Скачати 12,09 Kb.

Аналітична довідка про результати тематичної перевірки «Мовний розвиток дітей в дитячому садку»
Дата конвертації20.06.2017
Розмір12,09 Kb.
Типатестація

Скачати 12,09 Kb.

Оксана Бондаренко
Аналітична довідка про результати тематичної перевірки «Мовний розвиток дітей в дитячому садку»

Терміни: з 16.11.2015 по 20.11.2015

відповідальні:

Завідувач МБДОУ «Ромашка» - Федаш С. Ф.

старший вихователь - Бондаренко О. В.

педагог-психолог - Дубинська Е. В.

завдання:

1. Оцінити знання педагогів за методикою розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

2. Проаналізувати рівень планування роботи.

3. Оцінити умови для мовного розвитку дітей.

4. Встановити взаємозв'язку роботи вихователів і вузьких фахівців.

5. Проаналізувати вміння педагогів залучати батьків до роботи з даної теми.

6. Оцінити і виявити позитивні і негативні тенденції в роботі по мовному розвитку дітей.

Основні форми і методи контролю

1. Експрес-опитування педагогів.

2. Аналіз календарного планування вихователів.

3. Перегляд занять.

4. Оглядовий вивчення розвиваючого середовища в групах

оціночний інструментарій

1. Рівень оволодіння педагогами теоретичними і практичними питаннями по мовному розвитку дітей.

2. Грамотність написання планів роботи.

3. Відповідність теми заняття тематиці контролю.

4. Грамотність оформлення та наповнюваності розвиваючого середовища.

5. Творче побудова роботи з батьками.

Питання, що підлягають перевірці:

1. Компетентність педагогів по мовному розвитку дітей експрес-опитування,

2. Перевірка документації педагогічних працівників.

3. Організація розвиваючої предметно-просторового середовища в групах

4. Оцінка ефективності занять з розвитку мовлення

У тематичної перевірки взяло участь 2 групи:

• молодше - середня група «Бджілки»

• Старша група «Зірочки»

висновки:

Тематичний контроль, спрямований на вивчення роботи педагогів з дітьми дошкільного віку з розвитку мовлення показав:

1. Компетентність педагогів по мовному розвитку дітей

Неможливо сформувати особистість дитини без оволодіння їм хорошою, грамотною мовою. Без спеціально організованого навчання розвиток мовлення буде стихійним, бідним. Цілеспрямоване навчання передбачає заняття, ігри, індивідуальне спілкування. Важливо пам'ятати, що головним є слово дорослого: наскільки грамотної, виразної, багатою буде мова вихователя, настільки дитина буде наслідувати мови дорослого.

2. Перевірка документації педагогічних працівників

Аналіз календарного планування роботи з розвитку мовлення свідчить про дотримання вимог програми, обліку вікових особливостей, системності досліджуваного матеріалу. Педагоги завжди готові до занять, регулярно їх проводять. У ранковий проміжок часу педагоги планують артикуляционную, пальчиковую, дихальну гімнастики, лексичні вправи, словесні ігри, спрямовані на розширення і активізацію словника дітей, планується індивідуальна робота. Для прояву дітьми творчості систематично плануються сюжетно-рольові ігри, театралізована діяльність, організовуються вечори загадок.

Аналіз планування в старшій групі показав, що в основному плануються традиційні види сюжетно-рольових ігор, які відзначаються нерозвиненим сюжетом, бідні за змістом, часто носять характер гри всього на один день. Мало планується ігор нового покоління (МНС, Банк, Поліклініка для звірів, Сімейний бюджет і ін., Ігор-драматизації, ігри-фантазії.

У планах по роботі з сім'ями вихованців сплановані індивідуальні та групові консультації, бесіди, оформлення наочної інформації в батьківському куточку, виставки спеціальної літератури по мовному розвитку дітей.

Рекомендації: Щодня планувати словникову роботу з дітьми, індивідуальну роботу по звуковий культури мовлення, приділяти увагу мовному вихованню, постановці і відпрацювання необхідних звуків.

При плануванні сюжетно-рольових ігор планувати попередню і наступну роботу (бесіди, розгляд картин і картинок і т. Д.). Продумувати планування ігор нового покоління, пов'язаних з явищами суспільного життя і що носять елементи новизни. Активно здійснювати керівництво сюжетно-рольовою грою: навчати рольовим дій, допомагати здійснювати діалоги в процесі розвитку ігор і т. д.

Необхідно розмовляти з батьками, пояснюючи їм важливість мовного розвитку дітей і знаходити своєчасне рішення щодо виправлення порушень у мовленні. Організовувати тематичні виставки для вихованців та батьків, спрямованих на вдосконалення мови дітей. Проявляти велику творчу ініціативу в роботі з батьками по мовному розвитку вихованців.

Термін - постійно, відповідальні - вихователі груп.

3. Організація розвиваючої предметно-просторового середовища в групах

У групах створена досить багата предметно - розвиваюче середовище для мовного розвитку дітей. Є набори сюжетних картин з розвитку мовлення, різноманітний дидактичний матеріал, бібліотека для дітей.

Створена предметно - розвиваюче середовище грамотно використовується педагогами для колективної та індивідуальної роботи з дітьми з розвитку зв'язного мовлення.

У кожній віковій групі оформлений книжковий куточок, де на поличках розташовані книги за віком дітей. Художня література підбирається вихователями грамотно. Діти люблять в куточках розглядати ілюстрації і «читати» книги.

У всіх групах в достатній кількості дидактичні, розвиваючі, настільно-друковані та творчі ігри фабричні і виготовлені своїми руками.

У зоні сюжетно - рольових ігор створені відповідні умови для виникнення і розгортання сюжету ігор. Всі ігри педагогічні доцільні і відповідають віку дітей.

У зонах сюжетно - рольових ігор практично всіх груп є достатня кількість грального обладнання, атрибутів. Вихователями груп спільно з батьками проведена велика робота по оформленню ігрових зон, виготовлення атрибутів, які поділені по поло рольового виховання. Атрибути, посібники для ігор виготовлені з екологічно безпечних матеріалів. Правила техніки безпеки дотримані. Атрибути, посібники виключають можливість дитячого травматизму. Скляні, гострі, ріжучі та інші небезпечні предмети відсутні. Вихователі складають перспективні плани по творчим і дидактичних ігор відповідно до вікових особливостей дітей своєї вікової групи.

У музичному залі є ширма для обігравання і показу казок.

У всіх групах в достатній кількості методичної літератури та посібників по мовному розвитку вихованців.

Рекомендації: У кожній групі переглянути казки на для лялькового театру і виготовити їх відповідно до віку дітей.

4. Оцінка ефективності занять з розвитку мовлення

Головна мета відвідування занять з розвитку мовлення полягала у вивченні рівня розвитку зв'язного монологічного мовлення, формуванні звукової культури мовлення, виявленні методів і прийомів роботи з дітьми.

У старшій групі пройшло заняття з розвитку мовлення «Моя Батьківщина - Росія». Заняття побудовано методично правильно, мова вихователя чітка, емоційна. Програмне зміст відповідало віку і знань дітей. Заняття було направлено на збагачення словника дітей, активізацію зв'язного мовлення. На занятті були використані наступні методи і пріё ми: розповідь, переказ ,, питання-відповідь ,, придумування кінцівки розповіді з опорою на життєвий досвід. В основному, діти на занятті були активні, слідували вказівкам вихователя, проявляли інтерес до діяльності. Діти складають і придумують свій кінець казки, кожна розповідь індивідуальний, цікавий, логічний і змістовний. Але незважаючи на це у 5 дітей спостерігалося абстрактне увагу, педагог звертала увагу на посадку і поставу дітей.

Рекомендації: залучати до спілкування пасивних дітей, використовувати більше наочного матеріалу.

Рекомендації: вихователю використовувати більш ефективні прийоми мотивації, зацікавленості малоактивних дітей.

У молодше-середній групі пройшло заняття з розвитку мовлення «Професії». На початку була мотивація заняття, тому впродовж всього заняття дітям було цікаво виконувати завдання. На занятті було використано багато наочного матеріалу. Методи навчання відповідали віковим особливостям дітей. Мова вихователя була грамотною, виразною. Всі заняття діти не сиділи на місці, були проведені дидактичні ігри як групові так і подгрупповие.

На занятті були використані наступні методи і пріё ми: бесіда, розповідь, питання-відповідь Діти уважно слухали вихователя на поставлені запитання діти відповідали. Необхідно звертати увагу на всіх дітей, домагатися правильних і повних відповідей. Діти відповідають одним словом, відволікаються.

За часом заняття витримано відповідно до віку дітей, динамічна пауза своєчасна.

Рекомендації: Своєчасно і ретельно готуватися до занять, залучати дітей які відволікаються, підбирати наочність і необхідне обладнання і матеріали, продумувати задаються дітям питання.

Таким чином, тематичний контроль показав, що мовленнєвий розвиток дітей в МБДОУ «Ромашка» відповідає середньому рівню програмних вимог. У багатьох дітей не сформована зв'язкова мова ознаками якої є змістовність, логічність, послідовність. У більшості дітей існує проблема розвитку звукової сторони мови, яка є не тільки передумовою формування граматичної будови мови, навчання грамоті, а й показником мовного розвитку дитини в цілому. Тому деякі діти зазнавали труднощів у викладі матеріалу.

Необхідно все заняття будувати на ігровій основі. Вплив тієї чи іншої гри на хлопців багато в чому залежить від особистості вихователя, від його інтересів і схильностей.

А. С. Макаренка говорив, що область застосування того чи іншого методу впливу може збільшуватися до максимуму, а може звестися до нуля в залежності від того, хто і як користується цим методом. Уміло направляти ігрову діяльність дітей можуть тільки ті вихователі, які оволоділи методикою гри.

Без захоплюючої гри не може бути країни дитинства. Чим різноманітніше, цікавіше гри малюків, тим багатше і ширше для них стає навколишній світ, світліше і радісніше їх життя.

На закінчення згадаємо чудові слова А.С. Макаренко: «Гра має важливе значення в житті дитини, має те ж значення, яке в дорослого має діяльність, робота, служба. Який дитина в грі, такий багато в чому він буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається, перш за все, в грі. І вся історія окремої людини як діяча і працівника може бути представлена в розвитку гри і поступовий перехід її в роботу ».

Довідку склала:

старший вихователь Бондаренко О. В.

члени комісії тематичного контролю:

завідуюча МБДОУ «Ромашка»

педагог-психолог Дубинська Е. В.

ознайомлені:Скачати 12,09 Kb.


Аналітична довідка про результати тематичної перевірки «Мовний розвиток дітей в дитячому садку»

Скачати 12,09 Kb.