Скачати 25,91 Kb.

Аналітичний звіт вихователя молодшої різновікової групи за міжатестаційний період
Дата конвертації11.04.2017
Розмір25,91 Kb.
Типаналітичний звіт

Скачати 25,91 Kb.

Ольга Третьякова
Аналітичний звіт вихователя молодшої різновікової групи за міжатестаційний період

МО Красноуфімськ округ

Муніципальне казенне загальноосвітній заклад

«Чатликовская середня загальноосвітня школа»

Чатликовскій дитячий сад

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Третьякової Ольги Геннадіївна,

вихователя молодшої різновікової групи

1 кваліфікаційної категорії,

за міжатестаційний період 2012-2017 рр.

2017 р

ЗМІСТ

введення 3

1. Аналітична частина 8

1.1 Динаміка освітніх досягнень вихованців 8

1.2 Діагностика досягнень вихованців з додаткової освіти гурток «Веселка фарб» 10

1.3 Методична робота 10

2. Проектна частина 18

висновок 20

Список літератури 21

ВСТУП

«Витоки здібностей і обдарування дітей на

кінчиках пальців. Від пальців, образно кажучи,

йдуть найтонші нитки - струмочки, які

живить джерело творчої думки. іншими

словами, чим більше майстерності в дитячій руці

тим розумніша дитина ».

В. О. Сухомлинський

Система дошкільної освіти на сучасному етапі шукає шляхи досягнення високих і стабільних результатів в роботі з дітьми. Реагуючи на всі зміни соціальних умов і вимог, дошкільна педагогіка здійснює пошук і створює все нові і нові підходи до виховання, навчання дітей дошкільного віку. Сучасні вимоги до дошкільної освіти відповідно до ФГОС ДО орієнтують вихователів на створення сприятливих умов розвитку дітей відповідно до їх віковими та індивідуальними особливостями і схильностями, розвитку здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб'єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими і світом.

Дошкільний вік найбільш сприятливий для розвитку не тільки образного мислення, а й уяви, психічного процесу, що становить основу творчої діяльності. Тому творчість, розвиток творчості - одна з головних завдань виховання. Вихованню у дітей прагнення брати участь в перетворенні навколишнього світу, розвитку у дітей здатності сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в житті і мистецтві - присвячено багато педагогічні дослідження: Н. А. Ветлугиной, В. О. Сухомлинського, Т. С. Комарової, Т. Г. Казакової та багатьох інших. Дослідження Т. С. Комарової показують, що образотворча діяльність сприяє розвитку пізнавальних процесів і зокрема формуванню розумових операцій: аналізу, порівняння, синтезу, узагальнення. Малювання є одним з найбільш цікавих і захоплюючих занять для дітей дошкільного віку. У процесі малювання удосконалюються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності.

Таким чином, показником результативності художньо-естетичного розвитку, згідно з Федеральним Державному Стандарту Дошкільного Освіти, є розвиток допитливості, уяви, яке реалізується в різних видах діяльності, дослідницький інтерес і творча активність.

Всі діти люблять малювати, коли це у них добре виходить. Малювання олівцями, пензлем вимагає високого рівня володіння технікою малювання, сформованих навичок і знань, прийомів роботи. Несформованість графічних навичок і умінь заважає дитині висловити в малюнку задумане і ускладнює розвиток пізнавальних здібностей та естетичного сприйняття. Складною для дошкільнят є методика зображення предметів тонкими лініями. Далеко не всі діти справляються з поставленим перед ними завданням. Це тягне за собою негативне емоційне ставлення до всього процесу малювання і веде до дитячої невпевненості. Вирішити ці проблеми допомагають нетрадиційні способи малювання. Багаторічна практика показала, що використання нетрадиційних технік добре сприяє правильному складанню сюжетного малюнка дітьми дошкільного віку. Щоб дитина малював із задоволенням і вдосконалювався в своїй творчості, дорослий повинен допомагати йому. Дітям в цьому віці дуже складно зображати предмети, образи, сюжети, використовуючи традиційні способи малювання: пензлем, олівцями, фломастерами. Використання лише цих предметів не дозволяє дітям більш широко розкрити свої творчі здібності. Вони не сприяють розвитку уяви, фантазії. Але ж малювати можна чим завгодно і як завгодно! Існує багато технік нетрадиційного малювання, їх незвичайність полягає в тому, що вони дозволяють дітям швидко досягти бажаного результату. Наприклад, якій дитині буде нецікаво малювати пальчиками, робити малюнок власної долонькою, ставити на папері плями і отримувати кумедний малюнок. Дитина любить швидко досягати результату у своїй роботі. Під час малювання пальцями рук дитина отримує надзвичайно чуттєва насолода при тактильних контактах з фарбою, папером, водою. Саме нетрадиційні техніки малювання створюють атмосферу невимушеності, відкритості, розкутості, сприяють розвитку ініціативи, самостійності дітей, створюють емоційно - позитивне ставлення до діяльності. Результат образотворчої діяльності не може бути поганим чи хорошим, робота кожної дитини індивідуальна, неповторна. Використання нетрадиційних технік добре сприяє правильному складанню сюжетного малюнка дітьми дошкільного віку.

Можна сказати, що нетрадиційні техніки дозволяють, відійшовши від предметного зображення, висловити в малюнку почуття і емоції, дають дитині свободу і вселяють впевненість у своїх силах. Володіючи різними техніками і способами зображення предметів або навколишнього світу, дитина отримує можливість вибору.

Спостерігаючи за ефективністю застосування різних технік малювання на заняттях, вивчивши роботи вчених, методистів: Давидова Г. Н. «Нетрадиційні техніки малювання», Ликова І. А. Програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2 - 7 років «Кольорові долоньки», Казакова Т. Г. «Дитяче образотворче мистецтво» переді мною постало питання про необхідність використання таких технік, які створять ситуацію успіху у вихованців, сформують стійку мотивацію до малювання.

Основна проблема: що застосовуються техніки малювання не забезпечують розвиток особистості, мотивації і творчих здібностей дітей.

Тема роботи в міжатестаційний період: «Розвиток творчих здібностей дітей за допомогою застосування нетрадиційних образотворчих технік»

Мета: створити умови для розвитку творчих здібностей дітей Завдання:

-актуалізіровать свої знання з теми шляхом ознайомлення і вивчення досвіду роботи колег в даному напрямку, вивчення психолого - педагогічної та методичної літератури з проблеми;

-знайомство з різними способами і прийомами нетрадиційних технік малювання з використанням різних образотворчих матеріалів на заняттях з изодеятельности; -Розробити і реалізувати комплекс занять з розвитку творчих здібностей з використанням нетрадиційних технік малювання на гуртку «Веселка фарб»

-отслежівать динаміку розвитку творчих здібностей і розвиток образотворчих навичок дитини;

-распространіть досвід своєї педагогічної діяльності.

У своїй діяльності я використовую технології: «Нетрадиційні техніки малювання» Р. Г. Казакової, І. А. Ликової «Кольорові долоньки», Давидова Г. Н. «Нетрадиційні техніки малювання в дитячому садку», частини 1-я і 2-я . Так само використовую елементи інших технологій:

• здоров'язберігаючих технологій, які допомагаю знизити рівень захворюваності дітей, здійснювати профілактику хвороб і загартовування;

різнорівневі навчання, яке дозволяє якісно засвоїти програмне зміст всім дітям;

• проектний метод навчання, який об'єднує дітей і батьків і дозволяє найбільш детально розкривати актуальні для дітей питання;

• технологія дитячого експериментування допомагає знайти спосіб взаємодії з навколишнім середовищем;

• ігрові технології виступають як засіб спонукання, стимулювання дітей до пізнавальної діяльності;

• технологія формування основ безпечної життєдіяльності стимулює розвиток у дітей дошкільного віку самостійності і відповідальності за свою поведінку.

Робота в міжатестаційний період дозволила підійти до оформлення результатів діяльності в формі аналітичного звіту.

Об'єкт аналізу: педагогічна діяльність спрямована на розвиток творчих здібностей дітей за допомогою нетрадиційних технік малювання.

Предмет аналізу: результати педагогічної діяльності з впровадження нетрадиційних технік малювання.

Мета аналітичного звіту: здійснити аналіз і дати оцінку результату ефективності впровадження в практику елементів нетрадиційної техніки малювання.

завдання:

-Зробити висновки про ефективність застосування педагогічних технологій;

-наметіть мета і завдання на наступний міжатестаційний період.

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Динаміка освітніх досягнень вихованців

Проаналізувавши свою діяльність по впровадженню в педагогічну практику елементів нетрадиційної техніки малювання з метою створення умов для розвитку творчих здібностей дітей як способів створення ситуації успіху у вихованців, формування стійкої мотивації до малювання, я прийшла до висновку, що створені мною організаційно-педагогічні умови та вибудувана система педагогічного впливу ефективні, педагогічно доцільні і результативні.

Результативність роботи відстежується за допомогою регулярної діагностики, проведеної в листопаді і квітні поточного року.

Підсумки освоєння освітніх областей по ФГТ

Освітні області 2012 - 13У. м, 2013 - 14У. м середня група

2 молодша 2012-13гг

%

Середня 2013-14гг

%

В С Н Н В С Н Н

Фізична культура

Здоров'я 43 31 26 12 55 24 9

Безпека 48 27 35 7 58 32 3

Соціалізація 56 28 26 14 52 29 5

Праця 39 34 27 16 58 26 -

Пізнання 52 39 9 57 36 7

Комунікація 55 27 18 62 29 9

Читання художньої літератури 46 36 31 18 46 36 -

Художня творчість 53 34 13 18 54 28 -

музика

В ході освоєння всіх освітніх областей за програмою діти набувають певні (інтегративні) якості, представлені в таблиці.

Моніторинг інтеграційних якостей вихованців

Інтегративні якості Навчальний рік, вік вихованців

2младшая 2012-13г

Середня 2013-14г

В С Н Н В С Н Н

Фізично розвинений, хто оволодів основними культурно-гігієнічними навичками 82 18 - 55 45 - -

Допитливий, активний - 73 27 - 18 73 9 -

Емоційно чуйний - 82 9 9 46 45 9 -

Той, хто оволодів засобами спілкування і способами взаємодії з дорослими і однолітками 37 45 18 - 73 18 9 -

Здатний управляти своєю поведінкою 73 18 9 37 54 9 -

Здатний вирішувати інтелектуальні завдання (проблеми, адекватні віку - 55 36 9 9 73 18 -

Хто має первинні уявлення про себе, сім'ю, суспільство, державу, світ, природу - 64 9 27 - 82 9 9

Той, хто оволодів універсальними передумовами навчальної діяльності - 64 36 - 37 54 9 -

Підсумки освоєння освітньої програми

Молодша різновікова група по ФГОС

Освітні області 2014 року - 15г.м 2015 - 2016р. м

2016 - 17г. м

В С Н Н В С Н Н В С Н Н

Соціально - комунікативне 20 54 24 2 12 63 25 - - 75 25 -

Пізнання 12 62 26 - 33 50 17 - - 63 12 25

Розвиток мови 16 62 12 - 42 50 8 - - 63 25 12

Художньо -естетичні 18 62 14 6 16 67 17 - - 65 23 12

1.2. Діагностика досягнень вихованців з додаткової освіти гурток «Веселка фарб»

Діагностика образотворчої діяльності Г. А. Урунтаевой

2014 року - 15г. м 2015 - 2016р. м

2016 - 17г. м

В С Н У З Н У З Н

- 83 17 12 63 25 60 40 -

Таким чином, за підсумками моніторингів, проведених організацією, маю стабільні результати освоєння вихованцями освітньої програми, а так само досягнення вихованців мають позитивну динаміку результатів освоєння освітніх програм.

Для оцінки результатів своєї діяльності я вибрала такі методики:

1. Діагностика образотворчої діяльності Г. А. Урунтаевой.

2. Дидактичні ігри на розвиток творчих здібностей, уяви, сприйняття кольору: «Склади веселку», «Склади візерунок», «Художні промисли», «Закінчи картину», «Дізнайся і домалюй» і ін.

2. Від народження до школи. Орієнтовна основна загальноосвітня програма дошкільної освіти / Под ред. Н. Е. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої.

1.3 Методична робота

Для досягнення поставленої мети і завдань застосовую в освітньому процесі сучасні освітні технології та методики:

1. Нетрадиційні техніки малювання

2. Тематичне оформлення розвиваючої предметно - просторового середовища групи; виставка дитячих робіт по изодеятельности та художньої творчості, центр художньо-естетичного розвитку, ізостудія.

3. здоров'язберігаючих технології:

• фізкультурно-оздоровчі (дихальна гімнастика, пальчикова гімнастика, динамічні паузи, ранкова гімнастика, релаксаційна гімнастика)

• медико-профілактичні (моніторинг здоров'я, контроль за харчуванням, вітамінотерапія, фізіотерапія та ін.)

• технологія забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини (створення емоційної комфортності, забезпечення позитивного психологічного самопочуття в процесі спілкування з дорослими і однолітками). У групі введений ритуал вітання, ритуал прощання, хвилинки добра.

4. Інформаційно-комунікативні технології (створення мультимедійних презентацій)

5. Артикуляційна гімнастика та пальчикові ігри - розвиток дрібної моторики рук, пам'яті, уяви, більш швидке оволодіння правильною вимовою звуків.

6. Проектний метод (спільна діяльність вихователя і дітей над певною практичною проблемою).

7. Технологія дитячого експериментування. 8. Технологія формування основ безпечної життєдіяльності.

Залучаю вихованців в творчу проектну діяльність:

Муніципальний рівень: проект «Пожежна частина села Чатлик», «Моя мала батьківщина», «Я і моя сім'я».

Рівень освітньої організації: дитячо - батьківські проекти «Я і моя сім'я», «Пори року», «Мій тато (дідусь) солдат»

Участь вихованців у конкурсах

Для виявлення розвитку у вихованців здібностей до інтелектуальної та творчої діяльності, формування особистісних якостей дитини, розширення кругозору, розкриття їхніх потенційних можливостей, самореалізації 2013-2017г. м приваблювала вихованців до участі в конкурсах різного рівня.

Рівень освітньої організації: «Талісман року» 5 учасників, 2 переможці -1,3место, 2015р. ; «Дари осені» 6 учасників, 2 переможці - 2, 3 місце, 2016р. ; «Новорічна ялинка» 8 учасників, 2 переможці - 1, 3 місце, 2014р. ; «Іграшки з солоного тіста», 2 учасники 2016р. ; конкурс читців, 8 учасників, 2 переможці - 1, 2 місце; «Будинок, в якому я живу», 6 учасників, 2015р; «Годівниця для птахів», 10 учасників, 2 переможці - 1, 2 місце 2013р.

Муніципальний рівень: відкрита виставка - конкурс декоративно - прикладної творчості та образотворчого мистецтва «Весняна веселка» -5 учасників, 2016р. ; конкурс, присвячений Міжнародному жіночому дню 8 березня, 4 учасники, 2016р. ; конкурс дитячого малюнка в рамках підготовки до проведення Всеросійської сільськогосподарської перепису «Село в порядку - країна в достатку» - 7 учасників, 2016 р конкурс дитячої творчості, присвячений «25-річчя МНС Росії» 1 учасник, переможець 3 місце, 2015р. ; конкурс декоративно - прикладної творчості та образотворчого мистецтва «У творчості немає меж» - 4 учасники, 2016р. ; змагання «Всеросійська масова лижна гонка» «Лижня Росії - 2016», 1 учасник, призер, 2016р.

Територіальний рівень: конкурс декоративно - прикладного творчості гігантських новорічних іграшок «Мега іграшка» - 1 учасник, 2015р.

Ведеться робота і з соціальними партнерами. Під час тематичного тижня «23 лютого» стало традиційним відвідування музею села Чатлик. Діти з захопленням і захопленням розглядали предмети старовини, знайомилися з їх призначенням. На честь 70-річчя Перемоги брали участь в ряді заходів, організованих Будинком культури і бібліотекою. 9 травня діти разом з батьками беруть участь в мітингу, присвяченому цій знаменній даті, беруть участь в святковому концерті.

Проводимо театралізовані вистави на тему російських народних казок: «Теремок», «Колобок», «Ріпка» і ін., А також народні розваги - колядки, масниця, де діти в цікавій інтегрованій формі долучаються до народних свят і традицій. Проводимо екскурсії: пожежна частина, знайомство з селом і його визначними пам'ятками.

Стало вже традиційним запрошувати батьків на підсумкові заняття: «Весна - весняночка», «Котячий будинок», «Мамочка улюблена моя», «Як Петрушка дізнався про правила дорожнього руху» та ін. День відкритих дверей, День літньої людини, спільні свята і розваги .

В рамках гурткової роботи проводжу майстер - класи, де знайомлю батьків з нетрадиційними техніками малювання, виставки дитячих робіт, консультації: «Планування та організація гурткової роботи», «Нетрадиційні техніки малювання в спільну діяльність дітей і батьків», «Секрети дитячого малюнка», « організація дитячого куточка для творчої діяльності », родітелькіе зборів, представляю результати роботи за рік, маю позитивні відгуки з боку учасників освітнього процесу: батьків і колег.

Застосовую в освітньому процесі інформаційно-комунікаційні технології.

Я розумію, що застосування сучасних інформаційних засобів навчання позитивно впливають на освітній процес, сучасні діти потребують сучасного підходу. Мною розроблена міні - відеотека (в електронному варіанті підібраний матеріал по нетрадиційним технікам малювання для дітей середнього, старшого дошкільного віку. Добираю ілюстративний матеріал до занять і для оформлення стендів, групи (сканування, інтернет, принтер, презентація, знайомлюся зі сценаріями свят і інших заходів ).

У 2016 році відкрила свою сторінку в міжнародному соціальному освітньому інтернет - проект MAAAM. RU

Маю свідоцтва суспільного визнання професійних успіхів:

Диплом учасника конкурсу на краще оформлення групи до Нового року в номінації «Чарівний снігопад» (2013р.)

Диплом учасника конкурсу «Краса - масниця» (2016р.)

Грамота за підготовку дітей для участі в міжмуніципальному конкурсі дитячої творчості, присвяченого «25- річчя МНС Росії» (2015 р.)

Свідоцтво за підготовку учасників виставки - конкурсу декоративно - прикладної творчості та образотворчого мистецтва «У творчості немає меж» (2016р.)

Диплом учасника щомісячного міжнародного конкурсу «Краща методична розробка» (2017р.)

Диплом учасника щомісячного міжнародного конкурсу «Кращий конспект» (2016р.)

Грамота Муніципального відділу управління освітою Муніципального освіти Красноуфімськ округ (2010 р)

Почесна грамота Глави Муніципального освіти Красноуфімськ округ (2015 г.).

Вношу особистий внесок у підвищення якості освіти на рівні освітньої організації, муніципалітету, міжтериторіальне, обласному та всеукраїнському, транслюючи досвід практичних результатів своєї професійної діяльності.

Рівень освітньої організації: участь в методичних тижнях, 2016р. - відкрите заняття і представлення досвіду роботи по темі: «Росіяни посиденьки» - сертифікат, 25.03.2016г., 2016р. - відкрите заняття «Мій веселий дзвінкий м'яч», 2017р. - «Маленькі фокусники» - сертифікат, наказ № 19-а від 25.02.2017г.

Муніципальний рівень: виступи з обміну педагогічним досвідом на районному методичному об'єднанні педагогів дошкільної освіти: 2013р. - виступ на тему: «Подорож у весняний ліс» - відкрите заняття, свідоцтво, протокол №7, 28.04.2013г. ; презентація досвіду роботи по темі: «театралізовані - ігрова діяльність молодших дошкільнят» - свідоцтво, протокол № 3, 15.03.2016г. День педагогічних здобутків діє до: 2015 г. - «Формування творчих здібностей дітей 4 5 років на заняттях гуртка« Веселка фарб »» свідоцтво про публікацію методичних матеріалів; 2016 г. - «Деятельностно - ігровий підхід в організації театралізованої діяльності молодших дошкільнят» - свідоцтво про публікацію методичних матеріалів.

Міжтериторіальний рівень: 2013 рік - семінар «Попередження та розв'язання конфліктів в процесі соціально - педагогічної взаємодії з батьками вихованців ДНЗ» - участь, сертифікат, 28.09.2013г. ; 2014 рік - територіальна педагогічна науково - практична конференція «Федеральний державний стандарт дошкільної освіти: принципи, особливості змісту і реалізації» - участь, сертифікат, 2014р. ; 2015 рік - семінар «Проектування освітнього процесу в умовах реалізації вимог ФГОС ДО на прикладі програм дошкільної освіти« Стежки »під ред. В. Т. Кудрявцева і «предшкольном пора» під ред. Н. Ф. Виноградової, що входять в систему УМК «Алгоритм успіху» »- участь, сертифікат 6.11.2015г.

Всеросійський рівень діє до: 2016 рік - публікація «Цивільне та патріотичне виховання молодших дошкільнят через організацію проектної діяльності» на 2-ий заочної всеросійської науково - практичної конференції «Освіта в векторі громадянськості й патріотизму» - сертифікат, 2016р.

Маю публікації на сайті Маам. ru, адреса: http://www.maam.ru/users/OlTrGn.

Відомості про підвищення кваліфікації:

Державне автономне освітній заклад додаткової професійної освіти Свердловської області «Інститут розвитку освіти» «Проектування освітнього процесу в умовах запровадження та реалізації федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти», 40 годин. 2014 р

2. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

ВИСНОВОК

Дошкільний вік найбільш сприятливий для розвитку не тільки образного мислення, а й уяви, психічного процесу, що становить основу творчої діяльності.

Система дошкільної освіти по ФГОС «спрямована на створення умов соціальної ситуації розвитку дошкільнят, що відкриває можливості позитивної соціалізації дитини, його всебічного особистісного морально-етичного і пізнавального розвитку, розвитку ініціативи і творчих здібностей на основі відповідних дошкільного віку видів діяльності (гри, образотворчої діяльності, конструювання , сприйняття казки та ін., співпраці з дорослими і однолітками в зоні його найближчого розвитку ».

Аналіз педагогічної діяльності показав ефективність і доцільність застосовуваних педагогічних технологій, що підтверджується стабільними результатами освоєння освітніх програм. Результативність застосування нетрадиційних технік малювання характеризується позитивною динамікою освоєння програми вихованцями за весь період.

Застосування нетрадиційної техніки малювання сприяють - розвитку здатності нестандартно мислити;

- готовності до активності творчого характеру;

- вмінню створювати креативні продукти власної діяльності;

- формування естетичного ставлення до світу.

Нетрадиційні техніки малювання - найважливіша справа естетичного виховання, це способи створення нового, оригінального твору мистецтва, в якому гармонує все: і колір, і лінія, і сюжет. Це величезна можливість для дітей думати, пробувати, шукати, експериментувати. А найголовніше самовиражатися.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Акуненок Т. С. Використання в ДОУ прийомів нетрадиційного малювання // Дошкільна освіта. - 2010. - №18

2. Давидова Г. Н. Нетрадиційні техніки малювання Частина 1.- М.: Видавництво «Скрипторий 2003,2013.

3. Давидова Г. Н. Нетрадиційні техніки малювання Частина 2.- М.: Видавництво «Скрипторий 2003», 2013.

4. Казакова Р. Г. Малювання з дітьми дошкільного віку: нетрадиційні техніки, планування, конспекти занять. - М., 2007.

5. Комарова Т. С. Образотворча діяльність: Навчання дітей технічним навичкам і вмінням. // Дошкільне виховання, 1991, №2.

6. Ликова І. А. Образотворча діяльність в дитячому садку. - Москва. 2007.

7. Нікітіна А. В. Нетрадиційні техніки малювання в дитячому садку. Планування, конспекти занять: Посібник для вихователів та зацікавлених батьків. - СПб .: КАРО, 2010 року.

8. Цквітарія Т. А. Нетрадиційні техніки малювання. Інтегровані заняти в ДОУ. - М .: ТЦ Сфера, 2011 року.

9. Швайко Г. С. Заняття з образотворчої діяльності в дитячому саду. - Москва. 2003.

10. http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac158.htm

11. Толстикова О. В. Сучасні педагогічні технології освіти дітей дошкільного віку: методичний посібник. - Єкатеринбург: ГАОУ ДПО СТ «ІРО», 2014.Скачати 25,91 Kb.


Аналітичний звіт вихователя молодшої різновікової групи за міжатестаційний період

Скачати 25,91 Kb.