• Прикріплені файли

 • Скачати 14,94 Kb.

  Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку (з досвіду роботи)
  Дата конвертації01.09.2017
  Розмір14,94 Kb.
  ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

  Скачати 14,94 Kb.

  Наталя Караченцева
  Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку (з досвіду роботи)

  МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

  1 слайд ФГОС дошкільної освіти спрямований на вирішення низки завдань, серед яких: забезпечення наступності основних освітніх програм дошкільної та початкової загальної освіти, формування загальної культури особистості дітей, в тому числі «розвиток інтелектуальних якостей, ініціативності, самостійності, формування передумов навчальної діяльності». Дуже важливо «розбудити» мислення дитини, його пізнавальну активність, щоб він навчився мислити, аналізувати і синтезувати інформацію, робити висновки й умовиводи.

  2 слайд Так і визначилася мета моєї роботи: активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку. Поставлені наступні завдання: створювати умови для активізації розумової діяльності дітей; формувати навички розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення); пробуджувати допитливість, бажання і потреба дізнаватися нове; розвивати дитячу самостійність у вирішенні поставлених ігрових завдань; зміцнювати інтерес до ігор, які вимагають розумового напруження, інтелектуального зусилля.

  3 слайд У 2013 році, мною була розроблена авторська освітня програма "Цікава математика" для дітей 4-7 років, розрахована на 3 роки навчання. Новизна досвіду полягає в створенні системи роботи з використання розвиваючих ігор в різних формах організації дитячої діяльності. Досвід дитини стає джерелом пізнання. Він удосконалює його в спеціально-організованої предметно-ігровому середовищі, в якій створені умови для розвитку дитячої самодіяльності. Моє завдання - викликати у дітей інтерес до заняття, створити у них стан захопленості, розумового напруження, спрямувати зусилля на усвідомлене освоєння знань, умінь, навичок. Для цього використовую ігрові моменти з приходом будь-якого героя або лист з проханням про допомогу, посилка яку можна відкрити, тільки виконавши певні завдання; гри-подорожі - «в країну Математики», «в гості до королеви цифр»; вікторини - КВН.

  4 слайд Треба пам'ятати, що математика - один з найбільш важких навчальних предметів, але включення дидактичних ігор і вправ дозволяє урізноманітнити безпосередню освітню діяльність, і це створює умови для підвищення емоційного ставлення до змісту навчального матеріалу, забезпечує його доступність і усвідомленість. Місце дидактичної гри в структурі освітньої діяльності по формуванню елементарних математичних уявлень визначається віком дітей, метою, призначенням, змістом заняття.

  5 слайд Результати моніторингу розвитку розумових операцій дошкільнят показують ефективність використання в роботі з дітьми запропонованої діяльності. У процесі спостереження виявила наступні показники: у дітей підвищилася здатність до аналізу і узагальнення; зросла ступінь їх активності в самостійної діяльності; вони стали сміливо висловлювати судження, аргументувати, доводити; навчилися виявляти і знаходити послідовність подій, відновлювати причинно-наслідкові і тимчасові відносини.

  Таким чином, розроблена програма по використанню розвиваючих ігор досить ефективна. Головне, щоб ігри проводилися в певній системі з урахуванням принципу «від простого до складного». І тоді гра стане для дітей природною, радісною і зовсім не важким.

  6 слайд В державних документах: Федеральний закон «Про освіту в

  Російської Федерації », Федеральний державний освітній стандарт

  дошкільної освіти, особливе місце займає охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, в тому числі емоційне благополуччя, становлення цінностей здорового способу життя, оволодіння його елементарними нормами і правилами (в харчуванні, руховому режимі, загартовуванні, при формуванні корисних звичок та ін.) .

  Моя практика свідчить, щоб забезпечити нормальний психічний і особистісний розвиток дітей, потрібна система цілеспрямованого впливу, яка сприятиме створенню соціально - психологічних умов розвитку особистості, формування основ культури здоров'я.

  Виходячи з вище сказаного, головними моїми завданнями щодо створення умов для формування емоційного благополуччя і психічного здоров'я вихованців є: забезпечення емоційно - позитивного стану дитини; гармонійний розвиток особистості дошкільника; формування у дітей початкових уявлень про здоровий спосіб життя. Тому для формування емоційного благополуччя і

  психічного здоров'я дітей, в групі створюю сприятливу мікросередовище з урахуванням стилю поведінки вихованців, активності особистості, гендерного підходу, стану здоров'я, наявності корисних і шкідливих звичок, віку, психофізіологічної задоволеності. А також залучаю батьків в освітню діяльність з питань психоемоційного розвитку дітей, за допомогою створення освітніх проектів на основі виявлення потреб та ініціатив родини.

  7 слайд. Вважаю, що в роботі з дошкільнятами, пріоритетним напрямком є здоровьесбереженія. Комплексно застосовую різні види загартовування, гімнастика для очей, самомасаж, дихальна гімнастика, використовую обладнання для профілактики порушення постави і плоскостопості: ребристі коврики, мішечки з піском, масажні м'ячі. Результати в області здоров'язбереження: в 2015-2016 навчальному році наша група стала переможцем огляду-конкурсу «Найздоровіша група ДОУ»; знизився відсоток простудних захворювань на 12%; за результатами моніторингу індивідуальної фізичної підготовки дітей відзначається збільшення кількості дітей з високим рівнем фізичного розвитку на 37%.

  8 слайд Найважливішою завданням для себе визначаю позитивне емоційне, психічне і фізичне стан дітей з особливими можливостями здоров'я та дітей інвалідів. Для дітей з порушенням мовлення проводжу індивідуальні заняття (за рекомендаціями ПМПК ДОУ, мною розроблений цикл занять по профілактики загального недорозвинення мови. Для дітей з порушеннями зору - щоденні профілактичні гімнастики для очей. За програмою супроводу дітей-інвалідів реалізується проект «Соціалізація», в рамках якого проводяться ігри та бесіди з детимі про толерантність і про здоровий спосіб життя, батьківські збори про створення особливих освітніх умов, спільне дитячо-доросле захід «Де ховається здоровий тє? ».

  У діяльність з дітьми я включаю такі форми роботи: ігри та вправи для дітей з труднощами в спілкуванні: «Складемо історію», «Хто покликав?», «Мій настрій». Ігри на зниження агресії та послаблення негативних емоцій: «Подушкові бої», «Іди, злість, йди». Ситуативні бесіди, ігрові ситуації, спрямовані на формування здоров'язберігаючих поведінки «Як правильно бігати (стрибати?», «Добре - погано»; пошук дітьми шляхів виходу з ситуації, що склалася: «Як би ти вчинив?», «Чи корисно говорити дуже голосно?», «Очі - дзеркало душі», «Не так, а як?», формування навичок конструктивного поведінки: «Не дісталася іграшка», «все зможемо, все зуміємо».

  Таким чином, створені в групі умови щодо формування емоційного благополуччя і психічного здоров'я вихованців дає дітям можливість набуття досвіду здоров'язберігаючих поведінки, призводять до позитивних результатів щодо розвитку особистісних і емоційно - вольових якостей.

  9 слайд Професія вихователя дітей дошкільного віку поступово переходить в розряд, що характеризується високим рівнем мобільності. Виховання творчої особистості передбачає визнання важливості процесів саморозвитку дитини, його статусу як суб'єкта власного розвитку; обліку мотивів і потреб учасників освітнього процесу. Це докорінно змінює роль і функції вихователя.

  Виходячи з вищевикладеного, вважаю, що моя діяльність, як вихователя, вимагає постійного підвищення якості педагогічного процесу, своєї професійної майстерності через впровадження інноваційних технологій, вміння творчо застосовувати свої знання, аналізувати результати своєї діяльності, дотримання принципів відкритості, розвиваючого діалогу, індивідуального підходу, сталість зворотнього зв'язку. І на основі індивідуальної освітньої програми розвитку, я в 2013 році вивчила тему «Сучасне дошкільну освіту: зміст, технології і форми організації» в обсязі 80 годин, на базі «Красноярського педагогічного коледжу №2»; а також в 2015 році приймати участь в програмі: «Організація освітньої діяльності в контексті ФГОС ДО (Розвиваюча предметно-просторове середовище) в обсязі 72 годин, на базі« Красноярського інституту підвищення кваліфікації ».

  Свій педагогічний досвід уявляю для колег ДОУ в різних видах діяльності: відкриті покази безпосередній освітньої діяльності, семінари- практикуми за темами: «Проектна діяльність в умовах ДОУ», «Дослідницька діяльність в ДНЗ», «Організація предметно-просторового середовища». Стала активним учасником робочої групи з розробки емблеми і правил для центрів.

  Для колег міста, в рамках міського педагогічного ради вихователів міста Сосновоборска, виступила з темою: «Діяльнісний підхід в дошкільну освіту» 2014 рік. Також, представила нові освітні практики, спрямовані на досягнення освітніх результатів в умовах впровадження ФГОС в рамках фестивалю педагогічних ідей «Формула сучасного якості освіти: від вимог ФГОС до нових освітнім результатами» 2015 рік.

  Таким чином, основним джерелом моєї професійної компетентності є навчання і досвід. Професійна компетентність характеризується постійним прагненням до вдосконалення, придбання все нових знань і умінь, збагачення діяльності.

  10 слайд Вихователь це не просто професія, це - стан душі, покликання. Мені дуже близько східне вислів: «Праця вихователя можна порівняти з працею садівника, який вирощує різні рослини. Одна рослина любить світло сонця, інше - прохолодну тінь; одне - любить берег струмка інше - висохлу гірську вершину; одне виростає на піщаному грунті, інше - на жирної, глинистої. Кожному потрібен особливий, тільки для нього відповідний догляд, інакше воно не досягне досконалості в своєму розвитку ».

  На мою думку, вихователь в групі - носій певної моделі поведінки.Тому свої якості: працьовитість, відповідальність, оптимізм, терплячість, чуйність, патріотизм, повагу до людей передаю і своїм вихованцям. Я впевнена, що, в цілому поведінку групи дітей це багато в чому дзеркало поведінки вихователя.

  Сучасні діти більш активні, рухливі в своїх самовираження, більш поінформовані, більш не схожі один на одного, у них більш різні умови проживання і виховання в сім'ї. І тому я висуваю до себе особливі вимоги: бути активною (щоб підтримувати дітей в їх проявах активності, відповідати їм); бути здатною до змін (щоб встигати за швидко мінливим світом і зміненими дітьми і їх батьками); бути уважною до себе, своєї поведінки, словесного самовираження (бо власну поведінку, мова впливає на оточуючих, в тому числі на дітей); бути компетентною в професії (прагне до підвищення самоосвіти, компетентної).

  11 слайд Впевнена, що позитивних результатів у вихованні дітей можна досягти тільки при узгодженості дій вихователя і батьків. Моє взаємодія з сім'ями вихованців є одним з найважливіших умов формування повноцінної, гармонійної особистості дитини. Батьки вихованців цікавляться життям дітей в установі, із задоволенням беруть участь у Всеросійських інтелектуальних конкурсах з дітьми, надають допомогу в підготовці до різних заходів (для свята «Будуючи і пісні», присвяченому 23 лютого, пошили костюми, допомагають наповнювати центри групи. Найактивніше беруть участь в проектах групи, в спортивних конкурсах, спільних походах на природу і т. д. Співпраця педагогів і батьків дозволяє краще пізнати дитину, подивитися на нього з різних позицій, побачити в різних ситуаціях, а, отже, допомогти в його розвитку.

  12 слайд За даними анкетування батьків, з метою виявлення якості освітнього процесу та емоційного благополуччя вихованців групи, отримали наступні результати: на думку батьків 90% дітей ідуть до дитячого садка із задоволенням, а 10% - іноді хочуть, а іноді немає; 100% батьків задоволені якістю освітніх послуг; у взаєминах вихователя з дитиною, 98% батьків вважають, що вихователь завжди знайде підхід до дитини, а 2% батьків впевнені, що вихователь привертає батьків в рішення певних виховних завдань; дружніми взаєминами дітей в колективі вважають 72% батьків, а 28% батьків стверджують, що відносини між дітьми не стабільні; і 100% батьків стверджують, що у них з вихователем партнерські відносини.

  Вихователь повинен себе так вести, что6и кожен рух його виховувало, і завжди повинен знати чого він хоче в даний момент і чого він не хоче. Якщо вихователь не знає цього, кого він може виховувати? (А. С. Макаренко)

  У висновку, хотілося поділитися своїми планами. В індивідуальній освітній програмі розвитку педагога, я запланувала: детально вивчити «Метод дослідження - спостереження», апробувати та поділитися з колегами своїм досвідом. А в роботі з дітьми планую реалізувати довгостроковий (річний) проект «Обдаровані діти». Адже кожна дитина унікальний, хтось в пізнавальної, а хтось у творчій діяльності. Метою своєї педагогічної діяльності я визначила: «Вчити і вчитися».

  Прикріплені файли:

  prezentacija_qdufo.pptx | 4423,09 КБ | Завантажено: 47


  Скачати 14,94 Kb.


  Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку (з досвіду роботи)

  Скачати 14,94 Kb.