Аналітичний звіт вихователя при атестації на вищу категорію (1 частина)
Дата конвертації03.05.2017
Розмір10.9 Kb.
Типаналітичний звіт

Олена Архіпова
Аналітичний звіт вихователя при атестації на вищу категорію (1 частина)

Аналітичний звіт про результати педагогічної діяльності

вихователя ОООД (дошкільна освіта)

за міжатестаційний період (за останні 3-5 років)

Архипова Олена Іванівна

вихователя МБДОУ дитячий сад комбінованого виду № 5 «Конвалія» м Єльця

посаду, предмет, найменування ОООД діючої на підставі ліцензії № 878 від 04.03.2015

1. Динаміка результатів освоєння освітньої програми

1.1. Позитивні результати розвитку вихованців:

1.2. Результат готовності дітей до шкільного навчання

1.3. Додаткова аналітична інформація (аналіз представлених в таблицях результатів, додаткові факти, які свідчать про результативність діяльності педагога).

Для освоєння освітньої програми мною створені такі умови: наявність дидактичної і методичної літератури в групі; наявність розвиваючих настольно-друкованих ігор, схем, наочного матеріалу, оснащеної розвиваючого середовища. Матеріально-технічна база дозволяє проводити цікаві, творчі заходи для дітей. Діти беруть активну участь в різних конкурсах, що проводяться в рамках ОУ, на муніципальному, регіональному і всеросійському рівні і займають призові місця. За підсумками 2014-2015 р Токарєва Саша заняла1место в конкурсі виробів з природного матеріалу «Зимова казка»; Конкурс малюнків по нетрадиційного малювання «Чарівні пальчики» 1-2 місце - Людаевой Дашею і Гамовим Арсеніемі ін. (Див. Таблицю).

2. Виявлення і розвиток здібностей вихованців до інтелектуальної, творчої,

фізкультурно-спортивної діяльності

2.1. Результати участі дітей у конкурсах:

2.2. Результати участі дітей в Інтернет конкурсах:

2.3. Результати участі дітей в спортивних змаганнях, спартакіадах: 2.4. Результати участі дітей у фестивалях: 2.5. Результати участі дітей в проектах:

2.6. Додаткова аналітична інформація (робота з дітьми з особливими потребами та ін.)

У 2014 р проводила експериментальну діяльність по темі «Вивчення особливостей агресивної поведінки у дітей старшого дошкільного віку». З дітьми була проведена наступна робота: малюнкова методика «Неіснуюча тварина», анкетування батьків щодо зняття агресивності у дітей, систематичне безперервне спостереження за дітьми в період експерименту. Результат даної роботи показав: знизилася агресивність у 80% досліджуваних дітей, підвищився рівень знань у батьків з даної теми, знизилися конфліктні ситуації між дітьми даної групи.

З 2014 року я, є керівником гуртка з додаткової освіти дітей дошкільного

віку «Дивовижні прищіпки». На своїх заняттях, я намагаюся сприяти інтелектуальному

і творчому розвитку дітей. Отриманий результат і сам процес роботи розкривають творчі спо

собности дитини, роблять дитячий світ яскравіше і духовно багатшими.

3. Задоволеність організацією освітнього процесу

3.1. Результати опитувань, анкетування дітей і батьків.

Анкетування батьків в середній групі МБДОУ дитячий сад комбінованого виду № 5 «Конвалія»

Мета: виявити рівень задоволеності батьків діяльністю дошкільного закладу.

В анкетуванні взяли участь 20 батьків. В анкетах було запропоновано 18 питань. Батькам, які брали участь в анкетуванні, пропонувалося уважно прочитати перераховані нижче твердження і висловити свою думку про оснащеність ДОУ, кваліфікованості педагогів, про розвиток дитини в ДОУ і взаємодія педагогів і батьків в організації виховного - освітнього процесу.

Анкетування показало, що 81% батьків повністю влаштовують: комфортні умови перебування дітей в ДНЗ, достатня забезпеченість розвиваючими іграшками, ігровим обладнанням, оснащеність ділянок сучасним і різноманітним обладнанням і технічне оснащення дитячого садка; Практично всі батьки (91%) вважають, що робота з фізичного виховання та зміцнення здоров'я дітей ведеться на достатньому рівні. 97% батьків повністю влаштовує професійний рівень вихователів групи, наявність комфортних і безпечних умов і взаємодія педагогів і фахівців в плануванні виховно - освітнього процесу.

Батьки (97%, які взяли участь в анкетуванні зазначили, що їхня дитина майже щодня розповідає про те, чим займався в групі, завдяки відвідування дитячого садка дитина легше став спілкуватися з дорослими і однолітками, набуває відповідні віком необхідні знання та вміння. Це показник того, що, що перебування в дитячому саду для дітей цікаво, пізнавально і доставляє радість. 92% респондентів відзначили, що консультативний матеріал і інформацію про життєдіяльність дитини в дитячому саду, що отримується від педагогів в по ної мірою надає можливість брати участь в житті ДОП, вносити пропозиції, спрямовані на поліпшення роботу дитячого садка.

3.2 Скарги з боку дітей і батьків, адміністративні стягнення.

3.3. Наявність подяк, заохочень. 3.4. Наявність нагород.

4. Діяльність педагога по вихованню

4.1 Реалізація виховних можливостей різних видів діяльності дитини.

У своїй роботі, я намагаюся організувати різні види дитячої діяльності в режимі дня, забезпечити оптимальний вміст індивідуальних завдань, ігор, самостійної діяльності, прогулянок, екскурсій, щоб досягти високих результатів у вихованні дітей. При відборі методів і форм організації ОД орієнтуюся на бажання, інтереси, нахили, здібності дітей. Мотивована таким чином діяльність більш результативна, т. К. Сприяє розвитку тих чи інших здібностей кожної дитини. «Чим ти хочеш зайнятися?», «Якщо ти хочеш дізнатися ... - ти повинен зробити ...», «У тебе вийде, і ти зможеш ...», «Давайте разом спробуємо, і ви побачите ...» - такого виду питання, переконання, бесіди з дітьми сприяють формуванню спрямованості особистості, активної мотивації дитини до діяльності. Інтеграція ОД більш результативна, ніж окремо взяті фрагменти, у дітей проявляється особлива широта інтересів - що в подальшому може стати основою різноманітного досвіду. Прагнення займатися різними і несхожими видами діяльності, бажання спробувати свої сили в різних її сферах - це і є широта інтересів дитини, яку намагаюся формувати засобами інтегрованої діяльності. У кожен денний освітній блок включений який-небудь вид продуктивної діяльності: створення колективної роботи, придумування кінця казки чи оповідання, придумування і зображення характеру героїв через рух, атрибути, створення конструкцій з будівельного або підручного матеріалу.

4.2. Методичні розробки, посібники, рекомендації, виступи, доповіді по організації і проведенню виховної роботи.

5. Умови, що забезпечують результат

5.1. Наявність освітньої програми. Вікові та інші категорії, на які орієнтована Програма, використовувані Зразкові програми, характеристика взаємодії педагогічного колективу з родинами дітей.

Мною, розроблені робочі програми по чотирьом віковим групам: 1 молодша група, 2 молодша, середня, старша групи, з урахуванням ФГОС. При складанні робочих програм, я спиралася на наступні нормативні документи і програми:

- програма «Від народження до школи» під ред. Веракси Н. Е.

- Основна загальноосвітня програма МБДОУ дитячий сад комбінованого виду №5 «Конвалія»

- Федеральний закон від 29 грудня 2012 №273 ФЗ «Про освіту Російської Федерації»

- Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17 жовтня 2013 року №1155 «Про затвердження Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти»

- Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 30 серпня 2013 року 1014 «Про затвердження Порядку організації та здійснення освітньої діяльності за основними освітніми програмами дошкільної освіти»

- Постанова Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 15 травня 2013 року №26 «Про затвердження СанПин 2.4.1.3049-13« Санітарно-епідеміологічні вимоги до пристрою, змісті та організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій »

- Статут ДНЗ

- Положення про робочу програму педагогів дошкільної освітньої організації;

Також використовуються парціальні програми по всім освітнім областям;

- «Світ навколо-здоров'ю друг» (досвід роботи з еколого-оздоровчого виховання дітей дошкільного віку, Єлець-2013р.

- Котова Е. В. «У світі друзів» програма емоційно-особистісного розвитку дітей. - М., 2007 р.

- «Мій рідний дім» під редакцією Н. А. Арапова-Піскарьова М. 2002г.

- Севостьянова Е. О. «Дружна Сімейка» ТЦ Сфера 2007р.

- Стеркиной Р. Б., Князєва О. Л., Авдєєва Н. Н. «Основи безпеки дітей дошкільного віку» М. 2002р.

- «Ми» програма екологічної освіти дітей Н. Н. Кондратьєва М. СПб 2002р.

- «Юний еколог» програма екологічної освіти дітей С. М. Ніколаєва С-П 2002р.

- О. С. Ушакова «Програма розвитку мовлення дітей дошкільного віку в дитячому садку» М ТЦ Сфера 2001р.

- Ликова І. А. «Кольорові долоньки» програма художнього виховання дітей 2-7 років М 2007р.

- Лободин В. Т., Федоренко А. Д. «У країні здоров'я» програма екологічного оздоровчого виховання дошкільнят М 2011р.

- Картушина М. Ю. «Зелений вогник здоров'я» М. 2007 р

- Глазиріна Л. Д. «Фізична культура для дітей дошкільного віку» М. 2001. р

Велика увага приділяється роботі з батьками. Для цього застосовуються різні форми: дні відкритих дверей, спортивні свята, виставки, зустрічі з фахівцями різного профілю. Проводяться індивідуальні, групові консультації. Однак залишається проблемою залучення батьків до створення проектів. У зв'язку з цим потрібно побудувати роботу так, щоб вони були зацікавлені в успіхах своїх дітей. Наявність в ДНЗ власного сайту надає батькам можливість оперативно-ного отримання інформації про життя групи ОД про проведені заходи святах і розвагах

5.2. Розробка і реалізація авторської освітньої програми, яка пройшла зовнішню експертизу:

5.3. Участь педагога в розробці Програми розвитку освітньої установи.

З 2013 р беру участь в розробці Програми розвитку освітньої установи в складі робочої групи ДНЗ.

Аналітичний звіт вихователя при атестації на вищу категорію (1 частина)