у дітей формуються основні вміння, які автори представили у вигляді двох рівнів (А і Б).

  Другий варіант програми також розрахований на два роки навчання і передбачає одне заняття в тиждень.

  Продовженням навчально-методичного комплекту «Ігралочка» - є комплект «Раз - сходинка, два - сходинка» (Петерсон Л.Г., Холіну Н.П.), також розрахований на два роки.

  Таким чином, математичний блок програми «шкільництві 2000 ...» для дошкільнят видається найбільш насиченим порівняно з іншими програмами даного типу.

  Керуючись принципом минимакса, автори значно збагатили математичні розділи завданнями по формуванню обчислювальних умінь, розвитку уявлень про арифметичні дії.

  Представлене в програмі зміст, а також заявлені принципи дозволяють віднести цю програму до програм розвиваючого типу.

  Безумовно позитивним є те, що програма - частина безперервного курсу математики «Дитячий садок - школа».

  У програмі представлені тематичні плани по кожному з варіантів навчання, для реалізації програми авторами розроблені навчально-методичні посібники з урахуванням вікових особливостей дошкільнят, що полегшує організацію педагогічної діяльності і особливо вітається практиками.

  Програма «Математичні сходинки»

  Автор Є.В. Колесникова.

  У практичній діяльності дошкільних установ знайшов широке визнання математичний цикл «Математичні сходинки». (Даний цикл є авторським і представлений дидактичними посібниками по формуванню математичних уявлень у дітей дошкільного віку від 3 до 7 років. По кожній віковій групі автором розроблено зміст навчання.

  У циклі «Математичні сходинки» реалізуються основні ідеї концепції розвиваючого навчання Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова, в якій вміст, методи і форми організації навчального процесу безпосередньо узгоджені з закономірностями розвитку дитини.

  У змісті програми виділені традиційні розділи: «Кількість і рахунок», «Величина», «Геометричні фігури», «Орієнтування в часі», «Орієнтування в просторі».Крім цього, виділено і розділ «Логічні завдання».

  Зміст процесу формування математичних уявлень розроблено по кожній віковій групі.

  Слід підкреслити, що програма для дітей сьомого року життя досить змістовна, передбачає формування знань і умінь, необхідних для подальшого шкільного навчання.

  Велика увага в програмі приділено навчанню дітей записи чисел, знаків, що, як ми вже зазначили вище, відрізняє дану програму від інших.

  Робота по формуванню геометричних уявлень передбачає не тільки знайомство з геометричними фігурами, а й їх аналіз, пов'язаний з виділенням їх складових частин.

  Зміст програми супроводжується методичними розробками у вигляді сценаріїв занять і робочих зошитів, що створює для педагога-практика практичну модель реалізації програмного матеріалу.

  РОЗВИВАЮЧІ МЕТОДИКИ І ТЕХНОЛОГІЇ.

  На заняттях з ФЕМП доцільно використовувати сучасні технології, прийоми, засоби (ТРИЗ, блоки Дьенеша, палички Кюїзенера, В. Воскобовіча, А. Зака, Б. Нікітіна). Завдяки використанню розвиваючих ігор, процес навчання дошкільнят проходить в доступній і привабливій формі, створюються сприятливі умови для розвитку інтелектуально-творчого потенціалу дитини.

  ІГРИ В. Воскобовіча

  Вдосконалюють пам'ять, уяви, уваги, сприйняття, логічного і творчого мислення, мова. Особливостями розвиваючих ігор Воскобовіча є:

  Зв'язок образного сприйняття з логічним (через образ і казковий сюжет, через символ і алгоритм рішення)

  Система постійно ускладнюються питань і пізнавальних завдань до кожної гри.

  В таких іграх як «Геоконт» розвиваються сенсорні і пізнавальні здібності. Гра занурює дитину в світ геометрії. Він освоює основні поняття: промінь, точка, відрізок, кут і т.д. Я використовую цю гру для знайомства з предметним світом, формування навичок, конструювання та рішення творчих завдань.

  Дуже цікава гра «Квадрат Воскобовіча» (двох і чотирьох кольорові). Вона сприяє розвитку дрібної моторики руки, просторового мислення, творчої уяви, вміння порівнювати, аналізувати, зіставляти. Дитина, складаючи геометричні фігури різного розміру, засвоює зразки форми і величини, усвідомлює структуру геометричних фігур (боку, кути, вершини). Дуже часто ми разом з дітьми придумуємо і конструюємо фігури без опори на схему, що сприяє розвитку творчих здібностей та уяви. Квадрат цікавий ще й тим, що схеми складання фігур різні. Це прості площинні (будиночок, цукерка), складні площинні (черевичок), об'ємні (літак). Дитина визначає колір фігури, потім знаходить геометричні фігури з яких вона складається. Діти конструюють геометричні фігури, називають ознаки подібності та відмінності цих фігур.

  Гра «Прозорий квадрат» це прозорі пластинки, частково зафарбовані. Зафарбована частина-це яка-небудь геометрична фігура. У процесі ігрової діяльності у дитини розвиваються пізнавальні та творчі здібності. Дошкільник знайомитися із зразками форми і величини, співвідношенням цілого і частини (дроби), просторовими відносинами предметів. Дошкільник, граючи з головоломками знайомитися із зразками форми, кольору і величини. Розвитку окоміру сприяють складання фігур з частин. Головоломки розвивають пізнавальні і творчі здібності дітей. В процесі гри дитина пізнає структуру геометричних фігур (боку, кути) властивості симетрії, співвідношення цілого і частини (чудо-хрестик, чудо-стільники, диво-квітку).

  «Ігровізор» - це ігрове навчальний засіб, інтелектуальний тренажер.

  Ігрове посібник «Катя, рижик і рибка», знайомить дітей з еталонами форми, розвиває вміння визначати форму навколишніх предметів і орієнтуватися в просторі.

  Ігрове посібник «лабіринти цифр», направляє на розвиток уваги, логічного мислення, вмінню співвідносити цифру і кількість, розуміння принципу незалежності кількості предметів від їх розташування в просторі і по групах.

  «Предметний світ навколо нас» - знайомить дітей з предметним світом і працею дорослих. У дитини формується уявлення про предмети, їх будову та призначення, виділення істотних ознак об'єднують предмети в родові узагальнення (інструмент, взуття і т.д.)

  Кораблик «плюх-плюх» в цій грі розвиваються сенсорні здібності (розкладання предметів в групи за однією ознакою: кольором), дрібна моторика рук (нанизування прапорців на шнурок), увага, мислення, пам'ять, мова, математичні уявлення (дитина дізнається що означає високий і низький, визначає мало і багато, порівну, вчитися рахувати).

  Інтелектуальні ігри Б.П. Нікітіна

  «Склади квадрат» - тренування в розвитку відчуття кольору і кмітливості при вирішенні проблем, частин цілого, їх можливих взаємин і взаємного розташування.

  «Вгадай-ка» Направлена на розвиток здатності у дитини бачити і запам'ятовувати побачене.

  Годинники - орієнтування в часі.

  «Склади візерунок» - розвиває просторову уяву, кмітливість і логічне мислення, навички рахунку і графічні можливості, кольоровідчуття, вміння аналізувати, синтезувати і комбінувати.

  «Кубики для всіх» - одночасно вирішуються 2 завдання: по-перше, вибір фігур, які необхідні для побудови моделі; по-друге, надати цим фігуркам то становище, яке вони займають в моделі, тобто з'єднати їх і укласти в модель.

  Н.В.ПЕТКЕВІЧ

  Розробив комплект демонстраційних наочних посібників «Вивчення чисел першого-другого десятка». При роботі з посібниками формуються математичні поняття і обчислювальні навички.

  «Таблиця - казковий рахунок». Знайомить з цифрами першого десятка.

  «Лінійка». Для рахунку в межах десяти (формує поняття про натуральне ряді чисел і його властивості)

  Рахункова лінійка по додаванню однозначних чисел з переходом через десяток. Дозволяє продемонструвати послідовні дії додавання з фіксацією проміжного і кінцевого результату, замінити другий доданок сумою зручних доданків, зробити висновок, що для його виконання необхідно знати склад чисел від 1 до 9, склад числа 10, додаток однозначних чисел до 10.

  Арифметична гірка. Для визначення складу числа першого десятка, для знаходження суми або доданка, додавання і віднімання.

  Посібник розвиває:

  Зорову орієнтування (за кольором, за місцем розташування)

  Логічне мислення (вміння зосереджувати і розосереджувати увагу)

  Дослідницькі якості розуму і інше.

  Комп'ютер. Дозволяє самостійно моделювати математичні поняття, здійснювати самоконтроль, дати поняття про пристрій комп'ютерів і принципів його дії. Він дає можливість познайомитися з:

  - Числами першого десятка і відповідним їм цифрами.

  - Властивості натурального ряду чисел

  - Складом чисел першого десятка

  - Арифметичними діями: складанням і відніманням

  - Алгоритмом складання однозначних чисел з переходом через десяток.

  Телефон- довідник. Служить для:

  - Формування обчислювальних навичок

  - Розвитку пам'яті та збільшення її обсягу

  - Формування вміння концентрувати і розосереджувати

  Гра використовується для проходження теми «Додавання однозначних чисел з переходом через десяток». А також сприяє розвитку зорової та слухової пам'яті.

  А. ЗАК.

  Гра «листоноша обчислювач». Спрямована на розвиток і вдосконалення навичок усного рахунок. Рішення пошукових завдань, з елементами арифметики, дає хорошу можливість для розвитку математичних здібностей дітей. Всі завдання характеризуються пошукової метою: в одних випадках потрібно відгадати, з якої доріжки пішов листоноша; в інших - визначити шлях, що складається з 2 і більше доріжок по якому пройшов листоноша.

  «Як гусениця і мураха в гості ходили». Завдання гри створюють умови для активізації розвитку розумової діяльності дитини. Це передбачається багатьма причинами.

  По-перше, успішне виконання завдань вимагає від дитини нереальних, а уявних змін ситуацій, по скільки в грі не потрібно нічого реально переміщати, а необхідно лише уявити, куди можливі пересування її персонажів.

  По-друге зміст занять складено так, що на одних з них дитина буде в позиції відгадувати, в інших перевіряючого відгадки, в інших-позиції відгадувати.

  По-третє, складність наступних занять постійно зростає.

  По-четверте, подальше заняття ніколи не повторює попередній.

  У -п'ята, дозволити дитині проявити ініціативу в пошуку шляхів досягнення мети, що сприяє розвитку у дитини інтелектуальної гнучкості, можливості з різних сторін подивитися на одну і ту ж ситуацію.

  палички Кюїзенера

  З математичної точки зору палички це безліч, на якому легко виявляються відносини еквівалентності і порядку. У цій множині приховані численні математичні ситуації. Колір і величина, моделюючи число, підводять дітей до розуміння різних абстрактних понять, що виникають в мисленні дитини природно як результат його самостійної практичної діяльності. Використання "чисел в кольорі" дозволяє одночасно розвивати у дітей уявлення про число на основі рахунку і вимірювання. До висновку, що число з'являється в результаті рахунку і вимірювання, діти приходять на базі пректіческой діяльності, в результаті різноманітних вправ. За допомогою кольорових паличок дітей також легко підвести до усвідомлення відносин більше-менше, більше-менше на ..., навчити ціле ділити на частини, вимірювати об'єкти умовними мірками, повправлятися в в запам'ятовуванні складу чисел з одиниць і менших чисел, підійти впритул до математичних діям. Граючи з паличками діти легко засвоюють поняття "ліве". "Довге", "між", "кожен", "одна з ...", "бути не одного кольору" і ін. Палички як дидактичний засіб цілком відповідають специфіці й особливостям математичних уявлень дошкільнят, рівню розвитку дитячого мислення.

  стільники Кайе

  Стільники Кайе формують творче, об'ємно-просторове і асоціативне мислення, сенсомоторні координації. Вони допомагають розвивати фантазію, уяву (в тому числі просторове), окомір, архітектурно-художній смак, творче начало, індивідуальність в поєднанні з умінням працювати в творчому колективі однолітків. Стільники Кайе сприяють формуванню таких якостей, як акуратність, зосередженість, посидючість, терпіння. Також сприяють осмисленого сприйняття зовнішнього світу, орієнтації на площині і в просторі, розвитку почуття гармонії, композиції, пропорції, симетрії і асиметрії, форми і краси. Дозволяють проводити заняття в області геометрії, математики та логіки, ігри з заміщенням, а також використовувати набір в якості великої мозаїки і доміно. Цінним якістю сот Кайе є те, що їх можна використовувати як матеріал для проектного конструювання і експериментування в області дитячого дизайну, тобто художнього конструювання.

  Граючий може експериментувати і винаходити композиції, застосовуючи однакові або різні по малюнку і кольору елементи, наявні в наборі.

  Ця особливість дитячої діяльності програмується універсальними властивостями застосованої форми елементів, які дозволяють розташовувати їх особливим чином на площині по відношенню один до одного.

  блоки Дьенеша

  Навчально-ігрове посібник логічні блоки Дьенеша представляють собою набір з 48 логічних блоків, що розрізняються між собою чотирма властивостями: формою, кольором, розміром, товщиною.Використання логічних блоків в іграх з дошкільнятами дозволяє моделювати важливі поняття не тільки математики, а й інформатики: алгоритми, кодування інформації, логічні операції; будувати висловлювання з союзами "і", "або", часткою "не" і ін. Подібні ігри сприяють прискоренню процесу розвитку дошкільників найпростіших логічних структур мислення і математичних уявлень. Основна мета використання дидактичного матеріалу (по імені автора званого "блоки Дьенеша"): навчити дошкільнят вирішувати логічні завдання на розбиття за властивостями. Основне вміння, необхідне для вирішення логічних завдань - це вміння виявляти в об'єктах різноманітні властивості, називати їх, адекватно позначати словом їх відсутність, абстрагувати і утримувати в пам'яті одне, одночасне два або три властивості, узагальнювати об'єкти по одному, двох або трьох ознаками з урахуванням наявності або відсутності кожного.  Скачати 34,84 Kb.


  Аналіз дошкільних освітніх програм по розділу Формування елементарних математичних

  Скачати 34,84 Kb.