Активні форми виховної роботи в початковій школі. Учнівське самоврядування в класі
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,6 Kb.
ТипПочаткова школа. 1-4 класи

елена Дьоміна
Активні форми виховної роботи в початковій школі. Учнівське самоврядування в класі

Активні форми виховної роботи в початковій школі.

Учнівське самоврядування в класі.

Виховне значення учнівського самоврядування полягає в тому, що практично виступаючи в певній ролі в своєму колективі, учні набувають ряд моральних якостей, необхідних сучасній людині. В учнів формується така важлива якість, як принциповість у взаєминах з іншими членами колективу і постійно зростаюча вимогливість до себе і до своїх однокласників.

Привчаючи дітей до самостійної діяльності, педагог сам або через інших організаторів дає дітям завдання для самостійного їх виконання, ставить перед ними завдання: подумати, відповісти на питання, вирішити проблему. Не завжди у дітей буде все виходити, вони будуть звертатися за допомогою, сваритися. Їм треба допомогти налагодити дружню колективну роботу, розв'язати конфлікт, помиритися. Ініціативи, бажання у хлопців завжди багато, а досвіду, колективних умінь мало. Тому дуже важливо, щоб організатори малих груп побачили в особі вчителя доброзичливого союзника, щоб і самі могли шукати собі помічників. На цьому етапі позиція вчителя вимагає тонкої інструментування.

Я розробила свою програму виховної роботи «Світ, в якому ми живемо». Програма спрямована на розвиток і вдосконалення позитивних якостей особистості дитини. Провідна роль в програмі відводиться учнівському самоврядуванню.

Мета класного самоврядування: навчити школярів мистецтву пошуку сенсу життя, формування саморозвивається, активної самостійної особистості. Учні протягом чотирьох років живуть в «Сонячному місті». Робота в класі організована за чотирма напрямами:

1. Я, моя сім'я, мої друзі.

2. Я і мій рідний край.

3. Я і мій інтелект.

4. Я і моє здоров'я.

Самоврядування в класі здійснюється на основі колективного планування і розподілу справ між ініціативними групами. Учнівський колектив сам визначає основні напрямки своєї діяльності. Самоврядування в класі будується на основі наступних принципів:

- добровільність;

- співробітництво;

- чергування творчих справ;

- сумлінність у виконанні доручень.

Вищим органом самоврядування в «Сонячному місті» є збори жителів «У колі друзів». Клас ділиться на творчі сімейки на добровільних засадах. У кожній сімейці вибирається глава терміном на 1 навчальний рік. Кожна сімейка виконує покладену на неї Радою класу доручення. Учні мають право переходити з однієї сімейки в іншу.

До Ради класу обираються: лідер класу - на загальних зборах, глави семеек - на засіданні семеек. Керує органами самоврядування Мудрий Енергійний Керівник - МЕР (лідер класу).

Усередині кожної сімейки обраний глава розподіляє обов'язки і призначає відповідальних за кожний напрямок: фізорг, квітникар, санітар, консультант. Консультанти допомагають слабоуспевающім дітям, роз'яснюючи матеріал, у виконанні якого вони не можуть. Також в обов'язки глави сімейки входить призначення на чергування по школі, по столовій і класу. У сімейках визначені конкретні дні чергування.

Всі жителі «Сонячного міста» живуть за законами: Закон справедливості; Закон творчості; Закон чистоти і порядку; Закон відповідальності за свої вчинки; Закон світу; Закон гласності; Закон Вищої Мудрості; Закон рівності; Закон поваги до себе і оточуючих; Закон взаємодопомоги; Закон совісті.

Наш девіз: Світити завжди! Світити скрізь! І допомагати друзям в біді!

Всі відомості про життєдіяльність класу за поточний навчальний рік зібрані в папці «Портфоліо класу».

За ведення портфоліо відповідають учні, які отримали це доручення від класу. В кінці навчального року «Портфоліо класу» представляється батькам учнів для підведення підсумків діяльності класу в навчальному році.

Активні форми виховної роботи в початковій школі. Учнівське самоврядування в класі