• Прикріплені файли

 • Скачати 14,07 Kb.

  Актуальність додаткової освіти в МБДОУ дитячий садок №1 «Казка» на сучасному етапі розвитку освіти
  Дата конвертації14.02.2020
  Розмір14,07 Kb.
  ТипТемочка

  Скачати 14,07 Kb.

  Світлана Жібарева
  Актуальність додаткової освіти в ДНЗ на сучасному етапі розвитку освіти

  Актуальність додаткової освіти в МБДОУ дитячий садок №1 «Казка» на сучасному етапі розвитку освіти.

  Додаткова освіта дітей - це єдиний, цілеспрямований процес, який об'єднує виховання, навчання і розвиток особистості. Додаткова освіта не регламентується ФГОС ДО, а визначається соціальним замовленням дітей, батьків, інших соціальних інститутів. Цільові орієнтири в галузі сучасної педагогіки додаткової освіти визначаються процесами модернізації, суть яких викладена в стратегічних федеральних документах. Одним з них для системи додаткової освіти є підпрограма «Розвиток дошкільної, загальної освіти та додаткової освіти дітей» проекту державної програми Російської Федерації «Розвиток освіти на 2013-2020 роки». У цьому документі визначені пріоритетні завдання розвитку сфери додаткової освіти дітей, якими названі підвищення доступності послуг і забезпечення їх відповідності мінливих потреб населення.

  Додаткова освіта в ДНЗ - одна з пріоритетних сфер системи нового покоління, реалізація якої дозволяє швидко поліпшити загальні результати освоєння дошкільнятами програмного мінімуму, а також вирішити ряд пріоритетних завдань: впровадити позитивні зміни, засновані на створенні можливостей для найбільш повного задоволення освітніх потреб підростаючого покоління, створити необхідні умови для розвитку індивідуальних талантів і здібностей дітей.

  Мета додаткової освіти - впровадження нових варіативних форм дошкільної освіти з метою підвищення якості освітнього процесу та задоволення запиту суспільства.

  На заняттях з додаткової освіти йде поглиблення, розширення і практичне застосування набутих знань в основний освітньої діяльності. Додаткова освіта дає можливість кожній дитині задовольнити свої індивідуальні пізнавальні, естетичні, творчі запити.

  При організації діяльності додаткової освіти дітей дитячий сад враховує:

  • інтереси дітей і добровільність вибору ними гуртка, секцій, студій;

  • необхідність вирішення виховних та освітніх завдань в єдності з основною програмою дитячого садка;

  • розуміння гри як провідного виду діяльності і вибудовування змісту додаткової освіти дітей саме на її основі;

  • необхідність створення комфортної обстановки, в якій буде розвиватися творча особистість;

  • норми навантаження на дитину.

  Додаткове освіти здійснюється у позаурочній діяльності протягом усього навчального року педагогічними працівниками і фахівцями.

  Діти займаються 2 або 1 раз в тиждень в другу половину дня.

  Формою додаткової освіти в ДНЗ є гурток.

  Гурток це неформальне, вільне об'єднання дітей в групу для занять, на основі їх спільного інтересу, що будуються на додатковому матеріалі до завдань Програми під керівництвом дорослого (педагога).

  Гуртки в дитячому садку виконують кілька функцій:

  -освітній - кожен вихованець ОУ має можливість задовольнити (або розвинути) свої пізнавальні потреби, отримати додатковий розвиток умінь, навичок в сюжеті його виді діяльності;

  -Соціально - адаптивну - заняття в гуртках дозволяють вихованцям отримати соціально значимий досвід діяльності та взаємодії, випробувати «ситуацію успіху».

  -коррекціонно - розвиваючу виховно-освітній процес, який реалізується на заняттях гуртка, дозволяє розвивати інтелектуальні, творчі, фізичні здібності кожної дитини;

  виховного - зміст і методика роботи в гуртках значно впливає на розвиток соціально значущих якостей особистості, формування комунікативних навичок, виховання соціальної відповідальності, колективізму, патріотизму.

  Діяльність будь-якого гуртка регулюється нормативно-правовими документами:

  • Статутом ДНЗ;

  • Освітньої програми ДОУ;

  • Положенням про гурток;

  • Програмою гуртка (мета і завдання, передбачуваний кінцевий результат);

  • Планом роботи гуртка на рік;

  • Списком дітей;

  • Планом діяльності;

  • Матеріалами контролю якості (результативністю) роботи гуртка (діагностичні карти).

  Додаткова освіта дітей дошкільного віку є актуальним напрямком розвитку нашого дошкільного закладу. Накопичено певний позитивний досвід його організації, ведеться системний моніторинг.

  У 2018-2019 уч. році в нашому д. с. була організована роботи 4 гуртків різного спрямування:

  1. Гурток соціально-педагогічної спрямованості «Школа дорожніх знаків»

  2. І гурток «Ми юні пожежні»

  3. Художньо-естетичної спрямованості «Веселий балаганчик»

  4. Соціально-педагогічної спрямованості «Школа майбутнього першокласника»

  Розповім детальніше про роботу кожного гуртка.

  В рамках гуртка «Школи дорожніх знаків» всі заходи проводилися з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

  Програма гурткової діяльності розроблена для того, щоб діти успішно засвоїли правила дорожнього руху, дізналися для чого треба дотримуватися цих правил, змогли орієнтуватися в дорожніх ситуаціях, і на практиці застосовувати свої знання. Програма «Школа дорожніх знаків» - це робота на перспективу. Чим раніше навчимо дітей культурі поведінки на дорогах і вулицях, тим менше буде неприємних пригод на проїжджій частині вулиць. В ході навчання дітей правил дорожнього руху застосовувалися різні методичні прийоми: ігрові, словесні, взаємодія з ігровими персонажами, наочні, художнє слово, практичні дії з предметами, розбір проблемних ситуацій. Отримані знання закріплювалися в різних ігрових ситуаціях, в малюнках. Велику виховну цінність мали організовані цільові прогулянки, на яких діти спостерігали за рухом транспорту, пересуванням пішоходів і т. Д. Велика робота була проведена і з батьками: це і консультації і анкетування та розробка пам'яток для батьків. В рамках обласної акції "Увага, діти!" за участю інспектора ДАІ Смирнової О. С, вихованці нашого д. с. взяли участь у заході "Засвітись".

  Гурток приніс дітям багато цікавого, корисного і повчального.

  З метою навчання дітей правилам пожежної безпеки було організовано роботу гуртка «Юні пожежники». Мета гуртка - формування у дошкільнят основ пожежної безпеки, в тому числі пожежобезпечного поведінки. Зміст гуртка включало сукупність заходів з дітьми, педагогами та батьками з навчання правилам пожежної безпеки, завдання пошукової, пізнавально - практичної, соціально значущої спрямованості починаючи з середнього дошкільного віку.

  Театралізована діяльність гуртка «Веселий балаганчик» дозволила дитині вирішувати багато проблемних ситуації опосередковано від імені будь-якого персонажа. Це допомагає долати боязкість, невпевненість в собі, сором'язливість. Таким чином, театралізовані заняття допомагають всебічно розвивати дитину. Дошкільнята дуже вразливі, вони особливо піддаються емоційному впливу. В силу образно-конкретного мислення малюків театралізація художніх творів допомагає їм яскравіше і правильніше сприймати зміст цих творів. Однак їм цікавий не тільки перегляд вистави в справжньому театрі, а й діяльну участь в своїх власних уявленнях: підготовка декорацій, створення і обговорення сценаріїв.

  У цьому навчальному році наші педагоги, вивчивши нормативно-правову базу, потреби ОУ, батьків, дітей в додаткових освітніх послугах, розробили програми, навчальні плани і списки дітей по 4 напрямках.

  1. Природно-наукове - гурток «Ментальна арифметика»

  2. Соціально-педагогічне - гурток «Школа майбутнього першокласника

  3. Художньо-естетичне - гурток «Арт-дизайн»

  4. Фізкультурно-оздоровчою - гурток «Чарівні сходинки»

  Зараз вам розповім про кожен напрямок.

  Гурток «Ментальна арифметика»

  «Ментальна арифметика» - це програма розвитку розумових здібностей і творчого потенціалу дітей за допомогою арифметичних обчислень на японських рахунках - соробан, рішення нестандартних завдань, виконання творчих завдань. Природничо спрямованості.

  Курс програми будується на принципах діяльнісного підходу, що дозволяє розвивати в учнів навчально-пізнавальний інтерес, формувати ключові компетенції.

  На заняттях з ментальної арифметиці, одночасно задіюють обидві півкулі головного мозку - дитина представляє соробан - задіє права півкуля головного мозку і робить логічні розрахунки підключаючи ліва півкуля головного мозку. Дитина з малих років звикає до такого стилю мислення, тобто в рішенні будь-яких життєвих питань він буде задіяти синхронно обидві півкулі головного мозку, що призводить до генерації нових ідей і дуже ефективному виходу з будь-яких життєвих ситуацій.

  Мета: Розвиток інтелектуальних і пізнавальних здібностей, обчислювальних навичок дітей, можливостей сприйняття і обробки інформації за допомогою навчання рахунку на соробане.

  плановані результати

  В результаті проходження програми в учнів підвищаться обчислювальні навички і покращиться успішність в школі.

  У навчаються підвищиться пізнавальна активність, покращиться інтелектуальні та творчі здібності, а також можливості сприйняття і обробки інформації за допомогою навчання рахунку на соробане

  Ті, що навчаються стануть більш соціально адаптованими, товариськими, чуйними, впевненими в собі,

  Гурток «Школа майбутнього першокласника»

  Заняття в «Школі майбутнього першокласника» спрямовані на розвиток пізнавальної, особистісної та емоційно-вольової сфери.

  Всі заняття проходять в ігровій формі. Діти відвідують Лісову школу, де разом з учнями цієї школи, лісовими звірятами, їх вчить учитель ЕЖ.

  Перша частина заняття - це занурення дітей в різні казки про шкільне життя, які вчать дітей бути організованими, правильно поводитися зі шкільним приладдям, адекватно ставитися до них, розвивають акуратність і самостійність, формують вміння - самому справлятися з виникаючими труднощами і дозволяють приміряти на себе роль майбутнього учня. Казкотерапія, використовувана на заняттях, допомагає дітям позбавиться від негативних переживань про майбутнє відвідування школи, де їх чекає вчитель, а не вихователь, нові діти, уроки, нові правила і т. Д. Також діти разом з лісовими учнями вчаться вирішувати конфлікти, знаходити вихід з ситуацій, які можуть виникнути в їх шкільного життя при спілкуванні з новими дітьми. Це - образи, сварки, ябедничество, невміння поступатися, дружити і т. Д. Заняття закінчуються вправами на релаксацію, що важливо для зміцнення здоров'я дітей.

  Результатом даних занять є успішна адаптація і освоєння загальноосвітньої програми в школі.

  Гурток по художньо-естетичної спрямованості для дітей старшого дошкільного віку «Арт-дизайн»

  На сьогоднішній день активно звертається увага на новий напрямок художнього виховання дітей дошкільного віку - дитячий дизайн, який дає широкий простір дитячої творчості.

  Актуальність визначається тим, що закріплення шаблонів у творчості дитини представляє для нього велику небезпеку

  Дизайн - це творча задумка творця.Новий, незвичайний підхід до предметів і речей. Простіше кажучи, дизайн - це все те, що нас оточує, весь навколишній світ з усіма нововведеннями і постійний прогрес. «Дитячий дизайн» пов'язаний з декоративною діяльністю самої дитини з благоустрою навколишньої його предметно-просторового середовища. Дитина знайомиться з різними художніми прийомами і виробними матеріалами. З доступними способами виготовлення і прикраси своїх виробів. Дитячий дизайн може бути орієнтований як на естетичну організацію простору, так і на створення красивих корисних предметів, що становлять середовище дитини. Продукти дитячого дизайн-творчості можуть бути використані дітьми відразу ж в іграх і в побуті.

  Мета програми: розвивати пізнавальні, конструктивні, творчі та художні здібності за допомогою навчання дітей елементам дизайну.

  Програма розрахована на дітей 5-7 років, тривалість навчальної програми 1 рік. Заняття проходять два рази на тиждень 25-30 хвилин. Заняття проходять у другій половині дня.

  Додаткова загальноосвітня загальнорозвиваючих програма

  фізкультурно-оздоровчої спрямованості

  «Чарівні сходинки»

  Останнім часом відзначається тенденція до використання різноманітних нетрадиційних здоров'язберігаючих засобів фізичної культури.

  Тому метою програми: збереження і зміцнення здоров'я дітей; сприяння фізичному розвитку, фізичної підготовленості особистості дошкільника засобами аеробіки з використанням степу.

  Такі заняття обов'язково супроводжуються бадьорою ритмічною музикою, яка створює у дітей хороший позитивний настрій. Всі вправи основної частини виконуються на степу в легкому танцювальному ритмі з невеликою амплітудою. Закінчується комплекс аеробіки вправами на дихання і розслаблення, що виконуються в повільному темпі.

  Програма додаткової освіти «Чарівні сходинки» спрямована на всебічний, гармонійний фізичний розвиток дітей дошкільного віку і розрахована на рік навчання для дітей від 6 до 7 років.

  Висновок.

  Чому так важливо, щоб навчально-виховний процес об'єднував основна і додаткова освіта? Тому що відмітна риса додаткової освіти - компенсаторна (або психотерапевтична). Саме в цій сфері для дітей створюється ситуація успіху, з'являється можливість індивідуального розвитку тих здібностей, які не завжди розвиваються в традиційному навчально-виховному процесі.

  Прикріплені файли:

  aktualnost-dopolnitelnogo-obrazovanija-v-mbdou-detskii-sad-1-skazka-na-sovremenom-yetape-razvitija-obrazovanija_7jdn5.ppt | 8063,5 КБ


  Скачати 14,07 Kb.


  Актуальність додаткової освіти в МБДОУ дитячий садок №1 «Казка» на сучасному етапі розвитку освіти

  Скачати 14,07 Kb.