Скачати 14.89 Kb.

Адаптація загальноосвітніх програм по музичного виховання в практиці інклюзивної освіти
Дата конвертації29.04.2017
Розмір14.89 Kb.

Скачати 14.89 Kb.

Лілія Вікторівна Обухова
Адаптація загальноосвітніх програм по музичного виховання в практиці інклюзивної освіти

Лілія Вікторівна Обухова

Адаптація загальноосвітніх програм по музичного виховання в практиці інклюзивної освіти.

Саме в дитинстві, і протягом такого невеликого відрізка часу, як дошкільне дитинство, закладається те, що багато в чому визначає нашу "дорослу" долю. Хочеться висловитися словами В. О. Сухомлинського: "Те, що упущено в дитинстві, дуже важко, майже неможливо надолужити в зрілі роки". Я вважаю, вони можуть стати епіграфом до роботи педагогів, які прагнуть зрозуміти, як відчуває, думає, запам'ятовує, творить людина в самому початку свого життєвого шляху.

Тому величезний вплив на ефективність і якість освіти дітей в ДНЗ надає вибір дошкільними установами основної освітньої програми. Закон України "Про освіту" закріпив право дошкільних установ працювати за різними навчальними програмами. Але в основі всіх лежить гуманізація педагогічного процесу, яка передбачає побудову особистісно-орієнтованої моделі виховання, зміна форми спілкування вихователя з дітьми в процесі традиційних видів дитячої діяльності і в повсякденному житті. Більшою мірою враховувати інтереси, бажання, здібності дитини, прагнути до співпраці в пізнавальному, продуктивному, трудовому, побутовому впливі.

Дитячий садок №11 "Світлячок" м Гуково працює за програмою "Від народження до школи" під редакцією Н. Є. Веракси. Вона є інноваційним загальноосвітніх документом для дошкільних установ, підготовлених з урахуванням новітніх досягнень науки і практики вітчизняного і зарубіжного дошкільної освіти. Спираючись на принципи побудови програми "Від народження до школи" під редакцією Н. Є. Веракси, мені, як музичному керівнику, хотілося б зупинитися на принципі розвиваючого освіти і принципі інтеграції освітніх областей. Звертаюся до "Словника російської мови" С. І. Ожегова: "Інтеграція - об'єднання в ціле будь-яких частин".

Якщо в період почалися змін в системі дошкільної освіти (1993р.) Гра, самообслуговування, естетична діяльність недостатньо використовувалися для повноцінного розвитку дитини, то в даний час актуально наповнення життя дітей в дитячому садку образотворчим і музичним мистецтвом, літературою, що створює умови для зниження психологічної навантаження, виховує у дітей самостійність, естетичний смак, культуру діяльності та дозвілля. Тому я в своїй роботі особливу увагу приділяю пошуку і розробці нових технологій інтегрованого підходу до естетичного виховання дітей дошкільного віку, т. Е. Більш глибокої формі взаємозв'язку різних видів мистецтв і художньо-творчих діяльностей дитини (різноманітні ігри: дидактичні, ігри-драматизації, сюжетно -ролевие; образотворчу діяльність, художньо-мовленнєву, музичну.) Разом з тим будь-яке тематичне зміст завжди виступає в ролі стрижневого. Саме навколо цього стрижня об'єднуються інші форми роботи, види мистецтва та художньої діяльності.

Інтегроване навчання одночасно є і метою, і засобом навчання. Як мета навчання інтеграція допомагає дітям цілісно сприймати світ, пізнавати красу навколишньої дійсності у всьому її розмаїтті. Як засіб навчання, інтеграція сприяє набуттю нових знань і уявлень.

В основі інтегрованих занять може лежати не тільки синтез мистецтв і художньої діяльності дошкільнят. Ці заняття можуть бути наповнені іншими видами діяльності: трудової, пізнавальної (розвиток мови, ознайомлення з навколишнім світом, формування елементарних математичних уявлень, рухової (рішення задач фізичної культури). Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок: Інтеграція - це система взаємозв'язку різних мистецтв і видів дитячої діяльності, які працюють на створення одного образу. І звичайно ж безперечно перевага інтегрованих занять в тому, що вони дозволяють гнучко реалізувати в режимі дня різні види дитячої діяльності.

Відповідно до ФГОС ДО кожний дошкільний заклад самостійно складає перелік необхідних для здійснення виховно освітнього процесу програм, технологій, методичних посібників. Вибір програм, як правило залежить від виду дошкільного закладу і з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей. У нашому дитячому садку №11 "Світлячок" розроблені адаптовані програми для групи компенсує спрямованості і груп комбінованого виду (дітей з порушенням слуху). Вони створювалися на основі програм:

• Робоча програма для дошкільнят 6-7 років із загальним недорозвиненням мови складена на основі адаптованої зразкової основної освітньої програми для дошкільнят з важкими порушеннями мови під редакцією проф. Л. В. Лопатин.

• Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркін "корекційна навчання і виховання дітей із загальним недорозвиненням мови".

Програма «Виховання і навчання людей з вадами слуху дошкільнят зі складними комплексними порушеннями розвитку» за редакцією Головчиці. А. А.

Всі діти, як відомо, різні, і кожен дошкільник має право на власний шлях розвитку. Тому нами педагогами повинні бути створені умови для виховання, навчання і розвитку дитячого колективу в цілому, а також кожного вихованця надана можливість проявити індивідуальність і творчість.

Останнім часом актуальною стає ідея інклюзивної освіти. Інклюзія - це включення дітей з обмеженими можливостями здоров'я в групи дитячих садків разом зі звичайними однолітками. Відмінністю інклюзивної освіти від спеціального (корекційного) і загального (орієнтованого на приватні освітні стандарти) є облік індивідуальних освітніх потреб як зазвичай розвивається, так і "особливого" дитини. Останнім часом багато суперечок викликає процес розвитку інклюзивної освіти в Росії серед батьків і педагогів. Ідея інклюзивного навчання виникла ще в 30-і роки як педагогічна система, що з'єднує спеціальне і загальне освіту з метою створення умов для подолання у дітей соціальних наслідків біологічних дефектів розвитку. Одним з перших обґрунтував необхідність такого підходу для успішної практики соціальної компенсації у дитини з фізичним дефектом - Лев Семенович Виготський.

У новому Федеральному законі Російської Федерації від 29 грудня 2012р. № 273-ФЗ "Про освіту в Російській Федерації" в Главі I, розшифровується поняття: "Інклюзивна освіта - це забезпечення рівного доступу до освіти для всіх учнів з урахуванням різноманітності особливих освітніх потреб та індивідуальних можливостей". Таким чином можна зробити висновок: система навчання підлаштовується під дитину, а не дитина під систему.

Переваги отримують всі діти, а не якісь особливі групи.

Інклюзивна виховання і навчання дітей з проблемами слуху спільно з нормально розвиваються дітьми допомагає соціалізувати дітей з ОВЗ, а також вирішувати дуже важливе завдання - навчити глухих дітей спілкуватися усним мовленням. В основу роботи з дітьми в групі комбінованого виду (з порушеннями слуху) в нашому дитячому садку ми ставимо розвиток особистості дитини і тих якостей, які знадобляться кожному вихованцю для активного життя в майбутньому, допоможуть йому успішно інтегруватися в суспільство. У своєму підході до цієї проблеми ми керуємося принципом: ставитися до дітей з порушеннями слуху як до звичайних дітям, включаючи їх в усі види діяльності з чують дітьми. Інклюзивна освіта не є обов'язковою. У кожному конкретному випадку така форма навчання організовується за бажанням батьків і виходячи з інтересів дитини. Важливою умовою успішності інклюзивного навчання і виховання є створення "варіативність освітнього середовища" - широкого спектра форм і технологій, модернізації методів роботи фахівців.

Слід зазначити, що діти з порушеннями слуху поділяються на слабочуючих і глухих, і їх розвиток пізнавальної діяльності та особистості відрізняються і мають свої можливості.

У зв'язку з втратою слухових відчуттів в більшій чи меншій мірі у таких дітей особливу роль набувають зорові відчуття і сприйняття. Зорові аналізатори глухих дітей приймають майже всі роздратування на себе, і організм таку дитину швидко втомлюються. Звідси:

- діти погано запам'ятовують, швидко забувають;

- психічний розвиток, словесно-логічне мислення розвивається пізніше в порівнянні з нормою;

- такі діти тривалий час продовжують залишатися на рівні наочно - образного мислення. Тому в процесі виховання і навчання необхідно використовувати додаткові прийоми наочності для підвищення ефективності запам'ятовування. Така особливість сприйняття людей з вадами слуху вимагає від педагогів фіксації на власній артикуляції. Складні для розуміння теми повинні бути забезпечені якомога більшою кількістю схем, діаграм і малюнків.

Я, як музичний керівник стикаюся в своїй роботі з такими проблемами:

• У дітей слабо розвинені співочі навички

• Знижено загальна і дрібна моторика, координація рухів зі словом, з музикою

• Слабо розвинене фізіологічне дихання

• Недостатньо розвинена інтонаційна виразність

• Діти погано запам'ятовують тексти пісень, назви музичних творів

Вся робота з музичного виховання здійснюється в творчій взаємодії музичного керівника з вихователями, вузькими спеціалістами і методичною службою дитячого садка.

Музичні заняття вибудовую по строго-обдуманого плану з основними видами музичної діяльності: слухання музики, спів, музично - ритмічні рухи, гра на дитячих муз. інструментах, вправи на розвиток творчої ініціативи. Я застосовую, розроблені і систематизовані вправи, з урахуванням психологічного, логопедичного і дефектологічну супроводу: це пальчикові вправи, логоритмічних вправи, вправи, спрямовані на розвиток голосу, мовленнєвого дихання, декламації під музику різного мовного матеріалу, доступного дошкільнятам як з нормальним слухом, так і дітям слабочуючих. Зазвичай свої заняття починаю з дихальної гімнастики. Дуже важливо робити кілька вправ для настройки дихального апарату дітей, т. К. Це розвиває м'язи для голосоутворення, його дзвінкості, витривалості.Наприклад, в роботі з дітьми з ОВЗ використовую прийоми мнемотехніки. Даний метод значно покращує сприйняття і запам'ятовування музичного матеріалу дітьми, скорочує час навчання. Суть полягає в наступному: на кожну зміну музичної або мовної фрази, танцювальних рухів придумується картинка (зображення); таким чином, вся текстова інформація замальовується схематично. Після цього дитина по пам'яті, використовуючи графічне зображення, відтворює пісню чи танець цілком.

Також у своїй роботі використовую мультимедійні музично -дідактіческіе гри і завдання, в ході яких діти отримують можливість вправлятися в розрізненні властивостей звуків і відтворенні їх доступними йому способами. Такі ігри істотно впливають, як на загальний розвиток дитини, так і на розвиток його емоційної сфери та музично -Сенсорний здібностей.

Так само мною розроблений ряд музично дидактичних ігор, презентацій створених у форматі Power Point, що знайомлять дітей з музичними інструментами, творчістю композиторів; розвиваючі слухове сприйняття, комунікативні навички.

При цьому я намагаюся, щоб моє педагогічний вплив було обдуманим і тактовним, так як зайва опіка і надмірна турбота можуть зайвий раз підкреслити неординарність дитини і розвинути у нього егоїстичні установки, а у інших дітей - поблажливе ставлення. Поступово впроваджуючи інноваційні форми роботи з дошкільнятами, здійснюю індивідуальний підхід при подачі матеріалу, підтримую самостійну активність дитини, що дозволяє досягати високої ефективності не тільки в розвитку музичних здібностей, а й покращувати психоемоційний стан дітей.

Так само не останню роль необхідно приділяти розвитку ППС і правильному її побудови. При взаємодії з вихователями саду, я як музичний керівник звертаю їхню увагу на важливість організації художньо-естетичної зони в кожній групі, що дає можливість до розвитку у дітей естетичного ставлення до навколишнього світу, залученню їх до образотворчим видам діяльності, музичному розвитку і театралізованої діяльності;

У цю зону можуть входити куточок дитячої творчості, музичний куточок, театральний куточок, куточок ряжень. Для оснащення ППРС музичного залу дитячим садом були придбані музичні інструменти, ілюстративний дидактичний матеріали, методична література.

Величезне значення відіграє участь дітей з ОВЗ в загальних святкових заходах дитячого садка. Моїм головним завданням, як музичного керівника є формування впевненості, артистичності, подолання сором'язливості і пасивності дітей. Важливо створити психологічний настрій на подолання можливих труднощів. При підборі репертуару орієнтуюся на мовний матеріал. Його підбираю відповідно до програмних вимог з розвитку мовлення, орієнтуюся на активний словник дітей, враховую індивідуальні можливості кожної дитини, стан його усного мовлення. У структуру свята вважаю за необхідне включати різні сюрпризні моменти, гри. Для того, щоб підтримувати увагу дітей, важливо дати їм можливість в потрібний момент розслабитися, пограти, відпочити.

Досвід здійснення інтеграційних програм в Росії і в усьому світі привів до розуміння того, що, з одного боку, індивідуальний підхід, який застосовується до дітей з ОВЗ, важливий кожній дитині, що знайдені в процесі роботи методи і способи навчання і виховання відкривають нові перспективи і для дітей з нормативним розвитком.Скачати 14.89 Kb.


Адаптація загальноосвітніх програм по музичного виховання в практиці інклюзивної освіти

Скачати 14.89 Kb.