Аналітична довідка по областям: «Фізичний розвиток», «Здоров'я», «Безпека» різновікова молодша група
Дата конвертації23.05.2017
Розмір5.1 Kb.
Типатестація

Гальяно Бондарева
Аналітична довідка по областям: «Фізичний розвиток», «Здоров'я», «Безпека» різновікова молодша група

Молодшу групу на кінець 2014 року відвідують 14 осіб, з них 5 дітей до 1,5 років, до 2,5 років 5 дітей, 3 дітей до 3 років, 1 дитина 3років Діяльність групи здійснюється відповідно до Основною загальноосвітньою програмою дошкільної установи, розробленої на основі зразкової основний загальноосвітньої програми дошкільної освіти «Веселка» під редакцією Т, Н Доронової, і парціальних програм:

- «Основи безпеки дітей дошкільного віку» Н. Н. Авдєєвої, О. Л. Князєвої Р. Б. Стеркиной;

Основні завдання моніторингу дитячого розвитку і рівня досягнення дітьми планованих результатів:

1. Виявити індивідуальні особливості розвитку кожної дитини і намітити при необхідності індивідуальний маршрут освітньої роботи для максимального розкриття потенціалу дитячої особистості.

2. Визначити ступінь освоєння дитиною освітньої Програми та вплив освітнього процесу на розвиток дитини.

В ході моніторингу заповнюються діагностичні карти розвитку інтеграційних якостей дітей.

Форма проведення моніторингу переважно представляє собою спостереження за діяльністю і активністю дитини в різні періоди перебування в дошкільному закладі, бесіди з дітьми, аналіз продуктів дитячої діяльності і результатів підсумкових занять

Аналіз засвоєння освітньої галузі «Фізична культура»

У першій молодшій групі найкращі результати відзначені в подлезании, ходьбі, бажання брати участь в іграх, виконувати рухи, в бігу. Середній рівень (т. Е. «Норма») рухових здібностей відзначається в кидку і лову м'яча, лазіння по гімнастичній стінці. Надалі планується вдосконалити у дітей набуті навички, вчити новим видам рухів, розвивати інтерес до використання придбаного рухового досвіду в повсякденному житті.

Планується включити в програму занять комплекси з оздоровчої гімнастики, профілактиці сколіозу, вправи та ігри для часто хворіючих дітей. В індивідуальній роботі з деякими дітьми приділити особливу увагу розвитку спритності і силі ніг (стрибків на двох ногах)

забезпечення безпеки

У групі створені умови для забезпечення безпечної життєдіяльності вихованців. Меблі підібрана по зростанню дітей, ігрові зони, іграшки відповідають віку, в групі щодня проводиться вологе прибирання, провітрювання, зміна кип'яченої води, обробка іграшок 2 рази в день мильно-содовим розчином

здоров'я

Рішення освітніх завдань в рамках спільної діяльності дорослого і дітей - здійснюється, як у вигляді безпосередньо освітньої діяльності (що не пов'язаною з одночасним виконанням педагогами функцій по нагляду і догляду за дітьми, так і у вигляді освітньої діяльності, здійснюваної в ході режимних моментів (рішення освітніх завдань пов'язане з одночасним виконанням функцій по нагляду і догляду за дітьми - ранковим прийомом дітей, прогулянкою, підготовкою до сну, організацією харчування і ін.).

Безпосередньо освітня діяльність реалізується через організацію різних видів дитячої діяльності (ігрової, рухової, пізнавально-дослідницької, комунікативної, продуктивної, музично-художньої, трудової, читання художньої літератури) або їх інтеграцію з використанням різноманітних форм і методів роботи.

Освітня діяльність ведеться за наступними освітнім областям: «Здоров'я», «Фізична культура», «Безпека», «Соціалізація», «Праця», «Пізнання», «Комунікація», «Читання художньої літератури», «Художня творчість», «Музика »,.

Освітній процес будується з урахуванням пори року, значущих подій, календарно-тематичного планування.

Заходам, відзначено якість проведеної роботи.

Завданнями освітнього процесу є:

• охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування основ рухової та гігієнічної культури;

всебічний розвиток кожної дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей в процесі виховання і навчання;

• збагачення розвитку дитини на основі організації різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція;

• здійснення профілактичної роботи з часто хворіють вихованцями;

Аналіз отриманих результатів роботи підтвердив необхідність продовження роботи з оздоровлення дітей, оптимального включення здоров'язберігаючих технологій в процес освіти через проектну діяльність, включення оздоровчих завдань в різні види дитячої діяльності.

Аналітична довідка по областям: «Фізичний розвиток», «Здоров'я», «Безпека» різновікова молодша група